3,1800 zł
-1,85% -0,0600 zł
Robinson Europe SA (RBS)

Komunikaty spółki - ROBINSON

Zmniejszenie udziału poniżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów.
Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023/2024
Zawarcie umowy z firmą audytorską
Raport okresowy za III kwartał 2022/2023 roku obrotowego
Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
Raport okresowy za II kwartał 2022/2023 roku obrotowego
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 kwietnia 2023 r.
Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 kwietnia 2023 r.
Raport okresowy za I kwartał 2022/2023 roku obrotowego
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 kwietnia 2023 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 kwietnia 2023 r.
Korekta zawiadomienia w sprawie zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.