Akcjonariat - ZEG

Dane ogólne

Kapitalizacja: 17 195 856 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 1 135 040 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 101 404
Liczba głosów na WZA: 1 135 040 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 97,04%
Kapitał akcyjny: 11 350 400,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 101 404
Cena nominalna akcji: 10,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 97,04%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 2,96%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne - Maszyny Górnicze sp. z o.o. (dawne Infrabud sp. z o.o.) 743 450 (65,00%) 743 450 (65,00%) 2007-12-20 -
Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne SA 357 954 (31,53%) 357 954 (31,53%) 2010-09-13 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wycofanie z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2010-12-07
seria A - przekształcenie PP w SA 1992-01-14 486 350
10,00 486 350
4 863 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-12-11
1992-02-01
1998-06-25
seria B - Mostostal Export SA 1996-05-27 200 000
2 000 000,00
10,00 10,00 686 350
6 863 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-12-11
1996-08-13
1998-06-25
seria C - pracownicy, Mostostal Export SA 1997-04-02 248 690
2 486 900,00
10,00 10,00 935 040
9 350 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-12-11
1997-06-27
1998-06-25
seria D - subskrypcja publiczna 1997-05-14 200 000
3 000 000,00
10,00 15,00 1 135 040
11 350 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-12-11
1998-05-25
1998-06-25
połączenie z ZEG Polskie Kasy Fiskalne sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2003-05-20 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-09-30
połączenie z ZEG - ENERGETYKA sp. z o.o. i Zakładem Elektroniki Górniczej Printed Circuit Boards sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2009-07-22 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-08-03

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne SA 369 654 (11 700) 32,56 (1,03) 369 654 (11 700) 32,56 (1,03) 2010-09-13
Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne SA 357 954 (1 530) 31,53 (0,13) 357 954 (1 530) 31,53 (0,13) 2009-11-13
Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne SA 356 424 (481) 31,40 (0,05) 356 424 (481) 31,40 (0,05) 2009-05-14
Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne SA 355 943 (5 695) 31,35 (0,50) 355 943 (5 695) 31,35 (0,50) 2009-03-24
Hofman Stanisława 0 (-73) 0,00 0 (-73) 0,00 2009-02-27
Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne SA 350 248 (9 289) 30,85 (0,82) 350 248 (9 289) 30,85 (0,82) 2009-02-18
Knabe Władysław z Danutą Knabe 0 (-101 337) 0,00 (-8,92) 0 (-101 337) 0,00 (-8,92) 2008-11-18
Knabe Władysław z Danutą Knabe 101 337 (2 322) 8,92 (0,20) 101 337 (2 322) 8,92 (0,20) 2008-11-17
Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne SA 340 959 30,03 340 959 30,03 2008-11-13
Hofman Stanisława 73 (-2 345) 0,00 (-0,21) 73 (-2 345) 0,00 (-0,21) 2008-11-05
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych 0 (-236 603) 0,00 (-20,84) 0 (-236 603) 0,00 (-20,84) 2008-10-19
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych 236 603 (13 175) 20,84 (1,16) 236 603 (13 175) 20,84 (1,16) 2008-08-26
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych 223 428 (27 167) 19,68 (2,39) 223 428 (27 167) 19,68 (2,39) 2008-08-22
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych 196 261 (29 375) 17,29 (2,59) 196 261 (29 375) 17,29 (2,59) 2008-07-30
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych 166 886 (23 813) 14,70 (2,71) 166 886 (23 813) 14,70 (2,71) 2008-06-04
Piskorski Tadeusz 2 418 0,00 (-0,21) 2 418 0,00 (-0,21) 2008-05-28
Knabe Władysław z Danutą Knabe 99 015 (28 698) 8,72 (2,53) 99 015 (28 698) 8,72 (2,53) 2008-05-14
Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne - Maszyny Górnicze sp. z o.o. 743 450 65,49 (65,49) 743 450 65,49 (65,49) 2007-12-20
Impera Capital SA 0 (-743 450) 0,00 (-65,49) 0 (-743 450) 0,00 (-65,49) 2007-12-20
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych 143 073 11,99 (-0,61) 143 073 11,99 (-0,61) 2007-11-13
Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne - Maszyny Górnicze sp. z o.o. 0 (-743 450) 0,00 (-65,49) 0 (-743 450) 0,00 (-65,49) 2007-09-13
Impera Capital SA 743 450 65,49 743 450 65,49 2007-09-13
Piskorski Tadeusz 2 418 0,21 2 418 0,21 2007-08-10
Knabe Władysław z Danutą Knabe 70 317 (10 317) 6,19 (0,91) 70 317 (10 317) 6,19 (0,91) 2007-08-10
Hofman Stanisława 2 418 0,21 2 418 0,21 2007-08-10
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych 143 073 (22 801) 12,60 (2,01) 143 073 (22 801) 12,60 (2,01) 2007-07-09
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych 120 272 10,59 120 272 10,59 2007-07-08
MSX Resources SA 0 (-73 583) 0,00 (-6,48) 0 (-73 583) 0,00 (-6,48) 2007-06-06
Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne - Maszyny Górnicze sp. z o.o. 743 450 65,49 743 450 65,49 2007-05-21
MSX Resources SA 73 583 (-743 450) 6,48 (-65,50) 73 583 (-743 450) 6,48 (-65,50) 2007-05-21
Knabe Władysław z Danutą Knabe 60 000 (2 185) 5,28 (0,19) 60 000 (2 185) 5,28 (0,19) 2006-11-13
Knabe Władysław z Danutą Knabe 57 815 5,09 57 815 5,09 2005-11-17
Bank Gospodarstwa Krajowego 24 318 2,14 24 318 2,14 2005-04-13
Rymaszewski Ireneusz 87 440 (60 435) 7,70 (5,33) 87 440 (84 735) 7,70 (7,47) 2005-03-17
Rymaszewski Ireneusz 27 005 (-101 238) 2,37 (-8,92) 2 705 (-125 538) 0,23 (-11,06) 2005-03-17
Rymaszewski Ireneusz 128 243 (-25 635) 11,29 (-2,26) 128 243 (-25 635) 11,29 (-2,26) 2005-03-15
Rymaszewski Ireneusz 153 878 (66 095) 13,55 (5,82) 153 878 (66 095) 13,55 (5,82) 2005-02-22
Kolejewska Jadwiga 0 (-82 732) 0,00 (-7,28) 0 (-82 732) 0,00 (-7,28) 2005-02-22
Kolejewska Jadwiga 82 732 7,28 82 732 7,28 2004-10-07
DZ Bank Polska SA 0 (-82 732) 0,00 (-7,29) 0 (-82 732) 0,00 (-7,29) 2004-10-04
Rymaszewski Ireneusz 87 783 7,73 87 783 7,73 2004-09-20
ING Bank Śląski SA przez BSK Leasing SA 0 (-87 310) 0,00 (-7,69) 0 (-87 310) 0,00 (-7,69) 2004-09-15
MSX Resources SA 817 033 (29 486) 71,98 (2,60) 817 033 (29 486) 71,98 (2,60) 2003-05-23
ING Bank Śląski SA przez BSK Leasing SA 87 310 7,69 (7,69) 87 310 7,69 (7,69) 1998-12-28
ING Bank Śląski SA 0 (-82 733) 0,00 (-7,29) 0 (-82 733) 0,00 (-7,29) 1998-12-28
Skarb Państwa 48 833 (-72 755) 4,30 (-6,41) 48 833 (-72 755) 4,30 (-6,41) 1998-12-03
MSX Resources SA 787 547 (22 785) 69,38 (-12,41) 787 547 (22 785) 69,38 (-12,41) 1998-06-22
ING Bank Śląski SA 82 733 7,29 82 733 7,29 1998-05-25
DZ Bank Polska SA 82 732 7,29 82 732 7,29 1998-05-25
Skarb Państwa 121 588 10,71 (-2,29) 121 588 10,71 (-2,29) 1997-06-20
Skarb Państwa 121 588 13,00 121 588 13,00 1997-06-20
Ogółem 935 040 0 935 040 0 1997-06-20
MSX Resources SA 764 762 81,79 (14,41) 764 762 81,79 (14,41) 1997-06-20
MSX Resources SA 764 762 67,38 764 762 67,38 1997-06-20

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2002-10-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2002-10-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2002-07-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl