5,7800 zł
0,70% 0,0400 zł
yarrl SA (YRL)

Komunikaty spółki - YARRL

Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu e-mail Emitenta
Komunikat KDPW w sprawie daty rejestracji akcji serii G
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G
Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku
Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z RB Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z X-CODE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Podpisanie umowy ramowej ze Skarbem Państwa – Centrum Informatyki Resortu na realizację prac związanych z wytwarzaniem lub wdrażaniem lub utrzymywaniem systemów informatycznych resortu finansów.
Zawarcie listu intencyjnego w sprawie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa od spółki ProService Finteco sp. z o.o.
Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki i zmiany firmy Spółki na yarrl S.A.
Warunkowa rejestracja akcji serii G w KDPW
Wyniki finansowe
Podpisanie umowy wykonawczej ze spółką Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia personelu informatycznego.
Podpisanie umowy wykonawczej na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia personelu informatycznego.
Akcjonariusze obecni na NWZ Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 22 listopada 2023 roku posiadający co najmniej 5% liczby głosów
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 listopada 2023 r.
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.