0,2400 zł
0,00% 0,0000 zł
Wilbo SA (WLB)

Akcjonariat - WILBO

Dane ogólne

Kapitalizacja: 3 893 503,68 Liczba dużych akcjonariuszy: 7
Liczba akcji: 16 222 932 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 695 520
Liczba głosów na WZA: 27 770 261 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 41,27%
Kapitał akcyjny: 16 222 932,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 18 421 400
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66,33%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 58,73%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Chmielak Ewa 1 666 040 (10,26%) 1 666 040 (5,96%) 2012-11-15 -
Kanigowska Barbara 1 397 716 (8,61%) 2 792 560 (9,99%) 2012-11-15 -
Ołdakowski Piotr 1 397 716 (8,61%) 2 792 560 (9,99%) 2012-11-21 -
Antosiewicz Seweryn 558 512 (3,44%) 2 792 560 (9,99%) 2012-09-03 -
Jastrzębski Adam 558 512 (3,44%) 2 792 560 (9,99%) 2012-09-03 -
Markowicz Agnieszka 558 512 (3,44%) 2 792 560 (9,99%) 2012-11-15 -
Grabowski Michał 558 512 (3,44%) 2 792 560 (9,99%) 2012-11-21 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2019-11-29
ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-04-29
seria A, BA, BB - przekształcenie Wilbo Seafood sp. z o.o. w SA 1997-03-26 6 699 960
1,00 6 699 960
6 699 960,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-06-21
1997-04-30
seria C - prawo poboru 1997-05-27 2 500 000
2 500 000,00
1,00 1,00 9 199 960
9 199 960,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-06-21
1997-06-03
1998-01-08
seria D - subskrypcja publiczna 1997-06-09 7 000 000
46 900 000,00
1,00 6,70 16 199 960
16 199 960,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-06-21
1997-11-17
1998-01-08
zmiana firmy na Wilbo SA brak danych o dacie rejestracji 1999-05-26

KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Dal Pesca SA bez podwyższania kapitału 2002-08-12 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2002-09-02
seria E - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne 2008-06-30 183 311
0,00
1,00 0,00 16 383 271
16 383 271,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-12-29
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii D 2010-11-30 -160 339
0,00
1,00 0,00 16 222 932
16 222 932,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-03-11
2011-01-20
podział akcji serii A na serie A1 i A2 seria A1 - 1632660, seria A2 - 167300 2012-05-18 0
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-05

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Wilandt Waldemar 75 000 (-2 789 248) 0,46 (-17,19) 75 000 (-6 418 140) 0,26 (-22,96) 2012-11-15
Bobiński Dariusz 75 000 (-2 789 248) 0,46 (-17,19) 75 000 (-6 418 140) 0,26 (-22,96) 2012-11-15
Jastrzębski Adam 558 512 3,44 2 492 560 8,91 2012-09-03
Wilandt Waldemar 2 864 248 (-558 512) 17,65 (-3,44) 6 493 140 (-2 792 560) 23,22 (-9,99) 2012-08-29
Bobiński Dariusz 2 864 248 (-558 512) 17,65 (-3,44) 6 493 140 (-2 792 560) 23,22 (-9,99) 2012-08-29
Bobiński Dariusz 3 422 760 21,09 (-0,03) 9 285 700 (-334 600) 33,21 (-0,42) 2012-06-05
Konewka Tomasz 12 850 0,00 (-0,07) 12 850 0,00 (-0,04) 2012-04-30
Wilandt Jacek 1 000 0,00 1 000 0,00 2012-02-29
Wilandt Jacek 1 000 0,00 1 000 0,00 2011-11-14
Konewka Tomasz 12 850 0,07 12 850 0,04 2011-06-14
Ogółem 16 222 932 (-160 339) 0 28 622 772 (-160 339) 0 2011-01-20
Wilbo SA 1 082 236 (921 897) 6,60 (5,63) 1 082 236 (921 897) 3,92 (3,34) 2010-11-30
Wilbo SA 160 339 0,97 (0,97) 160 339 0,58 (0,02) 2010-11-30
Wilbo SA 0 (-1 242 575) 0,00 (-7,67) 160 339 (-1 082 236) 0,56 (-3,97) 2010-11-30
Wilbo SA 1 242 575 7,67 (0,09) 1 242 575 4,53 (0,02) 2010-09-27
Wilbo SA 1 242 575 7,58 1 242 575 4,51 (0,03) 2010-09-27
Wilbo SA 1 242 575 (71 679) 7,58 (0,36) 1 242 575 (71 679) 4,48 (0,39) 2010-09-27
Wilbo SA 1 170 896 7,22 1 170 896 4,09 2010-08-30
Stypułkowski Leszek 84 800 0,00 (-0,52) 84 800 0,00 (-0,29) 2009-12-31
Kreft Barbara 40 0,00 40 0,00 2009-12-31
Ogółem 16 383 271 (183 311) 0 28 783 111 (183 311) 0 2009-12-29
Stypułkowski Leszek 84 800 (65 993) 0,52 (0,41) 84 800 (65 993) 0,29 (0,23) 2009-09-17
Matusik Lidia 40 0,00 40 0,00 2009-02-24
Trigon Central and Eastern European Fund 1 408 339 (-300 000) 8,69 (-1,85) 1 408 339 (-300 000) 4,92 (-1,05) 2008-10-30
Trigon Central and Eastern European Fund 1 708 339 (127 895) 10,54 (0,79) 1 708 339 (127 895) 5,97 (0,45) 2008-10-29
Wilandt Waldemar 3 422 760 21,09 (-0,03) 9 285 700 (-334 600) 33,21 (-0,42) 2008-10-24
Wilandt Waldemar 3 422 760 21,12 (0,23) 9 620 300 33,63 (-1,30) 2008-10-24
Wilandt Waldemar 3 422 760 20,89 9 620 300 34,93 2008-10-24
Wilandt Waldemar 3 422 760 20,89 (-0,20) 9 620 300 34,93 (1,32) 2008-10-24
Wilandt Waldemar 3 422 760 21,09 9 620 300 33,61 (-0,80) 2008-10-24
Wilandt Waldemar 3 422 760 (75 000) 21,09 (0,42) 9 620 300 (75 000) 34,41 (1,03) 2008-10-24
Bobiński Dariusz 3 422 760 21,12 (0,23) 9 620 300 33,63 (-1,30) 2008-10-24
Bobiński Dariusz 3 422 760 20,89 (-0,20) 9 620 300 34,93 (1,32) 2008-10-24
Bobiński Dariusz 3 422 760 21,09 9 620 300 33,61 (-0,80) 2008-10-24
Bobiński Dariusz 3 422 760 (75 000) 21,09 (0,42) 9 620 300 (75 000) 34,41 (1,03) 2008-10-24
Stypułkowski Leszek 18 807 (5 693) 0,11 (0,03) 18 807 (5 693) 0,06 (0,02) 2008-04-30
Trigon Central and Eastern European Fund 1 580 444 9,75 1 580 444 5,52 2007-12-27
Stypułkowski Leszek 13 114 0,08 13 114 0,04 2007-11-26
Kreft Barbara 40 0,00 40 0,00 2007-08-03
Matusik Lidia 40 0,00 40 0,00 2006-06-30
Generali Investments TFI SA 1 420 201 (-526 799) 8,76 (-3,25) 1 420 201 (-526 799) 4,96 (-1,84) 2005-02-10
Generali Investments TFI SA 1 947 000 (467 000) 12,01 (2,88) 1 947 000 (467 000) 6,80 (1,63) 2004-06-25
Generali Investments TFI SA 1 480 000 (-245 399) 9,13 (-1,52) 1 480 000 (-245 399) 5,17 (-0,86) 2003-06-27
Generali Investments TFI SA 1 725 399 10,65 1 725 399 6,03 2001-05-24
Bobiński Dariusz 3 347 760 (-2 000) 20,67 (-0,01) 9 545 300 (-2 000) 33,38 2000-02-29
Bobiński Dariusz z DB Invest sp. z o.o. 3 349 760 (-29 827) 20,68 (-0,18) 9 547 300 (-29 827) 33,38 (-0,11) 2000-01-07
Bobiński Dariusz z DB Invest sp. z o.o. 3 379 587 (31 827) 20,86 (0,19) 9 577 127 (31 827) 33,49 (0,11) 1999-06-17
Ogółem 16 199 960 0 28 599 800 0 1997-11-17
Wilandt Waldemar 3 347 760 20,67 9 545 300 33,38 1997-05-31
Bobiński Dariusz 3 347 760 20,67 9 545 300 33,38 1997-05-31

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
1999-06-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
1999-06-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
1999-05-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,48 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.