1,3000 zł
-5,39% -0,0740 zł
Vivid Games SA (VVD)

Akcjonariat - VIVID

Dane ogólne

Kapitalizacja: 38 071 546,88 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 29 743 396 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14 463 756
Liczba głosów na WZA: 29 743 396 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 48,63%
Kapitał akcyjny: 2 974 339,60 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14 463 756
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 48,63%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 51,37%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kościelny, Remigiusz Rudolf 7 176 250 (24,13%) 7 176 250 (24,21%) 2018-08-14 -
Wojczakowski Jarosław 7 176 250 (24,13%) 7 176 250 (24,21%) 2018-08-14 -
Vivid Games SA 111 256 (0,37%) 111 256 (0,38%) 2019-03-28 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 1 474 681
0,00
0,10 0,00 29 743 396
2 974 339,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-14
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2012-01-10 16 500 000
1 650 000,00
0,10 0,10 16 500 000
1 650 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2016-08-03
2012-02-20
2016-09-30
seria B - subskrypcja prywatna 2012-02-29 8 800 000
2 992 000,00
0,10 0,34 25 300 000
2 530 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2016-08-03
2012-07-23
2016-09-30
seria C - oferta menedżerska 2014-07-25 296 465
29 646,50
0,10 0,10 25 596 465
2 559 646,50
KDPW:
KRS:
GPW:
2016-08-03
2015-02-19
2016-09-30
seria F - subskrypcja prywatna 2015-04-15 323 250
0,00
0,10 0,00 28 268 715
2 826 871,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-02-24
seria D - oferta publiczna 2015-04-16 2 000 000
10 000 000,00
0,10 5,00 27 596 465
2 759 646,50
KDPW:
KRS:
GPW:
2016-08-03
2015-08-31
2016-09-30
seria E - subskrypcja prywatna 2015-09-08 349 000
34 900,00
0,10 0,10 27 945 465
2 794 546,50
KDPW:
KRS:
GPW:
2016-08-03
2015-12-08
2016-09-30
połączenie Bote sp. z o.o. SKA bez podwyższania kapitału 2016-03-01 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-04
seria G - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2017-08-29 1 500 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Vivid Games sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2018-10-12 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-10-23

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Vivid Games SA 106 256 (5 000) 0,36 (0,02) 106 256 (5 000) 0,36 (0,02) 2019-02-13
Vivid Games SA 101 256 (4 000) 0,34 (0,01) 101 256 (4 000) 0,34 (0,01) 2019-01-21
Vivid Games SA 97 256 (8 150) 0,33 (0,03) 97 256 (8 150) 0,33 (0,03) 2019-01-02
Aegon OFE portfele 44 426 (426) 0,15 (-0,01) 44 426 (426) 0,15 (-0,01) 2018-12-31
Vivid Games SA 89 106 (6 000) 0,30 (0,01) 89 106 (6 000) 0,30 (0,01) 2018-09-12
Wojczakowski Jarosław 7 176 250 25,39 (1,26) 7 176 250 25,46 (1,27) 2018-08-14
Wojczakowski Jarosław 7 176 250 (-400 000) 24,13 (-2,98) 7 176 250 (-400 000) 24,19 (-2,99) 2018-08-14
Kościelny, Remigiusz Rudolf 7 176 250 (-400 000) 24,13 (-1,34) 7 176 250 (-400 000) 24,19 (-1,35) 2018-08-14
Vivid Games SA 83 106 0,29 (0,01) 83 106 0,29 (0,01) 2018-05-15
Vivid Games SA 83 106 (21 732) 0,28 (0,06) 83 106 (21 732) 0,28 (0,06) 2018-05-15
Vivid Games SA 61 374 (5 000) 0,22 (0,02) 61 374 (5 000) 0,22 (0,02) 2018-01-31
Vivid Games SA 56 374 (-26 000) 0,20 (-0,09) 56 374 (-26 000) 0,20 (-0,09) 2018-01-05
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 350 000 4,78 1 350 000 4,79 2017-12-31
Aegon OFE portfel 44 000 0,16 44 000 0,16 2017-12-31
Vivid Games SA 82 374 (14 400) 0,29 (0,05) 82 374 (14 400) 0,29 (0,05) 2017-09-29
Vivid Games SA 67 974 (25 000) 0,24 (0,09) 67 974 (25 000) 0,24 (0,09) 2017-06-30
Vivid Games SA 42 974 (14 483) 0,15 (0,05) 42 974 (14 483) 0,15 (0,05) 2017-06-29
Vivid Games SA 28 491 (-40 800) 0,10 (-0,15) 28 491 (-40 800) 0,10 (-0,15) 2017-06-21
Ogółem 28 268 715 (323 250) 0 28 268 715 (323 250) 0 2017-02-24
Vivid Games SA 69 291 0,25 69 291 0,25 2016-11-10
Vivid Games SA 69 291 (7 691) 0,25 (0,03) 69 291 (7 691) 0,25 (0,03) 2016-11-10
GPV I sp. z o.o. SKA 1 000 000 3,58 (0,58) 1 000 000 3,59 (0,59) 2016-01-28
GPV I sp. z o.o. SKA 1 000 000 (-1 600 000) 3,00 (-6,42) 1 000 000 (-1 600 000) 3,00 (-6,42) 2016-01-28
Vivid Games SA 61 600 (2 800) 0,22 (0,01) 61 600 (2 800) 0,22 (0,01) 2016-01-27
Vivid Games SA 58 800 (2 800) 0,21 (0,01) 58 800 (2 800) 0,21 (0,01) 2016-01-25
Vivid Games SA 56 000 (7 500) 0,20 (0,03) 56 000 (7 500) 0,20 (0,03) 2016-01-15
Ogółem 27 945 465 (349 000) 0 27 945 465 (349 000) 0 2015-12-08
Vivid Games SA 48 500 0,17 48 500 0,17 2015-12-07
Vivid Games SA 48 500 (17 500) 0,17 (0,06) 48 500 (17 500) 0,17 (0,06) 2015-12-07
Vivid Games SA 31 000 (3 500) 0,11 (0,02) 31 000 (3 500) 0,11 (0,02) 2015-11-19
Vivid Games SA 27 500 (7 500) 0,09 (0,02) 27 500 (7 500) 0,09 (0,02) 2015-10-12
Vivid Games SA 20 000 0,07 20 000 0,07 2015-09-29
Ogółem 27 596 465 (2 000 000) 0 27 596 465 (2 000 000) 0 2015-07-07
GPV I sp. z o.o. SKA 2 600 000 9,42 (0,12) 2 600 000 9,42 (0,10) 2015-07-02
GPV I sp. z o.o. SKA 2 600 000 (-2 349 175) 9,30 (-10,03) 2 600 000 (-2 349 175) 9,32 (-10,01) 2015-07-02
Ogółem 25 596 465 (296 465) 0 25 596 465 (296 465) 0 2015-02-19
Muchalski Tomasz 8 239 0,03 8 239 0,03 2014-10-04
Wojczakowski Jarosław 7 576 250 27,11 (0,31) 7 576 250 27,18 (0,31) 2014-02-14
Wojczakowski Jarosław 7 576 250 26,80 7 576 250 26,87 (0,01) 2014-02-14
Wojczakowski Jarosław 7 576 250 26,80 (-3,14) 7 576 250 26,86 (-3,08) 2014-02-14
Wojczakowski Jarosław 7 576 250 29,94 (0,35) 7 576 250 29,94 (0,35) 2014-02-14
Wojczakowski Jarosław 7 576 250 29,59 (2,14) 7 576 250 29,59 (2,14) 2014-02-14
Wojczakowski Jarosław 7 576 250 27,45 (0,34) 7 576 250 27,45 (0,30) 2014-02-14
Wojczakowski Jarosław 7 576 250 (-550 000) 27,11 (-22,13) 7 576 250 (-550 000) 27,15 (-22,09) 2014-02-14
Kościelny, Remigiusz Rudolf 7 576 250 25,47 (-4,47) 7 576 250 25,54 (-4,40) 2014-02-14
Kościelny, Remigiusz Rudolf 7 576 250 29,94 (0,35) 7 576 250 29,94 (0,35) 2014-02-14
Kościelny, Remigiusz Rudolf 7 576 250 29,59 (2,14) 7 576 250 29,59 (2,14) 2014-02-14
Kościelny, Remigiusz Rudolf 7 576 250 27,45 (0,34) 7 576 250 27,45 (0,30) 2014-02-14
Kościelny, Remigiusz Rudolf 7 576 250 27,11 7 576 250 27,15 (-0,03) 2014-02-14
Kościelny, Remigiusz Rudolf 7 576 250 27,11 (0,31) 7 576 250 27,18 (0,31) 2014-02-14
Kościelny, Remigiusz Rudolf 7 576 250 26,80 7 576 250 26,87 (0,01) 2014-02-14
Kościelny, Remigiusz Rudolf 7 576 250 (-550 000) 26,80 (-5,31) 7 576 250 (-550 000) 26,86 (-5,25) 2014-02-14
Ogółem 25 300 000 (8 800 000) 0 25 300 000 (8 800 000) 0 2012-06-11
Wojczakowski Jarosław 8 126 250 49,24 (17,13) 8 126 250 49,24 (17,13) 2012-05-24
Wojczakowski Jarosław 8 126 250 32,11 8 126 250 32,11 2012-05-24
Kościelny, Remigiusz Rudolf 8 126 250 32,11 (-17,13) 8 126 250 32,11 (-17,13) 2012-05-24
Kościelny, Remigiusz Rudolf 8 126 250 49,24 8 126 250 49,24 2012-05-24
GPV I sp. z o.o. SKA 4 949 175 19,33 (1,40) 4 949 175 19,33 (1,40) 2012-05-24
GPV I sp. z o.o. SKA 4 949 175 17,93 (-12,06) 4 949 175 17,93 (-12,06) 2012-05-24
GPV I sp. z o.o. SKA 4 949 175 29,99 (10,43) 4 949 175 29,99 (10,43) 2012-05-24
GPV I sp. z o.o. SKA 4 949 175 19,56 4 949 175 19,56 2012-05-24
Ogółem 16 500 000 0 16 500 000 0 2012-02-20

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.