3,6900 zł
-0,27% -0,0100 zł
VANTAGE DEVELOPMENT SA (VTG)

Akcjonariat - VANTAGE

Dane ogólne

Kapitalizacja: 179 192 695,14 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 48 561 706 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 48 561 706
Liczba głosów na WZA: 48 561 706 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 30 108 257,72 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 48 561 706
Cena nominalna akcji: 0,62 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH 48 561 706 (100,00%) 48 561 706 (100,00%) 2020-01-14 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-04-09
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1996-05-23 200 000
496 000,00
2,48 2,48 200 000
496 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2012-03-26
seria B - subskrypcja prywatna 1998-06-13 1 408 829
0,00
2,48 0,00 1 608 829
3 989 895,92
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-01-19
2012-03-26
seria C - subskrypcja prywatna 2008-01-29 3 191 171
7 914 104,08
2,48 2,48 4 800 000
11 904 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-03-27
2012-03-26
seria D - subskrypcja prywatna 2008-04-09 1 681 095
4 169 115,60
2,48 2,48 6 481 095
16 073 115,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-05-09
2012-03-26
split 1;4 2008-05-09 0
0,00
0,62 0,00 25 924 380
16 073 115,60
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - emisja podziałowa podział IMPEL SA 2011-08-19 30 839 464
0,00
0,62 0,00 56 763 844
35 193 583,28
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-03-01
2012-03-26
seria F - subskrypcja prywatna 2013-05-22 5 676 383
16 461 510,70
0,62 2,90 62 440 227
38 712 940,74
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-04
2014-01-15
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2017-09-15 -2 193 722
0,00
0,62 0,00 60 246 505
37 352 833,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-10-17
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2018-06-19 -7 935 799
0,00
0,62 0,00 52 310 706
32 432 637,72
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-09-04
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2018-10-28 -3 749 000
0,00
0,62 0,00 48 561 706
30 108 257,72
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-08-26

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Dzik Grzegorz w porozumieniu z Fedha sp. z o.o., Józefem Biegajem, Nutit SA i TradeBridge Czechy AS 0 (-48 561 706) 0,00 (-92,83) 0 (-48 561 706) 0,00 (-100,00) 2020-01-14
Vantage Development SA 0 (-3 749 000) 0,00 (-7,17) 0 (-3 749 000) 0,00 (-7,17) 2019-08-26
Ogółem 48 561 706 (-3 749 000) 0 48 561 706 (-3 749 000) 0 2019-08-26
Vantage Development SA 3 749 000 (-937 308) 7,17 (-0,61) 3 749 000 (-937 308) 7,17 (-0,61) 2018-10-26
Dzik Grzegorz w porozumieniu z Fedha sp. z o.o., Józefem Biegajem, Nutit SA i TradeBridge Czechy AS 48 561 706 92,83 (-7,17) 48 561 706 100,00 2018-10-26
Dzik Grzegorz w porozumieniu z Fedha sp. z o.o., Józefem Biegajem, Nutit SA i TradeBridge Czechy AS 48 561 706 (-3 749 000) 100,00 48 561 706 (-3 749 000) 100,00 (-7,72) 2018-10-26
Dzik Grzegorz w porozumieniu z Fedha sp. z o.o., Józefem Biegajem, Nutit SA i TradeBridge Czechy AS 52 310 706 (5 669 772) 100,00 (10,84) 52 310 706 (5 669 772) 107,72 (18,56) 2018-09-05
Ogółem 52 310 706 (-7 935 799) 0 52 310 706 (-7 935 799) 0 2018-09-04
Dzik Grzegorz w porozumieniu z Fedha sp. z o.o., Józefem Biegajem, Nutit SA i TradeBridge Czechy AS 46 640 934 89,16 46 640 934 89,16 (-6,88) 2018-09-04
Dzik Grzegorz w porozumieniu z Fedha sp. z o.o., Józefem Biegajem, Nutit SA i TradeBridge Czechy AS 46 640 934 (-7 935 799) 89,16 (-1,43) 46 640 934 (-7 935 799) 96,04 (5,45) 2018-09-04
Dzik Grzegorz w porozumieniu z Fedha sp. z o.o., Józefem Biegajem, Nutit SA i TradeBridge Czechy AS; w tym akcje własne Spółki 54 576 733 (2 266 027) 90,59 (3,76) 54 576 733 (2 266 027) 90,59 (3,76) 2018-03-27
Dzik Grzegorz w porozumieniu z Fedha sp. z o.o., Józefem Biegajem, Nutit SA i TradeBridge Czechy AS; w tym akcje własne Spółki 52 310 706 (-7 935 799) 86,83 (-9,66) 52 310 706 (-7 935 799) 86,83 (-13,17) 2018-03-26
Vantage Development SA 4 686 308 7,78 (0,78) 4 686 308 7,78 (0,78) 2018-01-10
Vantage Development SA 4 686 308 7,00 (7,00) 4 686 308 (2 492 586) 7,00 (3,22) 2018-01-10
Vantage Development SA 0 0,00 2 193 722 3,78 (3,78) 2017-10-17
Vantage Development SA 0 (-2 193 722) 0,00 (-3,51) 0 (-2 193 722) 0,00 (-3,51) 2017-10-17
Ogółem 60 246 505 (-2 193 722) 0 60 246 505 (-2 193 722) 0 2017-10-17
Vantage Development SA 2 193 722 3,51 (-0,13) 2 193 722 3,51 (-0,27) 2017-08-04
Vantage Development SA 2 193 722 3,64 (3,64) 2 193 722 3,78 (3,78) 2017-08-04
Dzik Grzegorz w porozumieniu z Fedha sp. z o.o., Józefem Biegajem, Nutit SA i TradeBridge Czechy AS 60 246 505 96,49 (-3,51) 60 246 505 100,00 (-3,78) 2017-08-04
Dzik Grzegorz w porozumieniu z Fedha sp. z o.o., Józefem Biegajem, Nutit SA i TradeBridge Czechy AS 60 246 505 100,00 60 246 505 103,78 (3,78) 2017-08-04
Dzik Grzegorz w porozumieniu z Fedha sp. z o.o., Józefem Biegajem, Nutit SA i TradeBridge Czechy AS 60 246 505 100,00 60 246 505 100,00 (-8,43) 2017-08-04
Dzik Grzegorz w porozumieniu z Fedha sp. z o.o., Józefem Biegajem, Nutit SA i TradeBridge Czechy AS 60 246 505 100,00 60 246 505 108,43 (0,43) 2017-08-04
Dzik Grzegorz w porozumieniu z Fedha sp. z o.o., Józefem Biegajem, Nutit SA i TradeBridge Czechy AS; w tym akcje własne Spółki 60 246 505 (-2 193 722) 100,00 60 246 505 (-2 193 722) 108,00 (8,00) 2017-08-04
Dzik Grzegorz w porozumieniu z Fedha sp. z o.o., Józefem Biegajem, Nutit SA i TradeBridge Czechy AS 62 440 227 (3 681 426) 100,00 (5,90) 62 440 227 (3 681 426) 100,00 (5,90) 2017-06-23
NN OFE 0 (-5 675 405) 0,00 (-9,08) 0 (-5 675 405) 0,00 (-9,08) 2017-04-04
Noble Funds TFI SA 71 515 (-3 105 732) 0,11 (-4,98) 71 515 (-3 105 732) 0,11 (-4,98) 2017-03-30
Dzik Grzegorz w porozumieniu z Fedha sp. z o.o., Józefem Biegajem, Nutit SA i TradeBridge Czechy AS 58 758 801 (28 065 386) 94,10 (45,10) 58 758 801 (28 065 386) 94,10 (45,10) 2017-03-30
Dzik Grzegorz wraz z Nutit AS; porozumienie 30 693 415 49,00 (-0,16) 30 693 415 49,00 (-0,16) 2016-12-19
Dzik Grzegorz wraz z Nutit AS 30 693 415 49,16 (0,16) 30 693 415 49,16 (0,16) 2016-12-19
Dzik Grzegorz wraz z Nutit AS; porozumienie 30 693 415 (185 692) 49,00 (0,14) 30 693 415 (185 692) 49,00 (0,14) 2016-12-19
Noble Funds TFI SA 3 177 247 (88 490) 5,09 (0,15) 3 177 247 (88 490) 5,09 (0,15) 2016-11-24
Dzik Grzegorz poprzez Nutit AS 30 507 723 (-754 716) 48,86 (-1,21) 30 507 723 (-754 716) 48,86 (-1,21) 2016-04-11
Dzik Grzegorz wraz z Nutit AS i ARM Finanse sp. z o.o. 31 262 439 (1 000 000) 50,07 (1,61) 31 262 439 (1 000 000) 50,07 (1,61) 2016-04-11
Noble Funds TFI SA 3 088 757 (-251 589) 4,94 (-0,40) 3 088 757 (-251 589) 4,94 (-0,40) 2015-10-23
Biegaj Józef poprzez Trade Bridge Czechy AS 13 963 692 (1 000 000) 22,36 (1,60) 13 963 692 (1 000 000) 22,36 (1,60) 2015-06-25
Biegaj Józef poprzez Trade Bridge Czechy AS; porozumienie 12 963 692 20,76 (0,76) 12 963 692 20,76 (0,76) 2015-06-25
Biegaj Józef poprzez Trade Bridge Czechy AS; porozumienie 12 963 692 (-2 619 015) 20,00 (-4,95) 12 963 692 (-2 619 015) 20,00 (-4,95) 2015-06-25
Dzik Grzegorz poprzez Nutit AS 30 262 439 48,46 30 262 439 48,46 2015-06-24
Dzik Grzegorz wraz z Asset Rent Management sp. z o.o. 30 262 439 (754 716) 48,46 (1,21) 30 262 439 (754 716) 48,46 (1,21) 2015-03-18
Dzik Grzegorz przez PrajJa Ltd. 29 507 723 47,25 (0,26) 29 507 723 47,25 (0,26) 2014-12-30
Dzik Grzegorz 29 507 723 (1 088 460) 46,99 (1,48) 29 507 723 (1 088 460) 46,99 (1,48) 2014-12-30
Biegaj Józef wraz z Birmat Ltd. 15 582 707 24,95 (0,96) 15 582 707 24,95 (0,96) 2014-12-29
Biegaj Józef 15 582 707 (-1 524 161) 23,99 (-3,40) 15 582 707 (-1 524 161) 23,99 (-3,40) 2014-12-29
Biegaj Józef wraz z Birmat Ltd. 17 106 868 (1 124 217) 27,39 (1,80) 17 106 868 (1 124 217) 27,39 (1,80) 2014-07-24
Dzik Grzegorz przez PrajJa Ltd. 28 419 263 (724 152) 45,51 (1,16) 28 419 263 (724 152) 45,51 (1,16) 2014-06-24
Biegaj Józef wraz z Birmat Ltd. 15 982 651 (-724 152) 25,59 (-1,16) 15 982 651 (-724 152) 25,59 (-1,16) 2014-06-24
Biegaj Józef wraz z Birmat Ltd. 16 706 803 (-724 152) 26,75 (-1,16) 16 706 803 (-724 152) 26,75 (-1,16) 2014-06-06
Dzik Grzegorz przez PrajJa Ltd. 27 695 111 (724 152) 44,35 (1,16) 27 695 111 (724 152) 44,35 (1,16) 2014-06-03
Dzik Grzegorz przez PrajJa Ltd. 26 970 959 (672 596) 43,19 (1,08) 26 970 959 (672 596) 43,19 (1,08) 2014-04-30
Biegaj Józef wraz z Birmat Ltd. 17 430 955 (-1 272 590) 27,91 (-2,04) 17 430 955 (-1 272 590) 27,91 (-2,04) 2014-04-30
Dzik Grzegorz przez PrajJa Ltd. 26 298 363 (7 282 388) 42,11 (8,61) 26 298 363 (7 282 388) 42,11 (8,61) 2013-12-10
Biegaj Józef wraz z Birmat Ltd. 18 703 545 (5 482 290) 29,95 (6,66) 18 703 545 (5 482 290) 29,95 (6,66) 2013-12-10
Ogółem 62 440 227 (5 676 383) 0 62 440 227 (5 676 383) 0 2013-12-04
NN OFE 5 675 405 9,08 5 675 405 9,08 2013-12-04
Noble Funds TFI SA 3 340 346 5,34 3 340 346 5,34 2013-01-15
Vantage Development SA 0 0,00 0 0,00 2012-09-28
Vantage Development SA 0 (-707) 0,00 0 (-707) 0,00 2012-09-28
Biegaj Józef 13 221 255 23,29 (2,12) 13 221 255 23,29 (2,12) 2012-08-31
Biegaj Józef 13 221 255 (-185 671) 21,17 (-2,44) 13 221 255 (-185 671) 21,17 (-2,44) 2012-08-31
Dzik Grzegorz przez PrajJa Ltd. 19 015 975 33,50 (3,05) 19 015 975 33,50 (3,05) 2012-08-01
Dzik Grzegorz przez PrajJa Ltd. 19 015 975 30,45 (-3,05) 19 015 975 30,45 (-3,05) 2012-08-01
Dzik Grzegorz przez PrajJa Holding 19 015 975 33,50 19 015 975 33,50 2012-07-31
Dzik Grzegorz 19 015 975 (16 626 215) 33,50 (24,29) 19 015 975 (16 626 215) 33,50 (24,29) 2012-03-06
Biegaj Józef 13 406 926 (11 264 655) 23,61 (15,35) 13 406 926 (11 264 655) 23,61 (15,35) 2012-03-06
Vantage Development SA 707 (-1 452 578) 0,00 (-2,56) 707 (-1 452 578) 0,00 (-2,56) 2012-03-01
Ogółem 56 763 844 (30 839 464) 0 56 763 844 (30 839 464) 0 2012-03-01
Impel SA 0 (-6 724 380) 0,00 (-25,93) 0 (-6 724 380) 0,00 (-25,93) 2012-03-01
Vantage Development SA 1 453 285 2,56 1 453 285 2,56 2012-02-29
Worldstar Investments s.a.r.l. 12 764 684 49,23 (26,75) 12 764 684 49,23 (26,75) 2012-01-31
Worldstar Investments s.a.r.l. 12 764 684 22,48 (2,04) 12 764 684 22,48 (2,04) 2012-01-31
Worldstar Investments s.a.r.l. 12 764 684 20,44 (0,44) 12 764 684 20,44 (0,44) 2012-01-31
Worldstar Investments s.a.r.l. 12 764 684 20,00 12 764 684 20,00 2012-01-31
Impel SA 6 724 380 25,93 6 724 380 25,93 2012-01-31
Dzik Grzegorz 2 389 760 9,21 (5,01) 2 389 760 9,21 (5,01) 2012-01-31
Dzik Grzegorz 2 389 760 4,20 2 389 760 4,20 2012-01-31
Biegaj Józef 2 142 271 8,26 (4,49) 2 142 271 8,26 (4,49) 2012-01-31
Biegaj Józef 2 142 271 3,77 2 142 271 3,77 2012-01-31
Ogółem 25 924 380 0 25 924 380 0 2008-05-09

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-12-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,23 zł
2018-12-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,23 zł
2018-10-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,31 zł
2018-10-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,31 zł
2018-03-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2018-03-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2017-12-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2017-12-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2016-07-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2016-06-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.