23,6000 zł
-1,67% -0,4000 zł
T-Bull SA (TBL)

Komunikaty spółki - TBULL

Zawarcie przez Supernova Studio S.A. (spółka zależna Emitenta) z inwestorem umowy wykonawczej na współfinansowanie Projektu nr 3
Zapowiedź przez Supernova Studio S.A. (spółka zależna Emitenta) na platformie Steam autorskiego symulatora Coffee Bar Renovator
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zamiana części akcji uprzywilejowanych imiennych na akcje zwykłe na okaziciela
Premiera gry “Idle Mayor Tycoon: Tap Manager Empire Simulator”
Wyniki finansowe
Rozpoczęcie produkcji właściwej gry Outlaw Driver Simulator
Zawarcie przez T-Bull S.A. umowy wydawniczej z Supernova Studio S.A. (spółka zależna Emitenta)
Zawarcie przez Supernova Studio S.A. (spółka zależna Emitenta) z inwestorem umowy wykonawczej na współfinansowanie Projektu nr 2
Raport miesięczny za kwiecień 2021
Zawiadomienie akcjonariuszy o liczbie akcji nabytych w wezwaniu oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym w wyniku wezwania wraz z informacją o łącznej liczbie akcji i procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów
Zawarcie przez Supernova Studio S.A. (spółka zależna Emitenta) z inwestorem umowy wykonawczej na współfinansowanie Projektu nr 1
Zawarcie przez Supernova Studio S.A. (spółka zależna Emitenta) umowy ramowej z inwestorem na współfinansowanie 10 gier symulatorowych na PC i konsole
Wyniki finansowe
Sprzedaż gier / projektów gier oraz licencji do wybranych modułów wykorzystywanych w grach – list intencyjny
TBULL -1,67% 23,60
2021-06-11 17:00:00

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z lat ubiegłych kapitałem zapasowym oraz podziału zysku za rok obrotowy 2020.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.