4,8900 zł
-0,20% -0,0100 zł
Synthos SA (SNS)

Akcjonariat - SYNTHOS

Dane ogólne

Kapitalizacja: 6 470 692 500 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 1 323 250 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 323 250 000
Liczba głosów na WZA: 1 323 250 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 39 697 500,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 323 250 000
Cena nominalna akcji: 0,03 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
FTF Galleon SA 1 179 609 103 (89,14%) 1 179 609 103 (89,14%) 2018-01-19 -
Sołowow Michał FTF Columbus SA 143 640 897 (10,86%) 143 640 897 (10,86%) 2017-05-12 BRK, RSE

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2018-04-03
seria A - przekształcenie PP w SA 1994-12-01 12 750 000
1 275 000 000,00
100,00 100,00 12 750 000
1 275 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-11-09
1994-11-01
2004-12-20
renominacja wniesienie akcji do NFI 1995-10-03
2,01 12 750 000
25 627 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-11-21
zmiana firmy z ZCh Oświęcim na FCh Dwory 1997-04-08

KDPW:
KRS:
GPW:

1997-06-13
seria B - subskrypcja prywatna 2006-07-26 7 000 000
282 100 000,00
2,01 40,30 19 750 000
39 697 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-01-02
2007-07-18
zmiana firmy z FCh Dwory SA na Synthos SA 2007-10-10

KDPW:
KRS:
GPW:

2007-10-29
split 1:67 2007-10-10
0,03 1 323 250 000
39 697 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-10-29
2007-11-15

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
FTF Galleon SA 1 098 891 313 83,04 1 098 891 313 83,04 2017-12-21
Aviva OFE Aviva Santander 0 (-66 803 137) 0,00 (-5,05) 0 (-66 803 137) 0,00 (-5,05) 2017-12-20
Aviva OFE Aviva Santander 66 803 137 (-20 365 863) 5,05 (-1,54) 66 803 137 (-20 365 863) 5,05 (-1,54) 2017-09-30
Sołowow Michał z FTF Galleon SA i FTF Columbus SA 826 559 009 62,00 (-0,46) 826 559 009 62,00 (-0,46) 2017-05-12
Aviva OFE Aviva Santander portfel 87 169 000 (20 365 863) 6,59 (1,54) 87 169 000 (20 365 863) 6,59 (1,54) 2016-12-31
Aviva OFE Aviva Santander 66 803 137 (65 835 178) 5,05 (0,15) 66 803 137 (65 835 178) 5,05 (0,15) 2016-09-29
Sołowow Michał z FTF Galleon SA i Ustra SA 826 559 009 (143 640 897) 62,46 (10,86) 826 559 009 (143 640 897) 62,46 (10,86) 2015-12-31
Sołowow Michał z FTF Galleon SA i Barcocapital Investment Ltd. 682 918 112 51,60 (0,60) 682 918 112 51,60 (0,60) 2014-12-19
Sołowow Michał z FTF Galleon SA, Barcocapital Investment Ltd. i Ustra SA 682 918 112 (-143 640 897) 51,00 (-10,99) 682 918 112 (-143 640 897) 51,00 (-10,99) 2014-12-19
NN OFE 65 653 075 (-817 007) 4,96 (-0,06) 65 653 075 (-817 007) 4,96 (-0,06) 2014-04-11
NN OFE 66 470 082 (-41 816 953) 5,02 (-3,16) 66 470 082 (-41 816 953) 5,02 (-3,16) 2014-04-06
Kalwat Tomasz 445 000 (-341 000) 0,03 (-0,02) 445 000 (-341 000) 0,03 (-0,02) 2013-10-10
Sołowow Michał z FTF Galleon SA i Barcocapital Investment Ltd. 826 559 009 61,99 (-0,47) 826 559 009 61,99 (-0,47) 2013-10-04
Kalwat Tomasz 786 000 0,05 (0,05) 786 000 0,05 (0,05) 2013-09-10
Kalwat Tomasz 786 000 (661 000) 0,00 786 000 (661 000) 0,00 2013-09-10
Sołowow Michał z FTF Galleon SA i Barcocapital Investment Ltd. 826 559 009 (-26 222 876) 62,46 (-1,98) 826 559 009 (-26 222 876) 62,46 (-1,98) 2012-08-30
NN OFE 108 287 035 (41 788 980) 8,18 (3,16) 108 287 035 (41 788 980) 8,18 (3,16) 2012-08-30
NN OFE 66 498 055 (-501 945) 5,02 (-0,04) 66 498 055 (-501 945) 5,02 (-0,04) 2012-04-27
Sołowow Michał z podmiotami zależnymi, min. z FTF Galleon SA i Barcocapital Investment Ltd 852 781 885 64,44 (0,44) 852 781 885 64,44 (0,44) 2012-03-27
Sołowow Michał z FTF Galleon SA, Barcocapital Investment Ltd. i Columbus Prime sp.z o.o. 852 781 885 (26 222 876) 64,00 (1,54) 852 781 885 (26 222 876) 64,00 (1,54) 2012-03-27
NN OFE 67 000 000 (501 945) 5,06 (0,04) 67 000 000 (501 945) 5,06 (0,04) 2011-11-14
Sołowow Michał z podmiotami zależnymi, min. z FTF Galleon SA i Barcocapital Investment Ltd 826 559 009 (63 995 957) 62,46 (4,84) 826 559 009 (63 995 957) 62,46 (4,84) 2011-06-09
Krawczyk Dariusz 335 000 (330 000) 0,00 (-0,03) 335 000 (330 000) 0,00 (-0,03) 2011-05-13
Kalwat Tomasz 125 000 0,00 125 000 0,00 2011-05-13
Grodzki Jarosław 350 0,00 350 0,00 2011-05-13
Grodzki Jarosław 350 0,00 350 0,00 2011-05-13
Ciesielski Wojciech 67 000 0,00 67 000 0,00 2011-05-06
Sołowow Michał z podmiotami zależnymi, min. z Magellan Pro-Equity Fund I SA 762 563 052 57,62 (0,63) 762 563 052 57,62 (0,63) 2010-11-12
Sołowow Michał z podmiotami zależnymi, min. z FTF Galleon SA i Barcocapital Investment Ltd 762 563 052 56,99 (-0,63) 762 563 052 56,99 (-0,63) 2010-11-12
Sołowow Michał z podmiotami zależnymi, min. z FTF Galleon SA i Barcocapital Investment Ltd 762 563 052 (9 490 831) 57,62 (0,71) 762 563 052 (9 490 831) 57,62 (0,71) 2010-11-12
Kalwat Tomasz 0 (-27 809) 0,00 0 (-27 809) 0,00 2010-08-31
NN Investment Partners TFI SA 65 284 439 (-620 000) 4,93 (-0,05) 65 284 439 (-620 000) 4,93 (-0,05) 2009-05-26
NN Investment Partners TFI SA 65 904 439 (-819 000) 4,98 (-0,06) 65 904 439 (-819 000) 4,98 (-0,06) 2009-05-22
NN Investment Partners TFI SA 66 723 439 (65 734 556) 5,04 (0,04) 66 723 439 (65 734 556) 5,04 (0,04) 2009-05-21
NN OFE 66 498 055 (65 743 003) 5,02 (1,20) 66 498 055 (65 743 003) 5,02 (1,20) 2009-03-06
Sołowow Michał z podmiotami zależnymi, min. z Magellan Pro-Equity Fund I SA 753 072 221 (13 511 836) 56,91 (1,03) 753 072 221 (13 511 836) 56,91 (1,03) 2009-01-28
Kalwat Tomasz 27 809 0,00 27 809 0,00 2008-11-13
BZ WBK Asset Management SA 66 119 285 (65 132 430) 4,00 (-0,99) 66 119 285 (65 132 430) 4,00 (-0,99) 2008-02-29
Aviva OFE Aviva Santander 967 959 (-71 101) 4,90 (-0,36) 967 959 (-71 101) 4,90 (-0,36) 2007-10-30
Aviva OFE Aviva Santander 1 039 060 (363 943) 5,26 (1,85) 1 039 060 (363 943) 5,26 (1,85) 2007-10-24
Ciesielski Wojciech 67 000 0,00 67 000 0,00 2007-10-10
NN Investment Partners TFI SA 988 883 (-65 266 278) 5,00 988 883 (-65 266 278) 5,00 2007-08-01
NN Investment Partners TFI SA 66 255 161 5,00 66 255 161 5,00 2007-08-01
BZ WBK Asset Management SA 986 855 (-65 132 430) 4,99 986 855 (-65 132 430) 4,99 2007-05-18
BZ WBK Asset Management SA 66 119 285 (65 130 819) 4,99 (-0,01) 66 119 285 (65 130 819) 4,99 (-0,01) 2007-05-18
BZ WBK Asset Management SA 988 466 (-5 999) 5,00 (-0,03) 988 466 (-5 999) 5,00 (-0,03) 2007-05-17
Aviva OFE Aviva Santander na WZA 675 117 (-524 883) 3,41 (-6,00) 675 117 (-524 883) 3,41 (-6,00) 2007-02-22
BZ WBK Asset Management SA 994 465 (122 145) 5,03 (0,62) 994 465 (122 145) 5,03 (0,62) 2007-02-20
Sołowow Michał na WZA z podmiotami zależnymi m.in. z Magellan Pro-Equity Fund I SA 739 560 385 (729 384 762) 55,88 (4,36) 739 560 385 (729 384 762) 55,88 (4,36) 2007-01-24
BZ WBK Asset Management SA 872 320 (182 753) 4,41 (-0,99) 872 320 (182 753) 4,41 (-0,99) 2007-01-22
Sołowow Michał na WZA z podmiotami zależnymi 10 175 623 (-671 591 118) 51,52 10 175 623 (-671 591 118) 51,52 2007-01-15
Sołowow Michał na WZA z podmiotami zależnymi 681 766 741 (678 591 118) 51,52 (26,62) 681 766 741 (678 591 118) 51,52 (26,62) 2007-01-15
Rockbridge TFI SA 616 523 (-29 000) 3,12 (-0,14) 616 523 (-29 000) 3,12 (-0,14) 2007-01-09
NN OFE 755 052 (108 703) 3,82 (-1,24) 755 052 (108 703) 3,82 (-1,24) 2007-01-09
Rockbridge TFI SA 645 523 (15 637) 3,26 (-1,68) 645 523 (15 637) 3,26 (-1,68) 2007-01-04
NN OFE 646 349 5,06 (1,79) 646 349 5,06 (1,79) 2006-12-28
NN OFE 646 349 (46 349) 3,27 (-1,43) 646 349 (46 349) 3,27 (-1,43) 2006-12-28
Rockbridge TFI SA zarządzane fundusze 629 886 (-26 928) 4,94 (-0,21) 629 886 (-26 928) 4,94 (-0,21) 2006-12-22
Rockbridge TFI SA zarządzane fundusze 656 814 (18 626) 5,15 (0,15) 656 814 (18 626) 5,15 (0,15) 2006-11-27
Rockbridge TFI SA zarządzane fundusze 638 188 (-7 335) 5,00 (1,74) 638 188 (-7 335) 5,00 (1,74) 2006-11-20
Ciesielski Wojciech 67 000 (66 000) 0,00 67 000 (66 000) 0,00 2006-11-10
Ciesielski Wojciech 1 000 (-9 000) 0,00 (-0,07) 1 000 (-9 000) 0,00 (-0,07) 2006-11-10
BZ WBK Asset Management SA 689 567 5,40 (1,91) 689 567 5,40 (1,91) 2006-08-10
BZ WBK Asset Management SA 689 567 3,49 689 567 3,49 2006-08-10
Sołowow Michał na WZA z podmiotami zależnymi 3 175 623 24,90 (8,83) 3 175 623 24,90 (8,83) 2006-07-27
Sołowow Michał na WZA z podmiotami zależnymi 3 175 623 (68 548) 16,07 (-8,29) 3 175 623 (68 548) 16,07 (-8,29) 2006-07-27
NN OFE 600 000 4,70 600 000 4,70 2006-07-27
NN OFE na WZA 600 000 4,70 600 000 4,70 2006-07-27
Aviva OFE Aviva Santander na WZA 1 200 000 9,41 (3,34) 1 200 000 9,41 (3,34) 2006-07-27
Aviva OFE Aviva Santander na WZA 1 200 000 (524 883) 6,07 (0,78) 1 200 000 (524 883) 6,07 (0,78) 2006-07-27
Skarb Państwa 6 (-637 494) 0,00 (-5,00) 6 (-637 494) 0,00 (-5,00) 2006-07-24
Oskard Robert 5 0,00 5 0,00 2006-07-24
Oskard Robert 5 0,00 5 0,00 2006-07-24
Oskard Robert 5 0,00 5 0,00 2006-07-24
Kula Stanisław 90 0,00 90 0,00 2006-07-24
Kula Stanisław 90 0,00 90 0,00 2006-07-24
Kula Stanisław 90 0,00 90 0,00 2006-07-24
Krawczyk Dariusz 5 000 0,03 (0,01) 5 000 0,03 (0,01) 2006-07-24
Krawczyk Dariusz 5 000 (-330 000) 0,02 5 000 (-330 000) 0,02 2006-07-24
Krawczyk Dariusz 335 000 0,02 335 000 0,02 2006-07-24
Ciesielski Wojciech 10 000 0,07 (0,02) 10 000 0,07 (0,02) 2006-07-24
Ciesielski Wojciech 10 000 0,05 10 000 0,05 2006-07-24
Rockbridge TFI SA 645 523 3,26 645 523 3,26 2006-01-04
Sołowow Michał z podmiotami zależnymi 3 107 075 (325 994) 24,36 (2,55) 3 107 075 (325 994) 24,36 (2,55) 2005-09-02
Sołowow Michał z podmiotami zależnymi 2 781 081 (388 297) 21,81 (3,05) 2 781 081 (388 297) 21,81 (3,05) 2005-07-30
Sołowow Michał z podmiotami zależnymi 2 392 784 (434 000) 18,76 (3,40) 2 392 784 (434 000) 18,76 (3,40) 2005-03-02
Aviva OFE Aviva Santander 675 117 5,29 675 117 5,29 2005-02-08
Skarbiec Investment Management SA przejęcie akcji w zarządzanie 1 250 000 (651 139) 9,80 (5,11) 1 250 000 (651 139) 9,80 (5,11) 2004-12-23
Skarbiec Investment Management SA zarządzanie aktywami 598 861 4,69 598 861 4,69 2004-12-23
Skarbiec Investment Management SA zarządzanie aktywami 598 861 4,69 598 861 4,69 2004-12-23
Sołowow Michał z podmiotami zależnymi 1 958 784 15,36 1 958 784 15,36 2004-12-21
Skarb Państwa 637 500 (-2 556 541) 5,00 (-20,05) 637 500 (-2 556 541) 5,00 (-20,05) 2004-12-16
MDI Energia SA 0 (-5 781 182) 0,00 (-45,34) 0 (-5 781 182) 0,00 (-45,34) 2004-12-16
Jupiter SA 0 (-525 538) 0,00 (-4,12) 0 (-525 538) 0,00 (-4,12) 2004-12-16
MDI Energia SA 5 781 182 45,34 5 781 182 45,34 2003-11-26
Magna Polonia SA 245 892 1,92 245 892 1,92 2003-11-26
Jupiter SA 525 538 4,12 525 538 4,12 2003-11-26
Skarb Państwa 3 194 041 25,05 3 194 041 25,05 1994-12-01

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-05-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2017-05-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2016-12-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,53 zł
2016-12-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,53 zł
2015-07-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2015-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2014-05-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,31 zł
2014-04-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,31 zł
2013-07-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,26 zł
2013-04-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2013-04-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,76 zł
2012-04-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2012-04-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2011-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2011-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2007-11-14 Split 1:67
2005-08-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2005-06-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.