3,3900 zł
-0,29% -0,0100 zł
Swissmed Centrum Zdrowia SA (SWD)

Akcjonariat - SWISSMED

Dane ogólne

Kapitalizacja: 20 740 775,97 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 6 118 223 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 702 185
Liczba głosów na WZA: 6 118 223 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60,51%
Kapitał akcyjny: 61 182 230,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 702 185
Cena nominalna akcji: 10,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60,51%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 39,49%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Hangartner Bruno 3 389 049 (55,39%) 3 389 049 (55,39%) 2017-11-16 -
Gajewski Adam wraz z Martyną Dębek 313 136 (5,12%) 313 136 (5,12%) 2019-10-09 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
konwersja obligacji na akcje 3 553 000
9 486 510,00
1,00 2,67 13 805 262
13 805 262,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-10
2004-10-04
2004-10-15
podwyższenie kapitału seria H 155 000
0,00
1,00 0,00 61 182 234
61 182 234,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-11
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2003-12-01 8 728 000
8 728 000,00
1,00 1,00 8 728 000
8 728 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-10
2003-12-12
seria B - za obligacje zamienne 2004-01-15 3 553 000
9 486 510,00
1,00 2,67 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-10

seria C - subskrypcja publiczna 2004-01-15 1 530 262
4 284 733,60
1,00 2,80 10 258 262
10 258 262,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-10
2004-10-04
2004-10-15
kapitał docelowy 2005-01-12 5 000 000
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja publiczna 2005-01-12 758 587
2 124 043,60
1,00 2,80 14 569 849
14 569 849,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-06-21
2005-11-25
2005-12-14
seria E - prawo poboru 3:4 2006-01-27 19 426 465
19 426 465,00
1,00 1,00 33 996 314
33 996 314,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-03-30
2006-05-22
seria F - prawo poboru 5:2 2006-09-29 13 598 525
13 598 525,00
1,00 1,00 47 594 839
47 594 839,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-01-19
2007-01-31
seria G - subskrypcja prywatna TF Holding AG, Bruno Hangartner 2009-02-20 3 848 995
3 848 995,00
1,00 1,00 51 443 834
51 443 834,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-04-28
2009-03-20
2009-06-03
seria H - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2009-05-22 583 400
0,00
1,00 0,00 52 027 234
52 027 234,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-06-09
2010-08-23
2010-06-11
seria I - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2010-01-29 9 000 000
16 740 000,00
1,00 1,86 61 027 234
61 027 234,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-06-09
2010-08-23
2010-06-11
obniżenie kapitału 2014-11-28 -4
0,00
1,00 0,00 61 182 230
61 182 230,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-02-27
scalenie akcji 10:1 2014-11-28 0
0,00
10,00 0,00 6 118 223
61 182 230,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-02-27
renumeracja akcji: seria A i B 2014-11-28 0
0,00
10,00 10,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-02-27
połączenie ze Swissmed Development sp. z o.o. 2016-06-17 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Swissmed Centrum Zdrowia SA 4 0,00 4 0,00 2014-12-09
Prokom Investments SA wraz z Osiedle Wilanowskie sp. z o.o. 3 018 066 (-181 934) 4,93 (-0,07) 3 018 066 (-181 934) 4,93 (-0,07) 2013-10-11
Jagodziński Mariusz 92 358 0,00 (-0,15) 92 358 0,00 (-0,15) 2012-08-17
Sobkiewicz Paweł 13 880 (-19 000) 0,02 (-0,04) 13 880 (-19 000) 0,02 (-0,04) 2012-08-10
Theo Frey East AG 0 (-4 874 226) 0,00 (-9,47) 0 (-4 874 226) 0,00 (-9,47) 2012-04-23
TF Holding AG 33 890 482 55,39 (55,39) 33 890 482 55,39 (55,39) 2012-04-23
TF Holding AG 0 (-4 012 071) 0,00 (-7,79) 0 (-4 012 071) 0,00 (-7,79) 2012-04-23
Hangartner Bruno poprzez TF Holding AG 33 890 482 (30 501 434) 55,39 33 890 482 (30 501 434) 55,39 2012-04-23
Hangartner Bruno poprzez TF Holding AG 3 389 048 (-1) 55,39 3 389 048 (-1) 55,39 2012-04-23
Hangartner Bruno poprzez TF Holding AG 3 389 049 55,39 (55,39) 3 389 049 55,39 (55,39) 2012-04-23
Hangartner Bruno 0 (-25 004 185) 0,00 (-48,60) 0 (-25 004 185) 0,00 (-48,60) 2012-04-23
Prokom Investments SA wraz z Osiedle Wilanowskie sp. z o.o. 3 200 000 5,00 (-0,23) 3 200 000 5,00 (-0,23) 2012-01-30
Prokom Investments SA wraz z Osiedle Wilanowskie sp. z o.o. 3 200 000 5,23 (-0,01) 3 200 000 5,23 (-0,01) 2012-01-30
Ogółem 61 182 234 (155 000) 0 61 182 234 (155 000) 0 2011-03-11
Jagodziński Mariusz 92 358 0,15 92 358 0,15 2010-08-28
Jagodziński Mariusz 92 358 (-10 522) 0,15 (-0,05) 92 358 (-10 522) 0,15 (-0,05) 2010-08-28
Prokom Investments SA 3 200 000 5,24 (0,01) 3 200 000 5,24 (0,01) 2010-07-02
Prokom Investments SA 3 200 000 (400 000) 5,23 (-0,65) 3 200 000 (400 000) 5,23 (-0,65) 2010-07-02
TF Holding AG 4 012 071 7,79 (1,22) 4 012 071 7,79 (1,22) 2010-06-14
TF Holding AG 4 012 071 6,57 (0,02) 4 012 071 6,57 (0,02) 2010-06-14
TF Holding AG 4 012 071 (1 000 000) 6,55 (0,70) 4 012 071 (1 000 000) 6,55 (0,70) 2010-06-14
Sobkiewicz Paweł 32 880 0,06 (0,01) 32 880 0,06 (0,01) 2010-06-14
Sobkiewicz Paweł 32 880 0,05 32 880 0,05 2010-06-14
Sobkiewicz Paweł 32 880 (30 880) 0,05 (0,05) 32 880 (30 880) 0,05 (0,05) 2010-06-14
Ratnicka-Kiczka, Barbara Halina 30 880 0,05 30 880 0,05 2010-06-14
Ratnicka-Kiczka, Barbara Halina 30 880 0,05 30 880 0,05 2010-06-14
Ratnicka-Kiczka, Barbara Halina 30 880 0,05 30 880 0,05 2010-06-14
Jagodziński Mariusz 102 880 0,20 (0,04) 102 880 0,20 (0,04) 2010-06-14
Jagodziński Mariusz 102 880 0,16 102 880 0,16 2010-06-14
Hangartner Bruno 25 004 185 48,60 (7,63) 25 004 185 48,60 (7,63) 2010-06-14
Hangartner Bruno 25 004 185 40,97 (0,11) 25 004 185 40,97 (0,11) 2010-06-14
Hangartner Bruno 25 004 185 (102 880) 40,86 (-7,54) 25 004 185 (102 880) 40,86 (-7,54) 2010-06-14
Gruca Zbigniew 41 153 0,08 (0,02) 41 153 0,08 (0,02) 2010-06-14
Gruca Zbigniew 41 153 0,06 41 153 0,06 2010-06-14
Gruca Zbigniew 41 153 (30 880) 0,06 (0,04) 41 153 (30 880) 0,06 (0,04) 2010-06-14
Ogółem 61 027 234 (9 583 400) 0 61 027 234 (9 583 400) 0 2010-06-11
Hangartner Bruno 24 901 305 (836 924) 48,40 (-22,38) 24 901 305 (836 924) 48,40 (-22,38) 2009-03-24
TF Holding AG 3 012 071 (1 000 000) 5,85 (1,94) 3 012 071 (1 000 000) 5,85 (1,94) 2009-03-20
TF Holding AG 2 012 071 3,91 2 012 071 3,91 2009-03-20
Ogółem 51 443 834 (3 848 995) 0 51 443 834 (3 848 995) 0 2009-03-20
Walasiński Roman 1 000 364 1,94 (0,31) 1 000 364 1,94 (0,31) 2009-02-25
Walasiński Roman 1 000 364 1,63 1 000 364 1,63 2009-02-25
Walasiński Roman 1 000 364 (600 000) 1,63 (0,46) 1 000 364 (600 000) 1,63 (0,46) 2009-02-25
Gruca Zbigniew 10 273 (10 105) 0,02 (0,02) 10 273 (10 105) 0,02 (0,02) 2009-02-23
Gruca Zbigniew 168 0,00 168 0,00 2009-02-22
Sobkiewicz Paweł 2 000 0,00 2 000 0,00 2008-10-30
Gruca Zbigniew 0 (-168) 0,00 0 (-168) 0,00 2007-08-14
Prokom Investments SA 2 800 000 5,88 (0,44) 2 800 000 5,88 (0,44) 2007-03-01
Prokom Investments SA 2 800 000 5,44 (0,86) 2 800 000 5,44 (0,86) 2007-03-01
Prokom Investments SA 2 800 000 4,58 2 800 000 4,58 2007-03-01
Gruca Zbigniew 168 0,00 168 0,00 2007-03-01
Ogółem 47 594 839 (13 598 525) 0 47 594 839 (13 598 525) 0 2007-01-11
Theo Frey East AG 4 874 226 9,47 (1,49) 4 874 226 9,47 (1,49) 2007-01-04
Theo Frey East AG 4 874 226 7,98 (0,02) 4 874 226 7,98 (0,02) 2007-01-04
Theo Frey East AG 4 874 226 7,96 (-6,37) 4 874 226 7,96 (-6,37) 2007-01-04
Theo Frey East AG w tym 1392636 PDA 4 874 226 14,33 (4,09) 4 874 226 14,33 (4,09) 2007-01-04
Theo Frey East AG 4 874 226 (1 392 636) 10,24 4 874 226 (1 392 636) 10,24 2007-01-04
Hangartner Bruno bez serii D 24 064 381 70,78 (20,22) 24 064 381 70,78 (20,22) 2007-01-04
Hangartner Bruno 24 064 381 50,56 (3,79) 24 064 381 50,56 (3,79) 2007-01-04
Hangartner Bruno 24 064 381 (6 875 537) 46,77 (-3,79) 24 064 381 (6 875 537) 46,77 (-3,79) 2007-01-04
Gruca Zbigniew w tym: 48 PDA 168 0,00 168 0,00 2006-12-20
Walasiński Roman w tym 161532 PDA 400 364 1,17 (0,33) 400 364 1,17 (0,33) 2006-12-04
Walasiński Roman 400 364 0,84 (0,07) 400 364 0,84 (0,07) 2006-12-04
Walasiński Roman 400 364 (161 532) 0,77 (0,07) 400 364 (161 532) 0,77 (0,07) 2006-12-04
Walasiński Roman 238 832 (-165 000) 0,70 (-0,48) 238 832 (-165 000) 0,70 (-0,48) 2006-11-02
Hangartner Bruno bez serii D 17 188 844 (-1 981 700) 50,56 (-5,83) 17 188 844 (-1 981 700) 50,56 (-5,83) 2006-10-25
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 2 000 000 5,88 (1,68) 2 000 000 5,88 (1,68) 2006-10-24
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 2 000 000 4,20 2 000 000 4,20 2006-10-24
Walasiński Roman 403 832 1,18 403 832 1,18 2006-08-31
Hangartner Bruno bez serii D 19 170 544 (-18 300) 56,39 (-0,05) 19 170 544 (-18 300) 56,39 (-0,05) 2006-08-31
Hangartner Bruno bez serii D 19 188 844 (-215 456) 56,44 (-0,63) 19 188 844 (-215 456) 56,44 (-0,63) 2006-08-30
Theo Frey East AG 3 481 590 (-90) 10,24 3 481 590 (-90) 10,24 2006-08-07
Hangartner Bruno bez serii D 19 404 300 (5 300) 57,07 (0,01) 19 404 300 (5 300) 57,07 (0,01) 2006-05-26
Hangartner Bruno bez serii D 19 399 000 (13 000) 57,06 (0,04) 19 399 000 (13 000) 57,06 (0,04) 2006-05-23
Theo Frey East AG 3 481 680 (1 989 480) 10,24 (-0,56) 3 481 680 (1 989 480) 10,24 (-0,56) 2006-05-05
Hangartner Bruno bez serii D 19 386 000 (10 792 000) 57,02 (-1,96) 19 386 000 (10 792 000) 57,02 (-1,96) 2006-05-05
Allianz Polska TU SA w tym 599.048 PDA 943 700 (599 048) 2,77 (0,41) 943 700 (599 048) 2,77 (0,41) 2006-05-05
Ogółem 33 996 314 (19 426 465) 0 33 996 314 (19 426 465) 0 2006-04-07
Allianz Polska TU SA i 599.048 PDA serii E 344 652 (-280 000) 2,36 (-1,92) 344 652 (-280 000) 2,36 (-1,92) 2006-02-20
Allianz Polska TU SA 624 652 (-104 634) 4,28 (-0,72) 624 652 (-104 634) 4,28 (-0,72) 2006-02-17
Allianz Polska TU SA 729 286 5,00 729 286 5,00 2005-12-29
Ogółem 14 569 849 (764 587) 0 14 569 849 (764 587) 0 2005-11-25
Dochnal, Marek Alojzy 1 380 172 9,99 (0,52) 1 380 172 9,99 (0,52) 2005-01-31
Dochnal, Marek Alojzy bez serii D 1 380 172 9,47 (5,42) 1 380 172 9,47 (5,42) 2005-01-31
Dochnal, Marek Alojzy bez serii D 1 380 172 (-115 828) 4,05 (-6,78) 1 380 172 (-115 828) 4,05 (-6,78) 2005-01-31
Theo Frey East AG zależny od Bruna Hangartner 1 492 200 10,80 (0,56) 1 492 200 10,80 (0,56) 2004-12-31
Theo Frey East AG zależny od Bruna Hangartner, bez serii D 1 492 200 10,24 (5,86) 1 492 200 10,24 (5,86) 2004-12-31
Theo Frey East AG zależny od Bruna Hangartner, bez serii D 1 492 200 (-74 892) 4,38 (-6,97) 1 492 200 (-74 892) 4,38 (-6,97) 2004-12-31
Theo Frey East AG zależny od Bruna Hangartner 1 567 092 (-115 908) 11,35 (-0,84) 1 567 092 (-115 908) 11,35 (-0,84) 2004-12-21
Dochnal, Marek Alojzy 1 496 000 10,83 1 496 000 10,83 2004-10-27
Theo Frey East AG zależny od Bruna Hangartner 1 683 000 12,19 1 683 000 12,19 2004-10-25
Ogółem 13 805 262 (3 547 000) 0 13 805 262 (3 547 000) 0 2004-10-04
Ogółem 10 258 262 (1 530 262) 0 10 258 262 (1 530 262) 0 2004-10-01
Ogółem 8 728 000 0 8 728 000 0 2003-12-01
Hangartner Bruno bez serii D 8 594 000 58,98 (33,71) 8 594 000 58,98 (33,71) 2003-12-01
Hangartner Bruno bez serii D 8 594 000 25,27 (-73,19) 8 594 000 25,27 (-73,19) 2003-12-01
Hangartner Bruno 8 594 000 98,46 (14,69) 8 594 000 98,46 (14,69) 2003-12-01
Hangartner Bruno 8 594 000 83,77 (21,52) 8 594 000 83,77 (21,52) 2003-12-01
Hangartner Bruno 8 594 000 62,25 8 594 000 62,25 2003-12-01

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-05-28 Split 10:1
2006-10-30 Prawo poboru 5:2
2006-03-09 Prawo poboru 3:4
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.