28,5000 zł
-1,04% -0,3000 zł
SUNEX SA (SNX)

Komunikaty spółki - SUNEX

Informacja o zmianach umów wieloproduktowych z ING Bank Śląskiu
Przedłużenie poręczenia za zobowiązania spółki Polska Ekologia Sp. z o.o. wobec ING Bank Śląski S.A.
Oddalenie apelacji Emitenta
Informacja na temat przychodów zrealizowanych w II kwartale 2020 roku
Rozwiązanie umowy o wykonywanie funkcji animatora Emitenta za porozumieniem stron
Powołanie Prezesa Zarządu SUNEX S.A. na nową kadencję.
Powołanie Członków Rady Nadzorczej SUNEX S.A. na nową kadencję.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SUNEX S.A. w dniu 30.06.2020 r.
Wypłata dywidendy za 2019 rok
Treść uchwał podjętych na ZWZ SUNEX S.A. w dniu 30.06.2020 r.
Wybór biegłego rewidenta do przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego oraz badania rocznego sprawozdania finansowego SUNEX S.A. za 2020 rok
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SUNEX S.A. na dzień 30.06.2020 r. wraz z projektami uchwał.
Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
Wyniki finansowe
Aneks do umowy o dofinasowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
SUNEX -1,04% 28,50
2020-08-07 17:00:00

Kalendarium

Brak wydarzeń
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.