33,4000 zł
1,24% 0,4100 zł
SPIN SA (SPN)

Akcjonariat - SPIN

Dane ogólne

Kapitalizacja: 184 671 071,6 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 5 529 074 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 471 895
Liczba głosów na WZA: 5 559 794 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80,88%
Kapitał akcyjny: 55 290 740,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 471 895
Cena nominalna akcji: 10,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80,43%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 19,12%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Prokom Software SA 2 786 790 (50,40%) 2 786 790 (49,98%) 2005-06-16 -
PZU OFE Złota Jesień 576 587 (10,42%) 576 587 (10,34%) 2005-06-28 WLC_1, DCR, AGO, AML, ENE, ELB, IPL, IPE, DVL, MNC, MCR, MSP, NET, NWG, PRM, RMK, SNK, OTM, KGN, ZEP, APR, MIL, TRK, GTC, MSW, PCE, VRG, OBL, KRU, ABE, KTY, MDG
Musioł Andrzej 353 871 (6,40%) 353 871 (6,34%) 2006-08-07 -
Gałuszka Jerzy 353 871 (6,40%) 353 871 (6,34%) 2006-08-07 -
Górski Michał 353 871 (6,40%) 353 871 (6,34%) 2006-08-07 -
Kuliński Zbigniew 46 905 (0,84%) 46 905 (0,84%) 2007-02-21 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie spółki z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2007-07-18
zmiana firmy z Telmax SA na Spin SA 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-05-20
seria A - przeksztalcenie sp. z o.o. w SA 2000-04-11 11 520
10,00 11 520
115 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2002-04-16
2000-05-12
seria B - kap. zakl. na akcyjny 2000-06-26 92 160
921 600,00
10,00 10,00 103 680
1 036 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2002-04-16
2000-07-26
2002-05-23
seria C - pracownicy 2000-11-07 2 450
24 500,00
10,00 10,00 106 130
1 061 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2002-04-16
2000-12-13
2002-05-23
seria D - za obligacje zamienne 2001-11-15 79 184
7 799 624,00
10,00 98,50 185 314
1 853 140,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2002-04-16
2002-05-06
2002-05-23
seria E - prawo poboru 1:3 2002-03-06 555 942
5 559 420,00
10,00 10,00 741 256
7 412 560,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2002-04-16
2002-07-20
2002-08-23
seria F - subskrypcja publiczna 2003-12-14 295 453
12 999 932,00
10,00 44,00 1 036 709
10 367 090,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2003-12-23
2004-03-23
2004-05-28
seria I - subskrypcja publiczna 2004-08-31 1 200 000
0,00
10,00 0,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-11-30

seria H - oferta menedżerska 2004-08-31 171 444
1 714 440,00
10,00 10,00 5 529 074
5 529 074,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-11-30
2005-01-03
seria G - zamienna: udziałowcy Spin sp. z o.o. 4191 akcji Telmax za 1 udział Spin 2004-08-31 4 320 921
0,00
10,00 0,00 5 357 630
53 576 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-11-30
2004-12-20
2004-12-30
połączenie z Informa sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2005-06-14 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-08-05
połączenie z ABG Ster-Projekt SA przeniesienie całego majątku na ABG 2007-05-17 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
PZU OFE Złota Jesień na WZA 388 896 (75 891) 7,03 (1,37) 388 896 (75 891) 6,97 (1,36) 2005-02-24
PZU OFE Złota Jesień 313 005 5,66 313 005 5,61 2005-02-10
Kuliński Zbigniew 104 404 (15 360) 1,94 (-10,07) 104 404 1,93 (-11,33) 2004-12-28
Prokom Software SA 2 891 790 53,97 (1,67) 2 891 790 53,66 (1,80) 2004-12-20
Prokom Software SA 2 891 790 52,30 2 891 790 51,86 2004-12-20
Ogółem 5 357 630 (4 320 921) 0 5 388 350 (4 320 921) 0 2004-12-20
Musioł Andrzej 461 010 8,60 (0,27) 461 010 8,55 (0,29) 2004-12-20
Musioł Andrzej 461 010 8,33 461 010 8,26 2004-12-20
Górski Michał 461 010 8,60 (0,27) 461 010 8,55 (0,29) 2004-12-20
Górski Michał 461 010 8,33 461 010 8,26 2004-12-20
Gałuszka Jerzy 461 010 8,60 (0,27) 461 010 8,55 (0,29) 2004-12-20
Gałuszka Jerzy 461 010 8,33 461 010 8,26 2004-12-20
PKO TFI SA fundusze inwestycyjne 80 390 1,50 (-6,25) 80 390 1,49 (-6,04) 2004-06-24
PKO TFI SA fundusze inwestycyjne 80 390 (7 781) 7,75 (-2,04) 80 390 (7 781) 7,53 (-1,69) 2004-06-24
Ogółem 1 036 709 (295 453) 0 1 067 429 (280 093) 0 2004-03-23
Politowicz Tadeusz 23 710 (-24 326) 3,19 (-3,29) 39 070 (-24 326) 4,96 (-3,09) 2004-02-12
Masalski Paweł 1 920 (-42 102) 0,25 (-5,68) 1 920 (-42 102) 0,24 (-5,35) 2004-01-21
Masalski Michał 1 920 (-42 102) 0,25 (-5,68) 1 920 (-42 102) 0,24 (-5,35) 2004-01-21
Masalski Paweł 44 022 5,93 44 022 5,59 2003-12-10
Masalski Michał 44 022 5,93 44 022 5,59 2003-12-10
Masalski Konrad 0 (-88 044) 0,00 (-11,87) 0 (-103 404) 0,00 (-13,13) 2003-12-10
Politowicz Tadeusz 48 036 (-41 008) 6,48 (-5,53) 63 396 (-41 008) 8,05 (-5,21) 2003-08-01
Rockbridge TFI SA 56 280 5,42 (4,37) 56 280 5,27 (4,23) 2003-05-19
Rockbridge TFI SA 56 280 1,05 (-6,54) 56 280 1,04 (-6,10) 2003-05-19
Rockbridge TFI SA 56 280 7,59 56 280 7,14 2003-05-19
Capital Partners SA 33 297 (-6 595) 4,49 (-0,89) 33 297 (-6 595) 4,22 (-0,84) 2003-05-09
Capital Partners SA 39 892 (-32 280) 5,38 (-4,35) 39 892 (-32 280) 5,06 (-4,10) 2003-05-07
CA IB Investment Management SA 71 125 9,59 (2,73) 71 125 9,03 (2,37) 2003-05-07
CA IB Investment Management SA 71 125 6,86 (5,54) 71 125 6,66 (5,35) 2003-05-07
CA IB Investment Management SA 71 125 1,32 71 125 1,31 2003-05-07
Capital Partners SA 72 172 (-43 528) 9,73 (-5,87) 72 172 (-43 528) 9,16 (-5,53) 2003-05-02
Gminny Zarząd Mienia Komunalnego sp. z o.o. 69 488 9,37 (2,67) 69 488 8,82 (2,32) 2003-04-30
Gminny Zarząd Mienia Komunalnego sp. z o.o. 69 488 6,70 (5,41) 69 488 6,50 (5,22) 2003-04-30
Gminny Zarząd Mienia Komunalnego sp. z o.o. 69 488 1,29 69 488 1,28 2003-04-30
Capital Partners SA 115 700 (-57 346) 15,60 (-7,74) 115 700 (-57 346) 14,69 (-7,28) 2003-04-28
Politowicz Tadeusz 89 044 (54 234) 12,01 (-6,77) 104 404 (54 234) 13,26 (-8,42) 2002-08-12
Masalski Konrad 88 044 (53 484) 11,87 (-6,77) 103 404 (53 484) 13,13 (-8,44) 2002-08-12
Kuliński Zbigniew 89 044 12,01 (3,43) 104 404 13,26 (3,48) 2002-08-12
Kuliński Zbigniew 89 044 8,58 (6,92) 104 404 9,78 (7,85) 2002-08-12
Kuliński Zbigniew 89 044 (54 234) 1,66 (-17,12) 104 404 (54 234) 1,93 (-19,75) 2002-08-12
PKO TFI SA fundusze inwestycyjne 72 609 9,79 (2,79) 72 609 9,22 (2,42) 2002-08-08
PKO TFI SA fundusze inwestycyjne 72 609 (38 487) 7,00 (2,40) 72 609 (38 487) 6,80 (2,47) 2002-08-08
Capital Partners SA 173 046 23,34 173 046 21,97 2002-08-08
PKO TFI SA fundusze inwestycyjne 34 122 (10 690) 4,60 (-8,04) 34 122 (10 690) 4,33 (-5,79) 2002-07-31
Ogółem 741 256 (555 942) 0 787 336 (555 942) 0 2002-07-20
TUnŻ Warta Vita SA 0 (-17 170) 0,00 (-9,26) 0 (-17 170) 0,00 (-7,42) 2002-05-28
DM AmerBrokers SA 17 170 9,26 (6,95) 17 170 7,42 (5,24) 2002-05-28
DM AmerBrokers SA 17 170 2,31 17 170 2,18 2002-05-28
TUnŻ Warta Vita SA 17 170 9,26 17 170 7,42 2002-05-06
Politowicz Tadeusz 34 810 (250) 18,78 (-13,78) 50 170 (250) 21,68 (-11,12) 2002-05-06
PKO TFI SA fundusze inwestycyjne 23 432 12,64 23 432 10,12 2002-05-06
Ogółem 185 314 (79 184) 0 231 394 (79 184) 0 2002-05-06
Kuliński Zbigniew 34 810 (250) 18,78 (-13,78) 50 170 (250) 21,68 (-11,12) 2002-05-06
AXA Polska OFE 17 372 9,37 (7,03) 17 372 7,50 (5,30) 2002-05-06
AXA Polska OFE 17 372 2,34 17 372 2,20 2002-05-06
Politowicz Tadeusz 34 560 32,56 (13,92) 49 920 32,80 (11,23) 2002-04-30
Politowicz Tadeusz 34 560 18,64 49 920 21,57 2002-04-30
Ogółem 106 130 0 152 210 0 2002-04-30
Masalski Konrad 34 560 18,64 (-13,92) 49 920 21,57 (-11,23) 2002-04-30
Masalski Konrad 34 560 32,56 49 920 32,80 2002-04-30
Kuliński Zbigniew 34 560 32,56 (13,92) 49 920 32,80 (11,23) 2002-04-30
Kuliński Zbigniew 34 560 18,64 49 920 21,57 2002-04-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2007-06-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2007-06-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2006-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,26 zł
2006-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,26 zł
2002-08-23 Asymilacja akcji seria E
2002-06-05 Prawo poboru 1:3
2002-06-05 Prawo poboru 1:3
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.