0,5000 zł
6,38% 0,0300 zł
SLEEPZ AG (SLZ)

Akcjonariat - SLEEPZAG

Dane ogólne

Kapitalizacja: 9 332 665,5 Liczba dużych akcjonariuszy: 8
Liczba akcji: 18 665 331 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 20 809 613
Liczba głosów na WZA: 18 665 331 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 111,49%
Kapitał akcyjny: 18 665 331,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 20 809 613
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 111,49%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: -11,49%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Gemini Beteiligungs GmbH 4 883 727 (26,16%) 4 883 727 (26,16%) 2020-02-21 -
Angermeyer Christian 3 798 395 (20,35%) 3 798 395 (20,35%) 2019-03-28 -
Astutia Venture Capital AG 3 155 300 (16,90%) 3 155 300 (9,91%) 2020-03-04 -
Pohlmann Peter 2 509 133 (13,44%) 2 509 133 (13,44%) 2019-12-10 -
TriPos Gmbh 2 509 133 (13,44%) 2 509 133 (13,44%) 2018-12-10 -
Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA 1 380 000 (7,39%) 1 380 000 (7,39%) 2017-12-21 -
Grazia Betelligungen GmbH & Co. KG 1 305 300 (6,99%) 1 305 300 (6,99%) 2019-03-28 -
Binder Gunnar 1 268 625 (6,80%) 1 268 625 (6,80%) 2020-03-05 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
zmiana firmy z bmp Holding AG na Sleepz AG 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-08-18
akcje zwykłe no par value, cena emisyjna w EUR 2014-02-14 1 881 925
1 881 925,00
0,00 1,00 20 701 174
20 701 174,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-06
2014-04-07
zmiana firmy z bmp media investors AG na bmp Holding AG 2015-06-17 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-26
akcje zwykłe 2015-06-17 2 070 117
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 3:1 2017-03-21 0
0,00
0,00 0,00 6 900 391
6 900 391,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-04-24
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2017-03-21 -3
0,00
0,00 0,00 20 701 171
20 701 171,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-04-26
akcje zwykłe cena emisyjna w EUR 2017-05-08 690 000
931 500,00
0,00 1,35 7 590 391
7 590 391,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-17
akcje zwykłe 2017-06-15 690 000
0,00
1,00 0,00 8 280 391
8 280 391,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-07-05
akcje zwykłe cena emisyjna w EUR 2017-12-18 690 000
1 104 000,00
0,00 1,60 8 970 391
89 939 391,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-12-21
akcje zwykłe cena nominalna w EUR 2018-04-25 3 473 163
0,00
1,00 0,00 12 443 554
12 443 554,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-05-07
akcje zwykłe cena w EUR 2018-11-16 5 320 996
0,00
1,00 0,00 17 771 150
17 771 150,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-12-10
akcje zwykłe cena nominalna w EUR 2018-12-21 894 181
0,00
1,00 0,00 18 665 331
18 665 331,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-01-16
akcje zwykłe cena nominalna w EUR 2018-12-21 892 181
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Carin Pepper-Hellstedt 185 067 0,99 (0,99) 185 067 0,99 (0,99) 2020-05-04
Astutia Venture Capital AG 1 850 000 9,91 1 850 000 9,91 2020-02-27
Grazia Betelligungen GmbH & Co. KG 1 475 428 (170 128) 7,90 (0,55) 1 475 428 (170 128) 7,90 (0,55) 2019-01-29
Ogółem 17 771 150 (5 327 596) 0 17 771 150 (5 327 596) 0 2018-12-10
Grazia Betelligungen GmbH & Co. KG 1 305 300 7,35 (0,36) 1 305 300 7,35 (0,36) 2018-12-10
Grazia Betelligungen GmbH & Co. KG 1 305 300 6,99 1 305 300 6,99 2018-12-10
Angermeyer Christian 3 331 773 26,78 (8,03) 3 331 773 26,78 (8,03) 2018-10-05
Angermeyer Christian 3 331 773 18,75 (0,90) 3 331 773 18,75 (0,90) 2018-10-05
Angermeyer Christian 3 331 773 17,85 3 331 773 17,85 2018-10-05
Ogółem 12 443 554 (3 473 163) 0 12 443 554 (3 473 163) 0 2018-05-08
Pohlmann Peter 1 094 750 8,80 (2,64) 1 094 750 8,80 (2,64) 2018-05-07
Pohlmann Peter 1 094 750 6,16 (0,29) 1 094 750 6,16 (0,29) 2018-05-07
Pohlmann Peter 1 094 750 5,87 1 094 750 5,87 2018-05-07
Oliver Borrmann 31 299 (-1 055 985) 0,25 (-14,07) 31 299 (-1 055 985) 0,25 (-14,07) 2018-05-07
Carin Pepper-Hellstedt 0 (-1 135 067) 0,00 (-13,71) 0 (-1 135 067) 0,00 (-13,71) 2018-05-07
Ogółem 8 970 391 (690 000) 0 8 970 391 (690 000) 0 2017-12-21
Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA 1 380 000 16,67 (15,13) 1 380 000 16,67 (1,29) 2017-12-21
Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA 1 380 000 1,54 (-13,84) 1 380 000 15,38 2017-12-21
Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA 1 380 000 15,38 (4,29) 1 380 000 15,38 (4,29) 2017-12-21
Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA 1 380 000 11,09 (3,32) 1 380 000 11,09 (3,32) 2017-12-21
Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA 1 380 000 (690 000) 7,77 (-0,56) 1 380 000 (690 000) 7,77 (-0,56) 2017-12-21
Ogółem 8 280 391 (690 000) 0 8 280 391 (690 000) 0 2017-07-05
Alessanderx S.p.A. 690 000 5,55 (1,67) 690 000 5,55 (1,67) 2017-06-30
Alessanderx S.p.A. 690 000 3,88 (-4,45) 690 000 3,88 (-4,45) 2017-06-30
Alessanderx S.p.A. 690 000 8,33 (0,64) 690 000 8,33 (0,64) 2017-06-30
Alessanderx S.p.A. 690 000 7,69 690 000 7,69 2017-06-30
Ogółem 7 590 391 (-13 110 780) 0 7 590 391 (-13 110 780) 0 2017-05-17
Oliver Borrmann 1 087 284 14,32 (1,19) 1 087 284 14,32 (1,19) 2017-05-12
Oliver Borrmann 1 087 284 13,13 (1,01) 1 087 284 13,13 (1,01) 2017-05-12
Oliver Borrmann 1 087 284 12,12 (3,38) 1 087 284 12,12 (3,38) 2017-05-12
Oliver Borrmann 1 087 284 8,74 (3,49) 1 087 284 8,74 (3,49) 2017-05-12
Oliver Borrmann 1 087 284 (-2 216 360) 5,25 (-12,30) 1 087 284 (-2 216 360) 5,25 (-12,30) 2017-05-12
Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA 690 000 8,33 (5,00) 690 000 8,33 (5,00) 2017-05-12
Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA 690 000 3,33 690 000 3,33 2017-05-12
Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA 690 000 3,33 (-5,76) 690 000 3,33 (-5,76) 2017-05-12
Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA 690 000 9,09 690 000 9,09 2017-05-12
Ogółem 20 701 171 (13 800 780) 0 20 701 171 (13 800 780) 0 2017-04-26
Ogółem 6 900 391 (-13 800 780) 0 6 900 391 (-13 800 780) 0 2017-04-24
Ogółem 20 701 171 (-3) 0 20 701 171 (-3) 0 2017-04-24
Carin Pepper-Hellstedt 1 135 067 13,71 (1,06) 1 135 067 13,71 (1,06) 2016-10-11
Carin Pepper-Hellstedt 1 135 067 12,65 (3,53) 1 135 067 12,65 (3,53) 2016-10-11
Carin Pepper-Hellstedt 1 135 067 (-2 270 134) 9,12 (-7,33) 1 135 067 (-2 270 134) 9,12 (-7,33) 2016-10-11
Carin Pepper-Hellstedt 3 405 201 16,45 3 405 201 16,45 2016-10-11
Carin Pepper-Hellstedt 3 405 201 (2 270 134) 16,45 3 405 201 (2 270 134) 16,45 2016-10-11
Carin Pepper-Hellstedt 1 135 067 16,45 (10,97) 1 135 067 16,45 (10,97) 2016-10-11
Carin Pepper-Hellstedt 1 135 067 5,48 (-9,47) 1 135 067 5,48 (-9,47) 2016-10-11
Carin Pepper-Hellstedt 1 135 067 (-943 003) 14,95 (4,92) 1 135 067 (-943 003) 14,95 (4,92) 2016-10-11
Carin Pepper-Hellstedt 2 078 070 (764 209) 10,03 (3,05) 2 078 070 (764 209) 10,03 (3,05) 2015-07-31
biw Bank für Investments und Wertpapiere AG 301 924 (-1 680 000) 1,45 (-9,08) 301 924 (-1 680 000) 1,45 (-9,08) 2014-03-07
Ogółem 20 701 174 (1 881 924) 0 20 701 174 (1 881 924) 0 2014-03-06
biw Bank für Investments und Wertpapiere AG 1 981 924 10,53 (0,96) 1 981 924 10,53 (0,96) 2014-03-05
biw Bank für Investments und Wertpapiere AG 1 981 924 9,57 1 981 924 9,57 2014-03-05
Stammler Michael 390 071 2,07 (0,19) 390 071 2,07 (0,19) 2014-02-28
Stammler Michael 390 071 (100 000) 1,88 (0,34) 390 071 (100 000) 1,88 (0,34) 2014-02-28
Oliver Borrmann 3 303 644 17,55 (1,60) 3 303 644 17,55 (1,60) 2013-10-29
Oliver Borrmann 3 303 644 15,95 (-0,01) 3 303 644 15,95 (-0,01) 2013-10-29
Oliver Borrmann 3 303 644 (2 202 429) 15,96 3 303 644 (2 202 429) 15,96 2013-10-29
Oliver Borrmann 1 101 215 15,96 (10,64) 1 101 215 15,96 (10,64) 2013-10-29
Oliver Borrmann 1 101 215 (-2 268 959) 5,32 (-12,58) 1 101 215 (-2 268 959) 5,32 (-12,58) 2013-10-29
Oliver Borrmann 3 370 174 (-6 000) 17,90 (-0,04) 3 370 174 (-6 000) 17,90 (-0,04) 2013-10-24
Stammler Michael 290 071 (40 071) 1,54 (0,22) 290 071 (40 071) 1,54 (0,22) 2013-04-18
Stammler Michael 250 000 (100 000) 1,32 (0,53) 250 000 (100 000) 1,32 (0,53) 2012-11-16
Stammler Michael 150 000 0,79 150 000 0,79 2012-08-28
Oliver Borrmann 3 376 174 (38 740) 17,94 (0,21) 3 376 174 (38 740) 17,94 (0,21) 2011-12-31
Spyrka Jens 16 000 0,08 (0,01) 16 000 0,08 (0,01) 2011-12-30
Spyrka Jens 16 000 (8 180) 0,07 (0,03) 16 000 (8 180) 0,07 (0,03) 2011-12-30
Spyrka Jens 7 820 (320) 0,04 (0,01) 7 820 (320) 0,04 (0,01) 2011-12-20
Spyrka Jens 7 500 0,03 7 500 0,03 2011-12-09
Oliver Borrmann 3 337 434 (360 448) 17,73 (1,92) 3 337 434 (360 448) 17,73 (1,92) 2011-06-30
NN Investment Partners TFI SA 1 743 487 9,26 (-0,70) 1 743 487 9,26 (-0,70) 2011-06-30
Grupa Walther 1 317 750 7,00 (-0,53) 1 317 750 7,00 (-0,53) 2011-06-30
Grupa Roland-Berger 1 545 000 8,20 (0,74) 1 545 000 8,20 (0,74) 2011-06-30
Grupa Roland-Berger 1 545 000 7,46 1 545 000 7,46 2011-06-30
Grupa Roland-Berger 1 545 000 (1 030 000) 7,46 1 545 000 (1 030 000) 7,46 2011-06-30
Grupa Roland-Berger 515 000 7,46 (4,97) 515 000 7,46 (4,97) 2011-06-30
Grupa Roland-Berger 515 000 (-1 030 250) 2,49 (-6,34) 515 000 (-1 030 250) 2,49 (-6,34) 2011-06-30
Oliver Borrmann 2 976 986 (38 052) 15,81 (-0,98) 2 976 986 (38 052) 15,81 (-0,98) 2011-06-28
Ogółem 18 819 250 (1 319 250) 0 18 819 250 (1 319 250) 0 2011-06-14
Falcon Games SA 411 000 (40 000) 2,34 (0,22) 411 000 (40 000) 2,34 (0,22) 2011-04-09
Falcon Games SA 371 000 (291 100) 2,12 (1,67) 371 000 (291 100) 2,12 (1,67) 2011-04-01
Falcon Games SA 79 900 0,45 79 900 0,45 2011-01-27
Carin Pepper-Hellstedt 1 313 861 6,98 (0,64) 1 313 861 6,98 (0,64) 2010-06-17
Carin Pepper-Hellstedt 1 313 861 6,34 1 313 861 6,34 2010-06-17
Oliver Borrmann 2 938 934 16,79 (1,18) 2 938 934 16,79 (1,18) 2010-01-04
Oliver Borrmann 2 938 934 (17 423) 15,61 (-1,08) 2 938 934 (17 423) 15,61 (-1,08) 2010-01-04
Oliver Borrmann 2 921 511 (4 000) 16,69 (0,02) 2 921 511 (4 000) 16,69 (0,02) 2009-12-29
Oliver Borrmann 2 917 511 (45 000) 16,67 (0,26) 2 917 511 (45 000) 16,67 (0,26) 2009-12-17
NN Investment Partners TFI SA 1 743 487 9,96 (0,70) 1 743 487 9,96 (0,70) 2009-02-25
NN Investment Partners TFI SA 1 743 487 (-11 500) 9,26 (-0,76) 1 743 487 (-11 500) 9,26 (-0,76) 2009-02-25
NN Investment Partners TFI SA 1 754 987 (-3 621) 10,02 (-0,02) 1 754 987 (-3 621) 10,02 (-0,02) 2009-02-24
Oliver Borrmann 2 872 511 (75 250) 16,41 (0,43) 2 872 511 (75 250) 16,41 (0,43) 2009-02-19
Oliver Borrmann 2 797 261 (134 299) 15,98 (0,77) 2 797 261 (134 299) 15,98 (0,77) 2009-02-17
Oliver Borrmann 2 662 962 (14 450) 15,21 (0,08) 2 662 962 (14 450) 15,21 (0,08) 2009-02-13
Oliver Borrmann 2 648 512 (50 100) 15,13 (0,29) 2 648 512 (50 100) 15,13 (0,29) 2009-02-11
Oliver Borrmann 2 598 412 (29 956) 14,84 (0,17) 2 598 412 (29 956) 14,84 (0,17) 2009-02-06
Oliver Borrmann 2 568 456 (17 000) 14,67 (0,10) 2 568 456 (17 000) 14,67 (0,10) 2009-02-02
Oliver Borrmann 2 551 456 (26 400) 14,57 (0,15) 2 551 456 (26 400) 14,57 (0,15) 2009-01-20
Oliver Borrmann 2 525 056 (48 806) 14,42 (0,27) 2 525 056 (48 806) 14,42 (0,27) 2009-01-16
Oliver Borrmann 2 476 250 (-74 000) 14,15 (-0,42) 2 476 250 (-74 000) 14,15 (-0,42) 2008-09-30
Oliver Borrmann 2 550 250 (13 000) 14,57 (0,08) 2 550 250 (13 000) 14,57 (0,08) 2008-09-05
Oliver Borrmann 2 537 250 (15 000) 14,49 (0,08) 2 537 250 (15 000) 14,49 (0,08) 2008-07-17
Oliver Borrmann 2 522 250 (14 000) 14,41 (0,08) 2 522 250 (14 000) 14,41 (0,08) 2008-07-15
Oliver Borrmann 2 508 250 (-143 000) 14,33 (-0,82) 2 508 250 (-143 000) 14,33 (-0,82) 2008-05-16
NN Investment Partners TFI SA 1 758 608 (854 708) 10,04 (4,88) 1 758 608 (854 708) 10,04 (4,88) 2007-08-10
NN Investment Partners TFI SA 903 900 (38 128) 5,16 (0,22) 903 900 (38 128) 5,16 (0,22) 2007-07-03
Riewe Corinna 500 (-3 889 613) 0,00 (-22,22) 500 (-3 889 613) 0,00 (-22,22) 2007-06-19
Riewe Corinna 3 890 113 22,22 3 890 113 22,22 2007-06-14
NN Investment Partners TFI SA 865 772 4,94 865 772 4,94 2007-06-01
Oliver Borrmann 2 651 250 15,15 2 651 250 15,15 2004-12-31
Ogółem 17 500 000 0 17 500 000 0 2004-12-31
Grupa Walther 1 317 750 7,53 (0,53) 1 317 750 7,53 (0,53) 2004-12-31
Grupa Walther 1 317 750 7,00 1 317 750 7,00 2004-12-31
Grupa Roland-Berger 1 545 250 8,83 (0,62) 1 545 250 8,83 (0,62) 2004-12-31
Grupa Roland-Berger 1 545 250 8,21 1 545 250 8,21 2004-12-31

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-08-16 Prawo poboru
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.