0,5500 zł
-2,65% -0,0150 zł
SLEEPZ AG (SLZ)

Akcjonariat - SLEEPZAG

Dane ogólne

Kapitalizacja: 10 265 932,05 Liczba dużych akcjonariuszy: 8
Liczba akcji: 18 665 331 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 20 809 613
Liczba głosów na WZA: 18 665 331 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 111,49%
Kapitał akcyjny: 18 665 331,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 20 809 613
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 111,49%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: -11,49%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Gemini Beteiligungs GmbH 4 883 727 (26,16%) 4 883 727 (26,16%) 2020-02-21 -
Angermeyer Christian 3 798 395 (20,35%) 3 798 395 (20,35%) 2019-03-28 -
Astutia Venture Capital AG 3 155 300 (16,90%) 3 155 300 (16,90%) 2020-03-04 -
Pohlmann Peter 2 509 133 (13,44%) 2 509 133 (13,44%) 2019-12-10 -
TriPos Gmbh 2 509 133 (13,44%) 2 509 133 (13,44%) 2018-12-10 -
Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA 1 380 000 (7,39%) 1 380 000 (7,39%) 2017-12-21 -
Grazia Betelligungen GmbH & Co. KG 1 305 300 (6,99%) 1 305 300 (6,99%) 2019-03-28 -
Binder Gunnar 1 268 625 (6,79%) 1 268 625 (6,79%) 2020-03-05 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2023-11-13
zmiana firmy z bmp Holding AG na Sleepz AG

KDPW:
KRS:
GPW:

2017-08-18
akcje zwykłe no par value, cena emisyjna w EUR 2014-02-14 1 881 925
1 881 925,00
1,00 20 701 174
20 701 174,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-06
2014-04-07
akcje zwykłe 2015-06-17 2 070 117

KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z bmp media investors AG na bmp Holding AG 2015-06-17

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-26
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2017-03-21 -3
20 701 171
20 701 171,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-04-26
scalenie akcji 3:1 2017-03-21
6 900 391
6 900 391,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-04-24
akcje zwykłe cena emisyjna w EUR 2017-05-08 690 000
931 500,00
1,35 7 590 391
7 590 391,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-17
akcje zwykłe 2017-06-15 690 000
1,00 8 280 391
8 280 391,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-07-05
akcje zwykłe cena emisyjna w EUR 2017-12-18 690 000
1 104 000,00
1,60 8 970 391
89 939 391,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-12-21
akcje zwykłe cena nominalna w EUR 2018-04-25 3 473 163
1,00 12 443 554
12 443 554,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-05-07
akcje zwykłe cena w EUR 2018-11-16 5 320 996
1,00 17 771 150
17 771 150,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-12-10
akcje zwykłe cena nominalna w EUR 2018-12-21 894 181
1,00 18 665 331
18 665 331,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-01-16
akcje zwykłe cena nominalna w EUR 2018-12-21 892 181
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Carin Pepper-Hellstedt 185 067 0,99 (0,99) 185 067 0,99 (0,99) 2020-05-04
Astutia Venture Capital AG 1 850 000 9,91 1 850 000 9,91 2020-02-27
Grazia Betelligungen GmbH & Co. KG 1 475 428 (170 128) 7,90 (0,56) 1 475 428 (170 128) 7,90 (0,56) 2019-01-29
Grazia Betelligungen GmbH & Co. KG 1 305 300 7,34 (0,35) 1 305 300 7,34 (0,35) 2018-12-10
Grazia Betelligungen GmbH & Co. KG 1 305 300 6,99 1 305 300 6,99 2018-12-10
Angermeyer Christian 3 331 773 26,77 (8,03) 3 331 773 26,77 (8,03) 2018-10-05
Angermeyer Christian 3 331 773 18,74 (0,89) 3 331 773 18,74 (0,89) 2018-10-05
Angermeyer Christian 3 331 773 17,85 3 331 773 17,85 2018-10-05
Pohlmann Peter 1 094 750 6,16 (0,30) 1 094 750 6,16 (0,30) 2018-05-07
Pohlmann Peter 1 094 750 5,86 (-2,93) 1 094 750 5,86 (-2,93) 2018-05-07
Pohlmann Peter 1 094 750 8,79 1 094 750 8,79 2018-05-07
Oliver Borrmann 31 299 (-1 055 985) 0,25 (-5,00) 31 299 (-1 055 985) 0,25 (-5,00) 2018-05-07
Carin Pepper-Hellstedt 0 (-1 135 067) 0,00 (-12,65) 0 (-1 135 067) 0,00 (-12,65) 2018-05-07
Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA 1 380 000 15,38 (4,29) 1 380 000 15,38 (4,29) 2017-12-21
Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA 1 380 000 11,09 (3,33) 1 380 000 11,09 (3,33) 2017-12-21
Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA 1 380 000 7,76 (-8,90) 1 380 000 7,76 (-8,90) 2017-12-21
Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA 1 380 000 (690 000) 16,66 (13,33) 1 380 000 (690 000) 16,66 (13,33) 2017-12-21
Alessanderx S.p.A. 690 000 8,33 (0,64) 690 000 8,33 (0,64) 2017-06-30
Alessanderx S.p.A. 690 000 7,69 (2,15) 690 000 7,69 (2,15) 2017-06-30
Alessanderx S.p.A. 690 000 5,54 (1,66) 690 000 5,54 (1,66) 2017-06-30
Alessanderx S.p.A. 690 000 3,88 690 000 3,88 2017-06-30
Oliver Borrmann 1 087 284 5,25 (-9,07) 1 087 284 5,25 (-9,07) 2017-05-12
Oliver Borrmann 1 087 284 14,32 (1,19) 1 087 284 14,32 (1,19) 2017-05-12
Oliver Borrmann 1 087 284 13,13 (1,01) 1 087 284 13,13 (1,01) 2017-05-12
Oliver Borrmann 1 087 284 12,12 (3,39) 1 087 284 12,12 (3,39) 2017-05-12
Oliver Borrmann 1 087 284 (-2 216 360) 8,73 (-8,82) 1 087 284 (-2 216 360) 8,73 (-8,82) 2017-05-12
Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA 690 000 3,33 (-5,76) 690 000 3,33 (-5,76) 2017-05-12
Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA 690 000 9,09 (0,76) 690 000 9,09 (0,76) 2017-05-12
Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA 690 000 8,33 690 000 8,33 2017-05-12
Carin Pepper-Hellstedt 1 135 067 12,65 (3,53) 1 135 067 12,65 (3,53) 2016-10-11
Carin Pepper-Hellstedt 1 135 067 (-2 270 134) 9,12 (-7,32) 1 135 067 (-2 270 134) 9,12 (-7,32) 2016-10-11
Carin Pepper-Hellstedt 3 405 201 16,44 3 405 201 16,44 2016-10-11
Carin Pepper-Hellstedt 3 405 201 (2 270 134) 16,44 (10,96) 3 405 201 (2 270 134) 16,44 (10,96) 2016-10-11
Carin Pepper-Hellstedt 1 135 067 5,48 (-9,47) 1 135 067 5,48 (-9,47) 2016-10-11
Carin Pepper-Hellstedt 1 135 067 14,95 (1,25) 1 135 067 14,95 (1,25) 2016-10-11
Carin Pepper-Hellstedt 1 135 067 (-943 003) 13,70 (3,67) 1 135 067 (-943 003) 13,70 (3,67) 2016-10-11
Carin Pepper-Hellstedt 2 078 070 (764 209) 10,03 (3,05) 2 078 070 (764 209) 10,03 (3,05) 2015-07-31
biw Bank für Investments und Wertpapiere AG 301 924 (-1 680 000) 1,45 (-9,08) 301 924 (-1 680 000) 1,45 (-9,08) 2014-03-07
biw Bank für Investments und Wertpapiere AG 1 981 924 10,53 (0,96) 1 981 924 10,53 (0,96) 2014-03-05
biw Bank für Investments und Wertpapiere AG 1 981 924 9,57 1 981 924 9,57 2014-03-05
Stammler Michael 390 071 1,88 (-0,19) 390 071 1,88 (-0,19) 2014-02-28
Stammler Michael 390 071 (100 000) 2,07 (0,53) 390 071 (100 000) 2,07 (0,53) 2014-02-28
Oliver Borrmann 3 303 644 17,55 (1,60) 3 303 644 17,55 (1,60) 2013-10-29
Oliver Borrmann 3 303 644 15,95 3 303 644 15,95 2013-10-29
Oliver Borrmann 3 303 644 (2 202 429) 15,95 (10,64) 3 303 644 (2 202 429) 15,95 (10,64) 2013-10-29
Oliver Borrmann 1 101 215 (-2 268 959) 5,31 (-12,59) 1 101 215 (-2 268 959) 5,31 (-12,59) 2013-10-29
Oliver Borrmann 3 370 174 (-6 000) 17,90 (-0,04) 3 370 174 (-6 000) 17,90 (-0,04) 2013-10-24
Stammler Michael 290 071 (40 071) 1,54 (0,22) 290 071 (40 071) 1,54 (0,22) 2013-04-18
Stammler Michael 250 000 (100 000) 1,32 (0,53) 250 000 (100 000) 1,32 (0,53) 2012-11-16
Stammler Michael 150 000 0,79 150 000 0,79 2012-08-28
Oliver Borrmann 3 376 174 (38 740) 17,94 (0,21) 3 376 174 (38 740) 17,94 (0,21) 2011-12-31
Spyrka Jens 16 000 0,08 (0,01) 16 000 0,08 (0,01) 2011-12-30
Spyrka Jens 16 000 (8 180) 0,07 (0,03) 16 000 (8 180) 0,07 (0,03) 2011-12-30
Spyrka Jens 7 820 (320) 0,04 (0,01) 7 820 (320) 0,04 (0,01) 2011-12-20
Spyrka Jens 7 500 0,03 7 500 0,03 2011-12-09
Oliver Borrmann 3 337 434 (360 448) 17,73 (1,92) 3 337 434 (360 448) 17,73 (1,92) 2011-06-30
Grupa Walther 1 317 750 7,00 (-0,53) 1 317 750 7,00 (-0,53) 2011-06-30
Grupa Roland-Berger 1 545 000 8,20 (0,74) 1 545 000 8,20 (0,74) 2011-06-30
Grupa Roland-Berger 1 545 000 7,46 1 545 000 7,46 2011-06-30
Grupa Roland-Berger 1 545 000 (1 030 000) 7,46 (4,98) 1 545 000 (1 030 000) 7,46 (4,98) 2011-06-30
Grupa Roland-Berger 515 000 (-1 030 250) 2,48 (-6,35) 515 000 (-1 030 250) 2,48 (-6,35) 2011-06-30
Oliver Borrmann 2 976 986 (38 052) 15,81 (-0,98) 2 976 986 (38 052) 15,81 (-0,98) 2011-06-28
Falcon 1 Green World SA 411 000 (40 000) 2,34 (0,22) 411 000 (40 000) 2,34 (0,22) 2011-04-09
Falcon 1 Green World SA 371 000 (291 100) 2,12 (1,67) 371 000 (291 100) 2,12 (1,67) 2011-04-01
Falcon 1 Green World SA 79 900 0,45 79 900 0,45 2011-01-27
Carin Pepper-Hellstedt 1 313 861 6,98 (0,64) 1 313 861 6,98 (0,64) 2010-06-17
Carin Pepper-Hellstedt 1 313 861 6,34 1 313 861 6,34 2010-06-17
Oliver Borrmann 2 938 934 16,79 (1,18) 2 938 934 16,79 (1,18) 2010-01-04
Oliver Borrmann 2 938 934 (17 423) 15,61 (-1,08) 2 938 934 (17 423) 15,61 (-1,08) 2010-01-04
Oliver Borrmann 2 921 511 (4 000) 16,69 (0,02) 2 921 511 (4 000) 16,69 (0,02) 2009-12-29
Oliver Borrmann 2 917 511 (45 000) 16,67 (0,26) 2 917 511 (45 000) 16,67 (0,26) 2009-12-17
Oliver Borrmann 2 872 511 (75 250) 16,41 (0,43) 2 872 511 (75 250) 16,41 (0,43) 2009-02-19
Oliver Borrmann 2 797 261 (134 299) 15,98 (0,77) 2 797 261 (134 299) 15,98 (0,77) 2009-02-17
Oliver Borrmann 2 662 962 (14 450) 15,21 (0,08) 2 662 962 (14 450) 15,21 (0,08) 2009-02-13
Oliver Borrmann 2 648 512 (50 100) 15,13 (0,29) 2 648 512 (50 100) 15,13 (0,29) 2009-02-11
Oliver Borrmann 2 598 412 (29 956) 14,84 (0,17) 2 598 412 (29 956) 14,84 (0,17) 2009-02-06
Oliver Borrmann 2 568 456 (17 000) 14,67 (0,10) 2 568 456 (17 000) 14,67 (0,10) 2009-02-02
Oliver Borrmann 2 551 456 (26 400) 14,57 (0,15) 2 551 456 (26 400) 14,57 (0,15) 2009-01-20
Oliver Borrmann 2 525 056 (48 806) 14,42 (0,28) 2 525 056 (48 806) 14,42 (0,28) 2009-01-16
Oliver Borrmann 2 476 250 (-74 000) 14,14 (-0,43) 2 476 250 (-74 000) 14,14 (-0,43) 2008-09-30
Oliver Borrmann 2 550 250 (13 000) 14,57 (0,08) 2 550 250 (13 000) 14,57 (0,08) 2008-09-05
Oliver Borrmann 2 537 250 (15 000) 14,49 (0,08) 2 537 250 (15 000) 14,49 (0,08) 2008-07-17
Oliver Borrmann 2 522 250 (14 000) 14,41 (0,08) 2 522 250 (14 000) 14,41 (0,08) 2008-07-15
Oliver Borrmann 2 508 250 (-143 000) 14,33 (-0,82) 2 508 250 (-143 000) 14,33 (-0,82) 2008-05-16
Riewe Corinna 500 (-3 889 613) 0,00 (-22,22) 500 (-3 889 613) 0,00 (-22,22) 2007-06-19
Riewe Corinna 3 890 113 22,22 3 890 113 22,22 2007-06-14
Oliver Borrmann 2 651 250 15,15 2 651 250 15,15 2004-12-31
Grupa Walther 1 317 750 7,53 (0,53) 1 317 750 7,53 (0,53) 2004-12-31
Grupa Walther 1 317 750 7,00 1 317 750 7,00 2004-12-31
Grupa Roland-Berger 1 545 250 8,83 (0,62) 1 545 250 8,83 (0,62) 2004-12-31
Grupa Roland-Berger 1 545 250 8,21 1 545 250 8,21 2004-12-31

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-08-16 Prawo poboru
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.