0,7810 zł
-3,58% -0,0290 zł
Serinus Energy (SEN)

Akcjonariat - SERINUS

Dane ogólne

Kapitalizacja: 186 320 462,64 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 238 872 388 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 299 890 810
Liczba głosów na WZA: 1 140 660 629 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 125,54%
Kapitał akcyjny: 35 830 858,20 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 299 890 810
Cena nominalna akcji: 0,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 26,29%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: -25,54%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Sneller Richard 128 500 000 (11,27%) 128 500 000 (11,27%) 2020-12-17 -
EBOiR 112 925 402 (9,90%) 112 925 402 (9,90%) 2020-12-21 AUG
Quercus TFI SA 58 465 408 (5,13%) 58 465 408 (5,13%) 2021-06-11 ULM, MEX, ALI, IPE, BBD, ZMT, TRN, SKH, PNT, CPL, MSZ

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
akcje zwykłe 68 733 364
68 733 364
13 444 678,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-12-31
akcje zwykłe Program Opcji na Akcje 800 000
402 303 330
402 303 330,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-03-02

akcje zwykłe umowa Skryptu Dłużnego, cena emisyjna w USD 18 501 037
10 545 591,09
0,57 420 804 367
203 285 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-08-12

akcje zwykłe 453 333
421 257 700
205 723 052,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-04-20
akcje zwykłe 60 499 029
481 756 729
231 243 229,92
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-16
akcje zwykłe Program Opcji na Akcje 18 504
78 629 941
344 456 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-13
akcje zwykłe 72 000 020
150 629 961
362 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-02-24
akcje zwykłe 22 177
150 652 138
362 534 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


akcje zwykłe cena nominalna w USD 66 666 667
0,15 217 318 805
375 208 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-05-18
akcje zwykłe cena nominalna w USD 21 553 583
0,15 238 872 388
35 830 858,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-03-20
umorzenie akcji realizacja Opcji Stabilizacyjnej -1 219 061
400 753 330
400 753 330,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-08-17
podwyższenie kapitału akcje Skryptu Dłużnego KI 10 086 842
401 972 391
200 893 034,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-07-09
2010-08-20
akcje zwykłe Program Opcji na Akcje, cena w CAD 2 178 000
70 911 364
13 719 978,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-02-10
akcje zwykłe Program Opcji na Akcje, cena w CAD 80 000
70 991 364
13 835 757,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-08-01
akcje zwykłe - prywatna subskypcja Kulczyk Investments SA 25 000 000
25 000 000,00
1,00 95 991 364
30 949 055,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-07-13
akcje zwykłe - prywatna subskypcja Kulczyk Investments SA 48 000 000
12 000 000,00
0,25 143 991 364
40 505 478,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-12-10
umorzenie akcji -18 565 759
125 425 605
32 727 754,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-12-10
akcje zwykłe cena nominalna w USD 112 925 402
0,15 1 140 660 629
171 099 094,35
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-12-21
akcje zwykłe przejęcie Triton Hydrocarbons Pty Ltd. 75 065 944
200 491 549
84 757 754,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-09-15
seria A akcjonariusze Triton Hydrocarbons Pty Ltd. 13 670 723
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


akcje zwykłe cena w USD 166 394 000
103 164 280,00
0,62 366 885 549
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-05-25

2010-05-25
akcje zwykłe - konwersja Skryptu Dłużnego KI 25 000 000
391 885 549
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-05-25

2010-05-25
akcje zwykłe Program Opcji na Akcje 2010-09-02 750 000
401 503 330
401 503 330,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-02
2010-12-13
scalenie akcji 10:1 2013-06-20
78 611 437
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-06-24
zmiana firmy z Kulczyk Oil Ventures Inc. na Serinus Energy Inc. 2013-06-20

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-06-24
akcje zwykłe cena nominalna w USD 2020-12-15 788 862 839
0,15 1 027 735 227
154 160 284,05
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Rędziniak, Łukasz Antoni 720 000 0,06 720 000 0,06 2021-10-28
Hadron Capital LLP 42 406 367 3,72 42 406 367 3,72 2021-10-08
Canaccord Genuity Group Inc. 46 500 000 (-60 547 185) 4,08 (-6,34) 46 500 000 (-60 547 185) 4,08 (-6,34) 2021-10-08
Quercus TFI SA 80 475 366 (8 745 000) 7,06 (0,77) 80 475 366 (8 745 000) 7,06 (0,77) 2021-06-10
Quercus TFI SA 71 730 366 (5 296 108) 6,29 (0,47) 71 730 366 (5 296 108) 6,29 (0,47) 2021-04-23
Kulczyk Investments SA 0 (-90 984 765) 0,00 (-41,87) 0 (-90 984 765) 0,00 (-41,87) 2021-04-22
Quercus TFI SA 66 434 258 (-6 761 373) 5,82 (-1,30) 66 434 258 (-6 761 373) 5,82 (-1,30) 2021-01-04
Canaccord Genuity Group Inc. 107 047 185 (83 469 700) 10,42 (0,55) 107 047 185 (83 469 700) 10,42 (0,55) 2020-12-18
Sneller Richard 128 500 000 12,50 128 500 000 12,50 2020-12-17
Quercus TFI SA 73 195 631 7,12 (0,70) 73 195 631 7,12 (0,70) 2020-12-17
Quercus TFI SA 73 195 631 (62 500 044) 6,42 (1,94) 73 195 631 (62 500 044) 6,42 (1,94) 2020-12-17
Clarendon Trust - Sub Fund B 616 641 (-14 266 497) 0,06 (-6,17) 616 641 (-14 266 497) 0,06 (-6,17) 2020-12-15
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 10 695 587 (-1 457 530) 4,48 (-0,61) 10 695 587 (-1 457 530) 4,48 (-0,61) 2020-11-30
James Caird Investments Ltd. 0 (-16 033 055) 0,00 (-6,71) 0 (-16 033 055) 0,00 (-6,71) 2020-11-27
Clarendon Trust - Sub Fund B 14 883 138 6,23 14 883 138 6,23 2020-11-27
James Caird Investments Ltd. 16 033 055 (-3 319 300) 6,71 (-1,39) 16 033 055 (-3 319 300) 6,71 (-1,39) 2020-07-31
Canaccord Genuity Group Inc. 23 577 485 9,87 (7,58) 23 577 485 9,87 (7,58) 2020-02-12
Canaccord Genuity Group Inc. 23 577 485 (-1 850 000) 2,29 (-9,41) 23 577 485 (-1 850 000) 2,29 (-9,41) 2020-02-12
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 12 153 117 5,09 (-0,50) 12 153 117 5,09 (-0,50) 2019-12-18
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 12 153 117 (1 373 355) 5,59 (0,63) 12 153 117 (1 373 355) 5,59 (0,63) 2019-12-18
Kulczyk Investments SA ZWZ 90 984 765 41,87 (3,78) 90 984 765 41,87 (3,78) 2019-05-16
Kulczyk Investments SA ZWZ 90 984 765 38,09 (29,24) 90 984 765 38,09 (29,24) 2019-05-16
Kulczyk Investments SA ZWZ 90 984 765 (6 728 838) 8,85 (-47,09) 90 984 765 (6 728 838) 8,85 (-47,09) 2019-05-16
City Financial Investment Company Ltd. 0 (-13 109 117) 0,00 (-8,70) 0 (-13 109 177) 0,00 (-8,70) 2019-03-27
Canaccord Genuity Group Inc. 25 427 485 11,70 (1,06) 25 427 485 11,70 (1,06) 2019-03-27
Canaccord Genuity Group Inc. 25 427 485 (8 760 819) 10,64 (-0,42) 25 427 485 (8 760 819) 10,64 (-0,42) 2019-03-27
James Caird Investments Ltd. 19 352 355 8,10 (-0,81) 19 352 355 8,10 (-0,81) 2019-03-21
James Caird Investments Ltd. 19 352 355 (-450 394) 8,91 (-0,20) 19 352 355 (-450 394) 8,91 (-0,20) 2019-03-21
James Caird Investments Ltd. 19 802 749 (1 802 749) 9,11 (0,83) 19 802 749 (1 802 749) 9,11 (0,83) 2018-12-18
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 10 779 762 4,96 10 779 762 4,96 2018-12-14
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 10 779 762 (-220 757) 4,96 (-0,10) 10 779 762 (-220 757) 4,96 (-0,10) 2018-12-14
James Caird Investments Ltd. 18 000 000 (1 923 296) 8,28 (0,88) 18 000 000 (1 923 296) 8,28 (0,88) 2018-10-08
James Caird Investments Ltd. 16 076 704 (2 619 296) 7,40 (-1,53) 16 076 704 (2 619 296) 7,40 (-1,53) 2018-09-25
James Caird Investments Ltd. 13 457 408 8,93 13 457 408 8,93 2018-07-06
James Caird Investments Ltd. 13 457 408 8,93 (2,74) 13 457 408 8,93 (2,74) 2018-07-06
James Caird Investments Ltd. 13 457 408 (894 569) 6,19 (-2,15) 13 457 408 (894 569) 6,19 (-2,15) 2018-07-06
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 11 000 519 (3 848 457) 5,06 (1,77) 11 000 519 (3 848 457) 5,06 (1,77) 2018-07-01
Quercus TFI SA portfele 7 152 062 (-383 410) 3,29 (-1,71) 7 152 062 (-383 410) 3,29 (-1,71) 2018-06-30
City Financial Investment Company Ltd. 13 109 117 8,70 13 109 177 8,70 2018-06-05
City Financial Investment Company Ltd. 13 109 117 8,70 (2,67) 13 109 177 8,70 (2,67) 2018-06-05
City Financial Investment Company Ltd. 13 109 117 6,03 13 109 177 6,03 2018-06-05
James Caird Investments Ltd. 12 562 839 8,34 12 562 839 8,34 2018-05-21
Canaccord Genuity Group Inc. 16 666 666 11,06 (3,39) 16 666 666 11,06 (3,39) 2018-05-21
Canaccord Genuity Group Inc. 16 666 666 7,67 (-3,39) 16 666 666 7,67 (-3,39) 2018-05-21
Canaccord Genuity Group Inc. 16 666 666 11,06 16 666 666 11,06 2018-05-21
Kulczyk Investments SA 84 255 927 55,94 (0,01) 84 255 927 55,94 (0,01) 2018-05-18
Kulczyk Investments SA 84 255 927 55,93 (17,16) 84 255 927 55,93 (17,16) 2018-05-18
Kulczyk Investments SA 84 255 927 (5 653 272) 38,77 (-13,41) 84 255 927 (5 653 272) 38,77 (-13,41) 2018-05-18
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 7 535 472 5,00 7 535 472 5,00 2018-04-19
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 7 535 472 5,00 (1,53) 7 535 472 5,00 (1,53) 2018-04-19
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 7 535 472 (-364 857) 3,47 (-6,58) 7 535 472 (-364 857) 3,47 (-6,58) 2018-04-19
Pala Assets Holdings Ltd. ZWZ 11 266 084 7,48 11 266 084 7,48 2017-05-31
Pala Assets Holdings Ltd. ZWZ 11 266 084 7,48 (2,30) 11 266 084 7,48 (2,30) 2017-05-31
Pala Assets Holdings Ltd. ZWZ 11 266 084 5,18 (0,46) 11 266 084 5,18 (0,46) 2017-05-31
Pala Assets Holdings Ltd. ZWZ 11 266 084 (5 385 600) 4,72 (-2,76) 11 266 084 (5 385 600) 4,72 (-2,76) 2017-05-31
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 7 900 329 10,05 (4,81) 7 900 329 10,05 (4,81) 2017-02-24
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 7 900 329 5,24 7 900 329 5,24 2017-02-24
Kulczyk Investments SA 78 602 655 (38 098 832) 52,18 (0,66) 78 602 655 (38 098 832) 52,18 (0,66) 2017-02-24
Pala Assets Holdings Ltd. 5 880 484 7,48 (0,01) 5 880 484 7,48 (0,01) 2013-07-03
Pala Assets Holdings Ltd. 5 880 484 7,47 (3,57) 5 880 484 7,47 (3,57) 2013-07-03
Pala Assets Holdings Ltd. 5 880 484 3,90 5 880 484 3,90 2013-07-03
Kulczyk Investments SA z podmiotem działającym w porozumieniu Radwan Investments GmbH 40 503 823 51,52 (0,01) 40 503 823 51,52 (0,01) 2013-06-24
Kulczyk Investments SA z podmiotem działającym w porozumieniu Radwan Investments GmbH 40 503 823 51,51 (24,62) 40 503 823 51,51 (24,62) 2013-06-24
Kulczyk Investments SA z podmiotem działającym w porozumieniu Radwan Investments GmbH 40 503 823 (13 760 268) 26,89 (-7,12) 40 503 823 (13 760 268) 26,89 (-7,12) 2013-06-24
Kulczyk Investments SA z podmiotem działającym w porozumieniu Radwan Investments GmbH 26 743 555 (-240 691 998) 34,01 (-21,50) 26 743 555 (-240 691 998) 34,01 (-21,50) 2012-08-11
Kulczyk Investments SA z podmiotem działającym w porozumieniu Radwan Investments GmbH 267 435 553 (60 499 029) 55,51 (6,34) 267 435 553 (60 499 029) 55,51 (6,34) 2012-08-11
Kulczyk Investments SA z podmiotem działającym w porozumieniu Radwan Investments GmbH 206 936 524 49,17 (0,05) 206 936 524 49,17 (0,05) 2011-12-22
Kulczyk Investments SA z podmiotem działającym w porozumieniu Radwan Investments GmbH 206 936 524 49,12 (6,17) 206 936 524 49,12 (6,17) 2011-12-22
Kulczyk Investments SA z podmiotem działającym w porozumieniu Radwan Investments GmbH 206 936 524 (6 578 312) 42,95 (-6,89) 206 936 524 (6 578 312) 42,95 (-7,04) 2011-12-22
Titirus (SPF) Aktiengesellschaft S.A. 18 501 037 4,39 18 501 037 4,39 2011-08-12
Titirus (SPF) Aktiengesellschaft S.A. 18 501 037 4,39 (0,55) 18 501 037 4,39 (0,55) 2011-08-12
Titirus (SPF) Aktiengesellschaft S.A. 18 501 037 3,84 18 501 037 3,84 2011-08-12
OZ Management 19 535 155 4,86 (0,01) 19 535 155 4,86 (0,01) 2011-02-09
OZ Management 19 535 155 4,85 (0,85) 19 535 155 4,85 (0,85) 2011-02-09
OZ Management 19 535 155 (-11 146 799) 4,00 (-3,64) 19 535 155 (-11 146 799) 4,00 (-3,64) 2011-02-09
Smith, Stuart B. 791 744 0,19 791 744 0,19 2010-08-17
Smith, Stuart B. 791 744 0,19 (0,19) 791 744 0,19 (0,19) 2010-08-17
Smith, Stuart B. 791 744 (-780 000) 0,00 (-0,40) 791 744 (-780 000) 0,00 (-0,40) 2010-08-17
Serinus Energy plc 0 0,00 0 0,00 2010-08-17
Serinus Energy plc 0 (-1 219 061) 0,00 (-0,30) 0 (-1 219 061) 0,00 2010-08-17
McVea, Michael A. 100 000 0,02 100 000 0,02 2010-08-17
McVea, Michael A. 100 000 0,02 100 000 0,02 2010-08-17
McVea, Michael A. 100 000 0,02 100 000 0,02 2010-08-17
McVea, Michael A. 100 000 0,02 100 000 0,02 2010-08-17
McVea, Michael A. 100 000 (90 000) 0,02 (0,01) 100 000 (90 000) 0,02 (0,01) 2010-08-17
McVea, Michael A. 10 000 0,01 10 000 0,01 2010-08-17
McVea, Michael A. 10 000 0,01 10 000 0,01 2010-08-17
Madnani, Manoj N. 356 681 0,08 356 681 0,08 2010-08-17
Madnani, Manoj N. 356 681 0,08 356 681 0,08 2010-08-17
Madnani, Manoj N. 356 681 0,08 356 681 0,08 2010-08-17
Madnani, Manoj N. 356 681 0,08 (0,01) 356 681 0,08 (0,01) 2010-08-17
Madnani, Manoj N. 356 681 (321 013) 0,07 (0,03) 356 681 (321 013) 0,07 (0,03) 2010-08-17
Madnani, Manoj N. 35 668 0,04 35 668 0,04 2010-08-17
Madnani, Manoj N. 35 668 0,04 35 668 0,04 2010-08-17
King, Gary R. 6 750 (-60 750) 0,00 (-0,01) 6 750 (-60 750) 0,00 (-0,01) 2010-08-17
King, Gary R. 67 500 0,01 67 500 0,01 2010-08-17
King, Gary R. 67 500 0,01 67 500 0,01 2010-08-17
King, Gary R. 67 500 0,01 67 500 0,01 2010-08-17
King, Gary R. 67 500 0,01 67 500 0,01 2010-08-17
King, Gary R. 67 500 (60 750) 0,01 (0,01) 67 500 (60 750) 0,01 (0,01) 2010-08-17
King, Gary R. 6 750 0,00 6 750 0,00 2010-08-17
Holton, Norman W. 303 891 0,38 303 891 0,38 2010-08-17
Holton, Norman W. 303 891 (-2 732 021) 0,38 (-0,37) 303 891 (-2 735 021) 0,38 (-0,37) 2010-08-17
Holton, Norman W. 3 035 912 (-3 000) 0,75 3 038 912 0,75 2010-08-17
Holton, Norman W. 3 038 912 0,75 3 038 912 0,75 2010-08-17
Holton, Norman W. 3 038 912 0,75 (0,03) 3 038 912 0,75 (0,03) 2010-08-17
Holton, Norman W. 3 038 912 0,72 3 038 912 0,72 2010-08-17
Holton, Norman W. 3 038 912 0,72 (0,09) 3 038 912 0,72 (0,09) 2010-08-17
Holton, Norman W. 3 038 912 (322 581) 0,63 (-0,04) 3 038 912 (322 581) 0,63 (-0,04) 2010-08-17
Graham, Jock M. 146 258 (-1 316 323) 0,18 (-0,18) 146 258 (-1 316 323) 0,18 (-0,18) 2010-08-17
Graham, Jock M. 1 462 581 0,36 1 462 581 0,36 2010-08-17
Graham, Jock M. 1 462 581 0,36 (0,02) 1 462 581 0,36 (0,02) 2010-08-17
Graham, Jock M. 1 462 581 0,34 1 462 581 0,34 2010-08-17
Graham, Jock M. 1 462 581 0,34 (0,04) 1 462 581 0,34 (0,04) 2010-08-17
Graham, Jock M. 1 462 581 (1 316 323) 0,30 (0,12) 1 462 581 (1 316 323) 0,30 (0,12) 2010-08-17
Graham, Jock M. 146 258 (-993 742) 0,18 (-0,10) 146 258 (-993 742) 0,18 (-0,10) 2010-08-17
Elliott, Timothy M. 4 755 870 1,18 (0,05) 4 755 870 1,18 (0,05) 2010-08-17
Elliott, Timothy M. 4 755 870 1,13 (0,01) 4 755 870 1,13 (0,01) 2010-08-17
Elliott, Timothy M. 4 755 870 1,12 (0,14) 4 755 870 1,12 (0,14) 2010-08-17
Elliott, Timothy M. 4 755 870 (4 280 283) 0,98 (0,38) 4 755 870 (4 280 283) 0,98 (0,38) 2010-08-17
Elliott, Timothy M. 475 587 0,60 475 587 0,60 2010-08-17
Elliott, Timothy M. 475 587 (-4 280 283) 0,60 (-0,58) 475 587 (-4 280 283) 0,60 (-0,58) 2010-08-17
Elliott, Timothy M. 4 755 870 (483 870) 1,18 (-0,95) 4 755 870 (483 870) 1,18 (-0,95) 2010-08-17
Beaman, Edwin A. 456 102 0,10 456 102 0,10 2010-08-17
Beaman, Edwin A. 456 102 0,10 (0,01) 456 102 0,10 (0,01) 2010-08-17
Beaman, Edwin A. 456 102 (410 492) 0,09 (0,04) 456 102 (410 492) 0,09 (0,04) 2010-08-17
Beaman, Edwin A. 45 610 0,05 45 610 0,05 2010-08-17
Beaman, Edwin A. 45 610 (-410 492) 0,05 (-0,06) 45 610 (508) 0,05 (0,04) 2010-08-17
Beaman, Edwin A. 456 102 0,11 45 102 (-411 000) 0,01 (-0,10) 2010-08-17
Beaman, Edwin A. 456 102 0,11 456 102 0,11 2010-08-17
Beaman, Edwin A. 456 102 (81 102) 0,11 (-0,07) 456 102 (81 102) 0,11 (-0,07) 2010-08-17
OZ Management 30 681 954 7,64 30 681 954 7,64 2010-07-15
Kulczyk Investments SA 200 358 212 49,84 (-0,06) 200 358 212 49,99 (0,09) 2010-07-10
Kulczyk Investments SA 200 358 212 49,90 (0,10) 200 358 212 49,90 (0,10) 2010-07-10
Kulczyk Investments SA 200 358 212 49,80 (2,19) 200 358 212 49,80 (2,19) 2010-07-10
Kulczyk Investments SA 200 358 212 (15 173) 47,61 (-2,23) 200 358 212 (15 173) 47,61 (-2,38) 2010-07-10
OZ Master Fund Ltd. 19 598 618 4,87 19 598 618 4,89 2010-07-09
Kulczyk Investments SA 200 343 039 (10 071 669) 49,84 (1,29) 200 343 039 (10 071 669) 49,99 (1,44) 2010-07-09
Serinus Energy plc 1 219 061 0,30 (-0,01) 1 219 061 0,00 2010-05-28
Serinus Energy plc 1 219 061 0,31 1 219 061 0,00 2010-05-28
Kulczyk Investments SA 190 271 370 (107 010 582) 48,55 (7,03) 190 271 370 (107 010 582) 48,55 (7,03) 2010-05-19
Triton Energy Ltd. 11 651 463 5,81 (2,84) 11 651 463 5,81 (2,84) 2010-04-13
Triton Energy Ltd. 11 651 463 2,97 (0,08) 11 651 463 2,97 (0,07) 2010-04-13
Triton Energy Ltd. 11 651 463 2,89 (-0,01) 11 651 463 2,90 2010-04-13
Triton Energy Ltd. 11 651 463 2,90 (0,90) 11 651 463 2,90 (0,90) 2010-04-13
Triton Energy Ltd. 11 651 463 2,00 11 651 463 2,00 2010-04-13
Smith, Stuart B. 1 571 744 0,40 (0,01) 1 571 744 0,40 (0,01) 2010-04-13
Smith, Stuart B. 1 571 744 0,39 1 571 744 0,39 2010-04-13
Smith, Stuart B. 1 571 744 0,39 (-0,39) 1 571 744 0,39 (-0,39) 2010-04-13
Smith, Stuart B. 1 571 744 0,78 1 571 744 0,78 2010-04-13
Radwan Investments GmbH 9 251 199 4,61 (2,25) 9 251 199 4,61 (2,25) 2010-04-13
Radwan Investments GmbH 9 251 199 2,36 (0,06) 9 251 199 2,36 (0,06) 2010-04-13
Radwan Investments GmbH 9 251 199 2,30 9 251 199 2,30 2010-04-13
Radwan Investments GmbH 9 251 199 2,30 (0,30) 9 251 199 2,30 (0,30) 2010-04-13
Radwan Investments GmbH 9 251 199 2,00 9 251 199 2,00 2010-04-13
Kulczyk Investments SA 83 260 788 41,52 83 260 788 41,52 2010-04-13
Holton, Norman W. 2 716 331 0,67 2 716 331 0,67 2010-04-13
Holton, Norman W. 2 716 331 0,67 (-0,68) 2 716 331 0,67 (-0,68) 2010-04-13
Holton, Norman W. 2 716 331 1,35 (0,66) 2 716 331 1,35 (0,66) 2010-04-13
Holton, Norman W. 2 716 331 0,69 2 716 331 0,69 2010-04-13
Graham, Jock M. 1 140 000 0,28 1 140 000 0,28 2010-04-13
Graham, Jock M. 1 140 000 0,28 (-0,28) 1 140 000 0,28 (-0,28) 2010-04-13
Graham, Jock M. 1 140 000 0,56 (0,27) 1 140 000 0,56 (0,27) 2010-04-13
Graham, Jock M. 1 140 000 0,29 1 140 000 0,29 2010-04-13
Firebird Global Master Fund Ltd. 13 846 847 2,99 (-3,91) 13 846 847 2,99 (-3,91) 2010-04-13
Firebird Global Master Fund Ltd. 13 846 847 6,90 (3,37) 13 846 847 6,90 (3,37) 2010-04-13
Firebird Global Master Fund Ltd. 13 846 847 3,53 (0,09) 13 846 847 3,53 (0,08) 2010-04-13
Firebird Global Master Fund Ltd. 13 846 847 3,44 13 846 847 3,45 (0,01) 2010-04-13
Firebird Global Master Fund Ltd. 13 846 847 3,44 13 846 847 3,44 2010-04-13
Elliott, Timothy M. 4 272 000 2,13 (1,04) 4 272 000 2,13 (1,04) 2010-04-13
Elliott, Timothy M. 4 272 000 1,09 (0,03) 4 272 000 1,09 (0,03) 2010-04-13
Elliott, Timothy M. 4 272 000 1,06 4 272 000 1,06 2010-04-13
Elliott, Timothy M. 4 272 000 1,06 4 272 000 1,06 2010-04-13
Bittlestone Capital Inc. 10 960 711 2,72 10 960 711 2,73 (0,01) 2010-04-13
Bittlestone Capital Inc. 10 960 711 2,72 (0,72) 10 960 711 2,72 (0,72) 2010-04-13
Bittlestone Capital Inc. 10 960 711 2,00 (-3,46) 10 960 711 2,00 (-3,46) 2010-04-13
Bittlestone Capital Inc. 10 960 711 5,46 (2,67) 10 960 711 5,46 (2,67) 2010-04-13
Bittlestone Capital Inc. 10 960 711 2,79 10 960 711 2,79 2010-04-13
Beaman, Edwin A. 375 000 0,18 (0,09) 375 000 0,18 (0,09) 2010-04-13
Beaman, Edwin A. 375 000 0,09 375 000 0,09 2010-04-13
Beaman, Edwin A. 375 000 0,09 375 000 0,09 2010-04-13
Beaman, Edwin A. 375 000 0,09 375 000 0,09 2010-04-13

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.