0,0100 zł
0,00% 0,0000 zł
Qumak S.A. (QMK)

Akcjonariat - QUMAK

Dane ogólne

Kapitalizacja: 403 750,82 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 40 375 082 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17 415 740
Liczba głosów na WZA: 40 375 082 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 43,13%
Kapitał akcyjny: 40 375 082,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17 415 740
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 43,13%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 56,87%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Allianz Polska OFE NWZ 5 083 790 (12,59%) 5 083 790 (12,59%) 2018-01-04 MCR, OTS, RDL, VOX, KTY
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 4 000 000 (9,91%) 4 000 000 (9,91%) 2018-10-24 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, PEP, CIE, VRG, DCR, AGO, ALR, AML, AMC, EAT, ART, ACP, ATD, ATG, PEO, BFT, BRS, BAH, BDX, CCC, CMP, ECH, EMT, ENT, ERB, FTE, FRO, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, DVL, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MDG, MNC, MCR, NWG, 08N, ORB, PGO, PKP, PND, PWX, POZ, QRS, RDL, RBW, RWL, SNK, SWG, STL, TAR, TIM, TOR, TRN, WWL, ZMT, ZEP, HRS, PKO, ATR, ACG, UNI, PKN, LTX, PSW, PBX, FMF, MAB, LRQ, KRU, CMR, APR, PZU, TEN, MIL, KTY, IND, RVU, KGL, SKA, BKM, SLV, PLY, RON, PRT, SGN, BBD, ATT, TPE, ABE, MON
Wolny Wojciech w porozumieniu z IT Works SA, Euvic Services sp. z o.o., Euvic Investments sp. z o.o., Iwoną Kudra, Zbigniewem Ciukaj, Wojciechem Kosińskim i Euvic sp. z o.o. 3 431 950 (8,00%) 3 431 950 (8,00%) 2017-09-18 -
PKO TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, NWZ 2 500 000 (6,19%) 2 500 000 (6,19%) 2018-09-04 JCA, NVS, PGS, TOR, ETL, KBD, RDL, EDI, PRT, HDR
PKO BP Bankowy OFE portfel 2 400 000 (5,94%) 2 400 000 (5,94%) 2018-12-31 SWG, ATM, ROB_C, DCR, ATD, BRG, BSC, ELB, LEN, LBT, NVA, RWL, SEK, SKH, TSG, OTM, PUE, ZUE, ERB, UNI, ODL, FRO, ABE

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2019-08-22
realizacja oferty menedżerskiej seria K 250 000
0,00
1,00 0,00 10 125 082
10 125 082,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-10-09
2008-11-28
seria PZ01 i PP01 165 647
0,00
1,00 0,00 7 050 082
7 050 082,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-07-14
2005-11-23
seria H 1 376 887
0,00
1,00 0,00 6 884 435
6 884 435,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-07-14
2002-12-30
realizacja oferty menedżerskiej seria K 250 000
0,00
1,00 0,00 10 375 082
10 375 082,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-10-31
2008-11-25
seria E 450 000
0,00
1,00 0,00 5 507 548
5 507 548,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-07-14
1999-07-19
seria D 1 850 000
0,00
1,00 0,00 5 057 548
5 057 548,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-07-14
1998-10-05
seria C - konwersja akcji serii B 500 000 akcji 0
0,00
0,00 0,00 3 207 548
3 207 548,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-07-14
1998-05-19
seria B 1 707 548
0,00
1,00 0,00 3 207 548
3 207 548,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-07-14
1998-05-04
realizacja oferty menedżerskiej 300 000
0,00
1,00 0,00 9 875 082
9 875 082,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-11-15
2007-01-26
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1997-12-04 1 500 000
1 500 000,00
1,00 1,00 1 500 000
1 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-07-14
1997-12-23
seria F - konwersja akcji serii B 1 000 000 akcji 2000-06-30 0
0,00
0,00 0,00 5 507 548
5 507 548,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-07-14

seria K - program menedżerski 2006-04-25 800 000
800 000,00
1,00 1,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - subskrypcja publiczna 2006-04-25 2 500 000
20 500 000,00
1,00 8,20 9 550 082
9 550 082,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-07-14
2006-08-07
seria J - subskrypcja prywatna 2006-04-25 25 000
25 000,00
1,00 1,00 9 575 082
9 575 082,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-07-14
2006-08-07
2007-01-26
zmiana firmy z Qumak-Sekom SA na Qumak SA 2013-01-09 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-01-24
seria L - subskrypcja prywatna 2017-06-26 30 000 000
30 000 000,00
1,00 1,00 40 375 082
40 375 082,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-09-18
seria M - subskrypcja prywatna 2018-09-04 35 000 000
35 000 000,00
1,00 1,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria N - subskrypcja prywatna 2018-09-04 199 747 344
199 747 344,00
1,00 1,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Value FIZ Subfundusz 1 0 (-3 950 000) 0,00 (-9,78) 0 (-3 950 000) 0,00 (-9,78) 2019-06-06
Biernacki Sylwester wraz z Manassa Investments sp. z o.o. 1 900 984 (-139 998) 4,71 (-0,35) 1 900 984 (-139 998) 4,71 (-0,35) 2018-11-14
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 4 072 846 (-162 500) 10,09 (-0,40) 4 072 846 (-162 500) 10,09 (-0,40) 2018-10-22
Biernacki Sylwester bezpośrednio, wraz z Manassa Investments sp. z o.o. 2 040 982 5,06 2 040 982 5,06 2018-10-22
PKO TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, NWZ 4 900 000 (3 883 805) 12,14 (9,62) 4 900 000 (3 883 805) 12,14 (9,62) 2018-09-04
TFI PZU SA portfele 43 014 (-23 480) 0,11 (-0,06) 43 014 (-23 480) 0,11 (-0,06) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 8 365 (-1 365 246) 0,02 (-3,38) 8 365 (-1 365 246) 0,02 (-3,38) 2018-06-30
NN OFE NWZ 4 235 346 (3 159 346) 10,49 (7,82) 4 235 346 (3 159 346) 10,49 (7,82) 2018-06-29
Quercus TFI SA NWZ 1 373 611 (960 327) 3,40 (-0,58) 1 373 611 (960 327) 3,40 (-0,58) 2018-01-04
PKO BP Bankowy OFE NWZ 2 400 000 (-86 022) 5,94 (-0,22) 2 400 000 (-86 022) 5,94 (-0,22) 2018-01-04
TFI PZU SA portfele 66 494 0,17 66 494 0,17 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 1 016 195 (-1 954 969) 2,52 (-4,84) 1 016 195 (-1 954 969) 2,52 (-4,84) 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 73 000 0,18 73 000 0,18 2017-12-31
NN OFE portfel 1 076 000 (-3 010 757) 2,67 (-7,45) 1 076 000 (-3 010 757) 2,67 (-7,45) 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 191 000 (-5 794 246) 0,47 (-14,35) 191 000 (-5 794 246) 0,47 (-14,35) 2017-12-31
NN OFE NWZ 4 086 757 (3 050 000) 10,12 (7,55) 4 086 757 (3 050 000) 10,12 (7,55) 2017-12-05
Allianz Polska OFE 5 985 246 (-88 147) 14,82 (-0,22) 5 985 246 (-88 147) 14,82 (-0,22) 2017-09-28
NN OFE NWZ 1 036 757 (-114 069) 2,57 (-8,52) 1 036 757 (-114 069) 2,57 (-8,52) 2017-09-26
Allianz Polska OFE 6 073 393 (5 084 393) 15,04 (7,75) 6 073 393 (5 084 393) 15,04 (7,75) 2017-09-22
Wolny Wojciech w porozumieniu z IT Works SA, Euvic Services sp. z o.o., Euvic Investments sp. z o.o., Iwoną Kudra, Zbigniewem Cukaj, Wojciechem Kosińskim i Euvic sp. z o.o. 3 431 950 8,50 3 431 950 8,50 2017-09-18
Value FIZ Subfundusz 1 3 950 000 9,78 3 950 000 9,78 2017-09-18
PKO TFI SA 2 971 164 7,36 2 971 164 7,36 2017-09-18
PKO BP Bankowy OFE 2 486 022 6,16 2 486 022 6,16 2017-09-18
PZU OFE Złota Jesień 464 281 (-94 219) 4,48 (-0,90) 464 281 (-94 219) 4,48 (-0,90) 2017-07-17
Aviva OFE 468 675 (-287 325) 4,52 (-2,77) 468 675 (-287 325) 4,52 (-2,77) 2017-07-06
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE; ZWZ 1 150 826 11,09 (8,24) 1 150 826 11,09 (8,24) 2017-06-26
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE; ZWZ 1 150 826 (113 069) 2,85 (-7,15) 1 150 826 (113 069) 2,85 (-7,15) 2017-06-26
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 326 536 (-570 026) 3,15 (-5,49) 326 536 (-570 026) 3,15 (-5,49) 2017-06-14
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 896 562 (-142 762) 8,64 (-1,38) 896 562 (-142 762) 8,64 (-1,38) 2017-04-27
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 039 324 (498 463) 10,02 (4,81) 1 039 324 (498 463) 10,02 (4,81) 2017-03-02
Aviva OFE portfel 756 000 (-204 000) 7,29 (-1,96) 756 000 (-204 000) 7,29 (-1,96) 2016-12-31
Allianz Polska OFE portfel 989 000 7,29 (-2,24) 989 000 7,29 (-2,24) 2016-12-31
Allianz Polska OFE portfel 989 000 9,53 (7,08) 989 000 9,53 (7,08) 2016-12-31
Allianz Polska OFE portfel 989 000 (-603) 2,45 (-7,08) 989 000 (-603) 2,45 (-7,08) 2016-12-31
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 1 037 757 (37 757) 10,00 (0,36) 1 037 757 (37 757) 10,00 (0,36) 2016-12-29
Esaliens TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 456 789 (-17 844) 4,40 (-0,17) 456 789 (-17 844) 4,40 (-0,17) 2016-10-12
Esaliens TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 474 633 (-559 281) 4,57 (-5,39) 474 633 (-559 281) 4,57 (-5,39) 2016-09-28
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 540 861 5,21 540 861 5,21 2016-09-01
NN OFE ZWZ 1 000 000 (452 725) 9,64 (4,37) 1 000 000 (452 725) 9,64 (4,37) 2016-06-14
NN OFE 547 275 5,27 547 275 5,27 2015-12-02
NN OFE 547 275 (305 518) 5,27 (2,94) 547 275 (305 518) 5,27 (2,94) 2015-11-26
Quercus TFI SA WZA 413 284 (-112 543) 3,98 (-1,08) 413 284 (-112 543) 3,98 (-1,08) 2015-08-26
Quercus TFI SA WZA 525 827 (-64 541) 5,06 (-0,63) 525 827 (-64 541) 5,06 (-0,63) 2015-07-13
PZU OFE Złota Jesień WZA 558 500 (-289 314) 5,38 (-2,79) 558 500 (-289 314) 5,38 (-2,79) 2015-07-13
Esaliens TFI SA WZA 1 033 914 (21 604) 9,96 (0,21) 1 033 914 (21 604) 9,96 (0,21) 2015-07-13
Aviva OFE WZA 960 000 (299 409) 9,25 (2,89) 960 000 (299 409) 9,25 (2,89) 2015-07-13
Allianz Polska OFE WZA 989 603 (140 000) 9,53 (1,35) 989 603 (140 000) 9,53 (1,35) 2015-07-13
Aviva OFE na ZWZ 660 591 (72 557) 6,36 (0,70) 660 591 (72 557) 6,36 (0,70) 2014-06-16
Allianz Polska OFE na ZWZ 849 603 (260 750) 8,18 (2,51) 849 603 (260 750) 8,18 (2,51) 2014-06-16
Quercus TFI SA 590 368 5,69 590 368 5,69 2014-01-29
Aviva OFE 588 034 5,66 588 034 5,66 2013-07-24
Aviva Investors Poland SA 336 065 (-375 031) 3,23 (-3,62) 336 065 (-375 031) 3,23 (-3,62) 2013-02-28
NN OFE 241 757 (-352 000) 2,33 (-3,39) 241 757 (-352 000) 2,33 (-3,39) 2013-01-28
Allianz Polska OFE 588 853 5,67 588 853 5,67 2013-01-25
Esaliens TFI SA 1 012 310 9,75 1 012 310 9,75 2013-01-24
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 0 (-973 914) 0,00 (-9,38) 0 (-973 914) 0,00 (-9,38) 2013-01-10
Swolkień Andrzej 348 311 (4 273) 3,35 (0,04) 348 311 (4 273) 3,35 (0,04) 2012-03-31
Plata Aleksander 395 600 (12 219) 3,81 (0,12) 395 600 (12 219) 3,81 (0,12) 2012-03-31
Jaguś Paweł 322 200 (3 200) 3,10 (0,03) 322 200 (3 200) 3,10 (0,03) 2012-03-31
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 973 914 (17 204) 9,38 (0,16) 973 914 (17 204) 9,38 (0,16) 2011-11-03
Aviva Investors Poland SA 711 096 (285 743) 6,85 (2,76) 711 096 (285 743) 6,85 (2,76) 2011-11-03
Jaguś Paweł 319 000 (-6 000) 3,07 (-0,06) 319 000 (-6 000) 3,07 (-0,06) 2011-09-30
Aviva Investors Poland SA 425 353 (-149 454) 4,09 (-1,45) 425 353 (-149 454) 4,09 (-1,45) 2011-07-06
Aviva Investors Poland SA 574 807 (-419 978) 5,54 (-4,04) 574 807 (-419 978) 5,54 (-4,04) 2011-07-05
PZU OFE Złota Jesień 847 814 (27 368) 8,17 (0,27) 847 814 (27 368) 8,17 (0,27) 2010-08-31
NN OFE 593 757 (19 382) 5,72 (0,19) 593 757 (19 382) 5,72 (0,19) 2010-08-31
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 956 710 (-68 942) 9,22 (-0,66) 956 710 (-68 942) 9,22 (-0,66) 2010-08-31
Aviva Investors Poland SA 994 785 (159 008) 9,58 (1,53) 994 785 (159 008) 9,58 (1,53) 2010-08-31
PZU Asset Management SA 480 012 (-90 000) 4,62 (-0,87) 480 012 (-90 000) 4,62 (-0,87) 2010-05-12
PZU Asset Management SA 570 012 (23 366) 5,49 (0,23) 570 012 (23 366) 5,49 (0,23) 2010-05-11
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 1 025 652 (-14 499) 9,88 (-0,14) 1 025 652 (-14 499) 9,88 (-0,14) 2010-04-09
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 1 040 151 (-463) 10,02 1 040 151 (-463) 10,02 2010-04-08
Jaguś Paweł 325 000 (3 000) 3,13 (0,03) 325 000 (3 000) 3,13 (0,03) 2010-03-01
Jaguś Paweł 322 000 (-18 000) 3,10 (-0,17) 322 000 (-18 000) 3,10 (-0,17) 2010-03-01
Goliński Jan 313 088 (26) 3,01 313 088 (26) 3,01 2010-03-01
Goliński Jan 313 062 (-1 105) 3,01 (-0,01) 313 062 (-1 105) 3,01 (-0,01) 2010-03-01
NN OFE 574 375 (180 000) 5,53 (1,73) 574 375 (180 000) 5,53 (1,73) 2009-12-07
NN OFE 394 375 3,80 394 375 3,80 2009-12-02
NN Investment Partners TFI SA 366 914 (-247 587) 3,53 (-2,39) 366 914 (-247 587) 3,53 (-2,39) 2009-11-27
NN Investment Partners TFI SA 614 501 (-282 753) 5,92 (-2,72) 614 501 (-282 753) 5,92 (-2,72) 2009-11-26
PZU OFE Złota Jesień 820 446 (305 181) 7,90 (2,94) 820 446 (305 181) 7,90 (2,94) 2009-11-24
PZU OFE Złota Jesień 515 265 (8 150) 4,96 (-0,04) 515 265 (8 150) 4,96 (-0,04) 2009-11-23
NN Investment Partners TFI SA 897 254 (290 109) 8,64 (2,79) 897 254 (290 109) 8,64 (2,79) 2009-08-31
Aviva Investors Poland SA 835 777 (79 911) 8,05 (0,59) 835 777 (79 911) 8,05 (0,59) 2009-08-31
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 1 040 614 (3 874) 10,02 (0,03) 1 040 614 (3 874) 10,02 (0,03) 2009-07-30
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 1 036 740 (193 732) 9,99 (1,67) 1 036 740 (193 732) 9,99 (1,67) 2009-07-19
PZU Asset Management SA 546 646 5,26 546 646 5,26 2009-07-06
Opera TFI SA 0 (-523 149) 0,00 (-5,04) 0 (-523 149) 0,00 (-5,04) 2009-06-30
MetLife TFI SA 394 981 (-162 565) 3,80 (-1,57) 394 981 (-162 565) 3,80 (-1,57) 2009-06-01
MetLife TFI SA 557 546 (-13 570) 5,37 (-0,27) 557 546 (-13 570) 5,37 (-0,27) 2009-05-31
Opera TFI SA 523 149 (-100 000) 5,04 (-0,96) 523 149 (-100 000) 5,04 (-0,96) 2009-05-27
NN Investment Partners TFI SA 607 145 5,85 607 145 5,85 2009-05-15
Sigge SA w likiwdacji 0 (-623 149) 0,00 (-6,00) 0 (-623 149) 0,00 (-6,00) 2009-05-01
Opera TFI SA 623 149 6,00 623 149 6,00 2009-05-01
Sigge SA w likiwdacji 623 149 (-278 272) 6,00 (-2,90) 623 149 (-278 272) 6,00 (-2,90) 2009-04-30
NN Investment Partners TFI SA 607 145 (176 000) 5,85 (1,70) 607 145 (176 000) 5,85 (1,70) 2009-02-05
NN Investment Partners TFI SA 431 145 (-173 500) 4,15 (-1,82) 431 145 (-173 500) 4,15 (-1,82) 2009-02-05
Swolkień Andrzej 344 038 (-3 662) 3,31 (-0,04) 344 038 (-3 662) 3,31 (-0,04) 2008-11-18
Swolkień Andrzej 347 700 (50 000) 3,35 (0,41) 347 700 (50 000) 3,35 (0,41) 2008-11-18
Plata Aleksander 383 381 (50 000) 3,69 (0,40) 383 381 (50 000) 3,69 (0,40) 2008-11-18
Jaguś Paweł 340 000 (50 000) 3,27 (0,41) 340 000 (50 000) 3,27 (0,41) 2008-11-18
Goliński Jan 314 167 (50 000) 3,02 (0,42) 314 167 (50 000) 3,02 (0,42) 2008-11-18
Ogółem 10 375 082 (250 000) 0 10 375 082 (250 000) 0 2008-10-31
Swolkień Andrzej 297 700 (-9 684) 2,94 (-0,09) 297 700 (-9 684) 2,94 (-0,09) 2008-07-31
Sigge SA w likiwdacji 901 421 (308 158) 8,90 (2,90) 901 421 (308 158) 8,90 (2,90) 2008-07-31
PZU OFE Złota Jesień 507 115 5,00 (0,12) 507 115 5,00 (0,12) 2008-07-31
PZU OFE Złota Jesień 507 115 (1 431) 4,88 (-0,24) 507 115 (1 431) 4,88 (-0,24) 2008-07-31
Plata Aleksander 333 381 (-5 589) 3,29 (-0,05) 333 381 (-5 589) 3,29 (-0,05) 2008-07-31
NN Investment Partners TFI SA 604 645 (-279 874) 5,97 (-2,98) 604 645 (-279 874) 5,97 (-2,98) 2008-07-31
MetLife TFI SA 571 116 (-17 884) 5,64 (-0,32) 571 116 (-17 884) 5,64 (-0,32) 2008-07-31
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 843 008 (275 162) 8,32 (2,57) 843 008 (275 162) 8,32 (2,57) 2008-07-31
Jaguś Paweł 290 000 (-3 151) 2,86 (-0,03) 290 000 (-3 151) 2,86 (-0,03) 2008-07-31
Aviva Investors Poland SA 755 866 (224 200) 7,46 (1,91) 755 866 (224 200) 7,46 (1,91) 2008-07-31
Jaguś Paweł 293 151 (-849) 2,89 (-0,01) 293 151 (-849) 2,89 (-0,01) 2008-05-05
Jaguś Paweł 294 000 (-5 000) 2,90 (-0,05) 294 000 (-5 000) 2,90 (-0,05) 2008-02-14
Swolkień Andrzej 307 384 (50 000) 3,03 (0,43) 307 384 (50 000) 3,03 (0,43) 2007-11-05
Plata Aleksander 338 970 (50 000) 3,34 (0,42) 338 970 (50 000) 3,34 (0,42) 2007-11-05
Jaguś Paweł 299 000 (48 000) 2,95 (0,41) 299 000 (48 000) 2,95 (0,41) 2007-11-05
Goliński Jan 264 167 (50 000) 2,60 (0,44) 264 167 (50 000) 2,60 (0,44) 2007-11-05
Ogółem 10 125 082 (250 000) 0 10 125 082 (250 000) 0 2007-10-09
Swolkień Andrzej 257 384 2,60 257 384 2,60 2007-08-03
Swolkień Andrzej 257 384 2,60 (0,06) 257 384 2,60 (0,06) 2007-08-03
Swolkień Andrzej 257 384 (-2 190) 2,54 (-0,08) 257 384 (-2 190) 2,54 (-0,08) 2007-08-03
Sigge SA w likiwdacji 593 263 6,00 (0,15) 593 263 6,00 (0,15) 2007-08-03
Sigge SA w likiwdacji 593 263 (-126 737) 5,85 (-1,66) 593 263 (-126 737) 5,85 (-1,66) 2007-08-03
Plata Aleksander 288 970 2,92 (0,07) 288 970 2,92 (0,07) 2007-08-03
Plata Aleksander 288 970 (-20 000) 2,85 (-0,27) 288 970 (-20 000) 2,85 (-0,27) 2007-08-03
Jaguś Paweł 251 000 2,54 (0,07) 251 000 2,54 (0,07) 2007-08-03
Jaguś Paweł 251 000 (-10 562) 2,47 (-0,17) 251 000 (-10 562) 2,47 (-0,17) 2007-08-03
Goliński Jan 214 167 2,16 (0,05) 214 167 2,16 (0,05) 2007-08-03
Goliński Jan 214 167 (-2 000) 2,11 (-0,07) 214 167 (-2 000) 2,11 (-0,07) 2007-08-03
MetLife TFI SA 589 000 5,96 (0,15) 589 000 5,96 (0,15) 2007-06-29
MetLife TFI SA 589 000 5,81 589 000 5,81 2007-06-29
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 567 846 5,75 (0,15) 567 846 5,75 (0,15) 2007-06-15
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 567 846 5,60 567 846 5,60 2007-06-15
PZU OFE Złota Jesień 505 684 5,12 (0,13) 505 684 5,12 (0,13) 2007-03-30
PZU OFE Złota Jesień 505 684 4,99 (0,99) 505 684 4,99 (0,99) 2007-03-30
PZU OFE Złota Jesień 505 684 4,00 505 684 4,00 2007-03-30
NN Investment Partners TFI SA 884 519 8,95 (0,22) 884 519 8,95 (0,22) 2007-03-23
NN Investment Partners TFI SA 884 519 (-97 048) 8,73 (-1,20) 884 519 (-97 048) 8,73 (-1,20) 2007-03-23
Swolkień Andrzej 259 574 (75 000) 2,62 (0,76) 259 574 (75 000) 2,62 (0,76) 2007-02-13
Plata Aleksander 308 970 (75 000) 3,12 (0,68) 308 970 (75 000) 3,12 (0,68) 2007-02-13
Jaguś Paweł 261 562 (75 000) 2,64 (0,76) 261 562 (75 000) 2,64 (0,76) 2007-02-13
Goliński Jan 216 167 (75 000) 2,18 (0,71) 216 167 (75 000) 2,18 (0,71) 2007-02-13
Magna Polonia SA 0 (-1 228 676) 0,00 (-12,44) 0 (-1 228 676) 0,00 (-12,44) 2006-12-19
Ogółem 9 875 082 (300 000) 0 9 875 082 (300 000) 0 2006-11-15
Aviva Investors Poland SA 531 666 5,55 (0,17) 531 666 5,55 (0,17) 2006-10-19
Aviva Investors Poland SA 531 666 5,38 (0,13) 531 666 5,38 (0,13) 2006-10-19
Aviva Investors Poland SA 531 666 5,25 531 666 5,25 2006-10-19
NN Investment Partners TFI SA 981 567 9,93 (-0,32) 981 567 9,93 (-0,32) 2006-09-20
NN Investment Partners TFI SA 981 567 (68 742) 10,25 (0,72) 981 567 (68 742) 10,25 (0,72) 2006-09-20
NN Investment Partners TFI SA 912 825 (-28 675) 9,53 (-0,32) 912 825 (-28 675) 9,53 (-0,32) 2006-09-01
Ogółem 9 575 082 (25 000) 0 9 575 082 (25 000) 0 2006-08-07
NN Investment Partners TFI SA w tym 357 676 PDA 941 500 9,85 (0,02) 941 500 9,85 (0,02) 2006-08-07
NN Investment Partners TFI SA w tym 357 676 PDA 941 500 9,83 941 500 9,83 2006-08-07
Sigge SA w likiwdacji w tym 273 528 PDA 720 000 7,51 (0,22) 720 000 7,51 (0,22) 2006-08-04
Sigge SA w likiwdacji 720 000 (273 528) 7,29 (0,96) 720 000 (273 528) 7,29 (0,96) 2006-08-04
Sigge SA w likiwdacji 446 472 6,33 (1,67) 446 472 6,33 (1,67) 2006-08-03
Sigge SA w likiwdacji 446 472 4,66 446 472 4,66 2006-08-03
Ogółem 9 550 082 (2 500 000) 0 9 550 082 (2 500 000) 0 2006-08-03
Swolkień Andrzej 184 574 1,86 (-0,06) 184 574 1,86 (-0,06) 2006-08-02
Swolkień Andrzej 184 574 1,92 184 574 1,92 2006-08-02
Plata Aleksander 233 970 2,44 (0,08) 233 970 2,44 (0,08) 2006-08-02
Plata Aleksander 233 970 2,36 233 970 2,36 2006-08-02
Jaguś Paweł 186 562 1,88 (-0,06) 186 562 1,88 (-0,06) 2006-08-02
Jaguś Paweł 186 562 1,94 (0,06) 186 562 1,94 (0,06) 2006-08-02
Jaguś Paweł 186 562 1,88 186 562 1,88 2006-08-02
Goliński Jan 141 167 1,47 (0,05) 141 167 1,47 (0,05) 2006-08-02
Goliński Jan 141 167 1,42 141 167 1,42 2006-08-02
Ogółem 7 050 082 0 7 050 082 0 2005-11-23
Magna Polonia SA 1 228 676 (-4 048 480) 12,44 (-62,41) 1 228 676 (-4 048 480) 12,44 (-62,41) 2005-11-23
Magna Polonia SA 5 277 156 (4 048 480) 74,85 (57,43) 5 277 156 (4 048 480) 74,85 (57,43) 2005-11-23
Magna Polonia SA 1 228 676 17,42 (4,59) 1 228 676 17,42 (4,59) 2005-11-23
Magna Polonia SA 1 228 676 12,83 1 228 676 12,83 2005-11-23
NN PTE SA 5 038 826 12,48 (0,48) 5 038 826 12,48 (0,48) 0000-00-00
NN PTE SA 5 038 826 12,00 5 038 826 12,00 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-12-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2014-09-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2013-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,75 zł
2013-06-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,75 zł
2011-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2011-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2010-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2010-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2009-07-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2009-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2008-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2008-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.