37,0000 zł
3,93% 1,4000 zł
Quantum Software SA (QNT)

Komunikaty spółki - QUANTUM

Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 23 czerwca 2021 roku – Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Quantum software SA za lata 2019-2020 wraz z oceną biegłego rewidenta.
Zgłoszenie przez akcjonariusza wprowadzenia zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quantum software SA z siedzibą w Krakowie wraz z projektem uchwały
Wyniki finansowe
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23.06.2021 r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
Wykaz uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Quantum software S.A. w dniu 28.12.2020 r.
Informacja o wypłacie dywidendy z niepodzielonej części zysku za rok 2019
Korekta raportu bieżącego nr 15/2020 - brak podpisu osób reprezentujących spółkę
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Informacja o połączeniu spółek z Grupy Kapitałowej Quantum software.
Podjęcie przez spółkę zależną uchwały w sprawie rozwiązania Kapitału Zapasowego utworzonego z zysku wypracowanego w 2019 roku i wypłaceniu dywidendy z tej części oraz wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2020.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28.12.2020 r.
Żądanie Akcjonariusza zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Quantum Software S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.