23,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Quantum Software SA (QNT)

Komunikaty spółki - QUANTUM

Wykaz uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Quantum software S.A. w dniu 28.12.2020 r.
Informacja o wypłacie dywidendy z niepodzielonej części zysku za rok 2019
Korekta raportu bieżącego nr 15/2020 - brak podpisu osób reprezentujących spółkę
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Informacja o połączeniu spółek z Grupy Kapitałowej Quantum software.
Podjęcie przez spółkę zależną uchwały w sprawie rozwiązania Kapitału Zapasowego utworzonego z zysku wypracowanego w 2019 roku i wypłaceniu dywidendy z tej części oraz wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2020.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28.12.2020 r.
Żądanie Akcjonariusza zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Quantum Software S.A.
Wyniki finansowe
Ponowne wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
Ponowne wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji.
Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
Wyniki finansowe
Powiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 3 MAR
Wykaz uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Quantum software S.A. w dniu 01.07.2020 r.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.