29,6000 zł
0,68% 0,2000 zł
Prochem SA (PRM)

Komunikaty spółki - PROCHEM

Wyniki finansowe
Korekta Sprawozdania Zarządu na temat działalności Grupy Kapitałowej Prochem S.A. w I półroczu 2023 roku.
Wyniki finansowe
Rozwiązanie umowy
Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za 2023 rok
Zawiadomienie przez akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Prochem S.A.
Zawiadomienie przez akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spólce Prochem S.A.
Rejestracja zmian Statutu Spółki Prochem S.A.
Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na XLV XZA PROCHEM S.A.
Zmiana w składzie Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.
Uchwały podjęte na XLV ZWZA PROCHEM S.A. w dniu 14 czerwca 2023
Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych PROCHEM S.A. oraz Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2023-2025
Zmiana porządku obrad ZWZA Prochem S.A. w dniu 14 czerwca 2023 r.
Ządanie uprawnionego akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad ZWZ Prochem SA
Wyniki finansowe
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.