2,4000 zł
-0,83% -0,0200 zł
Procad SA (PRD)

Akcjonariat - PROCAD

Dane ogólne

Kapitalizacja: 21 645 600 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 9 019 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 380 818
Liczba głosów na WZA: 9 019 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 70,75%
Kapitał akcyjny: 901 900,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 380 818
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 70,75%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 29,25%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Jarzyński Jarosław w porozumieniu z Januszem Szczęśniakiem, Pawłem Kowalskim i Maciejem Horeczy 6 380 818 (70,74%) 6 380 818 (100,00%) 2022-07-05 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2006-06-26 501 900
17 566 500,00
1,00 35,00 501 900
501 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-12-15
2006-06-01
2007-03-09
seria B - subskrypcja publiczna 2006-09-13 400 000
14 000 000,00
1,00 35,00 901 900
901 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-12-15
2007-02-22
2007-03-09
split 1:10 2007-06-15
0,10 9 019 000
901 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-07-27
umorzenie akcji 2010-03-19 -412 234
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


wycofanie akcji z obrotu 2022-04-26

KDPW:
KRS:
GPW:


2022-07-29

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Jarzyński Jarosław w porozumieniu 1 827 067 (90 350) 20,25 (1,00) 1 827 067 (90 350) 28,63 (1,42) 2022-05-30
Szczęśniak Janusz w porozumieniu, NWZ 1 652 029 (6 049) 18,31 (0,06) 1 652 029 (6 049) 25,89 (0,10) 2022-04-26
Jarzyński Jarosław w porozumieniu, NWZ 1 736 717 (49 038) 19,25 (0,54) 1 736 717 (49 038) 27,21 (0,77) 2022-04-26
Jarzyński Jarosław w porozumieniu 1 687 679 (962) 18,71 (0,01) 1 687 679 (962) 26,44 (0,01) 2022-01-28
Szczęśniak Janusz w porozumieniu 1 645 980 (266 376) 18,25 (2,95) 1 645 980 (266 376) 25,79 (4,17) 2021-12-13
Jarzyński Jarosław w porozumieniu 1 686 717 (272 967) 18,70 (3,02) 1 686 717 (272 967) 26,43 (4,27) 2021-12-13
Horeczy Maciej 1 658 024 (1 181 024) 18,38 (13,09) 1 658 024 (1 181 024) 25,98 (18,50) 2021-06-22
Familiar SA SICAV-SIF 0 (-464 332) 0,00 (-5,15) 0 (-464 332) 0,00 (-8,12) 2020-08-17
Familiar SA SICAV-SIF ZWZ 464 332 (12 000) 5,15 (0,13) 464 332 (12 000) 8,12 (2,35) 2020-06-29
Familiar SA SICAV-SIF 452 332 5,02 452 332 5,77 2017-06-29
Jarzyński Jarosław w porozumieniu 1 413 750 (24 500) 15,68 (0,28) 1 413 750 (24 500) 22,16 (4,72) 2016-06-08
Horeczy Maciej ZWZ 477 000 (24 500) 5,29 (0,28) 477 000 (24 500) 7,48 (1,80) 2016-06-08
Szczęśniak Janusz w porozumieniu 1 379 604 (1 244 104) 15,30 (0,28) 1 379 604 (1 244 104) 21,62 (6,60) 2016-05-13
Kowalski Paweł 901 314 9,99 901 314 14,13 (0,01) 2014-07-08
Kowalski Paweł w porozumieniu 901 314 (-3 756) 9,99 (-0,04) 901 314 (-3 756) 14,12 (2,58) 2014-07-08
Kowalski Paweł 905 070 (-88 115) 10,03 (-0,98) 905 070 (-88 115) 11,54 (-1,13) 2014-07-07
Kowalski Paweł 993 185 (-3 000) 11,01 (-0,03) 993 185 (-3 000) 12,67 (-0,03) 2013-12-05
Kowalski Paweł 996 185 (-175 194) 11,04 (-1,94) 996 185 (-175 194) 12,70 (-2,00) 2013-12-04
Przewoźnik Andrzej 497 (-5 503) 0,00 (-0,06) 497 (-5 503) 0,00 (-0,07) 2012-06-30
Korzeniowski Władysław 414 500 (-37 000) 4,59 (-0,41) 414 500 (-37 000) 4,59 (-0,41) 2010-09-01
Korzeniowski Władysław 451 500 (-406 500) 5,00 (-4,51) 451 500 (-406 500) 5,00 (-5,71) 2010-08-31
Korzeniowski Władysław 858 000 (-45 000) 9,51 (-0,50) 858 000 (-45 000) 10,71 (-0,56) 2010-08-02
Korzeniowski Władysław 903 000 (-32 000) 10,01 (-0,35) 903 000 (-32 000) 11,27 (-0,40) 2010-08-01
Kowalski Paweł 1 171 379 (-180 380) 12,98 (-2,00) 1 171 379 (-180 380) 14,70 (-1,35) 2010-05-25
Korzeniowski Władysław 935 000 (35 000) 10,36 (0,39) 935 000 (35 000) 11,67 (0,43) 2010-05-21
Korzeniowski Władysław 900 000 (444 000) 9,97 (4,92) 900 000 (444 000) 11,24 (5,66) 2010-05-20
Kowalski Paweł 1 351 759 (-3 241) 14,98 (-0,04) 1 351 759 (-3 241) 16,05 (-0,85) 2010-03-22
Horeczy Maciej 452 500 (407 100) 5,01 (-0,02) 452 500 (407 100) 5,68 (0,65) 2009-12-31
Korzeniowski Władysław 456 000 5,05 456 000 5,58 2009-10-06
Kowalski Paweł 1 355 000 (3 241) 15,02 (0,04) 1 355 000 (3 241) 16,90 (0,97) 2009-09-30
Jagodziński Mariusz 0 (-29 227) 0,00 (-0,32) 0 (-29 227) 0,00 (-0,35) 2009-09-30
Jagodziński Mariusz 29 227 (-34 373) 0,32 (-0,38) 29 227 (-34 373) 0,35 (-0,35) 2009-06-30
Kowalski Paweł 1 351 759 (1 216 259) 14,98 (-0,04) 1 351 759 (1 216 259) 15,93 (0,91) 2009-06-25
PKO BP Bankowy OFE 430 129 (-34 691) 4,00 (-1,15) 430 129 (-34 691) 4,00 (-1,36) 2009-05-21
PKO BP Bankowy OFE 464 820 (416 820) 5,15 (-0,17) 464 820 (416 820) 5,36 (0,04) 2009-05-18
Przewoźnik Andrzej 6 000 (4 000) 0,06 (0,04) 6 000 (4 000) 0,07 (0,05) 2009-02-27
Przewoźnik Andrzej 2 000 (600) 0,02 (0,01) 2 000 (600) 0,02 (0,01) 2009-02-27
Jarzyński Jarosław 1 389 250 (20 400) 15,40 (0,23) 1 389 250 (20 400) 17,44 (2,27) 2009-02-27
Jagodziński Mariusz 63 600 0,70 63 600 0,70 2008-12-22
Jarzyński Jarosław 1 368 850 (1 233 350) 15,17 (0,15) 1 368 850 (1 233 350) 15,17 (0,15) 2008-11-14
Przewoźnik Andrzej 1 400 0,01 1 400 0,01 2008-06-30
Szczęśniak Janusz 135 500 (-1 219 500) 15,02 135 500 (-1 219 500) 15,02 (-1,99) 2007-03-05
Szczęśniak Janusz 1 355 000 (1 204 500) 15,02 (-1,66) 1 355 000 (1 204 500) 17,01 (0,33) 2007-03-05
Kowalski Paweł 135 500 (-1 219 500) 15,02 135 500 (-1 219 500) 15,02 2007-03-05
Kowalski Paweł 1 355 000 (1 204 500) 15,02 (-14,96) 1 355 000 (1 204 500) 15,02 (-14,96) 2007-03-05
Jarzyński Jarosław 135 500 (-1 219 500) 15,02 135 500 (-1 219 500) 15,02 2007-03-05
Jarzyński Jarosław 1 355 000 (1 204 500) 15,02 (-14,96) 1 355 000 (1 204 500) 15,02 (-14,96) 2007-03-05
Horeczy Maciej 45 400 (-408 600) 5,03 45 400 (-408 600) 5,03 2007-03-05
Horeczy Maciej 454 000 (403 600) 5,03 (-5,01) 454 000 (403 600) 5,03 (-5,01) 2007-03-05
PKO BP Bankowy OFE 48 000 (-432 000) 5,32 48 000 (-432 000) 5,32 2007-01-15
PKO BP Bankowy OFE 480 000 5,32 480 000 5,32 2007-01-15
Szczęśniak Janusz 150 500 16,68 (-13,30) 150 500 16,68 (-13,30) 2006-06-01
Szczęśniak Janusz 150 500 29,98 150 500 29,98 2006-06-01
Kowalski Paweł 150 500 29,98 (13,30) 150 500 29,98 (13,30) 2006-06-01
Kowalski Paweł 150 500 16,68 150 500 16,68 2006-06-01
Jarzyński Jarosław 150 500 29,98 (13,30) 150 500 29,98 (13,30) 2006-06-01
Jarzyński Jarosław 150 500 16,68 150 500 16,68 2006-06-01
Horeczy Maciej 50 400 10,04 (4,46) 50 400 10,04 (4,46) 2006-06-01
Horeczy Maciej 50 400 5,58 50 400 5,58 2006-06-01

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-05-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2015-05-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2014-06-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2014-05-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2013-07-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2013-06-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2011-06-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2011-05-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2010-06-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2010-06-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2009-07-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2009-07-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2007-08-15 Split 1:10
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.