7,2000 zł
-4,00% -0,3000 zł
Pragma Inkaso SA (PRI)

Komunikaty spółki - PRAGMAINK

Wyniki finansowe
Otrzymanie części ceny sprzedaży Wierzytelności Niezabezpieczonych Pragma 1 FIZ na podstawie umowy przelewu (sprzedaży) wierzytelności Pragma 1 FIZ
Zawarcie umowy ustanowienia hipoteki na nieruchomości Emitenta oraz umowy zastawu zwykłego i zastawu rejestrowego na akcjach PragmaGO S.A.
Zawarcie porozumienia do umowy pożyczki z dnia 6 lipca 2016 r.
Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących zawarcia term-sheet oraz zawarcia aneksu do term-sheet z funduszem Polish Enterprise Funds SCA w Luksemburgu
Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz umowy akcjonariuszy.
Częściowa spłata zobowiązania gwarancyjnego wobec Inwestorów Bonus 3
Częściowa spłata zobowiązania gwarancyjnego wobec Inwestorów Bonus 2
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za pierwsze półrocze 2020
Korekta raportu bieżącego nr 32/2020
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 sierpnia 2020 roku
Częściowa spłata zobowiązania gwarancyjnego wobec Inwestorów Bonus 2
Częściowa spłata zobowiązania gwarancyjnego wobec Inwestorów Bonus 3
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.