Akcjonariat - POLAQUA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 106 975 389 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 27 500 100 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 27 500 100
Liczba głosów na WZA: 27 500 100 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 27 500 100,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 27 500 100
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Dragados SA 27 500 100 (100,00%) 27 500 100 (100,00%) 2013-10-23 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria E - Prokom SA 5 000 000
1,00 24 500 100
24 500 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-29
2007-03-19
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2013-12-10
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1997-10-01 104 934
10 493 400,00
100,00 100,00 104 934
10 493 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-29
1997-10-03
seria B 1998-01-12 55 066
100,00 160 000
16 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-29

seria C 1998-12-22 1
100,00 160 001
16 000 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-29

split 1:100 2006-02-27
1,00 16 000 100
16 000 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-03-15
seria D 2006-08-01 4 000 000
1,00 20 000 100
20 000 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-29
2006-10-16
seria F - subskrypcja publiczna 2007-03-07 3 000 000
1,00 27 500 100
27 500 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-29
2007-08-31
2007-09-26
połączenie z PA Energobudowa sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2011-06-21

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-01

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Stefański Marek 0 (-3 568 515) 0,00 (-12,97) 0 (-3 568 515) 0,00 (-12,97) 2013-10-01
Stefański Marek 3 568 515 (2 000) 12,97 (0,01) 3 568 515 (2 000) 12,97 (0,01) 2013-09-30
NN OFE 0 (-1 500 000) 0,00 (-5,45) 0 (-1 500 000) 0,00 (-5,45) 2013-09-30
Dragados SA 26 450 555 (8 300 489) 96,18 (30,18) 26 450 555 (8 300 489) 96,18 (30,18) 2013-09-26
Stefański Marek 3 566 515 (637 456) 12,96 (2,31) 3 566 515 (637 456) 12,96 (2,31) 2013-07-30
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 479 309 (253 299) 1,74 (0,92) 479 309 (253 299) 1,74 (0,92) 2012-12-27
NN OFE 1 500 000 (91 481) 5,45 (0,33) 1 500 000 (91 481) 5,45 (0,33) 2012-06-30
Altus SA 226 010 (-2 729 059) 0,82 (-9,92) 226 010 (-2 729 059) 0,82 (-9,92) 2012-06-30
Altus SA 2 955 069 10,74 (10,74) 2 955 069 10,74 (10,74) 2011-12-21
Stefański Marek przez DIM S.a.r.L 2 929 059 (-428 305) 10,65 (-1,55) 2 929 059 (-428 305) 10,65 (-1,55) 2011-11-14
Stefański Marek przez DIM S.a.r.L 3 357 364 (2 929 059) 12,20 (11,20) 3 357 364 (2 929 059) 12,20 (11,20) 2011-06-22
DIM s.a.r.l. 2 929 059 10,00 (-0,65) 2 929 059 10,00 (-0,65) 2011-06-22
Altus SA 0 (-2 729 059) 0,00 (-9,92) 0 (-2 729 059) 0,00 (-9,92) 2011-05-10
Altus SA 2 729 059 (2 317 908) 9,92 (8,43) 2 729 059 (2 317 908) 9,92 (8,43) 2011-05-10
DIM s.a.r.l. 2 929 059 (200 000) 10,65 (0,73) 2 929 059 (200 000) 10,65 (0,73) 2011-02-16
NN OFE 1 408 519 5,12 1 408 519 5,12 2010-08-20
Rudnikowska Iwona 0 (-30 500) 0,00 (-0,12) 0 (-30 500) 0,00 (-0,12) 2010-03-31
Napierski Andrzej 0 (-30 500) 0,00 (-0,11) 0 (-30 500) 0,00 (-0,11) 2010-03-31
Stefański Marek 428 305 1,00 (-0,55) 428 305 1,00 (-0,55) 2010-03-01
Ambroziak Mariusz 10 390 0,00 (-0,03) 10 390 0,00 (-0,03) 2010-03-01
NN PTE SA 559 290 (-1 481 160) 2,03 (-5,38) 559 290 (-1 481 160) 2,03 (-5,38) 2009-10-27
DIM s.a.r.l. 2 729 059 (-7 227 323) 9,92 (-26,28) 2 729 059 (-7 227 323) 9,92 (-26,28) 2009-10-27
Dragados SA 18 150 066 66,00 18 150 066 66,00 2009-10-26
Altus SA 411 151 (-1 088 849) 1,49 (-3,96) 411 151 (-1 088 849) 1,49 (-3,96) 2009-10-26
Stefański Marek 428 305 (-1 134 275) 1,55 (-4,13) 428 305 (-1 134 275) 1,55 (-4,13) 2009-10-21
Aviva OFE Aviva Santander 631 609 (-1 016 258) 2,29 (-3,70) 631 609 (-1 016 258) 2,29 (-3,70) 2009-10-21
Aviva OFE Aviva Santander 1 647 867 (-52 133) 5,99 (-0,19) 1 647 867 (-52 133) 5,99 (-0,19) 2009-10-20
Stefański Marek 1 562 580 (-9 956 382) 5,68 (-36,20) 1 562 580 (-9 956 382) 5,68 (-36,20) 2009-09-29
DIM s.a.r.l. 9 956 382 36,20 9 956 382 36,20 2009-09-29
Stefański Marek 11 518 962 (8 255) 41,88 (0,03) 11 518 962 (8 255) 41,88 (0,03) 2009-09-27
Stefański Marek 11 510 707 (-500 000) 41,85 (-1,82) 11 510 707 (-500 000) 41,85 (-1,82) 2009-09-11
Altus SA 1 500 000 (500 000) 5,45 (1,82) 1 500 000 (500 000) 5,45 (1,82) 2009-09-10
Altus SA 1 000 000 3,63 1 000 000 3,63 2009-09-08
NN PTE SA 2 040 450 (604 501) 7,41 (2,19) 2 040 450 (604 501) 7,41 (2,19) 2009-08-31
Stefański Marek 12 010 707 (-1 000 000) 43,67 (-3,64) 12 010 707 (-1 000 000) 43,67 (-3,64) 2009-06-12
Stefański Marek 13 010 707 (10 981) 47,31 (0,04) 13 010 707 (10 981) 47,31 (0,04) 2009-05-15
Aviva OFE Aviva Santander 1 700 000 (200 000) 6,18 (0,73) 1 700 000 (200 000) 6,18 (0,73) 2009-05-15
Stefański Marek 12 999 726 (14 786) 47,27 (0,06) 12 999 726 (14 786) 47,27 (0,06) 2009-03-13
Stefański Marek 12 984 940 (145 854) 47,21 (0,53) 12 984 940 (145 854) 47,21 (0,53) 2009-03-06
Napierski Andrzej 30 500 0,11 30 500 0,11 2009-02-27
Aviva OFE Aviva Santander 1 500 000 (-200 000) 5,45 (-0,73) 1 500 000 (-200 000) 5,45 (-0,73) 2009-02-27
Stefański Marek 12 839 086 (4 850) 46,68 (0,02) 12 839 086 (4 850) 46,68 (0,02) 2009-01-29
Stefański Marek 12 834 236 (559 252) 46,66 (2,03) 12 834 236 (559 252) 46,66 (2,03) 2008-12-05
Stefański Marek 12 274 984 (450 622) 44,63 (1,64) 12 274 984 (450 622) 44,63 (1,64) 2008-10-08
Maciąg Grzegorz 78 500 0,00 (-0,28) 78 500 0,00 (-0,28) 2008-09-01
Maciąg Grzegorz 78 500 (-20 000) 0,28 (-0,12) 78 500 (-20 000) 0,28 (-0,12) 2008-08-14
Aviva OFE Aviva Santander 1 700 000 (-48 733) 6,18 (-0,17) 1 700 000 (-48 733) 6,18 (-0,17) 2008-08-14
Stefański Marek 11 824 362 (-6 120) 42,99 (-0,02) 11 824 362 (-6 120) 42,99 (-0,02) 2008-07-30
Stefański Marek 11 830 482 (-2 857 723) 43,01 (-10,40) 11 830 482 (-2 857 723) 43,01 (-10,40) 2008-07-30
NN PTE SA 1 435 949 (87 886) 5,22 (0,32) 1 435 949 (87 886) 5,22 (0,32) 2008-04-25
NN PTE SA 1 348 063 4,90 1 348 063 4,90 2008-04-20
Ambroziak Mariusz 10 390 (-14 680) 0,03 (-0,06) 10 390 (-14 680) 0,03 (-0,06) 2008-03-01
Aviva OFE Aviva Santander 1 748 733 6,35 1 748 733 6,35 2007-12-05
Stefański Marek 14 688 205 (-8 410) 53,41 (-0,03) 14 688 205 (-8 410) 53,41 (-0,03) 2007-12-03
Stefański Marek 14 696 615 (929 663) 53,44 (3,38) 14 696 615 (929 663) 53,44 (3,38) 2007-12-03
Stefański Marek 13 766 952 (152 599) 50,06 (0,56) 13 766 952 (152 599) 50,06 (0,56) 2007-09-30
Ambroziak Mariusz 25 070 (680) 0,09 25 070 (680) 0,09 2007-09-30
Stefański Marek w tym: 90915 PDA 13 614 353 (104 930) 49,50 (0,38) 13 614 353 (104 930) 49,50 (0,38) 2007-08-31
Stefański Marek w tym: 66263 PDA 13 509 423 (64 131) 49,12 (0,23) 13 509 423 (64 131) 49,12 (0,23) 2007-08-27
Stefański Marek w tym: 50632 PDA 13 445 292 (80 972) 48,89 (0,30) 13 445 292 (80 972) 48,89 (0,30) 2007-08-23
Stefański Marek w tym: 13000 PDA 13 364 320 (-958 000) 48,59 (-9,86) 13 364 320 (-958 000) 48,59 (-9,86) 2007-08-14
Karwat Andrzej w tym: 1332 PDA 1 348 0,00 1 348 0,00 2007-08-14
Stefański Marek 14 322 320 (1 000 000) 58,45 (10,01) 14 322 320 (1 000 000) 58,45 (10,01) 2007-03-19
Stefański Marek 13 322 320 48,44 13 322 320 48,44 2007-03-19
Rudnikowska Iwona 30 500 0,12 (0,01) 30 500 0,12 (0,01) 2007-03-19
Rudnikowska Iwona 30 500 0,11 30 500 0,11 2007-03-19
Maciąg Grzegorz 98 500 0,40 (0,05) 98 500 0,40 (0,05) 2007-03-19
Maciąg Grzegorz 98 500 0,35 98 500 0,35 2007-03-19
Ambroziak Mariusz 24 390 0,09 (0,01) 24 390 0,09 (0,01) 2007-03-19
Ambroziak Mariusz 24 390 0,08 24 390 0,08 2007-03-19

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.