6,0000 zł
-17,47% -1,2700 zł
Plaza Centers NV (PLZ)

Akcjonariat - PLAZACNTR

Dane ogólne

Kapitalizacja: 41 133 618 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 6 855 603 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 920 487
Liczba głosów na WZA: 6 855 603 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 42,60%
Kapitał akcyjny: 6 855 603,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 920 487
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 42,60%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 57,40%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Elbit Ultrasound BV 2 920 487 (42,60%) 2 920 487 (43,52%) 2021-01-10 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
emisja akcji ceny w EUR 2 684 880
26 848,80
0,01 0,01 2 684 880
26 848,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-10-06
2007-10-19
akcje zwykłe cena nominalna w EUR 7 188
0,01 297 181 703
2 971 817,03
KDPW:
KRS:
GPW:


2012-10-02
emisja akcji 435 553
0,01 297 174 515
2 971 745,15
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-09-29
emisja akcji 4 307 581
0,01 296 738 962
2 967 389,62
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-08-25

emisja akcji cena nominalna w EUR 85 294
0,01 292 431 381
2 924 313,81
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-03-13

2008-03-20
emisja akcji - publiczna subskrypcja cena nominalna w EUR, emisyjna w GBP 6 631 801
1 193 724 180,00
0,01 180,00 292 346 087
2 923 460,87
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-11-24
2007-10-19
emisja akcji - publiczna subskrypcja cena nominalna w EUR, emisyjna w GBP 85 714 286
15 428 571 480,00
0,01 180,00 285 714 286
2 857 142,86
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-11-01
2007-10-19
emisja akcji ceny w EUR 195 500 000
15 640 000,00
0,01 0,08 200 000 000
2 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-09-24
2007-10-19
emisja akcji ceny w EUR 1 815 120
18 151,20
0,01 0,01 4 500 000
45 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-10-09
2007-10-19
scalenie 100:1 cena nominalna w EUR
1,00 6 855 603
6 855 603,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-07-01
akcje zwykłe cena nominalna i emisyjna w EUR 2014-10-17 4 435
266,10
0,01 0,06 297 186 138
2 971 861,38
KDPW:
KRS:
GPW:


2014-11-14
akcje zwykłe w tym prawo poboru 0,951:1, EUR 2014-10-28 388 374 137
23 302 448,22
0,01 0,06 685 560 275
6 855 602,75
KDPW:
KRS:
GPW:


2014-12-23

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Davidson Kempner Capital Management LLC 16 478 999 5,54 16 478 999 5,82 2014-01-15
Davidson Kempner Capital Management LLC 16 478 999 5,54 (3,14) 16 478 999 5,82 (3,37) 2014-01-15
Davidson Kempner Capital Management LLC 16 478 999 2,40 16 478 999 2,45 2014-01-15
NN OFE 13 509 540 (-13 398 790) 4,54 (-4,51) 13 509 540 (-13 398 790) 4,77 (-4,74) 2014-01-02
NN OFE 26 908 330 (-8 167 332) 9,05 (-2,75) 26 908 330 (-8 167 332) 9,51 (-2,89) 2013-11-28
NN OFE 35 075 662 (17 835 128) 11,80 (6,00) 35 075 662 (17 835 128) 12,40 (6,31) 2013-03-08
Aviva OFE Aviva Santander 14 838 116 (-7 862 415) 4,99 (-2,64) 14 838 116 (-7 862 415) 5,24 (-2,79) 2012-12-03
NN OFE 17 240 534 5,80 17 240 534 6,09 2011-09-29
NN OFE 17 240 534 (1 942 327) 5,80 (0,57) 17 240 534 (1 942 327) 6,09 (0,59) 2011-09-29
Elbit Ultrasound BV 184 838 699 62,19 184 838 699 65,38 2011-09-29
Elbit Ultrasound BV 184 838 699 62,19 (35,23) 184 838 699 65,38 (37,84) 2011-09-29
Elbit Ultrasound BV 184 838 699 (182 990 313) 26,96 184 838 699 (182 990 313) 27,54 2011-09-29
Elbit Ultrasound BV 1 848 386 (-182 990 313) 26,96 (-35,23) 1 848 386 (-182 990 313) 27,54 (-37,84) 2011-09-29
Elbit Ultrasound BV 184 838 699 (2 374 993) 62,19 (-0,20) 184 838 699 (2 374 993) 65,38 (-0,26) 2011-09-29
BZ WBK Asset Management SA 17 655 968 5,94 17 655 968 6,24 2011-09-29
BZ WBK Asset Management SA 17 655 968 5,94 17 655 968 6,24 2011-09-29
BZ WBK Asset Management SA 17 655 968 5,94 (3,37) 17 655 968 6,24 (3,61) 2011-09-29
BZ WBK Asset Management SA 17 655 968 (857) 2,57 (-3,46) 17 655 968 (857) 2,63 (-3,72) 2011-09-29
Aviva OFE Aviva Santander 22 700 531 7,63 22 700 531 8,03 2011-09-29
Aviva OFE Aviva Santander 22 700 531 (32 288) 7,63 (0,01) 22 700 531 (32 288) 8,03 (0,02) 2011-09-29
Aviva OFE Aviva Santander 22 668 243 7,62 (-0,13) 22 668 243 8,01 (-0,14) 2010-08-13
Aviva OFE Aviva Santander 22 668 243 7,75 (0,12) 22 668 243 8,15 (0,12) 2010-08-13
Aviva OFE Aviva Santander 22 668 243 (15 005 000) 7,63 (5,01) 22 668 243 (15 005 000) 8,03 (5,28) 2010-08-13
Aviva OFE Aviva Santander 7 663 243 2,62 7 663 243 2,75 2010-08-12
Elbit Ultrasound BV 182 463 706 62,39 (0,91) 182 463 706 65,64 (1,00) 2010-06-30
Elbit Ultrasound BV 182 463 706 61,48 (0,09) 182 463 706 64,64 (0,10) 2010-06-30
Elbit Ultrasound BV 182 463 706 (-22 326 988) 61,39 (-8,66) 182 463 706 (-22 326 988) 64,54 (-9,16) 2010-06-30
BZ WBK Asset Management SA 17 655 111 6,03 (0,09) 17 655 111 6,35 (0,10) 2009-10-09
BZ WBK Asset Management SA 17 655 111 5,94 17 655 111 6,25 (0,01) 2009-10-09
BZ WBK Asset Management SA 17 655 111 (4 998 056) 5,94 (1,62) 17 655 111 (4 998 056) 6,24 (1,69) 2009-10-09
BZ WBK Asset Management SA 12 657 055 4,32 12 657 055 4,55 2009-10-08
NN OFE 15 298 207 5,23 (0,08) 15 298 207 5,50 (0,08) 2009-10-06
NN OFE 15 298 207 5,15 (0,01) 15 298 207 5,42 (0,01) 2009-10-06
NN OFE 15 298 207 5,14 15 298 207 5,41 2009-10-06
Elbit Ultrasound BV 204 790 694 70,05 (0,03) 204 790 694 73,70 (0,03) 2009-01-23
Elbit Ultrasound BV 204 790 694 (1 860 902) 70,02 (0,61) 204 790 694 (1 860 902) 73,67 (0,64) 2009-01-23
Elbit Ultrasound BV 202 929 792 (325 000) 69,41 (0,11) 202 929 792 (325 000) 73,03 (0,12) 2009-01-22
Elbit Ultrasound BV 202 604 792 (659 045) 69,30 (0,23) 202 604 792 (659 045) 72,91 (0,23) 2009-01-19
Plaza Centers NV 14 500 000 4,95 (0,07) 14 500 000 0,00 2009-01-16
Plaza Centers NV 14 500 000 4,88 (0,01) 14 500 000 0,00 2009-01-16
Plaza Centers NV 14 500 000 4,87 14 500 000 0,00 2009-01-16
Plaza Centers NV 14 500 000 4,87 14 500 000 0,00 2009-01-16
Plaza Centers NV 14 500 000 4,87 (2,76) 14 500 000 0,00 2009-01-16
Plaza Centers NV 14 500 000 (114 939) 2,11 (-2,81) 14 500 000 (114 939) 0,00 2009-01-16
Elbit Ultrasound BV 201 945 747 (-309 418) 69,07 (-0,11) 201 945 747 (-309 418) 72,68 (-0,11) 2009-01-16
Elbit Ultrasound BV 202 255 165 (1 259 418) 69,18 (0,43) 202 255 165 (1 259 418) 72,79 (0,48) 2009-01-16
Plaza Centers NV 14 385 061 (22 339) 4,92 (0,01) 14 385 061 (22 339) 0,00 2009-01-15
Elbit Ultrasound BV 200 995 747 (350 000) 68,75 (0,12) 200 995 747 (350 000) 72,31 (0,14) 2009-01-15
Plaza Centers NV 14 362 722 (130 000) 4,91 (0,05) 14 362 722 (130 000) 0,00 2009-01-14
Elbit Ultrasound BV 200 645 747 (211 879) 68,63 (0,07) 200 645 747 (211 879) 72,17 (0,11) 2009-01-13
Elbit Ultrasound BV 200 433 868 (211 879) 68,56 (0,08) 200 433 868 (211 879) 72,06 (0,07) 2009-01-12
Elbit Ultrasound BV 200 221 989 (21 989) 68,48 200 221 989 (21 989) 71,99 (3,51) 2009-01-09
Plaza Centers NV 14 232 722 (2 490 000) 4,86 (0,85) 14 232 722 (2 490 000) 0,00 2009-01-08
Plaza Centers NV 11 742 722 (2 500 000) 4,01 (0,85) 11 742 722 (2 500 000) 0,00 2009-01-07
Plaza Centers NV 9 242 722 (33 279) 3,16 (0,01) 9 242 722 (33 279) 0,00 2009-01-05
Plaza Centers NV 9 209 443 (27 753) 3,15 (0,01) 9 209 443 (27 753) 0,00 2008-12-29
Plaza Centers NV 9 181 690 (259 277) 3,14 (0,09) 9 181 690 (259 277) 0,00 2008-12-24
Plaza Centers NV 8 922 413 (1 118 280) 3,05 (0,39) 8 922 413 (1 118 280) 0,00 2008-12-22
Plaza Centers NV 7 804 133 (-1 000 000) 2,66 (-0,35) 7 804 133 (-1 000 000) 0,00 2008-12-19
Plaza Centers NV 8 804 133 (1 171 790) 3,01 (0,40) 8 804 133 (1 171 790) 0,00 2008-12-19
Plaza Centers NV 7 632 343 (202 029) 2,61 (0,07) 7 632 343 (202 029) 0,00 2008-12-18
Plaza Centers NV 7 430 314 (220 311) 2,54 (0,08) 7 430 314 (220 311) 0,00 2008-12-17
Plaza Centers NV 7 210 003 (34 390) 2,46 (0,01) 7 210 003 (34 390) 0,00 2008-12-16
Plaza Centers NV 7 175 613 (30 949) 2,45 (0,01) 7 175 613 (30 949) 0,00 2008-12-12
Plaza Centers NV 7 144 664 (308 225) 2,44 (0,11) 7 144 664 (308 225) 0,00 2008-12-11
Plaza Centers NV 6 836 439 (415 628) 2,33 (0,14) 6 836 439 (415 628) 0,00 2008-12-05
Plaza Centers NV 6 420 811 (-65 945) 2,19 (-0,02) 6 420 811 (-65 945) 0,00 2008-12-04
Plaza Centers NV 6 486 756 (97 660) 2,21 (0,03) 6 486 756 (97 660) 0,00 2008-12-04
Plaza Centers NV 6 389 096 (46 942) 2,18 (0,02) 6 389 096 (46 942) 0,00 2008-12-02
Plaza Centers NV 6 342 154 (133 498) 2,16 (0,04) 6 342 154 (133 498) 0,00 2008-12-01
Plaza Centers NV 6 208 656 (27 840) 2,12 (0,01) 6 208 656 (27 840) 0,00 2008-11-27
Plaza Centers NV 6 180 816 (30 860) 2,11 (0,01) 6 180 816 (30 860) 0,00 2008-11-21
Plaza Centers NV 6 149 956 (250 581) 2,10 (0,09) 6 149 956 (250 581) 0,00 2008-11-19
Plaza Centers NV 5 899 375 (-155 543) 2,01 (-0,06) 5 899 375 (-155 543) 0,00 2008-10-31
Plaza Centers NV 6 054 918 (241 336) 2,07 (0,09) 6 054 918 (241 336) 0,00 2008-10-31
Plaza Centers NV 5 813 582 (294 241) 1,98 (0,10) 5 813 582 (294 241) 0,00 2008-10-30
Plaza Centers NV 5 519 341 (2 461 330) 1,88 (0,84) 5 519 341 (2 461 330) 0,00 2008-10-29
Plaza Centers NV 3 058 011 (154 567) 1,04 (0,05) 3 058 011 (154 567) 0,00 2008-10-28
Plaza Centers NV 2 903 444 (2 025 000) 0,99 (0,69) 2 903 444 (2 025 000) 0,00 2008-10-27
Plaza Centers NV 878 444 0,30 878 444 0,00 2008-10-24
Elbit Ultrasound BV 200 200 000 (200 000) 68,48 (0,07) 200 200 000 (200 000) 68,48 (0,07) 2008-10-20
Elbit Ultrasound BV 200 000 000 68,41 200 000 000 68,41 2006-11-24

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.