38,5200 zł
-0,36% -0,1400 zł
Play Communications S.A. (PLY)

Akcjonariat - PLAY

Dane ogólne

Kapitalizacja: 9 792 765 913,32 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 254 225 491 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 246 131 028
Liczba głosów na WZA: 254 225 491 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 96,82%
Kapitał akcyjny: 30 507,06 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 246 131 028
Cena nominalna akcji: 0,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 96,82%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 3,18%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Iliad SA poprzez Iliad Purple S.A.S, Kenbourne Invest II S.? r.l. oraz Nikelo Holdings Limited 246 131 028 (96,81%) 246 131 028 (96,81%) 2020-11-25 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
akcje zwykłe cena nominalna 0,00012 EUR 250 000 000
250 000 000
30 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2017-07-27
akcje zwykłe cena nominalna 0,00012 EUR, cena emisyjna w PLN 3 170 119
114 124 284,00
36,00 253 170 119
30 380,41
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-07-27
akcje zwykłe cena nominalna 0,00012 EUR, cena emisyjna w PLN 538 325
253 708 444
30 445,01
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-07-27
akcje zwykłe cena nominalna 0,00012 EUR 40 890
253 953 784
30 474,45
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-07-26
akcje zwykłe cena nominalna 0,00012 EUR 180 476
254 134 260
30 496,11
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-08-08
akcje zwykłe cena nominalna 0,00012 EUR 39 742
254 174 002
30 500,88
KDPW:
KRS:
GPW:


akcje zwykłe cena nominalna 0,00012 EUR 51 489
254 225 491
30 507,06
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-02-03
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2021-04-06

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Tollerton Investments Ltd. 0 (-62 687 672) 0,00 (-24,66) 0 (-62 687 672) 0,00 (-24,66) 2020-11-25
Iliad SA poprzez Iliad Purple S.A.S, Kenbourne Invest II S.? r.l. oraz Nikelo Holdings Limited 246 131 028 96,81 246 131 028 96,81 2020-11-25
NN OFE 0 (-14 191 324) 0,00 (-5,58) 0 (-14 191 324) 0,00 (-5,58) 2020-11-20
Nikelo Holdings Ltd. 0 (-51 160 632) 0,00 (-20,12) 0 (-51 160 532) 0,00 (-20,12) 2020-11-18
Kenbourne Invest II S.? r.l. 0 (-51 160 632) 0,00 (-20,12) 0 (-51 160 632) 0,00 (-20,12) 2020-11-18
Nikelo Holdings Ltd. 51 160 632 20,12 51 160 532 20,12 2020-10-30
Kenbourne Invest II S.? r.l. 51 160 632 (-13 472 960) 20,12 (-5,31) 51 160 632 (-13 472 960) 20,12 (-5,31) 2020-05-25
NN OFE 14 191 324 (1 734 275) 5,58 (0,69) 14 191 324 (1 734 275) 5,58 (0,69) 2020-05-21
NN OFE 12 457 049 (-269 633) 4,89 (-0,11) 12 457 049 (-269 633) 4,89 (-0,11) 2020-02-14
Kenbourne Invest II S.? r.l. 64 633 592 25,43 (0,01) 64 633 592 25,43 (0,01) 2019-11-13
Kenbourne Invest II S.? r.l. 64 633 592 25,42 (-0,01) 64 633 592 25,42 (-0,01) 2019-11-13
Kenbourne Invest II S.? r.l. 64 633 592 25,43 64 633 592 25,43 2019-11-13
NN OFE 12 726 682 5,00 (-0,01) 12 726 682 5,00 (-0,01) 2019-10-23
NN OFE 12 726 682 5,01 (0,01) 12 726 682 5,01 (0,01) 2019-10-23
NN OFE 12 726 682 (80 954) 5,00 (0,02) 12 726 682 (80 954) 5,00 (0,02) 2019-10-23
Tollerton Investments Ltd. 62 687 672 24,66 62 687 672 24,66 2019-09-05
Tollerton Investments Ltd. 62 687 672 24,66 62 687 672 24,66 2019-09-05
Tollerton Investments Ltd. 62 687 672 24,66 (0,01) 62 687 672 24,66 (0,01) 2019-09-05
Tollerton Investments Ltd. 62 687 672 (-1 911 300) 24,65 (-0,81) 62 687 672 (-1 911 300) 24,65 (-0,81) 2019-09-05
NN OFE 12 645 728 (-3 454 499) 4,98 (-1,36) 12 645 728 (-3 454 499) 4,98 (-1,36) 2019-07-12
Ninety One UK Ltd. 12 660 429 (-92 018) 4,97 (-0,05) 12 660 429 (-92 018) 4,97 (-0,05) 2019-06-06
Ninety One UK Ltd. 12 752 447 5,02 12 752 447 5,02 2019-03-29
Ninety One UK Ltd. 12 752 447 5,02 (0,01) 12 752 447 5,02 (0,01) 2019-03-29
Ninety One UK Ltd. 12 752 447 5,01 12 752 447 5,01 2019-03-29
Ninety One UK Ltd. 12 752 447 5,01 (-0,01) 12 752 447 5,01 (-0,01) 2019-03-29
Ninety One UK Ltd. 12 752 447 5,02 (0,01) 12 752 447 5,02 (0,01) 2019-03-29
Ninety One UK Ltd. 12 752 447 5,01 12 752 447 5,01 2019-03-29
Uniqa OFE portfel 3 046 260 (349 260) 1,20 (0,14) 3 046 260 (349 260) 1,20 (0,14) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 2 331 704 (1 667 704) 0,91 (0,65) 2 331 704 (1 667 704) 0,91 (0,65) 2018-12-31
NN OFE portfel 16 100 227 (2 552 564) 6,34 (1,01) 16 100 227 (2 552 564) 6,34 (1,01) 2018-12-31
Generali OFE portfel 1 489 229 (-858 771) 0,58 (-0,34) 1 489 229 (-858 771) 0,58 (-0,34) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 2 668 632 (1 854 632) 1,05 (0,73) 2 668 632 (1 854 632) 1,05 (0,73) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 1 530 000 (281 000) 0,60 (0,11) 1 530 000 (281 000) 0,60 (0,11) 2018-12-31
NN OFE 13 547 663 (9 009 663) 5,33 (3,55) 13 547 663 (9 009 663) 5,33 (3,55) 2018-11-09
Telco Holdings S.à r.l. poprzez Kebourne Invest 69 321 279 27,32 (0,03) 69 321 279 27,32 (0,03) 2018-11-05
Telco Holdings S.à r.l. poprzez Kebourne Invest 69 321 279 27,29 (0,02) 69 321 279 27,29 (0,02) 2018-11-05
Telco Holdings S.à r.l. poprzez Kebourne Invest 69 321 279 (4 722 307) 27,27 (1,81) 69 321 279 (4 722 307) 27,27 (1,81) 2018-11-05
TFI PZU SA portfele 78 406 (5 267) 0,03 (0,01) 78 406 (5 267) 0,03 (0,01) 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 31 882 (-12 441) 0,01 31 882 (-12 441) 0,01 2018-06-30
Investors TFI SA portfele 85 (-76 915) 0,00 (-0,03) 85 (-76 915) 0,00 (-0,03) 2018-06-30
Uniqa OFE portfel 2 697 000 1,06 2 697 000 1,06 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 73 139 0,02 73 139 0,02 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 128 135 0,05 128 135 0,05 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 664 000 0,26 664 000 0,26 2017-12-31
NN OFE portfel 4 538 000 1,78 4 538 000 1,78 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 44 323 0,01 44 323 0,01 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 77 000 0,03 77 000 0,03 2017-12-31
Generali OFE portfel 2 348 000 0,92 2 348 000 0,92 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 35 417 0,01 35 417 0,01 2017-12-31
Altus SA portfele 25 000 0,00 25 000 0,00 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 814 000 0,32 814 000 0,32 2017-12-31
Aegon OFE portfel 1 249 000 0,49 1 249 000 0,49 2017-12-31
Tollerton Investments Ltd. 64 598 972 25,46 (0,03) 64 598 972 25,46 (0,03) 2017-08-11
Tollerton Investments Ltd. 64 598 972 25,43 (0,02) 64 598 972 25,43 (0,02) 2017-08-11
Tollerton Investments Ltd. 64 598 972 25,41 64 598 972 25,41 2017-08-11
Telco Holdings S.à r.l. 64 598 972 (770 565) 25,46 (0,31) 64 598 972 (770 565) 25,46 (0,31) 2017-08-11
Telco Holdings S.à r.l. 63 828 407 25,15 63 828 407 25,15 2017-08-11
Play Holdings 1 S.a r.l. 0 (-250 000 000) 0,00 (-100,00) 0 (-250 000 000) 0,00 (-100,00) 2017-08-11
Play Holdings 1 S.a r.l. 250 000 000 100,00 (1,47) 250 000 000 100,00 (1,47) 2017-06-29
Play Holdings 1 S.a r.l. 250 000 000 98,53 250 000 000 98,53 2017-06-29

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-05-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,65 zł
2020-05-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,65 zł
2019-05-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,45 zł
2019-05-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,45 zł
2018-05-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,57 zł
2018-05-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,57 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.