13,0000 zł
-2,99% -0,4000 zł
Polski Holding Nieruchomości SA (PHN)

Akcjonariat - PHN

Dane ogólne

Kapitalizacja: 663 666 237 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 51 051 249 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 44 370 154
Liczba głosów na WZA: 51 051 249 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,91%
Kapitał akcyjny: 51 051 249,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 44 370 154
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,91%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 13,09%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Skarb Państwa 36 842 988 (72,17%) 36 842 988 (72,17%) 2020-01-17 OBR, , ZFM, FAMEG, KOZIENIC, BDZ, PKN, KGH, ATT, ENG, PGE, TPE, ENA, JSW, ARP_C, LTS, PKO, PZU, PGN, RCW, GPW
Aviva OFE Aviva Santander portfel 4 647 982 (9,10%) 4 647 982 (9,10%) 2018-12-31 ABG, NFT, KST, PEP, DOM, DCR, ALR, AML, AMB, AMC, ARH, ABS, ASE, BDX, ECH, ELT, ERB, SKA, FTE, FMF, FRO, ING, CAR, KGH, MWT, NWG, OVO, NVA, PGO, PKN, PKO, RMK, SNK, SWG, SON, STF, TAR, KGN, INL, HRS, ADV, UNI, WWL, PKP, KRU, GTC, MIL, LVC, CCC, ACP, DVL, ABE, APT, CIE, WPL, KTY
NN PTE SA portfel 2 879 184 (5,64%) 2 879 184 (5,64%) 2018-12-31 BOS, KGN, ELT, KPL, TSG, FEE, MRB

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria E 4 187 371
0,00
1,00 0,00 51 051 249
51 051 249,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-01-17
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C 35 002
0,00
1,00 0,00 46 863 878
46 863 878,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-01-13
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C 14 204
0,00
1,00 0,00 46 828 876
46 828 876,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-06-11
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C 91 825
0,00
1,00 0,00 46 814 672
46 814 672,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-02-27
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C 57 895
0,00
1,00 0,00 46 722 747
46 722 747,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-05-04
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C 124 913
0,00
1,00 0,00 46 664 852
46 664 852,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-03-01
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C 57 895
0,00
1,00 0,00 46 539 939
46 539 939,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-03-01
2015-12-07
relizacja warrantów subskrypcyjnych seria C 126 739
0,00
1,00 0,00 46 482 044
46 482 044,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-01-27
relizacja warrantów subskrypcyjnych seria C 128 691
0,00
1,00 0,00 46 355 305
46 355 305,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-23
relizacja warrantów subskrypcyjnych seria C za warranty serii A i B 414 444
0,00
1,00 0,00 46 226 614
46 226 614,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-07-22
relizacja warrantów subskrypcyjnych seria C za warranty serii A i B 189 989
0,00
1,00 0,00 45 812 170
45 812 170,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-13
seria B - subskrypcja prywatna 39 900 000
2 102 730 000,00
1,00 52,70 40 000 000
40 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-15
2013-02-13
seria D - subskrypcja prywatna 3 384 003
177 897 037,71
1,00 52,57 43 384 003
43 384 003,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-28
2013-02-13
zmiana firmy z Grupa PHN SA na Polski Holding Nieruchomości SA 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-04-25
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C 1 107 223
0,00
1,00 0,00 44 491 226
44 491 226,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-11-28
2013-09-18
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C 108 721
0,00
1,00 0,00 44 599 947
44 599 947,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-05
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C za warranty serii A i B 1 022 234
0,00
1,00 0,00 45 622 181
45 622 181,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-09
seria A - akcje założycielskie 2011-03-25 100 000
100 000,00
1,00 1,00 100 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-13
2013-02-13
seria C - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2011-10-11 3 884 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - akcje imienne 2019-12-23 4 187 371
180 768 806,07
1,00 43,17 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Ogółem 46 863 878 (35 002) 0 46 863 878 (35 002) 0 2020-01-13
Ogółem 46 828 876 (14 204) 0 46 828 876 (14 204) 0 2019-06-11
PZU OFE Złota Jesień portfel 1 453 261 (79 261) 3,10 (0,16) 1 453 261 (79 261) 3,10 (0,16) 2018-12-31
NN PTE SA portfel 2 879 184 6,15 2 879 184 6,15 2018-12-31
NN PTE SA portfel 2 879 184 6,15 (0,01) 2 879 184 6,15 (0,01) 2018-12-31
NN PTE SA portfel 2 879 184 (79 184) 6,14 (0,16) 2 879 184 (79 184) 6,14 (0,16) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 1 345 203 (203) 2,87 1 345 203 (203) 2,87 2018-12-31
AXA Polska OFE portfel 400 000 0,85 400 000 0,85 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 4 647 982 9,92 (-0,01) 4 647 982 9,92 (-0,01) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 4 647 982 9,93 (0,01) 4 647 982 9,93 (0,01) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 4 647 982 (982) 9,92 (-0,08) 4 647 982 (982) 9,92 (-0,08) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 454 460 (-540) 0,97 454 460 (-540) 0,97 2018-12-31
Aegon OFE portfele 524 840 (-160) 1,12 524 840 (-160) 1,12 2018-12-31
TFI PZU SA portfele 200 (-199 800) 0,00 (-0,43) 200 (-199 800) 0,00 (-0,43) 2018-06-30
Opera TFI SA portfele 5 508 (-49 572) 0,01 (-0,11) 5 508 (-49 572) 0,01 (-0,11) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 389 189 (-8 344) 0,83 (-0,02) 389 189 (-8 344) 0,83 (-0,02) 2018-06-30
NN PTE SA ZWZ 2 800 000 (-79 000) 5,98 (-0,17) 2 800 000 (-79 000) 5,98 (-0,17) 2018-06-19
Ogółem 46 814 672 (91 925) 0 46 814 672 (91 925) 0 2018-02-27
TFI PZU SA portfele 200 000 0,43 200 000 0,43 2017-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 1 374 000 2,94 1 374 000 2,94 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 55 080 0,12 55 080 0,12 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 1 376 0,00 1 376 0,00 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 397 533 0,85 397 533 0,85 2017-12-31
MetLife OFE portfel 1 345 000 2,87 1 345 000 2,87 2017-12-31
AXA Polska OFE portfel 400 000 0,85 400 000 0,85 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 455 000 0,97 455 000 0,97 2017-12-31
Aegon OFE portfel 525 000 1,12 525 000 1,12 2017-12-31
NN PTE SA portfel 2 879 000 6,15 (-0,01) 2 879 000 6,15 (-0,01) 2016-12-31
NN PTE SA portfel 2 879 000 (61 151) 6,16 (0,10) 2 879 000 (61 151) 6,16 (0,10) 2016-12-31
Ogółem 46 722 747 (57 895) 0 46 722 747 (57 895) 0 2016-05-04
Ogółem 46 664 852 (182 808) 0 46 664 852 (182 808) 0 2016-03-01
NN PTE SA WZA 2 817 849 6,06 (0,02) 2 817 849 6,06 (0,02) 2016-02-17
NN PTE SA WZA 2 817 849 6,04 (0,01) 2 817 849 6,04 (0,01) 2016-02-17
NN PTE SA WZA 2 817 849 (475 374) 6,03 (0,97) 2 817 849 (475 374) 6,03 (0,97) 2016-02-17
Aviva OFE Aviva Santander WZA 4 647 000 10,00 (0,04) 4 647 000 10,00 (0,04) 2016-02-17
Aviva OFE Aviva Santander WZA 4 647 000 9,96 (8,97) 4 647 000 9,96 (0,01) 2016-02-17
Aviva OFE Aviva Santander WZA 4 647 000 0,99 (-8,94) 4 647 000 9,95 (0,02) 2016-02-17
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 4 647 000 (67 000) 9,93 (0,08) 4 647 000 (67 000) 9,93 (0,08) 2016-02-17
Aviva OFE Aviva Santander WZA 4 580 000 (2 391 085) 9,85 (4,81) 4 580 000 (2 391 085) 9,85 (4,81) 2015-07-28
Ogółem 46 482 044 (255 430) 0 46 482 044 (255 430) 0 2015-01-27
Ogółem 46 226 614 (604 433) 0 46 226 614 (604 433) 0 2014-07-22
Ogółem 45 622 181 (-189 989) 0 45 622 181 (-189 989) 0 2014-06-09
Ogółem 45 812 170 (1 212 223) 0 45 812 170 (1 212 223) 0 2014-06-09
NN PTE SA 2 342 475 5,06 (0,03) 2 342 475 5,06 (0,03) 2014-05-19
NN PTE SA 2 342 475 5,03 2 342 475 5,03 2014-05-19
Skarb Państwa 32 655 617 70,99 (0,74) 32 655 617 70,99 (0,74) 2014-04-23
Skarb Państwa 32 655 617 70,25 (0,27) 32 655 617 70,25 (0,27) 2014-04-23
Skarb Państwa 32 655 617 69,98 (0,09) 32 655 617 69,98 (0,09) 2014-04-23
Skarb Państwa 32 655 617 69,89 (0,13) 32 655 617 69,89 (0,13) 2014-04-23
Skarb Państwa 32 655 617 69,76 (0,03) 32 655 617 69,76 (0,03) 2014-04-23
Skarb Państwa 32 655 617 69,73 (-3,48) 32 655 617 69,73 (-3,48) 2014-04-23
Skarb Państwa 32 655 617 73,21 (3,53) 32 655 617 73,21 (3,53) 2014-04-23
Skarb Państwa 32 655 617 69,68 (-1,34) 32 655 617 69,68 (-1,34) 2014-04-23
Skarb Państwa 32 655 617 71,02 (7,05) 32 655 617 71,02 (7,05) 2014-04-23
Skarb Państwa 32 655 617 (117 614) 63,97 (-11,03) 32 655 617 (117 614) 63,97 (-11,03) 2014-04-23
PHN SA akcje własne poprzez Warszawski Holding Nieruchomości SA 0 (-117 614) 0,00 (-0,26) 0 (-117 614) 0,00 (-0,26) 2014-04-23
PHN SA akcje własne poprzez Warszawski Holding Nieruchomości SA 117 614 (2 199) 0,26 (0,01) 117 614 (2 199) 0,26 (0,01) 2014-04-23
PHN SA akcje własne poprzez Warszawski Holding Nieruchomości SA 115 415 (3 990) 0,25 (0,01) 115 415 (3 990) 0,25 2014-04-22
PHN SA akcje własne poprzez Warszawski Holding Nieruchomości SA 111 425 (12 678) 0,24 (0,02) 111 425 (12 678) 0,25 (0,03) 2014-04-17
PHN SA akcje własne poprzez Warszawski Holding Nieruchomości SA 98 747 (-2 678) 0,22 98 747 (-2 678) 0,22 2014-04-15
PHN SA akcje własne poprzez Warszawski Holding Nieruchomości SA 101 425 (6 243) 0,22 (0,01) 101 425 (6 243) 0,22 (0,01) 2014-04-15
PHN SA akcje własne poprzez Warszawski Holding Nieruchomości SA 95 182 (8 236) 0,21 (0,02) 95 182 (8 236) 0,21 (0,02) 2014-04-14
PHN SA akcje własne poprzez Warszawski Holding Nieruchomości SA 86 946 (10 600) 0,19 (0,02) 86 946 (10 600) 0,19 (0,02) 2014-04-11
PHN SA akcje własne poprzez Warszawski Holding Nieruchomości SA 76 346 (8 466) 0,17 (0,02) 76 346 (8 466) 0,17 (0,02) 2014-04-10
PHN SA akcje własne poprzez Warszawski Holding Nieruchomości SA 67 880 (10 600) 0,15 (0,03) 67 880 (10 600) 0,15 (0,03) 2014-04-09
PHN SA akcje własne poprzez Warszawski Holding Nieruchomości SA 57 280 (10 200) 0,12 (0,02) 57 280 (10 200) 0,12 (0,02) 2014-04-08
PHN SA akcje własne poprzez Warszawski Holding Nieruchomości SA 47 080 (9 900) 0,10 (0,02) 47 080 (9 900) 0,10 (0,02) 2014-04-07
PHN SA 37 180 (9 500) 0,08 (0,02) 37 180 (9 500) 0,08 (0,02) 2014-04-04
PHN SA 27 680 (9 500) 0,06 (0,02) 27 680 (9 500) 0,06 (0,02) 2014-04-03
PHN SA 18 180 (16 640) 0,04 (0,04) 18 180 (16 640) 0,04 (0,04) 2014-04-02
PHN SA 1 540 0,00 1 540 0,00 2014-03-31
PHN SA 0 0,00 0 0,00 2014-03-31
Ogółem 44 599 947 (108 721) 0 44 599 947 (108 721) 0 2014-03-05
Ogółem 44 491 226 (1 107 223) 0 44 491 226 (1 107 223) 0 2013-09-18
Aviva OFE Aviva Santander 2 188 915 5,04 (0,13) 2 188 915 5,04 (0,13) 2013-02-19
Aviva OFE Aviva Santander 2 188 915 4,91 2 188 915 4,91 2013-02-19
Skarb Państwa 32 538 003 75,00 (1,87) 32 538 003 75,00 (1,87) 2013-02-12
Skarb Państwa 32 538 003 73,13 (0,18) 32 538 003 73,13 (0,18) 2013-02-12
Skarb Państwa 32 538 003 (-10 846 000) 72,95 (-27,05) 32 538 003 (-10 846 000) 72,95 (-27,05) 2013-02-12
Skarb Państwa 43 384 003 100,00 43 384 003 100,00 2013-01-18
Ogółem 43 384 003 0 43 384 003 0 2011-12-28

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-08-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,41 zł
2019-08-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,41 zł
2018-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,27 zł
2018-08-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,27 zł
2017-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,26 zł
2017-08-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,26 zł
2016-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,42 zł
2016-08-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,42 zł
2015-08-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,30 zł
2015-08-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,30 zł
2014-05-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,16 zł
2014-05-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,16 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.