15,4000 zł
2,33% 0,3500 zł
Polski Holding Nieruchomości SA (PHN)

Komunikaty spółki - PHN

Komunikat działu operacyjnego KDPW
Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii C oraz data pierwszego notowania
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r. na wniosek uprawnionego Akcjonariusza
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał
Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za 2020 r.
Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C
Wyniki finansowe
Rezygnacja osoby zarządzającej
Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądów i badań jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych PHN S.A. za lata obrotowe 2021-2022 z możliwością przedłużenia okresu objętego badaniem o rok obrotowy 2023 oraz rok obrotowy 2024
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r.
Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
Informacja o wprowadzeniu do obrotu i pierwszym dniu notowań obligacji serii B
Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
PHN 2,33% 15,40
2021-06-18 16:40:35

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy oraz przeznaczenia kapitału zapasowego.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.