9,1500 zł
-0,33% -0,0300 zł
Pharmena SA (PHR)

Akcjonariat - PHARMENA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 101 910 485,7 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 11 137 758 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 401 966
Liczba głosów na WZA: 11 137 758 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66,46%
Kapitał akcyjny: 1 113 775,80 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 401 966
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66,46%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 33,54%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Pelion SA wraz z podmiotami zależnymi 6 711 966 (60,26%) 6 711 966 (60,26%) 2019-06-12 -
Gębicki Jerzy ZWZ 690 000 (6,20%) 690 000 (6,20%) 2020-06-23 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-03-25 5 730 000
573 000,00
0,10 0,10 5 730 000
573 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-08-19

2019-04-12
seria B - subskrypcja prywatna 2008-04-25 524 260
13 630 760,00
0,10 26,00 6 254 260
625 426,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-08-19

2019-04-12
seria C - prawo poboru 8:1 zmieniona uchwałą WZA z 21.08.2012 2012-05-14 781 782
5 081 583,00
0,10 6,50 7 036 042
703 604,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-11-19
2019-04-12
seria D - prawo poboru 4:1 2012-08-21 1 759 010
13 192 575,00
0,10 7,50 8 795 052
879 505,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-25
2019-04-12
seria E - prawo poboru 3:10 2018-09-27 2 189 706
13 138 236,00
0,10 6,00 10 984 758
1 098 475,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-06-12
2019-04-12
seria F - subskrypcja prywatna 2020-11-24 153 000
1 508 580,00
0,10 9,86 11 137 758
1 113 775,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-03-16

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Gębicki Jerzy ZWZ 690 000 (14 000) 6,28 (-1,41) 690 000 (14 000) 6,28 (-1,41) 2020-06-23
Pelion SA wraz z podmiotami zależnymi 6 711 966 (1 548 913) 61,10 (2,40) 6 711 966 (1 548 913) 61,10 (2,40) 2019-06-12
Max Welt Holdings Ltd. 500 000 (34 410) 4,55 (0,31) 500 000 (34 410) 4,55 (0,31) 2019-06-12
Pelion SA wraz z podmiotami zależnymi; ZWZ 5 163 053 58,70 (11,70) 5 163 053 58,70 (11,70) 2018-06-20
Pelion SA wraz z podmiotami zależnymi; ZWZ 5 163 053 (978 512) 47,00 (-0,58) 5 163 053 (978 512) 47,00 (-0,58) 2018-06-20
Pelion SA wraz z podmiotami zależnymi; ZWZ 4 184 541 (-978 512) 47,58 (-11,12) 4 184 541 (-978 512) 47,58 (-11,12) 2017-05-30
Pelion SA wraz z podmiotami zależnymi; SA-QSr2 2016 5 163 053 (150 000) 58,70 (1,70) 5 163 053 (150 000) 58,70 (1,70) 2017-02-10
Pelion SA wraz z podmiotami zależnymi; SA-QSr2 2016 5 013 053 (607 512) 57,00 (6,91) 5 013 053 (607 512) 57,00 (6,91) 2016-12-22
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. 0 (-607 512) 0,00 (-6,90) 0 (-607 512) 0,00 (-6,90) 2016-12-22
Pelion SA wraz z podmiotami zależnymi; SA-QSr2 2016 4 405 541 (113 906) 50,09 (1,29) 4 405 541 (113 906) 50,09 (1,29) 2016-08-12
Pelion SA wraz z podmiotami zależnymi; ZWZ 4 291 635 (-106 907) 48,80 (-1,21) 4 291 635 (-106 907) 48,80 (-1,21) 2016-06-15
Palka Konrad 477 881 5,43 (1,08) 477 881 5,43 (1,08) 2016-02-12
Palka Konrad 477 881 (-272 119) 4,35 (-7,64) 477 881 (-272 119) 4,35 (-7,64) 2016-02-12
Max Welt Holdings Ltd. 465 590 4,24 (-1,05) 465 590 4,24 (-1,05) 2016-02-12
Max Welt Holdings Ltd. 465 590 (99 276) 5,29 (0,09) 465 590 (99 276) 5,29 (0,09) 2016-02-12
Gębicki Jerzy 676 000 7,69 (1,54) 676 000 7,69 (1,54) 2016-02-12
Gębicki Jerzy 676 000 (-419 665) 6,15 (-6,30) 676 000 (-419 665) 6,15 (-6,30) 2016-02-12
Pelion SA wraz z podmiotami zależnymi 4 398 542 (-2 500) 50,01 (-0,03) 4 398 542 (-2 500) 50,01 (-0,03) 2015-12-23
Pelion SA wraz z podmiotami zależnymi 4 401 042 (1 176 617) 50,04 (4,22) 4 401 042 (1 176 617) 50,04 (4,22) 2015-12-23
Bożyk Robert 441 000 4,01 (-1,00) 441 000 4,01 (-1,00) 2014-10-17
Bożyk Robert 441 000 5,01 441 000 5,01 2014-10-17
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. 607 512 6,90 607 512 6,90 2013-11-29
Gębicki Jerzy 1 095 665 (-2 335) 12,45 (-5,10) 1 095 665 (-2 335) 12,45 (-5,10) 2013-07-30
Max Welt Holdings Ltd. 366 314 5,20 (1,04) 366 314 5,20 (1,04) 2013-03-28
Max Welt Holdings Ltd. 366 314 4,16 366 314 4,16 2013-03-28
Master Pharm SA 0 (-366 314) 0,00 (-5,20) 0 (-366 314) 0,00 (-5,20) 2013-03-28
Sysa-Jędrzejowska Anna 452 113 (122) 7,22 452 113 (122) 7,22 2012-12-31
Gębicki Jerzy 1 098 000 (665) 17,55 (0,01) 1 098 000 (665) 17,55 (0,01) 2012-12-31
Master Pharm SA 366 314 5,20 366 314 5,20 2012-11-21
Pelion SA wraz z podmiotami zależnymi 3 224 425 45,82 (9,16) 3 224 425 45,82 (9,16) 2012-11-16
Pelion SA wraz z podmiotami zależnymi 3 224 425 (806 425) 36,66 (-2,00) 3 224 425 (806 425) 36,66 (-2,00) 2012-11-16
Sysa-Jędrzejowska Anna 451 991 7,22 (0,80) 451 991 7,22 (0,80) 2012-08-24
Sysa-Jędrzejowska Anna 451 991 6,42 (1,29) 451 991 6,42 (1,29) 2012-08-24
Sysa-Jędrzejowska Anna 451 991 5,13 (0,13) 451 991 5,13 (0,13) 2012-08-24
Sysa-Jędrzejowska Anna 451 991 (-41 023) 5,00 (-2,88) 451 991 (-41 023) 5,00 (-2,88) 2012-08-24
Gębicki Jerzy 1 097 335 17,54 (1,95) 1 097 335 17,54 (1,95) 2012-08-24
Gębicki Jerzy 1 097 335 15,59 (3,12) 1 097 335 15,59 (3,12) 2012-08-24
Gębicki Jerzy 1 097 335 (-22 177) 12,47 (-5,42) 1 097 335 (-22 177) 12,47 (-5,42) 2012-08-24
Sysa-Jędrzejowska Anna 493 014 (-16 986) 7,88 (-0,27) 493 014 (-16 986) 7,88 (-0,27) 2010-06-30
Gębicki Jerzy 1 119 512 (-70 488) 17,89 (-1,13) 1 119 512 (-70 488) 17,89 (-1,13) 2010-06-30
Gębicki Jerzy 1 190 000 (-10 000) 19,02 (-0,16) 1 190 000 (-10 000) 19,02 (-0,16) 2009-12-31
Pelion SA 2 418 000 (-312 000) 38,66 (-4,99) 2 418 000 (-312 000) 38,66 (-4,99) 2009-10-01
Pelion SA 2 730 000 43,65 (4,85) 2 730 000 43,65 (4,85) 2009-10-01
Pelion SA 2 730 000 38,80 (-4,85) 2 730 000 38,80 (-4,85) 2009-10-01
Adamus Jan 240 164 3,83 (0,42) 240 164 3,83 (0,42) 2008-12-31
Adamus Jan 240 164 3,41 (0,68) 240 164 3,41 (0,68) 2008-12-31
Adamus Jan 240 164 2,73 240 164 2,73 2008-12-31
Sysa-Jędrzejowska Anna 510 000 8,15 510 000 8,15 2008-08-25
Pelion SA 2 730 000 43,65 2 730 000 43,65 2008-08-25
Palka Konrad 750 000 11,99 (1,34) 750 000 11,99 (1,34) 2008-08-25
Palka Konrad 750 000 10,65 (2,13) 750 000 10,65 (2,13) 2008-08-25
Palka Konrad 750 000 8,52 750 000 8,52 2008-08-25
Gębicki Jerzy 1 200 000 19,18 1 200 000 19,18 2008-08-25

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-12-20 Prawo poboru 3:10
2016-08-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2016-08-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2015-07-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2015-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2014-07-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2014-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2013-09-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2013-08-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2013-01-08 Prawo poboru 4:1
2012-09-06 Prawo poboru 8:1
2012-07-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2012-06-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2011-07-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2011-06-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2010-08-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2010-08-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.