58,8000 zł
-0,15% -0,0900 zł
PELION SA (PEL)

Akcjonariat - PELION

Dane ogólne

Kapitalizacja: 655 367 983,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 11 145 714 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 145 714
Liczba głosów na WZA: 18 238 914 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 22 291 428,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 18 145 714
Cena nominalna akcji: 2,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 99,49%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. porozumienie 9 223 693 (82,76%) 9 223 693 (50,57%) 2017-06-13 -
Szwajcowski Jacek porozumienie 1 180 702 (10,00%) 5 847 502 (32,00%) 2013-06-24 -
Molenda Zbigniew porozumienie 741 319 (6,00%) 3 074 519 (16,00%) 2011-11-14 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2017-09-29
realizacja oferty menedżerskiej seria P1 12 400
0,00
2,00 0,00 11 415 896
22 831 792,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-27
realizacja oferty menedżerskiej seria O4 93 300
0,00
2,00 0,00 11 403 496
22 806 992,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-11-28
2013-08-20
obniżenie kapitału umorzenie akcji własnych -168 141
0,00
2,00 0,00 12 248 098
24 496 196,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-29
realizacja oferty menedżerskiej seria O1 i O2 125 400
0,00
2,00 0,00 12 416 239
24 832 478,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-19
2011-07-27
realizacja oferty menedżerskiej seria O1 41 800
0,00
2,00 0,00 12 290 839
24 581 678,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-03-04
2011-07-29
2011-03-25
realizacja oferty menedżerskiej seria O1 18 600
0,00
2,00 0,00 12 249 039
24 498 078,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-24
seria N3 - oferta menedżerska za obligacje zamienne 8 400
0,00
2,00 0,00 12 591 413
25 182 826,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2007-06-12
seria N3 - oferta menedżerska za obligacje serii C 144 050
288 100,00
2,00 2,00 12 583 013
25 166 026,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2007-01-05
zmiana firmy z Medicines SA na Polska Grupa Farmaceutyczna SA

KDPW:
KRS:
GPW:


seria A - akcje założycielskie 1994-11-29 3 000
300 000,00
100,00 100,00 3 000
300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-09-04
1994-12-01
seria B - prawo poboru 1995-07-31 7 000
700 000,00
100,00 100,00 10 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-09-04
1995-09-26
1998-02-17
seria C, D - prawo poboru, wybrani inwestorzy 1997-03-28 50 586
5 058 600,00
100,00 100,00 60 586
6 058 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-09-04
1997-04-22
1998-02-17
split 1:50 1997-05-27
2,00 3 029 300
6 058 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-06-11
seria E - subskrypcja publiczna 1997-06-16 2 500 000
75 000 000,00
2,00 30,00 5 529 300
11 058 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-09-04
1997-11-26
1998-02-17
seria I - zamienna: akcjonariusze Cefarm-B SA (imienne) wymiana, 35 akcji PGF za 1 akcję Cefarm B 1998-05-13 380 835
2,00 9 205 515
18 411 030,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-11-20
1998-12-22
2001-06-01
seria J - zamienna: akcjonariusze Cefarm-B SA wymiana, 35 akcji PGF za 1 akcję Cefarm B 1998-05-13 841 785
2,00 10 047 300
20 094 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-11-20
1998-12-22
1999-03-04
seria G - zamienna: akcjonariusze Carbo SA wymiana, 25 akcji PGF za 1 akcję Carbo 1998-05-13 2 455 000
2,00 8 409 300
16 818 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-11-20
1998-12-16
1999-03-04
seria H - zamienna: akcjonariusze Cefarm-B SA (imienne) wymiana, 35 akcji PGF za 1 akcję Cefarm B 1998-05-13 415 380
2,00 8 824 680
17 649 360,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-11-20
1998-12-22
2001-06-01
seria F - zamienna: akcjonariusze Carbo SA (imienne) wymiana, 25 akcji PGF za 1 akcję Carbo 1998-05-13 425 000
2,00 5 954 300
11 908 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-11-20
1998-12-16
2001-06-01
seria K - zamienna: akcjonariusze Utrica SA wymiana, 1 akcja PGF za 22 akcje Utrica 1999-07-07 430 000
2,00 10 477 300
20 954 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-11-17
1999-12-06
2000-05-30
seria L - zamienna: akcjonariusze Biomedic SA 10 akcji PGF za 1 akcję Biomedic 1999-07-07 511 750
2,00 10 989 050
21 978 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-11-17
1999-12-07
seria M - zamienna: Cefarm-Poznań SA wymiana, 337 akcji serii M oraz 45 dokupionych PGF za 15 akcji Cefarm-Poznań i 20,25 zł dopłaty gotówkowej 1999-12-28 1 246 563
2,00 12 235 613
24 471 226,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-06-21
2000-09-05
2000-12-08
seria N - ofeta menedżerska 2002-11-29 390 000
2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria N1 2004-09-29 99 750
937 650,00
2,00 9,40 12 335 363
24 670 726,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-12-21
seria N2 - oferta menedżerska 2005-09-22 103 600
348 096,00
2,00 3,36 12 438 963
24 877 926,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2005-10-17
obniżenie kapitału umorzenie akcji własnych 2010-06-23 -360 974
0,00
2,00 0,00 12 230 439
24 460 878,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-10-21
umorzenie akcji 2011-05-26 -168 141
0,00
2,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Polska Grupa Farmaceutyczna SA na Pelion SA 2011-09-29 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-17
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2012-05-09 -347 630
0,00
2,00 0,00 11 900 468
23 800 936,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-09-07
2012-07-23
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2013-04-26 -590 272
0,00
2,00 0,00 11 310 196
22 620 392,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-04
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2014-04-30 -230 321
0,00
2,00 0,00 11 185 575
22 371 150,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-27
seria R1-R5 - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii B1-B5 2014-04-30 114 000
0,00
2,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2015-04-21 -39 861
0,00
2,00 0,00 11 145 714
22 291 428,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-16

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. porozumienie 7 892 165 (6 942 165) 70,81 (62,81) 7 892 165 (6 942 165) 43,27 (38,27) 2017-05-18
Aviva OFE Aviva Santander 0 (-1 498 000) 0,00 (-13,44) 0 (-1 498 000) 0,00 (-8,21) 2017-05-18
NN OFE 0 (-1 300 000) 0,00 (-11,66) 0 (-1 300 000) 0,00 (-7,13) 2017-05-17
FMR LLC 0 (-951 776) 0,00 (-8,33) 0 (-951 776) 0,00 (-5,20) 2017-05-17
NN OFE NWZ 1 300 000 (193 000) 11,66 (1,73) 1 300 000 (193 000) 7,13 (1,06) 2017-05-08
NN OFE portfel 1 107 000 (-33 639) 9,93 (-0,07) 1 107 000 (-33 639) 6,07 (-0,14) 2016-12-31
MetLife OFE portfel 691 000 6,20 691 000 3,79 2016-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 498 000 (288 284) 13,44 (3,28) 1 498 000 (288 284) 8,21 (1,75) 2016-12-31
Esaliens TFI SA 885 455 (-454 188) 7,94 (-3,31) 885 455 (-454 188) 4,85 (-2,35) 2016-08-25
Pelion SA 39 861 0,34 (0,34) 39 861 0,21 (0,21) 2014-07-25
Pelion SA 0 (-39 225) 0,00 (-0,34) 0 (-39 225) 0,00 (-0,21) 2014-07-25
Pelion SA 39 225 (362) 0,34 39 225 (362) 0,21 2014-07-24
Pelion SA 38 863 (571) 0,34 (0,01) 38 863 (571) 0,21 (0,01) 2014-07-23
Pelion SA 38 292 (432) 0,33 38 292 (432) 0,20 2014-07-22
Pelion SA 37 860 (1 000) 0,33 (0,01) 37 860 (1 000) 0,20 (0,01) 2014-07-21
Pelion SA 36 860 (369) 0,32 (0,01) 36 860 (369) 0,19 2014-07-18
Pelion SA 36 491 (1 300) 0,31 (0,01) 36 491 (1 300) 0,19 2014-07-17
Pelion SA 35 191 (58) 0,30 35 191 (58) 0,19 2014-07-16
Pelion SA 35 133 (2 208) 0,30 (0,02) 35 133 (2 208) 0,19 (0,02) 2014-07-15
Pelion SA 32 925 (2 424) 0,28 (0,02) 32 925 (2 424) 0,17 (0,01) 2014-07-11
Pelion SA 30 501 (2 449) 0,26 (0,02) 30 501 (2 449) 0,16 (0,01) 2014-07-10
Pelion SA 28 052 (2 393) 0,24 (0,02) 28 052 (2 393) 0,15 (0,02) 2014-07-09
Pelion SA 25 659 (1 767) 0,22 (0,02) 25 659 (1 767) 0,13 (0,01) 2014-07-04
Pelion SA 23 892 (1 725) 0,20 (0,01) 23 892 (1 725) 0,12 (0,01) 2014-07-03
Pelion SA 22 167 (1 750) 0,19 (0,02) 22 167 (1 750) 0,11 2014-07-02
Pelion SA 20 417 (1 059) 0,17 (0,01) 20 417 (1 059) 0,11 (0,01) 2014-07-01
Pelion SA 19 358 (-229 716) 0,16 (-2,02) 19 358 (-229 716) 0,10 (-1,26) 2014-06-30
Pelion SA 249 074 (230 321) 2,18 (2,02) 249 074 (230 321) 1,36 (1,26) 2014-06-27
Pelion SA 18 753 (-228 665) 0,16 (-2,00) 18 753 (-228 665) 0,10 (-1,25) 2014-06-27
Ogółem 11 185 575 (-230 321) 0 18 278 775 (-217 921) 0 2014-06-27
Pelion SA 247 418 (1 639) 2,16 (0,01) 247 418 (1 639) 1,35 (0,01) 2014-06-26
Pelion SA 245 779 (1 458) 2,15 (0,01) 245 779 (1 458) 1,34 (0,01) 2014-06-25
Pelion SA 244 321 (1 413) 2,14 (0,02) 244 321 (1 413) 1,33 2014-06-24
Pelion SA 242 908 (1 184) 2,12 (0,01) 242 908 (1 184) 1,33 (0,01) 2014-06-23
Pelion SA 241 724 (60) 2,11 241 724 (60) 1,32 2014-06-20
Pelion SA 241 664 (1 174) 2,11 (0,01) 241 664 (1 174) 1,32 (0,01) 2014-06-18
Pelion SA 240 490 (916) 2,10 (0,01) 240 490 (916) 1,31 2014-06-17
Pelion SA 239 574 (426) 2,09 239 574 (426) 1,31 (0,01) 2014-06-13
Pelion SA 239 148 (743) 2,09 (0,01) 239 148 (743) 1,30 2014-06-12
Pelion SA 238 405 (1 152) 2,08 (0,01) 238 405 (1 152) 1,30 (0,01) 2014-06-11
Pelion SA 237 253 (119) 2,07 237 253 (119) 1,29 2014-06-10
Pelion SA 237 134 (2 485) 2,07 (0,02) 237 134 (2 485) 1,29 (0,01) 2014-06-06
Pelion SA 234 649 (78) 2,05 234 649 (78) 1,28 2014-05-28
Pelion SA 234 571 (710) 2,05 (0,01) 234 571 (710) 1,28 2014-05-27
Pelion SA 233 861 (523) 2,04 233 861 (523) 1,28 (0,01) 2014-05-26
Pelion SA 233 338 (1 227) 2,04 (0,01) 233 338 (1 227) 1,27 2014-05-23
Pelion SA 232 111 (284) 2,03 232 111 (284) 1,27 (0,01) 2014-05-22
Pelion SA 231 827 (1 006) 2,03 (0,01) 231 827 (1 006) 1,26 2014-05-21
Pelion SA 230 821 (-616) 2,02 230 821 (-616) 1,26 2014-05-20
Pelion SA 231 437 (1 016) 2,02 (0,01) 231 437 (1 016) 1,26 2014-05-20
Pelion SA 230 421 (100) 2,01 230 421 (100) 1,26 2014-05-16
Pelion SA 230 321 (2 803) 2,01 (0,02) 230 321 (2 803) 1,26 (0,02) 2014-04-24
Pelion SA 227 518 (2 490) 1,99 (0,02) 227 518 (2 490) 1,24 (0,01) 2014-04-23
Pelion SA 225 028 (1 000) 1,97 (0,01) 225 028 (1 000) 1,23 (0,01) 2014-04-15
Pelion SA 224 028 (976) 1,96 (0,01) 224 028 (976) 1,22 2014-04-14
Pelion SA 223 052 (1 153) 1,95 (0,01) 223 052 (1 153) 1,22 (0,01) 2014-04-11
Pelion SA 221 899 (257) 1,94 221 899 (257) 1,21 2014-04-10
Pelion SA 221 642 (1 573) 1,94 (0,02) 221 642 (1 573) 1,21 (0,01) 2014-04-09
Pelion SA 220 069 (5 067) 1,92 (0,04) 220 069 (5 067) 1,20 (0,03) 2014-04-08
Pelion SA 215 002 (3 182) 1,88 (0,03) 215 002 (3 182) 1,17 (0,02) 2014-04-07
Pelion SA 211 820 (263) 1,85 211 820 (263) 1,15 2014-04-04
Pelion SA 211 557 (4 030) 1,85 (0,04) 211 557 (4 030) 1,15 (0,02) 2014-04-03
Pelion SA 207 527 (1 215) 1,81 (0,01) 207 527 (1 215) 1,13 (0,01) 2014-04-02
Pelion SA 206 312 (3 245) 1,80 (0,03) 206 312 (3 245) 1,12 (0,02) 2014-04-01
Pelion SA 203 067 (3 199) 1,77 (0,02) 203 067 (3 199) 1,10 (0,01) 2014-03-24
Pelion SA 199 868 (1 000) 1,75 (0,01) 199 868 (1 000) 1,09 (0,01) 2014-03-21
Pelion SA 198 868 (500) 1,74 (0,01) 198 868 (500) 1,08 2014-03-20
Pelion SA 198 368 (1 500) 1,73 (0,01) 198 368 (1 500) 1,08 (0,01) 2014-03-14
Ogółem 11 415 896 (12 400) 0 18 496 696 0 2014-02-27
Pelion SA 196 868 1,72 196 868 1,07 2013-10-10
Pelion SA 196 868 (3 111) 1,72 (0,03) 196 868 (3 111) 1,07 (0,02) 2013-10-10
Pelion SA 193 757 (1 488) 1,69 (0,01) 193 757 (1 488) 1,05 2013-10-09
Pelion SA 192 269 (3 412) 1,68 (0,03) 192 269 (3 412) 1,05 (0,02) 2013-10-08
Pelion SA 188 857 (98) 1,65 188 857 (98) 1,03 2013-10-04
Pelion SA 188 759 (908) 1,65 (0,01) 188 759 (908) 1,03 (0,01) 2013-10-03
Pelion SA 187 851 (2 632) 1,64 (0,02) 187 851 (2 632) 1,02 (0,01) 2013-09-26
Pelion SA 185 219 (2 127) 1,62 (0,02) 185 219 (2 127) 1,01 (0,02) 2013-09-25
Pelion SA 183 092 (1 317) 1,60 (0,01) 183 092 (1 317) 0,99 2013-09-24
Pelion SA 181 775 (2 164) 1,59 (0,02) 181 775 (2 164) 0,99 (0,02) 2013-09-23
Pelion SA 179 611 (5 476) 1,57 (0,57) 179 611 (5 476) 0,97 (0,97) 2013-09-20
Pelion SA zakup akcji własnych 174 135 (-3 943) 1,00 (-0,56) 174 135 (-3 943) 0,00 (-0,97) 2013-09-19
Pelion SA zakup akcji własnych 178 078 (3 943) 1,56 (0,04) 178 078 (3 943) 0,97 (0,02) 2013-09-19
Pelion SA zakup akcji własnych 174 135 (3 616) 1,52 (0,03) 174 135 (3 616) 0,95 (0,02) 2013-09-18
Pelion SA zakup akcji własnych 170 519 (3 679) 1,49 (0,03) 170 519 (3 679) 0,93 (0,02) 2013-09-17
Pelion SA zakup akcji własnych 166 840 (3 651) 1,46 (0,03) 166 840 (3 651) 0,91 (0,03) 2013-09-16
Pelion SA zakup akcji własnych 163 189 (3 729) 1,43 (0,04) 163 189 (3 729) 0,88 (0,02) 2013-09-12
Pelion SA zakup akcji własnych 159 460 (1 466) 1,39 (0,01) 159 460 (1 466) 0,86 2013-09-11
Pelion SA zakup akcji własnych 157 994 (1 202) 1,38 (0,01) 157 994 (1 202) 0,86 (0,01) 2013-09-10
Pelion SA zakup akcji własnych 156 792 (281) 1,37 156 792 (281) 0,85 2013-09-09
Pelion SA zakup akcji własnych 156 511 (2 374) 1,37 (0,02) 156 511 (2 374) 0,85 (0,01) 2013-09-06
Pelion SA zakup akcji własnych 154 137 (5 176) 1,35 (0,05) 154 137 (5 176) 0,84 (0,03) 2013-09-05
Pelion SA zakup akcji własnych 148 961 (-972) 1,30 (-0,01) 148 961 (-972) 0,81 2013-09-04
Pelion SA zakup akcji własnych 149 933 (2 421) 1,31 (0,01) 149 933 (2 421) 0,81 (0,01) 2013-09-04
Ogółem 11 403 496 (93 300) 0 18 496 696 (93 300) 0 2013-08-20
Pelion SA zakup akcji własnych 147 512 1,30 (0,01) 147 512 0,80 2013-07-19
Pelion SA zakup akcji własnych 147 512 (7 827) 1,29 (0,06) 147 512 (7 827) 0,80 (0,04) 2013-07-19
Pelion SA zakup akcji własnych 139 685 (2 518) 1,23 (0,02) 139 685 (2 518) 0,76 (0,01) 2013-07-18
Pelion SA zakup akcji własnych 137 167 (7 638) 1,21 (0,07) 137 167 (7 638) 0,75 (0,05) 2013-07-17
Pelion SA zakup akcji własnych 129 529 (7 598) 1,14 (0,07) 129 529 (7 598) 0,70 (0,04) 2013-07-16
Pelion SA zakup akcji własnych 121 931 (7 654) 1,07 (0,06) 121 931 (7 654) 0,66 (0,04) 2013-07-15
Pelion SA zakup akcji własnych 114 277 (7 026) 1,01 (0,11) 114 277 (7 026) 0,62 (0,06) 2013-07-12
Pelion SA zakup akcji własnych 107 251 (11 525) 0,90 (0,10) 107 251 (11 525) 0,56 (0,04) 2013-07-08
Pelion SA zakup akcji własnych 95 726 (-5 706) 0,80 (-0,05) 95 726 (-5 706) 0,52 (-0,01) 2013-07-05
Pelion SA zakup akcji własnych 101 432 (-584 566) 0,85 (-4,91) 101 432 (-584 566) 0,53 (-3,21) 2013-07-05
Pelion SA zakup akcji własnych 685 998 (5 503) 5,76 (0,05) 685 998 (5 503) 3,74 (0,03) 2013-07-04
Ogółem 11 310 196 (-590 272) 0 18 403 396 (-590 272) 0 2013-07-04
Pelion SA zakup akcji własnych 680 495 (5 434) 5,71 (0,04) 680 495 (5 434) 3,71 (0,03) 2013-07-03
Pelion SA zakup akcji własnych 675 061 (5 292) 5,67 (0,05) 675 061 (5 292) 3,68 (0,03) 2013-07-02
Pelion SA zakup akcji własnych 669 769 (4 725) 5,62 (0,04) 669 769 (4 725) 3,65 (0,03) 2013-07-01
Pelion SA zakup akcji własnych 665 044 (204) 5,58 665 044 (204) 3,62 2013-06-28
Pelion SA zakup akcji własnych 664 840 (8 015) 5,58 (0,07) 664 840 (8 015) 3,62 (0,04) 2013-06-27
Pelion SA zakup akcji własnych 656 825 (-4 418) 5,51 (-0,04) 656 825 (-4 418) 3,58 (-0,02) 2013-06-25
Szwajcowski Jacek 1 215 800 10,86 (-0,04) 5 882 600 32,18 (-0,07) 2013-06-24
Szwajcowski Jacek 1 215 800 (35 098) 10,90 (0,31) 5 882 600 (35 098) 32,25 (0,19) 2013-06-24
Szwajcowski Jacek 1 180 702 (-35 098) 10,59 (-0,15) 5 847 502 (-35 098) 32,06 (-0,09) 2013-06-24
Szwajcowski Jacek 1 215 800 10,74 (0,08) 5 882 600 32,15 (0,10) 2013-06-24
Szwajcowski Jacek 1 215 800 10,66 (0,01) 5 882 600 32,05 (-0,09) 2013-06-24
Szwajcowski Jacek 1 215 800 (16 100) 10,65 (0,57) 5 882 600 (16 100) 32,14 (0,36) 2013-06-24
Pelion SA zakup akcji własnych 661 243 (8 769) 5,55 (0,07) 661 243 (8 769) 3,60 (0,05) 2013-06-24
Pelion SA zakup akcji własnych 652 474 (1 511) 5,48 (0,01) 652 474 (1 511) 3,55 (0,01) 2013-06-24
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. porozumienie 950 000 (-50 000) 8,00 (-0,84) 950 000 (-50 000) 5,00 (-0,46) 2013-06-24
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. 1 000 000 8,84 (0,08) 1 000 000 5,46 (0,02) 2013-06-24
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. 1 000 000 8,76 (0,01) 1 000 000 5,44 (-0,02) 2013-06-24
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. 1 000 000 8,75 (-0,19) 1 000 000 5,46 (-0,01) 2013-06-24
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. 1 000 000 8,94 (-0,03) 1 000 000 5,47 (-0,01) 2013-06-24
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. 1 000 000 (50 000) 8,97 (0,45) 1 000 000 (50 000) 5,48 (0,27) 2013-06-24
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. 950 000 (-19 057) 8,52 (0,38) 950 000 (-19 057) 5,21 (-0,04) 2013-06-24
Pelion SA zakup akcji własnych 650 963 (4 528) 5,47 (0,04) 650 963 (4 528) 3,54 (0,02) 2013-06-21
Pelion SA zakup akcji własnych 646 435 (4 380) 5,43 (0,04) 646 435 (4 380) 3,52 (0,03) 2013-06-20
Pelion SA zakup akcji własnych 642 055 (9) 5,39 642 055 (9) 3,49 2013-06-18
Pelion SA zakup akcji własnych 642 046 (4 937) 5,39 (0,04) 642 046 (4 937) 3,49 (0,02) 2013-06-17
Pelion SA zakup akcji własnych 637 109 (1 236) 5,35 (0,01) 637 109 (1 236) 3,47 (0,01) 2013-06-10
Pelion SA zakup akcji własnych 635 873 (836) 5,34 (0,01) 635 873 (836) 3,46 (0,01) 2013-05-31
Pelion SA zakup akcji własnych 635 037 (1 095) 5,33 (0,01) 635 037 (1 095) 3,45 2013-05-29
Pelion SA zakup akcji własnych 633 942 (1 608) 5,32 (0,01) 633 942 (1 608) 3,45 (0,01) 2013-05-28
Pelion SA zakup akcji własnych 632 334 (1 763) 5,31 (0,02) 632 334 (1 763) 3,44 (0,01) 2013-05-24
Pelion SA zakup akcji własnych 630 571 (3 085) 5,29 (0,02) 630 571 (3 085) 3,43 (0,02) 2013-05-23
Pelion SA zakup akcji własnych 627 486 (421) 5,27 (0,01) 627 486 (421) 3,41 2013-05-22
Pelion SA zakup akcji własnych 627 065 (8 896) 5,26 (0,07) 627 065 (8 896) 3,41 (0,05) 2013-05-16
Pelion SA zakup akcji własnych 618 169 (9 237) 5,19 (0,08) 618 169 (9 237) 3,36 (0,05) 2013-05-15
Pelion SA zakup akcji własnych 608 932 (9 275) 5,11 (0,08) 608 932 (9 275) 3,31 (0,06) 2013-05-14
Pelion SA zakup akcji własnych 599 657 (9 385) 5,03 (0,07) 599 657 (9 385) 3,25 (0,05) 2013-05-13
Pelion SA zakup akcji własnych 590 272 (14 547) 4,96 (0,13) 590 272 (14 547) 3,20 (0,08) 2013-04-23
Pelion SA zakup akcji własnych 575 725 (13 910) 4,83 (0,11) 575 725 (13 910) 3,12 (0,08) 2013-04-22
Pelion SA zakup akcji własnych 561 815 (12 644) 4,72 (0,11) 561 815 (12 644) 3,04 (0,07) 2013-04-19
Szwajcowski Jacek 1 199 700 10,08 (-0,52) 5 866 500 31,78 (-0,28) 2013-04-18
Szwajcowski Jacek 1 199 700 (-11 882) 10,60 (0,71) 5 866 500 (-11 882) 32,06 (1,11) 2013-04-18
Pelion SA zakup akcji własnych 549 171 (11 684) 4,61 (0,10) 549 171 (11 684) 2,97 (0,06) 2013-04-18
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. 969 057 8,14 (-0,42) 969 057 5,25 (-0,04) 2013-04-18
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. 969 057 (3 355) 8,56 (0,45) 969 057 (3 355) 5,29 (0,07) 2013-04-18
Pelion SA zakup akcji własnych 537 487 (10 402) 4,51 (0,09) 537 487 (10 402) 2,91 (0,06) 2013-04-17
Pelion SA zakup akcji własnych 527 085 (9 520) 4,42 (0,08) 527 085 (9 520) 2,85 (0,05) 2013-04-12
Pelion SA zakup akcji własnych 517 565 (1 729) 4,34 (0,01) 517 565 (1 729) 2,80 (0,01) 2013-04-11
Pelion SA zakup akcji własnych 515 836 (8 562) 4,33 (0,07) 515 836 (8 562) 2,79 (0,05) 2013-04-10
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. 965 702 (45 815) 8,11 (0,80) 965 702 (45 815) 5,22 (0,55) 2013-04-09
Pelion SA zakup akcji własnych 507 274 (1 630) 4,26 (0,02) 507 274 (1 630) 2,74 (0,01) 2013-04-04
Pelion SA zakup akcji własnych 505 644 (2 180) 4,24 (0,01) 505 644 (2 180) 2,73 (0,01) 2013-04-03
Pelion SA zakup akcji własnych 503 464 (512) 4,23 (0,01) 503 464 (512) 2,72 (0,01) 2013-04-02
Pelion SA zakup akcji własnych 502 952 (3 280) 4,22 (0,03) 502 952 (3 280) 2,71 (0,01) 2013-03-28
Pelion SA zakup akcji własnych 499 672 (4 675) 4,19 (0,04) 499 672 (4 675) 2,70 (0,03) 2013-03-27
Pelion SA zakup akcji własnych 494 997 (1 010) 4,15 494 997 (1 010) 2,67 2013-03-26
Pelion SA zakup akcji własnych 493 987 (602) 4,15 (0,01) 493 987 (602) 2,67 (0,01) 2013-03-22
Pelion SA zakup akcji własnych 493 385 (1 864) 4,14 (0,01) 493 385 (1 864) 2,66 (0,01) 2013-03-21
Pelion SA zakup akcji własnych 491 521 (2 070) 4,13 (0,02) 491 521 (2 070) 2,65 (0,01) 2013-03-20
Pelion SA zakup akcji własnych 489 451 (1 201) 4,11 (0,01) 489 451 (1 201) 2,64 (0,01) 2013-03-18
Pelion SA zakup akcji własnych 488 250 (2 533) 4,10 (0,02) 488 250 (2 533) 2,63 (0,01) 2013-03-14
Pelion SA zakup akcji własnych 485 717 (2 472) 4,08 (0,02) 485 717 (2 472) 2,62 (0,01) 2013-03-13
Pelion SA zakup akcji własnych 483 245 (1 912) 4,06 (0,02) 483 245 (1 912) 2,61 (0,02) 2013-03-11
Pelion SA zakup akcji własnych 481 333 (1 950) 4,04 (0,02) 481 333 (1 950) 2,59 (0,01) 2013-03-08
Pelion SA zakup akcji własnych 479 383 (1 143) 4,02 (0,01) 479 383 (1 143) 2,58 2013-03-07
Pelion SA zakup akcji własnych 478 240 (744) 4,01 478 240 (744) 2,58 (0,01) 2013-03-06
Pelion SA zakup akcji własnych 477 496 (2 099) 4,01 (0,02) 477 496 (2 099) 2,57 (0,01) 2013-03-05
FMR LLC 951 776 8,33 (-0,17) 951 776 5,20 2013-02-22
FMR LLC 951 776 8,50 (-0,03) 951 776 5,20 (-0,01) 2013-02-22
FMR LLC 951 776 8,53 (0,54) 951 776 5,21 (0,08) 2013-02-22
FMR LLC 951 776 7,99 (-0,42) 951 776 5,13 (-0,07) 2013-02-22
FMR LLC 951 776 8,41 (0,07) 951 776 5,20 (0,02) 2013-02-22
FMR LLC 951 776 8,34 951 776 5,18 2013-02-22
Pelion SA zakup akcji własnych 475 397 (85) 3,99 475 397 (85) 2,56 2013-02-21
Pelion SA zakup akcji własnych 475 312 (2 962) 3,99 (0,03) 475 312 (2 962) 2,56 (0,02) 2013-02-19
Pelion SA zakup akcji własnych 472 350 (2 969) 3,96 (0,02) 472 350 (2 969) 2,54 (0,01) 2013-02-18
Pelion SA zakup akcji własnych 469 381 (5 605) 3,94 (0,05) 469 381 (5 605) 2,53 (0,03) 2013-02-15
Pelion SA zakup akcji własnych 463 776 (144) 3,89 463 776 (144) 2,50 2013-02-14
Pelion SA zakup akcji własnych 463 632 (793) 3,89 (0,01) 463 632 (793) 2,50 (0,01) 2013-02-11
Pelion SA zakup akcji własnych 462 839 (9 689) 3,88 (0,08) 462 839 (9 689) 2,49 (0,05) 2013-02-08
Pelion SA zakup akcji własnych 453 150 (95) 3,80 453 150 (95) 2,44 2013-02-07
Pelion SA zakup akcji własnych 453 055 (3 128) 3,80 (0,02) 453 055 (3 128) 2,44 (0,02) 2013-02-06
Pelion SA zakup akcji własnych 449 927 (9 363) 3,78 (0,08) 449 927 (9 363) 2,42 (0,05) 2013-02-05
Pelion SA zakup akcji własnych 440 564 (9 103) 3,70 (0,08) 440 564 (9 103) 2,37 (0,05) 2013-02-04
Pelion SA zakup akcji własnych 431 461 (955) 3,62 (0,01) 431 461 (955) 2,32 (0,01) 2013-02-01
Pelion SA zakup akcji własnych 430 506 (162) 3,61 430 506 (162) 2,31 2013-01-31
Pelion SA zakup akcji własnych 430 344 (8 864) 3,61 (0,07) 430 344 (8 864) 2,31 (0,05) 2013-01-30
Pelion SA zakup akcji własnych 421 480 (8 683) 3,54 (0,08) 421 480 (8 683) 2,26 (0,04) 2013-01-29
Pelion SA zakup akcji własnych 412 797 (8 442) 3,46 (0,07) 412 797 (8 442) 2,22 (0,05) 2013-01-28
Pelion SA zakup akcji własnych 404 355 (8 297) 3,39 (0,07) 404 355 (8 297) 2,17 (0,05) 2013-01-25
Esaliens TFI SA 1 339 643 11,25 (-0,59) 1 339 643 7,20 (-0,12) 2013-01-25
Esaliens TFI SA 1 339 643 11,84 (0,10) 1 339 643 7,32 (0,02) 2013-01-25
Esaliens TFI SA 1 339 643 11,74 (0,01) 1 339 643 7,30 (-0,02) 2013-01-25
Esaliens TFI SA 1 339 643 11,73 (-0,24) 1 339 643 7,32 2013-01-25
Esaliens TFI SA 1 339 643 11,97 (-0,04) 1 339 643 7,32 (-0,02) 2013-01-25
Esaliens TFI SA 1 339 643 12,01 1 339 643 7,34 2013-01-25
Pelion SA zakup akcji własnych 396 058 (8 127) 3,32 (0,07) 396 058 (8 127) 2,12 (0,04) 2013-01-24
Pelion SA zakup akcji własnych 387 931 (1 080) 3,25 387 931 (1 080) 2,08 (0,01) 2013-01-23
Pelion SA zakup akcji własnych 386 851 (7 955) 3,25 (0,07) 386 851 (7 955) 2,07 (0,04) 2013-01-22
Pelion SA zakup akcji własnych 378 896 (2 908) 3,18 (0,03) 378 896 (2 908) 2,03 (0,02) 2013-01-21
Pelion SA zakup akcji własnych 375 988 (105) 3,15 375 988 (105) 2,01 2013-01-17
Pelion SA zakup akcji własnych 375 883 (590) 3,15 375 883 (590) 2,01 2013-01-16
Pelion SA zakup akcji własnych 375 293 (572) 3,15 (0,01) 375 293 (572) 2,01 2013-01-15
Pelion SA zakup akcji własnych 374 721 (59) 3,14 374 721 (59) 2,01 2013-01-14
Pelion SA zakup akcji własnych 374 662 (923) 3,14 374 662 (923) 2,01 (0,01) 2013-01-11
Pelion SA zakup akcji własnych 373 739 (377) 3,14 (0,01) 373 739 (377) 2,00 2013-01-10
Pelion SA zakup akcji własnych 373 362 (452) 3,13 373 362 (452) 2,00 2013-01-09
Pelion SA zakup akcji własnych 372 910 (1) 3,13 372 910 (1) 2,00 2013-01-08
Pelion SA zakup akcji własnych 372 909 (180) 3,13 372 909 (180) 2,00 (0,04) 2013-01-07
Pelion SA zakup akcji własnych 372 729 (1 586) 3,13 (0,02) 372 729 (335 586) 1,96 (1,77) 2013-01-04
Pelion SA zakup akcji własnych 371 143 (112) 3,11 37 143 (-333 888) 0,19 (-1,80) 2013-01-03
Pelion SA zakup akcji własnych 371 031 (111) 3,11 371 031 (111) 1,99 2013-01-02
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 0 (-1 313 954) 0,00 (-11,04) 0 (-1 313 954) 0,00 (-7,02) 2013-01-02
Pelion SA zakup akcji własnych 370 920 (1 862) 3,11 (0,01) 370 920 (1 862) 1,99 (0,01) 2012-12-20
Pelion SA zakup akcji własnych 369 058 (1 839) 3,10 (0,02) 369 058 (1 839) 1,98 (0,01) 2012-12-19
Pelion SA zakup akcji własnych 367 219 (492) 3,08 367 219 (492) 1,97 (0,01) 2012-12-18
Pelion SA zakup akcji własnych 366 727 (1 751) 3,08 (0,02) 366 727 (1 751) 1,96 (0,01) 2012-12-17
Pelion SA zakup akcji własnych 364 976 (1 407) 3,06 (0,01) 364 976 (1 407) 1,95 2012-12-14
Pelion SA zakup akcji własnych 363 569 (1 311) 3,05 (0,01) 363 569 (1 311) 1,95 (0,01) 2012-12-13
Pelion SA zakup akcji własnych 362 258 (1 259) 3,04 (0,01) 362 258 (1 259) 1,94 (0,01) 2012-12-12
Pelion SA zakup akcji własnych 360 999 (165) 3,03 360 999 (165) 1,93 2012-12-11
Pelion SA zakup akcji własnych 360 834 (1 312) 3,03 (0,01) 360 834 (1 312) 1,93 (0,01) 2012-12-10
Pelion SA zakup akcji własnych 359 522 (505) 3,02 (0,01) 359 522 (505) 1,92 2012-12-07
Pelion SA zakup akcji własnych 359 017 (1 337) 3,01 (0,01) 359 017 (1 337) 1,92 (0,01) 2012-12-06
Pelion SA zakup akcji własnych 357 680 (659) 3,00 357 680 (659) 1,91 2012-12-05
Pelion SA zakup akcji własnych 357 021 (1 602) 3,00 (0,02) 357 021 (1 602) 1,91 (0,01) 2012-12-04
Pelion SA zakup akcji własnych 355 419 (1 761) 2,98 (0,01) 355 419 (1 761) 1,90 (0,01) 2012-12-03
Pelion SA zakup akcji własnych 353 658 (1 731) 2,97 (0,02) 353 658 (1 731) 1,89 (0,01) 2012-11-30
Pelion SA zakup akcji własnych 351 927 (1 682) 2,95 (0,01) 351 927 (1 682) 1,88 (0,01) 2012-11-29
Pelion SA zakup akcji własnych 350 245 (1 649) 2,94 (0,02) 350 245 (1 649) 1,87 (0,01) 2012-11-28
Pelion SA zakup akcji własnych 348 596 (1 566) 2,92 (0,01) 348 596 (1 566) 1,86 2012-11-27
Pelion SA zakup akcji własnych 347 030 (1 543) 2,91 (0,01) 347 030 (1 543) 1,86 (0,01) 2012-11-26
Pelion SA zakup akcji własnych 345 487 (1 533) 2,90 (0,01) 345 487 (1 533) 1,85 (0,01) 2012-11-23
Pelion SA zakup akcji własnych 343 954 (1 533) 2,89 (0,02) 343 954 (1 533) 1,84 (0,01) 2012-11-22
Pelion SA zakup akcji własnych 342 421 (1 525) 2,87 (0,01) 342 421 (1 525) 1,83 (0,01) 2012-11-21
Pelion SA zakup akcji własnych 340 896 (1 540) 2,86 (0,01) 340 896 (1 540) 1,82 (0,01) 2012-11-20
Pelion SA zakup akcji własnych 339 356 (1 619) 2,85 (0,02) 339 356 (1 619) 1,81 2012-11-15
Pelion SA zakup akcji własnych 337 737 (1 951) 2,83 (0,01) 337 737 (1 951) 1,81 (0,02) 2012-11-14
Pelion SA zakup akcji własnych 335 786 (1 812) 2,82 (0,02) 335 786 (1 812) 1,79 (0,01) 2012-11-13
Pelion SA zakup akcji własnych 333 974 (1 813) 2,80 (0,01) 333 974 (1 813) 1,78 (0,01) 2012-11-12
Pelion SA zakup akcji własnych 332 161 (2 604) 2,79 (0,03) 332 161 (2 604) 1,77 (0,01) 2012-11-09
Pelion SA zakup akcji własnych 329 557 (1 574) 2,76 (0,01) 329 557 (1 574) 1,76 (0,01) 2012-11-07
Pelion SA zakup akcji własnych 327 983 (1 574) 2,75 (0,01) 327 983 (1 574) 1,75 (0,01) 2012-11-06
Pelion SA zakup akcji własnych 326 409 (1 464) 2,74 (0,01) 326 409 (1 464) 1,74 2012-11-05
Pelion SA zakup akcji własnych 324 945 (1 470) 2,73 (0,02) 324 945 (1 470) 1,74 (0,01) 2012-11-02
Pelion SA zakup akcji własnych 323 475 (1 490) 2,71 (0,01) 323 475 (1 490) 1,73 (0,01) 2012-10-31
Pelion SA zakup akcji własnych 321 985 (1 567) 2,70 (0,01) 321 985 (1 567) 1,72 (0,01) 2012-10-30
Pelion SA zakup akcji własnych 320 418 (1 723) 2,69 (0,02) 320 418 (1 723) 1,71 (0,01) 2012-10-26
Pelion SA zakup akcji własnych 318 695 (845) 2,67 318 695 (845) 1,70 2012-10-25
Pelion SA zakup akcji własnych 317 850 (1 760) 2,67 (0,02) 317 850 (1 760) 1,70 (0,01) 2012-10-24
Pelion SA zakup akcji własnych 316 090 (1 795) 2,65 (0,01) 316 090 (1 795) 1,69 (0,01) 2012-10-23
Pelion SA zakup akcji własnych 314 295 (1 830) 2,64 (0,02) 314 295 (1 830) 1,68 (0,01) 2012-10-22
Pelion SA zakup akcji własnych 312 465 (1 736) 2,62 (0,01) 312 465 (1 736) 1,67 (0,01) 2012-10-19
Pelion SA zakup akcji własnych 310 729 (1 825) 2,61 (0,02) 310 729 (1 825) 1,66 (0,01) 2012-10-18
Pelion SA zakup akcji własnych 308 904 (479) 2,59 308 904 (479) 1,65 2012-10-17
Pelion SA zakup akcji własnych 308 425 (1 806) 2,59 (0,02) 308 425 (1 806) 1,65 (0,01) 2012-10-16
Pelion SA zakup akcji własnych 306 619 (1 959) 2,57 (0,01) 306 619 (1 959) 1,64 (0,02) 2012-10-15
Pelion SA zakup akcji własnych 304 660 (2 065) 2,56 (0,02) 304 660 (2 065) 1,62 (0,01) 2012-10-12
Pelion SA zakup akcji własnych 302 595 (2 164) 2,54 (0,02) 302 595 (2 164) 1,61 (0,01) 2012-10-11
Pelion SA zakup akcji własnych 300 431 (2 252) 2,52 (0,02) 300 431 (2 252) 1,60 (0,01) 2012-10-10
Pelion SA zakup akcji własnych 298 179 (2 191) 2,50 (0,02) 298 179 (2 191) 1,59 (0,01) 2012-10-09
Pelion SA zakup akcji własnych 295 988 (2 150) 2,48 (0,02) 295 988 (2 150) 1,58 (0,01) 2012-10-08
Pelion SA zakup akcji własnych 293 838 (2 219) 2,46 (0,01) 293 838 (2 219) 1,57 (0,02) 2012-10-05
Pelion SA zakup akcji własnych 291 619 (2 227) 2,45 (0,02) 291 619 (2 227) 1,55 (0,01) 2012-10-04
Pelion SA zakup akcji własnych 289 392 (2 301) 2,43 (0,02) 289 392 (2 301) 1,54 (0,01) 2012-10-03
Pelion SA zakup akcji własnych 287 091 (4 575) 2,41 (0,04) 287 091 (4 575) 1,53 (0,03) 2012-10-02
Pelion SA zakup akcji własnych 282 516 (4 582) 2,37 (0,04) 282 516 (4 582) 1,50 (0,02) 2012-10-01
Pelion SA zakup akcji własnych 277 934 (4 452) 2,33 (0,04) 277 934 (4 452) 1,48 (0,02) 2012-09-28
Pelion SA zakup akcji własnych 273 482 (40) 2,29 273 482 (40) 1,46 2012-09-27
Pelion SA zakup akcji własnych 273 442 (4 452) 2,29 (0,03) 273 442 (4 452) 1,46 (0,03) 2012-09-26
Pelion SA zakup akcji własnych 268 990 (4 448) 2,26 (0,04) 268 990 (4 448) 1,43 (0,02) 2012-09-25
Pelion SA zakup akcji własnych 264 542 (4 392) 2,22 (0,04) 264 542 (4 392) 1,41 (0,03) 2012-09-24
Pelion SA zakup akcji własnych 260 150 (466) 2,18 260 150 (466) 1,38 2012-09-21
Pelion SA zakup akcji własnych 259 684 (5 576) 2,18 (0,05) 259 684 (5 576) 1,38 (0,03) 2012-09-20
Pelion SA zakup akcji własnych 254 108 (5 382) 2,13 (0,04) 254 108 (5 382) 1,35 (0,03) 2012-09-19
Pelion SA zakup akcji własnych 248 726 (5 176) 2,09 (0,05) 248 726 (5 176) 1,32 (0,03) 2012-09-18
Pelion SA zakup akcji własnych 243 550 (5 127) 2,04 (0,04) 243 550 (5 127) 1,29 (0,02) 2012-09-17
Pelion SA zakup akcji własnych 238 423 (4 975) 2,00 (0,04) 238 423 (4 975) 1,27 (0,03) 2012-09-14
Pelion SA zakup akcji własnych 233 448 (4 875) 1,96 (0,04) 233 448 (4 875) 1,24 (0,03) 2012-09-13
Pelion SA zakup akcji własnych 228 573 (4 980) 1,92 (0,05) 228 573 (4 980) 1,21 (0,02) 2012-09-12
Pelion SA zakup akcji własnych 223 593 (72) 1,87 223 593 (72) 1,19 2012-09-10
Pelion SA zakup akcji własnych 223 521 (3 369) 1,87 (0,03) 223 521 (3 369) 1,19 (0,02) 2012-09-07
Pelion SA zakup akcji własnych 220 152 (2 355) 1,84 (0,01) 220 152 (2 355) 1,17 (0,02) 2012-09-06
Pelion SA zakup akcji własnych 217 797 (4 540) 1,83 (0,04) 217 797 (4 540) 1,15 (0,02) 2012-09-05
Pelion SA zakup akcji własnych 213 257 (4 041) 1,79 (0,04) 213 257 (4 041) 1,13 (0,02) 2012-09-04
Pelion SA zakup akcji własnych 209 216 (4 116) 1,75 (0,03) 209 216 (4 116) 1,11 (0,02) 2012-09-03
Pelion SA zakup akcji własnych 205 100 (4 390) 1,72 (0,04) 205 100 (4 390) 1,09 (0,03) 2012-08-30
Pelion SA zakup akcji własnych 200 710 (4 324) 1,68 (0,03) 200 710 (4 324) 1,06 (0,02) 2012-08-28
Pelion SA zakup akcji własnych 196 386 (1 529) 1,65 (0,02) 196 386 (1 529) 1,04 (0,01) 2012-08-27
Pelion SA zakup akcji własnych 194 857 (227) 1,63 194 857 (227) 1,03 2012-08-24
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 1 313 954 (128 219) 11,04 (1,08) 1 313 954 (128 219) 7,02 (0,72) 2012-08-24
Kalinka, Jan Aleksander 15 400 0,13 (0,13) 15 400 0,08 (0,08) 2012-08-24
Kalinka, Jan Aleksander 15 400 0,00 (-0,12) 15 400 0,00 (-0,08) 2012-08-24
Kalinka, Jan Aleksander 15 400 0,12 (-0,01) 15 400 0,08 2012-08-24
Kalinka, Jan Aleksander 15 400 0,13 15 400 0,08 2012-08-24
Kalinka, Jan Aleksander 15 400 (2 400) 0,13 (0,03) 15 400 (2 400) 0,08 (0,02) 2012-08-24
Aviva OFE Aviva Santander 1 209 716 10,16 (-0,53) 1 209 716 6,46 (-0,15) 2012-08-24
Aviva OFE Aviva Santander 1 209 716 10,69 (0,09) 1 209 716 6,61 (0,02) 2012-08-24
Aviva OFE Aviva Santander 1 209 716 10,60 (0,01) 1 209 716 6,59 (-0,02) 2012-08-24
Aviva OFE Aviva Santander 1 209 716 10,59 (-0,22) 1 209 716 6,61 2012-08-24
Aviva OFE Aviva Santander 1 209 716 10,81 (-0,04) 1 209 716 6,61 (-0,02) 2012-08-24
Aviva OFE Aviva Santander 1 209 716 (189 941) 10,85 (2,29) 1 209 716 (189 941) 6,63 (1,22) 2012-08-24
Pelion SA zakup akcji własnych 194 630 (3 501) 1,63 (0,03) 194 630 (3 501) 1,03 (0,02) 2012-08-23
Pelion SA zakup akcji własnych 191 129 (381) 1,60 191 129 (381) 1,01 2012-08-22
Pelion SA zakup akcji własnych 190 748 (478) 1,60 (0,01) 190 748 (478) 1,01 2012-08-21
Pelion SA zakup akcji własnych 190 270 (4 966) 1,59 (0,04) 190 270 (4 966) 1,01 (0,03) 2012-08-20
Pelion SA zakup akcji własnych 185 304 (111) 1,55 185 304 (111) 0,98 2012-08-17
Pelion SA zakup akcji własnych 185 193 (487) 1,55 185 193 (487) 0,98 2012-08-16
Pelion SA zakup akcji własnych 184 706 (5 875) 1,55 (0,05) 184 706 (5 875) 0,98 (0,03) 2012-08-14
Pelion SA zakup akcji własnych 178 831 (5 751) 1,50 (0,09) 178 831 (5 751) 0,95 (0,05) 2012-08-13
Pelion SA zakup akcji własnych 173 080 1,41 (-0,04) 173 080 0,90 (-0,01) 2012-08-10
Pelion SA zakup akcji własnych 173 080 (5 813) 1,45 (0,09) 173 080 (5 813) 0,91 (0,04) 2012-08-10
Pelion SA zakup akcji własnych 167 267 (5 076) 1,36 (0,04) 167 267 (5 076) 0,87 (0,03) 2012-08-09
Pelion SA zakup akcji własnych 162 191 (6 157) 1,32 (0,05) 162 191 (6 157) 0,84 (0,03) 2012-08-08
Pelion SA zakup akcji własnych 156 034 (6 672) 1,27 (0,06) 156 034 (6 672) 0,81 (0,04) 2012-08-07
Pelion SA zakup akcji własnych 149 362 (-340 570) 1,21 (-2,79) 149 362 (-340 570) 0,77 (-1,82) 2012-08-06
Pelion SA zakup akcji własnych 489 932 (347 630) 4,00 (2,84) 489 932 (347 630) 2,59 (1,84) 2012-08-03
Pelion SA zakup akcji własnych 142 302 (-339 946) 1,16 (-2,77) 142 302 (-339 946) 0,75 (-1,80) 2012-08-03
Pelion SA zakup akcji własnych 482 248 (7 553) 3,93 (0,06) 482 248 (7 553) 2,55 (0,04) 2012-08-02
Pelion SA zakup akcji własnych 474 695 (7 365) 3,87 (0,06) 474 695 (7 365) 2,51 (0,04) 2012-08-01
Pelion SA zakup akcji własnych 467 330 (26) 3,81 467 330 (26) 2,47 2012-07-31
Pelion SA zakup akcji własnych 467 304 (555) 3,81 467 304 (555) 2,47 2012-07-30
Pelion SA zakup akcji własnych 466 749 (7 328) 3,81 (0,06) 466 749 (7 328) 2,47 (0,04) 2012-07-27
Pelion SA zakup akcji własnych 459 421 (7 202) 3,75 (0,06) 459 421 (7 202) 2,43 (0,04) 2012-07-26
Pelion SA zakup akcji własnych 452 219 (7 172) 3,69 (0,06) 452 219 (7 172) 2,39 (0,04) 2012-07-25
Pelion SA zakup akcji własnych 445 047 (199) 3,63 445 047 (199) 2,35 2012-07-24
Pelion SA zakup akcji własnych 444 848 (6 497) 3,63 (0,06) 444 848 (6 497) 2,35 (0,04) 2012-07-23
Ogółem 11 900 468 (-347 630) 0 18 993 668 (-347 630) 0 2012-07-23
Pelion SA zakup akcji własnych 438 351 (7 101) 3,57 (0,05) 438 351 (7 101) 2,31 (0,04) 2012-07-20
Pelion SA zakup akcji własnych 431 250 (6 347) 3,52 (0,06) 431 250 (6 347) 2,27 (0,03) 2012-07-19
Pelion SA zakup akcji własnych 424 903 (6 226) 3,46 (0,05) 424 903 (6 226) 2,24 (0,03) 2012-07-18
Pelion SA zakup akcji własnych 418 677 (6 097) 3,41 (0,05) 418 677 (6 097) 2,21 (0,04) 2012-07-17
Pelion SA zakup akcji własnych 412 580 (498) 3,36 412 580 (498) 2,17 2012-07-16
Pelion SA zakup akcji własnych 412 082 (5 931) 3,36 (0,05) 412 082 (5 931) 2,17 (0,03) 2012-07-13
Pelion SA zakup akcji własnych 406 151 (5 985) 3,31 (0,05) 406 151 (5 985) 2,14 (0,03) 2012-07-12
Pelion SA zakup akcji własnych 400 166 (4 647) 3,26 (0,04) 400 166 (4 647) 2,11 (0,03) 2012-07-11
Pelion SA zakup akcji własnych 395 519 (3 934) 3,22 (0,03) 395 519 (3 934) 2,08 (0,02) 2012-07-10
Pelion SA zakup akcji własnych 391 585 (3 239) 3,19 (0,02) 391 585 (3 239) 2,06 (0,02) 2012-07-09
Pelion SA zakup akcji własnych 388 346 (5 738) 3,17 (0,05) 388 346 (5 738) 2,04 (0,03) 2012-07-06
Pelion SA zakup akcji własnych 382 608 (2 943) 3,12 (0,03) 382 608 (2 943) 2,01 (0,01) 2012-07-03
Pelion SA zakup akcji własnych 379 665 (400) 3,09 379 665 (400) 2,00 (0,01) 2012-07-02
Pelion SA zakup akcji własnych 379 265 (2 951) 3,09 (0,02) 379 265 (3 951) 1,99 (0,02) 2012-06-29
Pelion SA zakup akcji własnych 376 314 (2 923) 3,07 (0,03) 375 314 (1 923) 1,97 (0,01) 2012-06-28
Pelion SA zakup akcji własnych 373 391 (2 792) 3,04 (0,02) 373 391 (2 792) 1,96 (0,01) 2012-06-27
Pelion SA zakup akcji własnych 370 599 (2 789) 3,02 (0,02) 370 599 (2 789) 1,95 (0,02) 2012-06-26
Pelion SA zakup akcji własnych 367 810 (2 744) 3,00 (0,02) 367 810 (2 744) 1,93 (0,01) 2012-06-25
Pelion SA zakup akcji własnych 365 066 (1 373) 2,98 (0,02) 365 066 (1 373) 1,92 (0,01) 2012-06-22
Pelion SA zakup akcji własnych 363 693 (1 372) 2,96 (0,01) 363 693 (1 372) 1,91 (0,01) 2012-06-21
Pelion SA zakup akcji własnych 362 321 (1 419) 2,95 (0,01) 362 321 (1 419) 1,90 2012-06-20
Pelion SA zakup akcji własnych 360 902 (1 393) 2,94 (0,01) 360 902 (1 393) 1,90 (0,01) 2012-06-19
Pelion SA zakup akcji własnych 359 509 (1 349) 2,93 (0,01) 359 509 (1 349) 1,89 (0,01) 2012-06-18
Pelion SA zakup akcji własnych 358 160 (7) 2,92 358 160 (7) 1,88 2012-06-15
Pelion SA zakup akcji własnych 358 153 (1 239) 2,92 (0,01) 358 153 (1 239) 1,88 (0,01) 2012-06-14
Pelion SA zakup akcji własnych 356 914 (1 942) 2,91 (0,02) 356 914 (1 942) 1,87 (0,01) 2012-06-13
Pelion SA zakup akcji własnych 354 972 (858) 2,89 354 972 (858) 1,86 2012-06-06
Pelion SA zakup akcji własnych 354 114 (850) 2,89 (0,01) 354 114 (850) 1,86 2012-06-05
Pelion SA zakup akcji własnych 353 264 (852) 2,88 (0,01) 353 264 (852) 1,86 (0,01) 2012-06-04
Pelion SA zakup akcji własnych 352 412 (827) 2,87 352 412 (827) 1,85 2012-06-01
Pelion SA zakup akcji własnych 351 585 (766) 2,87 (0,01) 351 585 (766) 1,85 (0,01) 2012-05-31
Pelion SA zakup akcji własnych 350 819 (720) 2,86 (0,01) 350 819 (720) 1,84 2012-05-30
Pelion SA zakup akcji własnych 350 099 (776) 2,85 350 099 (776) 1,84 (0,01) 2012-05-29
Pelion SA zakup akcji własnych 349 323 (815) 2,85 (0,01) 349 323 (815) 1,83 (0,03) 2012-05-28
Pelion SA zakup akcji własnych 348 508 (-6 779) 2,84 (-0,06) 348 508 (-6 779) 1,80 (-0,07) 2012-05-24
Pelion SA zakup akcji własnych 355 287 2,90 (2,90) 355 287 1,87 (1,87) 2012-05-24
NN OFE 1 140 639 10,00 (0,01) 1 140 639 6,21 (-0,02) 2012-05-14
NN OFE 1 140 639 9,99 (-0,20) 1 140 639 6,23 (-0,01) 2012-05-14
NN OFE 1 140 639 10,19 (-0,04) 1 140 639 6,24 (-0,01) 2012-05-14
NN OFE 1 140 639 (40 639) 10,23 (1,25) 1 140 639 (40 639) 6,25 (0,57) 2012-05-14
NN OFE 1 100 000 (-40 639) 8,98 (-0,33) 1 100 000 (-40 639) 5,68 (-0,32) 2012-05-14
NN OFE 1 140 639 9,31 (-0,27) 1 140 639 6,00 (-0,06) 2012-05-14
NN OFE 1 140 639 9,58 (-0,50) 1 140 639 6,06 (-0,17) 2012-05-14
NN OFE 1 140 639 (240 639) 10,08 (2,84) 1 140 639 (240 639) 6,23 (1,62) 2012-05-14
Kalinka, Jan Aleksander 13 000 0,10 13 000 0,06 2012-05-14
Kalinka, Jan Aleksander 13 000 (3 000) 0,10 (0,02) 13 000 (3 000) 0,06 (0,01) 2012-05-14
Wiśniewska, Cecylia Teresa 7 100 0,00 (-0,05) 7 100 0,00 (-0,03) 2012-03-31
Szwajcowski Jacek 1 211 582 9,89 (-0,29) 5 878 382 30,95 (-0,28) 2012-03-31
Szwajcowski Jacek 1 211 582 (-18 102) 10,18 (0,15) 5 878 382 (-18 102) 31,23 (0,75) 2012-03-31
Aviva OFE Aviva Santander 1 019 775 8,56 (0,24) 1 019 775 5,41 (0,05) 2012-03-31
Aviva OFE Aviva Santander 1 019 775 (19 775) 8,32 (0,27) 1 019 775 (19 775) 5,36 (0,24) 2012-03-31
Ogółem 12 248 098 (-168 141) 0 19 341 298 (-168 141) 0 2011-11-29
KIPF sp. z o.o. 919 887 7,40 919 887 4,71 2011-11-24
Szwajcowski Jacek 1 229 684 10,03 (0,13) 5 896 484 30,48 (0,26) 2011-11-14
Szwajcowski Jacek 1 229 684 (55 871) 9,90 (0,31) 5 896 484 (55 871) 30,22 2011-11-14
Przystalski Ignacy 73 350 0,59 73 350 0,37 2011-11-14
Przystalski Ignacy 73 350 0,59 (-0,02) 73 350 0,37 (-0,01) 2011-11-14
Przystalski Ignacy 73 350 0,61 (-0,03) 73 350 0,38 (-0,02) 2011-11-14
Przystalski Ignacy 73 350 0,64 73 350 0,40 (0,01) 2011-11-14
Przystalski Ignacy 73 350 0,64 73 350 0,39 (-0,01) 2011-11-14
Przystalski Ignacy 73 350 0,64 (0,64) 73 350 0,40 (0,40) 2011-11-14
Przystalski Ignacy 73 350 (15 500) 0,00 (-0,46) 73 350 (15 500) 0,00 (-0,29) 2011-11-14
NN OFE 900 000 (-89 001) 7,24 (-0,83) 900 000 (-89 001) 4,61 (-0,50) 2011-11-14
Molenda Zbigniew 745 819 (4 500) 6,00 (-0,65) 3 079 019 (4 500) 15,78 (-1,08) 2011-11-14
Molenda Zbigniew 741 319 (-4 500) 6,65 (0,57) 3 074 519 (-4 500) 16,86 (0,95) 2011-11-14
Molenda Zbigniew 745 819 6,08 (-0,18) 3 079 019 15,91 (-0,44) 2011-11-14
Molenda Zbigniew 745 819 6,26 (-0,33) 3 079 019 16,35 (-0,47) 2011-11-14
Molenda Zbigniew 745 819 6,59 (0,05) 3 079 019 16,82 (0,04) 2011-11-14
Molenda Zbigniew 745 819 6,54 (0,01) 3 079 019 16,78 (-0,04) 2011-11-14
Molenda Zbigniew 745 819 6,53 (-0,13) 3 079 019 16,82 (-0,02) 2011-11-14
Molenda Zbigniew 745 819 6,66 (-0,03) 3 079 019 16,84 (-0,04) 2011-11-14
Molenda Zbigniew 745 819 (18 600) 6,69 (0,78) 3 079 019 (18 600) 16,88 (1,10) 2011-11-14
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 1 185 735 9,96 (0,42) 1 185 735 6,30 (0,23) 2011-11-14
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 1 185 735 9,54 (-0,14) 1 185 735 6,07 (-0,06) 2011-11-14
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 1 185 735 (133 198) 9,68 (1,12) 1 185 735 (133 198) 6,13 (0,71) 2011-11-14
Dauenhauer Jacek 18 500 0,15 18 500 0,09 2011-11-14
Dauenhauer Jacek 18 500 0,15 (-0,01) 18 500 0,09 (-0,01) 2011-11-14
Dauenhauer Jacek 18 500 0,16 18 500 0,10 2011-11-14
Dauenhauer Jacek 18 500 0,16 18 500 0,10 2011-11-14
Dauenhauer Jacek 18 500 0,16 (0,16) 18 500 0,10 (0,10) 2011-11-14
Dauenhauer Jacek 18 500 0,00 (-0,14) 18 500 0,00 (-0,09) 2011-11-14
Dauenhauer Jacek 18 500 (15 500) 0,14 (0,12) 18 500 (15 500) 0,09 (0,08) 2011-11-14
Biendara Anna 7 663 0,00 (-0,06) 7 663 0,00 (-0,03) 2011-11-14
Biendara Anna 7 663 0,06 7 663 0,03 2011-11-14
Biendara Anna 7 663 0,06 7 663 0,03 (-0,01) 2011-11-14
Biendara Anna 7 663 0,06 7 663 0,04 2011-11-14
Biendara Anna 7 663 0,06 7 663 0,04 2011-11-14
Biendara Anna 7 663 0,06 7 663 0,04 2011-11-14
Biendara Anna 7 663 (600) 0,06 (0,01) 7 663 (600) 0,04 (0,01) 2011-11-14
Aviva OFE Aviva Santander 1 000 000 8,05 (-0,11) 1 000 000 5,12 (-0,05) 2011-11-14
Aviva OFE Aviva Santander 1 000 000 (27 648) 8,16 (0,21) 1 000 000 (27 648) 5,17 (0,14) 2011-11-14
Ogółem 12 416 239 (125 400) 0 19 509 439 (125 400) 0 2011-07-29
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 1 052 537 8,56 (0,09) 1 052 537 5,42 (0,03) 2011-07-05
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 1 052 537 (78 692) 8,47 (0,52) 1 052 537 (78 692) 5,39 (0,36) 2011-07-05
Artio Global Management LLC 911 230 (-91 573) 7,41 (-0,74) 911 230 (-91 573) 4,70 (-0,47) 2011-07-05
Artio Global Management LLC 1 002 803 (-109 066) 8,15 (-0,68) 1 002 803 (-109 066) 5,17 (-0,48) 2011-07-04
Przystalski Ignacy 57 850 0,46 (-0,01) 57 850 0,29 2011-05-13
Przystalski Ignacy 57 850 (18 600) 0,47 (0,16) 57 850 (18 600) 0,29 (0,10) 2011-05-13
Molenda Zbigniew 727 219 5,91 (0,06) 3 060 419 15,78 (0,10) 2011-05-13
Molenda Zbigniew 727 219 (23 200) 5,85 (0,26) 3 060 419 (23 200) 15,68 (0,14) 2011-05-13
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 973 845 7,95 (0,03) 973 845 5,03 (0,01) 2011-05-13
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 973 845 (5 522) 7,92 (0,02) 973 845 (5 522) 5,02 (0,02) 2011-05-13
Dauenhauer Jacek 3 000 0,02 3 000 0,01 2011-05-13
Dauenhauer Jacek 3 000 (-1 000) 0,02 (-0,01) 3 000 (-1 000) 0,01 (-0,01) 2011-05-13
Biendara Anna 7 063 0,05 7 063 0,03 2011-05-13
Biendara Anna 7 063 (-11 537) 0,05 (-0,10) 7 063 (-11 537) 0,03 (-0,06) 2011-05-13
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 968 323 7,90 968 323 5,00 2011-05-12
Ogółem 12 290 839 (41 800) 0 19 384 039 (41 800) 0 2011-03-25
Ogółem 12 249 039 (18 600) 0 19 342 239 (18 600) 0 2011-01-24
Szwajcowski Jacek 1 173 813 9,59 (0,01) 5 840 613 30,22 (0,03) 2010-11-15
Szwajcowski Jacek 1 173 813 9,58 (0,03) 5 840 613 30,19 (0,06) 2010-11-15
Szwajcowski Jacek 1 173 813 9,55 (0,10) 5 840 613 30,13 (0,20) 2010-11-15
Szwajcowski Jacek 1 173 813 (-42 296) 9,45 (-0,20) 5 840 613 (-42 296) 29,93 (0,05) 2010-11-15
Biendara Anna 18 600 0,15 18 600 0,09 2010-11-15
Biendara Anna 18 600 0,15 18 600 0,09 2010-11-15
Biendara Anna 18 600 (12 600) 0,15 (0,11) 18 600 (12 600) 0,09 (0,06) 2010-11-15
Aviva OFE Aviva Santander 972 352 7,95 (0,02) 972 352 5,03 (0,01) 2010-11-01
Aviva OFE Aviva Santander 972 352 7,93 (0,02) 972 352 5,02 (0,01) 2010-11-01
Aviva OFE Aviva Santander 972 352 7,91 (0,08) 972 352 5,01 (0,03) 2010-11-01
Aviva OFE Aviva Santander 972 352 7,83 (0,11) 972 352 4,98 (0,04) 2010-11-01
Ogółem 12 230 439 (-360 974) 0 19 323 639 (-360 974) 0 2010-10-21
Szwajcowski Jacek 1 216 109 9,65 (-0,29) 5 882 909 29,88 (-0,56) 2010-08-31
Szwajcowski Jacek 1 216 109 (-21 134) 9,94 (0,12) 5 882 909 (-21 134) 30,44 (0,17) 2010-08-31
Pelion SA 0 0,00 0 0,00 2010-06-23
Pelion SA 0 (-360 974) 0,00 (-2,86) 0 (-360 974) 0,00 (-1,86) 2010-06-23
Pelion SA 360 974 (2 862) 2,86 (0,02) 360 974 (2 862) 1,86 (0,01) 2010-05-28
Pelion SA 358 112 (11 454) 2,84 (0,09) 358 112 (11 454) 1,85 (0,06) 2010-05-27
Pelion SA 346 658 (4 195) 2,75 (0,04) 346 658 (4 195) 1,79 (0,02) 2010-05-25
Pelion SA 342 463 (4 082) 2,71 (0,03) 342 463 (4 082) 1,77 (0,03) 2010-05-24
Pelion SA 338 381 (11 778) 2,68 (0,09) 338 381 (11 778) 1,74 (0,06) 2010-05-20
Pelion SA 326 603 (-5 000) 2,59 (-0,04) 326 603 (-5 000) 1,68 (-0,03) 2010-05-18
Pelion SA 331 603 (11 537) 2,63 (0,09) 331 603 (11 537) 1,71 (0,06) 2010-05-18
Pelion SA 320 066 (771) 2,54 (0,01) 320 066 (771) 1,65 (0,01) 2010-05-17
Pelion SA 319 295 (6 841) 2,53 (0,05) 319 295 (6 841) 1,64 (0,03) 2010-05-14
Pelion SA 312 454 (4 345) 2,48 (0,04) 312 454 (4 345) 1,61 (0,03) 2010-05-13
Pelion SA 308 109 (7 104) 2,44 (0,05) 308 109 (7 104) 1,58 (0,03) 2010-05-06
Pelion SA 301 005 (8 778) 2,39 (0,07) 301 005 (8 778) 1,55 (0,05) 2010-05-05
Pelion SA 292 227 (5 772) 2,32 (0,05) 292 227 (5 772) 1,50 (0,03) 2010-04-30
Pelion SA 286 455 (3 899) 2,27 (0,03) 286 455 (3 899) 1,47 (0,02) 2010-04-28
Pelion SA 282 556 (6 831) 2,24 (0,06) 282 556 (6 831) 1,45 (0,03) 2010-04-27
Pelion SA 275 725 (3 443) 2,18 (0,02) 275 725 (3 443) 1,42 (0,02) 2010-04-26
Pelion SA 272 282 (527) 2,16 (0,01) 272 282 (527) 1,40 (0,01) 2010-04-23
Pelion SA 271 755 (4 959) 2,15 (0,04) 271 755 (4 959) 1,39 (0,02) 2010-04-22
Pelion SA 266 796 (4 426) 2,11 (0,03) 266 796 (4 426) 1,37 (0,02) 2010-04-20
Pelion SA 262 370 (1 105) 2,08 (0,01) 262 370 (1 105) 1,35 (0,01) 2010-04-19
Pelion SA 261 265 (7 374) 2,07 (0,06) 261 265 (7 374) 1,34 (0,04) 2010-04-16
Pelion SA 253 891 (4 725) 2,01 (0,04) 253 891 (4 725) 1,30 (0,02) 2010-04-14
Pelion SA 249 166 (3 627) 1,97 (0,02) 249 166 (3 627) 1,28 (0,02) 2010-04-13
Pelion SA 245 539 1,95 245 539 1,26 2010-04-12
Pelion SA 245 539 (2 147) 1,95 (0,02) 245 539 (2 147) 1,26 (0,01) 2010-04-12
Pelion SA 243 392 (4 829) 1,93 (0,04) 243 392 (4 829) 1,25 (0,03) 2010-04-09
Pelion SA 238 563 (8 686) 1,89 (0,07) 238 563 (8 686) 1,22 (0,04) 2010-04-08
Pelion SA 229 877 (6 198) 1,82 (0,05) 229 877 (6 198) 1,18 (0,04) 2010-03-31
Pelion SA 223 679 (4 367) 1,77 (0,03) 223 679 (4 367) 1,14 (0,02) 2010-03-29
Pelion SA 219 312 (4 070) 1,74 (0,04) 219 312 (4 070) 1,12 (0,02) 2010-03-26
Pelion SA 215 242 (3 660) 1,70 (0,02) 215 242 (3 660) 1,10 (0,02) 2010-03-25
Pelion SA 211 582 (6 379) 1,68 (0,06) 211 582 (6 379) 1,08 (0,03) 2010-03-24
Pelion SA 205 203 (5 249) 1,62 (0,04) 205 203 (5 249) 1,05 (0,03) 2010-03-22
Pelion SA 199 954 (4 061) 1,58 (0,03) 199 954 (4 061) 1,02 (0,02) 2010-03-18
Pelion SA 195 893 (2 733) 1,55 (0,02) 195 893 (2 733) 1,00 (0,01) 2010-03-16
Pelion SA 193 160 (2 576) 1,53 (0,02) 193 160 (2 576) 0,99 (0,02) 2010-03-15
Pelion SA 190 584 (2 437) 1,51 (0,02) 190 584 (2 437) 0,97 (0,01) 2010-03-12
Pelion SA 188 147 (2 204) 1,49 (0,02) 188 147 (2 204) 0,96 (0,01) 2010-03-11
Pelion SA 185 943 (5 562) 1,47 (0,04) 185 943 (5 562) 0,95 (0,03) 2010-03-10
Pelion SA 180 381 (1 851) 1,43 (0,02) 180 381 (1 851) 0,92 (0,01) 2010-03-09
Pelion SA 178 530 (4 409) 1,41 (0,03) 178 530 (4 409) 0,91 (0,02) 2010-03-08
Szwajcowski Jacek 1 237 243 (-25 387) 9,82 (-0,20) 5 904 043 (-25 387) 30,27 (-0,05) 2010-03-01
Pelion SA 174 121 (1 500) 1,38 (0,01) 174 121 (1 500) 0,89 (0,01) 2010-03-01
Pelion SA 172 621 (1 049) 1,37 (0,01) 172 621 (1 049) 0,88 (0,01) 2010-02-25
Pelion SA 171 572 (770) 1,36 (0,01) 171 572 (770) 0,87 2010-02-24
Pelion SA 170 802 (1 869) 1,35 (0,01) 170 802 (1 869) 0,87 (0,01) 2010-02-23
Pelion SA 168 933 (1 838) 1,34 (0,02) 168 933 (1 838) 0,86 (0,01) 2010-02-22
Pelion SA 167 095 (1 571) 1,32 (0,01) 167 095 (1 571) 0,85 (0,01) 2010-02-19
Pelion SA 165 524 (324) 1,31 165 524 (324) 0,84 2010-02-18
Pelion SA 165 200 (1 998) 1,31 (0,02) 165 200 (1 998) 0,84 (0,01) 2010-02-17
Pelion SA 163 202 (3 851) 1,29 (0,03) 163 202 (3 851) 0,83 (0,02) 2010-02-15
Pelion SA 159 351 (-2 253) 1,26 (-0,02) 159 351 (-2 253) 0,81 (-0,01) 2010-02-05
Pelion SA 161 604 (2 580) 1,28 (0,02) 161 604 (2 580) 0,82 (0,01) 2010-02-05
Pelion SA 159 024 (196) 1,26 159 024 (196) 0,81 2010-02-02
Pelion SA 158 828 (267) 1,26 (0,01) 158 828 (267) 0,81 2010-01-29
Pelion SA 158 561 (50) 1,25 158 561 (50) 0,81 2010-01-28
Pelion SA 158 511 (3 348) 1,25 (0,02) 158 511 (3 348) 0,81 (0,02) 2010-01-26
Pelion SA 155 163 (1 605) 1,23 (0,02) 155 163 (1 605) 0,79 (0,01) 2010-01-25
Pelion SA 153 558 (200) 1,21 153 558 (200) 0,78 2010-01-22
Pelion SA 153 358 (11 519) 1,21 (0,09) 153 358 (11 519) 0,78 (0,06) 2010-01-13
Pelion SA 141 839 (-6 707) 1,12 (-0,05) 141 839 (-6 707) 0,72 (-0,04) 2010-01-11
Pelion SA 148 546 (12 984) 1,17 (0,10) 148 546 (12 984) 0,76 (0,07) 2010-01-11
Pelion SA 135 562 (3 747) 1,07 (0,03) 135 562 (3 747) 0,69 (0,02) 2010-01-06
Szwajcowski Jacek 1 262 630 (-42 250) 10,02 (-0,35) 5 929 430 (-42 250) 30,32 (-0,23) 2009-10-05
Szwajcowski Jacek 1 304 880 (10 000) 10,37 (0,08) 5 971 680 (10 000) 30,55 (0,05) 2009-05-15
Kalinka, Jan Aleksander 10 000 0,08 10 000 0,05 2009-02-27
Kalinka, Jan Aleksander 10 000 0,08 10 000 0,05 2009-02-27
Kalinka, Jan Aleksander 10 000 0,08 (0,01) 10 000 0,05 2009-02-27
Kalinka, Jan Aleksander 10 000 0,07 (-0,01) 10 000 0,05 2009-02-27
Kalinka, Jan Aleksander 10 000 0,08 10 000 0,05 2009-02-27
Kalinka, Jan Aleksander 10 000 (2 000) 0,08 (0,02) 10 000 (2 000) 0,05 (0,01) 2009-02-27
Szwajcowski Jacek 1 294 880 (19 568) 10,29 (0,16) 5 961 680 (19 568) 30,50 (0,31) 2008-11-14
Molenda Zbigniew 704 019 5,59 (-0,16) 3 037 219 15,54 (-0,17) 2008-11-14
Molenda Zbigniew 704 019 5,75 (0,01) 3 037 219 15,71 (0,01) 2008-11-14
Molenda Zbigniew 704 019 5,74 (0,02) 3 037 219 15,70 (0,04) 2008-11-14
Molenda Zbigniew 704 019 (22 469) 5,72 (0,31) 3 037 219 (22 469) 15,66 (0,34) 2008-11-14
Kalinka, Jan Aleksander 8 000 (3 000) 0,06 (0,03) 8 000 (3 000) 0,04 (0,02) 2008-11-14
Dauenhauer Jacek 4 000 0,03 4 000 0,02 2008-11-14
Dauenhauer Jacek 4 000 0,03 4 000 0,02 2008-11-14
Dauenhauer Jacek 4 000 0,03 4 000 0,02 2008-11-14
Dauenhauer Jacek 4 000 0,03 (0,03) 4 000 0,02 (0,02) 2008-11-14
Pelion SA 131 815 (5 972) 1,04 (0,04) 131 815 (5 972) 0,67 (0,03) 2008-10-07
Pelion SA 125 843 (3 509) 1,00 (0,03) 125 843 (3 509) 0,64 (0,02) 2008-09-01
Pelion SA 122 334 (3 997) 0,97 (0,03) 122 334 (3 997) 0,62 (0,02) 2008-08-29
Pelion SA 118 337 (4 447) 0,94 (0,04) 118 337 (4 447) 0,60 (0,02) 2008-08-28
Pelion SA 113 890 (4 788) 0,90 (0,04) 113 890 (4 788) 0,58 (0,03) 2008-08-27
Pelion SA 109 102 (4 629) 0,86 (0,03) 109 102 (4 629) 0,55 (0,02) 2008-08-26
Pelion SA 104 473 (4 670) 0,83 (0,04) 104 473 (4 670) 0,53 (0,03) 2008-08-25
Pelion SA 99 803 (10 388) 0,79 (0,08) 99 803 (10 388) 0,50 (0,05) 2008-08-22
Pelion SA 89 415 (10 402) 0,71 (0,09) 89 415 (10 402) 0,45 (0,05) 2008-08-20
Wiśniewska, Cecylia Teresa 7 100 0,05 7 100 0,03 2008-08-14
Wiśniewska, Cecylia Teresa 7 100 0,05 7 100 0,03 2008-08-14
Wiśniewska, Cecylia Teresa 7 100 0,05 7 100 0,03 2008-08-14
Wiśniewska, Cecylia Teresa 7 100 0,05 7 100 0,03 2008-08-14
Wiśniewska, Cecylia Teresa 7 100 0,05 7 100 0,03 2008-08-14
Wiśniewska, Cecylia Teresa 7 100 0,05 7 100 0,03 2008-08-14
Pelion SA 79 013 (3 130) 0,62 (0,02) 79 013 (3 130) 0,40 (0,02) 2008-07-31
Pelion SA 75 883 (7 602) 0,60 (0,06) 75 883 (7 602) 0,38 (0,04) 2008-07-30
Pelion SA 68 281 (7 216) 0,54 (0,06) 68 281 (7 216) 0,34 (0,03) 2008-07-29
Pelion SA 61 065 (7 048) 0,48 (0,06) 61 065 (7 048) 0,31 (0,04) 2008-07-28
Pelion SA 54 017 (6 959) 0,42 (0,05) 54 017 (6 959) 0,27 (0,04) 2008-07-25
Pelion SA 47 058 (6 417) 0,37 (0,05) 47 058 (6 417) 0,23 (0,03) 2008-07-24
Pelion SA 40 641 (12 198) 0,32 (0,10) 40 641 (12 198) 0,20 (0,06) 2008-07-23
Pelion SA 28 443 (5 555) 0,22 (0,04) 28 443 (5 555) 0,14 (0,03) 2008-07-21
Pelion SA 22 888 (3 000) 0,18 (0,03) 22 888 (3 000) 0,11 (0,01) 2008-07-18
Pelion SA 19 888 (1 380) 0,15 (0,01) 19 888 (1 380) 0,10 (0,01) 2008-07-17
Pelion SA 18 508 (2 454) 0,14 (0,02) 18 508 (2 454) 0,09 (0,01) 2008-07-16
Pelion SA 16 054 (996) 0,12 (0,01) 16 054 (996) 0,08 (0,01) 2008-07-14
Pelion SA 15 058 (1 110) 0,11 15 058 (1 110) 0,07 2008-07-11
Pelion SA 13 948 (1 018) 0,11 (0,01) 13 948 (1 018) 0,07 (0,01) 2008-07-10
Pelion SA 12 930 (1 938) 0,10 (0,02) 12 930 (1 938) 0,06 (0,01) 2008-07-08
Pelion SA 10 992 (897) 0,08 10 992 (897) 0,05 2008-07-04
Pelion SA 10 095 (1 313) 0,08 (0,02) 10 095 (1 313) 0,05 (0,01) 2008-07-03
Pelion SA 8 782 (1 400) 0,06 (0,01) 8 782 (1 400) 0,04 (0,01) 2008-07-01
Dauenhauer Jacek 4 000 0,00 (-0,03) 4 000 0,00 (-0,02) 2008-06-30
Pelion SA 7 382 (2 906) 0,05 (0,02) 7 382 (2 906) 0,03 (0,01) 2008-06-27
Kalinka, Jan Aleksander 5 000 (1 483) 0,03 (0,01) 5 000 (1 483) 0,02 (0,01) 2008-05-15
Artio Global Management LLC 1 111 869 8,83 (-0,26) 1 111 869 5,65 (-0,10) 2008-05-15
Artio Global Management LLC 1 111 869 9,09 (0,02) 1 111 869 5,75 (0,01) 2008-05-15
Artio Global Management LLC 1 111 869 9,07 (0,03) 1 111 869 5,74 (0,01) 2008-05-15
Artio Global Management LLC 1 111 869 (66 913) 9,04 (0,74) 1 111 869 (66 913) 5,73 (0,42) 2008-05-15
Artio Global Management LLC 1 044 956 (65 000) 8,30 (0,52) 1 044 956 (65 000) 5,31 (0,33) 2008-05-08
Artio Global Management LLC 979 956 (-131 913) 7,78 (-1,05) 979 956 (-131 913) 4,98 (-0,67) 2008-05-07
Kalinka, Jan Aleksander 3 517 (500) 0,02 3 517 (500) 0,01 2008-02-29
Pelion SA 4 476 0,03 (0,03) 4 476 0,02 (0,02) 2007-12-20
Szwajcowski Jacek 1 275 312 (-50 000) 10,13 (-0,40) 5 942 112 (-50 000) 30,19 (-0,26) 2007-08-14
Przystalski Ignacy 39 250 0,31 (-0,01) 39 250 0,19 (-0,01) 2007-08-14
Przystalski Ignacy 39 250 0,32 39 250 0,20 2007-08-14
Przystalski Ignacy 39 250 0,32 (0,01) 39 250 0,20 2007-08-14
Przystalski Ignacy 39 250 (-20 000) 0,31 (-0,16) 39 250 (-20 000) 0,20 (-0,10) 2007-08-14
NN OFE 989 001 8,07 (0,03) 989 001 5,11 (0,01) 2007-08-14
NN OFE 989 001 8,04 (0,08) 989 001 5,10 (0,04) 2007-08-14
NN OFE 989 001 7,96 (0,11) 989 001 5,06 (0,04) 2007-08-14
NN OFE 989 001 7,85 (-0,23) 989 001 5,02 (-0,09) 2007-08-14
NN OFE 989 001 (-170 000) 8,08 (-1,23) 989 001 (-170 000) 5,11 (-0,82) 2007-08-14
Molenda Zbigniew 681 550 (-50 000) 5,41 (-0,40) 3 014 750 (-50 000) 15,32 (-0,25) 2007-08-14
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. zależny od Jacka Szwajcowskiego 919 887 7,31 (-0,21) 919 887 4,67 (-0,09) 2007-08-14
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. zależny od Jacka Szwajcowskiego 919 887 7,52 (0,02) 919 887 4,76 (0,01) 2007-08-14
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. zależny od Jacka Szwajcowskiego 919 887 7,50 (0,02) 919 887 4,75 (0,01) 2007-08-14
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. zależny od Jacka Szwajcowskiego 919 887 7,48 (0,48) 919 887 4,74 (0,74) 2007-08-14
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. zależny od Jacka Szwajcowskiego 919 887 (-10 000) 7,00 (-0,47) 919 887 (-10 000) 4,00 (-0,76) 2007-08-14
Aviva OFE Aviva Santander 972 352 (-363 802) 7,72 (-3,02) 972 352 (-363 802) 4,94 (-1,90) 2007-08-14
Ogółem 12 591 413 (8 400) 0 19 684 613 (8 400) 0 2007-06-12
Artio Global Management LLC 1 111 869 (118 805) 8,83 (0,94) 1 111 869 (118 805) 5,65 (0,61) 2007-04-17
Artio Global Management LLC 993 064 (-70 090) 7,89 (-0,55) 993 064 (-70 090) 5,04 (-0,36) 2007-03-23
Szwajcowski Jacek 1 325 312 (8 400) 10,53 (-0,05) 5 992 112 (8 400) 30,45 (-0,18) 2007-03-01
Przystalski Ignacy 59 250 (8 000) 0,47 (0,06) 59 250 (8 000) 0,30 (0,04) 2007-03-01
Molenda Zbigniew 731 550 (8 400) 5,81 3 064 750 (8 400) 15,57 (-0,07) 2007-03-01
Kalinka, Jan Aleksander 3 017 (220) 0,02 3 017 (220) 0,01 2007-03-01
Dauenhauer Jacek 4 000 0,03 4 000 0,02 2007-03-01
Biendara Anna 6 000 0,04 6 000 0,03 2007-03-01
Biendara Anna 6 000 0,04 6 000 0,03 2007-03-01
Artio Global Management LLC 1 063 154 8,44 1 063 154 (26 501) 5,40 (0,14) 2007-03-01
Artio Global Management LLC 1 063 154 8,44 1 036 653 5,26 2007-01-24
Ogółem 12 583 013 (144 050) 0 19 676 213 (144 050) 0 2007-01-05
Szwajcowski Jacek 1 316 912 (6 300) 10,58 (-0,04) 5 983 712 (6 300) 30,63 (-0,14) 2006-08-11
Przystalski Ignacy 51 250 0,41 51 250 0,26 2006-08-11
NN OFE 1 159 001 (159 001) 9,31 (1,14) 1 159 001 (159 001) 5,93 (0,76) 2006-08-11
Molenda Zbigniew 723 150 (6 300) 5,81 (0,70) 3 056 350 (6 300) 15,64 (-0,06) 2006-08-11
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. zależny od Jacka Szwajcowskiego 929 887 (49 000) 7,47 (0,39) 929 887 (49 000) 4,76 (0,26) 2006-08-11
Kalinka, Jan Aleksander 2 797 0,02 2 797 0,01 2006-08-11
Aviva OFE Aviva Santander 1 336 154 (10 781) 10,74 (0,09) 1 336 154 (10 781) 6,84 (0,06) 2006-08-11
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. 880 887 (-49 000) 7,08 (-0,39) 880 887 (-49 000) 4,50 (-0,26) 2006-07-26
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. zależny od Jacka Szwajcowskiego 929 887 (-49 000) 7,47 (-0,53) 929 887 (-49 000) 4,76 (-0,30) 2006-07-26
Aviva OFE Aviva Santander 1 325 373 (325 373) 10,65 (2,48) 1 325 373 (325 373) 6,78 (1,61) 2006-03-01
Ogółem 12 438 963 (103 600) 0 19 532 163 (103 600) 0 2005-10-17
Szwajcowski Jacek 1 310 612 10,62 (0,09) 5 977 412 30,77 (0,17) 2005-05-15
Szwajcowski Jacek 1 310 612 (6 300) 10,53 (-0,13) 5 977 412 (6 300) 30,60 (-0,29) 2005-05-15
Molenda Zbigniew 716 850 5,11 (-0,65) 3 050 050 15,70 (0,09) 2005-05-15
Molenda Zbigniew 716 850 (6 300) 5,76 (-0,04) 3 050 050 (6 300) 15,61 (-0,13) 2005-05-15
Ogółem 12 335 363 (99 750) 0 19 428 563 (99 750) 0 2004-12-21
Szwajcowski Jacek 1 304 312 (-55 000) 10,66 (-0,44) 5 971 112 (-55 000) 30,89 (-0,28) 2004-12-14
Molenda Zbigniew 710 550 (-20 000) 5,80 (-0,17) 3 043 750 (-20 000) 15,74 (-0,11) 2004-12-14
Szwajcowski Jacek 1 359 312 (33 200) 11,10 (0,27) 6 026 112 (33 200) 31,17 (0,17) 2004-05-17
NN OFE 1 000 000 8,17 (0,07) 1 000 000 5,17 (0,03) 2004-05-17
NN OFE 1 000 000 8,10 (0,07) 1 000 000 5,14 (0,03) 2004-05-17
NN OFE 1 000 000 (28 474) 8,03 (0,09) 1 000 000 (28 474) 5,11 (0,11) 2004-05-17
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. zależny od Jacka Szwajcowskiego 978 887 (3) 8,00 (0,07) 978 887 5,06 (0,03) 2004-05-17
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. zależny od Jacka Szwajcowskiego 978 884 7,93 (0,07) 978 887 5,03 (0,02) 2004-05-17
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. zależny od Jacka Szwajcowskiego 978 884 (-3 203) 7,86 (-0,16) 978 887 (-3 200) 5,01 (-0,07) 2004-05-17
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. zależny od Jacka Szwajcowskiego 982 087 (-296 800) 8,02 (-2,43) 982 087 (-296 800) 5,08 (-1,53) 2004-02-06
Szwajcowski Jacek 1 326 112 (-3 200) 10,83 (-0,03) 5 992 912 (-3 200) 31,00 (-0,02) 2004-01-30
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. 1 278 887 (639 059) 10,45 (5,23) 1 278 887 (639 059) 6,61 (3,30) 2003-12-30
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. 639 828 (-669 059) 5,22 (-5,47) 639 828 (-669 059) 3,31 (-3,46) 2003-12-29
Szwajcowski Jacek 1 329 312 (-105 000) 10,86 (-0,86) 5 996 112 (-105 000) 31,02 (-0,54) 2003-11-28
Aviva OFE Aviva Santander 1 000 000 8,17 (0,07) 1 000 000 5,17 (0,03) 2003-09-19
Aviva OFE Aviva Santander 1 000 000 8,10 1 000 000 5,14 2003-09-19
Aviva OFE Aviva Santander 1 000 000 8,10 1 000 000 5,14 2003-09-19
Aviva OFE Aviva Santander 1 000 000 8,10 (0,07) 1 000 000 5,14 (0,03) 2003-09-19
Aviva OFE Aviva Santander 1 000 000 (16 682) 8,03 1 000 000 (16 682) 5,11 (0,03) 2003-09-19
Pelion SA 0 (-110 623) 0,00 (-1,01) 0 (-110 623) 0,00 (-0,52) 2003-09-11
Szwajcowski Jacek 1 434 312 (75 000) 11,72 (0,62) 6 101 112 (75 000) 31,56 (0,39) 2003-08-21
Szwajcowski Jacek 1 359 312 11,10 6 026 112 31,17 2003-08-21
Szwajcowski Jacek 1 359 312 (-60 000) 11,10 (-0,49) 6 026 112 (-60 000) 31,17 (-0,31) 2003-03-21
Molenda Zbigniew 730 550 (-30 000) 5,97 (-0,24) 3 063 750 (-30 000) 15,85 (-0,07) 2003-03-21
Sołowow Michał 914 442 (466 168) 7,47 (3,81) 914 442 (466 168) 4,73 (2,43) 2003-01-17
Stachoń Krzysztof 0 (-382 800) 0,00 (-3,13) 0 (-1 034 600) 0,00 (-5,33) 2002-12-31
Podbioł Edward 0 (-331 200) 0,00 (-2,71) 0 (-983 000) 0,00 (-5,06) 2002-12-31
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. 1 308 887 (-45 000) 10,69 (-0,37) 1 308 887 (-45 000) 6,77 (-0,23) 2002-12-31
Kamiński Andrzej 0 (-555 900) 0,00 (-4,54) 0 (-2 217 420) 0,00 (-11,41) 2002-12-31
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. 1 353 887 (-154 172) 11,06 (-1,26) 1 353 887 (-154 172) 7,00 (-0,76) 2002-12-09
Ogółem 12 235 613 0 19 328 813 (-98 900) 0 2002-12-02
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. 1 508 059 (-20 000) 12,32 (-0,16) 1 508 059 (-20 000) 7,76 (-0,10) 2002-12-02
Szwajcowski Jacek 1 419 312 (45 000) 11,59 (0,36) 6 086 112 (45 000) 31,48 (0,39) 2002-11-29
Polish Enterprise Fund LP 751 115 (108 930) 6,13 (-0,26) 751 115 (108 930) 3,88 (0,73) 2002-11-29
Aviva OFE Aviva Santander 983 318 8,03 983 318 5,08 2002-11-29
Szwajcowski Jacek 1 374 312 (-15 000) 11,23 (-0,12) 6 041 112 (-15 000) 31,09 (-0,08) 2002-10-09
Szwajcowski Jacek 1 389 312 (-30 000) 11,35 (-0,24) 6 056 112 (-30 000) 31,17 (-0,15) 2002-09-17
Szwajcowski Jacek 1 419 312 (-250 000) 11,59 (-2,05) 6 086 112 (-250 000) 31,32 (-1,29) 2002-08-26
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. 1 528 059 (-216 253) 12,48 (-1,78) 1 528 059 (-216 253) 7,86 (-1,12) 2002-08-26
Molenda Zbigniew 760 550 (-55 582) 6,21 (-0,46) 3 093 750 (-55 582) 15,92 (-0,29) 2002-08-14
Sołowow Michał 448 274 (-727 243) 3,66 (-5,95) 448 274 (-727 243) 2,30 (-3,75) 2002-07-17
Szwajcowski Jacek 1 669 312 (-75 000) 13,64 (-0,62) 6 336 112 (-75 000) 32,61 (-0,39) 2002-06-05
NN OFE 971 526 7,94 971 526 5,00 2002-01-11
Szwajcowski Jacek 1 744 312 (246 600) 14,26 (2,02) 6 411 112 (246 600) 33,00 (1,27) 2001-12-28
Szwajcowski Jacek 1 497 712 (-334 750) 12,24 (-2,74) 6 164 512 (-334 750) 31,73 (-1,72) 2001-12-28
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. 1 744 312 (466 253) 14,26 (3,82) 1 744 312 (466 253) 8,98 (2,41) 2001-12-28
Szwajcowski Jacek 1 832 462 (-15 000) 14,98 (-0,12) 6 499 262 (-15 000) 33,45 (-0,08) 2001-07-31
Sołowow Michał 1 175 517 9,61 1 175 517 6,05 2001-06-21
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. 1 278 059 (8 732) 10,44 (0,07) 1 278 059 (8 732) 6,57 (0,04) 2001-05-10
Szwajcowski Jacek 1 847 462 (10 000) 15,10 (0,08) 6 514 262 (10 000) 33,53 (0,05) 2001-05-04
Ogółem 12 235 613 0 19 427 713 (-2 965 120) 0 2001-05-04
Molenda Zbigniew 816 132 (-28 914) 6,67 (-0,24) 3 149 332 (-28 914) 16,21 (-0,15) 2001-05-04
Szwajcowski Jacek 1 837 462 15,02 6 504 262 33,48 (4,43) 2001-04-11
Szwajcowski Jacek 1 837 462 (-30 000) 15,02 (-0,24) 6 504 262 (-30 000) 29,05 (-0,13) 2001-04-11
Podbioł Edward 331 200 2,71 983 000 5,06 (0,67) 2001-03-14
Podbioł Edward 331 200 (-394 000) 2,71 (-4,51) 983 000 (-394 000) 4,39 (-2,36) 2001-03-14
Szwajcowski Jacek 1 867 462 (-25 000) 15,26 (-1,96) 6 534 262 (-25 000) 29,18 (-1,84) 2001-03-05
Kamiński Andrzej 555 900 4,54 2 217 420 11,41 (1,51) 2001-02-06
Kamiński Andrzej 555 900 (-201 900) 4,54 (-1,65) 2 217 420 (-201 900) 9,90 (-0,90) 2001-02-06
Stachoń Krzysztof 382 800 3,13 1 034 600 5,33 (0,71) 2001-01-29
Stachoń Krzysztof 382 800 (-331 000) 3,13 (-2,70) 1 034 600 (-331 000) 4,62 (-1,48) 2001-01-29
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. 1 269 327 10,37 1 269 327 6,53 (0,86) 2001-01-18
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. 1 269 327 (345 091) 10,37 (1,96) 1 269 327 (345 091) 5,67 (1,30) 2001-01-18
Pelion SA 110 623 1,01 (0,11) 110 623 0,52 (-0,05) 2000-09-27
Pelion SA 110 623 0,90 (0,90) 110 623 0,57 (0,57) 2000-09-27
Ogółem 12 235 613 (1 246 563) 0 22 392 833 (1 246 563) 0 2000-09-05
Molenda Zbigniew 845 046 6,91 3 178 246 16,36 (2,17) 2000-07-18
Molenda Zbigniew 845 046 6,91 (-0,78) 3 178 246 14,19 (-0,84) 2000-07-18
Molenda Zbigniew 845 046 (-6 086) 7,69 (-0,06) 3 178 246 (-6 086) 15,03 (-0,03) 2000-07-18
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. 924 236 (6 086) 8,41 (0,05) 924 236 (6 086) 4,37 (0,03) 2000-07-18
Szwajcowski Jacek 1 892 462 17,22 (1,75) 6 559 262 31,02 (1,73) 2000-07-13
Szwajcowski Jacek 1 892 462 (-273 600) 15,47 (-4,24) 6 559 262 (-273 600) 29,29 (-2,84) 2000-07-13
Molenda Zbigniew 851 132 (-276 400) 7,75 (-3,47) 3 184 332 (-276 400) 15,06 (-1,90) 2000-07-13
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. 918 150 8,36 918 150 4,34 2000-07-13
Ogółem 10 989 050 0 21 146 270 (-119 300) 0 2000-07-03
Stachoń Krzysztof 713 800 5,83 (-0,67) 1 365 600 6,10 (-0,32) 2000-02-29
Stachoń Krzysztof 713 800 (-41 650) 6,50 (-0,37) 1 365 600 (-41 650) 6,42 (-0,20) 2000-02-29
Ogółem 10 989 050 (941 750) 0 21 265 570 (-1 627 380) 0 1999-12-07
Podbioł Edward 725 200 7,22 (1,29) 1 377 000 6,75 (0,60) 1999-03-26
Podbioł Edward 725 200 5,93 (-0,67) 1 377 000 6,15 (-0,33) 1999-03-26
Podbioł Edward 725 200 (-35 000) 6,60 (-0,97) 1 377 000 (-33 200) 6,48 (-0,43) 1999-03-26
Stachoń Krzysztof 755 450 6,87 (-0,65) 1 407 250 (1 800) 6,62 (-0,27) 1998-12-22
Stachoń Krzysztof 755 450 7,52 1 405 450 6,89 1998-12-22
Podbioł Edward 760 200 7,57 1 410 200 6,91 1998-12-22
Pelion SA 0 (-46 800) 0,00 (-0,85) 0 (-46 800) 0,00 (-0,37) 1998-12-22
Ogółem 10 047 300 (4 518 000) 0 22 892 950 (10 363 650) 0 1998-12-22
Molenda Zbigniew 1 127 532 11,22 (0,96) 3 460 732 16,96 (0,69) 1998-12-22
Molenda Zbigniew 1 127 532 (92 500) 10,26 (-8,46) 3 460 732 (92 500) 16,27 (-10,61) 1998-12-22
Kamiński Andrzej 757 800 6,19 (-0,71) 2 419 320 10,80 (-0,58) 1998-12-22
Kamiński Andrzej 757 800 6,90 (-0,64) 2 419 320 11,38 (-0,47) 1998-12-22
Kamiński Andrzej 757 800 7,54 2 419 320 11,85 1998-12-22
Pelion SA w celu wydania akcjoanriuszom Cefarm-B 46 800 (8 683) 0,85 (0,16) 46 800 (8 683) 0,37 (0,07) 1998-11-10
Pelion SA w celu wydania akcjoanriuszom Cefarm-B 38 117 (17 417) 0,69 (0,32) 38 117 (17 417) 0,30 (0,13) 1998-11-06
Pelion SA w celu wydania akcjoanriuszom Cefarm-B 20 700 (-309 646) 0,37 (-2,40) 20 700 (-309 646) 0,17 (-1,60) 1998-10-23
Polish Enterprise Fund LP 642 185 6,39 (-5,22) 642 185 3,15 (-1,98) 1998-10-05
Polish Enterprise Fund LP 642 185 11,61 642 185 5,13 1998-10-05
Szwajcowski Jacek 2 166 062 19,71 (-1,85) 6 832 862 32,13 (-1,35) 1997-11-26
Szwajcowski Jacek 2 166 062 21,56 (-17,61) 6 832 862 33,48 (-21,06) 1997-11-26
Szwajcowski Jacek 2 166 062 39,17 6 832 862 54,54 1997-11-26
Ogółem 5 529 300 0 12 529 300 0 1997-11-26
Molenda Zbigniew 1 035 032 18,72 3 368 232 26,88 1997-11-26
Pelion SA zakup akcji własnych 330 346 2,77 330 346 1,77 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-08-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2017-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2017-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,35 zł
2015-05-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2015-05-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2014-05-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2014-05-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2013-05-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2013-05-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2012-06-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2012-05-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2011-07-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,23 zł
2011-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,23 zł
2007-07-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,40 zł
2007-06-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,40 zł
2006-07-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,40 zł
2006-06-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,40 zł
2005-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,20 zł
2005-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,20 zł
2004-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2004-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2004-07-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2003-07-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2003-07-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2003-06-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2002-12-23 Asymilacja po konwersji
2002-07-05 Asymilacja po konwersji
2001-06-01 Asymilacja akcji seria I (zamienna: Cefarm-B)
2000-12-08 Asymilacja akcji seria M (zamienna: Cefarm Poznań)
2000-11-28 Asymilacja po konwersji
2000-09-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2000-09-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2000-08-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
2000-07-28 Asymilacja po konwersji
2000-05-30 Asymilacja akcji seria K (zamienna: Utrica)
1999-12-07 Asymilacja po konwersji
1999-03-04 Asymilacja akcji seria G (zamienna: Carbo). seria J (zamienna: Cefarm-B)
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.