58,8000 zł
-0,15% -0,0900 zł
PELION SA (PEL)

Akcjonariat - PELION

Dane ogólne

Kapitalizacja: 655 367 983,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 11 145 714 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 145 714
Liczba głosów na WZA: 18 238 914 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 22 291 428,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 18 145 714
Cena nominalna akcji: 2,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 99,49%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. porozumienie 9 223 693 (82,75%) 9 223 693 (50,57%) 2017-06-13 -
Szwajcowski Jacek porozumienie 1 180 702 (10,59%) 5 847 502 (32,06%) 2013-06-24 -
Molenda Zbigniew porozumienie 741 319 (6,65%) 3 074 519 (16,85%) 2011-11-14 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2017-09-29
realizacja oferty menedżerskiej seria P1 12 400
2,00 11 415 896
22 831 792,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-27
realizacja oferty menedżerskiej seria O4 93 300
2,00 11 403 496
22 806 992,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-11-28
2013-08-20
obniżenie kapitału umorzenie akcji własnych -168 141
2,00 12 248 098
24 496 196,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-29
realizacja oferty menedżerskiej seria O1 i O2 125 400
2,00 12 416 239
24 832 478,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-19
2011-07-27
realizacja oferty menedżerskiej seria O1 41 800
2,00 12 290 839
24 581 678,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-03-04
2011-07-29
2011-03-25
realizacja oferty menedżerskiej seria O1 18 600
2,00 12 249 039
24 498 078,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-24
seria N3 - oferta menedżerska za obligacje zamienne 8 400
2,00 12 591 413
25 182 826,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2007-06-12
seria N3 - oferta menedżerska za obligacje serii C 144 050
288 100,00
2,00 2,00 12 583 013
25 166 026,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2007-01-05
zmiana firmy z Medicines SA na Polska Grupa Farmaceutyczna SA

KDPW:
KRS:
GPW:


seria A - akcje założycielskie 1994-11-29 3 000
300 000,00
100,00 100,00 3 000
300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-09-04
1994-12-01
seria B - prawo poboru 1995-07-31 7 000
700 000,00
100,00 100,00 10 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-09-04
1995-09-26
1998-02-17
seria C, D - prawo poboru, wybrani inwestorzy 1997-03-28 50 586
5 058 600,00
100,00 100,00 60 586
6 058 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-09-04
1997-04-22
1998-02-17
split 1:50 1997-05-27
2,00 3 029 300
6 058 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-06-11
seria E - subskrypcja publiczna 1997-06-16 2 500 000
75 000 000,00
2,00 30,00 5 529 300
11 058 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-09-04
1997-11-26
1998-02-17
seria I - zamienna: akcjonariusze Cefarm-B SA (imienne) wymiana, 35 akcji PGF za 1 akcję Cefarm B 1998-05-13 380 835
2,00 9 205 515
18 411 030,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-11-20
1998-12-22
2001-06-01
seria J - zamienna: akcjonariusze Cefarm-B SA wymiana, 35 akcji PGF za 1 akcję Cefarm B 1998-05-13 841 785
2,00 10 047 300
20 094 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-11-20
1998-12-22
1999-03-04
seria G - zamienna: akcjonariusze Carbo SA wymiana, 25 akcji PGF za 1 akcję Carbo 1998-05-13 2 455 000
2,00 8 409 300
16 818 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-11-20
1998-12-16
1999-03-04
seria H - zamienna: akcjonariusze Cefarm-B SA (imienne) wymiana, 35 akcji PGF za 1 akcję Cefarm B 1998-05-13 415 380
2,00 8 824 680
17 649 360,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-11-20
1998-12-22
2001-06-01
seria F - zamienna: akcjonariusze Carbo SA (imienne) wymiana, 25 akcji PGF za 1 akcję Carbo 1998-05-13 425 000
2,00 5 954 300
11 908 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-11-20
1998-12-16
2001-06-01
seria K - zamienna: akcjonariusze Utrica SA wymiana, 1 akcja PGF za 22 akcje Utrica 1999-07-07 430 000
2,00 10 477 300
20 954 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-11-17
1999-12-06
2000-05-30
seria L - zamienna: akcjonariusze Biomedic SA 10 akcji PGF za 1 akcję Biomedic 1999-07-07 511 750
2,00 10 989 050
21 978 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-11-17
1999-12-07
seria M - zamienna: Cefarm-Poznań SA wymiana, 337 akcji serii M oraz 45 dokupionych PGF za 15 akcji Cefarm-Poznań i 20,25 zł dopłaty gotówkowej 1999-12-28 1 246 563
2,00 12 235 613
24 471 226,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-06-21
2000-09-05
2000-12-08
seria N - ofeta menedżerska 2002-11-29 390 000
2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria N1 2004-09-29 99 750
937 650,00
2,00 9,40 12 335 363
24 670 726,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-12-21
seria N2 - oferta menedżerska 2005-09-22 103 600
348 096,00
2,00 3,36 12 438 963
24 877 926,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2005-10-17
obniżenie kapitału umorzenie akcji własnych 2010-06-23 -360 974
2,00 12 230 439
24 460 878,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-10-21
umorzenie akcji 2011-05-26 -168 141
2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Polska Grupa Farmaceutyczna SA na Pelion SA 2011-09-29

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-17
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2012-05-09 -347 630
2,00 11 900 468
23 800 936,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-09-07
2012-07-23
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2013-04-26 -590 272
2,00 11 310 196
22 620 392,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-04
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2014-04-30 -230 321
2,00 11 185 575
22 371 150,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-27
seria R1-R5 - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii B1-B5 2014-04-30 114 000
2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2015-04-21 -39 861
2,00 11 145 714
22 291 428,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-16

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. porozumienie 7 892 165 (6 892 165) 70,81 (62,05) 7 892 165 (6 892 165) 43,27 (37,83) 2017-05-18
NN OFE 0 (-1 300 000) 0,00 (-11,66) 0 (-1 300 000) 0,00 (-7,13) 2017-05-17
FMR LLC 0 (-951 776) 0,00 (-8,34) 0 (-951 776) 0,00 (-5,18) 2017-05-17
NN OFE NWZ 1 300 000 (193 000) 11,66 (1,73) 1 300 000 (193 000) 7,13 (1,06) 2017-05-08
NNLife OFE portfel 691 000 6,20 691 000 3,79 2016-12-31
NN OFE portfel 1 107 000 (7 000) 9,93 (0,95) 1 107 000 (7 000) 6,07 (0,39) 2016-12-31
Esaliens TFI SA 885 455 (-454 188) 7,94 (-3,80) 885 455 (-454 188) 4,85 (-2,45) 2016-08-25
Szwajcowski Jacek 1 215 800 (35 098) 10,90 (0,31) 5 882 600 (35 098) 32,25 (0,19) 2013-06-24
Szwajcowski Jacek 1 180 702 (-35 098) 10,59 (-0,15) 5 847 502 (-35 098) 32,06 (-0,09) 2013-06-24
Szwajcowski Jacek 1 215 800 10,74 (0,08) 5 882 600 32,15 (0,10) 2013-06-24
Szwajcowski Jacek 1 215 800 10,66 (0,01) 5 882 600 32,05 (-0,09) 2013-06-24
Szwajcowski Jacek 1 215 800 10,65 (-0,21) 5 882 600 32,14 (-0,04) 2013-06-24
Szwajcowski Jacek 1 215 800 (16 100) 10,86 (0,78) 5 882 600 (16 100) 32,18 (0,40) 2013-06-24
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. 1 000 000 8,76 (0,01) 1 000 000 5,44 (-0,02) 2013-06-24
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. 1 000 000 8,75 (-0,19) 1 000 000 5,46 (-0,01) 2013-06-24
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. 1 000 000 8,94 (-0,03) 1 000 000 5,47 (-0,01) 2013-06-24
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. 1 000 000 (50 000) 8,97 (0,97) 1 000 000 (50 000) 5,48 (0,48) 2013-06-24
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. porozumienie 950 000 (-50 000) 8,00 (-0,84) 950 000 (-50 000) 5,00 (-0,46) 2013-06-24
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. 1 000 000 (30 943) 8,84 (0,70) 1 000 000 (30 943) 5,46 (0,21) 2013-06-24
Szwajcowski Jacek 1 199 700 10,08 (-0,52) 5 866 500 31,78 (-0,28) 2013-04-18
Szwajcowski Jacek 1 199 700 (-11 882) 10,60 (0,71) 5 866 500 (-11 882) 32,06 (1,11) 2013-04-18
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. 969 057 8,14 (-0,42) 969 057 5,25 (-0,04) 2013-04-18
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. 969 057 (3 355) 8,56 (0,45) 969 057 (3 355) 5,29 (0,07) 2013-04-18
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. 965 702 (45 815) 8,11 (0,80) 965 702 (45 815) 5,22 (0,55) 2013-04-09
FMR LLC 951 776 8,34 (0,01) 951 776 5,18 (-0,02) 2013-02-22
FMR LLC 951 776 8,33 (-0,17) 951 776 5,20 2013-02-22
FMR LLC 951 776 8,50 (-0,03) 951 776 5,20 (-0,01) 2013-02-22
FMR LLC 951 776 8,53 (0,54) 951 776 5,21 (0,08) 2013-02-22
FMR LLC 951 776 7,99 (-0,42) 951 776 5,13 (-0,07) 2013-02-22
FMR LLC 951 776 8,41 951 776 5,20 2013-02-22
Esaliens TFI SA 1 339 643 11,74 (0,01) 1 339 643 7,30 (-0,02) 2013-01-25
Esaliens TFI SA 1 339 643 11,73 (-0,24) 1 339 643 7,32 2013-01-25
Esaliens TFI SA 1 339 643 11,97 (-0,04) 1 339 643 7,32 (-0,02) 2013-01-25
Esaliens TFI SA 1 339 643 12,01 (0,76) 1 339 643 7,34 (0,14) 2013-01-25
Esaliens TFI SA 1 339 643 11,25 (-0,59) 1 339 643 7,20 (-0,12) 2013-01-25
Esaliens TFI SA 1 339 643 11,84 1 339 643 7,32 2013-01-25
Kalinka, Jan Aleksander 15 400 0,12 (-0,01) 15 400 0,08 2012-08-24
Kalinka, Jan Aleksander 15 400 0,13 15 400 0,08 2012-08-24
Kalinka, Jan Aleksander 15 400 0,13 (0,13) 15 400 0,08 (0,08) 2012-08-24
Kalinka, Jan Aleksander 15 400 (2 400) 0,00 (-0,10) 15 400 (2 400) 0,00 (-0,06) 2012-08-24
NN OFE 1 100 000 (-40 639) 8,98 (-0,33) 1 100 000 (-40 639) 5,68 (-0,32) 2012-05-14
NN OFE 1 140 639 9,31 (-0,27) 1 140 639 6,00 (-0,06) 2012-05-14
NN OFE 1 140 639 9,58 (-0,50) 1 140 639 6,06 (-0,17) 2012-05-14
NN OFE 1 140 639 10,08 (0,08) 1 140 639 6,23 (0,02) 2012-05-14
NN OFE 1 140 639 10,00 (0,01) 1 140 639 6,21 (-0,02) 2012-05-14
NN OFE 1 140 639 9,99 (-0,20) 1 140 639 6,23 (-0,01) 2012-05-14
NN OFE 1 140 639 10,19 (-0,04) 1 140 639 6,24 (-0,01) 2012-05-14
NN OFE 1 140 639 (240 639) 10,23 (2,99) 1 140 639 (240 639) 6,25 (1,64) 2012-05-14
Kalinka, Jan Aleksander 13 000 0,10 13 000 0,06 2012-05-14
Kalinka, Jan Aleksander 13 000 (3 000) 0,10 (0,03) 13 000 (3 000) 0,06 (0,01) 2012-05-14
Wiśniewska, Cecylia Teresa 7 100 0,00 (-0,05) 7 100 0,00 (-0,03) 2012-03-31
Szwajcowski Jacek 1 211 582 9,89 (-0,29) 5 878 382 30,95 (-0,28) 2012-03-31
Szwajcowski Jacek 1 211 582 (-18 102) 10,18 (0,28) 5 878 382 (-18 102) 31,23 (1,01) 2012-03-31
KIPF sp. z o.o. 919 887 7,40 919 887 4,71 2011-11-24
Szwajcowski Jacek 1 229 684 9,90 (-0,13) 5 896 484 30,22 (-0,26) 2011-11-14
Szwajcowski Jacek 1 229 684 (55 871) 10,03 (0,44) 5 896 484 (55 871) 30,48 (0,26) 2011-11-14
Przystalski Ignacy 73 350 0,59 (-0,02) 73 350 0,37 (-0,01) 2011-11-14
Przystalski Ignacy 73 350 0,61 (-0,03) 73 350 0,38 (-0,02) 2011-11-14
Przystalski Ignacy 73 350 0,64 73 350 0,40 (0,01) 2011-11-14
Przystalski Ignacy 73 350 0,64 (0,64) 73 350 0,39 (0,39) 2011-11-14
Przystalski Ignacy 73 350 0,00 (-0,59) 73 350 0,00 (-0,37) 2011-11-14
Przystalski Ignacy 73 350 (15 500) 0,59 (0,12) 73 350 (15 500) 0,37 (0,08) 2011-11-14
NN OFE 900 000 (-89 001) 7,24 (-0,61) 900 000 (-89 001) 4,61 (-0,41) 2011-11-14
Molenda Zbigniew 745 819 6,54 (0,01) 3 079 019 16,78 (-0,04) 2011-11-14
Molenda Zbigniew 745 819 6,53 (-0,13) 3 079 019 16,82 (-0,02) 2011-11-14
Molenda Zbigniew 745 819 6,66 (-0,03) 3 079 019 16,84 (-0,04) 2011-11-14
Molenda Zbigniew 745 819 6,69 (0,69) 3 079 019 16,88 (1,10) 2011-11-14
Molenda Zbigniew 745 819 (4 500) 6,00 (-0,65) 3 079 019 (4 500) 15,78 (-1,08) 2011-11-14
Molenda Zbigniew 741 319 (-4 500) 6,65 (0,57) 3 074 519 (-4 500) 16,86 (0,95) 2011-11-14
Molenda Zbigniew 745 819 6,08 (-0,18) 3 079 019 15,91 (-0,44) 2011-11-14
Molenda Zbigniew 745 819 6,26 (-0,33) 3 079 019 16,35 (-0,47) 2011-11-14
Molenda Zbigniew 745 819 (18 600) 6,59 (0,68) 3 079 019 (18 600) 16,82 (1,04) 2011-11-14
Dauenhauer Jacek 18 500 0,14 (-0,01) 18 500 0,09 2011-11-14
Dauenhauer Jacek 18 500 0,15 18 500 0,09 2011-11-14
Dauenhauer Jacek 18 500 0,15 (-0,01) 18 500 0,09 (-0,01) 2011-11-14
Dauenhauer Jacek 18 500 0,16 18 500 0,10 2011-11-14
Dauenhauer Jacek 18 500 0,16 (0,16) 18 500 0,10 (0,10) 2011-11-14
Dauenhauer Jacek 18 500 (15 500) 0,00 (-0,02) 18 500 (15 500) 0,00 (-0,01) 2011-11-14
Biendara Anna 7 663 0,06 7 663 0,03 2011-11-14
Biendara Anna 7 663 0,06 7 663 0,03 (-0,01) 2011-11-14
Biendara Anna 7 663 0,06 7 663 0,04 2011-11-14
Biendara Anna 7 663 0,06 7 663 0,04 2011-11-14
Biendara Anna 7 663 0,06 (0,06) 7 663 0,04 (0,04) 2011-11-14
Biendara Anna 7 663 (600) 0,00 (-0,05) 7 663 (600) 0,00 (-0,03) 2011-11-14
Artio Global Management LLC 911 230 (-91 573) 7,41 (-0,74) 911 230 (-91 573) 4,70 (-0,47) 2011-07-05
Artio Global Management LLC 1 002 803 (-109 066) 8,15 (-0,68) 1 002 803 (-109 066) 5,17 (-0,48) 2011-07-04
Przystalski Ignacy 57 850 0,47 (0,01) 57 850 0,29 2011-05-13
Przystalski Ignacy 57 850 (18 600) 0,46 (0,15) 57 850 (18 600) 0,29 (0,10) 2011-05-13
Molenda Zbigniew 727 219 5,91 (0,06) 3 060 419 15,78 (0,10) 2011-05-13
Molenda Zbigniew 727 219 (23 200) 5,85 (0,11) 3 060 419 (23 200) 15,68 (-0,02) 2011-05-13
Dauenhauer Jacek 3 000 0,02 3 000 0,01 2011-05-13
Dauenhauer Jacek 3 000 (-1 000) 0,02 (-0,01) 3 000 (-1 000) 0,01 (-0,01) 2011-05-13
Biendara Anna 7 063 0,05 7 063 0,03 2011-05-13
Biendara Anna 7 063 (-11 537) 0,05 (-0,10) 7 063 (-11 537) 0,03 (-0,06) 2011-05-13
Szwajcowski Jacek 1 173 813 9,59 (0,01) 5 840 613 30,22 (0,03) 2010-11-15
Szwajcowski Jacek 1 173 813 9,58 (0,03) 5 840 613 30,19 (0,06) 2010-11-15
Szwajcowski Jacek 1 173 813 9,55 (0,10) 5 840 613 30,13 (0,20) 2010-11-15
Szwajcowski Jacek 1 173 813 (-42 296) 9,45 (-0,20) 5 840 613 (-42 296) 29,93 (0,05) 2010-11-15
Biendara Anna 18 600 0,15 18 600 0,09 2010-11-15
Biendara Anna 18 600 0,15 18 600 0,09 2010-11-15
Biendara Anna 18 600 (12 600) 0,15 (0,11) 18 600 (12 600) 0,09 (0,06) 2010-11-15
Szwajcowski Jacek 1 216 109 9,65 (-0,29) 5 882 909 29,88 (-0,56) 2010-08-31
Szwajcowski Jacek 1 216 109 (-21 134) 9,94 (0,12) 5 882 909 (-21 134) 30,44 (0,17) 2010-08-31
Szwajcowski Jacek 1 237 243 (-25 387) 9,82 (-0,20) 5 904 043 (-25 387) 30,27 (-0,05) 2010-03-01
Szwajcowski Jacek 1 262 630 (-42 250) 10,02 (-0,35) 5 929 430 (-42 250) 30,32 (-0,23) 2009-10-05
Szwajcowski Jacek 1 304 880 (10 000) 10,37 (0,08) 5 971 680 (10 000) 30,55 (0,05) 2009-05-15
Kalinka, Jan Aleksander 10 000 0,07 (-0,01) 10 000 0,05 2009-02-27
Kalinka, Jan Aleksander 10 000 0,08 10 000 0,05 2009-02-27
Kalinka, Jan Aleksander 10 000 0,08 10 000 0,05 2009-02-27
Kalinka, Jan Aleksander 10 000 0,08 10 000 0,05 2009-02-27
Kalinka, Jan Aleksander 10 000 0,08 10 000 0,05 2009-02-27
Kalinka, Jan Aleksander 10 000 (2 000) 0,08 (0,02) 10 000 (2 000) 0,05 (0,01) 2009-02-27
Szwajcowski Jacek 1 294 880 (19 568) 10,29 (0,16) 5 961 680 (19 568) 30,50 (0,31) 2008-11-14
Molenda Zbigniew 704 019 5,74 (0,02) 3 037 219 15,70 (0,04) 2008-11-14
Molenda Zbigniew 704 019 5,72 (0,13) 3 037 219 15,66 (0,12) 2008-11-14
Molenda Zbigniew 704 019 5,59 (-0,16) 3 037 219 15,54 (-0,17) 2008-11-14
Molenda Zbigniew 704 019 (22 469) 5,75 (0,34) 3 037 219 (22 469) 15,71 (0,39) 2008-11-14
Kalinka, Jan Aleksander 8 000 (3 000) 0,06 (0,03) 8 000 (3 000) 0,04 (0,02) 2008-11-14
Dauenhauer Jacek 4 000 0,03 4 000 0,02 2008-11-14
Dauenhauer Jacek 4 000 0,03 4 000 0,02 2008-11-14
Dauenhauer Jacek 4 000 0,03 4 000 0,02 2008-11-14
Dauenhauer Jacek 4 000 0,03 (0,03) 4 000 0,02 (0,02) 2008-11-14
Wiśniewska, Cecylia Teresa 7 100 0,05 7 100 0,03 2008-08-14
Wiśniewska, Cecylia Teresa 7 100 0,05 7 100 0,03 2008-08-14
Wiśniewska, Cecylia Teresa 7 100 0,05 7 100 0,03 2008-08-14
Wiśniewska, Cecylia Teresa 7 100 0,05 7 100 0,03 2008-08-14
Wiśniewska, Cecylia Teresa 7 100 0,05 7 100 0,03 2008-08-14
Wiśniewska, Cecylia Teresa 7 100 0,05 7 100 0,03 2008-08-14
Dauenhauer Jacek 4 000 0,00 (-0,03) 4 000 0,00 (-0,02) 2008-06-30
Kalinka, Jan Aleksander 5 000 (1 483) 0,03 (0,01) 5 000 (1 483) 0,02 (0,01) 2008-05-15
Artio Global Management LLC 1 111 869 8,83 (-0,26) 1 111 869 5,65 (-0,10) 2008-05-15
Artio Global Management LLC 1 111 869 9,09 (0,02) 1 111 869 5,75 (0,01) 2008-05-15
Artio Global Management LLC 1 111 869 9,07 (0,03) 1 111 869 5,74 (0,01) 2008-05-15
Artio Global Management LLC 1 111 869 (66 913) 9,04 (0,74) 1 111 869 (66 913) 5,73 (0,42) 2008-05-15
Artio Global Management LLC 1 044 956 (65 000) 8,30 (0,52) 1 044 956 (65 000) 5,31 (0,33) 2008-05-08
Artio Global Management LLC 979 956 (-131 913) 7,78 (-1,05) 979 956 (-131 913) 4,98 (-0,67) 2008-05-07
Kalinka, Jan Aleksander 3 517 (500) 0,02 3 517 (500) 0,01 2008-02-29
Szwajcowski Jacek 1 275 312 (-50 000) 10,13 (-0,40) 5 942 112 (-50 000) 30,19 (-0,26) 2007-08-14
Przystalski Ignacy 39 250 0,31 (-0,01) 39 250 0,19 (-0,01) 2007-08-14
Przystalski Ignacy 39 250 0,32 39 250 0,20 2007-08-14
Przystalski Ignacy 39 250 0,32 (0,01) 39 250 0,20 2007-08-14
Przystalski Ignacy 39 250 (-20 000) 0,31 (-0,16) 39 250 (-20 000) 0,20 (-0,10) 2007-08-14
NN OFE 989 001 7,85 (-0,23) 989 001 5,02 (-0,09) 2007-08-14
NN OFE 989 001 8,08 (0,01) 989 001 5,11 2007-08-14
NN OFE 989 001 8,07 (0,03) 989 001 5,11 (0,01) 2007-08-14
NN OFE 989 001 8,04 (0,08) 989 001 5,10 (0,04) 2007-08-14
NN OFE 989 001 (-170 000) 7,96 (-1,35) 989 001 (-170 000) 5,06 (-0,87) 2007-08-14
Molenda Zbigniew 681 550 (-50 000) 5,41 (-0,40) 3 014 750 (-50 000) 15,32 (-0,25) 2007-08-14
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. zależny od Jacka Szwajcowskiego 919 887 7,31 (-0,21) 919 887 4,67 (-0,09) 2007-08-14
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. zależny od Jacka Szwajcowskiego 919 887 7,52 (0,02) 919 887 4,76 (0,01) 2007-08-14
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. zależny od Jacka Szwajcowskiego 919 887 7,50 (0,50) 919 887 4,75 (0,75) 2007-08-14
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. zależny od Jacka Szwajcowskiego 919 887 (-10 000) 7,00 (-0,47) 919 887 (-10 000) 4,00 (-0,76) 2007-08-14
Artio Global Management LLC 1 111 869 (118 805) 8,83 (0,94) 1 111 869 (118 805) 5,65 (0,61) 2007-04-17
Artio Global Management LLC 993 064 (-70 090) 7,89 (-0,55) 993 064 (-70 090) 5,04 (-0,36) 2007-03-23
Szwajcowski Jacek 1 325 312 (8 400) 10,53 (-0,05) 5 992 112 (8 400) 30,45 (-0,18) 2007-03-01
Przystalski Ignacy 59 250 (8 000) 0,47 (0,06) 59 250 (8 000) 0,30 (0,04) 2007-03-01
Molenda Zbigniew 731 550 (8 400) 5,81 3 064 750 (8 400) 15,57 (-0,07) 2007-03-01
Kalinka, Jan Aleksander 3 017 (220) 0,02 3 017 (220) 0,01 2007-03-01
Dauenhauer Jacek 4 000 0,03 4 000 0,02 2007-03-01
Biendara Anna 6 000 0,04 6 000 0,03 2007-03-01
Biendara Anna 6 000 0,04 6 000 0,03 2007-03-01
Artio Global Management LLC 1 063 154 8,44 1 063 154 (26 501) 5,40 (0,14) 2007-03-01
Artio Global Management LLC 1 063 154 8,44 1 036 653 5,26 2007-01-24
Szwajcowski Jacek 1 316 912 (6 300) 10,58 (0,05) 5 983 712 (6 300) 30,63 (0,03) 2006-08-11
Przystalski Ignacy 51 250 0,41 51 250 0,26 2006-08-11
NN OFE 1 159 001 (159 001) 9,31 (1,28) 1 159 001 (159 001) 5,93 (0,82) 2006-08-11
Molenda Zbigniew 723 150 (6 300) 5,81 (0,70) 3 056 350 (6 300) 15,64 (-0,06) 2006-08-11
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. zależny od Jacka Szwajcowskiego 929 887 7,47 929 887 4,76 2006-08-11
Kalinka, Jan Aleksander 2 797 0,02 2 797 0,01 2006-08-11
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. zależny od Jacka Szwajcowskiego 929 887 (49 000) 7,47 (0,39) 929 887 (49 000) 4,76 (0,26) 2006-07-26
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. 880 887 (-98 000) 7,08 (-0,92) 880 887 (-98 000) 4,50 (-0,56) 2006-07-26
Szwajcowski Jacek 1 310 612 10,53 (-0,09) 5 977 412 30,60 (-0,17) 2005-05-15
Szwajcowski Jacek 1 310 612 (6 300) 10,62 (-0,04) 5 977 412 (6 300) 30,77 (-0,12) 2005-05-15
Molenda Zbigniew 716 850 5,11 (-0,65) 3 050 050 15,70 (0,09) 2005-05-15
Molenda Zbigniew 716 850 (6 300) 5,76 (-0,04) 3 050 050 (6 300) 15,61 (-0,13) 2005-05-15
Szwajcowski Jacek 1 304 312 (-55 000) 10,66 (-0,44) 5 971 112 (-55 000) 30,89 (-0,28) 2004-12-14
Molenda Zbigniew 710 550 (-20 000) 5,80 (-0,17) 3 043 750 (-20 000) 15,74 (-0,11) 2004-12-14
Szwajcowski Jacek 1 359 312 (33 200) 11,10 (0,27) 6 026 112 (33 200) 31,17 (0,17) 2004-05-17
NN OFE 1 000 000 8,03 (-0,14) 1 000 000 5,11 (-0,06) 2004-05-17
NN OFE 1 000 000 8,17 (0,07) 1 000 000 5,17 (0,03) 2004-05-17
NN OFE 1 000 000 (28 474) 8,10 (0,16) 1 000 000 (28 474) 5,14 (0,14) 2004-05-17
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. zależny od Jacka Szwajcowskiego 978 887 (3) 8,00 (0,07) 978 887 5,06 (0,03) 2004-05-17
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. zależny od Jacka Szwajcowskiego 978 884 7,93 (0,07) 978 887 5,03 (0,02) 2004-05-17
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. zależny od Jacka Szwajcowskiego 978 884 (-3 203) 7,86 (-0,16) 978 887 (-3 200) 5,01 (-0,07) 2004-05-17
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. zależny od Jacka Szwajcowskiego 982 087 (-296 800) 8,02 (-2,43) 982 087 (-296 800) 5,08 (-1,53) 2004-02-06
Szwajcowski Jacek 1 326 112 (-3 200) 10,83 (-0,03) 5 992 912 (-3 200) 31,00 (-0,02) 2004-01-30
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. 1 278 887 (639 059) 10,45 (5,23) 1 278 887 (639 059) 6,61 (3,30) 2003-12-30
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. 639 828 (-669 059) 5,22 (-5,47) 639 828 (-669 059) 3,31 (-3,46) 2003-12-29
Szwajcowski Jacek 1 329 312 (-105 000) 10,86 (-0,86) 5 996 112 (-105 000) 31,02 (-0,54) 2003-11-28
Szwajcowski Jacek 1 434 312 (75 000) 11,72 (0,62) 6 101 112 (75 000) 31,56 (0,39) 2003-08-21
Szwajcowski Jacek 1 359 312 11,10 6 026 112 31,17 2003-08-21
Szwajcowski Jacek 1 359 312 (-60 000) 11,10 (-0,49) 6 026 112 (-60 000) 31,17 (-0,31) 2003-03-21
Molenda Zbigniew 730 550 (-30 000) 5,97 (-0,24) 3 063 750 (-30 000) 15,85 (-0,07) 2003-03-21
Sołowow Michał 914 442 (466 168) 7,47 (3,81) 914 442 (466 168) 4,73 (2,43) 2003-01-17
Stachoń Krzysztof 0 (-382 800) 0,00 (-3,13) 0 (-1 034 600) 0,00 (-5,33) 2002-12-31
Podbioł Edward 0 (-331 200) 0,00 (-2,71) 0 (-983 000) 0,00 (-5,06) 2002-12-31
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. 1 308 887 (-45 000) 10,69 (-0,37) 1 308 887 (-45 000) 6,77 (-0,23) 2002-12-31
Kamiński Andrzej 0 (-555 900) 0,00 (-4,54) 0 (-2 217 420) 0,00 (-9,90) 2002-12-31
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. 1 353 887 (-154 172) 11,06 (-1,26) 1 353 887 (-154 172) 7,00 (-0,76) 2002-12-09
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. 1 508 059 (-20 000) 12,32 (-0,16) 1 508 059 (-20 000) 7,76 (-0,10) 2002-12-02
Szwajcowski Jacek 1 419 312 (45 000) 11,59 (0,36) 6 086 112 (45 000) 31,48 (0,39) 2002-11-29
Polish Enterprise Fund LP 751 115 (108 930) 6,13 (-0,26) 751 115 (108 930) 3,88 (0,73) 2002-11-29
Szwajcowski Jacek 1 374 312 (-15 000) 11,23 (-0,12) 6 041 112 (-15 000) 31,09 (-0,08) 2002-10-09
Szwajcowski Jacek 1 389 312 (-30 000) 11,35 (-0,24) 6 056 112 (-30 000) 31,17 (-0,15) 2002-09-17
Szwajcowski Jacek 1 419 312 (-250 000) 11,59 (-2,05) 6 086 112 (-250 000) 31,32 (-1,29) 2002-08-26
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. 1 528 059 (-216 253) 12,48 (-1,78) 1 528 059 (-216 253) 7,86 (-1,12) 2002-08-26
Molenda Zbigniew 760 550 (-55 582) 6,21 (-0,46) 3 093 750 (-55 582) 15,92 (-0,29) 2002-08-14
Sołowow Michał 448 274 (-727 243) 3,66 (-5,95) 448 274 (-727 243) 2,30 (-3,75) 2002-07-17
Szwajcowski Jacek 1 669 312 (171 600) 13,64 (1,40) 6 336 112 (171 600) 32,61 (0,88) 2002-06-05
NN OFE 971 526 7,94 971 526 5,00 2002-01-11
Szwajcowski Jacek 1 497 712 (-246 600) 12,24 (-2,02) 6 164 512 (-246 600) 31,73 (-1,27) 2001-12-28
Szwajcowski Jacek 1 744 312 (-88 150) 14,26 (-0,72) 6 411 112 (-88 150) 33,00 (-0,45) 2001-12-28
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. 1 744 312 (466 253) 14,26 (3,82) 1 744 312 (466 253) 8,98 (2,41) 2001-12-28
Szwajcowski Jacek 1 832 462 (-15 000) 14,98 (-0,12) 6 499 262 (-15 000) 33,45 (-0,08) 2001-07-31
Sołowow Michał 1 175 517 9,61 1 175 517 6,05 2001-06-21
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. 1 278 059 (8 732) 10,44 (0,07) 1 278 059 (8 732) 6,57 (0,04) 2001-05-10
Szwajcowski Jacek 1 847 462 (10 000) 15,10 (0,08) 6 514 262 (10 000) 33,53 (0,05) 2001-05-04
Molenda Zbigniew 816 132 (-28 914) 6,67 (-0,24) 3 149 332 (-28 914) 16,21 (2,02) 2001-05-04
Szwajcowski Jacek 1 837 462 15,02 6 504 262 33,48 (4,43) 2001-04-11
Szwajcowski Jacek 1 837 462 (-30 000) 15,02 (-0,24) 6 504 262 (-30 000) 29,05 (-0,13) 2001-04-11
Podbioł Edward 331 200 2,71 983 000 5,06 (0,67) 2001-03-14
Podbioł Edward 331 200 (-394 000) 2,71 (-3,22) 983 000 (-394 000) 4,39 (-1,76) 2001-03-14
Szwajcowski Jacek 1 867 462 (-25 000) 15,26 (-0,21) 6 534 262 (-25 000) 29,18 (-0,11) 2001-03-05
Kamiński Andrzej 555 900 4,54 2 217 420 9,90 (-1,51) 2001-02-06
Kamiński Andrzej 555 900 (-201 900) 4,54 (-1,65) 2 217 420 (-201 900) 11,41 (0,61) 2001-02-06
Stachoń Krzysztof 382 800 3,13 1 034 600 5,33 (0,71) 2001-01-29
Stachoń Krzysztof 382 800 (-331 000) 3,13 (-2,70) 1 034 600 (-331 000) 4,62 (-1,48) 2001-01-29
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. 1 269 327 10,37 1 269 327 6,53 (0,86) 2001-01-18
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. 1 269 327 (345 091) 10,37 (1,96) 1 269 327 (345 091) 5,67 (1,30) 2001-01-18
Molenda Zbigniew 845 046 6,91 (-0,78) 3 178 246 14,19 (-0,84) 2000-07-18
Molenda Zbigniew 845 046 7,69 (0,78) 3 178 246 15,03 (-1,33) 2000-07-18
Molenda Zbigniew 845 046 (-6 086) 6,91 (-0,84) 3 178 246 (-6 086) 16,36 (1,30) 2000-07-18
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. 924 236 (6 086) 8,41 (0,05) 924 236 (6 086) 4,37 (0,03) 2000-07-18
Szwajcowski Jacek 1 892 462 15,47 (-1,75) 6 559 262 29,29 (-1,73) 2000-07-13
Szwajcowski Jacek 1 892 462 (-273 600) 17,22 (-2,49) 6 559 262 (-273 600) 31,02 (-1,11) 2000-07-13
Molenda Zbigniew 851 132 (-276 400) 7,75 (-2,51) 3 184 332 (-276 400) 15,06 (-1,21) 2000-07-13
Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. 918 150 8,36 918 150 4,34 2000-07-13
Stachoń Krzysztof 713 800 5,83 (-0,67) 1 365 600 6,10 (-0,32) 2000-02-29
Stachoń Krzysztof 713 800 (-41 650) 6,50 (-0,37) 1 365 600 (-41 650) 6,42 (-0,20) 2000-02-29
Podbioł Edward 725 200 5,93 (-0,67) 1 377 000 6,15 (-0,33) 1999-03-26
Podbioł Edward 725 200 6,60 (-0,62) 1 377 000 6,48 (-0,27) 1999-03-26
Podbioł Edward 725 200 (-35 000) 7,22 (-0,35) 1 377 000 (-33 200) 6,75 (-0,16) 1999-03-26
Stachoń Krzysztof 755 450 6,87 (-0,65) 1 407 250 (1 800) 6,62 (-0,27) 1998-12-22
Stachoń Krzysztof 755 450 7,52 1 405 450 6,89 1998-12-22
Podbioł Edward 760 200 7,57 1 410 200 6,91 1998-12-22
Molenda Zbigniew 1 127 532 10,26 (-0,96) 3 460 732 16,27 (-0,69) 1998-12-22
Molenda Zbigniew 1 127 532 (92 500) 11,22 (-7,50) 3 460 732 (92 500) 16,96 (-9,92) 1998-12-22
Kamiński Andrzej 757 800 6,19 (-0,71) 2 419 320 10,80 (-0,58) 1998-12-22
Kamiński Andrzej 757 800 6,90 (-0,64) 2 419 320 11,38 (-0,47) 1998-12-22
Kamiński Andrzej 757 800 7,54 2 419 320 11,85 1998-12-22
Polish Enterprise Fund LP 642 185 6,39 (-5,22) 642 185 3,15 (-1,98) 1998-10-05
Polish Enterprise Fund LP 642 185 11,61 642 185 5,13 1998-10-05
Szwajcowski Jacek 2 166 062 19,71 (-1,85) 6 832 862 32,13 (-1,35) 1997-11-26
Szwajcowski Jacek 2 166 062 21,56 (-17,61) 6 832 862 33,48 (-21,06) 1997-11-26
Szwajcowski Jacek 2 166 062 39,17 6 832 862 54,54 1997-11-26
Molenda Zbigniew 1 035 032 18,72 3 368 232 26,88 1997-11-26

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-08-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2017-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2017-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,35 zł
2015-05-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2015-05-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2014-05-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2014-05-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2013-05-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2013-05-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2012-06-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2012-05-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2011-07-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,23 zł
2011-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,23 zł
2007-07-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,40 zł
2007-06-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,40 zł
2006-07-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,40 zł
2006-06-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,40 zł
2005-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,20 zł
2005-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,20 zł
2004-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2004-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2004-07-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2003-07-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2003-07-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2003-06-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2002-12-23 Asymilacja po konwersji
2002-07-05 Asymilacja po konwersji
2001-06-01 Asymilacja akcji seria I (zamienna: Cefarm-B)
2000-12-08 Asymilacja akcji seria M (zamienna: Cefarm Poznań)
2000-11-28 Asymilacja po konwersji
2000-09-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2000-09-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2000-08-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
2000-07-28 Asymilacja po konwersji
2000-05-30 Asymilacja akcji seria K (zamienna: Utrica)
1999-12-07 Asymilacja po konwersji
1999-03-04 Asymilacja akcji seria G (zamienna: Carbo). seria J (zamienna: Cefarm-B)
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.