0,7900 zł
2,60% 0,0200 zł
Novavis Group SA (NVG)

Akcjonariat - NOVAVISGR

Dane ogólne

Kapitalizacja: 27 662 075,15 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 35 015 285 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 27 976 864
Liczba głosów na WZA: 35 015 285 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79,90%
Kapitał akcyjny: 3 501 528,50 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 27 976 864
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79,90%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 20,10%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Marshall Nordic Ltd. 18 100 433 (51,69%) 18 100 433 (52,77%) 2021-08-27 VLT
Rubicon Partners Ventures ASI sp. z o.o. 5 000 000 (14,27%) 5 000 000 (14,57%) 2021-08-27 -
Krzyształowicz Paweł 2 640 000 (7,53%) 2 640 000 (7,69%) 2020-11-09 -
Impera Invest sp. z o.o. 2 236 431 (6,38%) 2 236 431 (6,52%) 2020-10-16 -
Novavis Group SA 715 000 (2,04%) 715 000 (0,00%) 2019-06-26 SOB, YWL, VLT

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G1 31 000 000
9 300 000,00
0,10 0,30 110 810 206
11 081 020,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-17
2013-01-22
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria I 83 100 000
0,10 193 910 206
19 391 020,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-04-30
2013-05-29
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 35 300 000
0,10 229 210 206
22 921 020,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-05-26
2013-05-29
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 3 299
0,60 38 205 000
22 923 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-04
2014-02-28
I emisja - utworzenie funduszu 1994-12-15 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1995-03-31
1997-06-12
II emisja - wkład niepieniężny 1995-09-02 32 000 000
202 560 000,00
0,10 6,33 33 000 000
3 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1995-09-12
1997-06-12
III emisja - wkład niepieniężny 1995-12-27 1 000 000
35 990 000,00
0,10 35,99 34 000 000
3 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-01-16
1997-06-12
IV emisja - wkład niepieniężny 1996-04-23 500 000
24 240 000,00
0,10 48,48 34 500 000
3 450 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-05-22
1997-06-12
V emisja - wkład niepieniężny 1996-05-23 400 000
28 536 000,00
0,10 71,34 34 900 000
3 490 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-06-13
1997-06-12
VI emisja - wkład niepieniężny 1996-06-13 100 000
198 000,00
0,10 1,98 35 000 000
3 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-06-25
1997-06-12
umorzenie akcji 1996-12-09 -3 973 815
0,10 31 026 185
3 102 618,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-12-17
umorzenie akcji 1997-09-19 -255 106
0,10 30 771 079
3 077 107,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-10-16
obniżenie kapitału umorzenie akcji 1998-10-12 -313 038
0,10 30 458 041
3 045 804,00
KDPW:
KRS:
GPW:


umorzenie akcji 1999-10-20 -401 917
0,10 30 056 124
3 005 612,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-12-29
umorzenie akcji 2004-07-02 -15 028 061
0,10 15 028 063
1 502 806,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-11-25
umorzenie akcji 2005-04-06 -3 757 015
0,10 11 271 048
1 127 104,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-09-14
likwidacja funduszu 2006-09-28

KDPW:
KRS:
GPW:


umorzenie akcji 2006-12-21 -2 700 891
0,10 8 570 157
857 015,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-05-29
seria B - połączenie z NFI Fortuna SA oraz Fund.1 NFI SA zamienna: 6 akcji serii B za 5 akcji Fund.1 NFI SA, 4 akcje serii B za 3 akcje NFI Fortuna SA 2008-09-09 20 096 203
0,10 28 666 360
2 866 636,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-01-15
2009-02-09
seria C - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2009-06-12 29 646 146
26 977 992,86
0,10 0,91 58 312 506
5 831 250,60
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-11-12

2009-11-12
seria D - subskrypcja prywatna 2009-09-07 2 866 626
2 608 629,66
0,10 0,91 61 179 132
6 117 913,20
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-11-12
2009-09-15
2009-11-12
seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2009-11-09 10 978 000
9 989 980,00
0,10 0,91 72 157 132
7 215 713,20
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-03-12
2010-01-21
2010-03-15
zmiana firmy z NFI Victoria SA na Rubicon Partners NFI SA 2009-11-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2009-12-23
seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2010-03-29 7 653 074
5 739 805,50
0,10 0,75 79 810 206
7 981 020,60
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-06-01
2010-04-29
2010-06-08
seria G - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii D 2012-11-07 45 000 000
13 500 000,00
0,10 0,30
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Rubicon Partners NFI SA na Rubicon Partners SA 2013-02-04

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-02-26
seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii E 2013-03-04 20 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii F 2013-04-17 83 310 000
8 331 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 6:1 2013-07-09
0,60 38 201 701
22 921 020,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-10-21
renumeracja akcji: seria A1 2013-07-09
0,60 0,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-10-21
renumeracja akcji: seria A2 2014-03-05
6,00 6,00
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 10:1 2014-03-05
6,00 3 820 500
22 923 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-13
obniżenie kapitału zmiana wartości nominalnej akcji 2019-06-27
0,10 3 820 500
382 050,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-08-27
seria B2 - prawo poboru 1:1 2019-10-25 3 820 500
764 100,00
0,10 0,20 7 641 000
764 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-05-27
seria C2 - subskrypcja prywatna 2020-08-14 27 374 285
47 904 998,75
0,10 1,75 35 015 285
3 501 528,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-11-09
zmiana firmy z Rubicon Partners SA na Novavis Group SA 2020-08-14

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-09-21

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Marshall Nordic Ltd. 23 100 000 65,97 23 100 000 67,35 2020-11-09
Impera Invest sp. z o.o. 2 236 431 (-285 000) 29,27 (-3,73) 2 236 431 (-285 000) 32,29 (-4,12) 2020-10-16
Sypek Marek 1 529 000 4,37 (-15,64) 1 529 000 4,46 (-17,62) 2020-06-15
Sypek Marek 1 529 000 20,01 1 529 000 22,08 2020-06-15
Impera Invest sp. z o.o. 2 521 431 (-1 664 000) 33,00 (-21,78) 2 521 431 (-1 664 000) 36,41 (-24,02) 2020-06-15
Impera Invest sp. z o.o. 4 185 431 (3 100 238) 54,78 (26,38) 4 185 431 (3 100 238) 60,43 (25,49) 2020-05-27
Novavis Group SA 715 000 9,36 (-9,35) 715 000 0,00 2019-06-26
Novavis Group SA 715 000 (-3 998 740) 18,71 (12,81) 715 000 (-3 998 740) 0,00 2019-06-26
MBMB sp. z o.o. 0 (-307 585) 0,00 (-8,05) 0 (-307 585) 0,00 (-8,05) 2017-09-20
Impera Invest sp. z o.o. 1 085 193 28,40 (14,20) 1 085 193 34,94 (19,27) 2017-09-20
Impera Invest sp. z o.o. 1 085 193 (276 400) 14,20 (-6,97) 1 085 193 (276 400) 15,67 (-5,50) 2017-09-20
Amerorg Enterprises Ltd. przez Belstrom Holding Ltd., Vondelberg Investment Ltd., Oval Ltd, Eastern Europe Equity Holding Ltd., MVK Investments Ltd. 0 (-808 793) 0,00 (-21,17) 0 (-808 793) 0,00 (-21,17) 2017-09-14
Impera Invest sp. z o.o. 808 793 21,17 808 793 21,17 2017-09-13
Amerorg Enterprises Ltd. przez Belstrom Holding Ltd., Vondelberg Investment Ltd., Oval Ltd, Eastern Europe Equity Holding Ltd., MVK Investments Ltd. 808 793 (-103 273) 21,17 (-2,70) 808 793 (-103 273) 21,17 (-2,70) 2016-04-21
Amerorg Enterprises Ltd. przez Belstrom Holding Ltd., Vondelberg Investment Ltd., Oval Ltd, Eastern Europe Equity Holding Ltd., MVK Investments Ltd. 912 066 (129 963) 23,87 (3,40) 912 066 (129 963) 23,87 (3,40) 2015-11-05
Amerorg Enterprises Ltd. przez Belstrom Holding Ltd., Vondelberg Investment Ltd., Oval Ltd, Eastern Europe Equity Holding Ltd., MVK Investments Ltd. 782 103 20,47 782 103 20,47 2015-11-05
MBMB sp. z o.o. 307 585 8,05 307 585 8,05 2015-10-09
Karmelita Piotr 0 (-276 400) 0,00 (-7,23) 0 (-276 400) 0,00 (-7,23) 2015-10-09
Amerorg Enterprises Ltd. przez Belstrom Holding Ltd., Vondelberg Investment Ltd., Oval Ltd, Eastern Europe Equity Holding Ltd., MVK Investments Ltd. 782 103 (326 349) 20,47 (8,55) 782 103 (326 349) 20,47 (8,55) 2015-06-19
Karmelita Piotr 276 400 (-277 680) 7,23 (-7,27) 276 400 (-277 680) 7,23 (-7,27) 2015-06-17
Karmelita Piotr 554 080 (-19 248) 14,50 (-0,50) 554 080 (-19 248) 14,50 (-0,50) 2015-06-01
Amerorg Enterprises Ltd. przez Belstrom Holding Ltd., Vondelberg Investment Ltd., Oval Ltd, Eastern Europe Equity Holding Ltd., MVK Investments Ltd. 455 754 11,92 455 754 11,92 2015-01-08
Kubica Grzegorz 176 785 (-51 661) 4,62 (-1,35) 176 785 (-51 661) 4,62 (-1,35) 2014-11-26
Karmelita Piotr 573 328 (-23 706 481) 15,00 (4,41) 573 328 (-23 706 481) 15,00 (4,41) 2014-07-09
Karmelita Piotr 24 279 809 (20 233 174) 10,59 24 279 809 (20 233 174) 10,59 2013-10-28
Karmelita Piotr 4 046 635 10,59 4 046 635 10,59 2013-10-28
Karmelita Piotr 4 046 635 (-12 733 174) 10,59 (3,27) 4 046 635 (-12 733 174) 10,59 (3,27) 2013-10-28
Oval Ltd. 1 998 839 (-11 933 611) 0,87 (-6,31) 1 998 839 (-11 933 611) 0,87 (-6,31) 2013-10-08
Belstrom Holdings Ltd. 15 224 000 (5 000 000) 6,64 (2,18) 15 224 000 (5 000 000) 6,64 (2,18) 2013-10-07
Belstrom Holdings Ltd. 10 224 000 (-5 217 857) 4,46 (-3,50) 10 224 000 (-5 217 857) 4,46 (-3,50) 2013-10-07
Karmelita Piotr 16 779 809 (12 000 000) 7,32 (3,01) 16 779 809 (12 000 000) 7,32 (3,01) 2013-10-03
Kubica Grzegorz 228 446 (-1 704 887) 5,97 (0,91) 228 446 (-1 704 887) 5,97 (0,91) 2013-07-05
Oval Ltd. 13 932 450 7,18 (1,11) 13 932 450 7,18 (1,11) 2013-04-30
Oval Ltd. 13 932 450 6,07 13 932 450 6,07 2013-04-30
Kubica Grzegorz 1 933 333 (-9 666 667) 5,06 (-0,92) 1 933 333 (-9 666 667) 5,06 (-0,92) 2013-04-30
Kubica Grzegorz 11 600 000 5,98 (0,92) 11 600 000 5,98 (0,92) 2013-04-30
Kubica Grzegorz 11 600 000 (9 666 667) 5,06 11 600 000 (9 666 667) 5,06 2013-04-30
Kubica Grzegorz 1 933 333 (-2 066 667) 5,06 (1,46) 1 933 333 (-2 066 667) 5,06 (1,46) 2013-04-30
Bojdo Hubert 6 000 000 3,09 (-2,32) 6 000 000 3,09 (-2,32) 2013-04-30
Belstrom Holdings Ltd. 15 441 857 7,96 (1,23) 15 441 857 7,96 (1,23) 2013-04-30
Belstrom Holdings Ltd. 15 441 857 6,73 15 441 857 6,73 2013-04-30
Thumos Capital Ltd 30 000 000 15,47 (2,39) 30 000 000 15,47 (2,39) 2013-04-18
Thumos Capital Ltd 30 000 000 (25 000 000) 13,08 30 000 000 (25 000 000) 13,08 2013-04-18
Thumos Capital Ltd 5 000 000 13,08 5 000 000 13,08 2013-04-18
Thumos Capital Ltd 5 000 000 (4 500 000) 13,08 (-0,01) 5 000 000 (4 500 000) 13,08 (-3,02) 2013-04-18
Thumos Capital Ltd 500 000 13,09 (6,55) 500 000 16,10 (8,88) 2013-04-18
Thumos Capital Ltd 500 000 6,54 (5,54) 500 000 7,22 (6,22) 2013-04-18
Thumos Capital Ltd 500 000 1,00 500 000 1,00 2013-04-18
Golec Grzegorz wraz z żoną Ewą Zawadzką-Golec 0 (-3 000 000) 0,00 (-2,70) 0 (-3 000 000) 0,00 (-2,70) 2012-12-28
Golec Grzegorz wraz z żoną Ewą Zawadzką-Golec 3 000 000 (-3 000 000) 2,70 (-4,81) 3 000 000 (-3 000 000) 2,70 (-4,81) 2012-12-19
Urbański Krzysztof 716 666 (-3 583 334) 1,00 (-2,88) 716 666 (-3 583 334) 1,00 (-2,88) 2012-12-17
Urbański Krzysztof 4 300 000 3,88 (1,67) 4 300 000 3,88 (1,67) 2012-12-17
Urbański Krzysztof 4 300 000 2,21 (0,34) 4 300 000 2,21 (0,34) 2012-12-17
Urbański Krzysztof 4 300 000 (3 583 334) 1,87 4 300 000 (3 583 334) 1,87 2012-12-17
Urbański Krzysztof 716 666 (-3 283 334) 1,87 (-3,67) 716 666 (-3 283 334) 1,87 (-3,67) 2012-12-17
Kubica Grzegorz 4 000 000 3,60 (1,54) 4 000 000 3,60 (1,54) 2012-12-17
Kubica Grzegorz 4 000 000 (-323 139) 2,06 (-3,35) 4 000 000 (-323 139) 2,06 (-3,35) 2012-12-17
Karmelita Piotr 4 779 809 4,31 (1,85) 4 779 809 4,31 (1,85) 2012-12-17
Karmelita Piotr 4 779 809 2,46 (0,38) 4 779 809 2,46 (0,38) 2012-12-17
Karmelita Piotr 4 779 809 (-3 300 000) 2,08 (-5,21) 4 779 809 (-3 300 000) 2,08 (-5,21) 2012-12-17
Karmelita Piotr 8 079 809 (84 173) 7,29 (-2,72) 8 079 809 (84 173) 7,29 (-2,72) 2012-12-16
Karmelita Piotr 7 995 636 10,01 (2,80) 7 995 636 10,01 (2,80) 2012-05-30
Karmelita Piotr 7 995 636 (14 636) 7,21 (-2,79) 7 995 636 (14 636) 7,21 (-2,79) 2012-05-30
Karmelita Piotr 7 981 000 (144 351) 10,00 (0,19) 7 981 000 (144 351) 10,00 (0,19) 2012-05-29
Karmelita Piotr 7 836 649 (732 942) 9,81 (0,91) 7 836 649 (732 942) 9,81 (0,91) 2012-05-15
Allianz FIO 3 702 599 (-1 500 000) 4,63 (-1,88) 3 702 599 (-1 500 000) 4,63 (-1,88) 2012-05-08
Allianz FIO 5 202 599 (488 859) 6,51 (0,61) 5 202 599 (488 859) 6,51 (0,61) 2012-05-07
Rockbridge TFI SA 3 952 552 (-50 000) 4,95 (-0,06) 3 952 552 (-50 000) 4,95 (-0,06) 2012-04-20
Rockbridge TFI SA 4 002 552 (-86 529) 5,01 (-0,11) 4 002 552 (-86 529) 5,01 (-0,11) 2012-04-19
Kubica Grzegorz 4 323 139 5,41 (1,51) 4 323 139 5,41 (1,51) 2011-12-14
Kubica Grzegorz 4 323 139 (344 630) 3,90 (-1,08) 4 323 139 (344 630) 3,90 (-1,08) 2011-12-14
Kubica Grzegorz 3 978 509 4,98 3 978 509 4,98 2011-12-13
Karmelita Piotr 7 103 707 (606 995) 8,90 (0,76) 7 103 707 (606 995) 8,90 (0,76) 2011-11-14
Karmelita Piotr 6 496 712 (8 400) 8,14 (0,02) 6 496 712 (8 400) 8,14 (0,02) 2011-05-16
Rockbridge TFI SA 4 089 081 5,12 4 089 081 5,12 2011-04-12
Novavis Group SA 4 713 740 5,90 (5,90) 4 713 740 0,00 2011-03-22
Novavis Group SA 0 0,00 0 0,00 2011-03-22
Allianz FIO 4 713 740 5,90 4 713 740 5,90 2011-03-22
Karmelita Piotr 6 488 312 (2 488 312) 8,12 (3,11) 6 488 312 (2 488 312) 8,12 (3,11) 2011-01-07
Karmelita Piotr 4 000 000 5,01 4 000 000 5,01 2011-01-03
G-Force Investments Ltd. wraz z Lakestorm Trading & Investments Ltd 3 817 543 (-1 750 809) 4,78 (-2,19) 3 817 543 (-1 750 809) 4,78 (-2,19) 2010-11-24
G-Force Investments Ltd. wraz z Lakestorm Trading & Investments Ltd 5 568 352 (-2 000 000) 6,97 (-2,51) 5 568 352 (-2 000 000) 6,97 (-2,51) 2010-11-23
Bojdo Hubert 6 000 000 5,41 (2,32) 6 000 000 5,41 (2,32) 2010-11-05
Bojdo Hubert 6 000 000 3,09 (-4,42) 6 000 000 3,09 (-4,42) 2010-11-05
Bojdo Hubert 6 000 000 (2 000 000) 7,51 (2,50) 6 000 000 (2 000 000) 7,51 (2,50) 2010-11-05
Sukacz Dawid 3 990 000 (-2 000 000) 4,99 (-2,51) 3 990 000 (-2 000 000) 4,99 (-2,51) 2010-11-04
Sukacz Dawid 5 990 000 (1 090 000) 7,50 (1,37) 5 990 000 (1 090 000) 7,50 (1,37) 2010-11-03
Moska Krzysztof 0 (-4 758 979) 0,00 (-5,96) 0 (-4 758 979) 0,00 (-5,96) 2010-11-02
Moska Krzysztof 4 758 979 (-1 893 912) 5,96 (-2,37) 4 758 979 (-1 893 912) 5,96 (-2,37) 2010-11-01
Golec Grzegorz wraz z żoną Ewą Zawadzką-Golec 6 000 000 7,51 (2,10) 6 000 000 7,51 (2,10) 2010-10-18
Golec Grzegorz wraz z żoną Ewą Zawadzką-Golec 6 000 000 5,41 (-2,10) 6 000 000 5,41 (-2,10) 2010-10-18
Lakestorm Trading & Investments Ltd. poprzez Grzegorza Golca 7 568 352 9,48 (9,48) 7 568 352 9,48 (9,48) 2010-08-26
Lakestorm Trading & Investments Ltd. poprzez Grzegorza Golca 0 (-10 046 664) 0,00 (-12,58) 0 (-10 046 664) 0,00 (-12,58) 2010-08-26
G-Force Investments Ltd. wraz z Lakestorm Trading & Investments Ltd 7 568 352 9,48 7 568 352 9,48 2010-08-26
porozumienie akcjonariuszy w składzie: Sławomir Jarosz, Bogdan Pukowiec, Auxilium SA 4 210 000 (309 000) 5,27 (0,39) 4 210 000 (309 000) 5,27 (0,39) 2010-08-18
porozumienie akcjonariuszy w składzie: Sławomir Jarosz, Bogdan Pukowiec 3 901 000 (-399 000) 4,88 (-1,07) 3 901 000 (-399 000) 4,88 (-1,07) 2010-08-18
Sukacz Dawid 4 900 000 (2 000 000) 6,13 (2,50) 4 900 000 (2 000 000) 6,13 (2,50) 2010-08-06
Lakestorm Trading & Investments Ltd. poprzez Grzegorza Golca 10 046 664 (-2 000 000) 12,58 (-2,51) 10 046 664 (-2 000 000) 12,58 (-2,51) 2010-08-06
Sukacz Dawid 2 900 000 3,63 2 900 000 3,63 2010-08-05
Lakestorm Trading & Investments Ltd. poprzez Grzegorza Golca 12 046 664 (-2 000 000) 15,09 (-2,51) 12 046 664 (-2 000 000) 15,09 (-2,51) 2010-06-30
Lakestorm Trading & Investments Ltd. poprzez Grzegorza Golca 14 046 664 (-95 705) 17,60 (-1,99) 14 046 664 (-95 705) 17,60 (-1,99) 2010-06-29
Golec Grzegorz 6 000 000 (2 000 000) 7,51 (1,97) 6 000 000 (2 000 000) 7,51 (1,97) 2010-06-28
Moska Krzysztof 6 652 891 (4 653 074) 8,33 (5,83) 6 652 891 (4 653 074) 8,33 (5,83) 2010-06-08
Moska Krzysztof 1 999 817 2,50 1 999 817 2,50 2010-06-07
Bojdo Hubert 4 000 000 (269 890) 5,01 (-0,15) 4 000 000 (269 890) 5,01 (-0,15) 2010-04-30
porozumienie akcjonariuszy w składzie: Sławomir Jarosz, Bogdan Pukowiec, Auxilium SA 4 300 000 5,95 (0,57) 4 300 000 5,95 (0,57) 2010-04-13
porozumienie akcjonariuszy w składzie: Sławomir Jarosz, Bogdan Pukowiec, Auxilium SA 4 300 000 (-604 396) 5,38 (-1,41) 4 300 000 (-604 396) 5,38 (-1,41) 2010-04-13
Bojdo Hubert 3 730 110 5,16 (0,49) 3 730 110 5,16 (0,49) 2010-04-01
Bojdo Hubert 3 730 110 (960 880) 4,67 (0,84) 3 730 110 (960 880) 4,67 (0,84) 2010-04-01
Golec Grzegorz 4 000 000 5,54 (0,53) 4 000 000 5,54 (0,53) 2010-03-31
Golec Grzegorz 4 000 000 (1 230 770) 5,01 (1,18) 4 000 000 (1 230 770) 5,01 (1,18) 2010-03-31
porozumienie akcjonariuszy w składzie: Sławomir Jarosz, Bogdan Pukowiec, Auxilium SA 4 904 396 6,79 4 904 396 6,79 2010-03-09
Urbański Krzysztof 4 000 000 5,54 (0,53) 4 000 000 5,54 (0,53) 2010-03-08
Urbański Krzysztof 4 000 000 5,01 (1,41) 4 000 000 5,01 (1,41) 2010-03-08
Urbański Krzysztof 4 000 000 (478 312) 3,60 (-1,28) 4 000 000 (478 312) 3,60 (-1,28) 2010-03-08
Urbański Krzysztof 3 521 688 4,88 3 521 688 4,88 2010-03-07
Lakestorm Trading & Investments Ltd. poprzez Grzegorza Golca 14 142 369 19,59 (1,88) 14 142 369 19,59 (1,88) 2010-02-23
Lakestorm Trading & Investments Ltd. poprzez Grzegorza Golca 14 142 369 (7 661 989) 17,71 (8,73) 14 142 369 (7 661 989) 17,71 (8,73) 2010-02-23
Lakestorm Trading & Investments Ltd. poprzez Grzegorza Golca 6 480 380 (-446 279) 8,98 (-0,61) 6 480 380 (-446 279) 8,98 (-0,61) 2010-01-21
Lakestorm Trading & Investments Ltd. poprzez Grzegorza Golca 6 926 659 (-343 706) 9,59 (-13,46) 6 926 659 (-343 706) 9,59 (-13,46) 2010-01-21
Golec Grzegorz 2 769 230 3,83 2 769 230 3,83 2009-12-31
Bojdo Hubert 2 769 230 3,83 2 769 230 3,83 2009-12-31
Totmes SA 1 580 612 2,54 (-2,47) 1 580 612 2,54 (-2,47) 2009-11-12
Lakestorm Trading & Investments Ltd. poprzez Grzegorza Golca 7 270 365 23,05 (11,37) 7 270 365 23,05 (11,37) 2009-10-29
Lakestorm Trading & Investments Ltd. poprzez Grzegorza Golca 7 270 365 (1 281 344) 11,68 (-6,31) 7 270 365 (1 281 344) 11,68 (-6,31) 2009-10-29
Lakestorm Trading & Investments Ltd. poprzez Grzegorza Golca 5 989 021 17,99 (-2,90) 5 989 021 17,99 (-2,90) 2009-10-02
Totmes SA 1 580 612 5,01 (2,47) 1 580 612 5,01 (2,47) 2009-09-17
Totmes SA 1 580 612 (-1 285 403) 2,54 (-7,45) 1 580 612 (-1 285 403) 2,54 (-7,45) 2009-09-17
Totmes SA 2 866 015 9,99 (0,91) 2 866 015 9,99 (0,91) 2009-09-04
Totmes SA 2 866 015 9,08 2 866 015 9,08 2009-09-04
Dryton Holdings BV 0 (-3 073 218) 0,00 (-10,72) 0 (-3 073 218) 0,00 (-10,72) 2009-03-02
Buskot Trading Ltd. 0 (-5 288 032) 0,00 (-18,44) 0 (-5 288 032) 0,00 (-18,44) 2009-02-27
Lakestorm Trading & Investments Ltd. poprzez Grzegorza Golca 5 989 021 20,89 (1,90) 5 989 021 20,89 (1,90) 2009-02-26
Lakestorm Trading & Investments Ltd. poprzez Grzegorza Golca 5 989 021 18,99 5 989 021 18,99 2009-02-26
Keystar Holdings Ltd. poprzez Lakestorm Trading & Investments Ltd. 0 (-5 041 423) 0,00 (-17,00) 0 (-5 041 423) 0,00 (-17,00) 2009-02-26
Keystar Holdings Ltd. poprzez Lakestorm Trading & Investments Ltd. 5 041 423 17,00 (-0,58) 5 041 423 17,00 (-0,58) 2009-02-25
Keystar Holdings Ltd. 5 041 423 (748 339) 17,58 (-20,50) 5 041 423 (748 339) 17,58 (-32,51) 2009-02-09
Dryton Holdings BV 3 073 218 10,72 (10,72) 3 073 218 10,72 (10,72) 2009-02-09
Buskot Trading Ltd. 5 288 032 18,44 5 288 032 18,44 2009-02-09
Keystar Holdings Ltd. 4 293 084 38,08 (-12,01) 4 293 084 50,09 2007-11-21
Keystar Holdings Ltd. 4 293 084 50,09 (35,12) 4 293 084 50,09 (35,12) 2007-11-21
Keystar Holdings Ltd. 4 293 084 (2 828 138) 14,97 (1,98) 4 293 084 (2 828 138) 14,97 (-2,12) 2007-11-21
Dryton Holdings BV przez Forestmeadows Trading & Investments Ltd 0 (-2 828 138) 0,00 (-25,09) 0 (-2 828 138) 0,00 (-32,99) 2007-11-21
Keystar Holdings Ltd. 1 464 946 (330 311) 12,99 (2,93) 1 464 946 (330 311) 17,09 (3,86) 2007-11-05
Keystar Holdings Ltd. 1 134 635 (29 541) 10,06 (0,26) 1 134 635 (29 541) 13,23 (0,34) 2007-10-31
Dryton Holdings BV przez Forestmeadows Trading & Investments Ltd 2 828 138 (-111 950) 25,09 (-0,99) 2 828 138 (-111 950) 32,99 (-1,31) 2007-08-09
Novavis Group SA umorzenie 0 (-2 700 891) 0,00 (-23,96) 0 (-2 700 891) 0,00 2007-05-29
Keystar Holdings Ltd. 1 105 094 (542 149) 9,80 (4,81) 1 105 094 (542 149) 12,89 (7,90) 2007-02-14
Dryton Holdings BV przez Forestmeadows Trading & Investments Ltd 2 940 088 (-187 436) 26,08 (-1,66) 2 940 088 (-187 436) 34,30 (6,56) 2007-02-14
Keystar Holdings Ltd. 562 945 (-542 149) 4,99 (-4,81) 562 945 (-542 149) 4,99 (-4,81) 2006-09-19
Keystar Holdings Ltd. 1 105 094 (-70 453) 9,80 (-0,62) 1 105 094 (-70 453) 9,80 (-0,62) 2006-09-05
Novavis Group SA w celu umorzenia 2 700 891 (460 000) 23,96 (4,08) 2 700 891 (460 000) 0,00 2006-08-31
Dryton Holdings BV przez Forestmeadows Trading & Investments Ltd 3 127 524 (-889 061) 27,74 (1,02) 3 127 524 (-889 061) 27,74 (1,02) 2006-05-11
Novavis Group SA w celu umorzenia 2 240 891 19,88 (19,88) 2 240 891 0,00 2006-01-05
Keystar Holdings Ltd. 1 175 547 (-334 172) 10,42 (0,38) 1 175 547 (-334 172) 10,42 (0,38) 2006-01-05
Novavis Group SA umorzenie 0 (-3 757 015) 0,00 (-33,33) 0 (-3 757 015) 0,00 2005-09-20
Keystar Holdings Ltd. 1 509 719 10,04 (-3,35) 1 509 719 10,04 (-3,35) 2005-07-11
Keystar Holdings Ltd. 1 509 719 (458 518) 13,39 (6,40) 1 509 719 (458 518) 13,39 (6,40) 2005-07-11
Skarb Państwa 0 (-458 518) 0,00 (-3,05) 0 (-458 518) 0,00 (-3,05) 2005-07-08
Keystar Holdings Ltd. 1 051 201 (-432 854) 6,99 (-2,88) 1 051 201 (-432 854) 6,99 (-2,88) 2005-02-17
Novavis Group SA w celu umorzenia 3 757 015 33,33 (8,33) 3 757 015 0,00 2005-02-16
Novavis Group SA w celu umorzenia 3 757 015 25,00 (25,00) 3 757 015 0,00 2005-02-16
Dryton Holdings BV przez Forestmeadows Trading & Investments Ltd 4 016 585 26,72 (-8,91) 4 016 585 26,72 (-8,91) 2005-02-16
Dryton Holdings BV przez Forestmeadows Trading & Investments Ltd 4 016 585 (-1 653 913) 35,63 (-2,10) 4 016 585 (-1 653 913) 35,63 (-2,10) 2005-02-16
Skarb Państwa 458 518 (-845 513) 3,05 (-1,28) 458 518 (-845 513) 3,05 (-1,28) 2005-01-24
mBank SA 1 879 (-880 353) 0,01 (-5,86) 1 879 (-880 353) 0,01 (-5,86) 2005-01-06
Keystar Holdings Ltd. 1 484 055 9,87 1 484 055 9,87 2005-01-06
Dryton Holdings BV przez Forestmeadows Trading & Investments Ltd 5 670 498 (4 000) 37,73 (18,88) 5 670 498 (4 000) 37,73 (18,88) 2004-12-28
mBank SA 882 232 (-750 599) 5,87 (0,44) 882 232 (-750 599) 5,87 (0,44) 2004-12-27
Novavis Group SA w celu umorzenia 0 (-15 028 061) 0,00 (-48,99) 0 (-15 028 061) 0,00 2004-11-25
Novavis Group SA w celu umorzenia 15 028 061 (3 204 905) 48,99 (9,66) 15 028 061 (3 204 905) 0,00 2004-05-26
mBank SA 1 632 831 5,43 (-5,43) 1 632 831 5,43 (-5,43) 2004-05-14
mBank SA 1 632 831 (-3 002 101) 10,86 (-4,56) 1 632 831 (-3 002 101) 10,86 (-4,56) 2004-05-14
Dryton Holdings BV 5 666 498 18,85 (-18,85) 5 666 498 18,85 (-18,85) 2004-05-14
Dryton Holdings BV 5 666 498 37,70 5 666 498 37,70 2004-05-14
Novavis Group SA w celu umorzenia 11 823 156 (4 309 126) 39,33 (14,33) 11 823 156 (4 309 126) 0,00 2004-04-27
Novavis Group SA w celu odsprzedaży 7 514 030 (1 002 564) 25,00 (3,34) 7 514 030 (1 002 564) 0,00 2003-12-22
Skarb Państwa 1 304 031 (-917 036) 4,33 (-3,05) 1 304 031 (-917 036) 4,33 (-3,05) 2003-09-22
mBank SA 4 634 932 (-1 752 527) 15,42 (-5,83) 4 634 932 (-1 752 527) 15,42 (-5,83) 2003-06-11
Skarb Państwa 2 221 067 (-1 753 462) 7,38 (-5,84) 2 221 067 (-1 753 462) 7,38 (-5,84) 2003-06-04
mBank SA 6 387 459 (1 756 404) 21,25 (5,85) 6 387 459 (1 756 404) 21,25 (5,85) 2003-05-29
Novavis Group SA w celu odsprzedaży 6 511 466 (1 083 700) 21,66 (3,61) 6 511 466 (1 083 700) 0,00 2003-04-08
PP FS Holding z Lubelskim Towarzystwem Kapitałowym Sp. z o.o. 0 (-3 082 000) 0,00 (-10,25) 0 (-3 082 000) 0,00 (-10,25) 2003-04-07
Novavis Group SA w celu odsprzedaży 5 427 766 (1 921 898) 18,05 (6,39) 5 427 766 (1 921 898) 0,00 2003-02-10
mBank SA 4 631 055 15,40 4 631 055 15,40 2002-12-27
Novavis Group SA w celu odsprzedaży 3 505 868 (2 971 311) 11,66 (9,88) 3 505 868 (2 971 311) 0,00 2002-12-23
Deutsche Bank AG 0 (-2 261 311) 0,00 (-7,52) 0 (-2 261 311) 0,00 (-7,52) 2002-11-06
mBank SA przez PPFR BRE sp. z o.o. i BRE Fundusz Kapitałowy sp. z o.o. 4 631 055 (5 000) 15,40 (0,40) 4 631 055 (5 000) 15,40 (0,40) 2002-08-22
mBank SA przez PPFR BRE sp. z o.o. i BRE Fundusz Kapitałowy sp. z o.o. 4 626 055 15,00 (-0,39) 4 626 055 15,00 (-0,39) 2002-07-23
Novavis Group SA w celu odsprzedaży 534 557 1,78 534 557 0,00 2002-03-12
Skarb Państwa 3 974 529 (-533 890) 13,22 (-1,78) 3 974 529 (-533 890) 13,22 (-1,78) 2002-03-08
mBank SA z PPFR BRE Sp. z o.o. 4 626 055 (127 538) 15,39 (0,62) 4 626 055 (127 538) 15,39 (0,62) 2002-02-11
Credit Suisse First Boston 0 (-1 623 614) 0,00 (-5,40) 0 (-1 623 614) 0,00 (-5,40) 2002-02-11
Deutsche Bank AG przez Deutsche Bank Alex. Brown Inc. 2 261 311 7,52 2 261 311 7,52 2001-07-04
Everest Capital Master Fund LP 907 260 3,02 907 260 3,02 2000-03-14
Everest Capital Frontier Fund LP 716 534 2,38 716 534 2,38 2000-03-14
Skarb Państwa 4 508 419 (-401 917) 15,00 (-1,12) 4 508 419 (-401 917) 15,00 (-1,12) 1999-12-29
mBank SA z PPFR BRE Sp. z o.o. 4 498 517 14,77 (-0,20) 4 498 517 14,77 (-0,20) 1999-12-27
mBank SA z PPFR BRE Sp. z o.o. 4 498 517 14,97 (0,20) 4 498 517 14,97 (0,20) 1999-12-27
PTP - Kleinwort Benson sp. z o.o. zależny od Kleinwort Benson Ltd 0 (-1 897 538) 0,00 (-6,23) 0 (-1 897 538) 0,00 (-6,23) 1999-05-18
mBank SA 4 498 517 (1 561 702) 14,77 (5,13) 4 498 517 (1 561 702) 14,77 (5,13) 1999-05-14
PP FS Holding z Lubelskim Towarzystwem Kapitałowym Sp. z o.o. 3 082 000 10,25 (0,13) 3 082 000 10,25 (0,13) 1999-05-10
PP FS Holding z Lubelskim Towarzystwem Kapitałowym Sp. z o.o. 3 082 000 (1 517 416) 10,12 (4,98) 3 082 000 (1 517 416) 10,12 (4,98) 1999-05-10
mBank SA 2 936 815 9,64 2 936 815 9,64 1999-05-10
PZU SA z PZU Życie SA 0 (-1 695 713) 0,00 (-5,51) 0 (-1 695 713) 0,00 (-5,51) 1999-04-07
Skarb Państwa 4 910 336 16,12 4 910 336 16,12 1999-02-01
PTP - Kleinwort Benson sp. z o.o. zależny od Kleinwort Benson Ltd 1 897 538 6,23 1 897 538 6,23 1999-01-26
PP FS Holding z Lubelskim Towarzystwem Kapitałowym Sp. z o.o. 1 564 584 5,14 1 564 584 5,14 1998-12-07
Credit Suisse First Boston 1 623 614 5,40 (0,12) 1 623 614 5,40 (0,12) 1998-10-12
Credit Suisse First Boston 1 623 614 5,28 1 623 614 5,28 1998-10-12
PZU SA z PZU Życie SA 1 695 713 5,51 1 695 713 5,51 1998-09-22

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-11-22 Prawo poboru 1:1
2014-04-17 Split 10:1
2013-11-28 Split 6:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.