760,0000 zł
0,53% 4,0000 zł
Neuca SA (NEU)

Akcjonariat - NEUCA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 3 388 193 296 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 4 469 912 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 557 650
Liczba głosów na WZA: 4 469 912 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 57,22%
Kapitał akcyjny: 4 469 912,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 557 650
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 57,22%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 42,78%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Herba, Kazimierz Michał z Abrasco Ltd. 1 060 632 (23,72%) 1 060 632 (24,07%) 2015-11-12 -
Herba Wiesława 1 027 018 (22,97%) 1 027 018 (23,31%) 2012-07-12 -
Sky Investment S.a.r.l. 470 000 (10,51%) 470 000 (10,67%) 2018-12-17 -
Neuca SA 65 263 (1,46%) 65 263 (0,00%) 2021-10-07 PSP

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 6 755
1,00 4 440 677
4 440 677,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-28
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 37 021
1,00 4 493 698
4 493 698,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-10-10
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 20 265
1,00 4 513 963
4 513 963,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-10-15
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria K 7 000
301 000,00
1,00 43,00 4 520 963
4 520 963,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-10-15
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 27 000
1,00 4 547 963
4 547 963,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-01-09
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria K 7 000
492 520,00
1,00 70,36 4 554 963
4 554 963,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-02-26
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria J i L 77 550
1,00 4 639 266
4 639 266,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-04-12
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria K 34 000
1 462 000,00
1,00 43,00 4 546 765
4 546 765,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-01-20
2014-03-06
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria K 7 000
492 520,00
1,00 70,36 4 553 765
4 553 765,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-23
2014-10-10
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria L 14 570
1,00 4 677 734
4 677 734,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-12-15
relizacja warrantów subskrypcyjnych seria L 7 000
1,00 4 560 765
4 560 765,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-02-26
obniżenie kapitału umorzenie akcji -34 794
1,00 4 410 034
4 410 034,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-16
2017-02-22
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria L 46 300
1,00 4 495 302
4 495 302,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-01-19
2016-02-05
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria L 17 730
1,00 4 513 032
4 513 032,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-02-11
2016-03-10
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria L 1 000
1,00 4 514 032
4 514 032,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-03-18
2016-04-15
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria L 2 610
1,00 4 444 828
4 444 828,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-10-18
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria L 4 750
1,00 4 432 633
4 432 633,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-15
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 6 000
1,00 4 456 677
4 456 677,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-09-28
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria Ł 4 670
1,00 4 644 936
4 644 936,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-07-18
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria K 10 000
1,00 4 450 677
4 450 677,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-03-15
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria M 1 600
1,00 4 469 912
4 469 912,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-03-17
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria M 36 325
1,00 4 468 312
4 468 312,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-01-14
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria M 6 775
1,00 4 431 987
4 431 987,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-12-13
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria M 5 950
1,00 4 425 212
4 425 212,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-07-15
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria M 66 525
1,00 4 453 999
4 453 999,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-02-11
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria Ł 21 175
1,00 4 387 474
4 387 474,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-12-14
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria Ł 77 500
1,00 4 366 299
4 366 299,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-06-19
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria J i L 253 130
1,00 4 663 164
4 663 164,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-02-14
2017-04-07
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria Ł 81 535
1,00 4 643 617
4 643 617,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-01-14
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria Ł 14 120
1,00 4 562 082
4 562 082,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-10-25
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria Ł 11 425
1,00 4 547 962
4 547 962,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-07-11
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria Ł 3 750
1,00 4 536 537
4 536 537,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-03-27
2019-05-10
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 13 510
1,00 4 429 422
4 429 422,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-01
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 2 500
1,00 4 431 922
4 431 922,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-14
2011-06-03
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 2 000
1,00 4 433 922
4 433 922,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-12
2011-06-03
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria J i Ł 61 275
1,00 4 532 787
4 532 787,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-12-14
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria L 14 335
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2016-08-10
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1994-12-08 7 100
355 000,00
50,00 50,00 7 100
355 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-07-13
1994-12-31
2004-11-22
seria B - subskrypcja prywatna 1995-02-17 4 520
335 158,00
50,00 74,15 11 620
581 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-07-13
1995-04-14
2004-11-22
seria C - Kazimierz Herba 1996-06-11 581
58 100,00
50,00 100,00 12 201
610 050,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-07-13
1997-05-09
2004-11-22
seria D - Kazimierz Herba 2003-11-21 1 389 950
1 389 950,00
1,00 1,00 2 000 000
2 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-07-13
2003-12-22
2004-11-22
split 1:50 2003-11-21
1,00 610 050
610 050,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-12-22
seria E - pracownicy, współpracownicy 2004-03-25 27 000
931 500,00
1,00 34,50 2 027 000
2 027 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-07-13
2004-10-19
2005-12-19
seria F - subskrypcja publiczna 2004-03-25 675 000
31 050 000,00
1,00 46,00 2 702 000
2 702 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-07-13
2004-10-19
2004-11-22
seria G - za waranty subskrypcyjne 2006-06-30 135 100
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - udziałowcy GK Galenica-Silfarm sp. z o.o. 2006-07-20 1 243 912
74 634 720,00
1,00 60,00 3 945 912
3 945 912,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-03-06
2007-04-05
seria J - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii D 2009-01-15 320 000
17 920 000,00
1,00 56,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2009-01-15 470 000
26 320 000,00
1,00 56,00 4 415 912
4 415 912,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-01-15
2009-05-25
2010-01-15
seria K - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii E 2010-03-10 81 000
3 483 000,00
1,00 43,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Torfarm SA na Neuca SA 2010-03-10

KDPW:
KRS:
GPW:

2010-03-19
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria L 2012-04-16 9 585
1,00 4 442 218
4 442 218,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-07-12
seria L - subskrypcja prywatna za imienne warranty subskrypcyjne serii F 2012-04-16 99 000
6 529 050,00
1,00 65,95
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji serii F 2013-04-22 -42 198
1,00 4 512 765
4 512 765,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-05-28
seria Ł - oferta menedżerska za warranty sunskrypcyjne serii G 2014-12-10 259 550
69 076 637,00
1,00 266,14
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji serii F 2015-05-07 -130 763
1,00 4 449 002
4 449 002,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-13
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2016-04-27 -86 149
1,00 4 427 883
4 427 883,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-05-25
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2016-09-28 -34 794
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Infonia sp. z o.o. 2016-09-28

KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji serii E 2018-01-16 -116 018
1,00 4 561 716
4 561 716,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-03-30
seria M - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii H 2018-01-16 279 075
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji serii F 2018-05-24 -16 641
1,00 4 628 295
4 628 295,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-07-19
2018-10-12
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii F 2018-08-14 -156 783
1,00 4 471 512
4 471 512,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-20
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii F 2019-04-29 58 284
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z ACP Pharma SA bez podwyższania kapitału 2019-12-19

KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2020-05-05 -354 818
1,00 4 288 799
4 288 799,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-06-08
seria N - program motywacyjny za warranty subskrypcyjne serii I, wielkość emisji zmieniona przez NWZ 2021-03-03. 2020-10-09 284 250
139 066 470,00
1,00 489,24
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2021-04-27 -34 737
1,00 4 419 262
4 419 262,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-06-28
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2022-04-28 -65 263
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Neuca SA 65 263 (32 624) 1,47 (0,73) 65 263 (32 624) 0,00 2021-10-07
Neuca SA 32 639 (-30 229) 0,74 (-0,68) 32 639 (-30 229) 0,00 2021-07-19
Neuca SA 62 868 1,42 62 868 0,00 2021-07-09
Neuca SA 62 868 (1 646) 1,42 (0,03) 62 868 (1 646) 0,00 2021-07-09
Neuca SA 61 222 (36 735) 1,39 (0,84) 61 222 (36 735) 0,00 2021-07-02
Neuca SA 24 487 (-34 737) 0,55 (-0,78) 24 487 (-34 737) 0,00 2021-06-28
Neuca SA 59 224 (2 797) 1,33 (0,06) 59 224 (2 797) 0,00 2021-06-25
Neuca SA 56 427 (1 933) 1,27 (0,05) 56 427 (1 933) 0,00 2021-06-18
Neuca SA 54 494 (7 381) 1,22 (0,16) 54 494 (7 381) 0,00 2021-06-11
Neuca SA 47 113 (4 397) 1,06 (0,10) 47 113 (4 397) 0,00 2021-05-28
Neuca SA 42 716 (4 932) 0,96 (0,11) 42 716 (4 932) 0,00 2021-05-21
Neuca SA 37 784 (408) 0,85 (0,01) 37 784 (408) 0,00 2021-05-14
Neuca SA 37 376 (1 515) 0,84 (0,03) 37 376 (1 515) 0,00 2021-04-08
Neuca SA 35 861 (1 124) 0,81 (0,01) 35 861 (1 124) 0,00 2021-04-01
Neuca SA 34 737 0,80 (0,01) 34 737 0,00 2020-10-12
Neuca SA 34 737 0,79 (0,01) 34 737 0,00 2020-10-12
Neuca SA 34 737 0,78 (0,78) 34 737 0,00 2020-10-12
Neuca SA 0 (-354 818) 0,00 (-7,80) 0 (-354 818) 0,00 2020-06-08
Neuca SA 354 818 7,80 (0,02) 354 818 0,00 2019-07-12
Neuca SA 354 818 (150 000) 7,78 (3,28) 354 818 (150 000) 0,00 2019-07-12
Neuca SA 204 818 (875) 4,50 204 818 (875) 0,00 2019-07-09
Neuca SA 203 943 4,50 (0,02) 203 943 0,00 2019-07-05
Neuca SA 203 943 (2 103) 4,48 (0,03) 203 943 (2 103) 0,00 2019-07-05
Neuca SA 201 840 (2 522) 4,45 (0,06) 201 840 (2 522) 0,00 2019-06-28
Neuca SA 199 318 (1 638) 4,39 (0,03) 199 318 (1 638) 0,00 2019-06-21
Neuca SA 197 680 (2 488) 4,36 (0,06) 197 680 (2 488) 0,00 2019-06-14
Neuca SA 195 192 (3 050) 4,30 (0,06) 195 192 (3 050) 0,00 2019-06-07
Neuca SA 192 142 (2 207) 4,24 (0,05) 192 142 (2 207) 0,00 2019-05-31
Neuca SA 189 935 (2 978) 4,19 (0,07) 189 935 (2 978) 0,00 2019-05-24
Neuca SA 186 957 (1 139) 4,12 (0,02) 186 957 (1 139) 0,00 2019-05-17
Neuca SA 185 818 (127 534) 4,10 (2,81) 185 818 (127 534) 0,00 2019-04-11
Neuca SA 58 284 1,29 (0,01) 58 284 0,00 2019-02-20
Neuca SA 58 284 (929) 1,28 (0,01) 58 284 (929) 0,00 2019-02-20
Neuca SA 57 355 (1 329) 1,27 (0,03) 57 355 (1 329) 0,00 2019-02-15
Neuca SA 56 026 (1 848) 1,24 (0,04) 56 026 (1 848) 0,00 2019-02-08
Neuca SA 54 178 (6) 1,20 54 178 (6) 0,00 2019-01-31
Neuca SA 54 172 (300) 1,20 (0,01) 54 172 (300) 0,00 2019-01-30
Neuca SA 53 872 (87) 1,19 53 872 (-481 913) 0,00 2019-01-29
Neuca SA 53 785 (275) 1,19 (0,01) 535 785 (482 275) 0,00 2019-01-28
Neuca SA 53 510 (295) 1,18 (0,01) 53 510 (295) 0,00 2019-01-25
Neuca SA 53 215 (294) 1,17 53 215 (294) 0,00 2019-01-24
Neuca SA 52 921 (71) 1,17 52 921 (71) 0,00 2019-01-23
Neuca SA 52 850 (196) 1,17 (0,01) 52 850 (196) 0,00 2019-01-22
Neuca SA 52 654 (322) 1,16 (0,01) 52 654 (322) 0,00 2019-01-21
Neuca SA 52 332 (324) 1,15 52 332 (324) 0,00 2019-01-18
Neuca SA 52 008 (321) 1,15 (0,01) 52 008 (321) 0,00 2019-01-17
Neuca SA 51 687 (336) 1,14 (0,01) 51 687 (336) 0,00 2019-01-16
Neuca SA 51 351 (324) 1,13 51 351 (324) 0,00 2019-01-15
Neuca SA 51 027 (327) 1,13 (0,01) 51 027 (327) 0,00 2019-01-14
Neuca SA 50 700 (322) 1,12 (0,01) 50 700 (322) 0,00 2019-01-10
Neuca SA 50 378 (356) 1,11 (0,01) 50 378 (356) 0,00 2019-01-09
Neuca SA 50 022 (301) 1,10 50 022 (301) 0,00 2019-01-08
Neuca SA 49 721 (286) 1,10 (0,01) 49 721 (286) 0,00 2019-01-04
Neuca SA 49 435 (290) 1,09 (0,01) 49 435 (290) 0,00 2019-01-03
Neuca SA 49 145 (299) 1,08 49 145 (299) 0,00 2019-01-02
Uniqa OFE portfel 15 237 (237) 0,33 (0,01) 15 237 (237) 0,33 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 60 535 1,33 60 535 1,33 2018-12-31
NN OFE portfel 94 720 (-13 280) 2,08 (-0,25) 94 720 (-13 280) 2,08 (-0,26) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 154 667 (14 667) 3,41 (0,39) 154 667 (14 667) 3,41 (0,38) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 63 391 (-8 609) 1,39 (-0,16) 63 391 (-8 609) 1,39 (-0,17) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 116 996 (-17 004) 2,58 (-0,31) 116 996 (-17 004) 2,58 (-0,32) 2018-12-31
Neuca SA 48 846 (295) 1,08 (0,01) 48 846 (295) 0,00 2018-12-28
Neuca SA 48 551 (292) 1,07 (0,01) 48 551 (292) 0,00 2018-12-27
Neuca SA 48 259 (195) 1,06 48 259 (195) 0,00 2018-12-21
Neuca SA 48 064 (275) 1,06 (0,01) 48 064 (275) 0,00 2018-12-20
Neuca SA 47 789 (-156 296) 1,05 (-3,45) 47 789 (-156 296) 0,00 2018-12-19
Sky Investment S.a.r.l. 470 000 10,37 (-0,27) 470 000 10,50 (-0,29) 2018-12-17
Sky Investment S.a.r.l. 470 000 10,64 (0,28) 470 000 10,79 (-0,06) 2018-12-17
Sky Investment S.a.r.l. 470 000 10,36 (-0,16) 470 000 10,85 (0,18) 2018-12-17
Sky Investment S.a.r.l. 470 000 10,52 (0,19) 470 000 10,67 (-0,54) 2018-12-17
Sky Investment S.a.r.l. 470 000 10,33 (0,03) 470 000 11,21 (0,04) 2018-12-17
Sky Investment S.a.r.l. 470 000 10,30 (0,18) 470 000 11,17 (0,21) 2018-12-17
Sky Investment S.a.r.l. 470 000 10,12 (-0,84) 470 000 10,96 2018-12-17
Sky Investment S.a.r.l. 470 000 10,96 (0,20) 470 000 10,96 (0,20) 2018-12-17
Sky Investment S.a.r.l. 470 000 10,76 (0,05) 470 000 10,76 (-0,04) 2018-12-17
Sky Investment S.a.r.l. 470 000 10,71 470 000 10,80 2018-12-17
Neuca SA 204 085 (225) 4,50 204 085 (225) 0,00 2018-12-17
Augebit FIZ 1 459 (-470 000) 0,03 (-10,08) 1 459 (-470 000) 0,03 (-10,34) 2018-12-17
Neuca SA 203 860 (217) 4,50 (-0,05) 203 860 (217) 0,00 2018-12-14
Neuca SA 203 643 4,55 (0,06) 203 643 0,00 2018-12-13
Neuca SA 203 643 (199) 4,49 (-0,06) 203 643 (199) 0,00 2018-12-13
Neuca SA 203 444 (168) 4,55 203 444 (168) 0,00 2018-12-12
Neuca SA 203 276 (169) 4,55 (0,01) 203 276 (169) 0,00 2018-12-11
Neuca SA 203 107 (13 028) 4,54 (0,43) 203 107 (13 028) 0,00 2018-12-06
Neuca SA 190 079 4,11 (-0,14) 190 079 0,00 2018-10-12
Neuca SA 190 079 (383) 4,25 (0,15) 190 079 (383) 0,00 2018-10-12
Neuca SA 189 696 (143) 4,10 189 696 (143) 0,00 2018-10-11
Neuca SA 189 553 (2) 4,10 189 553 (2) 0,00 2018-10-10
Neuca SA 189 551 (419) 4,10 (0,01) 189 551 (419) 0,00 2018-10-09
Neuca SA 189 132 (151) 4,09 (0,01) 189 132 (151) 0,00 2018-10-08
Neuca SA 188 981 (263) 4,08 188 981 (263) 0,00 2018-10-05
Neuca SA 188 718 (1 140) 4,08 (0,03) 188 718 (1 140) 0,00 2018-10-04
Neuca SA 187 578 (1 042) 4,05 (0,02) 187 578 (1 042) 0,00 2018-10-02
Neuca SA 186 536 (1 524) 4,03 (0,03) 186 536 (1 524) 0,00 2018-10-01
Neuca SA 185 012 (1 458) 4,00 (0,03) 185 012 (1 458) 0,00 2018-09-28
Neuca SA 183 554 (1 501) 3,97 (0,04) 183 554 (1 501) 0,00 2018-09-27
Neuca SA 182 053 (2 043) 3,93 (0,04) 182 053 (2 043) 0,00 2018-09-26
Neuca SA 180 010 (1 981) 3,89 (0,04) 180 010 (1 981) 0,00 2018-09-25
Neuca SA 178 029 (610) 3,85 (0,02) 178 029 (610) 0,00 2018-09-24
Neuca SA 177 419 (347) 3,83 177 419 (347) 0,00 2018-09-21
Neuca SA 177 072 (118) 3,83 (0,01) 177 072 (118) 0,00 2018-09-20
Neuca SA 176 954 (32) 3,82 176 954 (32) 0,00 2018-09-19
Neuca SA 176 922 (1 998) 3,82 (0,04) 176 922 (1 998) 0,00 2018-09-18
Neuca SA 174 924 (207) 3,78 174 924 (207) 0,00 2018-09-17
Neuca SA 174 717 (23) 3,78 (0,01) 174 717 (23) 0,00 2018-09-14
Neuca SA 174 694 (1 122) 3,77 (0,02) 174 694 (1 122) 0,00 2018-09-13
Neuca SA 173 572 (1 625) 3,75 (0,03) 173 572 (1 625) 0,00 2018-09-12
Neuca SA 171 947 (401) 3,72 (0,01) 171 947 (401) 0,00 2018-09-11
Neuca SA 171 546 (1 990) 3,71 (0,05) 171 546 (1 990) 0,00 2018-09-10
Neuca SA 169 556 (470) 3,66 (0,01) 169 556 (470) 0,00 2018-09-07
Neuca SA 169 086 (1 480) 3,65 (0,03) 169 086 (-1 506 970) 0,00 2018-09-06
Neuca SA 167 606 (1 383) 3,62 (0,03) 1 676 056 (1 509 833) 0,00 2018-09-05
Neuca SA 166 223 (1 340) 3,59 (0,03) 166 223 (1 340) 0,00 2018-09-04
Neuca SA 164 883 (2 695) 3,56 (0,06) 164 883 (2 695) 0,00 2018-09-03
Neuca SA 162 188 (-15 288) 3,50 (-0,33) 162 188 (-15 288) 0,00 2018-08-30
Neuca SA 177 476 (16 641) 3,83 (0,35) 177 476 (16 641) 0,00 2018-08-29
Neuca SA 160 835 (-15 820) 3,48 (-0,33) 160 835 (-15 820) 0,00 2018-08-29
Neuca SA 176 655 3,81 (0,01) 176 655 0,00 2018-07-27
Neuca SA 176 655 (513) 3,80 176 655 (513) 0,00 2018-07-27
Neuca SA 176 142 (497) 3,80 (0,01) 176 142 (497) 0,00 2018-07-26
Neuca SA 175 645 (432) 3,79 (0,01) 175 645 (432) 0,00 2018-07-25
Neuca SA 175 213 (387) 3,78 (0,01) 175 213 (387) 0,00 2018-07-24
Neuca SA 174 826 (717) 3,77 (0,02) 174 826 (717) 0,00 2018-07-23
Neuca SA 174 109 (-348) 3,75 (-0,01) 174 109 (-348) 0,00 2018-07-20
Neuca SA 174 457 (-5 312) 3,76 (-0,11) 174 457 (-5 312) 0,00 2018-07-20
Neuca SA 179 769 (19 755) 3,87 (0,41) 179 769 (19 755) 0,00 2018-07-19
Neuca SA 160 014 (-13 410) 3,46 (-0,28) 160 014 (-13 410) 0,00 2018-07-19
Neuca SA 173 424 (333) 3,74 (0,01) 173 424 (333) 0,00 2018-07-18
Neuca SA 173 091 (327) 3,73 (0,01) 173 091 (327) 0,00 2018-07-17
Neuca SA 172 764 (329) 3,72 172 764 (329) 0,00 2018-07-16
Neuca SA 172 435 (370) 3,72 (0,01) 172 435 (370) 0,00 2018-07-12
Neuca SA 172 065 (376) 3,71 (0,01) 172 065 (376) 0,00 2018-07-11
Neuca SA 171 689 (356) 3,70 (0,01) 171 689 (356) 0,00 2018-07-10
Neuca SA 171 333 (150 000) 3,69 (3,23) 171 333 (150 000) 0,00 2018-07-06
Rockbridge TFI SA portfele 1 424 (-119 469) 0,03 (-4,44) 1 424 (-119 469) 0,03 (-4,44) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 720 (-6 935) 0,02 (-0,15) 720 (-6 935) 0,02 (-0,15) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 14 317 0,31 14 317 0,31 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 13 174 (-2 901) 0,28 (-0,07) 13 174 (-2 901) 0,28 (-0,07) 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 16 778 (6 780) 0,36 (0,14) 16 778 (6 780) 0,36 (0,14) 2018-06-30
Altus SA portfele 24 477 (4 500) 0,53 (0,10) 24 477 (4 500) 0,53 (0,10) 2018-06-30
Alior TFI SA portfele 500 0,01 500 0,01 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 2 255 (75) 0,05 2 255 (75) 0,05 2018-06-30
Neuca SA 21 333 (789) 0,46 (0,02) 21 333 (789) 0,00 2018-05-30
Neuca SA 20 544 (803) 0,44 (0,01) 20 544 (803) 0,00 2018-05-29
Neuca SA 19 741 (13) 0,43 19 741 (13) 0,00 2018-05-28
Neuca SA 19 728 (424) 0,43 (0,01) 19 728 (424) 0,00 2018-05-25
Neuca SA 19 304 (604) 0,42 (0,02) 19 304 (604) 0,00 2018-05-24
Neuca SA 18 700 (18 469) 0,40 (0,39) 18 700 (469) 0,00 2018-05-23
Neuca SA 231 (-17 793) 0,01 (-0,38) 18 231 (207) 0,00 2018-05-22
Neuca SA 18 024 (209) 0,39 (0,01) 18 024 (209) 0,00 2018-05-21
Neuca SA 17 815 (214) 0,38 17 815 (214) 0,00 2018-05-18
Neuca SA 17 601 (222) 0,38 (0,01) 17 601 (222) 0,00 2018-05-17
Neuca SA 17 379 (226) 0,37 17 379 (226) 0,00 2018-05-16
Neuca SA 17 153 (252) 0,37 (0,01) 17 153 (252) 0,00 2018-05-15
Neuca SA 16 901 (260) 0,36 16 901 (260) 0,00 2018-05-14
Neuca SA 16 641 (1 011) 0,36 (0,02) 16 641 (1 011) 0,00 2018-04-13
Neuca SA 15 630 (144) 0,34 15 630 (144) 0,00 2018-04-12
Neuca SA 15 486 0,34 (0,01) 15 486 0,00 2018-04-11
Neuca SA 15 486 (1 008) 0,33 (0,01) 15 486 (1 008) 0,00 2018-04-11
Neuca SA 14 478 (992) 0,32 (0,02) 14 478 (992) 0,00 2018-04-10
Neuca SA 13 486 (988) 0,30 (0,03) 13 486 (988) 0,00 2018-04-09
Neuca SA 12 498 (971) 0,27 (0,02) 12 498 (971) 0,00 2018-04-06
Neuca SA 11 527 (60) 0,25 11 527 (60) 0,00 2018-04-05
Neuca SA 11 467 (942) 0,25 (0,02) 11 467 (942) 0,00 2018-04-04
Neuca SA 10 525 (930) 0,23 (0,02) 10 525 (930) 0,00 2018-04-03
Neuca SA 9 595 (-116 018) 0,21 (-2,48) 9 595 (-116 018) 0,00 2018-03-30
Neuca SA 125 613 (926) 2,69 (0,02) 125 613 (926) 0,00 2018-03-29
Neuca SA 124 687 (236) 2,67 (0,01) 124 687 (236) 0,00 2018-03-28
Neuca SA 124 451 (914) 2,66 (0,02) 124 451 (914) 0,00 2018-03-27
Neuca SA 123 537 (870) 2,64 (0,02) 123 537 (870) 0,00 2018-03-26
Neuca SA 122 667 (128) 2,62 122 667 (128) 0,00 2018-03-23
Neuca SA 122 539 (850) 2,62 (0,02) 122 539 (850) 0,00 2018-03-22
Neuca SA 121 689 (630) 2,60 (0,01) 121 689 (630) 0,00 2018-03-21
Neuca SA 121 059 (290) 2,59 (0,01) 121 059 (290) 0,00 2018-03-20
Neuca SA 120 769 (61) 2,58 120 769 (61) 0,00 2018-02-09
Neuca SA 120 708 (62) 2,58 120 708 (62) 0,00 2018-02-08
Neuca SA 120 646 (63) 2,58 120 646 (63) 0,00 2018-02-07
Neuca SA 120 583 (65) 2,58 120 583 (65) 0,00 2018-02-06
Neuca SA 120 518 (65) 2,58 120 518 (65) 0,00 2018-02-05
Neuca SA 120 453 (49) 2,58 (0,01) 120 453 (49) 0,00 2018-02-02
Neuca SA 120 404 (48) 2,57 120 404 (48) 0,00 2018-02-01
Neuca SA 120 356 (-24) 2,57 120 356 (-24) 0,00 2018-01-30
Neuca SA 120 380 (31) 2,57 120 380 (31) 0,00 2018-01-30
Neuca SA 120 349 (30) 2,57 120 349 (30) 0,00 2018-01-29
Neuca SA 120 319 (38) 2,57 120 319 (38) 0,00 2018-01-25
Neuca SA 120 281 (15) 2,57 120 281 (15) 0,00 2018-01-24
Neuca SA 120 266 (67) 2,57 120 266 (67) 0,00 2018-01-23
Neuca SA 120 199 (74) 2,57 120 199 (74) 0,00 2018-01-22
Neuca SA 120 125 (103) 2,57 120 125 (103) 0,00 2018-01-19
Neuca SA 120 022 (103) 2,57 (0,01) 120 022 (103) 0,00 2018-01-18
Neuca SA 119 919 (22) 2,56 119 919 (22) 0,00 2018-01-17
Neuca SA 119 897 (104) 2,56 119 897 (104) 0,00 2018-01-16
Neuca SA 119 793 (138) 2,56 119 793 (138) 0,00 2018-01-15
Neuca SA 119 655 (145) 2,56 (0,01) 119 655 (145) 0,00 2018-01-12
Neuca SA 119 510 (153) 2,55 119 510 (153) 0,00 2018-01-11
Neuca SA 119 357 (182) 2,55 119 357 (182) 0,00 2018-01-10
Neuca SA 119 175 (188) 2,55 (0,01) 119 175 (188) 0,00 2018-01-09
Neuca SA 118 987 (43) 2,54 118 987 (43) 0,00 2018-01-08
Neuca SA 118 944 (178) 2,54 118 944 (178) 0,00 2018-01-05
Neuca SA 118 766 (228) 2,54 (0,01) 118 766 (228) 0,00 2018-01-04
Neuca SA 118 538 (144) 2,53 118 538 (144) 0,00 2018-01-03
Uniqa OFE portfel 15 000 0,32 15 000 0,33 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 7 655 0,17 7 655 0,17 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 1 276 0,03 1 276 0,03 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 135 0,00 135 0,00 2017-12-31
NN OFE portfel 108 000 2,33 108 000 2,34 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 16 075 0,35 16 075 0,35 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 523 0,01 523 0,01 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 4 267 0,09 4 267 0,09 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 227 0,01 227 0,01 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 140 000 3,02 140 000 3,03 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 9 998 0,22 9 998 0,22 2017-12-31
Altus SA portfele 19 977 0,43 19 977 0,43 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 72 000 1,55 72 000 1,56 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 2 180 0,05 2 180 0,05 2017-12-31
Aegon OFE portfel 134 000 2,89 134 000 2,90 2017-12-31
Neuca SA 118 394 (40) 2,53 118 394 (40) 0,00 2017-12-29
Neuca SA 118 354 (328) 2,53 (0,01) 118 354 (328) 0,00 2017-12-28
Neuca SA 118 026 (217) 2,52 118 026 (217) 0,00 2017-12-27
Neuca SA 117 809 (550) 2,52 (0,01) 117 809 (550) 0,00 2017-12-22
Neuca SA 117 259 (547) 2,51 (0,01) 117 259 (547) 0,00 2017-12-21
Neuca SA 116 712 (566) 2,50 (0,02) 116 712 (566) 0,00 2017-12-20
Neuca SA 116 146 (128) 2,48 116 146 (128) 0,00 2017-12-19
Neuca SA 116 018 (593) 2,48 (0,01) 116 018 (593) 0,00 2017-12-18
Neuca SA 115 425 (237) 2,47 115 425 (237) 0,00 2017-12-15
Neuca SA 115 188 2,47 (0,01) 115 188 0,00 2017-12-14
Neuca SA 115 188 (47) 2,46 (-0,01) 115 188 (47) 0,00 2017-12-14
Neuca SA 115 141 (614) 2,47 (0,01) 115 141 (614) 0,00 2017-12-13
Neuca SA 114 527 (608) 2,46 (0,02) 114 527 (608) 0,00 2017-12-12
Neuca SA 113 919 (425) 2,44 (0,01) 113 919 (425) 0,00 2017-12-11
Augebit FIZ bezpośrednio i przez SORS Holdings Ltd. 471 459 10,11 (0,03) 471 459 10,37 (0,02) 2017-12-11
Augebit FIZ bezpośrednio i przez SORS Holdings Ltd. 471 459 10,08 (-0,26) 471 459 10,35 (-0,01) 2017-12-11
Augebit FIZ bezpośrednio i przez SORS Holdings Ltd. 471 459 10,34 (0,18) 471 459 10,36 (-0,20) 2017-12-11
Augebit FIZ bezpośrednio i przez SORS Holdings Ltd. 471 459 10,16 (0,01) 471 459 10,56 (0,01) 2017-12-11
Augebit FIZ bezpośrednio i przez SORS Holdings Ltd. 471 459 10,15 (-0,04) 471 459 10,55 (-0,06) 2017-12-11
Augebit FIZ bezpośrednio i przez SORS Holdings Ltd. 471 459 10,19 (-0,35) 471 459 10,61 (-0,40) 2017-12-11
Augebit FIZ bezpośrednio i przez SORS Holdings Ltd. 471 459 10,54 (0,14) 471 459 11,01 (0,50) 2017-12-11
Augebit FIZ bezpośrednio i przez SORS Holdings Ltd. 471 459 10,40 471 459 10,51 2017-12-11
Strong Holding SCSp 0 (-470 146) 0,00 (-10,61) 0 (-470 146) 0,00 (-10,69) 2017-12-08
Neuca SA 113 494 (651) 2,43 (0,01) 113 494 (651) 0,00 2017-12-08
FPT Foundation przez SORS Holdings Limited 0 (-470 146) 0,00 (-10,61) 0 (-470 146) 0,00 (-10,69) 2017-12-08
Neuca SA 112 843 (73) 2,42 112 843 (73) 0,00 2017-12-07
Neuca SA 112 770 (170) 2,42 (0,01) 112 770 (170) 0,00 2017-12-06
Neuca SA 112 600 (726) 2,41 (0,01) 112 600 (726) 0,00 2017-12-05
Neuca SA 111 874 (712) 2,40 (0,02) 111 874 (712) 0,00 2017-12-04
Neuca SA 111 162 (737) 2,38 (0,01) 111 162 (737) 0,00 2017-12-01
Neuca SA 110 425 (686) 2,37 (0,02) 110 425 (686) 0,00 2017-11-30
Neuca SA 109 739 (689) 2,35 (0,01) 109 739 (689) 0,00 2017-11-29
Neuca SA 109 050 (661) 2,34 (0,02) 109 050 (661) 0,00 2017-11-28
Neuca SA 108 389 (654) 2,32 (0,01) 108 389 (654) 0,00 2017-11-27
Neuca SA 107 735 (113) 2,31 107 735 (113) 0,00 2017-11-24
Neuca SA 107 622 (451) 2,31 (0,01) 107 622 (451) 0,00 2017-11-23
Neuca SA 107 171 (439) 2,30 (0,01) 107 171 (439) 0,00 2017-11-22
Neuca SA 106 732 (420) 2,29 (0,01) 106 732 (420) 0,00 2017-11-21
Neuca SA 106 312 (446) 2,28 (0,01) 106 312 (446) 0,00 2017-11-20
Neuca SA 105 866 (432) 2,27 (0,01) 105 866 (432) 0,00 2017-11-17
Neuca SA 105 434 (434) 2,26 (0,01) 105 434 (434) 0,00 2017-11-16
Neuca SA 105 000 (420) 2,25 (0,01) 105 000 (420) 0,00 2017-09-13
Neuca SA 104 580 (828) 2,24 (0,02) 104 580 (828) 0,00 2017-09-12
Neuca SA 103 752 (886) 2,22 (0,01) 103 752 (886) 0,00 2017-09-11
Neuca SA 102 866 (921) 2,21 (0,02) 102 866 (921) 0,00 2017-09-08
Neuca SA 101 945 (296) 2,19 (0,01) 101 945 (296) 0,00 2017-09-07
Neuca SA 101 649 (350) 2,18 (0,01) 101 649 (350) 0,00 2017-09-06
Neuca SA 101 299 (1 000) 2,17 (0,02) 101 299 (1 000) 0,00 2017-09-05
Neuca SA 100 299 (150) 2,15 100 299 (150) 0,00 2017-09-04
Neuca SA 100 149 (149) 2,15 (0,01) 100 149 (149) 0,00 2017-09-01
Neuca SA 100 000 (116) 2,14 100 000 (116) 0,00 2017-07-12
Neuca SA 99 884 (931) 2,14 (0,02) 99 884 (931) 0,00 2017-07-11
Neuca SA 98 953 (881) 2,12 (0,02) 98 953 (881) 0,00 2017-07-10
Neuca SA 98 072 (408) 2,10 (0,01) 98 072 (408) 0,00 2017-07-07
Neuca SA 97 664 (856) 2,09 (0,01) 97 664 (856) 0,00 2017-07-06
Neuca SA 96 808 (606) 2,08 (0,02) 96 808 (606) 0,00 2017-07-05
Neuca SA 96 202 (320) 2,06 96 202 (320) 0,00 2017-07-04
Neuca SA 95 882 (882) 2,06 (0,02) 95 882 (882) 0,00 2017-07-03
Neuca SA 95 000 (767) 2,04 (0,02) 95 000 (767) 0,00 2017-06-13
Neuca SA 94 233 (823) 2,02 (0,02) 94 233 (823) 0,00 2017-06-12
Neuca SA 93 410 (329) 2,00 93 410 (329) 0,00 2017-06-09
Neuca SA 93 081 (829) 2,00 (0,02) 93 081 (829) 0,00 2017-06-08
Neuca SA 92 252 (631) 1,98 (0,02) 92 252 (631) 0,00 2017-06-07
Neuca SA 91 621 (814) 1,96 (0,01) 91 621 (814) 0,00 2017-06-06
Neuca SA 90 807 (807) 1,95 (0,02) 90 807 (807) 0,00 2017-06-05
Neuca SA 90 000 (314) 1,93 (0,01) 90 000 (314) 0,00 2017-04-06
Neuca SA 89 686 (1 520) 1,92 (0,03) 89 686 (1 520) 0,00 2017-04-04
Neuca SA 88 166 (1 502) 1,89 (0,03) 88 166 (1 502) 0,00 2017-04-03
Neuca SA 86 664 (21) 1,86 86 664 (21) 0,00 2017-03-31
Neuca SA 86 643 (162) 1,86 (0,01) 86 643 (162) 0,00 2017-03-30
Neuca SA 86 481 (463) 1,85 (0,01) 86 481 (463) 0,00 2017-03-29
Neuca SA 86 018 (1 503) 1,84 (0,03) 86 018 (1 503) 0,00 2017-03-28
Neuca SA 84 515 (1 498) 1,81 (0,03) 84 515 (1 498) 0,00 2017-03-27
Neuca SA 83 017 (474) 1,78 (0,01) 83 017 (474) 0,00 2017-03-24
Neuca SA 82 543 (1 480) 1,77 (0,03) 82 543 (1 480) 0,00 2017-03-23
Neuca SA 81 063 (1 404) 1,74 (0,03) 81 063 (1 404) 0,00 2017-03-22
Neuca SA 79 659 (1 438) 1,71 (0,03) 79 659 (1 438) 0,00 2017-03-21
Neuca SA 78 221 (587) 1,68 (0,02) 78 221 (587) 0,00 2017-03-17
Neuca SA 77 634 (1 447) 1,66 (0,03) 77 634 (1 447) 0,00 2017-03-16
Neuca SA 76 187 (1 094) 1,63 (0,02) 76 187 (1 094) 0,00 2017-03-15
Neuca SA 75 093 (1 418) 1,61 (0,03) 75 093 (1 418) 0,00 2017-03-14
Neuca SA 73 675 (585) 1,58 (0,01) 73 675 (585) 0,00 2017-03-13
Neuca SA 73 090 (48) 1,57 73 090 (48) 0,00 2017-03-10
Neuca SA 73 042 (401) 1,57 (0,01) 73 042 (401) 0,00 2017-03-09
Neuca SA 72 641 (705) 1,56 (0,02) 72 641 (705) 0,00 2017-03-08
Neuca SA 71 936 (1 076) 1,54 (0,02) 71 936 (1 076) 0,00 2017-03-07
Neuca SA 70 860 (728) 1,52 (0,02) 70 860 (728) 0,00 2017-03-06
Neuca SA 70 132 (266) 1,50 70 132 (266) 0,00 2017-03-03
Neuca SA 69 866 (718) 1,50 (0,02) 69 866 (718) 0,00 2017-03-02
Neuca SA 69 148 (441) 1,48 (0,01) 69 148 (441) 0,00 2017-03-01
Neuca SA 68 707 (960) 1,47 (0,02) 68 707 (960) 0,00 2017-02-28
Neuca SA 67 747 (1 078) 1,45 (0,02) 67 747 (1 078) 0,00 2017-02-27
Neuca SA 66 669 (756) 1,43 (0,02) 66 669 (756) 0,00 2017-02-24
Neuca SA 65 913 (1 381) 1,41 (0,03) 65 913 (1 381) 0,00 2017-02-23
Neuca SA 64 532 (1 403) 1,38 (0,03) 64 532 (1 403) 0,00 2017-02-22
Neuca SA 63 129 (1 329) 1,35 (0,02) 63 129 (1 329) 0,00 2017-02-21
Neuca SA 61 800 (883) 1,33 (0,02) 61 800 (883) 0,00 2017-02-20
Neuca SA 60 917 (1 549) 1,31 (0,04) 60 917 (1 549) 0,00 2017-02-17
Neuca SA 59 368 (570) 1,27 (0,01) 59 368 (570) 0,00 2017-02-16
Neuca SA 58 798 (1 188) 1,26 (0,02) 58 798 (1 188) 0,00 2017-02-15
Neuca SA 57 610 (1 087) 1,24 (-0,04) 57 610 (1 087) 0,00 2017-02-14
Neuca SA 56 523 1,28 (0,07) 56 523 0,00 2017-02-13
Neuca SA 56 523 (1 494) 1,21 (-0,04) 56 523 (1 494) 0,00 2017-02-13
Neuca SA 55 029 (441) 1,25 (0,01) 55 029 (441) 0,00 2017-02-10
Neuca SA 54 588 (969) 1,24 (0,02) 54 588 (969) 0,00 2017-02-09
Neuca SA 53 619 (255) 1,22 (0,01) 53 619 (255) 0,00 2017-02-08
Neuca SA 53 364 (716) 1,21 (0,02) 53 364 (716) 0,00 2017-02-07
Neuca SA 52 648 (1 021) 1,19 (0,02) 52 648 (1 021) 0,00 2017-02-06
Neuca SA 51 627 (1 040) 1,17 (0,02) 51 627 (1 040) 0,00 2017-02-03
Neuca SA 50 587 (789) 1,15 (0,02) 50 587 (789) 0,00 2017-02-02
Neuca SA 49 798 (670) 1,13 (0,02) 49 798 (670) 0,00 2017-02-01
Neuca SA 49 128 (669) 1,11 (0,01) 49 128 (669) 0,00 2017-01-31
Neuca SA 48 459 (732) 1,10 (0,02) 48 459 (732) 0,00 2017-01-30
Neuca SA 47 727 (760) 1,08 (0,01) 47 727 (760) 0,00 2017-01-27
Neuca SA 46 967 (778) 1,07 (0,02) 46 967 (778) 0,00 2017-01-26
Neuca SA 46 189 (789) 1,05 (0,02) 46 189 (789) 0,00 2017-01-25
Neuca SA 45 400 (-530) 1,03 (-0,01) 45 400 (-530) 0,00 2017-01-24
Neuca SA 45 930 (1 172) 1,04 (0,03) 45 930 (1 172) 0,00 2017-01-23
Neuca SA 44 758 (231) 1,01 44 758 (231) 0,00 2017-01-19
Neuca SA 44 527 (584) 1,01 (0,01) 44 527 (584) 0,00 2017-01-18
Neuca SA 43 943 (125) 1,00 (0,01) 43 943 (125) 0,00 2017-01-17
Neuca SA 43 818 (857) 0,99 (0,02) 43 818 (857) 0,00 2017-01-16
Neuca SA 42 961 (847) 0,97 (0,01) 42 961 (847) 0,00 2017-01-13
Neuca SA 42 114 (893) 0,96 (0,03) 42 114 (893) 0,00 2017-01-12
Neuca SA 41 221 (1 090) 0,93 (0,02) 41 221 (1 090) 0,00 2017-01-11
Neuca SA 40 131 (284) 0,91 (0,01) 40 131 (284) 0,00 2017-01-10
Neuca SA 39 847 (307) 0,90 39 847 (307) 0,00 2017-01-09
Neuca SA 39 540 (-34 415) 0,90 (-0,78) 39 540 (-34 415) 0,00 2017-01-05
Neuca SA 73 955 (399) 1,68 (0,01) 73 955 (399) 0,00 2017-01-02
Neuca SA 73 556 (948) 1,67 (0,02) 73 556 (948) 0,00 2016-12-30
Neuca SA 72 608 (1 062) 1,65 (0,03) 72 608 (1 062) 0,00 2016-12-29
Neuca SA 71 546 (1 047) 1,62 (0,03) 71 546 (1 047) 0,00 2016-12-28
Neuca SA 70 499 (3) 1,59 70 499 (3) 0,00 2016-12-22
Neuca SA 70 496 (1 075) 1,59 (0,03) 70 496 (1 075) 0,00 2016-12-21
Neuca SA 69 421 (68) 1,56 69 421 (68) 0,00 2016-12-20
Neuca SA 69 353 (1 156) 1,56 (0,03) 69 353 (1 156) 0,00 2016-12-19
Neuca SA 68 197 (32 492) 1,53 (0,72) 68 197 (32 492) 0,00 2016-12-16
Neuca SA 35 705 (-32 262) 0,81 (-0,72) 35 705 (-32 262) 0,00 2016-12-16
Neuca SA 67 967 (110) 1,53 67 967 (110) 0,00 2016-12-15
Neuca SA 67 857 (929) 1,53 (0,02) 67 857 (929) 0,00 2016-12-14
Neuca SA 66 928 (16) 1,51 66 928 (16) 0,00 2016-12-13
Neuca SA 66 912 (556) 1,51 (0,02) 66 912 (556) 0,00 2016-12-12
Neuca SA 66 356 (752) 1,49 (0,01) 66 356 (752) 0,00 2016-12-09
Neuca SA 65 604 (750) 1,48 (0,02) 65 604 (750) 0,00 2016-12-08
Neuca SA 64 854 (717) 1,46 (0,02) 64 854 (717) 0,00 2016-12-07
Neuca SA 64 137 (702) 1,44 (0,01) 64 137 (702) 0,00 2016-12-06
Neuca SA 63 435 (9) 1,43 63 435 (9) 0,00 2016-12-05
Neuca SA 63 426 (441) 1,43 (0,01) 63 426 (441) 0,00 2016-12-02
Neuca SA 62 985 (1 361) 1,42 (0,03) 62 985 (1 361) 0,00 2016-12-01
Neuca SA 61 624 (1 220) 1,39 (0,03) 61 624 (1 220) 0,00 2016-11-30
Neuca SA 60 404 (1 171) 1,36 (0,03) 60 404 (1 171) 0,00 2016-11-29
Neuca SA 59 233 (491) 1,33 (0,01) 59 233 (491) 0,00 2016-11-28
Neuca SA 58 742 (1 232) 1,32 (0,03) 58 742 (1 232) 0,00 2016-11-25
Neuca SA 57 510 (1 256) 1,29 (0,02) 57 510 (1 256) 0,00 2016-11-24
Neuca SA 56 254 (1 242) 1,27 (0,03) 56 254 (1 242) 0,00 2016-11-23
Neuca SA 55 012 (1 127) 1,24 (0,03) 55 012 (1 127) 0,00 2016-11-22
Neuca SA 53 885 (1 124) 1,21 (0,02) 53 885 (1 124) 0,00 2016-11-21
Neuca SA 52 761 (1 125) 1,19 (0,03) 52 761 (1 125) 0,00 2016-11-18
Neuca SA 51 636 (1 100) 1,16 (0,02) 51 636 (1 100) 0,00 2016-11-17
Neuca SA 50 536 (1 126) 1,14 (0,03) 50 536 (1 126) 0,00 2016-11-16
Neuca SA 49 410 (1 000) 1,11 (0,02) 49 410 (1 000) 0,00 2016-11-15
Neuca SA 48 410 (974) 1,09 (0,02) 48 410 (974) 0,00 2016-11-14
Neuca SA 47 436 (939) 1,07 (0,02) 47 436 (939) 0,00 2016-11-10
Neuca SA 46 497 (897) 1,05 (0,02) 46 497 (897) 0,00 2016-11-09
Neuca SA 45 600 (909) 1,03 (0,02) 45 600 (909) 0,00 2016-11-08
Neuca SA 44 691 (500) 1,01 (0,02) 44 691 (500) 0,00 2016-11-07
Neuca SA 44 191 (879) 0,99 (0,02) 44 191 (879) 0,00 2016-11-04
Neuca SA 43 312 (870) 0,97 (0,02) 43 312 (870) 0,00 2016-11-03
Neuca SA 42 442 (861) 0,95 (0,01) 42 442 (861) 0,00 2016-11-02
Neuca SA 41 581 (833) 0,94 (0,02) 41 581 (833) 0,00 2016-10-31
Neuca SA 40 748 (60) 0,92 40 748 (60) 0,00 2016-10-28
Neuca SA 40 688 (899) 0,92 (0,02) 40 688 (899) 0,00 2016-10-27
Neuca SA 39 789 (495) 0,90 (0,02) 39 789 (495) 0,00 2016-10-26
Neuca SA 39 294 (877) 0,88 (0,02) 39 294 (877) 0,00 2016-10-25
Neuca SA 38 417 (350) 0,86 38 417 (350) 0,00 2016-10-24
Neuca SA 38 067 (434) 0,86 (0,01) 38 067 (434) 0,00 2016-10-21
Neuca SA 37 633 (201) 0,85 (0,01) 37 633 (201) 0,00 2016-10-20
Neuca SA 37 432 (395) 0,84 (0,01) 37 432 (395) 0,00 2016-10-19
Neuca SA 37 037 (766) 0,83 (0,02) 37 037 (766) 0,00 2016-10-18
Neuca SA 36 271 0,81 (-0,01) 36 271 0,00 2016-10-17
Neuca SA 36 271 (339) 0,82 (0,01) 36 271 (339) 0,00 2016-10-17
Neuca SA 35 932 (484) 0,81 (0,01) 35 932 (484) 0,00 2016-10-14
Neuca SA 35 448 (4) 0,80 35 448 (4) 0,00 2016-10-13
Neuca SA 35 444 (650) 0,80 (0,01) 35 444 (650) 0,00 2016-10-12
Strong Holding SCSp 470 146 10,61 (0,61) 470 146 10,69 (0,69) 2016-07-05
Strong Holding SCSp 470 146 10,00 (-0,55) 470 146 10,00 (-0,63) 2016-07-05
Strong Holding SCSp 470 146 10,55 (-0,03) 470 146 10,63 (-0,03) 2016-07-05
Strong Holding SCSp 470 146 10,58 (-0,08) 470 146 10,66 (-0,09) 2016-07-05
Strong Holding SCSp 470 146 10,66 (0,58) 470 146 10,75 (0,43) 2016-07-05
Strong Holding SCSp 470 146 10,08 470 146 10,32 2016-07-05
FPT Foundation przez SORS Holdings Limited 470 146 10,61 (0,61) 470 146 10,69 (0,69) 2016-06-30
FPT Foundation przez SORS Holdings Limited 470 146 10,00 (-0,55) 470 146 10,00 (-0,63) 2016-06-30
FPT Foundation przez SORS Holdings Limited 470 146 10,55 (-0,03) 470 146 10,63 (-0,03) 2016-06-30
FPT Foundation przez SORS Holdings Limited 470 146 10,58 (-0,08) 470 146 10,66 (-0,09) 2016-06-30
FPT Foundation przez SORS Holdings Limited 470 146 10,66 (0,58) 470 146 10,75 (0,43) 2016-06-30
FPT Foundation przez SORS Holdings Limited 470 146 (146) 10,08 (-0,33) 470 146 (146) 10,32 (-0,09) 2016-06-30
Neuca SA 34 794 0,79 (0,79) 34 794 0,00 2016-06-14
Neuca SA 34 794 0,00 (-0,78) 34 794 0,00 2016-06-14
Neuca SA 34 794 0,78 (-0,01) 34 794 0,00 2016-06-14
Neuca SA 34 794 (274) 0,79 (0,01) 34 794 (274) 0,00 2016-06-14
Neuca SA 34 520 (964) 0,78 (0,02) 34 520 (964) 0,00 2016-06-13
Neuca SA 33 556 (1 050) 0,76 (0,03) 33 556 (1 050) 0,00 2016-06-10
Neuca SA 32 506 (1 037) 0,73 (0,02) 32 506 (1 037) 0,00 2016-06-09
Neuca SA 31 469 (1 014) 0,71 (0,02) 31 469 (1 014) 0,00 2016-06-08
Neuca SA 30 455 (659) 0,69 (0,02) 30 455 (659) 0,00 2016-06-07
Neuca SA 29 796 (-86 113) 0,67 (-1,95) 29 796 (-86 113) 0,00 2016-06-06
Neuca SA 115 909 (241) 2,62 (0,01) 115 909 (241) 0,00 2016-06-03
Neuca SA 115 668 (2 372) 2,61 (0,10) 115 668 (2 372) 0,00 2016-06-02
Neuca SA 113 296 (757) 2,51 (0,02) 113 296 (757) 0,00 2016-05-31
Neuca SA 112 539 (40) 2,49 112 539 (40) 0,00 2016-05-30
Neuca SA 112 499 (85 352) 2,49 (1,88) 112 499 (85 352) 0,00 2016-05-25
Neuca SA 27 147 (-84 116) 0,61 (-1,85) 27 147 (-84 116) 0,00 2016-05-25
Neuca SA 111 263 (73) 2,46 111 263 (73) 0,00 2016-05-24
Neuca SA 111 190 (987) 2,46 (0,02) 111 190 (987) 0,00 2016-05-23
Neuca SA 110 203 (474) 2,44 (0,01) 110 203 (474) 0,00 2016-05-20
Neuca SA 109 729 (550) 2,43 (0,01) 109 729 (550) 0,00 2016-05-19
Neuca SA 109 179 (2 248) 2,42 (0,05) 109 179 (2 248) 0,00 2016-05-18
Neuca SA 106 931 (15) 2,37 106 931 (15) 0,00 2016-05-16
Neuca SA 106 916 (1 073) 2,37 (0,03) 106 916 (1 073) 0,00 2016-05-13
Neuca SA 105 843 (404) 2,34 105 843 (404) 0,00 2016-05-12
Neuca SA 105 439 (1 185) 2,34 (0,03) 105 439 (1 185) 0,00 2016-04-28
Neuca SA 104 254 (1 185) 2,31 (0,03) 104 254 (1 185) 0,00 2016-04-27
Neuca SA 103 069 (509) 2,28 (0,01) 103 069 (509) 0,00 2016-04-26
Neuca SA 102 560 (1 191) 2,27 (0,02) 102 560 (1 191) 0,00 2016-04-25
Neuca SA 101 369 (1 174) 2,25 (0,03) 101 369 (1 174) 0,00 2016-04-22
Neuca SA 100 195 (297) 2,22 (0,01) 100 195 (297) 0,00 2016-04-21
Neuca SA 99 898 (1 173) 2,21 (0,02) 99 898 (1 173) 0,00 2016-04-20
Neuca SA 98 725 (2 423) 2,19 (0,06) 98 725 (2 423) 0,00 2016-04-19
Neuca SA 96 302 (-1 411) 2,13 (-0,03) 96 302 (-1 411) 0,00 2016-04-18
Neuca SA 97 713 (2 813) 2,16 (0,06) 97 713 (2 813) 0,00 2016-04-18
Neuca SA 94 900 (591) 2,10 (0,01) 94 900 (591) 0,00 2016-04-14
Neuca SA 94 309 (26) 2,09 94 309 (26) 0,00 2016-04-13
Neuca SA 94 283 (1 355) 2,09 (0,03) 94 283 (1 355) 0,00 2016-04-12
Neuca SA 92 928 (921) 2,06 (0,02) 92 928 (921) 0,00 2016-04-07
Neuca SA 92 007 (798) 2,04 (0,02) 92 007 (798) 0,00 2016-03-31
Neuca SA 91 209 (795) 2,02 (0,02) 91 209 (795) 0,00 2016-03-30
Neuca SA 90 414 (748) 2,00 (0,01) 90 414 (748) 0,00 2016-03-29
Neuca SA 89 666 (744) 1,99 (0,02) 89 666 (744) 0,00 2016-03-24
Neuca SA 88 922 (728) 1,97 (0,02) 88 922 (728) 0,00 2016-03-23
Neuca SA 88 194 (677) 1,95 (0,01) 88 194 (677) 0,00 2016-03-22
Neuca SA 87 517 (539) 1,94 (0,01) 87 517 (539) 0,00 2016-03-21
Neuca SA 86 978 (408) 1,93 (0,01) 86 978 (408) 0,00 2016-03-18
Neuca SA 86 570 1,92 (0,92) 86 570 0,00 2016-03-17
Neuca SA 86 570 (421) 1,00 (-0,91) 86 570 (421) 0,00 2016-03-17
Neuca SA 86 149 (426) 1,91 (0,01) 86 149 (426) 0,00 2016-03-16
Neuca SA 85 723 (317) 1,90 (0,01) 85 723 (317) 0,00 2016-03-15
Neuca SA 85 406 (37) 1,89 85 406 (37) 0,00 2016-03-14
Neuca SA 85 369 (297) 1,89 85 369 (297) 0,00 2016-03-11
Neuca SA 85 072 (493) 1,89 (0,02) 85 072 (493) 0,00 2016-03-10
Neuca SA 84 579 (517) 1,87 (0,01) 84 579 (517) 0,00 2016-03-09
Neuca SA 84 062 (541) 1,86 (0,01) 84 062 (541) 0,00 2016-03-08
Neuca SA 83 521 (567) 1,85 (0,01) 83 521 (567) 0,00 2016-03-07
Neuca SA 82 954 (40) 1,84 82 954 (40) 0,00 2016-03-04
Neuca SA 82 914 (629) 1,84 (0,02) 82 914 (629) 0,00 2016-03-03
Neuca SA 82 285 (320) 1,82 82 285 (320) 0,00 2016-03-02
Neuca SA 81 965 (588) 1,82 (0,02) 81 965 (588) 0,00 2016-03-01
Neuca SA 81 377 (912) 1,80 (0,02) 81 377 (912) 0,00 2016-02-29
Neuca SA 80 465 (-97) 1,78 (-0,01) 80 465 (-97) 0,00 2016-02-26
Neuca SA 80 562 (997) 1,79 (0,03) 80 562 (997) 0,00 2016-02-26
Neuca SA 79 565 (166) 1,76 79 565 (166) 0,00 2016-02-25
Neuca SA 79 399 (480) 1,76 (0,01) 79 399 (480) 0,00 2016-02-19
Neuca SA 78 919 (1 220) 1,75 (0,03) 78 919 (1 220) 0,00 2016-02-18
Neuca SA 77 699 (1 433) 1,72 (0,03) 77 699 (1 433) 0,00 2016-02-17
Neuca SA 76 266 (70) 1,69 76 266 (70) 0,00 2016-02-15
Neuca SA 76 196 (1 555) 1,69 (0,03) 76 196 (1 555) 0,00 2016-02-12
Neuca SA 74 641 1,66 (0,01) 74 641 0,00 2016-02-11
Neuca SA 74 641 (1 590) 1,65 (0,02) 74 641 (1 590) 0,00 2016-02-11
Neuca SA 73 051 (3 310) 1,63 (0,08) 73 051 (3 310) 0,00 2016-02-10
Neuca SA 69 741 (-1 697) 1,55 (-0,04) 69 741 (-1 697) 0,00 2016-02-09
Neuca SA 71 438 (1 697) 1,59 (0,59) 71 438 (1 697) 0,00 2016-02-09
Neuca SA 69 741 (1 418) 1,00 (-0,52) 69 741 (3 145) 0,00 2016-02-08
Neuca SA 68 323 1,52 66 596 (-1 727) 0,00 2016-02-08
Neuca SA 68 323 (1 727) 1,52 (0,04) 68 323 (1 727) 0,00 2016-02-08
Neuca SA 66 596 (1 732) 1,48 (0,04) 66 596 (1 732) 0,00 2016-02-05
Neuca SA 64 864 (1 626) 1,44 (0,03) 64 864 (1 626) 0,00 2016-02-03
Neuca SA 63 238 (1 612) 1,41 (0,04) 63 238 (1 612) 0,00 2016-02-02
Neuca SA 61 626 (1 611) 1,37 (0,03) 61 626 (1 611) 0,00 2016-02-01
Neuca SA 60 015 (1 583) 1,34 (0,04) 60 015 (1 583) 0,00 2016-01-29
Neuca SA 58 432 (1 555) 1,30 (0,03) 58 432 (1 555) 0,00 2016-01-28
Neuca SA 56 877 (1 450) 1,27 (0,04) 56 877 (1 450) 0,00 2016-01-27
Neuca SA 55 427 (956) 1,23 (0,02) 55 427 (956) 0,00 2016-01-26
Neuca SA 54 471 (1 430) 1,21 (0,03) 54 471 (1 430) 0,00 2016-01-25
Neuca SA 53 041 (1 390) 1,18 (0,03) 53 041 (1 390) 0,00 2016-01-22
Neuca SA 51 651 (1 330) 1,15 (0,03) 51 651 (1 330) 0,00 2016-01-21
Neuca SA 50 321 (1 265) 1,12 (0,02) 50 321 (1 265) 0,00 2016-01-20
Neuca SA 49 056 1,10 (0,01) 49 056 0,00 2016-01-19
Neuca SA 49 056 (1 220) 1,09 (0,01) 49 056 (1 220) 0,00 2016-01-19
Neuca SA 47 836 (1 075) 1,08 (0,03) 47 836 (1 075) 0,00 2016-01-18
Neuca SA 46 761 (1 040) 1,05 (0,02) 46 761 (1 040) 0,00 2016-01-15
Neuca SA 45 721 (1 000) 1,03 (0,02) 45 721 (1 000) 0,00 2016-01-14
Neuca SA 44 721 (970) 1,01 (0,03) 44 721 (970) 0,00 2016-01-13
Neuca SA 43 751 (890) 0,98 (0,02) 43 751 (890) 0,00 2016-01-12
Neuca SA 42 861 (890) 0,96 (0,02) 42 861 (890) 0,00 2016-01-11
Neuca SA 41 971 (1 000) 0,94 (0,02) 41 971 (1 000) 0,00 2016-01-08
Neuca SA 40 971 (985) 0,92 (0,02) 40 971 (985) 0,00 2016-01-07
Neuca SA 39 986 (965) 0,90 (0,02) 39 986 (965) 0,00 2016-01-05
Neuca SA 39 021 (841) 0,88 (0,02) 39 021 (841) 0,00 2016-01-04
Neuca SA 38 180 (387) 0,86 (0,02) 38 180 (387) 0,00 2015-12-30
Neuca SA 37 793 (1 185) 0,84 (0,02) 37 793 (1 185) 0,00 2015-12-29
Neuca SA 36 608 (1 113) 0,82 (0,03) 36 608 (1 113) 0,00 2015-12-28
Neuca SA 35 495 (1 170) 0,79 (0,02) 35 495 (1 170) 0,00 2015-12-23
Neuca SA 34 325 (1 160) 0,77 (0,03) 34 325 (1 160) 0,00 2015-12-22
Neuca SA 33 165 (1 150) 0,74 (0,03) 33 165 (1 150) 0,00 2015-12-21
Neuca SA 32 015 (1 135) 0,71 (0,02) 32 015 (1 135) 0,00 2015-12-18
Neuca SA 30 880 (1 085) 0,69 (0,03) 30 880 (1 085) 0,00 2015-12-17
Neuca SA 29 795 (1 070) 0,66 (0,02) 29 795 (1 070) 0,00 2015-12-16
Neuca SA 28 725 (1 015) 0,64 (0,02) 28 725 (1 015) 0,00 2015-12-15
Neuca SA 27 710 (1 000) 0,62 (0,02) 27 710 (1 000) 0,00 2015-12-14
Neuca SA 26 710 (1 000) 0,60 (0,03) 26 710 (1 000) 0,00 2015-12-11
Neuca SA 25 710 (1 000) 0,57 (0,02) 25 710 (1 000) 0,00 2015-12-10
Neuca SA 24 710 (586) 0,55 (0,01) 24 710 (586) 0,00 2015-12-09
Neuca SA 24 124 (980) 0,54 (0,02) 24 124 (980) 0,00 2015-12-08
Neuca SA 23 144 (970) 0,52 (0,03) 23 144 (970) 0,00 2015-12-07
Neuca SA 22 174 (830) 0,49 (0,02) 22 174 (830) 0,00 2015-12-04
Neuca SA 21 344 (810) 0,47 (0,01) 21 344 (810) 0,00 2015-12-03
Neuca SA 20 534 (800) 0,46 (0,02) 20 534 (800) 0,00 2015-12-02
Neuca SA 19 734 (750) 0,44 (0,02) 19 734 (750) 0,00 2015-12-01
Neuca SA 18 984 (541) 0,42 (0,01) 18 984 (541) 0,00 2015-11-30
Neuca SA 18 443 (-130 263) 0,41 (-2,85) 18 443 (-130 263) 0,00 2015-11-27
Herba, Kazimierz Michał z Abrasco Ltd. 1 060 632 23,83 (21,44) 1 060 632 23,95 (-0,11) 2015-11-12
Herba, Kazimierz Michał z Abrasco Ltd. 1 060 632 2,39 (-21,01) 1 060 632 24,06 (0,36) 2015-11-12
Herba, Kazimierz Michał z Abrasco Ltd. 1 060 632 23,40 (-0,60) 1 060 632 23,70 (-0,65) 2015-11-12
Herba, Kazimierz Michał z Abrasco Ltd. 1 060 632 24,00 (0,41) 1 060 632 24,35 (0,50) 2015-11-12
Herba, Kazimierz Michał z Abrasco Ltd. 1 060 632 23,59 (-0,46) 1 060 632 23,85 (-0,40) 2015-11-12
Herba, Kazimierz Michał z Abrasco Ltd. 1 060 632 24,05 (0,67) 1 060 632 24,25 (-0,23) 2015-11-12
Herba, Kazimierz Michał z Abrasco Ltd. 1 060 632 23,38 (-0,36) 1 060 632 24,48 (0,39) 2015-11-12
Herba, Kazimierz Michał z Abrasco Ltd. 1 060 632 23,74 (0,24) 1 060 632 24,09 (0,19) 2015-11-12
Herba, Kazimierz Michał z Abrasco Ltd. 1 060 632 23,50 (0,76) 1 060 632 23,90 (0,61) 2015-11-12
Herba, Kazimierz Michał z Abrasco Ltd. 1 060 632 22,74 (-0,58) 1 060 632 23,29 (-1,13) 2015-11-12
Herba, Kazimierz Michał z Abrasco Ltd. 1 060 632 23,32 (0,32) 1 060 632 24,42 (1,42) 2015-11-12
Herba, Kazimierz Michał z Abrasco Ltd. 1 060 632 23,00 (0,33) 1 060 632 23,00 (-0,27) 2015-11-12
Herba, Kazimierz Michał z Abrasco Ltd. 1 060 632 22,67 (-0,58) 1 060 632 23,27 (-1,94) 2015-11-12
Herba, Kazimierz Michał z Abrasco Ltd. 1 060 632 23,25 (-0,70) 1 060 632 25,21 (1,11) 2015-11-12
Herba, Kazimierz Michał z Abrasco Ltd. 1 060 632 23,95 (0,70) 1 060 632 24,10 (0,80) 2015-11-12
Herba, Kazimierz Michał z Abrasco Ltd. 1 060 632 23,25 (0,41) 1 060 632 23,30 (-1,43) 2015-11-12
Herba, Kazimierz Michał z Abrasco Ltd. 1 060 632 22,84 (-1,09) 1 060 632 24,73 (0,61) 2015-11-12
Herba, Kazimierz Michał z Abrasco Ltd. 1 060 632 23,93 (1,07) 1 060 632 24,12 (0,37) 2015-11-12
Herba, Kazimierz Michał z Abrasco Ltd. 1 060 632 22,86 (-1,87) 1 060 632 23,75 (-0,98) 2015-11-12
Herba, Kazimierz Michał z Abrasco Ltd. 1 060 632 24,73 (1,73) 1 060 632 24,73 (0,73) 2015-11-12
Herba, Kazimierz Michał z Abrasco Ltd. 1 060 632 23,00 (0,17) 1 060 632 24,00 (0,26) 2015-11-12
Herba, Kazimierz Michał z Abrasco Ltd. 1 060 632 22,83 (-1,46) 1 060 632 23,74 (-0,55) 2015-11-12
Herba, Kazimierz Michał z Abrasco Ltd. 1 060 632 24,29 (0,49) 1 060 632 24,29 (0,30) 2015-11-12
Herba, Kazimierz Michał z Abrasco Ltd. 1 060 632 23,80 (0,88) 1 060 632 23,99 (0,11) 2015-11-12
Herba, Kazimierz Michał z Abrasco Ltd. 1 060 632 22,92 (-1,25) 1 060 632 23,88 (-0,49) 2015-11-12
Herba, Kazimierz Michał z Abrasco Ltd. 1 060 632 (33 669) 24,17 (1,32) 1 060 632 (33 669) 24,37 (1,41) 2015-11-12
Government of Norway NWZ 116 371 2,51 116 371 2,52 2015-11-09
Neuca SA 148 706 (130 763) 3,26 (2,86) 148 706 (130 763) 0,00 2015-05-08
Neuca SA 17 943 (-129 864) 0,40 (-2,84) 17 943 (-129 864) 0,00 2015-05-08
Neuca SA 147 807 (910) 3,24 (0,02) 147 807 (910) 0,00 2015-05-07
Neuca SA 146 897 (848) 3,22 (0,02) 146 897 (848) 0,00 2015-05-06
Neuca SA 146 049 (863) 3,20 (0,02) 146 049 (863) 0,00 2015-05-05
Neuca SA 145 186 (712) 3,18 (0,02) 145 186 (712) 0,00 2015-05-04
Neuca SA 144 474 (956) 3,16 (0,02) 144 474 (956) 0,00 2015-04-30
Neuca SA 143 518 (827) 3,14 (0,02) 143 518 (827) 0,00 2015-04-29
Neuca SA 142 691 (264) 3,12 142 691 (264) 0,00 2015-04-28
Neuca SA 142 427 (870) 3,12 (0,02) 142 427 (870) 0,00 2015-04-27
Neuca SA 141 557 (845) 3,10 (0,02) 141 557 (845) 0,00 2015-04-24
Neuca SA 140 712 (795) 3,08 (0,02) 140 712 (795) 0,00 2015-04-23
Neuca SA 139 917 (793) 3,06 (0,01) 139 917 (793) 0,00 2015-04-22
Neuca SA 139 124 (712) 3,05 (0,02) 139 124 (712) 0,00 2015-04-21
Neuca SA 138 412 (695) 3,03 (0,02) 138 412 (695) 0,00 2015-04-20
Neuca SA 137 717 (819) 3,01 (0,01) 137 717 (819) 0,00 2015-04-17
Neuca SA 136 898 (1 116) 3,00 (0,03) 136 898 (1 116) 0,00 2015-04-16
Neuca SA 135 782 (846) 2,97 (0,02) 135 782 (846) 0,00 2015-04-14
Neuca SA 134 936 (854) 2,95 (0,02) 134 936 (854) 0,00 2015-04-13
Neuca SA 134 082 (851) 2,93 (0,01) 134 082 (851) 0,00 2015-04-10
Neuca SA 133 231 (841) 2,92 (0,02) 133 231 (841) 0,00 2015-04-09
Neuca SA 132 390 (815) 2,90 (0,02) 132 390 (815) 0,00 2015-04-08
Neuca SA 131 575 (812) 2,88 (0,02) 131 575 (812) 0,00 2015-04-07
Neuca SA 130 763 (837) 2,86 (0,02) 130 763 (837) 0,00 2015-04-02
Neuca SA 129 926 (863) 2,84 (0,02) 129 926 (863) 0,00 2015-04-01
Neuca SA 129 063 (814) 2,82 (0,01) 129 063 (814) 0,00 2015-03-31
Neuca SA 128 249 (807) 2,81 (0,02) 128 249 (807) 0,00 2015-03-30
Neuca SA 127 442 (956) 2,79 (0,02) 127 442 (956) 0,00 2015-03-26
Neuca SA 126 486 (475) 2,77 (0,01) 126 486 (475) 0,00 2015-03-25
Neuca SA 126 011 (963) 2,76 (0,02) 126 011 (963) 0,00 2015-03-24
Neuca SA 125 048 (944) 2,74 (0,02) 125 048 (944) 0,00 2015-03-23
Neuca SA 124 104 (100) 2,72 (0,01) 124 104 (100) 0,00 2015-03-20
Neuca SA 124 004 (607) 2,71 (0,01) 124 004 (607) 0,00 2015-03-20
Neuca SA 123 397 (497) 2,70 (0,01) 123 397 (497) 0,00 2015-03-18
Neuca SA 122 900 (663) 2,69 (0,01) 122 900 (663) 0,00 2015-03-17
Neuca SA 122 237 (910) 2,68 (0,02) 122 237 (910) 0,00 2015-03-16
Neuca SA 121 327 (893) 2,66 (0,02) 121 327 (893) 0,00 2015-03-13
Neuca SA 120 434 (952) 2,64 (0,03) 120 434 (952) 0,00 2015-03-12
Neuca SA 119 482 (108) 2,61 119 482 (108) 0,00 2015-03-11
Neuca SA 119 374 (967) 2,61 (0,02) 119 374 (967) 0,00 2015-03-10
Neuca SA 118 407 (651) 2,59 (0,01) 118 407 (651) 0,00 2015-03-09
Neuca SA 117 756 (1 063) 2,58 (0,02) 117 756 (1 063) 0,00 2015-03-05
Neuca SA 116 693 (175) 2,56 (0,01) 116 693 (175) 0,00 2015-03-03
Neuca SA 116 518 (702) 2,55 (0,01) 116 518 (702) 0,00 2015-03-02
Neuca SA 115 816 (1 108) 2,54 (0,03) 115 816 (1 108) 0,00 2015-02-27
Neuca SA 114 708 (1 066) 2,51 (0,02) 114 708 (1 066) 0,00 2015-02-26
Neuca SA 113 642 (1 055) 2,49 (0,02) 113 642 (1 055) 0,00 2015-02-25
Neuca SA 112 587 (1 053) 2,47 (0,03) 112 587 (1 053) 0,00 2015-02-24
Neuca SA 111 534 (1 053) 2,44 (0,02) 111 534 (1 053) 0,00 2015-02-23
Neuca SA 110 481 (1 020) 2,42 (0,02) 110 481 (1 020) 0,00 2015-02-20
Neuca SA 109 461 (730) 2,40 (0,02) 109 461 (730) 0,00 2015-02-19
Neuca SA 108 731 (1 022) 2,38 (0,02) 108 731 (1 022) 0,00 2015-02-18
Neuca SA 107 709 (466) 2,36 (0,01) 107 709 (466) 0,00 2015-02-17
Neuca SA 107 243 (1 044) 2,35 (0,02) 107 243 (1 044) 0,00 2015-02-13
Neuca SA 106 199 (1 128) 2,33 (0,03) 106 199 (1 128) 0,00 2015-02-12
Neuca SA 105 071 (1 210) 2,30 (0,02) 105 071 (1 210) 0,00 2015-02-11
Neuca SA 103 861 (309) 2,28 (0,01) 103 861 (309) 0,00 2015-02-10
Neuca SA 103 552 (1 254) 2,27 (0,03) 103 552 (1 254) 0,00 2015-02-09
Neuca SA 102 298 (957) 2,24 (0,02) 102 298 (957) 0,00 2015-02-06
Neuca SA 101 341 (1 176) 2,22 (0,03) 101 341 (1 176) 0,00 2015-02-05
Neuca SA 100 165 (385) 2,19 100 165 (385) 0,00 2015-02-04
Neuca SA 99 780 (1 255) 2,19 (0,03) 99 780 (1 255) 0,00 2015-02-03
Neuca SA 98 525 (1 066) 2,16 (0,02) 98 525 (1 066) 0,00 2015-02-02
Neuca SA 97 459 (1 145) 2,14 (0,03) 97 459 (1 145) 0,00 2015-01-30
Neuca SA 96 314 (5) 2,11 96 314 (5) 0,00 2015-01-29
Neuca SA 96 309 (1 058) 2,11 (0,02) 96 309 (1 058) 0,00 2015-01-28
Neuca SA 95 251 (1 518) 2,09 (0,04) 95 251 (1 518) 0,00 2015-01-27
Neuca SA 93 733 (1 547) 2,05 (0,03) 93 733 (1 547) 0,00 2015-01-26
Neuca SA 92 186 (1 560) 2,02 (0,03) 92 186 (1 560) 0,00 2015-01-23
Neuca SA 90 626 (3 123) 1,99 (0,07) 90 626 (3 123) 0,00 2015-01-22
Neuca SA 87 503 (1 575) 1,92 (0,04) 87 503 (1 575) 0,00 2015-01-20
Neuca SA 85 928 (1 568) 1,88 (0,03) 85 928 (1 568) 0,00 2015-01-19
Neuca SA 84 360 (1 641) 1,85 (0,04) 84 360 (1 641) 0,00 2015-01-16
Neuca SA 82 719 (1 544) 1,81 (0,03) 82 719 (1 544) 0,00 2015-01-15
Neuca SA 81 175 (1 502) 1,78 (0,04) 81 175 (1 502) 0,00 2015-01-14
Neuca SA 79 673 (1 422) 1,74 (0,03) 79 673 (1 422) 0,00 2015-01-13
Neuca SA 78 251 (350) 1,71 78 251 (350) 0,00 2015-01-12
Neuca SA 77 901 (344) 1,71 (0,01) 77 901 (344) 0,00 2015-01-09
Neuca SA 77 557 (280) 1,70 (0,01) 77 557 (280) 0,00 2015-01-08
Neuca SA 77 277 (232) 1,69 77 277 (232) 0,00 2015-01-07
Neuca SA 77 045 (1 436) 1,69 (0,03) 77 045 (1 436) 0,00 2015-01-05
Neuca SA 75 609 (98) 1,66 (0,01) 75 609 (98) 0,00 2015-01-02
Neuca SA 75 511 (300) 1,65 75 511 (300) 0,00 2014-12-30
Neuca SA 75 211 (1 072) 1,65 (0,03) 75 211 (1 072) 0,00 2014-12-29
Neuca SA 74 139 (873) 1,62 (0,02) 74 139 (873) 0,00 2014-12-23
Neuca SA 73 266 (829) 1,60 (0,01) 73 266 (829) 0,00 2014-12-22
Neuca SA 72 437 (581) 1,59 (0,02) 72 437 (581) 0,00 2014-12-19
Neuca SA 71 856 (738) 1,57 (0,01) 71 856 (738) 0,00 2014-12-18
Neuca SA 71 118 (741) 1,56 (0,02) 71 118 (741) 0,00 2014-12-17
Neuca SA 70 377 (625) 1,54 (0,01) 70 377 (625) 0,00 2014-12-16
Neuca SA 69 752 (681) 1,53 (0,02) 69 752 (681) 0,00 2014-12-15
Neuca SA 69 071 (648) 1,51 (0,01) 69 071 (648) 0,00 2014-12-12
Neuca SA 68 423 (545) 1,50 (0,01) 68 423 (-213 372) 0,00 2014-12-11
Neuca SA 67 878 (510) 1,49 (0,02) 281 795 (214 427) 0,00 2014-12-10
Neuca SA 67 368 (445) 1,47 (0,01) 67 368 (445) 0,00 2014-12-09
Neuca SA 66 923 (410) 1,46 66 923 (410) 0,00 2014-12-08
Neuca SA 66 513 (351) 1,46 (0,01) 66 513 (351) 0,00 2014-12-05
Neuca SA 66 162 (344) 1,45 (0,01) 66 162 (344) 0,00 2014-12-04
Neuca SA 65 818 (290) 1,44 (0,01) 65 818 (290) 0,00 2014-12-03
Neuca SA 65 528 (320) 1,43 65 528 (320) 0,00 2014-11-28
Neuca SA 65 208 (49) 1,43 65 208 (49) 0,00 2014-11-25
Neuca SA 65 159 (535) 1,43 (0,02) 65 159 (535) 0,00 2014-11-21
Neuca SA 64 624 (99) 1,41 64 624 (99) 0,00 2014-11-20
Neuca SA 64 525 (55) 1,41 64 525 (55) 0,00 2014-11-19
Neuca SA 64 470 (2 839) 1,41 (0,06) 64 470 (2 839) 0,00 2014-11-18
Neuca SA 61 631 (682) 1,35 (0,02) 61 631 (682) 0,00 2014-10-16
Neuca SA 60 949 (560) 1,33 (0,01) 60 949 (560) 0,00 2014-10-15
Neuca SA 60 389 (374) 1,32 (0,01) 60 389 (374) 0,00 2014-10-14
Neuca SA 60 015 (106) 1,31 60 015 (106) 0,00 2014-10-13
Neuca SA 59 909 (314) 1,31 (0,01) 59 909 (314) 0,00 2014-10-10
Neuca SA 59 595 (352) 1,30 59 595 (352) 0,00 2014-10-09
Neuca SA 59 243 (751) 1,30 (0,02) 59 243 (751) 0,00 2014-10-08
Neuca SA 58 492 (110) 1,28 58 492 (110) 0,00 2014-10-07
Neuca SA 58 382 (52) 1,28 58 382 (52) 0,00 2014-10-06
Neuca SA 58 330 (638) 1,28 (0,02) 58 330 (638) 0,00 2014-10-03
Neuca SA 57 692 (451) 1,26 (0,01) 57 692 (451) 0,00 2014-10-02
Neuca SA 57 241 (590) 1,25 (0,01) 57 241 (590) 0,00 2014-10-01
Neuca SA 56 651 (530) 1,24 (0,01) 56 651 (530) 0,00 2014-09-30
Neuca SA 56 121 (497) 1,23 (0,01) 56 121 (497) 0,00 2014-09-29
Neuca SA 55 624 (555) 1,22 (0,02) 55 624 (555) 0,00 2014-09-26
Neuca SA 55 069 (620) 1,20 (0,01) 55 069 (620) 0,00 2014-09-25
Neuca SA 54 449 (69) 1,19 54 449 (69) 0,00 2014-09-24
Neuca SA 54 380 (516) 1,19 (0,01) 54 380 (516) 0,00 2014-09-23
Neuca SA 53 864 (511) 1,18 (0,01) 53 864 (511) 0,00 2014-09-22
Neuca SA 53 353 (500) 1,17 (0,01) 53 353 (500) 0,00 2014-09-19
Neuca SA 52 853 (82) 1,16 52 853 (82) 0,00 2014-09-18
Neuca SA 52 771 (300) 1,16 (0,01) 52 771 (300) 0,00 2014-09-17
Neuca SA 52 471 (-200) 1,15 52 471 (-200) 0,00 2014-09-16
Neuca SA 52 671 (373) 1,15 52 671 (373) 0,00 2014-09-15
Neuca SA 52 298 (1 205) 1,15 (0,03) 52 298 (1 205) 0,00 2014-09-12
Neuca SA 51 093 (-600) 1,12 (-0,01) 51 093 (-600) 0,00 2014-09-11
Neuca SA 51 693 (740) 1,13 (0,01) 51 693 (740) 0,00 2014-09-10
Neuca SA 50 953 (337) 1,12 (0,01) 50 953 (337) 0,00 2014-09-09
Neuca SA 50 616 (616) 1,11 (0,02) 50 616 (616) 0,00 2014-09-08
Neuca SA 50 000 (318) 1,09 50 000 (318) 0,00 2014-07-31
Neuca SA 49 682 (925) 1,09 (0,02) 49 682 (925) 0,00 2014-07-30
Neuca SA 48 757 (36) 1,07 48 757 (36) 0,00 2014-07-29
Neuca SA 48 721 (366) 1,07 (0,01) 48 721 (366) 0,00 2014-07-28
Neuca SA 48 355 (-189) 1,06 48 355 (-189) 0,00 2014-07-25
Neuca SA 48 544 (271) 1,06 48 544 (271) 0,00 2014-07-24
Neuca SA 48 273 (45) 1,06 48 273 (45) 0,00 2014-07-23
Neuca SA 48 228 (242) 1,06 (0,01) 48 228 (242) 0,00 2014-07-22
Neuca SA 47 986 (1 000) 1,05 (0,02) 47 986 (1 000) 0,00 2014-07-21
Neuca SA 46 986 (468) 1,03 (0,01) 46 986 (468) 0,00 2014-07-18
Neuca SA 46 518 (-286) 1,02 46 518 (-286) 0,00 2014-07-17
Neuca SA 46 804 (415) 1,02 46 804 (415) 0,00 2014-07-17
Neuca SA 46 389 (50) 1,02 (0,01) 46 389 (50) 0,00 2014-07-15
Neuca SA 46 339 (2 611) 1,01 (0,05) 46 339 (2 611) 0,00 2014-07-14
Neuca SA 43 728 (5 076) 0,96 (0,11) 43 728 (5 076) 0,00 2014-07-08
Neuca SA 38 652 (1 999) 0,85 (0,05) 38 652 (1 999) 0,00 2014-06-13
Neuca SA 36 653 (373) 0,80 (0,01) 36 653 (373) 0,00 2014-06-09
Neuca SA 36 280 (2 900) 0,79 (0,06) 36 280 (2 900) 0,00 2014-06-06
Neuca SA 33 380 (1 289) 0,73 (0,03) 33 380 (1 289) 0,00 2014-05-30
Neuca SA 32 091 (4 020) 0,70 (0,09) 32 091 (4 020) 0,00 2014-05-27
Neuca SA 28 071 (2 915) 0,61 (0,06) 28 071 (2 915) 0,00 2014-05-23
Neuca SA 25 156 (1 381) 0,55 (0,03) 25 156 (1 381) 0,00 2014-05-21
Neuca SA 23 775 (1 870) 0,52 (0,04) 23 775 (1 870) 0,00 2014-05-20
Neuca SA 21 905 (300) 0,48 (0,01) 21 905 (300) 0,00 2014-05-19
Neuca SA 21 605 (2 158) 0,47 (0,05) 21 605 (2 158) 0,00 2014-05-13
Neuca SA 19 447 (1 954) 0,42 (0,04) 19 447 (1 954) 0,00 2014-05-10
Neuca SA 17 493 (405) 0,38 (0,01) 17 493 (405) 0,00 2014-05-08
Neuca SA 17 088 (660) 0,37 (0,01) 17 088 (660) 0,00 2014-05-07
Neuca SA 16 428 (730) 0,36 (0,02) 16 428 (730) 0,00 2014-05-06
Neuca SA 15 698 (169) 0,34 15 698 (169) 0,00 2014-05-02
Neuca SA 15 529 (196) 0,34 (0,01) 15 529 (196) 0,00 2014-04-29
Neuca SA 15 333 (800) 0,33 (0,02) 15 333 (800) 0,00 2014-04-28
Neuca SA 14 533 (671) 0,31 (0,01) 14 533 (671) 0,00 2014-04-25
Neuca SA 13 862 (1 285) 0,30 (0,03) 13 862 (1 285) 0,00 2014-04-17
Neuca SA 12 577 (590) 0,27 (0,01) 12 577 (590) 0,00 2014-04-15
Neuca SA 11 987 (491) 0,26 (0,01) 11 987 (491) 0,00 2014-04-14
Neuca SA 11 496 (212) 0,25 (0,01) 11 496 (212) 0,00 2014-04-11
Neuca SA 11 284 (154) 0,24 11 284 (154) 0,00 2014-04-10
Neuca SA 11 130 (82) 0,24 11 130 (82) 0,00 2014-04-09
Neuca SA 11 048 (1 298) 0,24 (0,03) 11 048 (1 298) 0,00 2014-04-08
Neuca SA 9 750 (797) 0,21 (0,02) 9 750 (797) 0,00 2014-04-07
Neuca SA 8 953 (1 044) 0,19 (0,02) 8 953 (1 044) 0,00 2014-04-04
Neuca SA 7 909 (1 500) 0,17 (0,03) 7 909 (1 500) 0,00 2014-04-03
Neuca SA 6 409 (761) 0,14 (0,02) 6 409 (761) 0,00 2014-04-02
Neuca SA 5 648 (789) 0,12 (0,02) 5 648 (789) 0,00 2014-04-01
Neuca SA 4 859 (1 000) 0,10 (0,10) 4 859 (1 000) 0,00 2014-03-28
Neuca SA 3 859 (500) 0,00 (-0,07) 3 859 (500) 0,00 2014-03-27
Neuca SA 3 359 (-500) 0,07 (-0,01) 3 359 (-500) 0,00 2014-03-26
Neuca SA 3 859 (1 109) 0,08 (0,02) 3 859 (1 109) 0,00 2014-03-26
Neuca SA 2 750 (100) 0,06 (0,01) 2 750 (100) 0,00 2014-03-25
Neuca SA 2 650 (1 350) 0,05 (0,03) 2 650 (1 350) 0,00 2014-03-24
Neuca SA 1 300 0,02 (0,02) 1 300 0,00 2014-03-21
Neuca SA 0 (-42 198) 0,00 (-0,92) 0 (-42 198) 0,00 2013-05-28
Neuca SA 42 198 0,92 42 198 0,00 2013-02-04
Neuca SA 42 198 (515) 0,92 (0,01) 42 198 (515) 0,00 2013-02-04
Neuca SA 41 683 (2 647) 0,91 (0,06) 41 683 (2 647) 0,00 2013-01-30
Neuca SA 39 036 (1 280) 0,85 (0,02) 39 036 (1 280) 0,00 2013-01-25
Neuca SA 37 756 (531) 0,83 (0,02) 37 756 (531) 0,00 2013-01-21
Neuca SA 37 225 (1 327) 0,81 (0,02) 37 225 (1 327) 0,00 2013-01-17
Neuca SA 35 898 0,79 (0,01) 35 898 0,00 2013-01-14
Neuca SA 35 898 (1 311) 0,78 (0,02) 35 898 (1 311) 0,00 2013-01-14
Neuca SA 34 587 (1 079) 0,76 (0,02) 34 587 (1 079) 0,00 2013-01-09
Neuca SA 33 508 (801) 0,74 (0,02) 33 508 (801) 0,00 2013-01-04
Neuca SA 32 707 (369) 0,72 (0,01) 32 707 (369) 0,00 2012-12-21
Neuca SA 32 338 (600) 0,71 (0,01) 32 338 (600) 0,00 2012-12-20
Neuca SA 31 738 (200) 0,70 (0,01) 31 738 (200) 0,00 2012-12-18
Neuca SA zakup akcji własnych 31 538 (500) 0,69 (0,01) 31 538 (500) 0,00 2012-12-17
Neuca SA zakup akcji własnych 31 038 (100) 0,68 31 038 (100) 0,00 2012-12-13
Neuca SA zakup akcji własnych 30 938 (219) 0,68 (0,01) 30 938 (219) 0,00 2012-12-12
Neuca SA zakup akcji własnych 30 719 (217) 0,67 30 719 (217) 0,00 2012-12-11
Neuca SA zakup akcji własnych 30 502 (90) 0,67 30 502 (90) 0,00 2012-12-10
Neuca SA zakup akcji własnych 30 412 (629) 0,67 (0,02) 30 412 (629) 0,00 2012-12-07
Neuca SA zakup akcji własnych 29 783 (1 050) 0,65 (0,02) 29 783 (1 050) 0,00 2012-11-30
Neuca SA zakup akcji własnych 28 733 (416) 0,63 (0,01) 28 733 (416) 0,00 2012-11-26
Neuca SA zakup akcji własnych 28 317 (457) 0,62 (0,01) 28 317 (457) 0,00 2012-11-23
Neuca SA zakup akcji własnych 27 860 (189) 0,61 27 860 (189) 0,00 2012-11-22
Neuca SA zakup akcji własnych 27 671 (445) 0,61 (0,01) 27 671 (445) 0,00 2012-11-21
Neuca SA zakup akcji własnych 27 226 (450) 0,60 (0,01) 27 226 (450) 0,00 2012-11-20
Neuca SA zakup akcji własnych 26 776 (436) 0,59 (0,01) 26 776 (436) 0,00 2012-11-19
Neuca SA zakup akcji własnych 26 340 0,58 26 340 0,00 2012-10-31
Neuca SA zakup akcji własnych 26 340 (573) 0,58 (0,01) 26 340 (573) 0,00 2012-10-31
Neuca SA zakup akcji własnych 25 767 (509) 0,57 (0,01) 25 767 (509) 0,00 2012-10-30
Neuca SA zakup akcji własnych 25 258 (200) 0,56 (0,01) 25 258 (200) 0,00 2012-10-26
Neuca SA zakup akcji własnych 25 058 (298) 0,55 25 058 (298) 0,00 2012-10-25
Neuca SA zakup akcji własnych 24 760 (517) 0,55 (0,02) 24 760 (517) 0,00 2012-10-24
Neuca SA zakup akcji własnych 24 243 (501) 0,53 (0,01) 24 243 (501) 0,00 2012-10-23
Neuca SA zakup akcji własnych 23 742 (496) 0,52 (0,01) 23 742 (496) 0,00 2012-10-22
Neuca SA zakup akcji własnych 23 246 (200) 0,51 23 246 (200) 0,00 2012-10-19
Neuca SA zakup akcji własnych 23 046 (1 000) 0,51 (0,02) 23 046 (1 000) 0,00 2012-10-18
Neuca SA zakup akcji własnych 22 046 (623) 0,49 (0,02) 22 046 (623) 0,00 2012-10-16
Neuca SA zakup akcji własnych 21 423 (470) 0,47 21 423 (470) 0,00 2012-10-12
Neuca SA zakup akcji własnych 20 953 0,47 (0,01) 20 953 0,00 2012-10-09
Neuca SA zakup akcji własnych 20 953 (329) 0,46 20 953 (329) 0,00 2012-10-09
Neuca SA zakup akcji własnych 20 624 (700) 0,46 (0,02) 20 624 (700) 0,00 2012-10-04
Neuca SA zakup akcji własnych 19 924 0,44 19 924 0,00 2012-09-28
Neuca SA zakup akcji własnych 19 924 (632) 0,44 (0,01) 19 924 (632) 0,00 2012-09-28
Neuca SA zakup akcji własnych 19 292 (566) 0,43 (0,01) 19 292 (566) 0,00 2012-09-25
Neuca SA zakup akcji własnych 18 726 (1 050) 0,42 (0,03) 18 726 (1 050) 0,00 2012-09-21
Neuca SA zakup akcji własnych 17 676 (680) 0,39 (0,01) 17 676 (680) 0,00 2012-09-18
Neuca SA zakup akcji własnych 16 996 (1 102) 0,38 (0,03) 16 996 (1 102) 0,00 2012-09-14
Neuca SA zakup akcji własnych 15 894 (520) 0,35 (0,01) 15 894 (520) 0,00 2012-09-10
Neuca SA zakup akcji własnych 15 374 (161) 0,34 15 374 (161) 0,00 2012-09-07
Neuca SA zakup akcji własnych 15 213 (520) 0,34 (0,01) 15 213 (520) 0,00 2012-09-06
Neuca SA zakup akcji własnych 14 693 (200) 0,33 (0,01) 14 693 (200) 0,00 2012-09-05
Neuca SA zakup akcji własnych 14 493 (200) 0,32 14 493 (200) 0,00 2012-09-04
Neuca SA zakup akcji własnych 14 293 (430) 0,32 (0,01) 14 293 (430) 0,00 2012-09-03
Neuca SA zakup akcji własnych 13 863 (200) 0,31 (0,01) 13 863 (200) 0,00 2012-08-31
Neuca SA zakup akcji własnych 13 663 (492) 0,30 (0,01) 13 663 (492) 0,00 2012-08-30
Neuca SA zakup akcji własnych 13 171 (385) 0,29 (0,01) 13 171 (385) 0,00 2012-08-29
Neuca SA zakup akcji własnych 12 786 (321) 0,28 12 786 (321) 0,00 2012-08-28
Herba Wiesława 1 027 018 23,07 (0,56) 1 027 018 23,14 (0,63) 2012-07-12
Herba Wiesława 1 027 018 22,51 (-0,54) 1 027 018 22,51 (-0,72) 2012-07-12
Herba Wiesława 1 027 018 23,05 (0,86) 1 027 018 23,23 (0,11) 2012-07-12
Herba Wiesława 1 027 018 22,19 (-1,33) 1 027 018 23,12 (-0,40) 2012-07-12
Herba Wiesława 1 027 018 23,52 (0,48) 1 027 018 23,52 (0,38) 2012-07-12
Herba Wiesława 1 027 018 23,04 (-0,04) 1 027 018 23,14 (-0,03) 2012-07-12
Herba Wiesława 1 027 018 23,08 (-0,03) 1 027 018 23,17 (-0,13) 2012-07-12
Herba Wiesława 1 027 018 23,11 (0,14) 1 027 018 23,30 (-0,69) 2012-07-12
Herba Wiesława 1 027 018 22,97 (-0,44) 1 027 018 23,99 (0,40) 2012-07-12
Herba Wiesława 1 027 018 23,41 (0,56) 1 027 018 23,59 (0,63) 2012-07-12
Herba Wiesława 1 027 018 22,85 1 027 018 22,96 (-0,14) 2012-07-12
Herba Wiesława 1 027 018 22,85 (-0,44) 1 027 018 23,10 (-0,38) 2012-07-12
Herba Wiesława 1 027 018 23,29 (0,63) 1 027 018 23,48 (0,53) 2012-07-12
Herba Wiesława 1 027 018 22,66 (-0,58) 1 027 018 22,95 (-0,62) 2012-07-12
Herba Wiesława 1 027 018 23,24 (0,53) 1 027 018 23,57 (0,73) 2012-07-12
Herba Wiesława 1 027 018 22,71 (-0,05) 1 027 018 22,84 (-0,30) 2012-07-12
Herba Wiesława 1 027 018 22,76 (0,74) 1 027 018 23,14 (0,59) 2012-07-12
Herba Wiesława 1 027 018 22,02 (-0,62) 1 027 018 22,55 (-1,15) 2012-07-12
Herba Wiesława 1 027 018 22,64 (-0,34) 1 027 018 23,70 (0,37) 2012-07-12
Herba Wiesława 1 027 018 22,98 (0,40) 1 027 018 23,33 (0,57) 2012-07-12
Herba Wiesława 1 027 018 22,58 (0,58) 1 027 018 22,76 (-0,24) 2012-07-12
Herba Wiesława 1 027 018 22,00 (0,04) 1 027 018 23,00 (0,46) 2012-07-12
Herba Wiesława 1 027 018 21,96 (-0,62) 1 027 018 22,54 (-1,95) 2012-07-12
Herba Wiesława 1 027 018 22,58 (0,04) 1 027 018 24,49 (1,74) 2012-07-12
Herba Wiesława 1 027 018 22,54 (-0,65) 1 027 018 22,75 (-0,59) 2012-07-12
Herba Wiesława 1 027 018 23,19 (0,68) 1 027 018 23,34 (0,78) 2012-07-12
Herba Wiesława 1 027 018 22,51 1 027 018 22,56 (-1,85) 2012-07-12
Herba Wiesława 1 027 018 22,51 (-0,24) 1 027 018 24,41 (1,66) 2012-07-12
Herba Wiesława 1 027 018 22,75 (-0,42) 1 027 018 22,75 (-0,60) 2012-07-12
Herba Wiesława 1 027 018 23,17 (1,03) 1 027 018 23,35 (0,35) 2012-07-12
Herba Wiesława 1 027 018 22,14 (0,02) 1 027 018 23,00 (-0,95) 2012-07-12
Herba Wiesława 1 027 018 22,12 (-0,46) 1 027 018 23,95 (1,37) 2012-07-12
Herba Wiesława 1 027 018 22,58 (-0,42) 1 027 018 22,58 (-0,42) 2012-07-12
Herba Wiesława 1 027 018 23,00 (0,89) 1 027 018 23,00 (0,02) 2012-07-12
Herba Wiesława 1 027 018 22,11 (-1,84) 1 027 018 22,98 (-0,97) 2012-07-12
Herba Wiesława 1 027 018 (40) 23,95 (0,88) 1 027 018 (40) 23,95 (0,82) 2012-07-12
Herba, Kazimierz Michał z podmiotami zależnymi 1 026 963 22,85 (0,14) 1 026 963 22,96 (0,12) 2012-07-09
Herba, Kazimierz Michał z podmiotami zależnymi 1 026 963 22,71 (0,13) 1 026 963 22,84 (0,08) 2012-07-09
Herba, Kazimierz Michał z podmiotami zależnymi 1 026 963 22,58 (0,04) 1 026 963 22,76 (0,01) 2012-07-09
Herba, Kazimierz Michał z podmiotami zależnymi 1 026 963 22,54 (-0,21) 1 026 963 22,75 2012-07-09
Herba, Kazimierz Michał z podmiotami zależnymi 1 026 963 22,75 (0,17) 1 026 963 22,75 (0,17) 2012-07-09
Herba, Kazimierz Michał z podmiotami zależnymi 1 026 963 22,58 (-0,49) 1 026 963 22,58 (-0,55) 2012-07-09
Herba, Kazimierz Michał z podmiotami zależnymi 1 026 963 23,07 (0,56) 1 026 963 23,13 (0,62) 2012-07-09
Herba, Kazimierz Michał z podmiotami zależnymi 1 026 963 22,51 (-0,53) 1 026 963 22,51 (-0,63) 2012-07-09
Herba, Kazimierz Michał z podmiotami zależnymi 1 026 963 23,04 (-0,04) 1 026 963 23,14 (-0,03) 2012-07-09
Herba, Kazimierz Michał z podmiotami zależnymi 1 026 963 (500) 23,08 (0,02) 1 026 963 (500) 23,17 (0,05) 2012-07-09
Herba, Kazimierz Michał z podmiotami zależnymi 1 026 463 (1 800) 23,06 (0,04) 1 026 463 (1 800) 23,12 (0,04) 2012-07-06
Herba Wiesława 1 026 978 (2 554) 23,07 (0,06) 1 026 978 (2 554) 23,13 (0,05) 2012-07-06
Herba, Kazimierz Michał z podmiotami zależnymi 1 024 663 (1 700) 23,02 (0,04) 1 024 663 (1 700) 23,08 (0,04) 2012-06-29
Herba Wiesława 1 024 424 (1 216) 23,01 (0,03) 1 024 424 (1 216) 23,08 (0,03) 2012-06-29
Herba, Kazimierz Michał z podmiotami zależnymi 1 022 963 (1 002) 22,98 (0,02) 1 022 963 (1 002) 23,04 (0,02) 2012-06-22
Herba Wiesława 1 023 208 (1 700) 22,98 (-0,02) 1 023 208 (1 700) 23,05 (0,05) 2012-06-22
Herba, Kazimierz Michał z podmiotami zależnymi 1 021 961 (298) 22,96 (0,01) 1 021 961 (298) 23,02 (0,03) 2012-06-15
Neuca SA zakup akcji własnych 12 465 (433) 0,28 (0,01) 12 465 (433) 0,00 2012-06-05
Neuca SA zakup akcji własnych 12 032 (550) 0,27 (0,02) 12 032 (550) 0,00 2012-06-04
Neuca SA zakup akcji własnych 11 482 (536) 0,25 (0,01) 11 482 (536) 0,00 2012-06-01
Neuca SA zakup akcji własnych 10 946 (103) 0,24 10 946 (103) 0,00 2012-05-31
Neuca SA zakup akcji własnych 10 843 (977) 0,24 (0,02) 10 843 (977) 0,00 2012-05-30
Neuca SA zakup akcji własnych 9 866 (1 251) 0,22 (0,03) 9 866 (1 251) 0,00 2012-05-29
Neuca SA zakup akcji własnych 8 615 (300) 0,19 (0,01) 8 615 (300) 0,00 2012-05-28
Neuca SA zakup akcji własnych 8 315 (1 301) 0,18 (0,03) 8 315 (1 301) 0,00 2012-05-25
Neuca SA zakup akcji własnych 7 014 (1 308) 0,15 (0,03) 7 014 (1 308) 0,00 2012-05-24
Neuca SA zakup akcji własnych 5 706 (886) 0,12 (0,02) 5 706 (886) 0,00 2012-05-23
Neuca SA zakup akcji własnych 4 820 (881) 0,10 (0,02) 4 820 (881) 0,00 2012-05-22
Neuca SA zakup akcji własnych 3 939 (172) 0,08 3 939 (172) 0,00 2012-05-21
Neuca SA zakup akcji własnych 3 767 (147) 0,08 3 767 (147) 0,00 2012-05-18
Neuca SA zakup akcji własnych 3 620 (300) 0,08 (0,01) 3 620 (300) 0,00 2012-05-17
Neuca SA zakup akcji własnych 3 320 (543) 0,07 (0,01) 3 320 (543) 0,00 2012-05-15
Neuca SA zakup akcji własnych 2 777 (514) 0,06 (0,01) 2 777 (514) 0,00 2012-05-14
Neuca SA zakup akcji własnych 2 263 (450) 0,05 (0,01) 2 263 (450) 0,00 2012-05-11
Herba, Kazimierz Michał z podmiotami zależnymi 1 021 663 (7 504) 22,95 (0,17) 1 021 663 (7 504) 22,99 (0,21) 2012-05-11
Neuca SA zakup akcji własnych 1 813 (535) 0,04 (0,02) 1 813 (535) 0,00 2012-05-09
Neuca SA zakup akcji własnych 1 278 (94) 0,02 1 278 (94) 0,00 2012-05-07
Neuca SA zakup akcji własnych 1 184 (480) 0,02 (0,01) 1 184 (480) 0,00 2012-05-04
Neuca SA zakup akcji własnych 704 (104) 0,01 704 (104) 0,00 2012-05-02
Neuca SA zakup akcji własnych 600 (300) 0,01 (0,01) 600 (300) 0,00 2012-04-30
Neuca SA zakup akcji własnych 300 0,00 300 0,00 2012-04-26
Herba Wiesława 1 021 508 23,00 (0,05) 1 021 508 23,00 (0,05) 2011-11-09
Herba Wiesława 1 021 508 (-2) 22,95 (-0,05) 1 021 508 (-2) 22,95 (-0,05) 2011-11-09
Herba, Kazimierz Michał wraz z Abrasco Ltd. 1 014 159 22,78 (-0,05) 1 014 159 22,78 (-0,05) 2011-09-23
Herba, Kazimierz Michał wraz z Abrasco Ltd. 1 014 159 (-333 333) 22,83 (-7,56) 1 014 159 (-333 783) 22,83 (-7,57) 2011-09-23
Herba Wiesława 1 021 510 (333 335) 23,00 (7,48) 1 021 510 (333 335) 23,00 (7,48) 2011-09-23
FPT Foundation przez SORS Holdings Limited 470 000 10,41 (-0,19) 470 000 10,41 (-0,28) 2011-09-01
FPT Foundation przez SORS Holdings Limited 470 000 10,60 (0,60) 470 000 10,69 (0,69) 2011-09-01
FPT Foundation przez SORS Holdings Limited 470 000 10,00 (-0,33) 470 000 10,00 (-0,33) 2011-09-01
FPT Foundation przez SORS Holdings Limited 470 000 10,33 (-0,23) 470 000 10,33 (-0,23) 2011-09-01
FPT Foundation przez SORS Holdings Limited 470 000 10,56 (0,26) 470 000 10,56 (0,26) 2011-09-01
FPT Foundation przez SORS Holdings Limited 470 000 10,30 (-0,24) 470 000 10,30 (-0,29) 2011-09-01
FPT Foundation przez SORS Holdings Limited 470 000 10,54 (-0,02) 470 000 10,59 (-0,01) 2011-09-01
FPT Foundation przez SORS Holdings Limited 470 000 10,56 (0,11) 470 000 10,60 (0,10) 2011-09-01
FPT Foundation przez SORS Holdings Limited 470 000 10,45 (-0,01) 470 000 10,50 (-0,07) 2011-09-01
FPT Foundation przez SORS Holdings Limited 470 000 10,46 (0,07) 470 000 10,57 (0,12) 2011-09-01
FPT Foundation przez SORS Holdings Limited 470 000 10,39 (-0,02) 470 000 10,45 (-0,14) 2011-09-01
FPT Foundation przez SORS Holdings Limited 470 000 10,41 (0,08) 470 000 10,59 (0,18) 2011-09-01
FPT Foundation przez SORS Holdings Limited 470 000 10,33 (0,33) 470 000 10,41 (0,41) 2011-09-01
FPT Foundation przez SORS Holdings Limited 470 000 10,00 (-0,31) 470 000 10,00 (-0,41) 2011-09-01
FPT Foundation przez SORS Holdings Limited 470 000 10,31 (-0,30) 470 000 10,41 (-0,27) 2011-09-01
FPT Foundation przez SORS Holdings Limited 470 000 10,61 (0,03) 470 000 10,68 (0,10) 2011-09-01
Herba, Kazimierz Michał wraz z Abrasco Ltd. 1 347 492 30,39 (0,05) 1 347 942 30,40 (0,05) 2011-07-22
Herba, Kazimierz Michał wraz z Abrasco Ltd. 1 347 492 (-666 666) 30,34 (-14,66) 1 347 942 (-666 216) 30,35 (-14,65) 2011-07-22
Herba Wiesława 688 175 15,52 (0,03) 688 175 15,52 (0,03) 2011-07-22
Herba Wiesława 688 175 (333 333) 15,49 (7,49) 688 175 (333 333) 15,49 (7,49) 2011-07-22
Herba, Kazimierz Michał wraz z Abrasco Ltd. 2 014 158 (333 333) 45,00 (7,10) 2 014 158 (333 333) 45,00 (7,10) 2011-05-18
Herba, Kazimierz Michał wraz z Abrasco Ltd. 1 680 825 (-333 333) 37,90 (-7,57) 1 680 825 (-333 333) 37,90 (-7,57) 2011-05-18
Herba Wiesława 354 842 (333 333) 8,00 (7,52) 354 842 (333 333) 8,00 (7,52) 2011-05-18
Wesołowski Tadeusz 146 0,00 146 0,00 2009-08-31
Wesołowski Tadeusz 146 0,00 146 0,00 2009-08-31
Wesołowski Tadeusz 146 0,00 146 0,00 2009-08-31
Wesołowski Tadeusz 146 0,00 146 0,00 2009-08-31
Wesołowski Tadeusz 146 0,00 146 0,00 2009-08-31
Wesołowski Tadeusz 146 0,00 146 0,00 2009-08-31
Wesołowski Tadeusz 146 0,00 146 0,00 2009-08-31
Wesołowski Tadeusz 146 0,00 146 0,00 2009-08-31
Wesołowski Tadeusz 146 0,00 146 0,00 2009-08-31
Wesołowski Tadeusz 146 0,00 146 0,00 2009-08-31
Wesołowski Tadeusz 146 0,00 146 0,00 2009-08-31
Wesołowski Tadeusz 146 0,00 146 0,00 2009-08-31
Wesołowski Tadeusz 146 0,00 146 0,00 2009-08-31
Sucharski Piotr 5 125 0,11 5 125 0,11 2009-05-25
Sucharski Piotr 5 125 0,11 5 125 0,11 2009-05-25
Sucharski Piotr 5 125 0,11 5 125 0,11 2009-05-25
Sucharski Piotr 5 125 0,11 5 125 0,11 2009-05-25
Sucharski Piotr 5 125 0,11 5 125 0,11 2009-05-25
Sucharski Piotr 5 125 0,11 5 125 0,11 2009-05-25
Sucharski Piotr 5 125 0,11 5 125 0,11 2009-05-25
Sucharski Piotr 5 125 0,11 5 125 0,11 2009-05-25
Sucharski Piotr 5 125 0,11 5 125 0,11 2009-05-25
Sucharski Piotr 5 125 0,11 5 125 0,11 2009-05-25
Sucharski Piotr 5 125 0,11 5 125 0,11 2009-05-25
Sucharski Piotr 5 125 0,11 5 125 0,11 2009-05-25
Sucharski Piotr 5 125 0,11 (-0,01) 5 125 0,11 (-0,01) 2009-05-25
Łyjak Dariusz 1 000 0,00 (-0,02) 1 000 0,00 (-0,02) 2009-05-25
Łyjak Dariusz 1 000 0,02 1 000 0,02 2009-05-25
Łyjak Dariusz 1 000 0,02 1 000 0,02 2009-05-25
Łyjak Dariusz 1 000 0,02 1 000 0,02 2009-05-25
Łyjak Dariusz 1 000 0,02 1 000 0,02 2009-05-25
Kotkowski Jerzy 420 0,00 420 0,00 2009-05-25
Kotkowski Jerzy 420 0,00 420 0,00 2009-05-25
Kotkowski Jerzy 420 0,00 420 0,00 2009-05-25
Kotkowski Jerzy 420 0,00 420 0,00 2009-05-25
Kotkowski Jerzy 420 0,00 (-0,01) 420 0,00 (-0,01) 2009-05-25
Herba, Kazimierz Michał 2 014 158 45,47 (0,03) 2 014 158 45,47 (0,03) 2009-05-25
Herba, Kazimierz Michał 2 014 158 45,44 (0,02) 2 014 158 45,44 (0,02) 2009-05-25
Herba, Kazimierz Michał 2 014 158 45,42 (-0,19) 2 014 158 45,42 (-0,19) 2009-05-25
Herba, Kazimierz Michał 2 014 158 45,61 (-5,43) 2 014 158 45,61 (-5,43) 2009-05-25
Herba Wiesława 21 509 0,48 21 509 0,48 2009-05-25
Herba Wiesława 21 509 0,48 21 509 0,48 2009-05-25
Herba Wiesława 21 509 0,48 21 509 0,48 2009-05-25
Herba Wiesława 21 509 0,48 (-0,06) 21 509 0,48 (-0,06) 2009-05-25
FPT Foundation 470 000 10,58 (-1,33) 470 000 10,58 (-1,33) 2009-05-25
FPT Foundation 470 000 11,91 (1,27) 470 000 11,91 (1,27) 2009-05-25
FPT Foundation 470 000 10,64 (0,03) 470 000 10,64 (0,03) 2009-05-25
FPT Foundation 470 000 10,61 (0,01) 470 000 10,61 (0,01) 2009-05-25
FPT Foundation 470 000 10,60 470 000 10,60 2009-05-25
FPT Foundation 470 000 10,60 470 000 10,60 2009-05-25
Danek Leokadia 438 0,00 438 0,00 2009-05-25
Danek Leokadia 438 0,00 438 0,00 2009-05-25
Danek Leokadia 438 0,00 438 0,00 2009-05-25
Danek Leokadia 438 0,00 438 0,00 2009-05-25
Danek Leokadia 438 0,00 (-0,01) 438 0,00 (-0,01) 2009-05-25
Łyjak Dariusz 1 000 (200) 0,02 1 000 (200) 0,02 2009-02-27
Kotkowski Jerzy 420 0,01 420 0,01 2009-02-27
Herba Wiesława 21 509 0,54 21 509 0,54 2009-02-27
Pawełczyk Maciej 1 873 0,00 (-0,04) 1 873 0,00 (-0,04) 2009-01-26
Łyjak Dariusz 800 0,02 800 0,02 2008-05-15
Sucharski Piotr 5 125 (275) 0,12 (-0,05) 5 125 (275) 0,12 (-0,05) 2008-01-25
Herba, Kazimierz Michał 2 014 158 (13 658) 51,04 (-22,99) 2 014 158 (13 658) 51,04 (-22,99) 2008-01-23
Szuba Tadeusz 3 946 0,00 (-0,10) 3 946 0,00 (-0,10) 2007-09-17
Szuba Tadeusz 3 946 0,10 3 946 0,10 2007-08-14
Pawełczyk Maciej 1 873 0,04 1 873 0,04 2007-08-14
Danek Leokadia 438 0,01 438 0,01 2007-08-14
Rockbridge TFI SA 120 893 (-65 057) 4,47 (-2,41) 120 893 (-65 057) 4,47 (-2,41) 2007-02-14
Rockbridge TFI SA 185 950 (-1 050) 6,88 (0,89) 185 950 (-1 050) 6,88 (0,89) 2007-01-09
Sucharski Piotr 4 850 0,17 (0,05) 4 850 0,17 (0,05) 2006-08-04
Sucharski Piotr 4 850 0,12 4 850 0,12 2006-08-04
Rockbridge TFI SA 187 000 (-4 000) 5,99 (-1,07) 187 000 (-4 000) 5,99 (-1,07) 2006-08-04
Herba, Kazimierz Michał 2 000 500 74,03 (23,34) 2 000 500 74,03 (23,34) 2006-08-04
Herba, Kazimierz Michał 2 000 500 (500) 50,69 (-23,32) 2 000 500 (500) 50,69 (-23,32) 2006-08-04
Rockbridge TFI SA 191 000 (4 000) 7,06 (0,14) 191 000 (4 000) 7,06 (0,14) 2006-06-30
Herba, Kazimierz Michał 2 000 000 (-500) 74,01 (-0,02) 2 000 000 (-500) 74,01 (-0,02) 2006-06-30
Rockbridge TFI SA 187 000 (33 253) 6,92 (1,23) 187 000 (33 253) 6,92 (1,23) 2006-04-08
AS Trigon Funds zarządzane fundusze 85 453 (-72 300) 3,16 (-2,67) 85 453 (-72 300) 3,16 (-2,67) 2006-03-16
Rockbridge TFI SA 153 747 (32 747) 5,69 (1,22) 153 747 (32 747) 5,69 (1,22) 2006-03-02
AS Trigon Funds zarządzane fundusze 157 753 5,83 157 753 5,83 2006-01-13
Rockbridge TFI SA na WZA 121 000 4,47 121 000 4,47 2005-12-20
Herba, Kazimierz Michał 2 000 500 (500) 74,03 (0,02) 2 000 500 (500) 74,03 (0,02) 2005-06-24
Herba, Kazimierz Michał 2 000 000 74,01 2 000 000 74,01 2004-03-25

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-05-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 11,50 zł
2022-05-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 11,50 zł
2021-05-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 10,00 zł
2021-05-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 10,00 zł
2020-05-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 8,65 zł
2020-05-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 8,65 zł
2019-05-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 7,40 zł
2019-05-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 7,40 zł
2018-06-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,40 zł
2018-06-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,40 zł
2017-05-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,75 zł
2017-05-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,75 zł
2016-05-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
2016-05-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
2015-06-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,33 zł
2015-05-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,33 zł
2014-05-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,80 zł
2014-04-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,80 zł
2013-05-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,20 zł
2013-05-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,20 zł
2012-05-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,60 zł
2012-05-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,60 zł
2011-10-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,30 zł
2011-09-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,30 zł
2010-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2010-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2009-07-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,85 zł
2009-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,85 zł
2008-07-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,48 zł
2008-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,48 zł
2007-06-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,23 zł
2007-06-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,23 zł
2006-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2006-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2005-06-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2005-06-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.