12,1000 zł
-0,82% -0,1000 zł
NETMEDIA SA (NEM)

Akcjonariat - NETMEDIA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 99 753 271,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 8 244 072 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 189 072
Liczba głosów na WZA: 8 244 072 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 99,33%
Kapitał akcyjny: 824 407,20 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 189 072
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 99,33%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,67%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Wierzba Andrzej porozumienie 5 067 372 (61,00%) 5 067 372 (61,00%) 2016-12-01 -
AdRock Ventures Ltd. porozumienie 1 306 702 (15,00%) 1 306 702 (15,00%) 2019-04-05 -
Ala Moana Partners Ltd wraz z Tadeuszem Piotrem Cichym, porozumienie 937 326 (11,00%) 937 326 (11,00%) 2019-03-08 -
Copernicus Capital TFI SA poprzez Fidiasz FIZ, porozumienie 877 672 (10,00%) 877 672 (10,00%) 2019-04-05 FAM, SKH, SUL, LKS

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2006-06-19 8 000 000
800 000,00
0,10 0,10 8 000 000
800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-09-14
2006-06-30
2006-11-03
seria B - subskrypcja publiczna 2006-08-02 1 000 000
0,10 9 000 000
900 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-09-14
2006-10-26
2006-11-03
seria C pracownicy i wspołpracownicy spółki 2006-08-02 65 000
0,10 9 065 000
906 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-09-14
2006-10-26
2006-11-03
seria D - subskrypcja prywatna 2007-05-07 600 000
0,10 9 665 000
966 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-07-05
2007-08-02
seria E - subskrypcja prywatna 2007-05-07 55 000
0,10 9 720 000
972 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-07-20
2007-08-02
seria F - prawo poboru 8:1 2007-05-07 1 215 000
12 514 500,00
0,10 10,30 10 935 000
1 093 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-10-08
2008-10-28
seria G - Marcin Kłopociński, Private Investors sp. z o. o. i Sylwia Leśniak - Paduch za udziały w eMonety.pl Sp. z o. o. oraz Marco Polo Sp. z o. o. 2008-08-04 583 333
6 999 996,00
0,10 12,00 11 518 333
1 151 833,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-12-29
2009-03-18
seria H - subskrypcja prywatna 2009-03-25 36 667
3 666,70
0,10 0,10 11 555 000
1 155 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-08-27
2009-05-25
2009-09-09
seria I - subskrypcja prywatna 2009-03-25 595 000
0,10 12 150 000
1 215 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-08-27
2009-05-25
2009-09-09
wykluczenie akcji z obrotu 2009-04-23 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - Rubicon Partners Dom Maklerski SA za warranty subskrypcyjne serii A 2011-01-19 2 600 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2015-06-18 -2 895 885
0,10 9 254 115
925 411,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-11-20
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2018-04-26 -1 010 043
0,10 8 244 072
824 407,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-23

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Copernicus Capital TFI SA poprzez Fidiasz FIZ, NWZ 877 672 10,65 (0,65) 877 672 10,65 (0,65) 2019-04-05
Copernicus Capital TFI SA poprzez Fidiasz FIZ 877 672 (70 248) 10,00 (0,21) 877 672 (70 248) 10,00 (0,21) 2019-04-05
AdRock Ventures Ltd. NWZ 1 306 702 15,85 (0,85) 1 306 702 15,85 (0,85) 2019-04-05
AdRock Ventures Ltd. 1 306 702 (589 603) 15,00 (6,30) 1 306 702 (589 603) 15,00 (6,30) 2019-04-05
Copernicus Capital TFI SA poprzez Fidiasz FIZ 807 424 (321 285) 9,79 (4,54) 807 424 (321 285) 9,79 (3,89) 2019-03-08
Ala Moana Partners Ltd wraz z Tadeuszem Piotrem Cichym 937 326 (6 842) 11,37 (1,32) 937 326 (6 842) 11,37 (0,08) 2019-03-08
AdRock Ventures Ltd. 717 099 (14 506) 8,70 (0,18) 717 099 (14 506) 8,70 (0,18) 2019-03-08
Familiar SA SICAV-SIF 0 (-692 166) 0,00 (-7,48) 0 (-692 166) 0,00 (-7,48) 2019-02-21
AdRock Ventures Ltd. 702 593 8,52 702 593 8,52 2019-02-20
Netmedia SA 0 (-1 010 043) 0,00 (-10,91) 0 (-1 010 043) 0,00 2018-11-23
Ala Moana Partners Ltd wraz z Tadeuszem Piotrem Cichym 930 484 10,05 (-1,24) 930 484 11,29 (-1,57) 2018-11-15
Ala Moana Partners Ltd wraz z Tadeuszem Piotrem Cichym 930 484 11,29 930 484 12,86 (1,57) 2018-11-15
Ala Moana Partners Ltd wraz z Tadeuszem Piotrem Cichym 930 484 (143 784) 11,29 (2,79) 930 484 (143 784) 11,29 (1,75) 2018-11-15
Pszczoła Michał wraz z Rezia Ltd. 982 0,01 982 0,01 2018-10-03
Pszczoła Michał wraz z Rezia Ltd. 982 0,01 (0,01) 982 0,01 (0,01) 2018-10-03
Pszczoła Michał wraz z Rezia Ltd. 982 (-559 047) 0,00 (-6,05) 982 (-559 047) 0,00 (-6,79) 2018-10-03
Ala Moana Partners Ltd wraz z Tadeuszem Piotrem Cichym 786 700 8,50 786 700 9,54 2018-10-03
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 320 870 3,47 (0,47) 320 870 3,89 (0,89) 2018-09-12
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 320 870 (-179 560) 3,00 (-2,00) 320 870 (-179 560) 3,00 (-2,00) 2018-09-12
Copernicus Capital TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 486 139 5,25 (-0,65) 486 139 5,90 (-0,82) 2018-09-12
Copernicus Capital TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 486 139 5,90 486 139 6,72 (0,82) 2018-09-12
Copernicus Capital TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 486 139 5,90 486 139 5,90 2018-09-12
Millennium TFI SA portfele 39 416 0,43 39 416 0,43 2018-06-30
Pszczoła Michał wraz z Rezia Ltd. 560 029 (-440 953) 6,05 (-4,77) 560 029 (-440 953) 6,79 (-8,95) 2018-03-22
Netmedia SA 1 010 043 10,91 (-1,34) 1 010 043 0,00 2018-03-22
Netmedia SA 1 010 043 (1 000 000) 12,25 (12,14) 1 010 043 (1 000 000) 0,00 2018-03-22
Netmedia SA 10 043 (5 743) 0,11 (0,06) 10 043 (5 743) 0,00 2017-09-08
Quercus TFI SA 500 430 5,00 (-0,41) 500 430 5,00 (-1,07) 2017-08-17
Quercus TFI SA 500 430 5,41 500 430 6,07 (0,66) 2017-08-17
Familiar SA SICAV-SIF 692 166 7,48 692 166 7,48 (-0,92) 2017-03-28
Familiar SA SICAV-SIF 692 166 7,48 (-0,92) 692 166 8,40 (-1,17) 2017-03-28
Familiar SA SICAV-SIF 692 166 8,40 692 166 9,57 (1,17) 2017-03-28
Familiar SA SICAV-SIF 692 166 (-233 815) 8,40 (-1,61) 692 166 (-233 815) 8,40 (-6,16) 2017-03-28
Netmedia SA 4 300 (1 300) 0,05 (0,02) 4 300 (1 300) 0,00 2017-01-25
Netmedia SA 3 000 (-2 892 885) 0,03 (-23,80) 3 000 (-2 892 885) 0,00 2016-12-05
Wierzba Andrzej w porozumieniu 5 067 372 5,48 (0,48) 5 067 372 54,78 (0,78) 2016-12-01
Wierzba Andrzej 5 067 372 5,00 (-49,76) 5 067 372 54,00 (-7,47) 2016-12-01
Wierzba Andrzej 5 067 372 54,76 (-6,71) 5 067 372 61,47 (-8,58) 2016-12-01
Wierzba Andrzej 5 067 372 61,47 5 067 372 70,05 (8,58) 2016-12-01
Wierzba Andrzej 5 067 372 61,47 (6,71) 5 067 372 61,47 (-18,23) 2016-12-01
Wierzba Andrzej w porozumieniu 5 067 372 (163 584) 54,76 (2,76) 5 067 372 (163 584) 79,70 (2,70) 2016-12-01
Familiar SA SICAV-SIF w porozumieniu z Magdaleną i Witoldem Kowalczuk i Bożeną i Andrzejem Kosińskimi 925 981 10,01 925 981 14,56 (4,55) 2016-11-18
Familiar SA SICAV-SIF w porozumieniu z Magdaleną i Witoldem Kowalczuk i Bożeną i Andrzejem Kosińskimi 925 981 (455 065) 10,01 (4,93) 925 981 (455 065) 10,01 (2,61) 2016-11-18
Wierzba Andrzej w porozumieniu 4 903 788 52,00 (-0,99) 4 903 788 77,00 (-0,13) 2016-10-03
Pszczoła Michał wraz z Rezia Ltd., w porozumieniu 1 000 982 10,82 1 000 982 15,74 (4,92) 2016-10-03
Pszczoła Michał wraz z Rezia Ltd., w porozumieniu 1 000 982 10,82 (0,82) 1 000 982 10,82 (0,82) 2016-10-03
Pszczoła Michał wraz z Rezia Ltd. 1 000 982 10,00 (-0,82) 1 000 982 10,00 (-2,14) 2016-10-03
Pszczoła Michał wraz z Rezia Ltd. 1 000 982 (-144 000) 10,82 (1,40) 1 000 982 (-144 000) 12,14 (2,72) 2016-10-03
Wierzba Andrzej 4 903 788 (293 788) 52,99 (15,05) 4 903 788 (293 788) 77,13 (39,19) 2016-07-21
Familiar SA SICAV-SIF 470 916 5,08 470 916 7,40 2015-12-04
MetLife TFI SA 145 670 1,19 (0,19) 145 670 1,57 (0,57) 2014-10-21
MetLife TFI SA 145 670 1,00 145 670 1,00 2014-10-21
MetLife TFI SA 145 670 (-1 237 372) 1,00 (-10,38) 145 670 (-1 237 372) 1,00 (-10,38) 2014-10-21
Netmedia SA 2 895 885 23,83 (0,83) 2 895 885 0,00 2014-09-11
Netmedia SA 2 895 885 (2 295 885) 23,00 (18,07) 2 895 885 (2 295 885) 0,00 2014-09-11
Quercus TFI SA 500 430 (-10 298) 5,41 (1,21) 500 430 (-10 298) 5,41 (-0,10) 2014-08-17
Quercus TFI SA 510 728 4,20 (0,20) 510 728 5,51 (0,51) 2014-08-07
Quercus TFI SA 510 728 4,00 (-1,52) 510 728 5,00 (-0,52) 2014-08-07
Quercus TFI SA 510 728 (-328 967) 5,52 (-1,39) 510 728 (-328 967) 5,52 (-1,39) 2014-08-07
Netmedia SA 600 000 4,93 600 000 0,00 2014-06-16
TFI Allianz Polska SA 274 688 (-320 313) 2,26 (-2,63) 274 688 (-320 313) 2,26 (-2,63) 2014-04-03
TFI Allianz Polska SA poprzez Allianz FIO oraz Allianz Platinium FIZ 595 001 (-190 291) 4,89 (-1,57) 595 001 (-190 291) 4,89 (-1,57) 2014-01-31
TFI Allianz Polska SA poprzez Allianz FIO oraz Allianz Platinium FIZ 785 292 (139 227) 6,46 (1,15) 785 292 (139 227) 6,46 (1,15) 2013-10-25
Pszczoła Michał 1 144 982 9,42 (0,43) 1 144 982 9,42 (0,43) 2013-08-05
Pszczoła Michał 1 144 982 (419 982) 8,99 (3,03) 1 144 982 (419 982) 8,99 (3,03) 2013-08-05
MetLife TFI SA 1 383 042 (566 262) 11,38 (4,66) 1 383 042 (566 262) 11,38 (4,66) 2012-05-02
MetLife TFI SA 816 780 (192 425) 6,72 (1,59) 816 780 (192 425) 6,72 (1,59) 2012-05-02
Altus SA 594 178 (-85 653) 4,89 (-0,70) 594 178 (-85 653) 4,89 (-0,70) 2012-03-20
Altus SA 679 831 (-61 347) 5,59 (-0,51) 679 831 (-61 347) 5,59 (-0,51) 2012-03-19
MetLife TFI SA 624 355 (50 494) 5,13 (0,41) 624 355 (50 494) 5,13 (0,41) 2012-01-27
MetLife TFI SA 573 861 4,72 573 861 4,72 2012-01-26
Wierzba Andrzej 4 610 000 37,94 (0,95) 4 610 000 37,94 (0,95) 2011-12-06
Wierzba Andrzej 4 610 000 (10 000) 36,99 (-5,07) 4 610 000 (10 000) 36,99 (-5,07) 2011-12-06
Altus SA 741 178 (725 000) 6,10 (5,97) 741 178 (725 000) 6,10 (5,97) 2011-07-25
Altus SA 16 178 0,13 16 178 0,13 2011-07-24
Pszczoła Michał 725 000 (-725 000) 5,96 (-5,97) 725 000 (-725 000) 5,96 (-5,97) 2011-07-22
Pszczoła Michał 1 450 000 (-550 000) 11,93 (-4,53) 1 450 000 (-550 000) 11,93 (-4,53) 2010-12-15
TFI Allianz Polska SA poprzez Allianz FIO oraz Allianz Platinium FIZ 646 065 (218 601) 5,31 (1,80) 646 065 (218 603) 5,31 (1,80) 2010-10-12
TFI Allianz Polska SA 427 464 3,51 427 462 3,51 2010-10-11
Quercus TFI SA 839 695 (255 000) 6,91 (2,10) 839 695 (255 000) 6,91 (2,10) 2010-10-08
Quercus TFI SA 584 695 4,81 584 695 4,81 2010-10-07
Kłopociński Marcin 108 000 (-576 903) 0,88 (-4,75) 108 000 (-576 903) 0,88 (-4,75) 2010-01-21
Pszczoła Michał 2 000 000 (-254 000) 16,46 (-4,15) 2 000 000 (-254 000) 16,46 (-4,15) 2009-06-05
Kłopociński Marcin wraz z Private Investors sp. z o.o. 684 903 5,63 684 903 5,63 2009-06-05
Wierzba Andrzej 4 600 000 42,06 (2,13) 4 600 000 42,06 (2,13) 2008-10-15
Wierzba Andrzej 4 600 000 39,93 (2,07) 4 600 000 39,93 (2,07) 2008-10-15
Wierzba Andrzej 4 600 000 37,86 (-19,63) 4 600 000 37,86 (-19,63) 2008-10-15
Pszczoła Michał 2 254 000 20,61 (1,05) 2 254 000 20,61 (1,05) 2008-10-15
Pszczoła Michał 2 254 000 19,56 (1,01) 2 254 000 19,56 (1,01) 2008-10-15
Pszczoła Michał 2 254 000 (949) 18,55 (-4,62) 2 254 000 (949) 18,55 (-4,62) 2008-10-15
Pszczoła Michał 2 253 051 (-949) 23,17 (-0,01) 2 253 051 (-949) 23,17 (-0,01) 2007-08-24
Pszczoła Michał 2 254 000 (4 000) 23,18 (0,04) 2 254 000 (4 000) 23,18 (0,04) 2007-08-24
Wierzba Andrzej 4 600 000 57,49 (6,75) 4 600 000 57,49 (6,75) 2006-06-30
Wierzba Andrzej 4 600 000 50,74 (3,15) 4 600 000 50,74 (3,15) 2006-06-30
Wierzba Andrzej 4 600 000 47,59 (0,27) 4 600 000 47,59 (0,27) 2006-06-30
Wierzba Andrzej 4 600 000 47,32 4 600 000 47,32 2006-06-30
Pszczoła Michał 2 250 000 23,14 (-4,98) 2 250 000 23,14 (-4,98) 2006-06-30
Pszczoła Michał 2 250 000 28,12 (3,30) 2 250 000 28,12 (3,30) 2006-06-30
Pszczoła Michał 2 250 000 24,82 (1,55) 2 250 000 24,82 (1,55) 2006-06-30
Pszczoła Michał 2 250 000 23,27 2 250 000 23,27 2006-06-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2007-08-06 Prawo poboru 8:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.