37,3000 zł
-1,32% -0,5000 zł
Movie Games SA (MOV)

Wyniki finansowe - MOVIEGAMES			

Skonsolidowane raporty kwartalne

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 511 1 521 235 1 382
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -642 -1 586 -907 -4 411
Zysk (strata) brutto (tys.) -1 585 -2 041 2 386 -4 351
Zysk (strata) netto (tys.)* -983 -1 622 1 950 -1 947
Amortyzacja (tys.) 937 678 296 591
EBITDA (tys.) 295 -908 -611 -3 820
Aktywa (tys.) 43 835 43 120 45 152 46 040
Kapitał własny (tys.)* 31 699 30 114 32 091 32 149
Liczba akcji (tys. szt.) 2 573,132 2 573,132 2 573,132 2 573,132
Zysk na akcję (zł) -0,382 -0,630 0,758 -0,757
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,319 11,703 12,472 12,494
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.