6,2200 zł
0,00% 0,0000 zł
Mostostal Płock SA (MSP)

Akcjonariat - MOSTALPLC

Dane ogólne

Kapitalizacja: 12 440 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 2 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 396 518
Liczba głosów na WZA: 2 342 804 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 69,83%
Kapitał akcyjny: 20 000 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 396 518
Cena nominalna akcji: 10,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 59,61%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 30,17%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Mostostal Warszawa SA ZWZ 1 240 905 (62,05%) 1 240 905 (53,10%) 2018-05-17 MSG
PZU OFE "Złota Jesień" portfel 155 613 (7,78%) 155 613 (6,65%) 2018-12-31 SPN, WLC_1, DCR, ABE, AGO, AML, APN, ACP, ENE, ELB, PCE, IPL, IPE, DVL, MNC, MCR, MSW, NET, NWG, OBL, PND, PRM, RMK, SNK, TRK, VRG, OTM, KGN, ZEP, MDG, KRU, GTC, APR, EGS, MIL, KTY

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 1992-10-30 105 645
1 056 450,00
10,00 10,00 105 645
1 056 450,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-05-28
1992-12-11
2010-12-01
seria B - kapitał rezerwowy na akcyjny 1998-03-14 211 290
2 112 900,00
10,00 10,00 316 935
3 169 350,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-05-28
1998-03-30
2010-12-01
seria C - prawo poboru 1998-03-24 1 683 065
30 295 170,00
10,00 18,00 2 000 000
20 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-05-28
1998-07-22
1998-09-15

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
NN OFE 113 254 (-46 128) 5,66 (-2,30) 113 254 (-46 128) 4,85 (-1,97) 2019-02-28
NN OFE portfel 159 382 (-33 871) 7,96 (-1,70) 159 382 (-33 871) 6,82 (-1,38) 2018-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 62 959 3,15 62 959 2,69 2018-06-30
PZU OFE "Złota Jesień" wraz z DFE PZU; WZA 211 000 10,55 211 000 9,03 (0,05) 2016-04-06
PZU OFE "Złota Jesień" wraz z DFE PZU; WZA 211 000 (88 974) 10,55 (4,45) 211 000 (88 974) 8,98 (3,79) 2016-04-06
Mostostal Warszawa SA WZA 1 237 380 61,86 (-0,01) 1 237 380 52,65 (-0,30) 2015-12-17
Mostostal Warszawa SA WZA 1 237 380 (264 228) 61,87 (13,22) 1 237 380 52,95 (0,41) 2015-12-17
PZU OFE "Złota Jesień" wraz z DFE PZU 122 026 (5 000) 6,10 (0,25) 122 026 (5 000) 5,19 (0,22) 2012-08-14
NN Investment Partners TFI SA 89 751 (-40 795) 4,48 (-2,04) 89 751 (-40 795) 3,81 (-1,73) 2012-08-09
PZU OFE "Złota Jesień" wraz z DFE PZU 117 026 5,85 117 026 4,97 2012-08-07
Ogółem 2 000 000 0 2 350 152 (-4 960) 0 2011-12-01
NN OFE 193 253 9,66 193 253 8,20 (-0,02) 2010-09-30
NN OFE 193 253 9,66 193 253 8,22 (-0,05) 2010-09-30
NN OFE 193 253 9,66 193 253 8,27 (0,07) 2010-09-30
NN OFE 193 253 (2 350) 9,66 (0,12) 193 253 (2 350) 8,20 (0,11) 2010-09-30
Ogółem 2 000 000 0 2 355 112 (260) 0 2010-05-25
Ogółem 2 000 000 0 2 354 852 (-1 772) 0 2010-05-25
NN Investment Partners TFI SA 130 546 6,52 130 546 5,54 2010-04-19
NN Investment Partners TFI SA 130 546 6,52 130 546 5,54 (-0,01) 2010-04-19
NN Investment Partners TFI SA 130 546 6,52 130 546 5,55 (0,02) 2010-04-19
NN Investment Partners TFI SA 130 546 (5 311) 6,52 (0,26) 130 546 (5 311) 5,53 (0,22) 2010-04-19
Skarbiec TFI SA 113 735 (-5 253) 5,68 (-0,26) 113 735 (-5 253) 4,82 (-0,22) 2010-01-13
Skarbiec TFI SA 118 988 (-9 190) 5,94 (-0,46) 118 988 (-9 190) 5,04 (-0,39) 2010-01-12
Ogółem 2 000 000 0 2 356 624 (-1 572) 0 2009-12-01
Skarbiec TFI SA 128 178 6,40 128 178 5,43 2009-07-14
Skarbiec TFI SA 128 178 (35 000) 6,40 (1,75) 128 178 (35 000) 5,43 (1,48) 2009-07-14
Skarbiec TFI SA 93 178 4,65 93 178 3,95 2009-07-13
NN OFE 190 903 9,54 190 903 8,09 (-0,01) 2009-06-30
NN OFE 190 903 9,54 190 903 8,10 2009-06-30
NN OFE 190 903 (24 433) 9,54 (1,22) 190 903 (24 433) 8,10 (1,05) 2009-06-30
Sulkowska-Mliczek Alicja 1 350 0,06 1 350 0,05 2009-06-01
Sulkowska-Mliczek Alicja 1 350 0,06 1 350 0,05 2009-06-01
Sulkowska-Mliczek Alicja 1 350 0,06 1 350 0,05 2009-06-01
Sulkowska-Mliczek Alicja 1 350 0,06 1 350 0,05 2009-06-01
Sulkowska-Mliczek Alicja 1 350 0,06 1 350 0,05 2009-06-01
Ogółem 2 000 000 0 2 358 196 (-356) 0 2009-06-01
NN OFE 166 470 8,32 166 470 7,05 (0,01) 2009-06-01
NN Investment Partners TFI SA 125 235 6,26 125 235 5,31 2009-06-01
NN Investment Partners TFI SA 125 235 6,26 125 235 5,31 (0,01) 2009-06-01
Mostostal Warszawa SA 973 152 48,65 1 237 380 52,54 2009-06-01
Mostostal Warszawa SA 973 152 48,65 1 237 380 52,54 (-0,11) 2009-06-01
Mostostal Warszawa SA 973 152 48,65 1 237 380 52,65 (0,18) 2009-06-01
Mostostal Warszawa SA 973 152 48,65 1 237 380 52,47 (-0,03) 2009-06-01
Mostostal Warszawa SA 973 152 48,65 1 237 380 52,50 (0,30) 2009-06-01
Frąckiewicz Leszek 96 0,00 96 0,00 2009-06-01
Frąckiewicz Leszek 96 0,00 96 0,00 2009-06-01
Frąckiewicz Leszek 96 0,00 96 0,00 2009-06-01
Frąckiewicz Leszek 96 0,00 96 0,00 2009-06-01
Frąckiewicz Leszek 96 0,00 96 0,00 2009-06-01
MetLife TFI SA 114 543 (-6 101) 5,72 (-0,31) 114 543 (-6 101) 4,85 (-0,15) 2009-05-11
Ogółem 2 000 000 0 2 358 552 (-4 296) 0 2008-12-01
NN OFE 166 470 8,32 166 470 7,04 (-0,01) 2008-06-30
NN OFE 166 470 (22 470) 8,32 (1,12) 166 470 (22 470) 7,05 (0,98) 2008-06-30
NN Investment Partners TFI SA 125 235 6,26 125 235 5,30 2008-06-30
NN Investment Partners TFI SA 125 235 (4 542) 6,26 (0,23) 125 235 (4 542) 5,30 (0,21) 2008-06-30
Ogółem 2 000 000 0 2 362 848 (-7 396) 0 2008-06-02
NN Investment Partners TFI SA 120 693 (6 100) 6,03 (0,31) 120 693 (6 100) 5,09 (0,26) 2008-04-10
NN Investment Partners TFI SA 114 593 5,72 114 593 4,83 2008-04-09
NN OFE 144 000 (21 305) 7,20 (1,07) 144 000 (21 305) 6,07 (0,98) 2007-12-31
Mostostal Warszawa SA 973 152 48,65 1 237 380 52,20 (-0,26) 2007-12-31
Mostostal Warszawa SA 973 152 48,65 1 237 380 (-3 213) 52,46 (2,06) 2007-12-31
Ogółem 2 000 000 0 2 370 244 (-82 420) 0 2007-12-04
MetLife TFI SA 120 644 6,03 120 644 5,00 (-0,08) 2007-09-07
MetLife TFI SA 120 644 6,03 120 644 5,08 (-0,03) 2007-09-07
MetLife TFI SA 120 644 (5 000) 6,03 (0,25) 120 644 (5 000) 5,11 (0,31) 2007-09-07
MetLife TFI SA 115 644 5,78 115 644 4,80 2007-09-06
NN OFE 122 695 6,13 122 695 5,09 (-0,08) 2007-08-23
NN OFE 122 695 (7 127) 6,13 (0,36) 122 695 (7 127) 5,17 (0,38) 2007-08-23
NN OFE 115 568 5,77 115 568 4,79 2007-08-22
Ogółem 2 000 000 0 2 452 664 (44 052) 0 2006-12-04
Ogółem 2 000 000 0 2 408 612 (-52 772) 0 2006-12-04
Sulkowska-Mliczek Alicja 1 350 0,06 1 350 0,05 2006-06-30
Sulkowska-Mliczek Alicja 1 350 0,06 1 350 0,05 2006-06-30
Sulkowska-Mliczek Alicja 1 350 0,06 1 350 0,05 2006-06-30
Sulkowska-Mliczek Alicja 1 350 0,06 1 350 0,05 2006-06-30
Frąckiewicz Leszek 96 0,00 96 0,00 2006-06-30
Frąckiewicz Leszek 96 0,00 96 0,00 2006-06-30
Frąckiewicz Leszek 96 0,00 96 0,00 2006-06-30
Frąckiewicz Leszek 96 0,00 96 0,00 2006-06-30
Ogółem 2 000 000 0 2 461 384 (-1 584) 0 2006-06-02
Ogółem 2 000 000 0 2 462 968 (1 584) 0 2005-12-02
Ogółem 2 000 000 0 2 461 384 (-13 384) 0 2005-12-02
BZ WBK Asset Management SA zarządzanie aktywami 62 997 (-180 183) 3,14 (-9,01) 62 997 (-180 183) 2,54 (-7,28) 2005-11-15
Santander TFI SA zarządzane fundusze 101 957 (-125 803) 5,09 (-6,29) 101 957 (-125 803) 4,11 (-5,09) 2005-11-10
BZ WBK Asset Management SA zarządzanie aktywami 243 180 (-80 782) 12,15 (-4,04) 243 180 (-80 782) 9,82 (-3,27) 2005-11-10
Santander TFI SA zarządzane fundusze 227 760 11,38 227 760 9,20 2005-11-03
BZ WBK Asset Management SA zarządzanie aktywami 323 962 (-75 172) 16,19 (-2,81) 323 962 (-75 172) 13,09 (-2,91) 2005-11-03
Ogółem 2 000 000 0 2 474 768 (-6 420) 0 2005-06-02
Mostostal Warszawa SA 973 152 48,65 1 240 593 50,40 (-0,18) 2005-06-02
Mostostal Warszawa SA 973 152 48,65 1 240 593 50,58 (-0,92) 2005-06-02
Mostostal Warszawa SA 973 152 48,65 1 240 593 51,50 (-0,84) 2005-06-02
Mostostal Warszawa SA 973 152 48,65 1 240 593 52,34 (2,22) 2005-06-02
Mostostal Warszawa SA 973 152 48,65 1 240 593 50,12 (-0,24) 2005-06-02
Mostostal Warszawa SA 973 152 (-25 129) 48,65 (-1,26) 1 240 593 (-21 916) 50,36 (0,37) 2005-06-02
BZ WBK Asset Management SA 399 134 19,00 (-0,95) 399 134 16,00 (-0,08) 2005-06-02
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych rozwiązanie porozumienia 0 (-299 183) 0,00 (-14,95) 0 (-299 183) 0,00 (-11,84) 2005-03-15
BZ WBK Asset Management SA 399 134 (76 940) 19,95 (3,85) 399 134 (76 940) 16,08 (3,10) 2005-02-14
BZ WBK Asset Management SA 322 194 (54 169) 16,10 (2,70) 322 194 (54 169) 12,98 (2,24) 2005-01-04
Ogółem 2 000 000 0 2 481 188 (-13 108) 0 2004-12-02
BZ WBK Asset Management SA 268 025 (131 079) 13,40 (6,56) 268 025 (131 079) 10,74 (5,32) 2004-09-03
Ogółem 2 000 000 0 2 494 296 (-50 228) 0 2004-06-01
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych pełnomocnictwa 299 183 (-6 889) 14,95 (-0,35) 299 183 (-6 889) 11,84 (-0,28) 2004-05-04
BZ WBK Asset Management SA 136 946 6,84 136 946 5,42 2004-03-19
Mostostal Warszawa SA 998 281 (225) 49,91 (0,01) 1 262 509 (-360 099) 49,99 (-1,58) 2003-12-17
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych pełnomocnictwa 306 072 (50 794) 15,30 (2,54) 306 072 (50 794) 12,12 (2,12) 2003-12-12
Ogółem 2 000 000 0 2 544 524 (19 216) 0 2003-06-02
Ogółem 2 000 000 0 2 525 308 (-27 200) 0 2003-06-02
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych pełnomocnictwa 255 278 (79 607) 12,76 (3,98) 255 278 (79 607) 10,00 (3,12) 2003-04-24
Ogółem 2 000 000 0 2 552 508 (-21 852) 0 2002-12-03
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych pełnomocnictwa 175 671 8,78 175 671 6,88 2002-12-02
Ogółem 2 000 000 0 2 574 360 (-16 368) 0 2002-06-04
porozumienie inwestorów NIVA Sp. z o.o., Wójcik Zbigniew, Kalata Paweł 0 (-206 186) 0,00 (-10,31) 0 (-206 186) 0,00 (-7,89) 2001-12-31
Ogółem 2 000 000 0 2 590 728 (-22 816) 0 2001-12-04
porozumienie inwestorów NIVA sp. z o.o., Wójcik Zbigniew, Kalata Paweł 206 186 10,31 206 186 7,89 2001-06-04
Ogółem 2 000 000 0 2 613 544 (-451 452) 0 2001-06-01
Ogółem 2 000 000 0 3 064 996 (-81 472) 0 2000-12-04
Ogółem 2 000 000 0 3 146 468 (-95 780) 0 2000-06-01
Mostostal Warszawa SA 998 056 49,90 1 622 608 51,57 (1,52) 2000-02-29
Mostostal Warszawa SA 998 056 (-6) 49,90 1 622 608 (399 994) 50,05 (2,00) 2000-02-29
Mostostal Warszawa SA 998 062 49,90 1 222 614 (-400 000) 48,05 (-14,58) 2000-02-29
Mostostal Warszawa SA 998 062 49,90 1 622 614 62,63 (0,55) 2000-02-29
Mostostal Warszawa SA 998 062 49,90 1 622 614 62,08 (9,14) 2000-02-29
Mostostal Warszawa SA 998 062 (111) 49,90 1 622 614 (531) 52,94 (2,98) 2000-02-29
Ogółem 2 000 000 0 3 242 248 (-4 600) 0 1999-12-02
Mostostal Warszawa SA 997 951 49,90 1 622 083 (399 469) 49,96 (2,06) 1999-10-29
Mostostal Warszawa SA 997 951 (225 069) 49,90 (11,26) 1 222 614 (197 876) 47,90 (16,34) 1999-10-29
Mostostal Warszawa SA 772 882 (15 753) 38,64 (0,78) 1 024 738 (78 765) 31,56 (2,42) 1999-09-30
Mostostal Warszawa SA 757 129 (16 488) 37,86 (0,83) 945 973 (82 440) 29,14 (2,54) 1999-08-25
Mostostal Warszawa SA 740 641 (81 023) 37,03 (4,05) 863 533 (177 143) 26,60 (5,54) 1999-07-26
Ogółem 2 000 000 0 3 246 848 (-11 916) 0 1999-06-02
Mostostal Warszawa SA 659 618 (6 693) 32,98 (0,33) 686 390 (33 465) 21,06 (1,05) 1999-04-09
Ogółem 2 000 000 0 3 258 764 (-3 708) 0 1999-02-02
Mostostal Warszawa SA 652 925 (72 990) 32,65 (3,65) 652 925 (72 990) 20,01 (2,26) 1998-12-04
Ogółem 2 000 000 0 3 262 472 (-5 308) 0 1998-12-01
Mostostal Warszawa SA 579 935 29,00 579 935 17,75 (-0,03) 1998-10-29
Mostostal Warszawa SA 579 935 (68 913) 29,00 (3,45) 579 935 (68 913) 17,78 (2,14) 1998-10-29
Mostostal Warszawa SA 511 022 25,55 511 022 15,64 1998-09-25
Ogółem 2 000 000 0 3 267 780 0 1998-07-22

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-06-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,39 zł
2015-06-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,39 zł
2013-05-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,18 zł
2013-05-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,18 zł
2011-07-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,30 zł
2011-07-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,30 zł
2010-09-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2010-08-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2009-09-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,25 zł
2009-08-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,25 zł
2008-08-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
2008-08-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
2007-08-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2007-08-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2005-12-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 7,50 zł
2005-12-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 7,50 zł
2005-06-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
2005-06-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
2002-12-03 Asymilacja po konwersji
2002-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2002-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2002-06-04 Asymilacja po konwersji
2002-05-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2001-12-04 Asymilacja po konwersji
2001-06-04 Asymilacja po konwersji
2000-12-04 Asymilacja po konwersji
2000-06-02 Asymilacja po konwersji
1999-12-02 Asymilacja po konwersji
1999-06-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
1999-06-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
1999-06-02 Asymilacja po konwersji
1999-06-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 7,00 zł
1999-02-02 Asymilacja po konwersji
1999-01-05 Asymilacja po konwersji
1998-12-02 Asymilacja po konwersji
1998-11-03 Asymilacja po konwersji
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.