21,1000 zł
25,97% 4,3500 zł
Mostostal Płock SA (MSP)

Akcjonariat - MOSTALPLC

Dane ogólne

Kapitalizacja: 42 200 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 2 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 396 518
Liczba głosów na WZA: 2 342 804 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 69,83%
Kapitał akcyjny: 20 000 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 396 518
Cena nominalna akcji: 10,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 59,61%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 30,17%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Mostostal Warszawa SA ZWZ 1 240 905 (62,05%) 1 240 905 (53,10%) 2018-05-17 MSG
PZU OFE Złota Jesień portfel 155 613 (7,78%) 155 613 (6,65%) 2018-12-31 SPN, WLC_1, IPE, DVL, NWG, PRM, SNK, OTM, KGN, ZEP, TRK, GTC, PCE, ABE, APR, OBL, DCR, MNC, AML, RMK, KTY, MCR, MDG, KRU, MSW, MIL, AGO, VRG, ENE, ACG

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 1992-10-30 105 645
1 056 450,00
10,00 10,00 105 645
1 056 450,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-05-28
1992-12-11
2010-12-01
seria B - kapitał rezerwowy na akcyjny 1998-03-14 211 290
2 112 900,00
10,00 10,00 316 935
3 169 350,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-05-28
1998-03-30
2010-12-01
seria C - prawo poboru 1998-03-24 1 683 065
30 295 170,00
10,00 18,00 2 000 000
20 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-05-28
1998-07-22
1998-09-15

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
NN OFE 113 254 (-46 128) 5,66 (-2,30) 113 254 (-46 128) 4,85 (-1,97) 2019-02-28
PKO BP Bankowy OFE portfel 97 319 4,86 97 319 4,16 2018-12-31
NN OFE portfel 159 382 (-33 871) 7,96 (-1,70) 159 382 (-33 871) 6,82 (-1,38) 2018-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 62 959 3,15 62 959 2,69 2018-06-30
PZU OFE Złota Jesień wraz z DFE PZU; WZA 211 000 10,55 211 000 8,98 (-0,05) 2016-04-06
PZU OFE Złota Jesień wraz z DFE PZU; WZA 211 000 (88 974) 10,55 (4,45) 211 000 (88 974) 9,03 (3,84) 2016-04-06
Mostostal Warszawa SA WZA 1 237 380 61,86 (-0,01) 1 237 380 52,65 (-0,30) 2015-12-17
Mostostal Warszawa SA WZA 1 237 380 (264 228) 61,87 (13,22) 1 237 380 52,95 (0,48) 2015-12-17
PZU OFE Złota Jesień wraz z DFE PZU 122 026 (5 000) 6,10 (0,25) 122 026 (5 000) 5,19 (0,22) 2012-08-14
NN Investment Partners TFI SA 89 751 (-40 795) 4,48 (-2,04) 89 751 (-40 795) 3,81 (-1,72) 2012-08-09
PZU OFE Złota Jesień wraz z DFE PZU 117 026 5,85 117 026 4,97 2012-08-07
NN OFE 193 253 9,66 193 253 8,20 2010-09-30
NN OFE 193 253 9,66 193 253 8,20 (-0,02) 2010-09-30
NN OFE 193 253 9,66 193 253 8,22 (-0,05) 2010-09-30
NN OFE 193 253 (2 350) 9,66 (0,12) 193 253 (2 350) 8,27 (0,18) 2010-09-30
NN Investment Partners TFI SA 130 546 6,52 130 546 5,53 (-0,01) 2010-04-19
NN Investment Partners TFI SA 130 546 6,52 130 546 5,54 2010-04-19
NN Investment Partners TFI SA 130 546 6,52 130 546 5,54 (-0,01) 2010-04-19
NN Investment Partners TFI SA 130 546 (5 311) 6,52 (0,26) 130 546 (5 311) 5,55 (0,24) 2010-04-19
Skarbiec TFI SA 113 735 (-5 253) 5,68 (-0,26) 113 735 (-5 253) 4,82 (-0,22) 2010-01-13
Skarbiec TFI SA 118 988 (-9 190) 5,94 (-0,46) 118 988 (-9 190) 5,04 (-0,39) 2010-01-12
Skarbiec TFI SA 128 178 6,40 128 178 5,43 2009-07-14
Skarbiec TFI SA 128 178 (35 000) 6,40 (1,75) 128 178 (35 000) 5,43 (1,48) 2009-07-14
Skarbiec TFI SA 93 178 4,65 93 178 3,95 2009-07-13
NN OFE 190 903 9,54 190 903 8,09 (-0,01) 2009-06-30
NN OFE 190 903 9,54 190 903 8,10 2009-06-30
NN OFE 190 903 (24 433) 9,54 (1,22) 190 903 (24 433) 8,10 (1,05) 2009-06-30
Sulkowska-Mliczek Alicja 1 350 0,06 1 350 0,05 2009-06-01
Sulkowska-Mliczek Alicja 1 350 0,06 1 350 0,05 2009-06-01
Sulkowska-Mliczek Alicja 1 350 0,06 1 350 0,05 2009-06-01
Sulkowska-Mliczek Alicja 1 350 0,06 1 350 0,05 2009-06-01
Sulkowska-Mliczek Alicja 1 350 0,06 1 350 0,05 2009-06-01
NN OFE 166 470 8,32 166 470 7,05 (0,01) 2009-06-01
NN Investment Partners TFI SA 125 235 6,26 125 235 5,31 2009-06-01
NN Investment Partners TFI SA 125 235 6,26 125 235 5,31 (0,01) 2009-06-01
Mostostal Warszawa SA 973 152 48,65 1 237 380 52,47 (-0,03) 2009-06-01
Mostostal Warszawa SA 973 152 48,65 1 237 380 52,50 (-0,04) 2009-06-01
Mostostal Warszawa SA 973 152 48,65 1 237 380 52,54 2009-06-01
Mostostal Warszawa SA 973 152 48,65 1 237 380 52,54 (-0,11) 2009-06-01
Mostostal Warszawa SA 973 152 48,65 1 237 380 52,65 (0,45) 2009-06-01
Frąckiewicz Leszek 96 0,00 96 0,00 2009-06-01
Frąckiewicz Leszek 96 0,00 96 0,00 2009-06-01
Frąckiewicz Leszek 96 0,00 96 0,00 2009-06-01
Frąckiewicz Leszek 96 0,00 96 0,00 2009-06-01
Frąckiewicz Leszek 96 0,00 96 0,00 2009-06-01
MetLife TFI SA 114 543 (-6 101) 5,72 (-0,31) 114 543 (-6 101) 4,85 (-0,15) 2009-05-11
NN OFE 166 470 8,32 166 470 7,04 (-0,01) 2008-06-30
NN OFE 166 470 (22 470) 8,32 (1,12) 166 470 (22 470) 7,05 (0,98) 2008-06-30
NN Investment Partners TFI SA 125 235 6,26 125 235 5,30 2008-06-30
NN Investment Partners TFI SA 125 235 (4 542) 6,26 (0,23) 125 235 (4 542) 5,30 (0,21) 2008-06-30
NN Investment Partners TFI SA 120 693 (6 100) 6,03 (0,31) 120 693 (6 100) 5,09 (0,26) 2008-04-10
NN Investment Partners TFI SA 114 593 5,72 114 593 4,83 2008-04-09
NN OFE 144 000 (21 305) 7,20 (1,07) 144 000 (21 305) 6,07 (0,98) 2007-12-31
Mostostal Warszawa SA 973 152 48,65 1 237 380 52,20 (-0,26) 2007-12-31
Mostostal Warszawa SA 973 152 48,65 1 237 380 (-3 213) 52,46 (0,12) 2007-12-31
MetLife TFI SA 120 644 6,03 120 644 5,00 (-0,08) 2007-09-07
MetLife TFI SA 120 644 6,03 120 644 5,08 (-0,03) 2007-09-07
MetLife TFI SA 120 644 (5 000) 6,03 (0,25) 120 644 (5 000) 5,11 (0,31) 2007-09-07
MetLife TFI SA 115 644 5,78 115 644 4,80 2007-09-06
NN OFE 122 695 6,13 122 695 5,09 (-0,08) 2007-08-23
NN OFE 122 695 (7 127) 6,13 (0,36) 122 695 (7 127) 5,17 (0,38) 2007-08-23
NN OFE 115 568 5,77 115 568 4,79 2007-08-22
Sulkowska-Mliczek Alicja 1 350 0,06 1 350 0,05 2006-06-30
Sulkowska-Mliczek Alicja 1 350 0,06 1 350 0,05 2006-06-30
Sulkowska-Mliczek Alicja 1 350 0,06 1 350 0,05 2006-06-30
Sulkowska-Mliczek Alicja 1 350 0,06 1 350 0,05 2006-06-30
Frąckiewicz Leszek 96 0,00 96 0,00 2006-06-30
Frąckiewicz Leszek 96 0,00 96 0,00 2006-06-30
Frąckiewicz Leszek 96 0,00 96 0,00 2006-06-30
Frąckiewicz Leszek 96 0,00 96 0,00 2006-06-30
BZ WBK Asset Management SA zarządzanie aktywami 62 997 (-180 183) 3,14 (-9,01) 62 997 (-180 183) 2,54 (-7,28) 2005-11-15
Santander TFI SA zarządzane fundusze 101 957 (-125 803) 5,09 (-6,29) 101 957 (-125 803) 4,11 (-5,09) 2005-11-10
BZ WBK Asset Management SA zarządzanie aktywami 243 180 (-80 782) 12,15 (-4,04) 243 180 (-80 782) 9,82 (-3,27) 2005-11-10
Santander TFI SA zarządzane fundusze 227 760 11,38 227 760 9,20 2005-11-03
BZ WBK Asset Management SA zarządzanie aktywami 323 962 (-75 172) 16,19 (-2,81) 323 962 (-75 172) 13,09 (-2,91) 2005-11-03
Mostostal Warszawa SA 973 152 48,65 1 240 593 52,34 (2,22) 2005-06-02
Mostostal Warszawa SA 973 152 48,65 1 240 593 50,12 (-0,24) 2005-06-02
Mostostal Warszawa SA 973 152 48,65 1 240 593 50,36 (-0,04) 2005-06-02
Mostostal Warszawa SA 973 152 48,65 1 240 593 50,40 (-0,18) 2005-06-02
Mostostal Warszawa SA 973 152 48,65 1 240 593 50,58 (-0,92) 2005-06-02
Mostostal Warszawa SA 973 152 (-25 129) 48,65 (-1,26) 1 240 593 (-21 916) 51,50 (1,51) 2005-06-02
BZ WBK Asset Management SA 399 134 19,00 (-0,95) 399 134 16,00 (-0,08) 2005-06-02
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych rozwiązanie porozumienia 0 (-299 183) 0,00 (-14,95) 0 (-299 183) 0,00 (-11,84) 2005-03-15
BZ WBK Asset Management SA 399 134 (76 940) 19,95 (3,85) 399 134 (76 940) 16,08 (3,10) 2005-02-14
BZ WBK Asset Management SA 322 194 (54 169) 16,10 (2,70) 322 194 (54 169) 12,98 (2,24) 2005-01-04
BZ WBK Asset Management SA 268 025 (131 079) 13,40 (6,56) 268 025 (131 079) 10,74 (5,32) 2004-09-03
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych pełnomocnictwa 299 183 (-6 889) 14,95 (-0,35) 299 183 (-6 889) 11,84 (-0,28) 2004-05-04
BZ WBK Asset Management SA 136 946 6,84 136 946 5,42 2004-03-19
Mostostal Warszawa SA 998 281 (219) 49,91 (0,01) 1 262 509 (39 895) 49,99 (1,94) 2003-12-17
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych pełnomocnictwa 306 072 (50 794) 15,30 (2,54) 306 072 (50 794) 12,12 (2,12) 2003-12-12
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych pełnomocnictwa 255 278 (79 607) 12,76 (3,98) 255 278 (79 607) 10,00 (3,12) 2003-04-24
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych pełnomocnictwa 175 671 8,78 175 671 6,88 2002-12-02
porozumienie inwestorów NIVA Sp. z o.o., Wójcik Zbigniew, Kalata Paweł 0 (-206 186) 0,00 (-10,31) 0 (-206 186) 0,00 (-7,89) 2001-12-31
porozumienie inwestorów NIVA sp. z o.o., Wójcik Zbigniew, Kalata Paweł 206 186 10,31 206 186 7,89 2001-06-04
Mostostal Warszawa SA 998 062 49,90 1 222 614 (-400 000) 48,05 (-14,58) 2000-02-29
Mostostal Warszawa SA 998 062 49,90 1 622 614 62,63 (0,55) 2000-02-29
Mostostal Warszawa SA 998 062 49,90 1 622 614 62,08 (9,14) 2000-02-29
Mostostal Warszawa SA 998 062 (6) 49,90 1 622 614 (6) 52,94 (1,37) 2000-02-29
Mostostal Warszawa SA 998 056 49,90 1 622 608 51,57 (1,52) 2000-02-29
Mostostal Warszawa SA 998 056 (105) 49,90 1 622 608 (399 994) 50,05 (2,15) 2000-02-29
Mostostal Warszawa SA 997 951 49,90 1 222 614 (-399 469) 47,90 (-2,06) 1999-10-29
Mostostal Warszawa SA 997 951 (225 069) 49,90 (11,26) 1 622 083 (597 345) 49,96 (18,40) 1999-10-29
Mostostal Warszawa SA 772 882 (15 753) 38,64 (0,78) 1 024 738 (78 765) 31,56 (2,42) 1999-09-30
Mostostal Warszawa SA 757 129 (16 488) 37,86 (0,83) 945 973 (82 440) 29,14 (2,54) 1999-08-25
Mostostal Warszawa SA 740 641 (81 023) 37,03 (4,05) 863 533 (177 143) 26,60 (5,54) 1999-07-26
Mostostal Warszawa SA 659 618 (6 693) 32,98 (0,33) 686 390 (33 465) 21,06 (1,05) 1999-04-09
Mostostal Warszawa SA 652 925 (72 990) 32,65 (3,65) 652 925 (72 990) 20,01 (2,23) 1998-12-04
Mostostal Warszawa SA 579 935 29,00 579 935 17,78 (0,03) 1998-10-29
Mostostal Warszawa SA 579 935 (68 913) 29,00 (3,45) 579 935 (68 913) 17,75 (2,11) 1998-10-29
Mostostal Warszawa SA 511 022 25,55 511 022 15,64 1998-09-25

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-07-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2021-06-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2015-06-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,39 zł
2015-06-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,39 zł
2013-05-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,18 zł
2013-05-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,18 zł
2011-07-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,30 zł
2011-07-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,30 zł
2010-09-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2010-08-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2009-09-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,25 zł
2009-08-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,25 zł
2008-08-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
2008-08-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
2007-08-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2007-08-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2005-12-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 7,50 zł
2005-12-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 7,50 zł
2005-06-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
2005-06-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
2002-12-03 Asymilacja po konwersji
2002-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2002-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2002-06-04 Asymilacja po konwersji
2002-05-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2001-12-04 Asymilacja po konwersji
2001-06-04 Asymilacja po konwersji
2000-12-04 Asymilacja po konwersji
2000-06-02 Asymilacja po konwersji
1999-12-02 Asymilacja po konwersji
1999-06-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
1999-06-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
1999-06-02 Asymilacja po konwersji
1999-06-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 7,00 zł
1999-02-02 Asymilacja po konwersji
1999-01-05 Asymilacja po konwersji
1998-12-02 Asymilacja po konwersji
1998-11-03 Asymilacja po konwersji
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.