3,3400 zł
-1,18% -0,0400 zł
Lena Lighting SA (LEN)

Komunikaty spółki - LENA

Mianowanie Członka Rady Nadzorczej
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Wybór Audytora do badania sprawozdań finansowych Spółki jednostkowych i skonsolidowanych za lata 2022 i 2023
Zestawienie dokonanych zmian w Statucie Spółki LENA LIGHTING S.A. oraz tekst jednolity Statutu Spółki po zmianach będących przedmiotem uchwał ZWZA Spółki w dniu 08 czerwca 2022 r.
Informacja o podjęciu przez ZWZA Spółki Lena Lighting S.A. w dniu 08 czerwca 2022r. uchwały o wypłacie dywidendy.
Wykaz Akcjonariuszy posiadających 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Lena Lighting S.A. w dniu 08 czerwca 2022 r.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 08 czerwca 2022 roku
Wyniki finansowe
Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym
Informacja poufna na temat wybranych danych finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za 1 kwartał 2022 roku.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 08.06.2022 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata 2020-2021
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku
Oświadczenie Zarządu w zakresie ładu korporacyjnego
Wyniki finansowe
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.