0,1500 zł
0,00% 0,0000 zł
Lark.pl SA (LRK)

Akcjonariat - LARK

Dane ogólne

Kapitalizacja: 2 394 712,5 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 15 964 750 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 466 334
Liczba głosów na WZA: 15 984 019 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 53,03%
Kapitał akcyjny: 166 033 400,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 466 334
Cena nominalna akcji: 10,40 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 52,97%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 46,97%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
MNI SA WZA 8 466 334 (53,03%) 8 466 334 (53,56%) 2015-11-30 ARN, HYP
Lark.pl SA zakup akcji własnych 17 600 (0,11%) 176 000 (0,00%) 2011-12-08 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria I 81 407 123
1,04 135 811 597
141 244 060,88
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-10-26
2011-06-13
podwyższenie kapitału seria I 9 390 000
1,04 145 196 597
151 004 460,88
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-14
2011-06-13
zmiana firmy z MIT Mobile Internet Technology SA na Lark.pl SA

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-15
seria A - akcje założycielskie 1991-05-09 258 800
517 600,00
2,00 2,00 258 800
517 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1991-11-30
seria B - podmioty współpracujące 1994-09-28 17 500
140 000,00
2,00 8,00 590 356
1 180 712,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - pracownicy, Zarząd 1994-09-28 14 800
29 600,00
2,00 2,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-12-22
1995-06-01
1996-01-10
seria B - pracownicy, Zarząd, wybrani inwestorzy 1994-09-28 299 066
2 392 528,00
2,00 8,00
KDPW:
KRS:
GPW:


renominacja 1995-05-22
3,00 590 356
1 771 068,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-06-01
split 1:3 1996-06-28
1,00 1 771 068
1 771 068,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-07-11
1996-09-01
seria C - prawo poboru 2:1 1996-06-28 885 000
10 620 000,00
1,00 12,00 2 657 000
2 657 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-08-14
1996-12-23
1997-02-24
umorzenie akcji 1997-04-27 -31 309
1,02 2 625 293
2 677 798,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-07-09
umorzenie akcji 2000-08-18 -45 000
1,04 2 580 293
2 683 504,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-10-11
seria D - subemitent usługowy (oferta menedżerska) zawiadomienie 2001-03-26 570 000
12 426 000,00
1,04 21,80 3 150 293
3 276 304,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-05-14
2003-12-08
seria E - prawo poboru 2:1 2004-12-23 1 030 793
6 184 758,00
1,04 6,00 4 181 086
4 348 329,44
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-05-12
2005-05-10
seria F - prawo poboru 1:10 2006-12-29 41 810 860
83 621 720,00
1,04 2,00 45 991 946
47 831 623,84
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-09-04
2007-09-17
seria G - subskrypcja prywatna za udziały w Neotel Communications Polska Sp.z o.o. z i Długie Rozmowy SA 2007-11-22 3 466 667
15 600 001,50
1,04 4,50 49 458 613
51 436 957,52
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-05-16
2008-06-14
zmiana firmy na MIT Mobile Internet Technology SA 2009-12-18

KDPW:
KRS:
GPW:

2010-02-02
seria I - subskrypcja prywatna za waranty subskrypcyjne serii A 2010-01-14 98 917 226
201 791 141,04
1,04 2,04
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna 2010-01-14 4 945 861
1,04 54 404 474
56 580 652,96
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-05-31
2011-06-13
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii H 2011-03-16 -5 000
1,04 135 806 597
141 238 860,88
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-14
seria J - MNI SA zmieniona uchwałą WZA z 04.12.2012 2011-12-14 14 451 007
46 676 752,61
1,04 3,23 159 647 604
166 033 508,16
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-01-21
renumeracja akcji: seria A, B i C 2015-06-02
10,40 10,40
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 150:15 2015-06-02 0
0,00
10,40 0,00 15 964 750
166 033 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-10
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2015-06-02 -104
1,04 159 647 500
166 033 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-10
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2015-11-30 -7
10,40
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 10:1 2015-11-30
10,40 15 964 750
166 033 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-10
zmiana oznaczenia akcji: seria A, B i C 2015-11-30
10,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-10

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
MNI SA WZA 84 663 343 (-5 336 108) 53,03 (-3,34) 84 663 343 (-5 336 108) 53,02 (-3,34) 2015-11-30
Szymańska, Marta Magdalena 2 500 000 1,56 2 500 000 1,56 2015-03-30
MNI SA wraz z podmiotami zależnymi 89 999 451 (-7 500 000) 56,37 (-4,70) 89 999 451 (-7 500 000) 56,36 (-4,70) 2014-02-03
MNI SA wraz z podmiotami zależnymi 97 499 451 (-2 300 000) 61,07 (-1,44) 97 499 451 (-2 300 000) 61,06 (-1,44) 2013-11-21
MNI SA wraz z podmiotami zależnymi 99 799 451 (-129 913) 62,51 (-0,08) 99 799 451 (-129 913) 62,50 (-0,08) 2013-11-20
MNI SA wraz z podmiotami zależnymi 99 929 364 (-4 000 000) 62,59 (-2,50) 99 929 364 (-4 000 000) 62,58 (-2,51) 2013-03-20
MNI SA wraz z podmiotami zależnymi 103 929 364 (14 451 007) 65,09 (9,05) 103 929 364 (14 451 007) 65,09 (9,05) 2013-01-31
MNI SA wraz z podmiotami zależnymi 89 478 357 (129 913) 56,04 (-5,49) 89 478 357 (129 913) 56,04 (-5,48) 2012-07-24
MNI SA wraz z podmiotami zależnymi 89 348 444 (-129 913) 61,53 (-0,09) 89 348 444 (-129 913) 61,52 (-0,09) 2012-07-24
MNI SA wraz z podmiotami zależnymi 89 478 357 (-4 135 087) 61,62 (-2,85) 89 478 357 (-4 135 087) 61,61 (-2,85) 2012-07-24
MNI SA wraz z podmiotami zależnymi 93 613 444 (3 000 000) 64,47 (2,07) 93 613 444 (3 000 000) 64,46 (2,06) 2012-06-20
MNI SA wraz z podmiotami zależnymi 90 613 444 (-129 913) 62,40 (-0,09) 90 613 444 (-129 913) 62,40 (-0,04) 2012-06-19
Kułak Leszek pośrednio przez Elexus Ltd. 6 264 800 4,31 (0,31) 6 264 800 4,31 (0,31) 2012-05-15
Kułak Leszek pośrednio przez Elexus Ltd. 6 264 800 (-74 673) 4,00 (-0,36) 6 264 800 (-74 673) 4,00 (-0,36) 2012-05-15
Filipiak Tomasz 30 000 0,02 (0,01) 30 000 0,02 (0,01) 2012-05-15
Filipiak Tomasz 30 000 (-68 000) 0,01 (-0,05) 30 000 (-68 000) 0,01 (-0,05) 2012-05-15
Kułak Leszek przez EL2 sp. z o.o. i Elexus Ltd. 6 339 473 (10 000) 4,36 (0,01) 6 339 473 (10 000) 4,36 (0,01) 2012-02-10
Kułak Leszek przez EL2 sp. z o.o. i Elexus Ltd. 6 329 473 (10 000) 4,35 6 329 473 (10 000) 4,35 2012-01-23
Kułak Leszek przez EL2 sp. z o.o. i Elexus Ltd. 6 319 473 (10 000) 4,35 (0,01) 6 319 473 (10 000) 4,35 (0,01) 2012-01-19
Kułak Leszek przez EL2 sp. z o.o. i Elexus Ltd. 6 309 473 (8 000) 4,34 6 309 473 (8 000) 4,34 (0,01) 2012-01-18
Kułak Leszek przez EL2 sp. z o.o. i Elexus Ltd. 6 301 473 (10 000) 4,34 (0,01) 6 301 473 (10 000) 4,33 2012-01-12
Kułak Leszek przez EL2 sp. z o.o. i Elexus Ltd. 6 291 473 (15 000) 4,33 (0,01) 6 291 473 (15 000) 4,33 (0,01) 2012-01-05
Kułak Leszek przez EL2 sp. z o.o. i Elexus Ltd. 6 276 473 (1 673) 4,32 6 276 473 (1 673) 4,32 2012-01-04
Kułak Leszek przez EL2 sp. z o.o. i Elexus Ltd. 6 274 800 (10 000) 4,32 (0,01) 6 274 800 (10 000) 4,32 (0,02) 2012-01-03
Lark.pl SA zakup akcji własnych 176 000 0,11 (-0,01) 176 000 0,00 2011-12-08
Lark.pl SA zakup akcji własnych 176 000 (8 000) 0,12 (0,01) 176 000 (8 000) 0,00 2011-12-08
Lark.pl SA zakup akcji własnych 168 000 (10 000) 0,11 (0,01) 168 000 (10 000) 0,00 2011-12-07
Lark.pl SA zakup akcji własnych 158 000 (10 000) 0,10 158 000 (10 000) 0,00 2011-12-06
Lark.pl SA zakup akcji własnych 148 000 (40 000) 0,10 (0,03) 148 000 (40 000) 0,00 2011-11-25
Lark.pl SA zakup akcji własnych 108 000 (30 000) 0,07 (0,02) 108 000 (30 000) 0,00 2011-11-24
Lark.pl SA zakup akcji własnych 78 000 (10 000) 0,05 (0,01) 78 000 (10 000) 0,00 2011-11-23
Klag Mateusz poprzez Eko-service sp. z o.o. sp. k. 1 545 000 1,06 (0,06) 1 545 000 1,06 (0,06) 2011-11-04
Klag Mateusz poprzez Eko-service sp. z o.o. sp. k. 1 545 000 (19 000) 1,00 (-0,05) 1 545 000 (19 000) 1,00 (-0,04) 2011-11-04
Lark.pl SA zakup akcji własnych 68 000 (14 000) 0,04 (0,01) 68 000 (14 000) 0,00 2011-10-28
Lark.pl SA zakup akcji własnych 54 000 (9 000) 0,03 54 000 (9 000) 0,00 2011-10-27
Lark.pl SA zakup akcji własnych 45 000 (20 000) 0,03 (0,02) 45 000 (20 000) 0,00 2011-10-26
Lark.pl SA zakup akcji własnych 25 000 (10 000) 0,01 25 000 (10 000) 0,00 2011-10-21
Klag Mateusz poprzez Eko-service sp. z o.o. sp. k. 1 526 000 (3 000) 1,05 (0,01) 1 526 000 (3 000) 1,04 2011-10-21
Lark.pl SA zakup akcji własnych 15 000 (5 000) 0,01 (0,01) 15 000 (5 000) 0,00 2011-10-20
Lark.pl SA zakup akcji własnych 10 000 (5 000) 0,00 10 000 (5 000) 0,00 2011-10-19
Lark.pl SA zakup akcji własnych 5 000 0,00 5 000 0,00 2011-10-18
Klag Mateusz poprzez Eko-service sp. z o.o. sp. k. 1 523 000 (14 000) 1,04 (0,01) 1 523 000 (14 000) 1,04 (0,01) 2011-10-14
Klag Mateusz poprzez Eko-service sp. z o.o. sp. k. 1 509 000 (9 000) 1,03 1 509 000 (9 000) 1,03 2011-10-13
Klag Mateusz poprzez Eko-service sp. z o.o. sp. k. 1 500 000 (3 999) 1,03 1 500 000 (3 999) 1,03 (0,01) 2011-10-12
Klag Mateusz poprzez Eko-service sp. z o.o. sp. k. 1 496 001 (10 001) 1,03 (0,01) 1 496 001 (10 001) 1,02 2011-10-07
Klag Mateusz poprzez Eko-service sp. z o.o. sp. k. 1 486 000 (14 938) 1,02 (0,01) 1 486 000 (14 938) 1,02 (0,01) 2011-10-07
MNI SA wraz z podmiotami zależnymi 90 743 357 (985 595) 62,49 (0,68) 90 743 357 (81 767 595) 62,44 (56,27) 2011-09-30
Klag Mateusz poprzez Eko-service sp. z o.o. sp. k. 1 471 062 1,01 1 471 062 1,01 2011-09-09
Klag Mateusz poprzez Eko-service sp. z o.o. sp. k. 1 471 062 (33 022) 1,01 (0,02) 1 471 062 (33 022) 1,01 (0,03) 2011-09-09
Klag Mateusz poprzez Eko-service sp. z o.o. sp. k. 1 438 040 (20 000) 0,99 (0,02) 1 438 040 (26 540) 0,98 (0,01) 2011-09-02
Klag Mateusz poprzez Eko-service sp. z o.o. sp. k. 1 418 040 (6 540) 0,97 1 411 500 0,97 2011-09-01
Klag Mateusz poprzez Eko-service sp. z o.o. sp. k. 1 411 500 (12 500) 0,97 (0,01) 1 411 500 (12 500) 0,97 (0,01) 2011-08-16
Klag Mateusz poprzez Eko-service sp. z o.o. sp. k. 1 399 000 (9 000) 0,96 (0,01) 1 399 000 (9 000) 0,96 (0,01) 2011-08-09
Klag Mateusz poprzez Eko-service sp. z o.o. sp. k. 1 390 000 (5 000) 0,95 1 390 000 (5 000) 0,95 2011-08-04
Klag Mateusz poprzez Eko-service sp. z o.o. sp. k. 1 385 000 (4 000) 0,95 1 385 000 (4 000) 0,95 (0,01) 2011-07-29
Klag Mateusz poprzez Eko-service sp. z o.o. sp. k. 1 381 000 (6 000) 0,95 (0,01) 1 381 000 (6 000) 0,94 2011-07-22
Klag Mateusz poprzez Eko-service sp. z o.o. sp. k. 1 375 000 (22 545) 0,94 (0,01) 1 375 000 (22 545) 0,94 (0,01) 2011-07-19
Klag Mateusz poprzez Eko-service sp. z o.o. sp. k. 1 352 455 (4 295) 0,93 (0,01) 1 352 455 (4 295) 0,93 (0,01) 2011-07-13
Klag Mateusz poprzez Eko-service sp. z o.o. sp. k. 1 348 160 (28 160) 0,92 (0,02) 1 348 160 (28 160) 0,92 (0,02) 2011-07-05
Mikołajczak Marian 0 (-1 200 000) 0,00 (-2,42) 0 (-1 200 000) 0,00 (-2,41) 2011-05-12
Kułak Leszek przez EL2 sp. z o.o. i Elexus Ltd. 6 264 800 (-985 595) 4,31 (-1,02) 6 264 800 (-985 595) 4,30 (-1,03) 2011-05-12
Klag Mateusz 1 320 000 0,90 1 320 000 0,90 2011-05-12
Filipiak Tomasz 98 000 (-2 000) 0,06 (-0,01) 98 000 (-2 000) 0,06 (-0,01) 2011-05-12
MNI SA wraz z podmiotami zależnymi 89 757 762 (9 385 000) 61,81 (2,64) 8 975 762 (-71 397 000) 6,17 (-52,92) 2011-04-14
MNI SA wraz z podmiotami zależnymi 80 372 762 59,17 (3,82) 80 372 762 59,09 (3,81) 2011-03-16
MNI SA wraz z podmiotami zależnymi 80 372 762 (-9 390 000) 55,35 (-10,74) 80 372 762 (-9 390 000) 55,28 (-10,72) 2011-03-16
MNI SA wraz z podmiotami zależnymi 89 762 762 (676 253) 66,09 (0,50) 89 762 762 (676 253) 66,00 (0,50) 2011-02-10
Filipiak Tomasz 100 000 0,07 (0,01) 100 000 0,07 (0,01) 2011-02-09
Filipiak Tomasz 100 000 (70 000) 0,06 (0,04) 100 000 (70 000) 0,06 (0,04) 2011-02-09
Filipiak Tomasz 30 000 0,02 30 000 0,02 2011-02-07
Kułak Leszek przez EL2 sp. z o.o. i Elexus Ltd. 7 250 395 5,33 (0,34) 7 250 395 5,33 (0,35) 2010-11-09
Kułak Leszek przez EL2 sp. z o.o. i Elexus Ltd. 7 250 395 4,99 7 250 395 4,98 2010-11-09
MNI SA wraz z podmiotami zależnymi 89 086 509 (74 407 123) 65,59 (54,79) 89 086 509 (74 407 123) 65,50 (54,71) 2010-11-03
MNI SA wraz z podmiotami zależnymi 14 679 386 (503 000) 10,80 (-15,25) 14 679 386 (503 000) 10,79 (-15,08) 2010-11-02
MNI SA wraz z podmiotami zależnymi 14 176 386 26,05 (15,62) 14 176 386 25,87 (15,45) 2010-06-30
MNI SA wraz z podmiotami zależnymi 14 176 386 (3 433 438) 10,43 (-11,29) 14 176 386 (3 433 438) 10,42 (-11,21) 2010-06-30
Piechocki Andrzej 1 808 744 3,65 (0,33) 1 808 744 3,64 (0,34) 2010-05-14
Piechocki Andrzej 1 808 744 3,32 (1,99) 1 808 744 3,30 (1,98) 2010-05-14
Piechocki Andrzej 1 808 744 1,33 (0,09) 1 808 744 1,32 (0,08) 2010-05-14
Piechocki Andrzej 1 808 744 1,24 (0,24) 1 808 744 1,24 (0,24) 2010-05-14
Piechocki Andrzej 1 808 744 (-150) 1,00 (-2,65) 1 808 744 (-150) 1,00 (-2,64) 2010-05-14
Mikołajczak Marian 1 200 000 2,42 (0,22) 1 200 000 2,41 (0,22) 2010-05-14
Mikołajczak Marian 1 200 000 2,20 (1,32) 1 200 000 2,19 (1,31) 2010-05-14
Mikołajczak Marian 1 200 000 0,88 (0,06) 1 200 000 0,88 (0,06) 2010-05-14
Mikołajczak Marian 1 200 000 (-23 492) 0,82 (-1,65) 1 200 000 (-23 492) 0,82 (-1,64) 2010-05-14
Piechocki Andrzej 1 808 894 (18 553) 3,65 (0,04) 1 808 894 (18 553) 3,64 (0,04) 2010-05-12
Piechocki Andrzej 1 790 341 (34 636) 3,61 (0,07) 1 790 341 (34 636) 3,60 (0,07) 2010-04-08
Piechocki Andrzej 1 755 705 (84 513) 3,54 (0,17) 1 755 705 (84 513) 3,53 (0,17) 2010-04-07
MNI SA wraz z podmiotami zależnymi 10 742 948 21,72 (1,98) 10 742 948 21,63 (2,03) 2010-03-31
MNI SA wraz z podmiotami zależnymi 10 742 948 (-1 000) 19,74 (-1,98) 10 742 948 (-1 000) 19,60 (-2,03) 2010-03-31
Piechocki Andrzej 1 671 192 (64 692) 3,37 (0,13) 1 671 192 (64 692) 3,36 (0,13) 2010-03-30
Piechocki Andrzej 1 606 500 (-150) 3,24 1 606 500 (-150) 3,23 2010-03-25
Piechocki Andrzej 1 606 650 3,24 1 606 650 3,23 2010-03-25
Mikołajczak Marian 1 223 492 2,47 (2,47) 1 223 492 2,46 (2,46) 2010-03-25
MNI SA wraz z podmiotami zależnymi 10 743 948 (1 190 443) 21,72 (2,41) 10 743 948 (1 190 443) 21,63 (2,39) 2010-03-19
MNI SA wraz z podmiotami zależnymi 9 553 505 (245 000) 19,31 (0,49) 9 553 505 (245 000) 19,24 (0,50) 2009-11-16
MNI SA wraz z podmiotami zależnymi 9 308 505 (129 663) 18,82 (0,27) 9 308 505 (129 663) 18,74 (0,26) 2009-11-06
Piechocki Andrzej 1 606 650 (106 650) 3,24 (0,21) 1 606 650 (106 650) 3,23 (0,21) 2009-09-17
Piechocki Andrzej 1 500 000 3,03 1 500 000 3,02 2009-09-08
MNI SA wraz z podmiotami zależnymi 9 178 842 (-500 000) 18,55 (-1,01) 9 178 842 (-500 000) 18,48 (-1,01) 2009-09-08
MNI SA wraz z podmiotami zależnymi 9 678 842 (-885 715) 19,56 (-1,80) 9 678 842 (-885 715) 19,49 (-1,78) 2009-08-24
Zientara Maciej przez podmioty zależne 0 (-3 116 218) 0,00 (-6,30) 0 (-3 116 218) 0,00 (-6,27) 2009-07-14
MNI SA wraz z podmiotami zależnymi 10 564 557 (3 116 218) 21,36 (6,31) 10 564 557 (3 116 218) 21,27 (6,27) 2009-07-14
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI SA 2 215 326 (-339 593) 4,47 (-0,69) 2 215 326 (-339 593) 4,46 (-0,68) 2009-06-11
Zientara Maciej przez podmioty zależne 3 116 218 (-1 848 902) 6,30 (-3,73) 3 116 218 (-1 848 902) 6,27 (-3,73) 2009-06-05
MNI SA wraz z podmiotami zależnymi 7 448 339 (1 848 902) 15,05 (3,73) 7 448 339 (1 848 902) 15,00 (3,73) 2009-06-05
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI SA 2 554 919 (-177 820) 5,16 (-0,36) 2 554 919 (-177 820) 5,14 (-0,36) 2009-06-03
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI SA 2 732 739 (-2 124 033) 5,52 (-4,29) 2 732 739 (-2 124 033) 5,50 (-4,28) 2009-05-15
Zientara Maciej przez podmioty zależne 4 965 120 (-3 513 004) 10,03 (-7,11) 4 965 120 (-3 513 004) 10,00 (-7,07) 2009-05-12
MNI SA wraz z podmiotami zależnymi 5 599 437 (2 699 437) 11,32 (5,46) 5 599 437 (2 699 437) 11,27 (5,43) 2009-05-12
MNI SA wraz z podmiotami zależnymi 2 900 000 (416 781) 5,86 (0,84) 2 900 000 (416 781) 5,84 (0,84) 2009-04-27
MNI SA wraz z podmiotami zależnymi 2 483 219 (1 073 656) 5,02 (2,17) 2 483 219 (1 073 656) 5,00 (2,17) 2009-04-06
MNI SA wraz z podmiotami zależnymi 1 409 563 2,85 1 409 563 2,83 2009-04-01
Zientara Maciej przez podmioty zależne 8 478 124 (2 768 985) 17,14 (5,60) 8 478 124 (2 768 985) 17,07 (5,58) 2008-12-23
Zientara Maciej przez podmioty zależne 5 709 139 (988 059) 11,54 (2,00) 5 709 139 (988 059) 11,49 (1,99) 2008-10-03
Soho Development SA 2 468 985 (-988 059) 4,99 (-1,99) 2 468 985 (-988 059) 4,97 (-1,99) 2008-10-03
Zientara Maciej przez podmioty zależne 4 721 080 9,54 4 721 080 9,50 2008-08-27
Soho Development SA 3 457 044 (-3 972 096) 6,98 (-8,04) 3 457 044 (-3 972 096) 6,96 (-8,00) 2008-08-27
Soho Development SA 7 429 140 (-83 860) 15,02 (-0,17) 7 429 140 (-83 860) 14,96 (-0,17) 2008-08-26
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI SA 4 856 772 (184 240) 9,81 (-0,34) 4 856 772 (184 240) 9,78 (-0,33) 2008-05-19
Ziemiński Andrzej 0 (-34 193) 0,00 (-0,07) 0 (-34 193) 0,00 (-0,07) 2008-03-31
Mikołajczak Marian 0 (-1 400 000) 0,00 (-2,83) 0 (-1 400 000) 0,00 (-2,81) 2008-03-31
Konopska Beata w tym: 2990 PDA 0 (-2 990) 0,00 0 (-2 990) 0,00 2008-03-31
Esz Grzegorz 0 (-30 000) 0,00 (-0,06) 0 (-30 000) 0,00 (-0,06) 2008-03-31
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI SA 4 672 532 10,15 (0,71) 4 672 532 10,11 (0,70) 2008-02-28
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI SA 4 672 532 (2 221 111) 9,44 (4,11) 4 672 532 (2 221 111) 9,41 (4,11) 2008-02-28
Mikołajczak Marian 1 400 000 2,83 (-0,21) 1 400 000 2,81 (-0,22) 2007-12-31
Mikołajczak Marian 1 400 000 (176 508) 3,04 (0,38) 1 400 000 (176 508) 3,03 (0,39) 2007-12-31
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI SA 2 451 421 (400 000) 5,33 (0,87) 2 451 421 (400 000) 5,30 (0,86) 2007-11-26
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI SA 2 051 421 4,46 2 051 421 4,44 2007-11-25
Mikołajczak Marian 1 223 492 (-176 508) 2,66 (-0,33) 1 223 492 (-176 508) 2,64 (-0,35) 2007-10-31
Soho Development SA 7 513 000 15,19 7 513 000 15,13 2007-10-08
Soho Development SA 7 513 000 (7 401 234) 15,19 (11,64) 7 513 000 (7 401 234) 15,13 (12,28) 2007-10-08
Ziemiński Andrzej 34 193 0,07 (0,01) 34 193 0,07 (0,01) 2007-09-30
Ziemiński Andrzej 34 193 (-2 377) 0,06 (0,06) 34 193 (-2 377) 0,06 (0,06) 2007-09-30
Konopska Beata w tym: 2990 PDA 2 990 0,00 2 990 0,00 2007-09-30
Konopska Beata w tym: 2990 PDA 2 990 (-299) 0,00 2 990 (-299) 0,00 2007-09-30
Ziemiński Andrzej 36 570 0,00 (-0,07) 36 570 0,00 (-0,07) 2007-09-17
Mikołajczak Marian 1 400 000 2,99 (-0,05) 1 400 000 2,99 (-0,04) 2007-09-17
Esz Grzegorz 30 000 0,06 (0,06) 30 000 0,06 (0,06) 2007-09-17
Esz Grzegorz 30 000 0,00 (-0,06) 30 000 0,00 (-0,06) 2007-09-17
Webster Enterprises Ltd. 265 828 0,57 (0,57) 265 828 0,57 (0,57) 2007-08-10
Mikołajczak Marian w tym: 1400000 PDA 1 400 000 3,04 (3,04) 1 400 000 3,03 (3,03) 2007-08-10
Konopska Beata w tym: 2990 PDA 3 289 (2 990) 0,00 3 289 (2 990) 0,00 2007-08-10
Esz Grzegorz w tym: 30000 PDA 30 000 0,06 30 000 0,06 2007-08-10
Ziemiński Andrzej w tym 34193 PDA 36 570 (34 193) 0,07 (0,07) 36 570 (34 193) 0,07 (0,07) 2007-07-30
Mikołajczak Marian 0 (-135 580) 0,00 (-3,24) 0 (-135 580) 0,00 (-3,09) 2007-07-11
Radziwiłł Maciej 191 900 (-91 100) 4,58 (-2,18) 191 900 (-91 100) 4,38 (-2,09) 2007-05-14
IDM SA 0 (-103 390) 0,00 (-2,47) 0 (-103 390) 0,00 (-2,36) 2007-04-17
IDM SA 103 390 (-146 610) 2,47 (-3,50) 103 390 (-146 610) 2,36 (-3,35) 2007-04-04
Ziemiński Andrzej 2 377 0,00 (-0,05) 2 377 0,00 (-0,05) 2007-02-16
Ziemiński Andrzej 2 377 0,05 2 377 0,05 2007-02-16
Radziwiłł Maciej 283 000 (-842) 6,76 (-0,02) 283 000 (-842) 6,47 (-0,01) 2007-02-16
Marcinek Janusz 0 (-2 000) 0,00 (-0,04) 0 (-2 000) 0,00 (-0,04) 2007-02-16
Konopska Beata 299 0,00 299 0,00 2007-02-16
Konopska Beata 299 (70) 0,00 299 (70) 0,00 2007-02-16
Berliński Rafał bez serii E 0 (-242 252) 0,00 (-5,79) 0 (-242 252) 0,00 (-4,96) 2007-02-16
Radziwiłł Maciej z Cresco Financial Advisors sp. z o.o. 283 842 (-36 000) 6,78 (-0,86) 283 842 (-36 000) 6,48 (-0,83) 2007-02-05
Radziwiłł Maciej z Cresco Financial Advisors sp. z o.o. 319 842 (-299 000) 7,64 (-7,16) 319 842 (-299 000) 7,31 (-6,83) 2007-02-01
Mikołajczak Marian 135 580 (-90 000) 3,24 (-2,15) 135 580 (-423 320) 3,09 (-8,35) 2007-02-01
IDM SA 250 000 5,97 250 000 5,71 2007-01-29
Radziwiłł Maciej z Cresco Financial Advisors sp. z o.o. 618 842 14,80 618 842 14,14 (1,47) 2007-01-25
Radziwiłł Maciej z Cresco Financial Advisors sp. z o.o. 618 842 (-600 000) 14,80 (-14,35) 618 842 (-600 000) 12,67 (-12,29) 2007-01-25
Berliński Rafał bez serii E 242 252 5,79 242 252 4,96 (-0,57) 2006-12-21
Berliński Rafał bez serii E 242 252 (-11 237) 5,79 (-0,27) 242 252 (-11 237) 5,53 (0,34) 2006-12-21
Berliński Rafał bez serii E 253 489 (-61 540) 6,06 (-1,47) 253 489 (-61 540) 5,19 (-1,26) 2006-12-11
Marcinek Janusz 2 000 0,04 2 000 0,04 2006-11-29
Marcinek Janusz 2 000 (-17 339) 0,04 (-0,42) 2 000 (-17 339) 0,04 (-0,35) 2006-11-29
Pictet & Cie 117 507 2,81 117 507 2,40 (-0,28) 2006-11-27
Pictet & Cie 117 507 (-140 000) 2,81 (-3,34) 117 507 (-140 000) 2,68 (-2,59) 2006-11-27
Pictet & Cie 257 507 6,15 257 507 5,27 (-0,61) 2006-11-20
Pictet & Cie 257 507 (-289 689) 6,15 (-6,93) 257 507 (-289 689) 5,88 (-5,32) 2006-11-20
Mikołajczak Marian bez serii E 225 580 5,39 558 900 11,44 (-1,33) 2006-08-11
Mikołajczak Marian bez serii E 225 580 (-60 400) 5,39 (-3,68) 558 900 (-61 000) 12,77 (-3,32) 2006-08-11
Marcinek Janusz 19 339 0,46 19 339 0,39 2006-08-11
Marcinek Janusz 19 339 0,46 19 339 0,39 2006-08-11
Marcinek Janusz 19 339 0,46 19 339 0,39 2006-08-11
Marcinek Janusz 19 339 0,46 19 339 0,39 2006-08-11
Marcinek Janusz 19 339 0,46 19 339 0,39 2006-08-11
Konopska Beata 229 0,00 229 0,00 2006-08-11
Konopska Beata 229 0,00 229 0,00 2006-08-11
Radziwiłł Maciej z Cresco Financial Advisors sp. z o.o. 1 218 842 29,15 1 218 842 24,96 2005-05-12
Pictet & Cie 547 196 (73 000) 13,08 (-1,97) 547 196 (73 000) 11,20 (-1,11) 2005-05-12
Cresco Financial Advisors sp. z o.o. zależny od Macieja Radziwiła 0 (-645 828) 0,00 (-20,50) 0 (-645 828) 0,00 (-16,77) 2005-05-12
Dunin-Wąsowicz Zakłady Staszowskie sp. z o.o. WZA 87 278 2,77 87 278 2,26 2004-12-23
Pictet & Cie 474 196 15,05 (3,71) 474 196 12,31 (2,60) 2004-04-26
Pictet & Cie bez serii E 474 196 (265 828) 11,34 (4,73) 474 196 (265 828) 9,71 (4,40) 2004-04-26
Cresco Financial Advisors sp. z o.o. 645 828 (265 828) 20,50 (8,44) 645 828 (265 828) 16,77 (6,91) 2004-03-30
Bona Fede Inwestycje sp. z o.o. współzależny z PPWK SA 0 (-265 828) 0,00 (-8,43) 0 (-265 828) 0,00 (-6,90) 2004-03-30
Lark.pl SA 0 (-570 000) 0,00 (-18,09) 0 (-570 000) 0,00 2003-12-31
Mikołajczak Marian 285 980 9,07 619 900 16,09 2003-12-22
Mikołajczak Marian 285 980 9,07 (2,23) 619 900 16,09 (3,39) 2003-12-22
Mikołajczak Marian bez serii E 285 980 (190 000) 6,84 (3,80) 619 900 (190 000) 12,70 (1,54) 2003-12-22
Cresco Financial Advisors sp. z o.o. 380 000 12,06 380 000 9,86 2003-12-22
Webster Enterprises Ltd. 0 (-265 828) 0,00 (-8,43) 0 (-265 828) 0,00 (-6,90) 2003-11-13
Webster Enterprises Ltd. 265 828 8,43 265 828 6,90 2003-11-04
Webster Enterprises Ltd. 265 828 8,43 (7,86) 265 828 6,90 (6,33) 2003-10-29
Mindori 26 sp. z o.o. współzależny z PPWK SA 0 (-265 828) 0,00 (-8,43) 0 (-265 828) 0,00 (-6,90) 2003-10-29
Raiffeisen Centrobank AG subemitent usługowy 0 (-570 000) 0,00 (-18,09) 0 (-570 000) 0,00 (-14,51) 2003-10-01
Lark.pl SA 570 000 18,09 (18,09) 570 000 0,00 2003-10-01
Mikołajczak Marian 95 980 (400) 3,04 (0,01) 429 900 (1 000) 11,16 (0,24) 2003-08-29
Lark.pl SA 0 (-315 029) 0,00 (-10,00) 0 (-315 029) 0,00 2003-08-26
Berliński Rafał bez serii E 315 029 7,53 (-2,46) 315 029 6,45 (-1,73) 2003-08-26
Berliński Rafał 315 029 9,99 315 029 8,18 2003-08-26
DUM Inwestycje sp. z o.o. współzależny z PPWK SA 0 (-265 828) 0,00 (-8,43) 0 (-265 828) 0,00 (-6,90) 2003-04-26
Mindori 26 sp. z o.o. współzależny z PPWK SA 265 828 8,43 265 828 6,90 2003-04-02
Lark.pl SA w celu wydania zarzšdowi 315 029 (-797 484) 10,00 (-25,31) 315 029 (-797 484) 0,00 2003-04-02
DUM Inwestycje sp. z o.o. współzależny z PPWK SA 265 828 8,43 265 828 6,90 2003-04-02
Bona Fede Inwestycje sp. z o.o. współzależny z PPWK SA 265 828 8,43 265 828 6,90 2003-04-02
Lark.pl SA przez podmioty zależne, w celu umorzenia, w celu wydania zarzšdowi 1 112 513 (29 631) 35,31 (0,94) 1 112 513 (29 631) 0,00 2003-04-01
Lark.pl SA z PPWK Media Sp. z o.o., w celu umorzenia, w celu wydania zarzšdowi 1 082 882 (1 200) 34,37 (0,03) 1 082 882 (1 200) 0,00 2002-04-30
Lark.pl SA z PPWK Media Sp. z o.o., w celu umorzenia, w celu wydania zarzšdowi 1 081 682 (200) 34,34 (0,01) 1 081 682 (200) 0,00 2002-04-18
Lark.pl SA z PPWK Media Sp. z o.o., w celu umorzenia, w celu wydania zarzšdowi 1 081 482 (2 225) 34,33 (0,07) 1 081 482 (2 225) 0,00 2002-04-16
Lark.pl SA z PPWK Media Sp. z o.o., w celu umorzenia, w celu wydania zarzšdowi 1 079 257 (1 961) 34,26 (0,06) 1 079 257 (1 961) 0,00 2002-04-03
Lark.pl SA z PPWK Media Sp. z o.o., w celu umorzenia, w celu wydania zarzšdowi 1 077 296 (122) 34,20 (0,01) 1 077 296 (122) 0,00 2002-02-27
Lark.pl SA z PPWK Media Sp. z o.o., w celu umorzenia, w celu wydania zarzšdowi 1 077 174 (100) 34,19 1 077 174 (100) 0,00 2002-02-15
Lark.pl SA z PPWK Media Sp. z o.o., w celu umorzenia, w celu wydania zarzšdowi 1 077 074 (300) 34,19 (0,01) 1 077 074 (300) 0,00 2002-01-31
Lark.pl SA z PPWK Media Sp. z o.o., w celu umorzenia, w celu wydania zarzšdowi 1 076 774 (250) 34,18 (0,01) 1 076 774 (250) 0,00 2002-01-30
Mikołajczak Marian 95 580 (105) 3,03 428 900 (105) 10,92 2002-01-29
Lark.pl SA z PPWK Media Sp. z o.o., w celu umorzenia, w celu wydania zarzšdowi 1 076 524 (400) 34,17 (0,01) 1 076 524 (400) 0,00 2002-01-28
Lark.pl SA z PPWK Media Sp. z o.o., w celu umorzenia, w celu wydania zarzšdowi 1 076 124 (200) 34,16 (0,01) 1 076 124 (200) 0,00 2002-01-23
Lark.pl SA z PPWK Media Sp. z o.o., w celu umorzenia, w celu wydania zarzšdowi 1 075 924 (100) 34,15 1 075 924 (100) 0,00 2002-01-22
Lark.pl SA z PPWK Media Sp. z o.o., w celu umorzenia, w celu wydania zarzšdowi 1 075 824 (1 570) 34,15 (0,05) 1 075 824 (1 570) 0,00 2002-01-18
Lark.pl SA z PPWK Media Sp. z o.o., w celu umorzenia, w celu wydania zarzšdowi 1 074 254 (1 450) 34,10 (0,05) 1 074 254 (1 450) 0,00 2001-12-21
Lark.pl SA z PPWK Media Sp. z o.o., w celu umorzenia, w celu wydania zarzšdowi 1 072 804 (205) 34,05 1 072 804 (205) 0,00 2001-12-19
Lark.pl SA z PPWK Media Sp. z o.o., w celu umorzenia, w celu wydania zarzšdowi 1 072 599 (205) 34,05 (0,01) 1 072 599 (205) 0,00 2001-12-14
Lark.pl SA z PPWK Media Sp. z o.o., w celu umorzenia, w celu wydania zarzšdowi 1 072 394 (250) 34,04 (0,01) 1 072 394 (250) 0,00 2001-11-30
Lark.pl SA z PPWK Media Sp. z o.o., w celu umorzenia, w celu wydania zarzšdowi 1 072 144 (100) 34,03 1 072 144 (100) 0,00 2001-11-20
Lark.pl SA z PPWK Media Sp. z o.o., w celu umorzenia, w celu wydania zarzšdowi 1 072 044 (150) 34,03 1 072 044 (150) 0,00 2001-11-19
Lark.pl SA z PPWK Media Sp. z o.o., w celu umorzenia, w celu wydania zarzšdowi 1 071 894 (350) 34,03 (0,02) 1 071 894 (350) 0,00 2001-11-16
Lark.pl SA z PPWK Media Sp. z o.o., w celu umorzenia, w celu wydania zarzšdowi 1 071 544 (100) 34,01 1 071 544 (100) 0,00 2001-11-13
Lark.pl SA z PPWK Media Sp. z o.o., w celu umorzenia, w celu wydania zarzšdowi 1 071 444 (200) 34,01 (0,01) 1 071 444 (200) 0,00 2001-11-12
Lark.pl SA z PPWK Media Sp. z o.o., w celu umorzenia, w celu wydania zarzšdowi 1 071 244 (500) 34,00 (0,01) 1 071 244 (500) 0,00 2001-11-07
Lark.pl SA z PPWK Media Sp. z o.o., w celu umorzenia, w celu wydania zarzšdowi 1 070 744 (800) 33,99 (0,03) 1 070 744 (800) 0,00 2001-11-06
Lark.pl SA z PPWK Media Sp. z o.o., w celu umorzenia, w celu wydania zarzšdowi 1 069 944 (500) 33,96 (0,01) 1 069 944 (500) 0,00 2001-11-02
Lark.pl SA z PPWK Media Sp. z o.o., w celu umorzenia, w celu wydania zarzšdowi 1 069 444 (1 700) 33,95 (0,06) 1 069 444 (1 700) 0,00 2001-10-31
Pictet & Cie 208 368 (36 544) 6,61 (1,16) 208 368 (36 544) 5,31 (0,94) 2001-10-29
Lark.pl SA z PPWK Media Sp. z o.o., w celu umorzenia, w celu wydania zarzšdowi 1 067 744 (39 700) 33,89 (1,26) 1 067 744 (39 700) 0,00 2001-10-29
Lark.pl SA z PPWK Media Sp. z o.o., w celu umorzenia, w celu wydania zarzšdowi 1 028 044 (37 985) 32,63 (1,20) 1 028 044 (37 985) 0,00 2001-10-26
Lark.pl SA z PPWK Media Sp. z o.o., w celu umorzenia, w celu wydania zarzšdowi 990 059 (2 800) 31,43 (0,09) 990 059 (2 800) 0,00 2001-10-24
Lark.pl SA z PPWK Media Sp. z o.o., w celu umorzenia, w celu wydania zarzšdowi 987 259 (9 000) 31,34 (0,29) 987 259 (9 000) 0,00 2001-10-23
Lark.pl SA z PPWK Media Sp. z o.o., w celu umorzenia, w celu wydania zarzšdowi 978 259 (3 500) 31,05 (0,11) 978 259 (3 500) 0,00 2001-10-22
Lark.pl SA z PPWK Media Sp. z o.o., w celu umorzenia, w celu wydania zarzšdowi 974 759 (2 000) 30,94 (0,06) 974 759 (2 000) 0,00 2001-10-19
Lark.pl SA z PPWK Media Sp. z o.o., w celu umorzenia, w celu wydania zarzšdowi 972 759 (82 872) 30,88 (2,63) 972 759 (82 872) 0,00 2001-10-18
Lark.pl SA z PPWK Media Sp. z o.o., w celu umorzenia, w celu wydania zarzšdowi 889 887 (-8 559) 28,25 (-0,27) 889 887 (-8 559) 0,00 2001-10-12
Lark.pl SA z PPWK Media Sp. z o.o., w celu umorzenia, w celu wydania zarzšdowi 898 446 (32 185) 28,52 (1,02) 898 446 (32 185) 0,00 2001-10-11
Lark.pl SA z PPWK Media Sp. z o.o., w celu umorzenia, w celu wydania zarzšdowi 866 261 (5 460) 27,50 (0,18) 866 261 (5 460) 0,00 2001-09-27
Lark.pl SA z PPWK Media Sp. z o.o., w celu umorzenia, w celu wydania zarzšdowi 860 801 (1 196) 27,32 (0,03) 860 801 (1 196) 0,00 2001-09-26
Lark.pl SA z PPWK Media Sp. z o.o., w celu umorzenia, w celu wydania zarzšdowi 859 605 (400) 27,29 (0,02) 859 605 (400) 0,00 2001-09-14
Lark.pl SA z PPWK Media Sp. z o.o., w celu umorzenia, w celu wydania zarzšdowi 859 205 (1 550) 27,27 (0,05) 859 205 (1 550) 0,00 2001-09-10
Lark.pl SA z PPWK Media Sp. z o.o., w celu umorzenia, w celu wydania zarzšdowi 857 655 (1 700) 27,22 (0,05) 857 655 (1 700) 0,00 2001-09-06
Lark.pl SA z PPWK Media Sp. z o.o., w celu umorzenia, w celu wydania zarzšdowi 855 955 (800) 27,17 (0,02) 855 955 (800) 0,00 2001-09-04
Lark.pl SA z PPWK Media Sp. z o.o., w celu umorzenia, w celu wydania zarzšdowi 855 155 (50 155) 27,15 (1,60) 855 155 (50 155) 0,00 2001-08-29
Mikołajczak Marian 95 475 (-33 320) 3,03 (-1,06) 428 795 (-166 600) 10,92 (-4,24) 2001-07-31
Błaszczyński Jacek 33 320 1,06 166 600 4,24 2001-07-31
Lark.pl SA z PPWK Media sp. z o.o. oraz w celu umorzenia 805 000 (334 398) 25,55 (10,61) 805 000 (334 398) 0,00 2001-07-02
Raiffeisen Centrobank AG subemitent usługowy 570 000 18,09 570 000 14,51 2001-06-19
Aviva OFE Aviva Santander 140 000 (40 000) 4,44 (1,27) 140 000 (40 000) 3,56 (1,01) 2001-06-19
Lark.pl SA z PPWK Media sp. z o.o. oraz w celu umorzenia 470 602 (58 000) 14,94 (1,84) 470 602 (58 000) 0,00 2001-05-29
Webster Enterprises Ltd. bez serii E 265 828 0,57 (-5,78) 265 828 0,57 (-4,87) 2001-05-14
Webster Enterprises Ltd. bez serii E 265 828 6,35 265 828 5,44 (-0,63) 2001-05-14
Webster Enterprises Ltd. bez serii E 265 828 6,35 265 828 6,07 2001-05-14
Soho Development SA 111 766 3,55 (-0,78) 111 766 2,85 (-0,48) 2001-04-02
Soho Development SA 111 766 (-77 534) 4,33 (-3,01) 111 766 (-77 534) 3,33 (-2,23) 2001-04-02
Midas SA 111 766 3,55 (-0,78) 111 766 2,85 (-0,48) 2001-04-02
Midas SA 111 766 (-77 534) 4,33 (-3,01) 111 766 (-77 534) 3,33 (-2,23) 2001-04-02
Lark.pl SA z PPWK Media sp. z o.o. oraz w celu umorzenia 412 602 13,10 (-2,89) 412 602 0,00 2001-04-02
Lark.pl SA z PPWK Media sp. z o.o. oraz w celu umorzenia 412 602 (232 602) 15,99 (9,01) 412 602 (232 602) 0,00 2001-04-02
Krezus SA 111 866 4,34 (0,79) 111 866 3,33 (0,48) 2001-04-02
Krezus SA 111 866 (-77 534) 3,55 (-3,79) 111 866 (-77 534) 2,85 (-2,72) 2001-04-02
Mikołajczak Marian 128 795 4,09 (-0,90) 595 395 15,16 (-2,57) 2001-03-30
Mikołajczak Marian 128 795 (41 650) 4,99 (1,61) 595 395 (207 645) 17,73 (6,18) 2001-03-30
Drużycki Zbigniew 0 (-34 000) 0,00 (-1,32) 0 (-170 000) 0,00 (-5,06) 2001-03-30
Pictet & Cie 171 824 5,45 (-1,21) 171 824 4,37 (-0,75) 2001-03-26
Pictet & Cie 171 824 6,66 171 824 5,12 2001-03-26
Aviva OFE Aviva Santander 100 000 3,17 (-0,71) 100 000 2,55 (-0,43) 2001-03-26
Aviva OFE Aviva Santander 100 000 3,88 100 000 2,98 2001-03-26
Meljon Alina 50 950 1,97 (0,03) 50 950 (-203 800) 1,52 (-5,12) 2000-10-11
Soho Development SA 189 300 7,34 189 300 5,56 2000-09-06
Midas SA 189 300 7,34 189 300 5,56 2000-09-06
Krezus SA 189 400 7,34 189 400 5,57 2000-09-06
Lark.pl SA przez PPWK Media Sp. z o.o. 180 000 6,98 (0,12) 180 000 0,00 2000-03-17
Lark.pl SA przez PPWK Media Sp. z o.o. 180 000 6,86 180 000 0,00 2000-03-17
Lark.pl SA przez PPWK Media Sp. z o.o. 180 000 6,86 180 000 0,00 2000-03-17
Wilandt Waldemar 131 423 5,09 (0,08) 131 423 3,91 (0,48) 1999-11-19
Wilandt Waldemar 131 423 5,01 131 423 3,43 1999-11-19
Sobkiewicz Jan 186 477 7,10 186 477 4,86 1999-11-19
Meljon Alina 50 950 1,94 (-0,03) 254 750 6,64 (-0,95) 1999-11-19
Meljon Alina 50 950 1,97 (0,03) 254 750 7,59 (0,10) 1999-11-19
Meljon Alina 50 950 1,94 254 750 7,49 1999-11-19
Kraska Władysław 158 223 6,13 (0,10) 158 223 4,71 (0,59) 1999-11-19
Kraska Władysław 158 223 6,03 158 223 4,12 1999-11-19
Bank Millennium SA z podmiotami zależnymi 0 (-250 000) 0,00 (-9,52) 0 (-250 000) 0,00 (-6,35) 1999-07-07
Podraza Wiesław 135 421 5,16 135 421 3,44 1999-06-29
Mikołajczak Marian 87 145 3,38 (0,06) 387 750 11,55 (0,15) 1999-06-29
Mikołajczak Marian 87 145 3,32 387 750 11,40 (1,54) 1999-06-29
Mikołajczak Marian 87 145 3,32 387 750 9,86 (-0,25) 1999-06-29
Mikołajczak Marian 87 145 3,32 387 750 10,11 1999-06-29
Drużycki Zbigniew 34 000 1,32 (0,02) 170 000 5,06 (0,74) 1999-06-29
Drużycki Zbigniew 34 000 1,30 170 000 4,32 (-0,11) 1999-06-29
Drużycki Zbigniew 34 000 1,30 170 000 4,43 1999-06-29
Bank Millennium SA z podmiotami zależnymi 250 000 (6 554) 9,52 (0,25) 250 000 (6 554) 6,35 (0,19) 1999-06-29
Bank Millennium SA z podmiotami zależnymi 243 446 9,27 243 446 6,16 (0,01) 1998-08-31
Bank Millennium SA z podmiotami zależnymi 243 446 (37 259) 9,27 (1,42) 243 446 (37 259) 6,15 (0,94) 1998-08-31
Bank Millennium SA z podmiotami zależnymi 206 187 (60 467) 7,85 (2,36) 206 187 (60 467) 5,21 (1,61) 1998-07-08
Bank Millennium SA z podmiotami zależnymi 145 720 (-110 300) 5,49 (-4,15) 145 720 (-110 300) 3,60 (-2,73) 1998-06-26
Bank Millennium SA z podmiotami zależnymi 256 020 9,64 256 020 6,33 1998-06-05

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-02-24 Split 10:1
2007-02-19 Prawo poboru 1:10
2006-08-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2006-07-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2005-03-23 Prawo poboru 2:1
2002-09-03 Asymilacja po konwersji
2002-01-03 Asymilacja po konwersji
2001-12-04 Asymilacja po konwersji
2000-10-03 Asymilacja po konwersji
1999-11-03 Asymilacja po konwersji
1999-10-04 Asymilacja po konwersji
1999-04-06 Asymilacja po konwersji
1998-12-02 Asymilacja po konwersji
1998-11-03 Asymilacja po konwersji
1998-10-02 Asymilacja po konwersji
1998-08-04 Asymilacja po konwersji
1998-07-02 Asymilacja po konwersji
1998-06-02 Asymilacja po konwersji
1998-04-02 Asymilacja po konwersji
1998-03-03 Asymilacja po konwersji
1998-02-03 Asymilacja po konwersji
1998-01-06 Asymilacja po konwersji
1997-12-02 Asymilacja po konwersji
1997-11-04 Asymilacja po konwersji
1997-10-02 Asymilacja po konwersji
1997-08-04 Asymilacja po konwersji
1997-06-03 Asymilacja po konwersji
1997-04-02 Asymilacja po konwersji
1997-02-24 Asymilacja akcji seria C
1996-09-10 Prawo poboru 2:1
1996-09-10 Prawo poboru 2:1
1996-09-02 Split 1:3
1996-08-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
1996-08-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
1996-05-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.