5,0800 zł
-0,39% -0,0200 zł
Komputronik SA (KOM)

Akcjonariat - KOMPUTRON

Dane ogólne

Kapitalizacja: 49 753 387,92 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 9 793 974 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 625 570
Liczba głosów na WZA: 9 793 974 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 57,44%
Kapitał akcyjny: 979 397,40 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 625 570
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 57,44%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 42,56%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
WB iTotal sp. z o.o. wraz z Wojciechem Buczkowskim 3 068 534 (31,33%) 3 068 534 (31,33%) 2022-10-19 -
EKB sp. z o.o. 2 557 036 (26,10%) 2 557 036 (26,10%) 2015-12-10 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 112 000
0,10 9 793 974
979 397,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-03-06
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria B 109 625
0,10 9 681 974
968 197,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-03-06
podwyższenie kapitału seria E 1 355 600
0,10 9 572 349
957 234,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-14
2015-06-16
podwyższenie kapitału seria B 21 750
0,10 8 216 749
821 674,90
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-09-30
2011-04-13
2010-11-26
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2006-12-11 6 000 000
600 000,00
0,10 0,10 6 000 000
600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-12
2007-01-02
2007-07-05
seria C - subskrypcja publiczna 2007-03-17 1 450 000
56 695 000,00
0,10 39,10 7 450 000
745 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-12
2007-08-02
2007-08-22
seria B - oferta menedżerska za warranty serii A, zmieniona uchwałą z 05-05-2009 2007-03-17 400 000
1 072 000,00
0,10 2,68
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna 2008-03-10 744 999
24 584 967,00
0,10 33,00 8 194 999
819 499,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-05-19
2008-06-19
seria E - subskrypcja prywatna Amentum Holdings Limited 2010-09-01 1 355 600
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii B 2012-08-20 135 000
135 000,00
0,10 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
WB iTotal sp. z o.o. wraz z Wojciechem Buczkowskim 3 008 107 (10 000) 30,71 (0,10) 3 008 107 (10 000) 30,71 (0,10) 2021-07-06
WB iTotal sp. z o.o. wraz z Wojciechem Buczkowskim 2 998 107 (67 533) 30,61 (0,69) 2 998 107 (67 533) 30,61 (0,69) 2021-05-11
WB iTotal sp. z o.o. 2 930 574 (201 623) 29,92 (1,42) 2 930 574 (201 623) 29,92 (1,42) 2021-02-26
NN OFE portfel 147 821 1,50 147 821 1,50 2018-12-31
TFI PZU SA portfele 90 0,00 90 0,00 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 21 988 0,22 21 988 0,22 2018-06-30
Komputronik SA 0 (-68 528) 0,00 (-0,71) 0 (-68 528) 0,00 2017-01-11
WB iTotal sp. z o.o. 2 728 951 28,50 (0,64) 2 728 951 28,50 (0,64) 2015-12-10
WB iTotal sp. z o.o. 2 728 951 27,86 2 728 951 27,86 2015-12-10
EKB sp. z o.o. 2 557 036 26,71 2 557 036 26,71 2015-12-10
EKB Investments Ltd. 0 (-2 557 036) 0,00 (-26,71) 0 (-2 557 036) 0,00 (-26,71) 2015-12-10
EKB Investments Ltd. 2 557 036 (766 548) 26,71 (8,01) 2 557 036 (766 548) 26,71 (8,01) 2015-12-04
EKB Investments Ltd. 1 790 488 18,70 1 790 488 18,70 2015-12-04
Buczkowski Wojciech wraz z Ewą Buczkowską 766 548 8,00 (8,00) 766 548 8,00 (8,00) 2015-12-04
Buczkowski Wojciech wraz z Ewą Buczkowską 0 (-2 723 370) 0,00 (-28,45) 0 (-2 723 370) 0,00 (-28,45) 2015-12-04
Komputronik SA 68 528 (14 196) 0,71 (0,15) 68 528 (14 196) 0,00 2014-10-14
Komputronik SA 54 332 (47 482) 0,56 (0,49) 54 332 (47 482) 0,00 2014-10-10
Komputronik SA 6 850 (-90 702) 0,07 (-0,94) 6 850 (-90 702) 0,00 2014-10-03
Buczkowski Wojciech poprzez WB Investments Ltd. 2 723 370 (250 000) 28,45 (2,62) 2 723 370 (250 000) 28,45 (2,62) 2013-10-23
Buczkowski Krzysztof wraz z Ewą Buczkowską oraz EKB Investments Ltd. 2 616 923 (-292 113) 27,33 (-3,05) 2 616 923 (-292 113) 27,33 (-3,05) 2013-10-23
Buczkowski Wojciech poprzez WB Investments Ltd. 2 473 370 (-250 000) 25,83 (-2,62) 2 473 370 (-250 000) 25,83 (-2,62) 2013-09-26
Buczkowski Wojciech poprzez WB Investments Ltd. 2 723 370 (-59 590) 28,45 (-0,62) 2 723 370 (-59 590) 28,45 (-0,62) 2013-09-12
Buczkowski Wojciech wraz z WB Investments Ltd. 2 782 960 (-7 473) 29,07 (-0,08) 2 782 960 (-7 473) 29,07 (-0,08) 2012-09-11
Buczkowski Krzysztof wraz z Ewą Buczkowską oraz EKB Investments Ltd. 2 909 036 30,38 2 909 036 30,38 2012-09-11
Nowak, Krzysztof Piotr 18 750 0,19 18 750 0,19 2011-12-31
Komputronik SA zakup akcji własnych 97 552 (26 150) 1,01 (0,27) 97 552 (26 150) 0,00 2011-12-21
Komputronik SA zakup akcji własnych 71 402 (37 030) 0,74 (0,39) 71 402 (37 030) 0,00 2011-11-29
Komputronik SA zakup akcji własnych 34 372 0,35 34 372 0,00 2011-10-31
Amentum Holdings Ltd. 1 355 600 14,16 1 355 600 14,16 2011-09-30
Buczkowska Ewa 1 422 003 (33 503) 14,85 (-2,09) 1 422 003 (33 503) 14,85 (-2,09) 2011-03-03
Buczkowski Krzysztof wraz z Ewą Buczkowską 2 909 036 (33 503) 30,38 (0,35) 2 909 036 (33 503) 30,38 (0,35) 2011-03-01
Buczkowski Wojciech 2 790 433 (7 473) 29,15 (0,08) 2 790 433 (7 473) 29,15 (0,08) 2010-12-31
Buczkowski Wojciech 2 782 960 (-1 513) 29,07 (-4,90) 2 782 960 (-1 513) 29,07 (-4,90) 2010-12-31
Buczkowski Krzysztof wraz z Ewą Buczkowską 2 875 533 (1 415 619) 30,03 (14,78) 2 875 533 (1 415 619) 30,03 (14,78) 2010-12-31
Aviva Investors Poland SA 390 903 (-50 000) 4,77 (-0,61) 390 903 (-50 000) 4,77 (-0,61) 2009-07-21
Aviva Investors Poland SA 440 903 (67 452) 5,38 (0,37) 440 903 (67 452) 5,38 (0,37) 2009-07-20
Buczkowski Krzysztof 1 459 914 15,25 (-2,56) 1 459 914 15,25 (-2,56) 2009-03-06
Buczkowski Krzysztof 1 459 914 17,81 (0,05) 1 459 914 17,81 (0,05) 2009-03-06
Buczkowski Krzysztof 1 459 914 (48 779) 17,76 (0,55) 1 459 914 (48 779) 17,76 (0,55) 2009-03-06
Buczkowski Krzysztof 1 411 135 (12 000) 17,21 (0,14) 1 411 135 (12 000) 17,21 (0,14) 2009-02-02
Buczkowski Krzysztof 1 399 135 (7 475) 17,07 (-1,61) 1 399 135 (7 475) 17,07 (-1,61) 2009-01-21
Buczkowski Krzysztof w tym: 1820 PDA 1 391 660 18,68 (1,70) 1 391 660 18,68 (1,70) 2008-01-18
Buczkowski Krzysztof 1 391 660 (600) 16,98 (-1,69) 1 391 660 (600) 16,98 (-1,69) 2008-01-18
Buczkowski Wojciech 2 784 473 33,97 (0,09) 2 784 473 33,97 (0,09) 2007-12-21
Buczkowski Wojciech 2 784 473 33,88 (4,80) 2 784 473 33,88 (4,80) 2007-12-21
Buczkowski Wojciech 2 784 473 29,08 (-8,29) 2 784 473 29,08 (-8,29) 2007-12-21
Buczkowski Wojciech 2 784 473 (7 473) 37,37 (0,10) 2 784 473 (7 473) 37,37 (0,10) 2007-12-21
Gazda Sebastian 96 000 1,28 (-0,32) 96 000 1,28 (-0,32) 2007-11-14
Buczkowski Krzysztof w tym: 1820 PDA 1 391 060 (-44 260) 18,67 (-0,59) 1 391 060 (-44 260) 18,67 (-0,59) 2007-11-14
Buczkowska Ewa 1 388 500 16,94 (0,05) 1 388 500 16,94 (0,05) 2007-11-14
Buczkowska Ewa 1 388 500 16,89 (2,39) 1 388 500 16,89 (2,39) 2007-11-14
Buczkowska Ewa 1 388 500 14,50 (-4,13) 1 388 500 14,50 (-4,13) 2007-11-14
Buczkowska Ewa 1 388 500 (-45 000) 18,63 (-5,26) 1 388 500 (-45 000) 18,63 (-5,26) 2007-11-14
Buczkowski Krzysztof w tym: 1820 PDA 1 435 320 (1 820) 19,26 (-4,63) 1 435 320 (1 820) 19,26 (-4,63) 2007-08-17
Buczkowski Wojciech 2 777 000 (-90 000) 37,27 (-10,51) 2 777 000 (-90 000) 37,27 (-10,51) 2007-08-14
Aviva Investors Poland SA 373 451 5,01 (0,46) 373 451 5,01 (0,46) 2007-07-16
Aviva Investors Poland SA 373 451 4,55 373 451 4,55 2007-07-16
Gazda Sebastian 96 000 1,60 (0,32) 96 000 1,60 (0,32) 2007-01-02
Gazda Sebastian 96 000 1,28 96 000 1,28 2007-01-02
Bujalski Szymon 20 000 0,33 (0,07) 20 000 0,33 (0,07) 2007-01-02
Bujalski Szymon 20 000 0,26 (0,02) 20 000 0,26 (0,02) 2007-01-02
Bujalski Szymon 20 000 0,24 20 000 0,24 2007-01-02
Buczkowski Wojciech 2 867 000 47,78 (9,30) 2 867 000 47,78 (9,30) 2007-01-02
Buczkowski Wojciech 2 867 000 38,48 2 867 000 38,48 2007-01-02
Buczkowski Krzysztof 1 433 500 23,89 (4,65) 1 433 500 23,89 (4,65) 2007-01-02
Buczkowski Krzysztof 1 433 500 19,24 1 433 500 19,24 2007-01-02
Buczkowska Ewa 1 433 500 23,89 (4,65) 1 433 500 23,89 (4,65) 2007-01-02
Buczkowska Ewa 1 433 500 19,24 1 433 500 19,24 2007-01-02

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-12-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2015-12-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2014-09-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,27 zł
2014-08-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,27 zł
2013-10-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2013-09-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2012-10-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,36 zł
2012-09-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,36 zł
2011-11-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2011-10-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.