56,6000 zł
-0,61% -0,3500 zł
Kofola-Hoop SA (KFL)

Akcjonariat - KOFOLA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 480 645 019,6 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 26 159 806 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 26 159 806
Liczba głosów na WZA: 26 159 806 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 26 159 806,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 26 159 806
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kofola ČeskoSlovensko a.s. WZA 26 159 806 (100,00%) 26 159 806 (100,00%) 2015-12-30 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
połączenie z Kofola ČeskoSlovensko a.s. 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-08-01
seria B - subskrypcja prywatna 25 000
10 937 500,00
4,00 437,50 136 920
547 680,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-01-22
2007-02-28
seria C - subskrypcja prywatna 20 714
9 062 375,00
4,00 437,50 157 634
630 536,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-03-05
2007-02-28
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1997-09-10 111 920
447 680,00
4,00 4,00 111 920
447 680,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-10-03
2008-01-04
split 1:4 2002-10-11 0
0,00
1,00 0,00 630 536
630 536,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2002-11-06
seria D - prawo poboru, pracownicy 2002-11-04 9 458 040
9 458 040,00
1,00 1,00 10 088 576
10 088 576,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2002-11-26
2003-01-21
2003-08-06
seria E - subskrypcja publiczna 2003-04-29 3 000 000
63 000 000,00
1,00 21,00 13 088 576
13 088 576,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2003-06-18
2003-08-29
2003-09-08
zmiana firmy z Hoop SA na Kofola-Hoop SA 2008-03-31 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-05-30
seria F - połączenie z Kofola SPVsp. z o.o. 2008-03-31 13 083 342
0,00
1,00 0,00 26 171 918
26 171 918,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-05-30
seria G - subskrypcja prywatna polączenie z PPWM Woda Grodziska sp. z o.o. oraz Paola SA 2009-03-04 684
0,00
1,00 0,00 26 172 602
26 172 602,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-03-31
seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A, B, C i D 2009-12-18 1 090 526
47 110 723,20
1,00 43,20 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2013-06-24 -2 599
0,00
1,00 0,00 26 170 003
26 170 003,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-10-21
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A 2014-06-23 -9 624
0,00
1,00 0,00 26 160 379
26 160 379,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-01-08
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2015-06-23 -573
0,00
1,00 0,00 26 159 806
26 159 806,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-08-28

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
KSM Investments SA 0 (-13 395 373) 0,00 (-51,20) 0 (-13 395 373) 0,00 (-51,20) 2015-10-15
Kofola ČeskoSlovensko a.s. 26 107 880 99,80 26 107 880 99,80 2015-10-15
CED Group s.a.r.l. porozumienie 0 (-11 283 153) 0,00 (-43,13) 0 (-11 283 153) 0,00 (-43,13) 2015-10-15
Kofola SA 0 0,00 0 0,00 2015-10-12
Kofola SA 0 (-53 985) 0,00 (-0,20) 0 (-53 985) 0,00 (-0,20) 2015-10-12
Kofola SA 53 985 0,20 (0,20) 53 985 0,20 (0,20) 2015-09-04
Kofola SA 0 (-36 784) 0,00 (-0,14) 0 (-36 784) 0,00 (-0,14) 2015-08-28
Kofola SA 36 784 (36 215) 0,14 (0,14) 36 784 (36 215) 0,14 (0,14) 2015-08-28
Kofola SA 569 (20) 0,00 569 (20) 0,00 2015-05-15
Kofola SA 549 (16) 0,00 549 (28) 0,00 2015-05-08
Kofola SA 533 (12) 0,00 521 0,00 2015-04-30
Kofola SA 521 0,00 521 0,00 2015-04-24
Ogółem 26 160 379 (-9 624) 0 26 160 379 (-9 624) 0 2015-01-08
Kofola SA 0 (-9 624) 0,00 (-0,03) 0 (-9 624) 0,00 2015-01-08
Kofola SA 9 624 (2 698) 0,03 (0,01) 9 624 (2 698) 0,00 (-0,02) 2014-05-26
Kofola SA 6 926 0,02 (0,02) 6 926 0,02 (0,02) 2014-04-03
Ogółem 26 170 003 (-2 599) 0 26 170 003 (-2 599) 0 2013-10-21
Kofola SA zakup akcji własnych 0 (-2 599) 0,00 0 (-2 599) 0,00 2013-10-21
Kofola SA zakup akcji własnych 2 599 0,00 2 599 0,00 2012-12-24
CED Group s.a.r.l. porozumienie 11 283 153 43,13 (0,02) 11 283 153 43,13 (0,02) 2009-06-30
CED Group s.a.r.l. porozumienie 11 283 153 43,11 11 283 153 43,11 2009-06-30
CED Group s.a.r.l. porozumienie 11 283 153 43,11 (-0,02) 11 283 153 43,11 (-0,02) 2009-06-30
CED Group s.a.r.l. porozumienie 11 283 153 43,13 11 283 153 43,13 2009-06-30
CED Group s.a.r.l. porozumienie 11 283 153 (21 037) 43,13 (0,10) 11 283 153 (-101 338 013) 43,13 (-387,17) 2009-06-30
Ogółem 26 172 602 (684) 0 26 172 602 (684) 0 2009-03-31
Musila Rene porozumienie 687 709 2,62 687 709 2,62 2009-03-31
KSM Investments SA porozumienie 13 395 373 51,20 13 395 373 51,20 2009-03-31
KSM Investments SA porozumienie 13 395 373 51,20 13 395 373 51,20 2009-03-31
KSM Investments SA porozumienie 13 395 373 51,20 (0,02) 13 395 373 51,20 (0,02) 2009-03-31
KSM Investments SA porozumienie 13 395 373 51,18 13 395 373 51,18 2009-03-31
KSM Investments SA porozumienie 13 395 373 51,18 (0,18) 13 395 373 51,18 (0,18) 2009-03-31
Jendřejek Tomas porozumienie 687 660 2,62 687 660 2,62 2009-03-31
CED Group s.a.r.l. porozumienie 11 262 116 43,03 (0,04) 112 621 166 430,30 (387,31) 2009-03-31
CED Group s.a.r.l. porozumienie 11 262 116 42,99 (-0,04) 112 621 166 (101 359 050) 42,99 (-0,04) 2009-03-31
Musila Rene 687 709 2,62 687 709 2,62 2009-02-27
Musila Rene 687 709 2,62 687 709 2,62 2009-02-27
Jendřejek Tomas 687 660 2,62 687 660 2,62 2009-02-27
Jendřejek Tomas 687 660 2,62 687 660 2,62 2009-02-27
CED Group s.a.r.l. porozumienie 11 262 116 (5 157) 43,03 (0,02) 11 262 116 (5 157) 43,03 (0,02) 2009-02-27
Musila Rene porozumienie 687 709 (-72 500) 2,62 (-0,28) 687 709 (-72 500) 2,62 (-0,28) 2008-12-15
Jendřejek Tomas porozumienie 687 660 2,62 687 660 2,62 2008-12-15
Jendřejek Tomas porozumienie 687 660 (-72 500) 2,62 (-0,28) 687 660 (-72 500) 2,62 (-0,28) 2008-12-15
CED Group s.a.r.l. porozumienie 11 256 959 (145 000) 43,01 (0,56) 11 256 959 (145 000) 43,01 (0,56) 2008-12-05
Wojdyga Dariusz 0 (-3 896 949) 0,00 (-29,77) 0 (-3 896 949) 0,00 (-28,40) 2008-11-14
NN Investment Partners TFI SA 0 (-1 727 895) 0,00 (-6,60) 0 (-1 727 895) 0,00 (-6,60) 2008-11-14
Jutkiewicz Marek 0 (-3 806 256) 0,00 (-29,08) 0 (-3 806 256) 0,00 (-29,08) 2008-11-14
CED Group s.a.r.l. porozumienie 11 111 959 42,45 11 111 959 42,45 2008-11-14
Musila Rene porozumienie 760 209 2,90 760 209 2,90 2008-09-29
KSM Investments SA porozumienie 13 395 373 51,00 (-51,34) 13 395 373 51,00 (-51,34) 2008-09-29
Jendřejek Tomas porozumienie 760 160 2,90 760 160 2,90 2008-09-29
KSM Investments SA 13 395 373 102,34 (51,16) 13 395 373 102,34 (51,16) 2008-07-04
KSM Investments SA 13 395 373 (12 682 973) 51,18 (45,74) 13 395 373 (12 682 973) 51,18 (45,74) 2008-07-04
NN Investment Partners TFI SA 1 727 895 (72 803) 6,60 (-6,04) 1 727 895 (315 226) 6,60 (-3,69) 2008-06-02
Ogółem 26 171 918 (13 083 342) 0 26 171 918 (13 083 342) 0 2008-05-30
Jutkiewicz Marek 3 806 256 29,08 (14,54) 3 806 256 29,08 (14,54) 2008-04-22
Jutkiewicz Marek 3 806 256 (-19 500) 14,54 (-14,68) 3 806 256 (-227 004) 14,54 (-14,85) 2008-04-22
KSM Investments SA 712 400 (-1 120 000) 5,44 (-8,56) 712 400 (-1 120 000) 5,44 (-7,91) 2008-02-01
Wojdyga Dariusz 3 896 949 29,77 3 896 949 28,40 (-1,37) 2007-08-13
Wojdyga Dariusz 3 896 949 29,77 (14,89) 3 896 949 29,77 (14,89) 2007-08-13
Wojdyga Dariusz 3 896 949 (-524 852) 14,88 (-18,90) 3 896 949 (-524 852) 14,88 (-17,35) 2007-08-13
NN Investment Partners TFI SA 1 655 092 12,64 1 412 669 (-242 423) 10,29 (-2,35) 2007-08-13
NN Investment Partners TFI SA 1 655 092 12,64 (6,32) 1 655 092 12,64 (6,32) 2007-08-13
NN Investment Partners TFI SA 1 655 092 (242 423) 6,32 (-4,47) 1 655 092 (242 423) 6,32 (-3,97) 2007-08-13
KSM Investments SA 1 832 400 14,00 1 832 400 13,35 (-0,65) 2007-08-13
KSM Investments SA 1 832 400 (524 852) 14,00 (4,01) 1 832 400 (524 852) 14,00 (4,47) 2007-08-13
KSM Investments SA 1 307 548 (600 000) 9,99 (4,59) 1 307 548 (600 000) 9,53 (4,38) 2007-04-30
Wojdyga Dariusz 4 421 801 (-707 548) 33,78 (-5,40) 4 421 801 (-1 018 804) 32,23 (-7,42) 2007-04-11
KSM Investments SA 707 548 5,40 707 548 5,15 2007-04-11
Ogółem 13 088 576 0 13 088 576 (-630 536) 0 2007-04-10
Wojdyga Dariusz 5 129 349 (-600 000) 39,18 (-4,59) 5 440 605 (-600 000) 39,65 (-4,38) 2007-03-19
Kofola SA rejestracja umorzenia 0 (-111 776) 0,00 (-0,85) 0 0,00 2006-10-31
NN Investment Partners TFI SA 1 412 669 (720 593) 10,79 (5,51) 1 412 669 (720 593) 10,29 (5,25) 2006-08-10
Wojdyga Dariusz 5 729 349 (500 000) 43,77 (3,82) 6 040 605 (500 000) 44,03 (3,65) 2005-05-18
Jutkiewicz Marek 3 825 756 29,22 4 033 260 (136 311) 29,39 (-0,38) 2005-05-18
Jutkiewicz Marek 3 825 756 29,22 3 896 949 (71 193) 29,77 (0,55) 2005-05-18
Jutkiewicz Marek 3 825 756 (506 190) 29,22 (3,86) 3 825 756 (298 686) 29,22 (3,52) 2005-05-18
NN Investment Partners TFI SA 692 076 5,28 692 076 5,04 2005-04-26
Wojdyga Dariusz 5 229 349 (-150 000) 39,95 (-1,14) 5 540 605 (-150 000) 40,38 (-1,09) 2005-01-05
Jutkiewicz Marek 3 319 566 (-100 000) 25,36 (-0,76) 3 527 070 (-100 000) 25,70 (-0,73) 2005-01-05
Wojdyga Dariusz 5 379 349 (-500 000) 41,09 (-3,82) 5 690 605 (-500 000) 41,47 (-3,65) 2004-08-31
Jutkiewicz Marek 3 419 566 (-500 000) 26,12 (-3,82) 3 627 070 (-500 000) 26,43 (-3,65) 2004-08-31
Jutkiewicz Marek 3 919 566 (-6 190) 29,94 (-0,05) 4 127 070 (201 314) 30,08 (1,47) 2004-02-18
Jutkiewicz Marek 3 925 756 (6 110) 29,99 (0,05) 3 925 756 (-201 394) 28,61 (-1,47) 2003-11-28
Wojdyga Dariusz 5 879 349 (-99 795) 44,91 (-14,35) 6 190 605 (-99 795) 45,12 (-13,56) 2003-08-29
Ogółem 13 088 576 (3 000 000) 0 13 719 112 (3 000 000) 0 2003-08-29
Jutkiewicz Marek 3 919 646 (-66 450) 29,94 (-9,57) 4 127 150 (-66 450) 30,08 (-9,04) 2003-08-29
Wojdyga Dariusz 5 979 144 (5 667 888) 59,26 (9,90) 6 290 400 (5 667 888) 58,68 (9,32) 2003-02-14
Jutkiewicz Marek 3 986 096 (3 778 592) 39,51 (6,61) 4 193 600 (3 778 592) 39,12 (6,22) 2003-02-14
Ogółem 10 088 576 (9 458 040) 0 10 719 112 (9 458 040) 0 2003-01-21
Wojdyga Dariusz 311 256 49,36 (46,28) 622 512 49,36 (43,56) 2002-11-06
Wojdyga Dariusz 311 256 3,08 622 512 5,80 2002-11-06
Ogółem 630 536 0 1 261 072 0 2002-11-06
Kofola SA 111 776 0,85 (-16,87) 0 (-223 552) 0,00 (-17,72) 2002-11-06
Kofola SA w celu umorzenia 111 776 17,72 (16,62) 223 552 17,72 (15,64) 2002-11-06
Kofola SA w celu umorzenia 111 776 1,10 223 552 2,08 2002-11-06
Jutkiewicz Marek 207 504 32,90 (30,85) 415 008 32,90 (29,03) 2002-11-06
Jutkiewicz Marek 207 504 2,05 415 008 3,87 2002-11-06

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-11-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2015-08-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2014-12-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,65 zł
2014-09-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,65 zł
2013-12-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,89 zł
2013-09-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,89 zł
2012-12-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,89 zł
2012-09-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,89 zł
2011-12-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,62 zł
2011-09-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,62 zł
2010-11-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,96 zł
2010-09-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,96 zł
2009-10-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,64 zł
2009-09-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,64 zł
2007-07-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,61 zł
2007-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,61 zł
2006-09-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2006-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2004-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2004-09-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.