18,0000 zł
-0,55% -0,1000 zł
Kernel Holding SA (KER)

Akcjonariat - KERNEL

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 512 562 140 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 84 031 230 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 37 214 540
Liczba głosów na WZA: 84 031 230 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 44,29%
Kapitał akcyjny: 2 218 928,64 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 37 214 540
Cena nominalna akcji: 0,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 44,29%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 55,71%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Namsen Ltd. wraz z Andriy Verevskyy 33 003 278 (39,27%) 33 003 278 (39,27%) 2021-12-02 -
Kopernik Global Investors LLC 4 211 262 (5,01%) 4 211 262 (5,01%) 2022-01-25 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
emisje do 31 lipca 2007 dane w USD
9 334
1 232 368,02
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-10-25

2007-11-23
emisja Namsen Limited 6 009 000
79 683 410
2 104 120,11
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-03
2011-10-10
split 1:5000 2007-10-12
46 670 000
1 232 368,00
KDPW:
KRS:
GPW:


emisja GPW 2007-10-12 16 671 000
63 341 000
1 672 582,42
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-10-25

2007-11-23
emisja 2008-04-07 5 400 000
68 741 000
1 815 174,84
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-04-11
emisja Apalax Investments Limited 2010-05-19 483 410
73 674 410
1 945 446,46
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-02-14
2011-01-05
2011-02-18
emisja 2010-05-19 4 450 000
73 191 000
1 932 681,54
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-07-09
2010-06-03
2010-07-12
emisja 2015-12-10 1 017 820
80 701 230
2 130 996,66
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-05
2017-03-02
akcje zwykłe 2015-12-10 1 240 000
81 941 230
2 163 740,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-06-09
akcje zwykłe 2015-12-10 2 090 000
84 031 230
2 218 928,64
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-12-27

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Cascade Investment Fund NWZ 4 197 197 (-1 200 256) 4,99 (-1,01) 4 197 197 (-1 200 256) 4,99 (-1,01) 2021-08-30
Namsen Ltd. wraz z Andriy Verevskyy 32 903 278 (70 000) 39,16 (0,09) 32 903 278 (70 000) 39,16 (0,09) 2020-03-06
Namsen Ltd. wraz z Andriy Verevskyy 32 833 278 (79 605) 39,07 (-0,90) 32 833 278 (79 606) 39,07 (-0,90) 2020-03-03
Namsen Ltd. wraz z Andriy Verevskyy 32 753 673 39,97 (0,99) 32 753 672 39,97 (0,99) 2019-10-07
Namsen Ltd. wraz z Andriy Verevskyy 32 753 673 (36 918) 38,98 (-0,95) 32 753 672 (36 917) 38,98 (-0,95) 2019-10-07
Kairos Partners Sgr SPA 0 (-4 105 256) 0,00 (-5,01) 0 (-4 105 256) 0,00 (-5,01) 2019-02-08
Uniqa OFE portfel 1 638 274 (274) 1,99 (-0,01) 1 638 274 (274) 1,99 (-0,01) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 523 034 (40 034) 0,63 (0,04) 523 034 (40 034) 0,63 (0,04) 2018-12-31
NN OFE portfel 2 068 684 (-31 316) 2,52 (-0,04) 2 068 684 (-31 316) 2,52 (-0,04) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 2 346 540 (-460) 2,86 2 346 540 (-460) 2,86 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 468 061 (61) 0,57 468 061 (61) 0,57 2018-12-31
Aegon OFE portfele 917 648 (-352) 1,12 917 648 (-352) 1,12 2018-12-31
Kairos Partners Sgr SPA 4 105 256 5,01 4 105 256 5,01 2018-12-20
Namsen Ltd. wraz z Andriy Verevskyy 32 716 755 (372 351) 39,93 (0,46) 32 716 755 (372 351) 39,93 (0,46) 2018-11-29
TFI PZU SA portfele 2 054 715 (-1 751 328) 2,51 (-2,14) 2 054 715 (-1 751 328) 2,51 (-2,14) 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 334 668 0,41 334 668 0,41 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 18 (-101 714) 0,00 (-0,12) 18 (-101 714) 0,00 (-0,12) 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 13 252 (-1 895) 0,02 13 252 (-1 895) 0,02 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 21 386 (3 640) 0,03 (0,01) 21 386 (3 640) 0,03 (0,01) 2018-06-30
Namsen Ltd. wraz z Andriy Verevskyy 32 344 404 (302 434) 39,47 (0,37) 32 344 404 (302 434) 39,47 (0,37) 2018-06-20
TFI PZU SA portfele 3 806 043 4,65 (0,01) 3 806 043 4,65 (0,01) 2018-05-17
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 806 043 (-3 756 519) 4,64 (-4,59) 3 806 043 (-3 756 519) 4,64 (-4,59) 2018-05-16
Uniqa OFE portfel 1 638 000 2,00 1 638 000 2,00 2017-12-31
Skarbiec TFI SA portfele 313 949 0,38 313 949 0,38 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 101 732 0,12 101 732 0,12 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 483 000 0,59 483 000 0,59 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 8 700 0,01 8 700 0,01 2017-12-31
NN OFE portfel 2 100 000 (-1 905 455) 2,56 (-2,33) 2 100 000 (-1 905 455) 2,56 (-2,33) 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 15 147 0,02 15 147 0,02 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 2 704 0,00 2 704 0,00 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 17 746 0,02 17 746 0,02 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 2 347 000 2,86 2 347 000 2,86 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 468 000 0,57 468 000 0,57 2017-12-31
Aegon OFE portfel 918 000 1,12 918 000 1,12 2017-12-31
Namsen Ltd. 32 041 970 (587 175) 39,10 (0,71) 32 041 970 (587 175) 39,10 (0,71) 2017-12-01
Cascade Investment Fund 5 397 453 (1 413 108) 6,00 (1,00) 5 397 453 (1 413 108) 6,00 (1,00) 2017-11-10
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 7 562 562 (-588 551) 9,23 (-0,87) 7 562 562 (-588 551) 9,23 (-0,87) 2017-11-07
Namsen Ltd. 31 454 795 (207 643) 38,39 (-0,82) 31 454 795 (207 643) 38,39 (-0,82) 2017-10-26
NN OFE 4 005 455 (-213 545) 4,89 (-0,34) 4 005 455 (-213 545) 4,89 (-0,34) 2017-10-12
TFI PZU SA 8 151 113 10,10 (0,15) 8 151 113 10,10 (0,15) 2017-01-20
TFI PZU SA 8 151 113 (4 031 985) 9,95 (4,78) 8 151 113 (4 031 985) 9,95 (4,78) 2017-01-20
NN OFE portfel 4 219 000 5,23 (0,08) 4 219 000 5,23 (0,08) 2016-12-31
NN OFE portfel 4 219 000 (-567 230) 5,15 (-0,85) 4 219 000 (-567 230) 5,15 (-0,85) 2016-12-31
TFI PZU SA 4 119 128 5,17 (0,07) 4 119 128 5,17 (0,07) 2016-06-20
TFI PZU SA 4 119 128 5,10 4 119 128 5,10 2016-06-20
Namsen Ltd. WZA 31 247 152 (-100 000) 39,21 (-0,13) 31 247 152 (-100 000) 39,21 (-0,13) 2015-12-10
Namsen Ltd. WZA 31 347 152 39,34 (0,50) 31 347 152 39,34 (0,50) 2015-12-10
Namsen Ltd. WZA 31 347 152 38,84 (0,58) 31 347 152 38,84 (0,58) 2015-12-10
Namsen Ltd. WZA 31 347 152 (164 441) 38,26 (-0,87) 31 347 152 (164 441) 38,26 (-0,87) 2015-12-10
Cascade Investment Fund 3 984 345 5,00 (0,06) 3 984 345 5,00 (0,06) 2015-10-13
Cascade Investment Fund 3 984 345 4,94 3 984 345 4,94 2015-10-13
Namsen Ltd. 31 182 711 (722 054) 39,13 (0,91) 31 182 711 (722 054) 39,13 (0,91) 2014-06-30
NN OFE 4 786 230 6,00 (0,07) 4 786 230 6,00 (0,07) 2014-06-09
NN OFE 4 786 230 5,93 4 786 230 5,93 2014-06-09
Namsen Ltd. 30 460 657 (286 407) 38,22 (-2,73) 30 460 657 (286 407) 38,22 (-2,73) 2012-03-31
Comgest SA 4 750 000 5,00 (-1,44) 4 750 000 5,00 (-1,44) 2012-03-31
Namsen Ltd. 30 174 250 40,95 (3,09) 30 174 250 40,95 (3,09) 2011-08-03
Namsen Ltd. 30 174 250 (5 620 872) 37,86 (7,05) 30 174 250 (5 620 872) 37,86 (7,05) 2011-08-03
Namsen Ltd. 24 553 378 (-5 400 000) 30,81 (-6,78) 24 553 378 (-5 400 000) 30,81 (-6,78) 2011-08-03
Namsen Ltd. 29 953 378 (5 179 128) 37,59 (3,97) 29 953 378 (5 179 128) 37,59 (3,97) 2011-08-03
ING Bank NV 0 (-5 400 000) 0,00 (-7,32) 0 (-5 400 000) 0,00 (-7,32) 2011-04-06
Comgest SA 4 750 000 6,44 (0,48) 4 750 000 6,44 (0,48) 2011-04-06
Comgest SA 4 750 000 5,96 4 750 000 5,96 2011-04-06
Namsen Ltd. 24 774 250 (-5 400 000) 33,62 (-7,60) 24 774 250 (-5 400 000) 33,62 (-7,60) 2011-04-05
ING Bank NV 5 400 000 7,32 (7,32) 5 400 000 7,32 (7,32) 2011-04-04
ING Groep NV wraz z ING Bank N.V., London Branch 3 638 655 (-696 920) 4,97 (-0,95) 3 638 655 (-696 920) 4,97 (-0,95) 2010-10-07
ING Groep NV wraz z ING Bank N.V., London Branch 4 335 575 (-2 894 425) 5,92 (-3,95) 4 335 575 (-2 894 425) 5,92 (-3,95) 2010-10-06
ING Groep NV wraz z ING Bank N.V., London Branch 7 230 000 9,87 7 230 000 9,87 2010-06-18
Namsen Ltd. 30 174 250 41,22 (0,27) 30 174 250 41,22 (0,27) 2010-06-17
Namsen Ltd. 30 174 250 (-6 900 000) 40,95 (-12,98) 30 174 250 (-6 900 000) 40,95 (-12,98) 2010-06-17
Namsen Ltd. 37 074 250 53,93 (3,28) 37 074 250 53,93 (3,28) 2010-06-03
Namsen Ltd. 37 074 250 (4 300 000) 50,65 (2,98) 37 074 250 (4 300 000) 50,65 (2,98) 2010-06-03
ING Bank NV 0 (-4 300 000) 0,00 (-6,25) 0 (-4 300 000) 0,00 (-6,25) 2010-05-05
Namsen Ltd. 32 774 250 (-4 300 000) 47,67 (-6,26) 32 774 250 (-4 300 000) 47,67 (-6,26) 2010-04-29
ING Bank NV 4 300 000 6,25 (6,25) 4 300 000 6,25 (6,25) 2010-04-29
Namsen Ltd. 37 074 250 (-3 500 000) 53,93 (-5,09) 37 074 250 (-3 500 000) 53,93 (-5,09) 2009-11-19
Namsen Ltd. 40 574 250 (-105 000) 59,02 (-0,15) 40 574 250 (-105 000) 59,02 (-0,15) 2009-03-31
Namsen Ltd. 40 679 250 (3 000) 59,17 40 679 250 (3 000) 59,17 2008-12-08
Namsen Ltd. 40 676 250 (12 000) 59,17 (0,02) 40 676 250 (12 000) 59,17 (0,02) 2008-08-18
Namsen Ltd. 40 664 250 (33 777) 59,15 (0,05) 40 664 250 (33 777) 59,15 (0,05) 2008-08-06
Namsen Ltd. 40 630 473 (1 300) 59,10 40 630 473 (1 300) 59,10 2008-07-25
Namsen Ltd. 40 629 173 (54 923) 59,10 (0,08) 40 629 173 (54 923) 59,10 (0,08) 2008-07-18
Deutsche Bank AG 2 859 617 (-654 920) 4,15 (-1,39) 2 859 617 (-654 920) 4,15 (-1,39) 2008-05-15
Namsen Ltd. 40 574 250 (5 400 000) 59,02 (3,49) 40 574 250 (5 400 000) 59,02 (3,49) 2008-04-11
Namsen Ltd. 35 174 250 55,53 (4,37) 35 174 250 55,53 (4,37) 2008-03-12
Namsen Ltd. 35 174 250 (-5 400 000) 51,16 (-12,89) 35 174 250 (-5 400 000) 51,16 (-12,89) 2008-03-12
ING Bank NV 0 (-5 400 000) 0,00 (-8,52) 0 (-5 400 000) 0,00 (-8,52) 2008-03-12
Namsen Ltd. 40 574 250 64,05 40 574 250 64,05 2008-03-11
ING Bank NV 5 400 000 8,52 5 400 000 8,52 2008-03-11
Deutsche Bank AG 3 514 537 5,54 (0,43) 3 514 537 5,54 (0,43) 2008-03-11
Deutsche Bank AG 3 514 537 5,11 3 514 537 5,11 2008-03-11

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-02-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,75 zł
2022-02-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,75 zł
2021-01-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,54 zł
2021-01-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,54 zł
2020-04-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,96 zł
2020-04-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,96 zł
2019-04-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,95 zł
2019-04-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,95 zł
2018-04-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,85 zł
2018-04-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,85 zł
2017-04-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,02 zł
2017-04-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,02 zł
2016-04-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,94 zł
2016-04-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,94 zł
2015-04-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2015-04-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.