Akcjonariat - JUPITER

Dane ogólne

Kapitalizacja: 34 702 028,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 99 148 652 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 73 396 865
Liczba głosów na WZA: 99 148 652 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 74,03%
Kapitał akcyjny: 9 914 865,20 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 73 396 865
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 74,03%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 25,97%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Hajdarowicz Grzegorz przez Gremi sp. z o.o., KCI Park Technologiczny Krowodrza SA 65 438 110 (66,00%) 65 438 110 (66,00%) 2013-01-23 KCI, MMC
Reinwest sp. z o.o. poprzez Forum XIII Delta sp. z o.o. Forum XIII Gamma SKA 7 958 755 (8,02%) 7 958 755 (8,02%) 2012-09-05 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2015-04-27
połączenie z Gremi Development sp. z o.o. Rybitwy SKA 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


umorzenie akcji -8 040 044
0,00
0,10 0,00 52 072 204
5 207 220,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-09-23
I emisja - utworzenie funduszu 1994-12-15 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1995-03-31
1997-06-12
II emisja - wkład niepieniężny 1995-09-02 32 000 000
245 120 000,00
0,10 7,66 33 000 000
3 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1995-09-12
1997-06-12
III emisja - wkład niepieniężny 1995-12-27 1 000 000
33 120 000,00
0,10 33,12 34 000 000
3 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-01-16
1997-06-12
IV emisja - wkład niepieniężny 1996-04-23 500 000
19 910 000,00
0,10 39,82 34 500 000
3 450 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-05-22
1997-06-12
V emisja - wkład niepieniężny 1996-05-23 400 000
33 204 000,00
0,10 83,01 34 900 000
3 490 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-06-13
1997-06-12
VI emisja - wkład niepieniężny 1996-06-13 100 000
198 000,00
0,10 1,98 35 000 000
3 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-06-25
1997-06-12
umorzenie akcji 1996-12-09 -3 973 815
0,10 31 026 185
3 102 618,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-12-17
umorzenie akcji 1997-08-21 -225 106
0,10 30 771 079
3 077 107,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-10-16
umorzenie akcji 1998-10-28 -313 038
0,10 30 458 040
3 045 804,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-12-01
umorzenie akcji 1999-10-29 -401 917
0,10 30 056 124
3 005 612,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-12-15
seria B - zamienna: akcjonariusze XI NFI SA 1 akcja 3 NFI za 1 akcję XI NFI 1999-12-07 30 056 124
0,10 60 112 248
6 011 224,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-01-07
2000-03-31
2000-04-17
zmiana firmy z 3 NFI SA na Jupiter NFI SA 1999-12-07

KDPW:
KRS:
GPW:

2000-03-31
umorzenie akcji 2005-04-14 -26 000 000
0,00
0,10 0,00 26 072 204
2 607 220,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-09-13
seria C - prawo poboru 1:1 2006-05-16 26 072 204
26 072 204,00
0,10 1,00 52 144 408
5 214 440,80
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-07-28
2006-12-06
2006-12-19
seria D - KCI Park Technologiczny Krowodrza SA aport: KCI Krowodrza sp. z o.o. 2011-06-28 47 004 244
68 156 153,80
0,10 1,45 99 148 652
9 914 865,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-24
zmiana firmy z Jupiter NFI SA na Jupiter SA 2013-05-29 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-19
połączenie z Forum XIII Alfa sp. z o.o. i KCI Krowodrza sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2013-07-18 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-08-29
połączenie z KCI SA 2015-03-20 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-04-13

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Knap Jarosław 0 (-47 654) 0,00 (-0,04) 0 (-47 654) 0,00 (-0,04) 2013-10-03
Knap Jarosław 47 654 0,04 47 654 0,04 2013-10-02
Forum XIII Delta sp. z o.o. Forum XIII Gamma SKA 0 (-8 104 504) 0,00 (-8,17) 0 (-8 104 504) 0,00 (-8,17) 2012-09-05
Trinity Management sp. z o.o. przez KCI Łobzów sp. z o.o. i KCI Park Technologiczny Krowodrza SA 65 438 110 66,00 65 438 110 66,00 2012-05-15
Hajdarowicz Grzegorz przez Trinity Management sp. z o.o., KCI Park Technologiczny Krowodrza SA 65 438 110 66,00 65 438 110 66,00 2012-05-15
Hajdarowicz Grzegorz przez Gremi sp. z o.o., KCI Park Technologiczny Krowodrza SA 65 438 110 (65 400 710) 66,00 (65,93) 65 438 110 (65 400 710) 66,00 (65,93) 2012-05-15
Trinity Management sp. z o.o. przez KCI Łobzów sp. z o.o. i KCI Park Technologiczny Krowodrza SA 65 438 110 (1 266 408) 66,00 (2,00) 65 438 110 (1 266 408) 66,00 (2,00) 2011-12-09
Trinity Management sp. z o.o. przez KCI Łobzów sp. z o.o. i KCI Park Technologiczny Krowodrza SA 64 171 702 64,00 (-0,72) 64 171 702 64,00 (-0,72) 2011-08-24
Trinity Management sp. z o.o. przez KCI Łobzów sp. z o.o. 64 171 702 (47 004 244) 64,72 (31,80) 64 171 702 (47 004 244) 64,72 (29,90) 2011-08-24
Forum XIII Delta sp. z o.o. Forum XIII Gamma SKA 8 104 504 8,17 (-7,37) 8 104 504 8,17 (-7,37) 2011-08-24
Hajdarowicz Grzegorz 37 400 0,07 (0,04) 37 400 0,07 (0,04) 2011-07-05
Hajdarowicz Grzegorz 37 400 0,03 37 400 0,03 2011-07-05
Trinity Management sp. z o.o. przez KCI Łobzów sp. z o.o. 17 167 458 32,92 (15,61) 17 167 458 34,82 (17,51) 2011-07-04
Trinity Management sp. z o.o. przez KCI Łobzów sp. z o.o. 17 167 458 (-40 000) 17,31 (-15,68) 17 167 458 (-40 000) 17,31 (-17,59) 2011-07-04
Forum XIII Delta sp. z o.o. Forum XIII Gamma SKA 8 104 504 15,54 (7,37) 8 104 504 15,54 (7,37) 2011-07-04
Forum XIII Delta sp. z o.o. Forum XIII Gamma SKA 8 104 504 (40 000) 8,17 (-7,29) 8 104 504 (40 000) 8,17 (-8,18) 2011-07-04
Jupiter SA w celu umorzenia 0 (-2 850 064) 0,00 (-5,46) 0 (-2 850 064) 0,00 (-5,61) 2011-06-22
Forum XIII Delta sp. z o.o. Forum XIII Gamma SKA 8 064 504 (2 850 064) 15,46 (5,46) 8 064 504 (2 850 064) 16,35 (5,78) 2011-06-22
Trinity Management sp. z o.o. przez KCI Łobzów sp. z o.o. 17 207 458 (-620 600) 32,99 (-1,19) 17 207 458 (-620 600) 34,90 (-1,26) 2009-06-09
Trinity Management sp. z o.o. przez KCI Łobzów sp. z o.o. 17 828 058 (-5 214 440) 34,18 (-10,00) 17 828 058 (-5 214 440) 36,16 (-9,20) 2009-06-04
Forum XIII Delta sp. z o.o. Forum XIII Gamma SKA 5 214 440 10,00 5 214 440 10,57 2009-06-04
Jupiter SA w celu umorzenia 2 850 064 (1 458 187) 5,46 (2,80) 2 850 064 (1 458 187) 5,61 (2,87) 2009-03-18
Jupiter SA w celu umorzenia 1 391 877 (44 891) 2,66 (0,08) 1 391 877 (44 891) 2,74 (0,11) 2009-03-17
Trinity Management sp. z o.o. przez KCI Łobzów sp. z o.o. 23 042 498 (-1 040 373) 44,18 (-2,00) 23 042 498 (-1 040 373) 45,36 (-0,82) 2009-03-13
Jupiter SA w celu umorzenia 1 346 986 (273 723) 2,58 (0,53) 1 346 986 (273 723) 2,63 (0,53) 2009-03-09
Jupiter SA w celu umorzenia 1 073 263 (2 500) 2,05 1 073 263 (2 500) 2,10 (0,01) 2009-02-26
Jupiter SA w celu umorzenia 1 070 763 (2 500) 2,05 (0,01) 1 070 763 (2 500) 2,09 (0,01) 2009-02-18
Jupiter SA w celu umorzenia 1 068 263 (38 750) 2,04 (0,07) 1 068 263 (38 750) 2,08 (0,07) 2009-02-17
Jupiter SA w celu umorzenia 1 029 513 (55 000) 1,97 (0,11) 1 029 513 (55 000) 2,01 (0,11) 2009-02-16
Jupiter SA w celu umorzenia 974 513 (10 392) 1,86 (0,02) 974 513 (10 392) 1,90 (0,02) 2009-02-13
Jupiter SA w celu umorzenia 964 121 (50 000) 1,84 (0,09) 964 121 (23 000) 1,88 (0,05) 2008-01-17
Jupiter SA w celu umorzenia 914 121 (80 000) 1,75 (0,16) 941 121 (107 000) 1,83 (0,22) 2007-12-27
Jupiter SA 834 121 (247 000) 1,59 (0,47) 834 121 (247 000) 1,61 (0,48) 2007-12-19
Jupiter SA 587 121 (312 121) 1,12 (0,60) 587 121 (312 121) 1,13 (0,61) 2007-11-30
Jupiter SA 275 000 0,52 (0,52) 275 000 0,52 (0,52) 2007-11-27
Moska Krzysztof wraz z Prymus sp. z o.o. 2 769 061 (465 700) 5,31 (0,90) 2 769 061 (465 700) 5,31 (0,81) 2007-11-23
Moska Krzysztof wraz z Prymus sp. z o.o. 2 303 361 4,41 (0,41) 2 303 361 4,50 (0,50) 2007-11-23
Moska Krzysztof wraz z Prymus sp. z o.o. 2 303 361 (-777 339) 4,00 (-1,90) 2 303 361 (-777 339) 4,00 (-1,90) 2007-11-23
Moska Krzysztof wraz z Prymus sp. z o.o. 3 080 700 (401 606) 5,90 (0,77) 3 080 700 (401 606) 5,90 (0,77) 2007-08-20
Moska Krzysztof wraz z Prymus sp. z o.o. 2 679 094 5,13 2 679 094 5,13 2007-08-17
Trinity Management sp. z o.o. na WZA 24 082 871 (12 200 237) 46,18 (0,61) 24 082 871 (12 200 237) 46,18 (0,61) 2006-12-05
Ogółem 52 144 408 (26 072 204) 0 52 144 408 (26 072 204) 0 2006-12-05
Koczyk, Janusz Stanisław 24 0,00 24 0,00 2006-06-30
Koczyk, Janusz Stanisław 24 0,00 24 0,00 2006-06-30
Koczyk, Janusz Stanisław 24 0,00 24 0,00 2006-06-30
Trinity Management sp. z o.o. na WZA 11 882 634 (1 024 899) 45,57 (24,72) 11 882 634 (1 024 899) 45,57 (24,72) 2005-10-21
Ogółem 26 072 204 (-26 000 000) 0 26 072 204 (-26 000 000) 0 2005-09-13
Jupiter SA umorzenie 0 (-26 000 000) 0,00 (-49,93) 0 (-26 000 000) 0,00 (-49,93) 2005-09-13
Trinity Management sp. z o.o. w wyniku przejęcia Pekao Usługi Korporacyjne 10 857 735 20,85 (-20,79) 10 857 735 20,85 (-20,79) 2005-05-31
Trinity Management sp. z o.o. w wyniku przejęcia Pekao Usługi Korporacyjne 10 857 735 (8 843 445) 41,64 (37,78) 10 857 735 (8 843 445) 41,64 (37,78) 2005-05-31
Pekao Usługi Korporacyjne SA przejęte przez Trinity Management 0 (-8 842 735) 0,00 (-16,98) 0 (-8 842 735) 0,00 (-16,98) 2005-05-31
Trinity Management sp. z o.o. 2 014 290 (-1 146 037) 3,86 (-2,20) 2 014 290 (-1 146 037) 3,86 (-2,20) 2005-02-24
Pekao Usługi Korporacyjne SA od Pekao SA 8 842 735 (-5 031 101) 16,98 (-9,66) 8 842 735 (-5 031 101) 16,98 (-9,66) 2005-02-24
Skarb Państwa dane z WZA 1 894 593 (-1 077 934) 3,63 (-2,07) 1 894 593 (-1 077 934) 3,63 (-2,07) 2005-02-23
Jupiter SA w celu umorzenia 26 000 000 (13 000 000) 49,93 (24,97) 26 000 000 (13 000 000) 49,93 (24,97) 2005-02-22
Skarb Państwa dane z WZA 2 972 527 (-3 160 327) 5,70 (-6,07) 2 972 527 (-3 160 327) 5,70 (-6,07) 2005-02-07
Trinity Management sp. z o.o. 3 160 327 6,06 3 160 327 6,06 2004-10-13
Pekao Usługi Korporacyjne SA od Pekao SA 13 873 836 (-5 619 312) 26,64 (-10,79) 13 873 836 (-5 619 312) 26,64 (-10,79) 2004-09-13
Jupiter SA w celu umorzenia 13 000 000 24,96 (24,96) 13 000 000 24,96 (24,96) 2004-09-07
Pekao Usługi Korporacyjne SA od Pekao SA 19 493 148 37,43 19 493 148 37,43 2004-06-08
Bank Pekao SA 0 (-19 493 148) 0,00 (-32,43) 0 (-19 493 148) 0,00 (-32,43) 2004-06-07
PKO BP Bankowy OFE 2 523 435 (-771 565) 4,84 (-0,64) 2 523 435 (-771 565) 4,84 (-0,64) 2004-05-07
Deutsche Bank AG przez podmioty zależne 2 597 940 (-2 987 491) 4,98 (-4,31) 2 597 940 (-2 987 491) 4,98 (-4,31) 2004-04-22
Ogółem 52 072 204 (-8 040 044) 0 52 072 204 (-8 040 044) 0 2003-09-23
Jupiter SA umorzenie 0 (-8 040 044) 0,00 (-13,37) 0 (-8 040 044) 0,00 (-13,37) 2003-09-23
PKO BP Bankowy OFE 3 295 000 (5 000) 5,48 (0,01) 3 295 000 (5 000) 5,48 (0,01) 2003-09-12
PKO BP Bankowy OFE 3 290 000 (280 000) 5,47 (0,46) 3 290 000 (280 000) 5,47 (0,46) 2003-04-24
Jupiter SA w celu odsprzedaży 8 040 044 (25 000) 13,37 (0,04) 8 040 044 (25 000) 13,37 (0,04) 2003-03-04
Jupiter SA w celu odsprzedaży 8 015 044 (10 000) 13,33 (0,02) 8 015 044 (10 000) 13,33 (0,02) 2003-03-03
Jupiter SA w celu odsprzedaży 8 005 044 (15 000) 13,31 (0,02) 8 005 044 (15 000) 13,31 (0,02) 2003-02-28
Jupiter SA w celu odsprzedaży 7 990 044 (11 000) 13,29 (0,02) 7 990 044 (11 000) 13,29 (0,02) 2003-02-26
Jupiter SA w celu odsprzedaży 7 979 044 (10 000) 13,27 (0,02) 7 979 044 (10 000) 13,27 (0,02) 2003-02-18
Jupiter SA w celu odsprzedaży 7 969 044 (20 000) 13,25 (0,03) 7 969 044 (20 000) 13,25 (0,03) 2003-02-17
Jupiter SA w celu odsprzedaży 7 949 044 (15 000) 13,22 (0,03) 7 949 044 (15 000) 13,22 (0,03) 2003-02-11
Jupiter SA w celu odsprzedaży 7 934 044 (10 000) 13,19 (0,01) 7 934 044 (10 000) 13,19 (0,01) 2003-02-07
Jupiter SA w celu odsprzedaży 7 924 044 (47 000) 13,18 (0,08) 7 924 044 (47 000) 13,18 (0,08) 2003-02-05
Jupiter SA w celu odsprzedaży 7 877 044 (20 000) 13,10 (0,03) 7 877 044 (20 000) 13,10 (0,03) 2003-02-04
Jupiter SA w celu odsprzedaży 7 857 044 (10 200) 13,07 (0,02) 7 857 044 (10 200) 13,07 (0,02) 2003-02-03
Jupiter SA w celu odsprzedaży 7 846 844 (8 500) 13,05 (0,02) 7 846 844 (8 500) 13,05 (0,02) 2003-01-31
Jupiter SA w celu odsprzedaży 7 838 344 (200 000) 13,03 (0,33) 7 838 344 (200 000) 13,03 (0,33) 2003-01-24
CA IB Investment Management SA 2 902 017 (-110 394) 4,82 (-0,19) 2 902 017 (-110 394) 4,82 (-0,19) 2003-01-24
Jupiter SA w celu odsprzedaży 7 638 344 (20 000) 12,70 (0,03) 7 638 344 (20 000) 12,70 (0,03) 2003-01-22
Jupiter SA 7 618 344 (20 000) 12,67 (0,03) 7 618 344 (20 000) 12,67 (0,03) 2003-01-20
Jupiter SA 7 598 344 (10 000) 12,64 (0,02) 7 598 344 (10 000) 12,64 (0,02) 2003-01-17
Jupiter SA w celu odsprzedaży 7 588 344 (560 000) 12,62 (0,93) 7 588 344 (560 000) 12,62 (0,93) 2003-01-09
Jupiter SA w celu odsprzedaży 7 028 344 (300 000) 11,69 (0,50) 7 028 344 (300 000) 11,69 (0,50) 2003-01-08
Jupiter SA w celu odsprzedaży 6 728 344 (840 000) 11,19 (1,40) 6 728 344 (840 000) 11,19 (1,40) 2003-01-06
Jupiter SA w celu odsprzedaży 5 888 344 (49 972) 9,79 (0,08) 5 888 344 (49 972) 9,79 (0,08) 2002-12-31
Jupiter SA w celu odsprzedaży 5 838 372 (36 000) 9,71 (0,06) 5 838 372 (36 000) 9,71 (0,06) 2002-12-30
Jupiter SA w celu odsprzedaży 5 802 372 (15 000) 9,65 (0,03) 5 802 372 (15 000) 9,65 (0,03) 2002-12-27
Jupiter SA w celu odsprzedaży 5 787 372 (10 023) 9,62 (0,01) 5 787 372 (10 023) 9,62 (0,01) 2002-12-24
Jupiter SA w celu odsprzedaży 5 777 349 (20 000) 9,61 (0,04) 5 777 349 9,61 (9,61) 2002-12-23
Jupiter SA 5 757 349 (20 000) 9,57 (0,03) 0 0,00 2002-12-16
Jupiter SA 5 737 349 (100 000) 9,54 (0,17) 0 0,00 2002-12-13
Jupiter SA 5 637 349 (15 000) 9,37 (0,02) 0 0,00 2002-12-09
Jupiter SA 5 622 349 (9 500) 9,35 (0,02) 0 0,00 2002-12-03
Jupiter SA 5 612 849 (20 000) 9,33 (0,03) 0 0,00 2002-12-02
Jupiter SA 5 592 849 (20 000) 9,30 (0,03) 0 0,00 2002-11-28
Jupiter SA 5 572 849 (25 000) 9,27 (0,05) 0 0,00 2002-11-27
Jupiter SA 5 547 849 (82 924) 9,22 (0,13) 0 0,00 2002-11-08
Jupiter SA 5 464 925 (8 000) 9,09 (0,02) 0 0,00 2002-10-29
Jupiter SA 5 456 925 (8 000) 9,07 (0,01) 0 0,00 2002-10-28
Jupiter SA 5 448 925 (10 000) 9,06 (0,02) 0 0,00 2002-10-25
Jupiter SA 5 438 925 (10 000) 9,04 (0,01) 0 0,00 2002-10-21
Jupiter SA 5 428 925 (5 900) 9,03 (0,01) 0 0,00 2002-10-17
Jupiter SA 5 423 025 (8 000) 9,02 (0,02) 0 0,00 2002-10-15
Jupiter SA 5 415 025 (10 000) 9,00 (0,01) 0 0,00 2002-10-14
Jupiter SA 5 405 025 (40 000) 8,99 (0,07) 0 0,00 2002-10-11
Deutsche Bank AG przez podmioty zależne 5 585 431 (-2 129 139) 9,29 (-3,54) 5 585 431 (-2 129 139) 9,29 (-3,54) 2002-09-25
Jupiter SA 5 365 025 (1 000 000) 8,92 (1,66) 0 0,00 2002-09-20
Jupiter SA 4 365 025 (149 000) 7,26 (0,25) 0 0,00 2002-09-19
Jupiter SA 4 216 025 (20 400) 7,01 (0,04) 0 0,00 2002-09-11
Jupiter SA 4 195 625 (22 200) 6,97 (0,03) 0 (-4 173 425) 0,00 (-6,94) 2002-09-10
Jupiter SA w celu odsprzedaży 4 173 425 (50 500) 6,94 (0,09) 4 173 425 (50 500) 6,94 (0,09) 2002-08-29
Jupiter SA w celu odsprzedaży 4 122 925 (40 000) 6,85 (0,06) 4 122 925 (40 000) 6,85 (0,06) 2002-08-26
Jupiter SA w celu odsprzedaży 4 082 925 (42 090) 6,79 (0,07) 4 082 925 (42 090) 6,79 (0,07) 2002-08-19
Jupiter SA w celu odsprzedaży 4 040 835 (39 040) 6,72 (0,07) 4 040 835 (39 040) 6,72 (0,07) 2002-08-14
Jupiter SA w celu odsprzedaży 4 001 795 (95 000) 6,65 (0,16) 4 001 795 (95 000) 6,65 (0,16) 2002-07-22
Jupiter SA w celu odsprzedaży 3 906 795 (50 000) 6,49 (0,08) 3 906 795 (50 000) 6,49 (0,08) 2002-07-03
Jupiter SA w celu odsprzedaży 3 856 795 (12 900) 6,41 (0,02) 3 856 795 (12 900) 6,41 (0,02) 2002-07-02
CA IB Investment Management SA 3 012 411 5,01 3 012 411 5,01 2002-05-29
Jupiter SA w celu odsprzedaży 3 843 895 (320) 6,39 3 843 895 (320) 6,39 2002-04-26
Jupiter SA w celu odsprzedaży 3 843 575 (8 932) 6,39 (0,01) 3 843 575 (8 932) 6,39 (0,01) 2002-04-25
Jupiter SA w celu odsprzedaży 3 834 643 (9 643) 6,38 (0,02) 3 834 643 (9 643) 6,38 (0,02) 2002-04-22
Deutsche Bank AG przez podmioty zależne 7 714 570 (1 895 694) 12,83 (3,15) 7 714 570 (1 895 694) 12,83 (3,15) 2002-01-17
Jupiter SA w celu odsprzedaży 3 825 000 (300 000) 6,36 (0,50) 3 825 000 (300 000) 6,36 (0,50) 2002-01-11
Jupiter SA w celu odsprzedaży 3 525 000 (450 000) 5,86 (0,74) 3 525 000 (450 000) 5,86 (0,74) 2002-01-04
Jupiter SA w celu odsprzedaży 3 075 000 (265 000) 5,12 (0,45) 3 075 000 (265 000) 5,12 (0,45) 2002-01-03
Jupiter SA w celu odsprzedaży 2 810 000 (220 000) 4,67 (0,36) 2 810 000 (220 000) 4,67 (0,36) 2002-01-02
Jupiter SA w celu odsprzedaży 2 590 000 (200 000) 4,31 (0,33) 2 590 000 (200 000) 4,31 (0,33) 2001-12-31
Jupiter SA w celu odsprzedaży 2 390 000 (120 000) 3,98 (0,20) 2 390 000 (120 000) 3,98 (0,20) 2001-12-28
Jupiter SA w celu odsprzedaży 2 270 000 (200 000) 3,78 (0,34) 2 270 000 (200 000) 3,78 (0,34) 2001-12-27
Jupiter SA w celu odsprzedaży 2 070 000 (160 915) 3,44 (0,26) 2 070 000 (160 915) 3,44 (0,26) 2001-12-21
Jupiter SA w celu odsprzedaży 1 909 085 (148 085) 3,18 (0,25) 1 909 085 (148 085) 3,18 (0,25) 2001-12-20
Jupiter SA w celu odsprzedaży 1 761 000 (50 000) 2,93 (0,08) 1 761 000 (50 000) 2,93 (0,08) 2001-12-19
Jupiter SA w celu odsprzedaży 1 711 000 (50 000) 2,85 (0,09) 1 711 000 (50 000) 2,85 (0,09) 2001-12-18
Jupiter SA w celu odsprzedaży 1 661 000 (215 000) 2,76 (0,35) 1 661 000 (215 000) 2,76 (0,35) 2001-12-17
Jupiter SA w celu odsprzedaży 1 446 000 (50 000) 2,41 (0,09) 1 446 000 (50 000) 2,41 (0,09) 2001-12-12
Jupiter SA w celu odsprzedaży 1 396 000 (70 000) 2,32 (0,11) 1 396 000 (70 000) 2,32 (0,11) 2001-12-11
Jupiter SA w celu odsprzedaży 1 326 000 (100 000) 2,21 (0,17) 1 326 000 (100 000) 2,21 (0,17) 2001-12-10
Jupiter SA w celu odsprzedaży 1 226 000 (134 491) 2,04 (0,22) 1 226 000 (134 491) 2,04 (0,22) 2001-12-07
Deutsche Bank AG przez podmioty zależne 5 818 876 (1 820 405) 9,68 (3,03) 5 818 876 (1 820 405) 9,68 (3,03) 2001-12-07
Jupiter SA w celu odsprzedaży 1 091 509 (30 000) 1,82 (0,05) 1 091 509 (30 000) 1,82 (0,05) 2001-11-28
Jupiter SA w celu odsprzedaży 1 061 509 (15 000) 1,77 (0,03) 1 061 509 (15 000) 1,77 (0,03) 2001-11-26
Jupiter SA w celu odsprzedaży 1 046 509 (30 000) 1,74 (0,05) 1 046 509 (30 000) 1,74 (0,05) 2001-11-23
Jupiter SA w celu odsprzedaży 1 016 509 (47 000) 1,69 (0,08) 1 016 509 (47 000) 1,69 (0,08) 2001-11-21
Jupiter SA w celu odsprzedaży 969 509 (33 000) 1,61 (0,05) 969 509 (33 000) 1,61 (0,05) 2001-11-15
Jupiter SA w celu odsprzedaży 936 509 (35 000) 1,56 (0,06) 936 509 (35 000) 1,56 (0,06) 2001-11-14
Jupiter SA w celu odsprzedaży 901 509 (40 000) 1,50 (0,07) 901 509 (40 000) 1,50 (0,07) 2001-11-12
Jupiter SA w celu odsprzedaży 861 509 (50 000) 1,43 (0,08) 861 509 (50 000) 1,43 (0,08) 2001-11-09
Jupiter SA w celu odsprzedaży 811 509 (25 400) 1,35 (0,04) 811 509 (25 400) 1,35 (0,04) 2001-11-06
Jupiter SA w celu odsprzedaży 786 109 (40 000) 1,31 (0,07) 786 109 (40 000) 1,31 (0,07) 2001-10-29
Jupiter SA w celu odsprzedaży 746 109 (15 000) 1,24 (0,02) 746 109 (15 000) 1,24 (0,02) 2001-10-26
Jupiter SA w celu odsprzedaży 731 109 (20 000) 1,22 (0,04) 731 109 (20 000) 1,22 (0,04) 2001-10-25
Jupiter SA w celu odsprzedaży 711 109 (10 000) 1,18 (0,01) 711 109 (10 000) 1,18 (0,01) 2001-10-17
Jupiter SA w celu odsprzedaży 701 109 (100 000) 1,17 (0,17) 701 109 (100 000) 1,17 (0,17) 2001-10-12
Jupiter SA w celu odsprzedaży 601 109 (200 209) 1,00 (0,33) 601 109 (200 209) 1,00 (0,33) 2001-10-03
Jupiter SA w celu odsprzedaży 400 900 (30 900) 0,67 (0,05) 400 900 (30 900) 0,67 (0,05) 2001-10-02
Jupiter SA w celu odsprzedaży 370 000 0,62 370 000 0,62 2001-09-28
Deutsche Bank AG przez podmioty zależne 3 998 471 (-5 280 111) 6,65 (-8,79) 3 998 471 (-5 280 111) 6,65 (-8,79) 2001-08-16
Deutsche Bank AG przez podmioty zależne 9 278 582 (3 056 503) 15,44 (5,09) 9 278 582 (3 056 503) 15,44 (5,09) 2001-08-09
Deutsche Bank AG przez Deutsche Bank Alex. Brown Inc. 6 222 079 (1 632 982) 10,35 (2,72) 6 222 079 (1 632 982) 10,35 (2,72) 2001-07-12
Deutsche Bank AG przez Deutsche Bank Alex. Brown Inc. 4 589 097 (1 800 045) 7,63 (2,99) 4 589 097 (1 800 045) 7,63 (2,99) 2001-06-20
MetLife OFE 2 013 622 (-1 111 769) 3,35 (-1,85) 2 013 622 (-1 111 769) 3,35 (-1,85) 2001-06-18
PKO BP Bankowy OFE 3 010 000 (1 610 000) 5,01 (2,68) 3 010 000 (1 610 000) 5,01 (2,68) 2001-01-22
Deutsche Bank AG przez podmioty zależne 2 789 052 4,64 2 789 052 4,64 2001-01-09
MetLife OFE 3 125 391 (1 820 337) 5,20 (3,03) 3 125 391 (1 820 337) 5,20 (3,03) 2000-12-15
Skarb Państwa 6 132 854 (-2 483 984) 11,77 (-2,56) 6 132 854 (-2 483 984) 11,77 (-2,56) 2000-09-08
PKO BP Bankowy OFE 1 400 000 2,33 1 400 000 2,33 2000-08-08
MetLife OFE 1 305 054 2,17 1 305 054 2,17 2000-08-08
Skarb Państwa 8 616 838 14,33 8 616 838 14,33 2000-07-31
Arnhold & Bleichroeder Inc. 2 941 104 4,89 2 941 104 4,89 2000-07-13
Ogółem 60 112 248 0 60 112 248 0 2000-03-31
Bank Pekao SA 19 493 148 32,43 19 493 148 32,43 2000-03-31

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2006-06-20 Prawo poboru 1:1
2001-12-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,31 zł
2001-12-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,31 zł
2001-12-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,62 zł
2000-04-17 Asymilacja akcji seria B (zamienna 3NFI 1:1)
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.