1,7600 zł
0,00% 0,0000 zł
JHM Development SA (JHM)

Komunikaty spółki - JHMDEV

Korekta do raportu jednostkowego JHM DEVELOPMENT S.A. za rok 2020
Raport skonsolidowany grupy kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok 2020
Raport jednostkowy JHM DEVELOPMENT S.A. za rok 2020
Zawiadomienie o przedterminowym wykupie obligacji serii B
Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku.
Wprowadzenie do obrotu obligacji serii C i serii D
Skonsolidowany rozszerzony Raport Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2020 roku.
Zawiadomienie o transakcjach na obligacjach Emitenta.
Emisja obligacji serii „D”
Rozszerzony raport półroczny Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku.
Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku.
Zaistnienie zdarzenia, o którym mowa w punkcie 8.2.03 pkt j) Warunków Emisji Obligacji serii B
Powzięcie informacji o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie uchwały w sprawie wycofania z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji Spółki JHM DEVELOPMENT S.A.
Powzięcie informacji o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie uchwały w sprawie wycofania z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji Spółki JHM DEVELOPMENT S.A.
Powzięcie informacji o wydaniu decyzji przez Komisję Nadzoru Finansowego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji JHM DEVELOPMENT S.A. z obrotu na rynku regulowanym
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.