39,9000 zł
2,31% 0,9000 zł
IZOBLOK SA (IZB)

Komunikaty spółki - IZOBLOK

Wyniki finansowe
Aneks do umowy znaczącej
Zawarcie umowy znaczącej
Zakończenie skupu akcji własnych
Umowa znacząca AUDI Hungaria
Zawieszenie negocjacji z DABO PRECISION Co. Ltd.
Przystąpienie do skupu akcji własnych oraz zawarcie umowy z Domem Maklerskim Santander Bank Polska S.A. w celu przeprowadzenia oferty zakupu akcji własnych Emitenta
Zawarcie listu intencyjnego oraz umowy o zachowaniu poufności z DABO PRECISION Co. Ltd.
Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki IZOBLOK S.A w dniu 29.10.2019 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęte w dniu 29.10.2019 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A.
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.
Wyniki finansowe
Zmiana daty publikacji raportu kwartalnego za 1Q 2019/2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.