31,4000 zł
-3,38% -1,1000 zł
IZOBLOK SA (IZB)

Komunikaty spółki - IZOBLOK

Zawarcie aneksu do umowy znaczącej z firmą Hanwha Advanced Materials Europe s.r.o.
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021
Zawarcie aneksu do listu intencyjnego z DABO PRECISION Co. Ltd.
Wyniki finansowe
Wpływ sytuacji epidemiologicznej związanej z chorobą COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej IZOBLOK S.A.
Zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 Ustawy o ofercie – nabycie akcji Emitenta
Wyniki finansowe
Aneks do umowy znaczącej
Zawarcie umowy znaczącej
Zakończenie skupu akcji własnych
Umowa znacząca AUDI Hungaria
Zawieszenie negocjacji z DABO PRECISION Co. Ltd.
Przystąpienie do skupu akcji własnych oraz zawarcie umowy z Domem Maklerskim Santander Bank Polska S.A. w celu przeprowadzenia oferty zakupu akcji własnych Emitenta
Zawarcie listu intencyjnego oraz umowy o zachowaniu poufności z DABO PRECISION Co. Ltd.
Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.