0,4000 zł
0,00% 0,0000 zł
Investment Friends S.A. (IFR)

Akcjonariat - IFSA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 3 600 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 9 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 777 950
Liczba głosów na WZA: 9 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 53,09%
Kapitał akcyjny: 3 240 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 777 950
Cena nominalna akcji: 0,36 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 53,09%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 46,91%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Patro Invest OU 4 777 950 (53,09%) 4 777 950 (53,09%) 2020-10-08 ATS, FON, IFC, DIN, EKP

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 1 000
100 000,00
100,00 100,00 1 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-30
1997-03-24
2007-07-11
seria B 2004-07-30 1 500
0,00
100,00 0,00 2 500
250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-30
0000-00-00
2007-07-11
seria C aport majątku o wartości 8,05 mln zł: grunty, nieruchomości i maszyny 2004-12-30 80 456
0,00
100,00 0,00 82 956
8 295 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-30
2005-01-13
2007-07-11
split 1:100 2006-12-14 0
0,00
1,00 0,00 8 295 600
8 295 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - publiczna subskrypcja 2006-12-14 1 600 000
24 000 000,00
1,00 15,00 9 895 600
9 895 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-30
2007-06-26
2007-07-11
seria E - subskrypcja prywatna 2014-01-14 7 421 000
7 421 000,00
1,00 1,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Budvar Centrum SA na Investment Friends SA 2014-06-09 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-07-03
split 1:5 2014-06-09 0
0,00
0,20 0,00 49 478 000
9 895 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-07-03
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2014-07-30 -6 400 000
0,00
0,20 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2014-07-30 -1 600 000
0,00
0,80 0,00 10 769 500
8 615 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-02-06
scalenie akcji 4:1 2014-10-29 0
0,00
0,80 0,00 12 369 500
9 895 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-11-18
podział przez wydzielenie 2015-05-15 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-03-30
seria B - subskrypcja prywatna 2016-08-31 7 230 500
5 784 400,00
0,80 0,80 18 000 000
14 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-19
2017-01-27
scalenie akcji 2:1 2017-07-12 0
0,00
1,60 0,00 9 000 000
14 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-08-11
obniżenie kapitału 2018-01-03 0
0,00
1,50 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Investment Friends SA na Investment Friends SE 2018-01-03 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-02-26
połączenie z Investment Friends 1 Polska Akciova spolecnost bez podwyższania kapitału 2018-01-03 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-02-26
zmiana wartości nominalnej akcji cena nominalna w EUR 2018-01-03 0
0,00
0,36 0,00 9 000 000
3 240 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-02-26

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Patro Invest OU NWZ 3 135 398 (38 166) 34,84 (0,43) 3 135 398 (38 166) 34,84 (0,43) 2018-11-19
Patro Invest sp. z o.o. 38 166 0,42 38 166 0,42 2018-04-26
Patro Invest OU 3 097 232 34,41 3 097 232 34,41 2018-04-25
DAMF Invest SA przez Patro Invest sp. z o.o. 0 (-6 154 500) 0,00 (-34,19) 0 (-6 154 500) 0,00 (-34,19) 2018-04-11
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 476 661 (-1 351 329) 2,65 (-7,51) 476 661 (-1 351 329) 2,65 (-7,51) 2017-02-21
DAMF Invest SA przez Patro Invest sp. z o.o. 6 154 500 34,19 (-34,19) 6 154 500 34,19 (-34,19) 2017-02-21
DAMF Invest SA przez Patro Invest sp. z o.o. 6 154 500 (-5 725 294) 68,38 (2,38) 6 154 500 (-5 725 294) 68,38 (2,38) 2017-02-21
DAMF Invest SA przez Patro Invest sp. z o.o. 11 879 794 66,00 11 879 794 66,00 2017-01-12
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 1 827 990 10,16 1 827 990 10,16 2016-12-19
Ogółem 18 000 000 (7 230 500) 0 18 000 000 (7 230 500) 0 2016-12-19
DAMF Invest SA 11 879 794 (6 110 679) 66,00 (12,44) 11 879 794 (6 110 679) 66,00 (12,44) 2016-12-19
DAMF Invest SA WZA 5 769 115 53,56 (21,51) 5 769 115 53,56 (21,51) 2015-12-21
DAMF Invest SA WZA 5 769 115 (4 270) 32,05 (-21,47) 5 769 115 (4 270) 32,05 (-21,47) 2015-12-21
DAMF Invest SA 5 764 845 (106 787) 53,52 (0,99) 5 764 845 (106 787) 53,52 (0,99) 2015-06-29
DAMF Invest SA 5 658 058 (-22 066 477) 52,53 (-3,50) 5 658 058 (-22 066 477) 52,53 (-11,82) 2015-02-12
Ogółem 10 769 500 (-1 600 000) 0 10 769 500 (-1 600 000) 0 2015-02-06
Investment Friends SE 0 (-6 400 000) 0,00 (-12,93) 0 (-6 400 000) 0,00 (-12,93) 2015-02-06
Ogółem 12 369 500 (-37 108 500) 0 12 369 500 (-37 108 500) 0 2014-11-18
DAMF Invest SA 27 724 535 (20 793 401) 56,03 27 724 535 (20 793 401) 64,35 2014-10-02
DAMF Invest SA 6 931 134 56,03 (-8,32) 6 931 134 64,35 2014-10-02
DAMF Invest SA 6 931 134 (-19 930 981) 64,35 (10,06) 6 931 134 (-19 930 981) 64,35 (2,00) 2014-10-02
DAMF Invest SA 26 862 115 (518 287) 54,29 (1,05) 26 862 115 (518 287) 62,35 (1,20) 2014-09-29
DAMF Invest SA 26 343 828 (673 876) 53,24 (1,36) 26 343 828 (673 876) 61,15 (1,57) 2014-09-26
DAMF Invest SA 25 669 952 (-11 486 868) 51,88 (-23,21) 25 669 952 (-11 486 868) 59,58 (-26,67) 2014-09-24
DAMF Invest SA 37 156 820 (850 000) 75,09 (1,72) 37 156 820 (850 000) 86,25 (1,97) 2014-09-01
DAMF Invest SA 36 306 820 (750 000) 73,37 (1,51) 36 306 820 (750 000) 84,28 (12,42) 2014-08-28
Investment Friends SE 6 400 000 (4 800 000) 12,93 6 400 000 (4 800 000) 12,93 (-13,87) 2014-07-24
Investment Friends SE 1 600 000 12,93 1 600 000 26,80 2014-07-24
IFEA sp. z o.o. poprzez DAMF Invest SA 423 645 (-6 687 719) 0,85 (-71,01) 423 645 (-6 687 719) 0,85 (-71,01) 2014-07-23
DAMF Invest SA 35 556 820 71,86 35 556 820 71,86 (-10,68) 2014-07-23
DAMF Invest SA 35 556 820 (26 467 591) 71,86 (-19,14) 35 556 820 (26 467 591) 82,54 (-8,46) 2014-07-23
Ogółem 49 478 000 (39 582 400) 0 49 478 000 (39 582 400) 0 2014-07-03
IFEA sp. z o.o. poprzez DAMF Invest SA 7 111 364 71,86 (0,87) 7 111 364 71,86 (0,87) 2014-05-15
IFEA sp. z o.o. poprzez DAMF Invest SA i Sky–Tech sp. z o.o. 7 111 364 (-28 445 456) 70,99 (-0,87) 7 111 364 (-28 445 456) 70,99 (-0,87) 2014-05-15
IFEA sp. z o.o. poprzez DAMF Invest SA i Sky–Tech sp. z o.o. 35 556 820 (26 467 591) 71,86 (-19,99) 35 556 820 (26 467 591) 71,86 (-19,99) 2014-05-15
IFEA sp. z o.o. poprzez DAMF Invest SA 9 089 229 91,85 9 089 229 91,85 2014-05-14
DAMF Invest SA 9 089 229 91,00 (-0,85) 9 089 229 91,00 (-0,85) 2014-05-06
DAMF Invest SA 9 089 229 (-27 217 591) 91,85 (18,48) 9 089 229 (-27 217 591) 91,85 (7,57) 2014-05-06
UMT sp. z o.o. poprzez Sky-Tech sp. z o.o, 0 (-9 004 500) 0,00 (-90,99) 0 (-9 004 500) 0,00 (-90,99) 2014-04-30
Trzciński Marek 0 (-43 066) 0,00 (-0,43) 0 (-43 066) 0,00 (-0,43) 2014-04-30
UMT sp. z o.o. poprzez Sky-Tech sp. z o.o, 9 004 500 90,99 9 004 500 90,99 2014-04-14
Trzciński Marek 43 066 0,43 43 066 0,43 2014-04-09
Trzciński Marek 43 066 (-8 961 730) 0,43 (-90,56) 43 066 (-8 961 730) 0,43 (-90,56) 2014-04-09
Trzciński Marek wraz z UMT sp. z o.o. 9 004 796 (460 000) 90,99 (4,65) 9 004 796 (460 000) 90,99 (4,65) 2014-03-21
Trzcińska Urszula 0 (-450 000) 0,00 (-4,54) 0 (-450 000) 0,00 (-4,54) 2014-03-21
Trzciński Marek 8 544 796 (211 687) 86,34 (2,13) 8 544 796 (211 687) 86,34 (2,13) 2014-01-30
Trzciński Marek 8 333 109 (487 509) 84,21 (4,93) 8 333 109 (487 509) 84,21 (4,93) 2014-01-20
Trzcińska Urszula 450 000 4,54 (4,54) 450 000 4,54 (4,54) 2012-11-12
Trzciński Marek 7 845 600 (450 000) 79,28 (4,55) 7 845 600 (450 000) 79,28 (4,55) 2012-09-20
Trzcińska Urszula 0 (-450 000) 0,00 (-5,42) 0 (-450 000) 0,00 (-5,42) 2012-09-20
Ogółem 9 895 600 (1 600 000) 0 9 895 600 (1 600 000) 0 2007-05-28
Trzciński Marek 7 395 600 74,73 (-14,42) 7 395 600 74,73 (-14,42) 2006-12-14
Trzciński Marek 7 395 600 89,15 7 395 600 89,15 2006-12-14
Trzcińska Urszula 450 000 5,42 (0,88) 450 000 5,42 (0,88) 2006-12-14
Trzcińska Urszula 450 000 4,54 450 000 4,54 2006-12-14
Trzcińska Helena 450 000 5,42 (0,88) 450 000 5,42 (0,88) 2006-12-14
Trzcińska Helena 450 000 4,54 450 000 4,54 2006-12-14
Ogółem 8 295 600 0 8 295 600 0 2006-12-14
DAMF Invest SA 36 306 820 73,37 36 306 820 84,28 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.