1,5880 zł
1,15% 0,0180 zł
Idea Bank (IDA)

Akcjonariat - IDEABANK

Dane ogólne

Kapitalizacja: 124 502 345,828 Liczba dużych akcjonariuszy: 0
Liczba akcji: 78 401 981 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy:
Liczba głosów na WZA: 79 453 181 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 0,00%
Kapitał akcyjny: 156 803 962,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy:
Cena nominalna akcji: 2,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 0,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 100,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - założycielskie 1 051 200
2,00 1 051 200
2 102 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-07-11
seria L - subskrypcja prywatna 14 598 541
2,00 67 811 097
135 622 194,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-08-27
2015-04-29
seria K - subskrypcja prywatna 4 744 526
2,00 53 212 556
106 425 112,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-18
2015-04-29
seria J - subskrypcja prywatna 9 794 872
2,00 48 468 030
96 936 060,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-10-03
2015-04-29
seria I - subskrypcja prywatna 12 028 594
2,00 38 673 158
77 346 316,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-19
2015-04-29
seria H - subskrypcja prywatna 8 385 967
2,00 26 644 564
53 289 128,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-21
2015-04-29
seria G - subskrypcja prywatna 8 385 968
2,00 18 258 597
36 517 194,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-05
2015-04-29
seria F - założycielskie 1 071 429
2,00 9 872 629
19 745 258,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-07-11
2015-04-29
przymusowa restrukturyzacja umorzenie instrumentów kapitałowych, przeniesienie przedsiębiorstwa do Banku Pekao SA

KDPW:
KRS:
GPW:
2020-12-31
2021-09-09
2020-12-31
seria B - założycielskie 2 500 000
2,00 3 551 200
7 102 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-07-11
2015-04-29
seria C - założycielskie 1 250 000
2,00 4 801 200
9 602 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-07-11
2015-04-29
seria D - założycielskie 2 500 000
2,00 7 301 200
14 602 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-07-11
2015-04-29
seria E - założycielskie 1 500 000
2,00 8 801 200
17 602 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-07-11
2015-04-29
seria M - subskrypcja publiczna 2014-07-12 10 590 884
254 181 216,00
2,00 24,00 78 401 981
156 803 962,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-03-13
2015-04-17
2015-04-29
seria N - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2015-01-28 138 000
2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria O - prawo poboru 1:1 zawieszona 2020-07-07 75 000 000
2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria O - subskrypcja prywatna 2020-10-20 50 000 000
100 000 000,00
2,00 2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria P - subskrypcja zamknięta z prawem poboru 2020-10-20 75 000 000
2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Czarnecki Leszek bezpośrednio, poprzez Getin Holding SA i Getin Noble Bank SA; ZWZ 0 (-7 717 725) 0,00 (-9,84) 0 (-7 717 725) 0,00 (-9,71) 2020-12-31
TFI PZU SA portfele 724 688 (-679 117) 0,92 (-0,87) 724 688 (-679 117) 0,91 (-0,85) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 963 367 (-990 420) 1,22 (-1,27) 963 367 (-990 420) 1,21 (-1,24) 2018-06-30
Altus SA portfele 178 374 (20 982) 0,22 (0,02) 178 374 (20 982) 0,22 (0,03) 2018-06-30
Getin Holding SA 0 (-42 677 443) 0,00 (-54,43) 0 (-43 731 031) 0,00 (-55,04) 2018-04-23
LC Corp BV 1 794 103 (-3 040 075) 2,28 (-3,88) 1 794 103 (-3 040 075) 2,25 (-3,83) 2018-03-20
TFI PZU SA portfele 1 403 805 1,79 1 403 805 1,76 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 1 953 787 2,49 1 953 787 2,45 2017-12-31
Altus SA portfele 157 392 0,20 157 392 0,19 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 13 196 0,01 13 196 0,01 2017-12-31
LC Corp BV 4 834 178 6,16 4 834 178 6,08 2017-06-30
Getin Holding SA 42 677 443 54,43 43 731 031 (1 053 588) 55,04 (1,33) 2017-06-30
Getin Holding SA 42 677 443 (-3 034 972) 54,43 (-3,87) 42 677 443 (-4 086 172) 53,71 (-5,14) 2017-06-30
Czarnecki Leszek 7 717 725 9,84 7 717 725 (2 821) 9,71 2017-06-30
Czarnecki Leszek 7 717 725 (-54 583 393) 9,84 (-69,62) 7 714 904 (-55 637 414) 9,71 (-70,02) 2017-06-30
Czarnecki Leszek wraz z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o. 62 301 118 79,46 63 352 318 79,73 2016-12-15
Czarnecki Leszek wraz z Getin Holding SA, LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o. 62 301 118 79,46 63 352 318 (1 051 200) 79,73 (1,32) 2015-11-26
Czarnecki Leszek wraz z Getin Holding SA, LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o. 62 301 118 (55 526 789) 79,46 (69,47) 62 301 118 (55 526 789) 78,41 (68,58) 2015-04-29
Getin Holding SA 45 712 415 (4 166 666) 58,30 (-2,96) 46 763 615 (5 217 866) 58,85 (-1,48) 2015-04-15
Getin Holding SA 41 545 749 61,26 41 545 749 (-1 051 200) 60,33 (-1,52) 2015-03-19
Getin Holding SA 41 545 749 61,26 (8,27) 42 596 949 61,85 (8,24) 2015-03-19
Getin Holding SA 41 545 749 52,99 42 596 949 53,61 2015-03-19
Develia SA 6 774 329 9,99 (1,35) 6 774 329 9,83 (1,31) 2015-03-13
Develia SA 6 774 329 8,64 6 774 329 8,52 2015-03-13
Czarnecki Leszek 6 774 329 9,99 (1,35) 6 774 329 9,83 (1,31) 2015-03-13
Czarnecki Leszek 6 774 329 8,64 6 774 329 8,52 2015-03-13

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.