11,7000 zł
-2,50% -0,3000 zł
i2 Development SA (I2D)

Komunikaty spółki - I2DEV

I2 Development Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i2 Development S.A. w dniu 29 czerwca 2020 r.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i2 Development S.A. w dniu 29 czerwca 2020
Nabycie obligacji własnych w celu umorzenia
Opinia Rady Nadzorczej i2 Development S.A. dotycząca sposobu podziału zysku za 2019 rok
Uchwała Zarządu i2 Development S.A. w przedmiocie rozliczenia części wyemitowanych obligacji serii J
Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i2 Development S.A. wraz z projektami uchwał
Nabycie obligacji własnych w celu umorzenia
Zawiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta
Nabycie obligacji własnych w celu umorzenia
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i2 Development S.A. wraz z projektami uchwał
Rekomendacja Zarządu i2 Development S.A. dotycząca podziału zysku za 2019 rok
Zmiana warunków emisji obligacji serii I
Wybór nowego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Nabycie obligacji własnych w celu umorzenia
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.