18,3000 zł
1,67% 0,3000 zł
HM Inwest S.A. (HMI)

Komunikaty spółki - HMINWEST

Podpisanie przez spółkę zależną umowy o kredyt odnawialny
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ HM Inwest S.A. w dniu 07.07.2021 r.
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HM Inwest S.A. w dniu 07.07.2021 r.
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Getin Noble Bank
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HM INWEST S.A. i projekty uchwał Walnego Zgromadzenia
Wyniki finansowe
Nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Podpisanie umowy przedwstępnej na zakup nieruchomości
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zawarcie istotnej umowy
Nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Zawarcie istotnej umowy
Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej Nowa Łacina 6 sp. z o.o. i wniesienie aportu
Podpisanie przez spółkę zależną umowy o kredyt odnawialny
HMINWEST 1,67% 18,30
2021-07-23 14:35:15

Kalendarium

  • Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.