41,8000 zł
5,56% 2,2000 zł
HM Inwest S.A. (HMI)

Komunikaty spółki - HMINWEST

Wcześniejszy częściowy wykup obligacji serii E
Wyniki finansowe
Wcześniejszy wykup obligacji serii F
Podpisanie umowy o kredyt obrotowy
Wyniki finansowe
Sprzedaż nieruchomości w Poznaniu do spółki celowej
Nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Podpisanie warunkowej umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Korekta zawiadomienia w trybie ustawy o ofercie publicznej przez znaczącego akcjonariusza
Określenie ostatecznej ceny sprzedaży udziałów HM Factory Sp. z o.o.
Powołanie Członka Rady Nadzorczej
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ HM Inwest S.A. w dniu 20.06.2023 r.
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HM Inwest S.A. w dniu 20.06.2023 r.
Przedterminowa całkowita spłata kredytu Korporacyjnej Linii Kredytowej z Getin Noble Bank S.A.
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.