11,5000 zł
5,50% 0,6000 zł
HM Inwest S.A. (HMI)

Komunikaty spółki - HMINWEST

Wyniki finansowe
Podpisanie umowy inwestycyjnej z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. oraz ARP Prefabrykacja Sp. z o.o.
Powołanie Członków Rady Nadzorczej
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ HM Inwest S.A. w dniu 17.06.2020 r.
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HM Inwest S.A. w dniu 17.06.2020 r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Informacja o korekcie skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu rocznego za rok 2019
Korekta informacji uzyskanej w trybie art. 69 ustawy o ofercie
Zbycie akcji przez osobę blisko związaną
Zbycie akcji przez akcjonariusza posiadającego znaczny pakiet akcji
Nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Przekroczenie progu 10% akcji przez akcjonariusza
Wyniki finansowe
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HM INWEST S.A. i projekty uchwał Walnego Zgromadzenia
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.