0,0700 zł
0,00% 0,0000 zł
Gant Development SA (GNT)

Akcjonariat - GANT

Dane ogólne

Kapitalizacja: 2 207 947 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 31 542 100 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 292 500
Liczba głosów na WZA: 33 942 100 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10,44%
Kapitał akcyjny: 31 542 100,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 292 500
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9,70%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 89,56%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Szymański, Karol Maciej 3 292 500 (10,43%) 3 292 500 (9,70%) 2014-10-22 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2015-05-25
obniżenie kapitału -12 000
0,00
1,00 0,00 16 117 900
16 117 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-04-28
podwyższenie kapitału seria N 3 223 580
0,00
1,00 0,00 19 341 480
19 341 480,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-04-28
podwyższenie kapitału seria C 1 950 000
0,00
1,00 0,00 22 070 000
22 070 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-01-09
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria U 3 757 563
0,00
1,00 0,00 25 827 563
25 827 563,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-06-05
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria U 5 742 437
0,00
1,00 0,00 31 570 000
31 570 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-08-13
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria U 80 130
0,00
1,00 0,00 33 027 563
33 027 563,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2013-07-01
obniżenie kapitału umorzenie akcji -27 900
0,00
1,00 0,00 31 542 100
31 542 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-11-07
ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-01-02
zmiana firmy z Gant SA na Gant Development SA 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-02-07
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1995-11-28 6 000
100,00 6 000
600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-08-14
1996-08-30
split 1:100 1996-09-18
1,00 600 000
600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - subskrypcja prywatna 1996-09-18 1 800 000
1 800 000,00
1,00 1,00 2 400 000
2 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-08-14
1996-11-20
1998-12-02
seria C - publiczna subkrypcja emisja nie doszła do skutku 1996-11-29 1 300 000
10 400 000,00
1,00 8,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-08-14

seria C - publiczna subkrypcja 1998-03-02 422 050
2 025 840,00
1,00 4,80 2 822 050
2 822 050,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-05-28
1998-07-29
1998-12-02
umorzenie akcji 2003-06-26 -381 712
0,00
1,00 0,00 2 440 338
2 440 338,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-12-19
seria E - oferta menedżerska 2005-12-14 778 986
0,00
1,00 0,00 8 100 000
8 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-06-28
seria D - prawo poboru 1:2 2005-12-14 4 880 676
9 761 352,00
1,00 2,00 7 321 014
7 321 014,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-03-31
2006-06-09
2006-07-17
seria F - Karol Antkowiak i Mirosław Bieliński za udziały w Gant74 Sp. z o.o. 2006-09-18 1 061 182
0,00
1,00 0,00 9 161 182
9 161 182,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-12-06
2007-07-09
seria G - Mostostal-Export-Dom sp. z o.o. za udziały w Budopol-Wrocław SA 2006-12-05 1 500 000
26 055 000,00
1,00 17,37 10 661 182
10 661 182,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-02-07
2007-07-09
seria H - Leszek Koprowicz za udziały w Kąty-1 sp. z o.o. 2006-12-05 300 000
5 598 000,00
1,00 18,66 10 961 182
10 961 182,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-02-07
seria J - subskrypcja publiczna 2007-01-16 1 912 818
172 153 620,00
1,00 90,00 13 674 000
13 674 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I -Dariusz Małaszkiewicz, Henryk Feliks i Karol Antkowiak 2007-01-16 800 000
0,00
1,00 0,00 11 761 182
11 761 182,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-03-30
2007-02-07
2010-03-30
seria K - Bogusław Zieliński i Mirosław Bieliński 2007-02-15 526 000
21 040 000,00
1,00 40,00 14 200 000
14 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-06-04
2007-07-09
seria M 2007-11-13 1 129 900
84 742 500,00
1,00 75,00 15 329 900
15 329 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-09-03
2008-10-31
2009-03-09
seria O2 - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2009-10-13 259 260
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria O1 - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2009-10-13 259 260
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


umorzenie akcji przeniesienie akcji na kapitał zapasowy 2009-10-19 -12 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria N - prawo poboru 5:1 2009-10-19 3 223 580
48 353 700,00
1,00 15,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria P - subskrypcja prywatna 2009-11-09 800 000
0,00
1,00 0,00 16 129 900
16 129 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-03-30
2009-11-30
2010-03-30
seria S - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii ZA 2010-07-31 2 000 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria R - subskrypcja prywatna asymilacja akcji serii N i R z akcjami serii B 2010-07-31 1 158 473
27 849 690,92
1,00 24,04 20 499 953
20 499 953,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-09-30
2010-08-31
2010-10-12
obniżenie kapitału umorzenie akcji własnych serii B 2012-06-22 -379 953
0,00
1,00 0,00 20 120 000
20 120 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-10-23
2012-08-06
seria T - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii ZB 2013-01-31 4 000 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji serii B 2013-04-03 -27 900
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria U - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii U1 2013-04-18 9 500 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Quileron Managament Ltd. 600 000 (-900 000) 1,90 (-2,85) 600 000 (-900 000) 1,76 (-2,65) 2014-11-06
PTBS Pomorska sp. z o.o. 2 214 743 7,02 (7,02) 2 214 743 6,52 (6,52) 2014-10-21
PTBS Pomorska sp. z o.o. 0 (-1 853 459) 0,00 (-5,87) 0 (-1 853 459) 0,00 (-5,46) 2014-09-26
Senthusco Managament Ltd. na NWZ 1 500 000 4,75 1 500 000 4,41 2014-07-22
Quileron Managament Ltd. na NWZ 1 500 000 4,75 1 500 000 4,41 2014-07-22
PTBS Pomorska sp. z o.o. 1 853 459 5,87 1 853 459 5,46 2014-06-06
Antkowiak Karol 440 000 (-462 000) 1,39 (-1,16) 440 000 (-462 000) 1,29 (-1,10) 2014-06-04
Starhedge SA 882 480 (-1 587 239) 2,79 (-4,20) 882 480 (-1 587 239) 2,60 (-3,95) 2014-04-28
Starhedge SA 2 469 719 6,99 (-0,83) 2 469 719 6,55 (-0,72) 2014-04-04
Starhedge SA 2 469 719 7,82 2 469 719 7,27 2014-04-04
Konopka Janusz 0 (-207 959) 0,00 (-0,58) 0 (-207 959) 0,00 (-0,55) 2013-10-03
Antkowiak Karol 902 000 2,55 (-0,30) 902 000 2,39 (-0,26) 2013-09-27
Antkowiak Karol 902 000 (-100 000) 2,85 (0,02) 902 000 (-1 948 000) 2,65 (-4,90) 2013-09-27
Central Fund of Immovables sp. z o.o. 1 633 000 (-2 675 496) 5,17 (-7,02) 1 633 000 (-2 675 496) 4,81 (-6,61) 2013-09-24
Central Fund of Immovables sp. z o.o. 4 308 496 (2 675 496) 12,19 (7,57) 4 308 496 (2 675 496) 11,42 (7,09) 2013-09-24
Central Fund of Immovables sp. z o.o. 1 633 000 (-2 472 010) 4,62 (-6,99) 1 633 000 (-2 472 010) 4,33 (-6,55) 2013-09-24
Antkowiak Karol 1 002 000 (-430 000) 2,83 (-1,51) 2 850 000 (1 418 000) 7,55 (3,50) 2013-08-23
Central Fund of Immovables sp. z o.o. 4 105 010 (142 000) 11,61 (0,40) 4 105 010 (142 000) 10,88 (0,37) 2013-08-14
Central Fund of Immovables sp. z o.o. 3 963 010 (235 000) 11,21 (0,66) 3 963 010 (235 000) 10,51 (0,63) 2013-07-30
Central Fund of Immovables sp. z o.o. 3 728 010 (250 000) 10,55 (0,02) 3 728 010 (250 000) 9,88 (0,06) 2013-07-19
Buchajska Agnieszka wraz podmiotami powiązaniami Ipnihome Ltd. i Renale Managment Ltd. 1 261 855 3,57 (0,58) 1 261 855 3,34 (0,35) 2013-07-12
Buchajska Agnieszka wraz podmiotami powiązaniami Ipnihome Ltd. i Renale Managment Ltd. 1 261 855 (-1 047 840) 2,99 (-5,95) 1 261 855 (-1 047 840) 2,99 (-5,20) 2013-07-12
Ogółem 35 327 563 (2 300 000) 0 37 727 563 (2 300 000) 0 2013-07-11
Ogółem 33 027 563 (80 130) 0 35 427 563 (80 130) 0 2013-07-01
Central Fund of Immovables sp. z o.o. 3 478 010 10,53 (0,69) 3 478 010 9,82 (0,60) 2013-06-28
Central Fund of Immovables sp. z o.o. 3 478 010 9,84 3 478 010 9,22 2013-06-28
Ogółem 32 947 433 (7 119 870) 0 35 347 433 (7 119 870) 0 2013-06-20
Antkowiak Karol 1 432 000 4,34 (0,01) 1 432 000 4,05 (0,01) 2013-06-11
Antkowiak Karol 1 432 000 4,33 (0,28) 1 432 000 4,04 (0,25) 2013-06-11
Antkowiak Karol 1 432 000 (-313 881) 4,05 (-2,70) 1 432 000 (-313 881) 3,79 (-2,40) 2013-06-11
Ipopema TFI SA poprzez Kantor sp. z o.o. Gant SKA i IPO28 sp. z o.o. SPV Support 2 SKA 741 362 (-500 000) 2,87 (-1,93) 741 362 (-500 000) 2,62 (-1,78) 2013-06-07
Ogółem 25 827 563 (3 757 563) 0 28 227 563 (3 757 563) 0 2013-06-05
Buchajska Agnieszka wraz podmiotami powiązaniami Ipnihome Ltd. i Renale Managment Ltd. 2 309 695 8,94 (1,93) 2 309 695 8,19 (1,66) 2013-06-05
Buchajska Agnieszka wraz podmiotami powiązaniami Ipnihome Ltd. i Renale Managment Ltd. 2 309 695 7,01 (0,02) 2 309 695 6,53 (0,01) 2013-06-05
Buchajska Agnieszka wraz podmiotami powiązaniami Ipnihome Ltd. i Renale Managment Ltd. 2 309 695 6,99 (0,46) 2 309 695 6,52 (0,40) 2013-06-05
Buchajska Agnieszka wraz podmiotami powiązaniami Ipnihome Ltd. i Renale Managment Ltd. 2 309 695 6,53 2 309 695 6,12 2013-06-05
Ipopema TFI SA poprzez Kantor sp. z o.o. Gant SKA i IPO28 sp. z o.o. SPV Support 2 SKA 1 241 362 (-193 590) 4,80 (-1,70) 1 241 362 (-193 590) 4,40 (-1,47) 2013-06-04
Antkowiak Karol 1 745 881 6,75 (1,46) 1 745 881 6,19 (1,25) 2013-03-27
Antkowiak Karol 1 745 881 5,29 (-2,62) 1 745 881 4,94 (-2,20) 2013-03-27
Antkowiak Karol 1 745 881 (-49 490) 7,91 (-1,01) 1 745 881 (-49 490) 7,14 (-0,84) 2013-03-27
Ipopema TFI SA poprzez Kantor sp. z o.o. Gant SKA i IPO28 sp. z o.o. SPV Support 2 SKA 1 434 952 6,50 (0,95) 1 434 952 5,87 (0,79) 2013-03-22
Ipopema TFI SA poprzez Kantor sp. z o.o. Gant SKA i IPO28 sp. z o.o. SPV Support 2 SKA 1 434 952 (-1 326 962) 5,55 (-6,96) 1 434 952 (-1 326 962) 5,08 (-6,21) 2013-03-22
Ipopema TFI SA poprzez Kantor sp. z o.o. Gant SKA i IPO28 sp. z o.o. SPV Support 2 SKA 2 761 914 (-1 061 900) 12,51 (-6,14) 2 761 914 (-1 061 900) 11,29 (-5,68) 2013-03-18
Futureal 2 Global Euro Szarmaztatott Befektetesi Alap 0 0,00 0 0,00 2013-03-18
Futureal 2 Global Euro Szarmaztatott Befektetesi Alap 0 (-1 250 000) 0,00 (-5,66) 0 (-1 250 000) 0,00 (-5,11) 2013-03-18
Siemieniuk Adam 21 000 0,00 (-0,10) 21 000 0,00 (-0,09) 2013-03-01
Szornak Andrzej 7 400 0,00 (-0,03) 7 400 0,00 (-0,03) 2013-02-28
Futureal 2 Global Euro Szarmaztatott Befektetesi Alap 1 250 000 5,66 1 250 000 5,11 2013-01-17
Ogółem 22 070 000 (1 950 000) 0 24 470 000 (1 950 000) 0 2013-01-09
Bieliński Mirosław wraz z Velazquez Investment S.a.r.l. 1 103 399 4,99 (0,72) 1 103 399 4,51 (0,60) 2012-12-20
Bieliński Mirosław wraz z Velazquez Investment S.a.r.l. 1 103 399 4,27 (0,93) 1 103 399 3,91 (0,79) 2012-12-20
Bieliński Mirosław wraz z Velazquez Investment S.a.r.l. 1 103 399 3,34 1 103 399 3,12 (0,01) 2012-12-20
Bieliński Mirosław wraz z Velazquez Investment S.a.r.l. 1 103 399 3,34 (0,22) 1 103 399 3,11 (0,19) 2012-12-20
Bieliński Mirosław wraz z Velazquez Investment S.a.r.l. 1 103 399 3,12 (-0,37) 1 103 399 2,92 (-0,33) 2012-12-20
Bieliński Mirosław wraz z Velazquez Investment S.a.r.l. 1 103 399 3,49 (-1,99) 1 103 399 3,25 (-1,65) 2012-12-20
Bieliński Mirosław wraz z Velazquez Investment S.a.r.l. 1 103 399 (-422 630) 5,48 (-2,10) 1 103 399 (-422 630) 4,90 (-1,88) 2012-12-20
Szornak Andrzej 7 400 0,03 7 400 0,03 2012-11-30
Szornak Andrzej 7 400 0,03 7 400 0,03 2012-11-30
Zaremba-Śmietański, Adam poprzez Geo, Mieszkanie i Dom sp. z o.o. 1 066 519 (-64 048) 5,30 (-0,31) 1 066 519 (-64 048) 4,74 (-0,28) 2012-11-29
Siemieniuk Adam 21 000 0,10 (0,01) 21 000 0,09 (0,01) 2012-11-29
Siemieniuk Adam 21 000 (4 000) 0,09 (0,01) 21 000 (4 000) 0,08 (0,01) 2012-11-29
Zaremba-Śmietański, Adam poprzez Geo, Mieszkanie i Dom sp. z o.o. 1 130 567 (-14 589) 5,61 (-0,08) 1 130 567 (-14 589) 5,02 (-0,06) 2012-11-28
Dudek Tomasz 6 200 0,01 6 200 0,01 2012-11-26
Dudek Tomasz 6 200 0,01 6 200 0,01 2012-11-26
Dudek Tomasz 6 200 0,01 6 200 0,01 2012-11-26
Dudek Tomasz 6 200 0,01 (-0,02) 6 200 0,01 (-0,01) 2012-11-26
Dudek Tomasz 6 200 0,03 (0,01) 6 200 0,02 2012-11-26
Dudek Tomasz 6 200 0,02 6 200 0,02 2012-11-26
Dudek Tomasz 6 200 (2 300) 0,02 (0,01) 6 200 (2 300) 0,02 (0,01) 2012-11-26
Antkowiak Karol 1 795 371 8,92 (0,79) 1 795 371 7,98 (0,64) 2012-11-23
Antkowiak Karol 1 795 371 (33 500) 8,13 (-0,62) 1 795 371 (-1 814 500) 7,34 (-8,70) 2012-11-23
Konopka Janusz 207 959 0,58 (-0,45) 207 959 0,55 (-0,37) 2012-11-22
Konopka Janusz 207 959 1,03 (0,09) 207 959 0,92 (0,07) 2012-11-22
Konopka Janusz 207 959 0,94 (0,14) 207 959 0,85 (0,12) 2012-11-22
Konopka Janusz 207 959 0,80 (0,17) 207 959 0,73 (0,15) 2012-11-22
Konopka Janusz 207 959 0,63 (0,01) 207 959 0,58 2012-11-22
Konopka Janusz 207 959 (850) 0,62 (-0,40) 207 959 (850) 0,58 (-0,34) 2012-11-22
Antkowiak Karol 1 761 871 (33 500) 8,75 (0,16) 3 609 871 (33 500) 16,04 (0,14) 2012-11-21
Konopka Janusz 207 109 (1 613) 1,02 207 109 (1 613) 0,92 (0,01) 2012-11-14
Antkowiak Karol 1 728 371 (43 350) 8,59 (0,22) 3 576 371 (43 350) 15,90 (0,20) 2012-11-14
Antkowiak Karol 1 685 021 (100 000) 8,37 (0,50) 3 533 021 (100 000) 15,70 (0,44) 2012-11-12
Bieliński Mirosław wraz z Velazquez Investment S.a.r.l. 1 526 029 (-1 170 255) 7,58 (-5,42) 1 526 029 (-1 170 255) 6,78 (-4,22) 2012-10-25
Konopka Janusz 205 496 (5 000) 1,02 (0,03) 205 496 (5 000) 0,91 (0,02) 2012-09-14
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej 27 900 0,07 (0,07) 27 900 0,07 (0,07) 2012-09-10
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej 0 (-27 900) 0,00 (-0,13) 0 (-27 900) 0,00 (-0,12) 2012-09-10
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej 27 900 0,13 (0,01) 27 900 0,12 (0,01) 2012-09-10
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej 27 900 0,12 (0,02) 27 900 0,11 (0,02) 2012-09-10
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej 27 900 0,10 (0,02) 27 900 0,09 (0,02) 2012-09-10
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej 27 900 (3 800) 0,08 (-0,03) 27 900 (3 800) 0,07 (-0,03) 2012-09-10
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej 24 100 (4 500) 0,11 (0,02) 24 100 (4 500) 0,10 (0,02) 2012-09-07
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej 19 600 (5 800) 0,09 (0,03) 19 600 (5 800) 0,08 (0,02) 2012-09-06
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej 13 800 (6 000) 0,06 (0,03) 13 800 (6 000) 0,06 (0,03) 2012-09-05
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej 7 800 (4 300) 0,03 (0,02) 7 800 (4 300) 0,03 (0,02) 2012-09-04
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej 3 500 0,01 (0,01) 3 500 0,01 (0,01) 2012-09-03
Antkowiak Karol 1 585 021 (-13 805) 7,87 (-0,07) 3 433 021 (-13 805) 15,26 (-0,04) 2012-08-31
Dudek Tomasz 3 900 0,01 3 900 0,01 2012-08-14
Ipopema TFI SA wraz z Kantor Sp. z o.o. GANT SKA 3 823 814 18,65 (-0,35) 3 823 814 16,97 2012-08-07
Ipopema TFI SA wraz z Kantor Sp. z o.o. GANT SKA 3 823 814 19,00 (1,68) 3 823 814 16,97 (1,33) 2012-08-07
Ipopema TFI SA wraz z Kantor Sp. z o.o. GANT SKA 3 823 814 (139 965) 17,32 (0,63) 3 823 814 (139 965) 15,64 (0,57) 2012-08-07
Ipopema TFI SA poprzez Kantor sp. z o.o. Gant SKA i IPO28 sp. z o.o. SPV Support 2 SKA 3 683 849 (360 035) 16,69 (0,48) 3 683 849 (360 035) 15,07 (0,32) 2012-08-07
Ogółem 20 120 000 (-379 953) 0 22 520 000 (-379 953) 0 2012-08-06
Ipopema TFI SA wraz z Kantor Sp. z o.o. GANT SKA 3 323 814 (497 732) 16,21 (3,21) 3 323 814 (497 732) 14,75 (2,76) 2012-08-06
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 0 0,00 0 0,00 2012-08-06
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 0 (-379 953) 0,00 (-1,85) 0 (-379 953) 0,00 (-1,68) 2012-08-06
Antkowiak Karol 1 598 826 7,94 (0,15) 3 446 826 15,30 2012-08-03
Antkowiak Karol 1 598 826 (-500 000) 7,79 (-2,44) 3 446 826 (-500 000) 15,30 (-2,17) 2012-08-03
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 379 953 (3 500) 1,85 (0,02) 379 953 (3 500) 1,68 (0,01) 2012-06-18
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 376 453 (1 322) 1,83 (0,01) 376 453 (1 322) 1,67 (0,01) 2012-06-15
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 375 131 (2 500) 1,82 (0,01) 375 131 (2 500) 1,66 (0,01) 2012-06-14
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 372 631 (2 400) 1,81 (0,01) 372 631 (2 400) 1,65 (0,01) 2012-06-13
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 370 231 (-27 400) 1,80 (-0,13) 370 231 (-27 400) 1,64 (-0,12) 2012-06-12
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 397 631 (30 000) 1,93 (0,14) 397 631 (30 000) 1,76 (0,13) 2012-06-11
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 367 631 (2 650) 1,79 (0,01) 367 631 (2 650) 1,63 (0,02) 2012-06-11
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 364 981 (3 400) 1,78 (0,02) 364 981 (3 400) 1,61 (0,01) 2012-06-06
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 361 581 (2 500) 1,76 (0,01) 361 581 (2 500) 1,60 (0,01) 2012-06-05
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 359 081 (2 400) 1,75 (0,02) 359 081 (2 400) 1,59 (0,01) 2012-06-04
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 356 681 (2 400) 1,73 (0,01) 356 681 (2 400) 1,58 (0,01) 2012-06-01
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 354 281 (2 300) 1,72 (0,01) 354 281 (2 300) 1,57 (0,01) 2012-05-31
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 351 981 (2 400) 1,71 (0,01) 351 981 (2 400) 1,56 (0,01) 2012-05-30
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 349 581 (2 013) 1,70 (0,01) 349 581 (2 013) 1,55 (0,01) 2012-05-29
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 347 568 (2 300) 1,69 (0,01) 347 568 (2 300) 1,54 (0,01) 2012-05-28
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 345 268 (2 400) 1,68 (0,01) 345 268 (2 400) 1,53 (0,02) 2012-05-25
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 342 868 (2 350) 1,67 (0,01) 342 868 (2 350) 1,51 (0,01) 2012-05-24
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 340 518 (2 750) 1,66 (0,02) 340 518 (2 750) 1,50 (0,01) 2012-05-23
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 337 768 (2 300) 1,64 (0,01) 337 768 (2 300) 1,49 (0,01) 2012-05-22
Zaremba-Śmietański, Adam poprzez Geo, Mieszkanie i Dom sp. z o.o. 1 145 156 5,69 (0,11) 1 145 156 5,08 (0,01) 2012-05-21
Zaremba-Śmietański, Adam poprzez Geo, Mieszkanie i Dom sp. z o.o. 1 145 156 5,58 1 145 156 5,07 2012-05-21
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 335 468 (2 500) 1,63 (0,01) 335 468 (2 500) 1,48 (0,01) 2012-05-21
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 332 968 (2 500) 1,62 (0,01) 332 968 (2 500) 1,47 (0,01) 2012-05-18
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 330 468 (2 400) 1,61 (0,01) 330 468 (2 400) 1,46 (0,01) 2012-05-17
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 328 068 (2 350) 1,60 (0,02) 328 068 (2 350) 1,45 (0,01) 2012-05-16
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 325 718 (2 800) 1,58 (0,01) 325 718 (2 800) 1,44 (0,01) 2012-05-15
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 322 918 (2 850) 1,57 (0,01) 322 918 (2 850) 1,43 (0,02) 2012-05-14
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 320 068 (2 400) 1,56 (0,02) 320 068 (2 400) 1,41 (0,01) 2012-05-11
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 317 668 (2 200) 1,54 (0,01) 317 668 (2 200) 1,40 (0,01) 2012-05-10
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 315 468 (2 200) 1,53 (0,01) 315 468 (2 200) 1,39 (0,01) 2012-05-09
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 313 268 (2 600) 1,52 (0,01) 313 268 (2 600) 1,38 (0,01) 2012-05-08
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 310 668 (2 700) 1,51 (0,01) 310 668 (2 700) 1,37 (0,01) 2012-05-07
Antkowiak Karol 2 098 826 (100 000) 10,23 (0,48) 3 946 826 (100 000) 17,47 (0,53) 2012-04-27
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 307 968 (2 650) 1,50 (0,02) 307 968 (2 650) 1,36 (0,01) 2012-04-13
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 305 318 (2 500) 1,48 (0,01) 305 318 (2 500) 1,35 (0,01) 2012-04-12
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 302 818 (1 650) 1,47 (0,01) 302 818 (1 650) 1,34 (0,01) 2012-04-11
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 301 168 (1 865) 1,46 301 168 (1 865) 1,33 (0,01) 2012-04-10
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 299 303 (2 500) 1,46 (0,02) 299 303 (2 500) 1,32 (0,01) 2012-04-05
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 296 803 (2 500) 1,44 (0,01) 296 803 (2 500) 1,31 (0,01) 2012-04-04
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 294 303 (2 450) 1,43 (0,01) 294 303 (2 450) 1,30 (0,01) 2012-04-03
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 291 853 (2 450) 1,42 (0,01) 291 853 (2 450) 1,29 (0,02) 2012-04-02
Konopka Janusz 200 496 0,99 (0,02) 200 496 0,89 (0,01) 2012-03-20
Konopka Janusz 200 496 (5 000) 0,97 (0,02) 200 496 (5 000) 0,88 (0,02) 2012-03-20
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 289 403 (2 100) 1,41 (0,01) 289 403 (2 100) 1,27 2012-01-13
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 287 303 (2 600) 1,40 (0,02) 287 303 (2 600) 1,27 (0,02) 2012-01-12
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 284 703 (2 850) 1,38 (0,01) 284 703 (2 850) 1,25 (0,01) 2012-01-11
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 281 853 (3 000) 1,37 (0,01) 281 853 (3 000) 1,24 (0,01) 2012-01-10
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 278 853 (3 000) 1,36 (0,02) 278 853 (3 000) 1,23 (0,02) 2012-01-09
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 275 853 (3 000) 1,34 (0,01) 275 853 (3 000) 1,21 (0,01) 2012-01-05
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 272 853 (2 500) 1,33 (0,02) 272 853 (2 500) 1,20 (0,01) 2012-01-04
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 270 353 (3 050) 1,31 (0,01) 270 353 (3 050) 1,19 (0,01) 2012-01-03
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 267 303 (1 550) 1,30 (0,01) 267 303 (1 550) 1,18 (0,01) 2012-01-02
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 265 753 (3 000) 1,29 (0,01) 265 753 (3 000) 1,17 (0,01) 2011-12-30
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 262 753 (3 500) 1,28 (0,02) 262 753 (3 500) 1,16 (0,02) 2011-12-29
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 259 253 (2 935) 1,26 (0,01) 259 253 (2 935) 1,14 (0,01) 2011-12-28
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 256 318 (5 000) 1,25 (0,03) 256 318 (5 000) 1,13 (0,03) 2011-12-27
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 251 318 (5 000) 1,22 (0,02) 251 318 (5 000) 1,10 (0,02) 2011-12-23
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 246 318 (3 000) 1,20 (0,02) 246 318 (3 000) 1,08 (0,01) 2011-12-22
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 243 318 (6 600) 1,18 (0,03) 243 318 (6 600) 1,07 (0,03) 2011-12-21
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 236 718 (3 600) 1,15 (0,02) 236 718 (3 600) 1,04 (0,02) 2011-12-20
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 233 118 (4 100) 1,13 (0,02) 233 118 (4 100) 1,02 (0,02) 2011-12-19
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 229 018 (3 500) 1,11 (0,01) 229 018 (3 500) 1,00 (0,01) 2011-12-16
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 225 518 (4 000) 1,10 (0,02) 225 518 (4 000) 0,99 (0,02) 2011-12-15
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 221 518 (4 300) 1,08 (0,03) 221 518 (4 300) 0,97 (0,02) 2011-12-14
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 217 218 (3 300) 1,05 (0,01) 217 218 (3 300) 0,95 (0,01) 2011-12-13
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 213 918 (6 800) 1,04 (0,03) 213 918 (6 800) 0,94 (0,03) 2011-12-12
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 207 118 (2 300) 1,01 (0,02) 207 118 (2 300) 0,91 (0,01) 2011-12-09
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 204 818 (4 500) 0,99 (0,02) 204 818 (4 500) 0,90 (0,02) 2011-12-08
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 200 318 (3 170) 0,97 (0,01) 200 318 (3 170) 0,88 (0,02) 2011-12-07
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 197 148 (3 200) 0,96 (0,02) 197 148 (3 200) 0,86 (0,01) 2011-12-06
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 193 948 (3 500) 0,94 (0,02) 193 948 (3 500) 0,85 (0,02) 2011-12-05
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 190 448 (3 300) 0,92 (0,01) 190 448 (3 300) 0,83 (0,01) 2011-12-02
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 187 148 (8 200) 0,91 (0,04) 187 148 (8 200) 0,82 (0,04) 2011-12-01
Konopka Janusz 195 496 (105 396) 0,95 (0,52) 195 496 (105 396) 0,86 (0,47) 2011-11-30
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 178 948 (11 500) 0,87 (0,06) 178 948 (11 500) 0,78 (0,05) 2011-11-30
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 167 448 (6 000) 0,81 (0,03) 167 448 (6 000) 0,73 (0,03) 2011-11-29
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 161 448 (9 000) 0,78 (0,04) 161 448 (9 000) 0,70 (0,03) 2011-11-28
Kantor sp. z o.o. Gant SKA 1 198 308 5,00 (-0,84) 1 198 308 5,00 (-0,26) 2011-11-25
Kantor sp. z o.o. Gant SKA 1 198 308 5,84 1 198 308 5,26 (-0,01) 2011-11-25
Kantor sp. z o.o. Gant SKA 1 198 308 5,84 1 198 308 5,27 2011-11-25
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 152 448 (5 700) 0,74 (0,03) 152 448 (5 700) 0,67 (0,03) 2011-11-25
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 146 748 (4 500) 0,71 (0,02) 146 748 (4 500) 0,64 (0,02) 2011-11-24
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 142 248 (5 000) 0,69 (0,03) 142 248 (5 000) 0,62 (0,02) 2011-11-23
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 137 248 (4 500) 0,66 (0,02) 137 248 (4 500) 0,60 (0,02) 2011-11-22
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 132 748 (4 500) 0,64 (0,02) 132 748 (4 500) 0,58 (0,02) 2011-11-21
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 128 248 (7 000) 0,62 (0,03) 128 248 (7 000) 0,56 (0,03) 2011-11-18
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 121 248 (5 600) 0,59 (0,03) 121 248 (5 600) 0,53 (0,03) 2011-11-17
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 115 648 (4 500) 0,56 (0,02) 115 648 (4 500) 0,50 (0,02) 2011-11-16
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 111 148 (2 500) 0,54 (0,01) 111 148 (2 500) 0,48 (0,01) 2011-11-15
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 108 648 (5 500) 0,53 (0,03) 108 648 (5 500) 0,47 (0,02) 2011-11-14
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 103 148 (7 500) 0,50 (0,04) 103 148 (7 500) 0,45 (0,04) 2011-11-10
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 95 648 (2 700) 0,46 (0,01) 95 648 (2 700) 0,41 (0,01) 2011-11-09
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 92 948 (3 800) 0,45 (0,02) 92 948 (3 800) 0,40 (0,01) 2011-11-08
Siemieniuk Adam 17 000 0,08 17 000 0,07 2011-11-07
Siemieniuk Adam 17 000 (3 000) 0,08 (0,02) 17 000 (3 000) 0,07 (0,01) 2011-11-07
Ipopema TFI SA 2 826 082 13,00 2 826 082 11,99 (0,99) 2011-11-07
Ipopema TFI SA wraz z Kantor Sp. z o.o. GANT SKA 2 826 082 (566 238) 13,00 (-1,01) 2 826 082 (566 238) 11,00 (-1,20) 2011-11-07
Antkowiak Karol 1 998 826 (430 000) 9,75 (2,10) 3 846 826 (430 000) 16,94 (2,02) 2011-11-07
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 89 148 (2 500) 0,43 (0,01) 89 148 (2 500) 0,39 (0,02) 2011-10-21
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 86 648 (2 500) 0,42 (0,01) 86 648 (2 500) 0,37 (0,01) 2011-10-20
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 84 148 (2 200) 0,41 (0,02) 84 148 (2 200) 0,36 (0,01) 2011-10-19
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 81 948 (2 640) 0,39 (0,01) 81 948 (2 640) 0,35 (0,01) 2011-10-18
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 79 308 (2 200) 0,38 (0,01) 79 308 (2 200) 0,34 (0,01) 2011-10-17
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 77 108 (2 300) 0,37 (0,01) 77 108 (2 300) 0,33 (0,01) 2011-10-14
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 74 808 (1 400) 0,36 (0,01) 74 808 (1 400) 0,32 2011-10-13
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 73 408 (1 500) 0,35 73 408 (1 500) 0,32 (0,01) 2011-10-12
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 71 908 (3 000) 0,35 (0,02) 71 908 (3 000) 0,31 (0,01) 2011-10-11
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 68 908 (3 100) 0,33 (0,01) 68 908 (3 100) 0,30 (0,02) 2011-10-10
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 65 808 (3 500) 0,32 (0,02) 65 808 (3 500) 0,28 (0,01) 2011-10-07
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 62 308 (5 244) 0,30 (0,03) 62 308 (5 244) 0,27 (0,03) 2011-10-06
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 57 064 (4 950) 0,27 (0,02) 57 064 (4 950) 0,24 (0,02) 2011-10-05
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 52 114 (4 147) 0,25 (0,02) 52 114 (4 147) 0,22 (0,02) 2011-10-04
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 47 967 (5 095) 0,23 (0,03) 47 967 (5 095) 0,20 (0,02) 2011-10-03
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 42 872 (4 000) 0,20 (0,02) 42 872 (4 000) 0,18 (0,01) 2011-09-30
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 38 872 (3 950) 0,18 (0,01) 38 872 (3 950) 0,17 (0,02) 2011-09-29
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 34 922 (2 573) 0,17 (0,02) 34 922 (2 573) 0,15 (0,01) 2011-09-28
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 32 349 (3 750) 0,15 (0,02) 32 349 (3 750) 0,14 (0,02) 2011-09-27
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 28 599 (7 813) 0,13 (0,03) 28 599 (7 813) 0,12 (0,03) 2011-09-23
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 20 786 (4 200) 0,10 (0,02) 20 786 (4 200) 0,09 (0,02) 2011-09-22
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 16 586 (1 065) 0,08 (0,01) 16 586 (1 065) 0,07 (0,01) 2011-09-21
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 15 521 (1 627) 0,07 (0,01) 15 521 (1 627) 0,06 2011-09-20
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 13 894 (3 178) 0,06 (0,01) 13 894 (3 178) 0,06 (0,02) 2011-09-19
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 10 716 (4 216) 0,05 (0,02) 10 716 (4 216) 0,04 (0,02) 2011-09-15
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 6 500 0,03 (0,03) 6 500 (-5 500) 0,02 (-0,03) 2011-09-14
Konopka Janusz 90 100 (19 000) 0,43 (0,09) 90 100 (19 000) 0,39 (0,08) 2011-07-22
Brzeziński Krzysztof 1 280 0,00 1 280 0,00 2011-07-22
Brzeziński Krzysztof 1 280 0,00 1 280 0,00 2011-07-22
Brzeziński Krzysztof 1 280 0,00 1 280 0,00 2011-07-22
Brzeziński Krzysztof 1 280 0,00 1 280 0,00 2011-07-22
Brzeziński Krzysztof 1 280 0,00 1 280 0,00 2011-07-22
Brzeziński Krzysztof 1 280 0,00 1 280 0,00 2011-07-22
Brzeziński Krzysztof 1 280 0,00 1 280 0,00 2011-07-22
Brzeziński Krzysztof 1 280 0,00 1 280 0,00 2011-07-22
Brzeziński Krzysztof 1 280 0,00 1 280 0,00 2011-07-22
Siemieniuk Adam 14 000 (5 065) 0,06 (0,02) 14 000 (5 065) 0,06 (0,03) 2011-07-05
Siemieniuk Adam 8 935 (5 935) 0,04 (0,03) 8 935 (5 935) 0,03 (0,02) 2011-06-16
Siemieniuk Adam 3 000 0,01 3 000 0,01 2011-06-02
Bieliński Mirosław wraz z Velazquez Investment S.a.r.l. 2 696 284 13,00 (-0,15) 2 696 284 11,00 (-0,88) 2011-05-06
Bieliński Mirosław wraz z Velazquez Investment S.a.r.l. 2 696 284 13,15 (-0,25) 2 696 284 11,88 (-0,09) 2011-05-06
Bieliński Mirosław wraz z Velazquez Investment S.a.r.l. 2 696 284 13,40 (0,25) 2 696 284 11,97 (0,20) 2011-05-06
Antkowiak Karol 1 568 826 (3 500) 7,65 (0,02) 3 416 826 (3 500) 14,92 (0,02) 2011-04-04
Konopka Janusz 71 100 (5 000) 0,34 (0,02) 71 100 (5 000) 0,31 (0,03) 2011-03-30
Antkowiak Karol 1 565 326 (7 300) 7,63 (-0,42) 3 413 326 (7 300) 14,90 (-0,76) 2011-03-29
Konopka Janusz 66 100 (7 000) 0,32 (0,02) 66 100 (7 000) 0,28 (0,01) 2011-03-22
Jutkiewicz Marek przez Sadie Investments sp.zo.o. 1 092 487 5,00 (-0,32) 1 092 487 4,00 (-0,77) 2010-11-05
Jutkiewicz Marek przez Sadie Investments sp.zo.o. 1 092 487 5,32 1 092 487 4,77 2010-11-05
Bieliński Mirosław wraz z podmiotami zależnymi 2 696 284 (1 206 441) 13,15 (5,45) 2 696 284 (1 206 441) 11,77 (4,92) 2010-09-10
Velazquez Investment s.a.r.l. 2 157 113 10,52 (10,52) 2 157 113 9,41 (9,41) 2010-08-31
Velazquez Investment s.a.r.l. 0 0,00 0 0,00 2010-08-31
Ogółem 20 499 953 (1 158 473) 0 22 899 953 (1 158 473) 0 2010-08-31
Jutkiewicz Marek przez Sadie Investments sp.zo.o. 1 092 487 (-14 915) 5,32 (-0,40) 1 092 487 (-14 915) 4,77 (-0,32) 2010-08-31
Małaszkiewicz Dariusz 26 420 0,08 (-0,04) 26 420 0,07 (-0,04) 2010-08-27
Małaszkiewicz Dariusz 26 420 0,12 (-0,01) 26 420 0,11 2010-08-27
Małaszkiewicz Dariusz 26 420 0,13 (0,02) 26 420 0,11 (0,01) 2010-08-27
Małaszkiewicz Dariusz 26 420 0,11 (0,01) 26 420 0,10 (0,01) 2010-08-27
Małaszkiewicz Dariusz 26 420 0,10 (0,02) 26 420 0,09 (0,02) 2010-08-27
Małaszkiewicz Dariusz 26 420 0,08 26 420 0,07 2010-08-27
Małaszkiewicz Dariusz 26 420 0,08 (0,01) 26 420 0,07 2010-08-27
Małaszkiewicz Dariusz 26 420 (18 900) 0,07 (0,04) 26 420 (18 900) 0,07 (0,04) 2010-08-27
Jutkiewicz Marek przez Sadie Investments sp.zo.o. 1 107 402 5,72 (0,32) 1 107 402 5,09 (0,26) 2010-05-25
Jutkiewicz Marek przez Sadie Investments sp.zo.o. 1 107 402 5,40 1 107 402 4,83 2010-05-25
Małaszkiewicz Dariusz 7 520 0,03 7 520 0,03 2010-05-10
Małaszkiewicz Dariusz 7 520 (-79 200) 0,03 (-0,53) 7 520 (-396 000) 0,03 (-2,24) 2010-05-10
Konopka Janusz 59 100 0,30 (0,02) 59 100 0,27 (0,02) 2010-05-10
Konopka Janusz 59 100 (-97 800) 0,28 (-0,53) 59 100 (-97 800) 0,25 (-0,47) 2010-05-10
Antkowiak Karol 1 558 026 8,05 (0,45) 3 406 026 15,66 (0,79) 2010-05-10
Antkowiak Karol 1 558 026 (177 000) 7,60 (0,46) 3 406 026 (885 000) 14,87 (3,28) 2010-05-10
Feliks Henryk 17 133 0,00 (-0,10) 17 133 0,00 (-0,09) 2010-04-30
Ogółem 19 341 480 (3 211 580) 0 21 741 480 (3 211 580) 0 2010-04-28
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej 0 (-12 000) 0,00 (-0,08) 12 000 0,05 (-0,02) 2010-04-28
Ipopema TFI SA 2 259 844 14,01 (0,01) 2 259 844 12,20 (0,21) 2010-04-23
Ipopema TFI SA 2 259 844 14,00 (2,98) 2 259 844 11,99 (2,13) 2010-04-23
Ipopema TFI SA 2 259 844 (800 858) 11,02 (1,51) 2 259 844 (800 858) 9,86 (1,63) 2010-04-23
Antkowiak Karol 1 381 026 7,14 (-1,42) 2 521 026 11,59 (-2,02) 2010-04-21
Antkowiak Karol 1 381 026 (-500 000) 8,56 (-3,71) 2 521 026 (-500 000) 13,61 (-3,44) 2010-04-21
Feliks Henryk 17 133 0,10 (0,02) 17 133 0,09 (0,02) 2010-04-16
Feliks Henryk 17 133 (-367) 0,08 (-0,03) 17 133 (-367) 0,07 (-0,02) 2010-04-16
Bieliński Mirosław wraz z podmiotami zależnymi 1 489 843 7,70 (0,44) 1 489 843 6,85 (0,35) 2010-04-06
Bieliński Mirosław wraz z podmiotami zależnymi 1 489 843 7,26 (-1,97) 1 489 843 6,50 (-1,54) 2010-04-06
Bieliński Mirosław 1 489 843 (714 036) 9,23 (4,17) 1 489 843 (714 036) 8,04 (3,67) 2010-04-06
Ogółem 16 129 900 (800 000) 0 18 529 900 (800 000) 0 2009-11-30
Konopka Janusz 156 900 0,81 (-0,21) 156 900 0,72 (-0,16) 2009-11-09
Konopka Janusz 156 900 1,02 (0,05) 156 900 0,88 (0,04) 2009-11-09
Konopka Janusz 156 900 (152 900) 0,97 (0,95) 156 900 (152 900) 0,84 (0,82) 2009-11-09
Konopka Janusz 4 000 (2 000) 0,02 (0,01) 4 000 (2 000) 0,02 (0,01) 2009-09-23
Konopka Janusz 2 000 0,01 (0,01) 2 000 0,01 (0,01) 2009-09-21
Pioneer Pekao IM SA 882 575 5,75 (0,75) 882 575 4,98 (0,98) 2009-09-04
Pioneer Pekao IM SA 882 575 (-32 208) 5,00 (-0,96) 882 575 (-32 208) 4,00 (-1,16) 2009-09-04
Pioneer Pekao IM SA 914 783 (-235 217) 5,96 (-2,13) 914 783 (-235 217) 5,16 (-1,77) 2009-09-03
Bieliński Mirosław 775 807 (-231 421) 5,06 (-2,03) 775 807 (-231 421) 4,37 (-1,69) 2009-07-02
Feliks Henryk 17 500 0,11 (0,01) 17 500 0,09 2009-06-30
Feliks Henryk 17 500 0,10 (0,10) 17 500 0,09 (0,09) 2009-06-30
Antkowiak Karol 1 881 026 12,27 (0,61) 3 021 026 17,05 (0,74) 2009-06-25
Antkowiak Karol 1 881 026 (-130 000) 11,66 (-1,45) 3 021 026 (-130 000) 16,31 (-1,47) 2009-06-25
Małaszkiewicz Dariusz 86 720 0,56 (0,03) 403 520 2,27 (0,10) 2009-06-23
Małaszkiewicz Dariusz 86 720 0,53 (0,09) 403 520 2,17 (0,32) 2009-06-23
Małaszkiewicz Dariusz 86 720 (-7 700) 0,44 (-0,17) 403 520 (-7 700) 1,85 (-0,47) 2009-06-23
Motyka Mirosław 0 (-25) 0,00 0 (-25) 0,00 2009-05-25
Małaszkiewicz Dariusz 94 420 (-4 000) 0,61 (-0,03) 411 220 (-4 000) 2,32 (-0,02) 2009-05-21
Małaszkiewicz Dariusz 98 420 0,64 (0,64) 415 220 2,34 (2,34) 2009-05-20
Motyka Mirosław 25 0,00 25 0,00 2009-01-23
Ipopema TFI SA 1 458 986 9,51 (0,47) 1 458 986 8,23 (0,36) 2008-11-26
Ipopema TFI SA 1 458 986 (1 178 986) 9,04 (7,22) 1 458 986 (1 178 986) 7,87 (6,29) 2008-11-26
Antkowiak Karol 2 011 026 (-944 686) 13,11 (-6,17) 3 151 026 (-944 686) 17,78 (-5,33) 2008-11-25
Ipopema TFI SA 280 000 (-2 546 082) 1,82 (-11,96) 280 000 (-2 546 082) 1,58 (-10,76) 2008-11-24
Małaszkiewicz Dariusz 0 (-228 920) 0,00 (-1,61) 0 (-545 720) 0,00 (-3,28) 2008-11-14
Konopka Janusz 0 (-305 100) 0,00 (-2,14) 0 (-696 300) 0,00 (-4,19) 2008-11-14
Feliks Henryk 0 (-17 500) 0,00 (-0,19) 0 (-17 500) 0,00 (-0,15) 2008-11-14
Antkowiak Karol 2 955 712 (-6 600) 19,28 (-1,58) 4 095 712 (-6 600) 23,11 (-1,62) 2008-11-14
Ogółem 15 329 900 (1 129 900) 0 17 729 900 (1 129 900) 0 2008-10-31
Mostostal-Export-Dom sp. z o.o. 0 (-1 500 000) 0,00 (-10,56) 0 (-1 500 000) 0,00 (-9,04) 2008-10-30
Antkowiak Karol 2 962 312 (6 600) 20,86 (0,05) 4 102 312 (6 600) 24,73 (0,04) 2008-10-02
Pioneer Pekao IM SA 1 150 000 8,09 (0,59) 1 150 000 6,93 (0,44) 2008-08-20
Pioneer Pekao IM SA 1 150 000 (319 206) 7,50 (1,65) 1 150 000 (319 206) 6,49 (1,49) 2008-08-20
Antkowiak Karol 2 955 712 20,81 4 095 712 (492) 24,69 (0,02) 2008-08-20
Konopka Janusz 305 100 (2 000) 2,14 (0,01) 696 300 (2 000) 4,19 (0,01) 2008-07-24
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej 12 000 0,08 (0,01) 12 000 0,07 (0,01) 2008-07-22
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej 12 000 0,07 12 000 0,06 2008-07-22
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej 12 000 (2 000) 0,07 12 000 (2 000) 0,06 2008-07-22
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej 10 000 (2 000) 0,07 (0,02) 10 000 (2 000) 0,06 (0,02) 2008-07-15
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej 8 000 (2 000) 0,05 (0,01) 8 000 (2 000) 0,04 (0,01) 2008-07-11
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej 6 000 (2 000) 0,04 (0,02) 6 000 (2 000) 0,03 (0,01) 2008-07-10
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej 4 000 0,02 (0,02) 4 000 0,02 (0,02) 2008-07-07
Antkowiak Karol 2 955 712 (4 079) 20,81 (0,02) 4 095 220 (3 587) 24,67 (0,02) 2008-07-07
Antkowiak Karol 2 951 633 (3 011) 20,79 (0,03) 4 091 633 (3 011) 24,65 (0,02) 2008-04-18
Konopka Janusz 303 100 (-31 842) 2,13 (-0,22) 694 300 (-31 842) 4,18 (-0,19) 2008-04-17
Bieliński Mirosław 1 007 228 7,09 (0,52) 1 007 228 6,06 (0,38) 2008-03-31
Bieliński Mirosław 1 007 228 (-100 000) 6,57 (-1,22) 1 007 228 (-100 000) 5,68 (-0,99) 2008-03-31
Antkowiak Danuta 436 399 2,99 (-0,08) 716 399 4,00 (-0,31) 2008-03-31
Antkowiak Henryk 611 950 2,99 (-1,31) 883 950 4,00 (-1,33) 2008-03-28
Antkowiak Henryk 611 950 4,30 (0,31) 883 950 5,33 (0,35) 2008-03-28
Antkowiak Henryk 611 950 (100 000) 3,99 (0,39) 883 950 (100 000) 4,98 (0,26) 2008-03-28
Konopka Janusz wraz z żoną 334 942 (-145 396) 2,35 (-1,03) 726 142 (-145 396) 4,37 (-0,88) 2008-03-24
Sjőblom Elżbieta 0 (-701 100) 0,00 (-4,93) 0 (-701 100) 0,00 (-4,22) 2008-02-29
Pioneer Pekao IM SA 830 794 (-4 002) 5,85 (-0,02) 830 794 (-4 002) 5,00 (-0,02) 2008-02-29
Antkowiak Karol 2 948 622 (1 650) 20,76 (0,01) 4 088 622 (1 650) 24,63 (0,01) 2007-12-18
Konopka Janusz wraz z żoną 480 338 (105 300) 3,38 (0,74) 871 538 (105 300) 5,25 (0,64) 2007-12-17
Pioneer Pekao IM SA 834 796 (4 002) 5,87 (0,02) 834 796 (4 002) 5,02 (0,02) 2007-11-26
Bieliński Mirosław 1 107 228 (-40 000) 7,79 (-0,28) 1 107 228 (-40 000) 6,67 (-0,24) 2007-11-15
Pioneer Pekao IM SA 830 794 (1 026) 5,85 (0,01) 830 794 (1 026) 5,00 (0,01) 2007-10-15
Konopka Janusz 375 038 (-100 000) 2,64 (-0,83) 766 238 (-100 000) 4,61 (-1,16) 2007-10-15
Pioneer Pekao IM SA 829 768 (2 428) 5,84 (0,02) 829 768 (2 428) 4,99 (0,01) 2007-10-10
Pioneer Pekao IM SA 827 340 (-3 939) 5,82 (-0,03) 827 340 (-3 939) 4,98 (-0,02) 2007-08-24
Pioneer Pekao IM SA 831 279 5,85 831 279 5,00 2007-08-20
Bieliński Mirosław 1 147 228 (263 000) 8,07 (1,61) 1 147 228 (263 000) 6,91 (1,02) 2007-08-14
Antkowiak Danuta 436 399 (-127 659) 3,07 (-1,72) 716 399 (-127 601) 4,31 (-1,65) 2007-07-24
Sjőblom Elżbieta wraz z Park Bronisze sp. z o.o. 701 100 (-749 000) 4,93 (-5,28) 701 100 (-749 000) 4,22 (-4,51) 2007-07-12
Małaszkiewicz Dariusz 228 920 (-2 056) 1,61 (-0,91) 545 720 (-2 056) 3,28 (-1,45) 2007-07-12
Antkowiak Henryk 511 950 (95 000) 3,60 (0,67) 783 950 (95 000) 4,72 (0,57) 2007-07-11
Sjőblom Elżbieta 1 450 100 (588 499) 10,21 (4,15) 1 450 100 (588 499) 8,73 (3,54) 2007-07-05
Sjőblom Elżbieta wraz z Park Bronisze sp. z o.o. 861 601 (-51 000) 6,06 (-1,69) 861 601 (-51 000) 5,19 (-1,25) 2007-06-18
Antkowiak Henryk 416 950 (-27 050) 2,93 (-2,55) 688 950 (-27 050) 4,15 (-2,66) 2007-06-15
Antkowiak Karol 2 946 972 (263 000) 20,75 (1,13) 4 086 972 (263 000) 24,62 (-0,87) 2007-06-13
Mostostal-Export-Dom sp. z o.o. 1 500 000 (750 000) 10,56 (4,19) 1 500 000 (750 000) 9,04 (3,75) 2007-06-12
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 64 484 0,45 64 484 0,38 2007-06-12
Ogółem 14 200 000 (526 000) 0 16 600 000 (1 600 000) 0 2007-06-04
Antkowiak Karol 2 683 972 19,62 (0,72) 3 823 972 25,49 (2,46) 2007-05-22
Antkowiak Karol 2 683 972 (10 504) 18,90 (-10,28) 3 823 972 (10 504) 23,03 (-9,95) 2007-05-22
Konopka Janusz w tym 42724 PDA 475 038 3,47 (0,13) 866 238 5,77 (0,56) 2007-05-18
Konopka Janusz w tym 42724 PDA 475 038 (600) 3,34 (-0,69) 866 238 (600) 5,21 (-0,90) 2007-05-18
Ogółem 13 674 000 (1 912 818) 0 15 000 000 (838 818) 0 2007-05-11
Sjőblom Elżbieta z Park Bronisze sp. z o.o. 912 601 7,75 (1,08) 912 601 6,44 (0,36) 2007-04-23
Sjőblom Elżbieta z Park Bronisze sp. z o.o. 912 601 6,67 (0,25) 912 601 6,08 (0,59) 2007-04-23
Sjőblom Elżbieta wraz z Park Bronisze sp. z o.o. 912 601 (-12 619) 6,42 (-1,44) 912 601 (-12 619) 5,49 (-1,04) 2007-04-23
Mostostal-Export-Dom sp. z o.o. 750 000 6,37 (0,89) 750 000 5,29 (0,29) 2007-04-23
Mostostal-Export-Dom sp. z o.o. 750 000 5,48 (0,20) 750 000 5,00 (0,49) 2007-04-23
Mostostal-Export-Dom sp. z o.o. 750 000 (-750 000) 5,28 (-7,47) 750 000 (-750 000) 4,51 (-6,08) 2007-04-23
Sjőblom Elżbieta z Park Bronisze sp. z o.o. 925 220 (60 000) 7,86 (0,51) 925 220 (60 000) 6,53 (0,43) 2007-03-20
Sjőblom Elżbieta z Park Bronisze sp. z o.o. 865 220 (50 000) 7,35 (-1,54) 865 220 (50 000) 6,10 (-0,95) 2007-03-14
Antkowiak Danuta 564 058 4,79 (0,67) 844 000 5,96 (0,34) 2007-03-14
Antkowiak Danuta 564 058 4,12 (0,15) 844 000 5,62 (0,54) 2007-03-14
Antkowiak Danuta 564 058 (200 000) 3,97 (0,88) 844 000 (199 942) 5,08 (0,54) 2007-03-14
Konopka Janusz 474 438 4,03 (0,57) 865 638 6,11 (0,34) 2007-02-27
Konopka Janusz 474 438 (5 582) 3,46 (-1,65) 865 638 (5 582) 5,77 (-1,66) 2007-02-27
Bieliński Mirosław 884 228 6,46 (0,24) 884 228 5,89 (0,57) 2007-02-22
Bieliński Mirosław 884 228 6,22 (-1,29) 884 228 5,32 (-0,92) 2007-02-22
Bieliński Mirosław 884 228 (106 028) 7,51 (-0,98) 884 228 (106 028) 6,24 (-0,49) 2007-02-22
Antkowiak Danuta 364 058 (95 000) 3,09 (-0,58) 644 058 (95 000) 4,54 (-1,10) 2007-02-22
Mostostal-Export-Dom sp. z o.o. 1 500 000 12,75 1 500 000 10,59 2007-02-19
Ogółem 11 761 182 (2 600 000) 0 14 161 182 (2 600 000) 0 2007-02-07
Sjőblom Elżbieta 815 220 8,89 (1,96) 815 220 7,05 (1,30) 2007-01-25
Sjőblom Elżbieta 815 220 (-141 534) 6,93 (-3,51) 815 220 (-141 534) 5,75 (-2,52) 2007-01-25
Małaszkiewicz Dariusz 230 976 2,52 (0,56) 547 776 4,73 (0,87) 2007-01-25
Małaszkiewicz Dariusz 230 976 1,96 (0,28) 547 776 3,86 (0,21) 2007-01-25
Małaszkiewicz Dariusz 230 976 1,68 (0,06) 547 776 3,65 (0,36) 2007-01-25
Małaszkiewicz Dariusz 230 976 (27 500) 1,62 (-0,89) 547 776 (27 500) 3,29 (-1,66) 2007-01-25
Feliks Henryk 17 500 0,19 (0,05) 17 500 0,15 (0,03) 2007-01-25
Feliks Henryk 17 500 0,14 (0,02) 17 500 0,12 (0,01) 2007-01-25
Feliks Henryk 17 500 0,12 17 500 0,11 (0,01) 2007-01-25
Feliks Henryk 17 500 0,12 17 500 0,10 2007-01-25
Antkowiak Karol 2 673 468 29,18 (6,45) 3 813 468 32,98 (6,06) 2007-01-25
Antkowiak Karol 2 673 468 22,73 (3,18) 3 813 468 26,92 (1,50) 2007-01-25
Antkowiak Karol 2 673 468 (755 000) 19,55 (-1,39) 3 813 468 (755 000) 25,42 (-1,03) 2007-01-25
Bieliński Mirosław 778 200 8,49 (1,88) 778 200 6,73 (1,24) 2007-01-24
Bieliński Mirosław 778 200 6,61 778 200 5,49 2007-01-24
Konopka Janusz 468 856 5,11 (1,13) 860 056 7,43 (1,36) 2007-01-22
Konopka Janusz 468 856 (10 000) 3,98 (-1,02) 860 056 (10 000) 6,07 (-1,28) 2007-01-22
Konopka Janusz 458 856 (-20 000) 5,00 (-0,91) 850 056 (-20 000) 7,35 (-0,93) 2007-01-11
Sjőblom Elżbieta 956 754 (135 404) 10,44 (0,30) 956 754 (135 404) 8,27 (0,45) 2006-12-14
Antkowiak Karol 1 918 468 (282 982) 20,94 (0,75) 3 058 468 (282 982) 26,45 (0,02) 2006-12-12
Ogółem 9 161 182 (1 061 182) 0 11 561 182 (1 061 182) 0 2006-12-06
Małaszkiewicz Dariusz 203 476 (-14 500) 2,51 (-0,18) 520 276 (-14 500) 4,95 (-0,14) 2006-11-28
Sjőblom Elżbieta 821 350 (49 204) 10,14 (-21,50) 821 350 (49 204) 7,82 (-8,13) 2006-09-15
Konopka Janusz 478 856 (12 955) 5,91 (0,16) 870 056 (12 955) 8,28 (0,12) 2006-09-15
Małaszkiewicz Dariusz 217 976 (121 276) 2,69 (1,37) 534 776 (121 276) 5,09 (0,84) 2006-09-11
Konopka Janusz 465 901 (5 819) 5,75 (0,08) 857 101 (5 819) 8,16 (0,06) 2006-09-08
Konopka Janusz 460 082 (12 282) 5,67 (0,15) 851 282 (121 942) 8,10 (1,16) 2006-08-25
Antkowiak Karol 1 635 486 (328 986) 20,19 (2,35) 2 775 486 (328 986) 26,43 (1,27) 2006-08-14
Antkowiak Henryk 444 000 5,48 (1,71) 716 000 6,81 (1,76) 2006-08-14
Antkowiak Henryk 444 000 3,77 (0,53) 716 000 5,05 (0,28) 2006-08-14
Antkowiak Henryk 444 000 3,24 (0,12) 716 000 4,77 (0,46) 2006-08-14
Antkowiak Henryk 444 000 (95 000) 3,12 (-1,64) 716 000 (95 000) 4,31 (-2,07) 2006-08-14
Konopka Janusz 447 800 (109 660) 5,52 (0,90) 729 340 6,94 (-0,57) 2006-07-21
Ogółem 8 100 000 (778 986) 0 10 500 000 (778 986) 0 2006-06-28
Małaszkiewicz Dariusz 96 700 (17 500) 1,32 (0,24) 413 500 (17 500) 4,25 (0,18) 2006-06-19
Konopka Janusz 338 140 4,62 (0,45) 729 340 7,51 (0,57) 2006-06-19
Konopka Janusz 338 140 (153 340) 4,17 (1,65) 729 340 (153 340) 6,94 (1,02) 2006-06-19
Antkowiak Karol 1 306 500 17,84 (1,72) 2 446 500 25,16 (1,86) 2006-06-19
Antkowiak Karol 1 306 500 (893 173) 16,12 (-0,81) 2 446 500 (893 173) 23,30 (-8,79) 2006-06-19
Antkowiak Henryk 349 000 4,76 (0,46) 621 000 6,38 (0,47) 2006-06-19
Antkowiak Henryk 349 000 (232 500) 4,30 (-0,47) 621 000 (232 500) 5,91 (-2,11) 2006-06-19
Antkowiak Danuta 269 058 3,67 (0,35) 549 058 5,64 (0,42) 2006-06-19
Antkowiak Danuta 269 058 3,32 (1,04) 549 058 5,22 (1,35) 2006-06-19
Antkowiak Danuta 269 058 (162 330) 2,28 (-2,09) 549 058 (162 330) 3,87 (-4,11) 2006-06-19
Ogółem 7 321 014 (4 880 676) 0 9 721 014 (4 880 676) 0 2006-06-09
Sjőblom Elżbieta 772 146 31,64 (21,10) 772 146 15,95 (8,01) 2006-05-19
Sjőblom Elżbieta 772 146 10,54 (1,01) 772 146 7,94 (0,59) 2006-05-19
Sjőblom Elżbieta 772 146 (-2 854) 9,53 (-22,22) 772 146 (-2 854) 7,35 (-8,66) 2006-05-19
Konopka Janusz 184 800 (-97 800) 2,52 (-9,06) 576 000 5,92 (-5,98) 2006-05-15
Sjőblom Elżbieta 775 000 (21 344) 31,75 (0,87) 775 000 (21 344) 16,01 (0,44) 2006-04-13
Antkowiak Henryk 116 500 4,77 (3,18) 388 500 8,02 (4,03) 2006-04-13
Antkowiak Henryk 116 500 1,59 388 500 3,99 2006-04-13
Antkowiak Henryk 116 500 (48 500) 1,59 (-0,81) 388 500 (48 500) 3,99 (-2,52) 2006-04-13
Sjőblom Elżbieta 753 656 (114 656) 30,88 (4,70) 753 656 (114 656) 15,57 (2,37) 2005-10-11
Sjőblom Elżbieta 639 000 (60 000) 26,18 (2,46) 639 000 (60 000) 13,20 (1,24) 2005-10-07
Sjőblom Elżbieta 579 000 (95 000) 23,72 (3,89) 579 000 (95 000) 11,96 (1,97) 2005-10-06
Antkowiak Karol 413 327 16,93 (11,29) 1 553 327 32,09 (16,12) 2005-10-06
Antkowiak Karol 413 327 (-1 673) 5,64 (-11,36) 1 553 327 (-41 673) 15,97 (-16,98) 2005-10-06
Antkowiak Danuta 106 728 4,37 (2,92) 386 728 7,98 (4,01) 2005-10-06
Antkowiak Danuta 106 728 (46 728) 1,45 (-1,00) 386 728 (86 728) 3,97 (-2,22) 2005-10-06
Sjőblom Elżbieta 484 000 19,83 484 000 9,99 2005-06-07
Antkowiak Grzegorz 200 000 (-374 158) 8,19 (-15,33) 200 000 (-374 158) 4,13 (-7,73) 2005-01-25
Antkowiak Grzegorz 574 158 (-265 705) 23,52 (-10,89) 574 158 (-265 705) 11,86 (-5,49) 2005-01-17
Antkowiak Grzegorz 839 863 (-195 745) 34,41 (-8,02) 839 863 (-195 745) 17,35 (-4,04) 2005-01-11
Michalski Adam 94 032 (-230 000) 3,85 (-9,42) 94 032 (-600 000) 1,94 (-12,39) 2004-08-30
Antkowiak Karol 415 000 (60 000) 17,00 (2,46) 1 595 000 (300 000) 32,95 (6,20) 2004-08-30
Antkowiak Danuta 60 000 2,45 300 000 6,19 2004-08-30
Antkowiak Grzegorz 1 035 608 (-105 929) 42,43 (1,98) 1 035 608 (-105 929) 21,39 (-0,46) 2004-05-24
Ogółem 2 440 338 (-381 712) 0 4 840 338 (-381 712) 0 2003-12-19
Michalski Adam 324 032 (-32 071) 13,27 (0,65) 694 032 (-142 071) 14,33 (-1,68) 2003-12-19
Konopka Janusz 282 600 11,58 (7,72) 576 000 11,90 (5,98) 2003-12-19
Konopka Janusz 282 600 (99 378) 3,86 (-2,63) 576 000 (1 578) 5,92 (-5,08) 2003-12-19
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej umorzenie 0 (-247 827) 0,00 (-8,78) 0 0,00 2003-12-19
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej 247 827 (43 200) 8,78 (1,53) 0 0,00 2003-07-01
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej 204 627 (6 300) 7,25 (0,23) 0 0,00 2003-04-02
Małaszkiewicz Dariusz 79 200 1,08 (-1,72) 396 000 4,07 (-3,51) 2003-03-31
Małaszkiewicz Dariusz 79 200 2,80 (-0,44) 396 000 7,58 (-0,60) 2003-03-31
Małaszkiewicz Dariusz 79 200 3,24 396 000 8,18 2003-03-31
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej 198 327 (6 300) 7,02 (0,22) 0 0,00 2003-03-31
Antkowiak Grzegorz 1 141 537 40,45 (-6,33) 1 141 537 21,85 (-1,73) 2003-03-31
Antkowiak Grzegorz 1 141 537 (-139 382) 46,78 (1,40) 1 141 537 (-396 182) 23,58 (-5,86) 2003-03-31
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej 192 027 (53 060) 6,80 (1,88) 0 0,00 2003-01-31
Antkowiak Karol 355 000 14,54 (1,97) 1 295 000 26,75 (1,96) 2002-12-20
Antkowiak Karol 355 000 (90 000) 12,57 (3,18) 1 295 000 (450 000) 24,79 (8,61) 2002-12-20
Antkowiak Grzegorz 1 280 919 (-90 000) 45,38 (-3,19) 1 537 719 (-450 000) 29,44 (-8,62) 2002-12-20
Antkowiak Grzegorz 1 370 919 (-16 295) 48,57 (-0,58) 1 987 719 (-16 295) 38,06 (-0,31) 2002-12-19
Antkowiak Grzegorz 1 387 214 (-69 101) 49,15 (-2,45) 2 004 014 (-149 101) 38,37 (-2,86) 2002-12-06
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej 138 967 4,92 0 0,00 2002-11-27
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej 138 967 (25 616) 4,92 (0,91) 0 0,00 2002-11-27
Antkowiak Grzegorz 1 456 315 (38 481) 51,60 (1,36) 2 153 115 (38 481) 41,23 (0,74) 2002-11-27
Antkowiak Grzegorz 1 417 834 50,24 2 114 634 40,49 2002-11-27
Antkowiak Grzegorz 1 417 834 (-63 981) 50,24 (-2,27) 2 114 634 (-63 981) 40,49 (-1,23) 2002-11-27
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej 113 351 (150) 4,01 0 0,00 2002-10-31
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej 113 201 (200) 4,01 (0,01) 0 0,00 2002-10-09
Antkowiak Henryk 68 000 2,40 (-0,39) 340 000 6,51 (-0,51) 2002-09-13
Antkowiak Henryk 68 000 (20 000) 2,79 (0,79) 340 000 (100 000) 7,02 (2,02) 2002-09-13
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej 113 001 (100) 4,00 0 0,00 2002-09-06
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej 112 901 (100) 4,00 (0,01) 0 0,00 2002-08-29
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej 112 801 (100) 3,99 0 0,00 2002-07-24
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej 112 701 (500) 3,99 (0,02) 0 0,00 2002-07-16
Antkowiak Karol 265 000 (20 000) 9,39 (0,71) 845 000 (100 000) 16,18 (1,91) 2002-06-25
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej 112 201 (200) 3,97 0 (-112 001) 0,00 (-2,14) 2002-05-11
Antkowiak Karol 245 000 (140 000) 8,68 (4,96) 745 000 (220 000) 14,27 (4,22) 2002-04-24
Antkowiak Grzegorz 1 481 815 (-69 091) 52,51 (-2,45) 2 178 615 (-369 091) 41,72 (-7,07) 2002-04-24
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 112 001 (1 033) 3,97 (0,04) 112 001 (1 033) 2,14 (0,02) 2002-04-09
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 110 968 (109) 3,93 110 968 (109) 2,12 2002-03-21
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 110 859 (2 500) 3,93 (0,09) 110 859 (2 500) 2,12 (0,04) 2002-03-01
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 108 359 (764) 3,84 (0,03) 108 359 (764) 2,08 (0,02) 2002-02-04
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 107 595 (165) 3,81 107 595 (165) 2,06 2002-01-16
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 107 430 (22 619) 3,81 (0,80) 107 430 (22 619) 2,06 (0,44) 2001-12-10
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 84 811 (6 000) 3,01 (0,22) 84 811 (6 000) 1,62 (0,11) 2001-11-22
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 78 811 (9 850) 2,79 (0,35) 78 811 (9 850) 1,51 (0,19) 2001-11-19
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 68 961 (15 000) 2,44 (0,53) 68 961 (15 000) 1,32 (0,29) 2001-10-11
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 53 961 (11 500) 1,91 (0,41) 53 961 (11 500) 1,03 (0,22) 2001-10-02
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 42 461 (361) 1,50 (0,01) 42 461 (361) 0,81 2001-09-19
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 42 100 (6 700) 1,49 (0,24) 42 100 (6 700) 0,81 (0,13) 2001-09-13
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 35 400 (15 000) 1,25 (0,53) 35 400 (15 000) 0,68 (0,29) 2001-09-10
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 20 400 (10 000) 0,72 (0,35) 20 400 (10 000) 0,39 (0,19) 2001-09-06
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej w celu umorzenia 10 400 0,37 10 400 0,20 2001-07-16
Konopka Janusz 183 222 6,49 (-3,46) 574 422 11,00 (-0,86) 2001-03-31
Konopka Janusz 183 222 (53 360) 9,95 (5,35) 574 422 (53 360) 11,86 (1,88) 2001-03-31
Antkowiak Karol 105 000 (-100 000) 3,72 (-3,54) 525 000 (-20 000) 10,05 (-0,39) 2001-01-17
Antkowiak Karol 205 000 (100 000) 7,26 (3,54) 545 000 (100 000) 10,44 (1,92) 2001-01-17
Antkowiak Grzegorz 1 550 906 (238 118) 54,96 (8,44) 2 547 706 (238 118) 48,79 (4,56) 2001-01-17
Antkowiak Karol 105 000 (25 000) 3,72 (0,89) 445 000 (125 000) 8,52 (2,39) 2000-12-29
Antkowiak Grzegorz 1 312 788 (-25 000) 46,52 (-0,88) 2 309 588 (-125 000) 44,23 (-2,39) 2000-12-29
Antkowiak Grzegorz 1 337 788 (-845 212) 47,40 (-29,96) 2 434 588 (109 188) 46,62 (2,09) 2000-10-10
Antkowiak Grzegorz 2 183 000 (781 137) 77,36 (27,68) 2 325 400 (-173 263) 44,53 (-3,32) 2000-01-27
Antkowiak Grzegorz 1 401 863 (114 337) 49,68 (4,06) 2 498 663 (114 337) 47,85 (2,19) 1999-10-29
Antkowiak Grzegorz 1 287 526 (230 360) 45,62 (8,16) 2 384 326 (230 360) 45,66 (4,41) 1999-02-18
Antkowiak Grzegorz 1 057 166 (204 940) 37,46 (7,26) 2 153 966 (204 940) 41,25 (3,93) 1998-11-25
Figiel Marek 0 (-60 000) 0,00 (-2,13) 0 (-300 000) 0,00 (-5,74) 1998-09-24
Antkowiak Grzegorz 852 226 (207 176) 30,20 (7,34) 1 949 026 (447 176) 37,32 (8,56) 1998-09-24
Michalski Adam 356 103 12,62 (-6,72) 836 103 16,01 (-1,26) 1998-05-30
Michalski Adam 356 103 (36 103) 19,34 (6,01) 836 103 (36 103) 17,27 (0,60) 1998-05-30
Konopka Janusz 129 862 4,60 521 062 9,98 1998-05-30
Figiel Marek 60 000 2,13 300 000 5,74 1998-05-30
Antkowiak Karol 80 000 2,83 320 000 6,13 1998-05-30
Antkowiak Grzegorz 645 050 (73 850) 22,86 (-0,94) 1 501 850 (73 850) 28,76 (-0,99) 1998-05-30
Michalski Adam 320 000 13,33 800 000 16,67 1997-01-12
Antkowiak Henryk 48 000 2,00 (0,30) 240 000 5,00 (0,40) 1997-01-12
Antkowiak Henryk 48 000 1,70 240 000 4,60 1997-01-12
Antkowiak Grzegorz 571 200 23,80 1 428 000 29,75 1997-01-12
Ogółem 2 822 050 (422 050) 0 5 222 050 (422 050) 0 1996-11-20
Ogółem 2 400 000 0 4 800 000 0 1996-11-20
Ipopema TFI SA 2 826 082 13,78 2 826 082 12,34 (-0,11) 0000-00-00
Ipopema TFI SA 2 826 082 13,78 2 826 082 12,45 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2010-01-07 Prawo poboru 5:1
2006-02-02 Prawo poboru 1:2
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.