0,0300 zł
-57,14% -0,0400 zł
Fota SA (FOT)

Akcjonariat - FOTA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 282 480 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 9 416 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 632 832
Liczba głosów na WZA: 9 416 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17,34%
Kapitał akcyjny: 18 832 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 258 832
Cena nominalna akcji: 8,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 34,61%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 82,66%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Fota Bogdan z żoną Lucyną Fota 1 624 000 (17,25%) 3 250 000 (29,46%) 2017-09-11 -
Fota SA w upadłości układowej zakup akcji własnych 8 832 (0,09%) 8 832 (0,08%) 2012-12-12 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-01-14
seria A - przekształcenie PH w SA 2001-08-29 500
500 000,00
1 000,00 1 000,00 500
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-10-31
2001-09-26
seria B 2001-12-31 51 500
0,00
1 000,00 0,00 52 000
52 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-10-31
2002-03-04
split 1:125 2006-03-31 0
0,00
8,00 0,00 6 500 000
52 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-04-11
seria C - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2006-03-31 84 000
0,00
8,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja publiczna 2006-04-14 2 916 000
99 144 000,00
8,00 34,00 9 416 000
75 328 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-10-31
2006-12-06
seria E - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii B 2006-04-14 200 000
0,00
8,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału renominacja akcji 2007-06-15 0
0,00
2,00 0,00 9 416 000
18 832 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-17
seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2017-02-23 6 977 500
13 955 000,00
2,00 2,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Fota Bogdan z żoną Lucyną Fota 1 842 809 (-478 192) 19,57 (-5,08) 3 467 809 (-478 392) 31,43 (-4,34) 2017-09-07
Fota Bogdan z żoną Lucyną Fota 2 321 001 (-176 752) 24,65 (-1,88) 3 946 201 (-176 552) 35,77 (-1,60) 2017-09-06
Fota Bogdan z żoną Lucyną Fota 2 497 753 (-1 357 088) 26,53 (-14,41) 4 122 753 (-1 402 247) 37,37 (-12,71) 2017-08-22
Fota Bogdan z żoną Lucyną Fota 3 854 841 (496 837) 40,94 (5,28) 5 525 000 (541 996) 50,08 (4,91) 2017-08-11
Fota Bogdan z żoną Lucyną Fota 3 358 004 (-541 996) 35,66 (-5,75) 4 983 004 (-541 996) 45,17 (-4,91) 2017-08-11
Newcredit OÜ 0 0,00 0 0,00 2014-11-26
Newcredit OÜ 0 (-1 100 000) 0,00 (-11,68) 0 (-1 100 000) 0,00 (-9,97) 2014-11-26
Newcredit OÜ 1 100 000 11,68 1 100 000 9,97 2014-09-26
Fota Bogdan z żoną Lucyną Fota 3 900 000 (-2 000 000) 41,41 (-21,24) 5 525 000 (-2 000 000) 50,08 (-18,12) 2014-09-26
Ergomed sp. z o.o. 234 940 (-365 060) 2,49 (-3,88) 234 940 (-365 060) 2,12 (-3,31) 2014-09-23
Fota Bogdan z żoną Lucyną Fota 5 900 000 (-600 000) 62,65 (-6,38) 7 525 000 (-600 000) 68,20 (-5,38) 2014-09-19
Ergomed sp. z o.o. 600 000 6,37 600 000 5,43 2014-09-18
Pioneer Pekao IM SA 530 727 5,00 (-0,63) 530 727 4,00 (-0,81) 2013-07-05
Pioneer Pekao IM SA 530 727 (-23 123) 5,63 (-0,25) 530 727 (-23 123) 4,81 (-0,20) 2013-07-05
NN OFE 536 998 (-16 637) 5,70 (-0,17) 536 998 (-16 637) 4,86 (-0,15) 2013-05-20
NN OFE 553 635 (-29 473) 5,87 (-0,32) 553 635 (-29 473) 5,01 (-0,27) 2013-05-19
Fota SA w upadłości układowej zakup akcji własnych 8 780 (227) 0,09 8 780 (227) 0,07 2012-12-11
Fota SA w upadłości układowej zakup akcji własnych 8 553 (232) 0,09 (0,01) 8 553 (232) 0,07 2012-12-10
Fota SA w upadłości układowej zakup akcji własnych 8 321 (232) 0,08 8 321 (232) 0,07 2012-12-07
Fota SA w upadłości układowej zakup akcji własnych 8 089 (230) 0,08 8 089 (230) 0,07 2012-12-06
Fota SA w upadłości układowej zakup akcji własnych 7 859 (227) 0,08 7 859 (227) 0,07 (0,01) 2012-12-05
Fota SA w upadłości układowej zakup akcji własnych 7 632 (240) 0,08 (0,01) 7 632 (240) 0,06 2012-12-04
Fota SA w upadłości układowej zakup akcji własnych 7 392 (232) 0,07 7 392 (232) 0,06 2012-12-03
Fota SA w upadłości układowej zakup akcji własnych 7 160 (235) 0,07 7 160 (235) 0,06 2012-11-30
Fota SA w upadłości układowej zakup akcji własnych 6 925 (135) 0,07 6 925 (135) 0,06 2012-11-29
Fota SA w upadłości układowej zakup akcji własnych 6 790 (342) 0,07 (0,01) 6 790 (342) 0,06 (0,01) 2012-11-19
Fota SA w upadłości układowej zakup akcji własnych 6 448 (402) 0,06 6 448 (402) 0,05 2012-11-16
Fota SA w upadłości układowej zakup akcji własnych 6 046 (435) 0,06 (0,01) 6 046 (435) 0,05 2012-11-15
Fota SA w upadłości układowej zakup akcji własnych 5 611 (437) 0,05 5 611 (437) 0,05 (0,01) 2012-11-14
Fota SA w upadłości układowej zakup akcji własnych 5 174 (437) 0,05 5 174 (437) 0,04 2012-11-13
Fota SA w upadłości układowej zakup akcji własnych 4 737 (440) 0,05 (0,01) 4 737 (440) 0,04 (0,01) 2012-11-12
Fota SA w upadłości układowej zakup akcji własnych 4 297 (434) 0,04 4 297 (434) 0,03 2012-11-09
Fota SA w upadłości układowej zakup akcji własnych 3 863 (429) 0,04 (0,01) 3 863 (429) 0,03 2012-11-08
Fota SA w upadłości układowej zakup akcji własnych 3 434 (444) 0,03 3 434 (444) 0,03 (0,01) 2012-11-07
Fota SA w upadłości układowej zakup akcji własnych 2 990 (433) 0,03 (0,01) 2 990 (433) 0,02 2012-11-06
Fota SA w upadłości układowej zakup akcji własnych 2 557 (443) 0,02 2 557 (443) 0,02 (0,01) 2012-11-05
Fota SA w upadłości układowej zakup akcji własnych 2 114 (439) 0,02 (0,01) 2 114 (439) 0,01 2012-11-02
Fota SA w upadłości układowej zakup akcji własnych 1 675 (329) 0,01 1 675 (329) 0,01 2012-10-31
Fota SA w upadłości układowej zakup akcji własnych 1 346 (451) 0,01 (0,01) 1 346 (451) 0,01 (0,01) 2012-10-30
Fota SA w upadłości układowej zakup akcji własnych 895 (306) 0,00 895 (306) 0,00 2012-10-29
Fota SA w upadłości układowej zakup akcji własnych 589 (305) 0,00 589 (305) 0,00 2012-10-26
Fota SA w upadłości układowej zakup akcji własnych 284 0,00 284 0,00 2012-10-25
Kerten Investments 448 489 (-401 490) 4,76 (-4,26) 448 489 (-401 490) 4,06 (-3,63) 2010-11-18
Pioneer Pekao IM SA 553 850 (1 900) 5,88 (0,02) 553 850 (1 900) 5,01 (0,02) 2010-11-16
Pioneer Pekao IM SA 551 950 5,86 551 950 4,99 2010-11-15
Kerten Investments 849 979 (-400 000) 9,02 (-4,25) 849 979 (-400 000) 7,69 (-3,63) 2010-10-04
Kerten Investments 1 249 979 (105 401) 13,27 (1,12) 1 249 979 (105 401) 11,32 (0,96) 2010-10-03
NN OFE 583 108 (4 634) 6,19 (0,05) 583 108 (4 634) 5,28 (0,05) 2009-06-30
Kerten Investments 1 144 578 (40 571) 12,15 (0,43) 1 144 578 (40 571) 10,36 (0,37) 2008-12-11
Kerten Investments 1 104 007 (417 311) 11,72 (4,43) 1 104 007 (417 311) 9,99 (3,78) 2008-12-07
Kerten Investments 686 696 (327 696) 7,29 (3,48) 686 696 (327 696) 6,21 (2,96) 2008-09-17
AS Hansapank 425 841 (-300 500) 4,52 (-3,19) 425 841 (-300 500) 3,85 (-2,72) 2008-09-17
Kerten Investments 359 000 3,81 359 000 3,25 2008-09-16
AS Hansapank 726 341 (170 087) 7,71 (1,81) 726 341 (170 087) 6,57 (1,54) 2008-09-16
AS Hansapank 556 254 5,90 556 254 (1 298) 5,03 (0,01) 2008-03-31
NN OFE 578 474 6,14 578 474 5,23 2007-11-26
AS Hansapank 556 254 5,90 554 956 5,02 2007-01-11
Ogółem 6 500 000 0 8 125 000 0 2006-04-11
Fota Bogdan z żoną Lucyną Fota 6 500 000 69,03 (-30,97) 8 125 000 73,58 (-26,42) 2006-04-11
Fota Bogdan z żoną Lycyną Fota 6 500 000 100,00 8 125 000 100,00 2006-04-11

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.