11,4000 zł
0,44% 0,0500 zł
Feerum S.A. (FEE)

Komunikaty spółki - FEERUM

Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
Wyniki finansowe
Informacja o zawarciu umowy znaczącej
Zawarcie warunkowej umowy znaczącej
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 sierpnia 2020 roku
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 sierpnia 2020 roku
Otrzymanie płatności w ramach umowy o znaczącej wartości
Zawarcie aneksu do umowy ubezpieczenia z KUKE
Zawarcie umowy wykupu wierzytelności z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Feerum S.A.
Zawarcie aneksu do umowy ubezpieczenia z KUKE
Zawarcie aneksów do umowy kredytowej oraz umów zastawniczych z Santander Bank Polska S.A.
Spełnienie się warunków zawieszających wejście w życie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy znaczącej oraz rozwiązanie umowy ubezpieczenia z KUKE
Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
Wyniki finansowe
FEERUM 0,44% 11,40
2020-11-27 11:47:50

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.