5,44 zł
0,00% 0,00 zł
Feerum S.A. (FEE)

Komunikaty spółki - FEERUM

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Zawarcie aneksu do umowy o multilinię
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej.
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku
Zawarcie aneksów do umów kredytowych zawartych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
Zawarcie aneksu do umowy o multilinię
Korekta Raportu Bieżącego 15/2018 Zawarcie umowy kredytowej oraz aneksów do umów kredytowych
Zawarcie umowy kredytowej oraz aneksów do umów kredytowych
Potwierdzenie wypowiedzenia umowy z NCBiR dotyczącej dofinansowania projektu badawczo-rozwojowego
Otrzymanie płatności w ramach umowy o znaczącej wartości
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 czerwca 2018 roku
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl