6,7500 zł
3,85% 0,2500 zł
Feerum S.A. (FEE)

Komunikaty spółki - FEERUM

Informacja o zawarciu umowy na wykonanie obiektu magazynowo-suszarniczego
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
Informacja o zawarciu ugody z Krot-Plon sp. z o.o. dotyczącej żądania zapłaty przez Emitenta kar umownych i odszkodowania za nienależyte wykonanie umów
Wyniki finansowe
Zmiana stanu posiadanych akcji Emitenta
Wyniki finansowe
Zmiana stanu posiadanych akcji Emitenta
Zmiana stanu posiadanych akcji Emitenta
Zmiana stanu posiadanych akcji Emitenta
Zmiana stanu posiadanych akcji Emitenta
Informacja o zawarciu umowy na wykonanie obiektu magazynowo-suszarniczego.
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2023 roku.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2023 roku.
Zmiana stanu posiadanych akcji Emitenta
Wyniki finansowe
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.