12,3000 zł
0,00% 0,0000 zł
Feerum S.A. (FEE)

Komunikaty spółki - FEERUM

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Feerum S.A.
Zawarcie aneksu do umowy ubezpieczenia z KUKE
Zawarcie aneksów do umowy kredytowej oraz umów zastawniczych z Santander Bank Polska S.A.
Spełnienie się warunków zawieszających wejście w życie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy znaczącej oraz rozwiązanie umowy ubezpieczenia z KUKE
Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
Wyniki finansowe
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Santander Bank Polska S.A.
Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Emitenta. Powołanie Komitetu Audytu
Powołanie dotychczasowych Członków Zarządu na kolejną kadencję
Wypłata dywidendy za rok 2019
Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2020 roku
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2020 roku
Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
Zawarcie warunkowego porozumienia w sprawie rozwiązania umowy znaczącej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.