11,8000 zł
0,00% 0,0000 zł
Feerum S.A. (FEE)

Komunikaty spółki - FEERUM

Wyniki finansowe
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A.
Ocena przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto osiągniętej w roku obrotowym 2020.
Zawarcie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego aneksu do umowy limitu kredytowego na transakcje pochodne
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Santander Bank Polska S.A.
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
Odstąpienie od znaczącej umowy
Wyniki finansowe
Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
Wyniki finansowe
Informacja o zawarciu umowy znaczącej
FEERUM 0,00% 11,80
2021-06-11 16:25:32

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz pokrycia nierozliczonego ujemnego wyniku z lat ubiegłych.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.