3,4800 zł
0,00% 0,0000 zł
ES-System SA (ESS)

Akcjonariat - ESSYSTEM

Dane ogólne

Kapitalizacja: 149 165 456,76 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 42 863 637 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 42 863 637
Liczba głosów na WZA: 42 863 637 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 14 145 000,21 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 42 863 637
Cena nominalna akcji: 0,33 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Glamox AS 42 863 637 (100,00%) 42 863 637 (100,00%) 2020-01-15 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 100 000
0,00
1,00 0,00 100 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-02-07

2007-03-09
seria B wkłady niepieniężne 7 439 280
0,00
1,00 0,00 7 539 280
7 539 280,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-02-07

2007-03-09
seria C 4 220 720
0,00
1,00 0,00 11 760 000
11 760 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-02-07

2007-03-09
seria D 240 000
0,00
1,00 0,00 12 000 000
12 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-02-07

2007-03-09
obniżenie kapitału 2006-09-20 0
0,00
0,33 0,00 12 000 000
3 960 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-01-10
seria E 2006-09-20 24 363 637
0,00
0,33 0,00 36 363 637
12 000 000,21
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-02-07
2007-01-10
2007-03-09
seria F - oferta menedżerska za warranty serii A 2006-10-27 1 285 908
0,00
0,33 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja publiczna 2006-10-27 6 500 000
37 700 000,00
0,33 5,80 42 863 637
14 145 000,21
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-02-07
2007-04-04
2007-04-24

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Pilszczek Marta 0 (-3 538 090) 0,00 (-8,25) 0 (-3 538 090) 0,00 (-8,25) 2020-01-15
Glamox AS 42 096 603 98,21 42 096 603 98,21 2019-12-10
Wysocki Jacek przez Hedland sp. z o.o.; WZA 0 (-4 966 902) 0,00 (-11,59) 0 (-4 966 902) 0,00 (-11,59) 2019-12-09
Quercus TFI SA portfele 0 (-2 152 995) 0,00 (-5,02) 0 (-2 152 995) 0,00 (-5,02) 2019-12-09
Pilszczek Bogusław wraz z Bowen Investments s.a.r.l. 0 0,00 0 0,00 2019-12-09
Ciupińska Bożena poprzez Augusta Investment sp. z o.o., ZWZ 0 (-12 625 355) 0,00 (-29,45) 0 (-12 625 355) 0,00 (-29,45) 2019-12-09
Aviva OFE Aviva Santander portfel 0 (-4 274 650) 0,00 (-9,97) 0 (-4 274 650) 0,00 (-9,97) 2019-12-09
Ciupińska Bożena poprzez Augusta Investment sp. z o.o., ZWZ 12 625 355 (500 000) 29,45 (1,17) 12 625 355 (500 000) 29,45 (1,17) 2019-05-16
OFE Pocztylion portfel 135 488 (1 488) 0,31 135 488 (1 488) 0,31 2018-12-31
MetLife OFE portfel 950 816 (8 816) 2,21 (0,01) 950 816 (8 816) 2,21 (0,01) 2018-12-31
AXA Polska OFE portfel 108 858 (858) 0,25 108 858 (858) 0,25 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 4 274 650 (33 650) 9,97 (0,08) 4 274 650 (33 650) 9,97 (0,08) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 1 344 194 (13 194) 3,14 (0,03) 1 344 194 (13 194) 3,14 (0,03) 2018-12-31
Quercus TFI SA portfele 2 152 995 (-1 145 539) 5,02 (-2,68) 2 152 995 (-1 145 539) 5,02 (-2,68) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 290 721 (-73 301) 0,68 (-0,17) 290 721 (-73 301) 0,68 (-0,17) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 3 298 534 (1 145 539) 7,70 (2,68) 3 298 534 (1 145 539) 7,70 (2,68) 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 134 000 0,31 134 000 0,31 2017-12-31
NN OFE portfel 168 000 0,39 168 000 0,39 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 364 022 0,85 364 022 0,85 2017-12-31
MetLife OFE portfel 942 000 (-1 001 290) 2,20 (-2,33) 942 000 (-1 001 290) 2,20 (-2,33) 2017-12-31
AXA Polska OFE portfel 108 000 0,25 108 000 0,25 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 4 241 000 (-41 000) 9,89 (-0,10) 4 241 000 (-41 000) 9,89 (-0,10) 2017-12-31
Aegon OFE portfel 1 331 000 3,11 1 331 000 3,11 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 4 282 000 (4 000) 9,99 (0,01) 4 282 000 (4 000) 9,99 (0,01) 2017-05-11
Aviva OFE Aviva Santander portfel 4 278 000 (-4 000) 9,98 4 278 000 (-4 000) 9,98 2016-12-31
Wysocki Jacek przez Hedland sp. z o.o.; WZA 4 966 902 11,59 (0,01) 4 966 902 11,59 (0,01) 2016-05-19
Ciupińska Bożena poprzez Augusta Investment sp. z o.o. 12 125 355 28,28 (28,28) 12 125 355 28,28 (28,28) 2015-06-10
Wysocki Jacek przez PAI Properties - Fundusz Kamienniczy sp. z o.o. 4 966 902 11,58 (0,58) 4 966 902 11,58 (0,58) 2015-06-08
Wysocki Jacek przez PAI Properties - Fundusz Kamieniczny sp. z o.o. 4 966 902 11,00 (-0,58) 4 966 902 11,00 (-0,58) 2015-06-08
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne; WZA 2 152 995 (4 000) 5,02 (0,01) 2 152 995 (4 000) 5,02 (0,01) 2015-05-08
Aviva OFE Aviva Santander WZA 4 282 000 (1 854 386) 9,98 (4,32) 4 282 000 (1 854 386) 9,98 (4,32) 2015-05-08
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 148 995 5,01 2 148 995 5,01 2015-02-12
MetLife OFE 1 943 290 (-1 556 710) 4,53 (-3,63) 1 943 290 (-1 556 710) 4,53 (-3,63) 2015-02-03
Wysocki Jacek 4 966 902 11,58 4 966 902 11,58 2014-06-09
Ciupińska Bożena z Augusta Investments s.a.r.l. 0 0,00 0 0,00 2013-11-28
Aviva OFE Aviva Santander 2 427 614 5,66 2 427 614 5,66 2012-12-07
Butryn Mirosław 50 133 0,11 50 133 0,11 2012-05-25
MetLife OFE 3 500 000 (1 146 005) 8,16 (2,67) 3 500 000 (1 146 005) 8,16 (2,67) 2012-05-09
Orkisz Paweł 100 0,00 100 0,00 2011-11-10
Orkisz Paweł 100 0,00 100 0,00 2011-11-10
Rockbridge TFI SA 832 861 1,94 (0,94) 832 861 1,94 (0,94) 2011-01-10
Rockbridge TFI SA 832 861 (-2 223 395) 1,00 (-6,13) 832 861 (-2 223 395) 1,00 (-6,13) 2011-01-10
Budzyński Tomasz 33 421 0,07 33 421 0,07 2010-08-26
Pilszczek Bogusław 0 0 (-8 587 265) 0,00 (-20,03) 0 (-8 587 265) 0,00 (-20,03) 2010-06-21
Pilszczek Bogusław wraz z Bowen Investments s.a.r.l. 8 587 265 20,03 8 587 265 20,03 2010-06-21
Ciupińska Bożena 0 0 (-12 125 355) 0,00 (-28,28) 0 (-12 125 355) 0,00 (-28,28) 2010-06-21
Ciupińska Bożena z Augusta Investments s.a.r.l. 12 125 355 28,28 12 125 355 28,28 2010-06-21
Bowen Investments s.a.r.l. 8 587 265 20,03 (20,03) 8 587 265 20,03 (20,03) 2010-06-21
Bowen Investments s.a.r.l. 0 0,00 0 0,00 2010-06-21
Augusta Investments s.a.r.l. 0 (-12 125 355) 0,00 (-28,28) 0 (-12 125 355) 0,00 (-28,28) 2010-06-21
Augusta Investments s.a.r.l. 12 125 355 28,28 12 125 355 28,28 2010-06-21
Wysocki Jacek wraz z Hedland Holdings s.a.r.l. 4 966 902 11,58 4 966 902 11,58 2010-06-15
Wysocki Jacek wraz zTontelecom Holdings Ltd. 4 966 902 (3 046 902) 11,58 (7,11) 4 966 902 (3 046 902) 11,58 (7,11) 2010-06-15
Wysocki Jacek 1 920 000 (-3 046 902) 4,47 (-7,11) 1 920 000 (-3 046 902) 4,47 (-7,11) 2010-06-14
MetLife OFE 2 353 995 5,49 2 353 995 5,49 2009-07-03
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI SA 1 546 026 (-1 000 349) 3,60 (-1,40) 1 546 026 (-1 000 349) 3,60 (-1,40) 2009-07-03
Wysocki Jacek wraz zTontelecom Holdings Ltd. 4 966 902 (3 046 902) 11,58 (6,31) 4 966 902 (3 046 902) 11,58 (6,31) 2009-06-30
Pilszczek Bogusław wraz z Bowen Investments S.a.s.l. 8 587 265 (1 421 828) 20,03 (3,32) 8 587 265 (1 421 828) 20,03 (3,32) 2009-06-30
Hedland Investments s.a.r.l. kontrolowana przez Bożenę Ciupińską, Bogusława Pilszczka i Jacka Wysockiego 0 (-6 629 547) 0,00 (-15,46) 0 (-6 629 547) 0,00 (-15,46) 2009-06-30
Ciupińska Bożena wraz z Augusta Investments S.a.r.l. 12 125 355 (1 421 828) 28,28 (3,31) 12 125 355 (1 421 828) 28,28 (3,31) 2009-06-30
Rockbridge TFI SA 3 056 256 (894 498) 7,13 (2,09) 3 056 256 (894 498) 7,13 (2,09) 2008-11-12
Pilszczek Marta 3 538 090 8,25 3 538 090 8,25 2007-11-14
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI SA 2 546 375 5,00 (-0,94) 2 546 375 5,00 (-0,94) 2007-10-10
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI SA 2 546 375 (-153) 5,94 2 546 375 (-153) 5,94 2007-10-10
Deutsche Bank AG 2 546 528 (153) 5,94 2 546 528 (153) 5,94 2007-10-10
Deutsche Bank AG 2 546 375 (413 052) 5,94 (0,97) 2 546 375 (413 052) 5,94 (0,97) 2007-10-10
Deutsche Bank AG 2 133 323 4,97 2 133 323 4,97 2007-10-09
Rockbridge TFI SA 2 161 758 5,04 2 161 758 5,04 2007-08-14
Pilszczek Bogusław wraz z Bowen Investments S.a.s.l. 7 165 437 (-500 000) 16,71 (-4,36) 7 165 437 (-500 000) 16,71 (-4,36) 2007-03-05
Hedland Investments s.a.r.l. kontrolowana przez Bożenę Ciupińską, Bogusława Pilszczka i Jacka Wysockiego 6 629 547 (-4 214 091) 15,46 (-14,36) 6 629 547 (-4 214 091) 15,46 (-14,36) 2007-03-05
Ciupińska Bożena wraz z Augusta Investments S.a.r.l. 10 703 527 (-500 000) 24,97 (-5,83) 10 703 527 (-500 000) 24,97 (-5,83) 2007-03-05
Wysocki Jacek 1 920 000 5,27 (0,80) 1 920 000 5,27 (0,80) 2007-01-10
Wysocki Jacek 1 920 000 4,47 1 920 000 4,47 2007-01-10
Pilszczek Bogusław z Bowen Investments S.a.r.l. 7 665 437 21,07 (3,19) 7 665 437 21,07 (3,19) 2007-01-10
Pilszczek Bogusław wraz z Bowen Investments S.a.s.l. 7 665 437 17,88 7 665 437 17,88 2007-01-10
Ogółem 36 363 637 0 36 363 637 0 2007-01-10
Hedland Investments s.a.r.l. kontrolowana przez Bożenę Ciupińską, Bogusława Pilszczka i Jacka Wysockiego 10 843 638 29,82 (4,53) 10 843 638 29,82 (4,53) 2007-01-10
Hedland Investments s.a.r.l. kontrolowana przez Bożenę Ciupińską, Bogusława Pilszczka i Jacka Wysockiego 10 843 638 25,29 10 843 638 25,29 2007-01-10
Dyrda Małgorzata wraz z mężem 349 921 0,96 (0,15) 349 921 0,96 (0,15) 2007-01-10
Dyrda Małgorzata wraz z mężem 349 921 0,81 (0,81) 349 921 0,81 (0,81) 2007-01-10
Dyrda Małgorzata wraz z mężem 349 921 0,00 349 921 0,00 2007-01-10
Ciupiński Leszek 99 926 0,27 (0,04) 99 926 0,27 (0,04) 2007-01-10
Ciupiński Leszek 99 926 0,23 99 926 0,23 2007-01-10
Ciupińska Bożena wraz z Augusta Investments S.a.r.l. 11 203 527 30,80 (4,67) 11 203 527 30,80 (4,67) 2007-01-10
Ciupińska Bożena wraz z Augusta Investments S.a.r.l. 11 203 527 26,13 11 203 527 26,13 2007-01-10

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2018-06-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2016-07-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2016-06-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2015-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2015-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2014-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2014-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2013-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2013-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2012-07-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2012-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2011-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2011-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2010-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2010-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.