0,0300 zł
0,00% 0,0000 zł
Europejski Fundusz Hipoteczny SA (EFH)

Akcjonariat - EFH

Dane ogólne

Kapitalizacja: 439 800 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 14 660 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 776 199
Liczba głosów na WZA: 14 850 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5,29%
Kapitał akcyjny: 146 600 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 776 199
Cena nominalna akcji: 10,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5,23%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 94,71%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kurpiel Dominik 776 199 (5,29%) 776 199 (5,46%) 2015-08-26 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
ogłoszenie upadłości likwidacyjnej

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-30
realizacja oferty menedżerskiej seria F 45 000
2,00 25 272 574
50 545 148,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-09-30
2008-08-26
seria B 2003-01-16 736 000
10,00 4 012 200
40 122 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2008-01-21
seria C 2004-06-17 300 000
10,00 4 312 200
43 122 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2008-01-21
połączenie z EFH Leasing SA bez podwyższania kapitału 2006-12-14

KDPW:
KRS:
GPW:

2007-03-29
split 1:5 2007-06-15
2,00 21 561 000
43 122 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja publiczna 2007-06-15 3 666 574
27 499 305,00
2,00 7,50 25 227 574
50 455 148,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-12-31
2008-01-21
seria F - oferta menedżerska za obligacje serii C 2007-06-15 1 500 000
2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D za obligacje serii B 2007-06-15 10 000 000
2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-09-30 3 276 200
32 762 000,00
10,00 10,00 3 276 200
32 762 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-10-31
2008-01-21
seria G za obligacje serii D, uchylona uchwałą WZA z dnia 08.10.2009 2008-03-26 6 000 000
2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Centrum Falenty sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2008-12-01

KDPW:
KRS:
GPW:


seria H za obligacje zamienne serii F, uchylona uchwałą WZA z dnia 08.10.2009 2008-12-01

KDPW:
KRS:
GPW:


seria I za obligacje zamienne serii G, zmieniona uchwałą WZA z dnia 08.10.2009 2009-03-12 5 000 000
2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A, zmieniona uchwałą WZA z dnia 16.12.2009 2009-10-09 34 000 000
68 000 000,00
2,00 2,00 59 272 574
118 545 148,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-03-02
2010-03-15
seria K - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2010-02-17 18 500 000
2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


renominacja akcji 2010-06-24
1,00 59 272 574
59 272 574,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-10-15
seria M - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii D 2010-09-24 87 297 426
87 297 426,00
1,00 1,00 146 600 000
146 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-10-15
2011-01-04
seria L - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2010-09-24 30 000
60 000,00
1,00 2,00 59 302 574
59 302 574,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-10-15
2011-01-04
scalenie akcji 10:1 2012-12-20
10,00 14 660 000
146 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-01-10
2013-02-06
renominacja akcji 2015-01-05
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 10:1 2015-01-05
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Maciaszek Aneta 726 500 (-15 563) 4,95 (-0,11) 726 500 (-15 563) 5,11 (-0,68) 2014-10-30
PPFZ sp. z o.o. 0 (-742 063) 0,00 (-5,06) 0 (-742 063) 0,00 (-5,79) 2014-10-08
Maciaszek Aneta 742 063 5,06 742 063 5,79 2014-10-07
PPFZ sp. z o.o. 742 063 (-81 313) 5,06 (-0,55) 742 063 (-81 313) 5,79 (-0,63) 2014-06-17
PPFZ sp. z o.o. 823 376 5,61 823 376 6,42 2014-06-17
Waksmundzki Jacek 230 000 (-1 331 500) 1,56 (-9,09) 240 000 (-1 321 500) 1,87 (-10,31) 2014-06-11
Waksmundzki Jacek 1 561 500 (240 000) 10,65 (1,64) 1 561 500 (240 000) 12,18 (1,87) 2014-06-10
Waksmundzki Jacek 1 321 500 (-21 778 500) 9,01 (-6,74) 1 321 500 (-21 878 500) 10,31 (-5,51) 2014-03-31
Migut Wiesław 940 000 (846 000) 0,64 940 000 (846 000) 0,74 (0,01) 2012-09-21
Migut Wiesław 94 000 0,64 94 000 0,73 2012-09-21
Al Saad Alternative Capital Investments Ltd. 7 200 000 (-7 805 000) 4,91 (-5,32) 7 200 000 (-7 805 000) 5,13 (-5,10) 2012-07-20
Podobas Marcin 0 (-125 419) 0,00 (-0,08) 0 (-125 419) 0,00 (-0,08) 2012-05-15
Kufliński Tadeusz 0 (-50 409) 0,00 (-0,03) 0 (-50 409) 0,00 (-0,03) 2012-05-15
Al Saad Alternative Capital Investments Ltd. 15 005 000 (-5 000 000) 10,23 (-3,41) 15 005 000 (-5 000 000) 10,23 (-3,40) 2012-04-19
Waksmundzki Jacek 23 100 000 (20 790 000) 15,75 23 200 000 (20 880 000) 15,82 (-2,28) 2012-04-17
Waksmundzki Jacek 2 310 000 (-13 790 000) 15,75 (-11,41) 2 320 000 (-13 880 000) 18,10 (-6,48) 2012-04-17
Al Saad Alternative Capital Investments Ltd. 20 005 000 (-2 000 000) 13,64 (-1,37) 20 005 000 (-2 000 000) 13,63 (-1,38) 2011-12-12
Al Saad Alternative Capital Investments Ltd. 22 005 000 (7 345 001) 15,01 (5,01) 22 005 000 (7 345 001) 15,01 (5,02) 2011-12-12
IDM SA 14 581 (-8 075 215) 0,00 (-5,51) 14 581 (-8 075 215) 0,00 (-5,51) 2011-11-17
IDM SA 8 089 796 (-4 500 000) 5,51 (-3,07) 8 089 796 (-4 500 000) 5,51 (-3,07) 2011-10-10
Al Saad Alternative Capital Investments Ltd. 14 659 999 10,00 14 659 999 9,99 2011-09-21
Falenta Marek 5 661 000 (-1 821 658) 3,86 (-1,24) 5 661 000 (-1 821 658) 3,85 (-1,15) 2011-07-08
Gałązka Izabela 534 340 (500 000) 0,00 (-0,02) 534 340 (194 000) 0,00 (-0,22) 2011-06-08
IDM SA 12 589 796 (4 500 000) 8,58 (3,07) 12 589 796 (4 500 000) 8,58 (3,07) 2011-06-02
Wierzbowski, Mirosław Jerzy 7 160 439 (-536 112) 4,00 (-1,24) 7 160 439 (-536 112) 4,00 (-1,24) 2011-05-31
IDM SA 8 089 796 (8 077 209) 5,51 (5,51) 8 089 796 (8 077 209) 5,51 (5,51) 2011-05-31
Wierzbowski, Mirosław Jerzy 7 696 551 (-39 547) 5,24 (-0,03) 7 696 551 (-39 547) 5,24 (-0,03) 2011-05-30
Wierzbowski, Mirosław Jerzy 7 736 098 (5 000) 5,27 7 736 098 (-2 948 148) 5,27 (-1,86) 2011-05-16
Wierzbowski, Mirosław Jerzy 7 731 098 5,27 10 684 246 7,13 (-0,15) 2011-01-24
Wierzbowski, Mirosław Jerzy 7 731 098 (1 208 000) 5,27 (0,83) 10 684 246 (1 208 000) 7,28 (0,95) 2011-01-24
De Iure Nieruchomości sp. z o.o. 5 397 521 3,68 (-5,42) 5 397 521 3,60 (-4,59) 2010-11-25
IDM SA 12 587 (-8 051 213) 0,00 (-5,50) 12 587 (-8 051 213) 0,00 (-5,38) 2010-11-16
Falenta Marek 7 482 658 5,10 7 482 658 5,00 (-0,10) 2010-11-16
Falenta Marek 7 482 658 5,10 7 482 658 5,10 2010-11-16
IDM SA 8 063 800 (-694 587) 5,50 (-0,47) 8 063 800 (-694 587) 5,38 (-0,47) 2010-11-15
Podobas Marcin 125 419 0,08 125 419 0,08 2010-11-09
Podobas Marcin 125 419 (125 219) 0,08 (0,08) 125 419 (125 219) 0,08 (0,08) 2010-11-09
Kufliński Tadeusz 50 409 0,03 50 409 0,03 2010-11-09
Kufliński Tadeusz 50 409 0,03 50 409 0,03 2010-11-09
Gałązka Izabela 34 340 0,02 340 340 0,22 (-0,01) 2010-11-09
Gałązka Izabela 34 340 (30 340) 0,02 (0,02) 340 340 (336 340) 0,23 (0,23) 2010-11-09
IDM SA 8 758 387 (7 272 619) 5,97 (0,10) 8 758 387 (7 272 619) 5,85 (1,43) 2010-11-02
Wierzbowski, Mirosław Jerzy 6 523 098 4,44 (-6,56) 9 476 246 (-3 569 950) 6,33 (-13,46) 2010-10-21
Wierzbowski, Mirosław Jerzy 6 523 098 11,00 13 046 196 19,79 (-1,14) 2010-09-30
Wierzbowski, Mirosław Jerzy 6 523 098 11,00 (6,56) 13 046 196 20,93 (12,22) 2010-09-30
Wierzbowski, Mirosław Jerzy 6 523 098 (-1 000 157) 4,44 (-8,25) 13 046 196 (-1 000 157) 8,71 (-12,60) 2010-09-30
Koprowski, Jan Maria 1 133 333 1,00 (-0,91) 1 133 333 1,00 (-0,71) 2010-08-31
Waksmundzki Jacek 16 100 000 27,16 16 200 000 24,58 (-1,41) 2010-05-17
Waksmundzki Jacek 16 100 000 27,16 (16,18) 16 200 000 25,99 (15,17) 2010-05-17
Waksmundzki Jacek 16 100 000 10,98 16 200 000 10,82 (-0,22) 2010-05-17
Waksmundzki Jacek 16 100 000 10,98 (-52,72) 16 200 000 11,04 (-37,18) 2010-05-17
Koprowski, Jan Maria 1 133 333 1,91 (-2,58) 1 133 333 1,71 (-1,66) 2010-05-17
Gałązka Izabela 4 000 0,00 4 000 0,00 2010-05-17
Gałązka Izabela 4 000 0,00 4 000 0,00 2010-05-17
Gałązka Izabela 4 000 0,00 4 000 0,00 2010-05-17
Wierzbowski, Mirosław Jerzy 7 523 255 (-1 022 000) 12,69 (-1,31) 14 046 353 (-1 022 000) 21,31 (-0,69) 2010-04-30
De Iure Nieruchomości sp. z o.o. 5 397 521 9,10 5 397 521 8,19 (-0,47) 2010-03-17
De Iure Nieruchomości sp. z o.o. 5 397 521 9,10 (5,42) 5 397 521 8,66 (5,06) 2010-03-17
De Iure Nieruchomości sp. z o.o. 5 397 521 3,68 5 397 521 3,60 2010-03-17
Wierzbowski, Mirosław Jerzy 8 545 255 14,00 (-19,81) 15 068 353 22,00 (-22,85) 2010-03-01
Wierzbowski, Mirosław Jerzy 8 545 255 33,81 (19,40) 15 068 353 44,85 (21,99) 2010-03-01
Wierzbowski, Mirosław Jerzy 8 545 255 (222 660) 14,41 (-18,52) 15 068 353 (122 660) 22,86 (-21,62) 2010-03-01
Waksmundzki Jacek 16 100 000 63,70 (36,54) 16 200 000 48,22 (23,64) 2010-02-15
Waksmundzki Jacek 16 100 000 27,16 (0,16) 16 200 000 24,58 (0,59) 2010-02-15
Waksmundzki Jacek 16 100 000 27,00 16 200 000 23,99 2010-02-15
Dobrzański Stanisław 100 000 0,00 (-0,39) 100 000 0,00 (-0,29) 2009-11-05
Wierzbowski, Mirosław Jerzy 8 322 595 32,93 14 945 693 (-1 699 497) 44,48 (-5,06) 2009-10-19
Wierzbowski, Mirosław Jerzy 8 322 595 (-18 500) 32,93 (-0,07) 16 645 190 (-18 500) 49,54 (-0,06) 2009-10-18
Wierzbowski, Mirosław Jerzy 8 341 095 (-292 333) 33,00 (-1,16) 16 663 690 (-293 333) 49,60 (-0,87) 2009-08-21
Kubiczek Franciszek 2 591 0,00 2 591 0,00 2009-08-21
Kubiczek Franciszek 2 591 0,00 2 591 0,00 2009-08-21
Kubiczek Franciszek 2 591 0,00 2 591 0,00 2009-08-21
Kubiczek Franciszek 2 591 0,00 2 591 0,00 2009-08-21
Kubiczek Franciszek 2 591 0,00 (-0,01) 2 591 0,00 2009-08-21
Kubiczek Franciszek 2 591 0,01 2 591 0,00 2009-08-21
Wierzbowski, Mirosław Jerzy wraz z małżonką 8 633 428 (-415 505) 34,16 (-1,64) 16 957 023 (-415 505) 50,47 (-1,24) 2009-07-30
IDM SA 1 485 768 (-203 869) 5,87 (-0,81) 1 485 768 (-203 869) 4,42 (-0,60) 2009-07-27
IDM SA 1 689 637 (16 000) 6,68 (0,06) 1 689 637 (16 000) 5,02 (0,04) 2009-06-22
IDM SA 1 673 637 (-6 292) 6,62 (-0,02) 1 673 637 (-6 292) 4,98 (-0,02) 2009-06-18
IDM SA 1 679 929 (-48 455) 6,64 (-0,19) 1 679 929 (-48 455) 5,00 (-0,14) 2009-06-02
Jarmuła Radosław 1 314 386 (-378 012) 5,20 (-1,49) 1 314 386 (-378 012) 3,91 (-1,12) 2009-04-21
IDM SA 1 728 384 (690 619) 6,83 (2,73) 1 728 384 (690 619) 5,14 (2,06) 2009-02-19
IDM SA 1 037 765 (-689 724) 4,10 (-2,73) 1 037 765 (-689 724) 3,08 (-2,06) 2009-02-18
IDM SA 1 727 489 (-1 279 177) 6,83 (-5,08) 1 727 489 (-1 279 177) 5,14 (-3,82) 2009-02-17
Jarmuła Radosław 1 692 398 (62 606) 6,69 (0,25) 1 692 398 (62 606) 5,03 (0,18) 2009-02-10
Jarmuła Radosław 1 629 792 (240 283) 6,44 (0,95) 1 629 792 (240 283) 4,85 (0,72) 2009-02-09
Jarmuła Radosław 1 389 509 (-476 260) 5,49 (-1,89) 1 389 509 (-476 260) 4,13 (-1,42) 2009-01-30
Jarmuła Radosław 1 865 769 (773 674) 7,38 (3,06) 1 865 769 (773 674) 5,55 (2,30) 2009-01-22
Jarmuła Radosław 1 092 095 4,32 1 092 095 3,25 2009-01-01
Wierzbowski, Mirosław Jerzy wraz z małżonką 9 048 933 (384 005) 35,80 (1,46) 17 372 528 (384 005) 51,71 (1,08) 2008-12-04
Dobrzański Stanisław 100 000 (99 900) 0,39 (0,39) 100 000 (99 900) 0,29 (0,29) 2008-08-14
Podobas Marcin 200 0,00 200 0,00 2008-05-15
Podobas Marcin 200 0,00 200 0,00 2008-05-15
Podobas Marcin 200 0,00 200 0,00 2008-05-15
Podobas Marcin 200 0,00 200 0,00 2008-05-15
Podobas Marcin 200 0,00 200 0,00 2008-05-15
Wierzbowski, Mirosław Jerzy wraz z małżonką 8 664 928 (-1 000) 34,34 (-0,01) 16 988 523 50,63 2008-02-28
IDM SA 3 006 666 (1 266 666) 11,91 (3,84) 3 006 666 (1 266 666) 8,96 (3,14) 2008-02-28
Wierzbowski, Mirosław Jerzy wraz z małżonką 8 665 928 (293 333) 34,35 (-4,48) 16 988 523 (293 333) 50,63 (-5,23) 2008-01-14
Koprowski, Jan Maria 1 133 333 4,49 (2,58) 1 133 333 3,37 (1,66) 2007-12-31
Koprowski, Jan Maria 1 133 333 1,91 (0,91) 1 133 333 1,71 (0,71) 2007-12-31
Koprowski, Jan Maria 1 133 333 1,00 1 133 333 1,00 2007-12-31
Dobrzański Stanisław 100 0,00 100 0,00 2007-12-31
Wierzbowski, Mirosław Jerzy 8 372 595 38,83 (5,65) 16 695 190 55,86 (6,10) 2007-11-07
Wierzbowski, Mirosław Jerzy 8 372 595 33,18 16 695 190 49,76 2007-11-07
Sygnity SA 1 325 000 6,14 (0,89) 1 325 000 4,43 (0,49) 2007-11-07
Sygnity SA 1 325 000 5,25 1 325 000 3,94 2007-11-07
IDM SA 1 740 000 8,07 (1,18) 1 740 000 5,82 (0,64) 2007-11-07
IDM SA 1 740 000 6,89 1 740 000 5,18 2007-11-07

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2013-02-15 Split 10:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.