2,4800 zł
3,33% 0,0800 zł
ED Invest SA (EDI)

Akcjonariat - EDINVEST

Dane ogólne

Kapitalizacja: 30 718 983,76 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 12 386 687 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 738 821
Liczba głosów na WZA: 12 386 687 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 94,77%
Kapitał akcyjny: 619 334,35 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 738 821
Cena nominalna akcji: 0,05 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 94,77%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 5,23%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Egierska Zofia 4 074 921 (32,90%) 4 074 921 (41,12%) 2019-10-07 -
Dyrcz Jerzy 3 585 650 (28,95%) 3 585 650 (36,18%) 2019-12-04 -
ED Invest SA 2 477 337 (20,00%) 2 477 337 (20,00%) 2019-09-04 -
PKO TFI SA ZWZ 999 590 (8,07%) 999 590 (10,09%) 2019-06-11 JCA, NVS, PGS, TOR, QMK, ETL, KBD, RDL, PRT, HDR
Wasilewski Zbigniew 601 323 (4,85%) 601 323 (6,07%) 2019-10-11 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-12-22 10 000 000
500 000,00
0,05 0,05 10 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-01-20
2010-12-20
zmiana akcji serii A - rozdzielenie na serie A1 i A2 seria A1 - 5000000, seria A2 - 5000000 2009-06-22 0
0,00
0,05 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-07-23
seria B - subskrypcja publiczna 2010-04-22 2 548 201
0,00
0,05 0,00 12 548 201
627 410,05
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-30
2010-12-20
seria C - subskrypcja prywatna AT Invest sp. z o.o. 2010-11-30 156 853
7 842,65
0,05 0,05 12 705 054
635 252,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-31
2011-02-03
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2018-06-07 -318 367
0,00
0,05 0,00 12 386 687
619 334,35
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-07-27

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Dyrcz Jerzy 3 305 650 (332 632) 26,69 (2,69) 3 305 650 (332 632) 33,36 (3,36) 2019-12-02
Dyrcz Jerzy 2 973 018 (344 000) 24,00 (3,31) 2 973 018 (344 000) 30,00 (8,78) 2019-10-11
Uzdowski Marek 441 185 (-504 138) 3,56 (-4,07) 441 185 (-504 138) 4,45 (-5,09) 2019-10-07
Wasilewski Zbigniew 945 323 (-1 057 777) 7,63 (-8,14) 945 323 (-1 057 777) 9,54 (-6,63) 2019-09-04
Uzdowski Marek 945 323 (-1 057 777) 7,63 (-8,54) 945 323 (-1 057 777) 9,54 (-10,67) 2019-09-04
PKO TFI SA ZWZ 999 590 (10 046) 8,07 (0,08) 999 590 (10 046) 8,07 (0,08) 2019-06-11
ED Invest SA zakup akcji własnych 0 (-318 367) 0,00 (-2,50) 0 (-318 367) 0,00 (-2,56) 2018-07-27
PKO TFI SA ZWZ 989 544 7,99 (0,20) 989 544 7,99 (0,20) 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 989 544 (-10 046) 7,79 (-0,08) 989 544 (-10 046) 7,79 (-0,08) 2018-06-30
Egierska Zofia ZWZ 3 570 783 28,83 3 570 783 28,83 (-7,20) 2017-06-07
Egierska Zofia ZWZ 3 570 783 28,83 (0,72) 3 570 783 36,03 (7,20) 2017-06-07
Egierska Zofia ZWZ 3 570 783 (2 077) 28,11 (0,02) 3 570 783 (2 077) 28,83 (0,02) 2017-06-07
Dyrcz Jerzy w porozumieniu; ZWZ 2 629 018 20,69 (-0,53) 2 629 018 21,22 2017-06-07
Dyrcz Jerzy w porozumieniu; ZWZ 2 629 018 21,22 2 629 018 21,22 (-5,31) 2017-06-07
Dyrcz Jerzy w porozumieniu; ZWZ 2 629 018 (69 000) 21,22 (1,08) 2 629 018 (69 000) 26,53 (5,87) 2017-06-07
Wasilewski Zbigniew 2 003 100 15,77 (-0,40) 2 003 100 16,17 2017-02-21
Wasilewski Zbigniew 2 003 100 16,17 2 003 100 16,17 (-4,04) 2017-02-21
Wasilewski Zbigniew 2 003 100 (-500 000) 16,17 (-2,83) 2 003 100 (-500 000) 20,21 (1,21) 2017-02-21
Uzdowski Marek 2 003 100 16,17 (0,40) 2 003 100 20,21 (4,04) 2017-02-21
Uzdowski Marek 2 003 100 15,77 (-0,40) 2 003 100 16,17 2017-02-21
Uzdowski Marek 2 003 100 (-500 000) 16,17 (-3,53) 2 003 100 (-500 000) 16,17 (-3,53) 2017-02-21
Egierska Zofia 3 568 706 (1 015 546) 28,09 (8,00) 3 568 706 (1 015 546) 28,81 (8,72) 2017-02-21
PKO TFI SA ZWZ 999 590 (353 199) 7,87 (2,79) 999 590 (353 199) 7,87 (2,69) 2016-06-01
Dyrcz Jerzy w porozumieniu 2 560 018 20,14 2 560 018 20,66 2015-05-22
Fijołek Robert 29 778 (-150 028) 0,23 (-1,18) 29 778 (-150 028) 0,24 (-1,21) 2012-09-18
Fijołek Robert 179 806 1,41 (0,41) 179 806 1,45 (0,45) 2012-09-18
Fijołek Robert 179 806 1,00 179 806 1,00 2012-09-18
ED Invest SA zakup akcji własnych 318 367 (19 354) 2,50 (0,15) 318 367 (19 354) 2,56 (0,16) 2012-06-29
ED Invest SA zakup akcji własnych 299 013 (18 700) 2,35 (0,15) 299 013 (18 700) 2,40 (0,15) 2012-06-14
ED Invest SA zakup akcji własnych 280 313 (20 893) 2,20 (0,16) 280 313 (20 893) 2,25 (0,17) 2012-05-31
ED Invest SA zakup akcji własnych 259 420 (21 649) 2,04 (0,17) 259 420 (21 649) 2,08 (0,19) 2012-04-03
PKO TFI SA 646 391 5,08 646 391 5,18 2012-03-22
ED Invest SA zakup akcji własnych 237 771 (52 260) 1,87 (0,41) 237 771 (52 260) 1,89 (0,42) 2012-03-20
ED Invest SA zakup akcji własnych 185 511 (85 511) 1,46 (0,68) 185 511 (85 511) 1,47 (0,68) 2012-01-19
ED Invest SA zakup akcji własnych 100 000 (50 000) 0,78 (0,39) 100 000 (50 000) 0,79 (0,40) 2011-12-28
ED Invest SA zakup akcji własnych 50 000 0,39 50 000 0,39 2011-12-21
Wasilewski Zbigniew w porozumieniu 2 503 100 19,00 2 503 100 19,00 2011-03-31
Wasilewski Zbigniew 2 503 100 19,00 (-0,70) 2 503 100 19,00 (-0,70) 2011-03-31
Wasilewski Zbigniew 2 503 100 (3 100) 19,70 (-5,30) 2 503 100 (3 100) 19,70 (-5,30) 2011-03-31
Uzdowski Marek 2 503 100 19,70 (0,70) 2 503 100 19,70 (0,70) 2011-03-31
Uzdowski Marek w porozumieniu 2 503 100 19,00 2 503 100 19,00 2011-03-31
Uzdowski Marek 2 503 100 (3 100) 19,00 (-0,23) 2 503 100 (3 100) 19,00 (-0,23) 2011-03-31
Egierska Zofia 2 553 160 20,09 (0,09) 2 553 160 20,09 (0,09) 2011-03-31
Egierska Zofia w porozumieniu 2 553 160 20,00 2 553 160 20,00 2011-03-31
Egierska Zofia 2 553 160 (53 160) 20,00 (0,77) 2 553 160 (53 160) 20,00 (0,77) 2011-03-31
Dyrcz Jerzy 2 560 018 (6 875) 20,14 (0,05) 2 560 018 (6 875) 20,66 (0,57) 2011-03-31
Dyrcz Jerzy 2 553 143 20,09 (0,09) 2 553 143 20,09 (0,09) 2011-03-31
Dyrcz Jerzy w porozumieniu 2 553 143 (53 143) 20,00 (-5,00) 2 553 143 (53 143) 20,00 (-5,00) 2011-03-31
Ogółem 12 705 054 (156 853) 0 12 705 054 (156 853) 0 2010-12-31
Ogółem 12 548 201 (-451 799) 0 12 548 201 (-451 799) 0 2010-11-30
Ogółem 13 000 000 (3 000 000) 0 13 000 000 (3 000 000) 0 2010-10-27
Wasilewski Zbigniew 2 500 000 25,00 (5,77) 2 500 000 25,00 (5,77) 2010-09-09
Wasilewski Zbigniew 2 500 000 19,23 (-0,69) 2 500 000 19,23 (-0,69) 2010-09-09
Wasilewski Zbigniew 2 500 000 19,92 (0,25) 2 500 000 19,92 (0,25) 2010-09-09
Wasilewski Zbigniew 2 500 000 19,67 2 500 000 19,67 2010-09-09
Uzdowski Marek 2 500 000 19,23 (-0,69) 2 500 000 19,23 (-0,69) 2010-09-09
Uzdowski Marek 2 500 000 19,92 (0,25) 2 500 000 19,92 (0,25) 2010-09-09
Uzdowski Marek 2 500 000 19,67 (-5,33) 2 500 000 19,67 (-5,33) 2010-09-09
Uzdowski Marek 2 500 000 25,00 2 500 000 25,00 2010-09-09
Egierska Zofia 2 500 000 19,23 (-0,69) 2 500 000 19,23 (-0,69) 2010-09-09
Egierska Zofia 2 500 000 19,92 (0,25) 2 500 000 19,92 (0,25) 2010-09-09
Egierska Zofia 2 500 000 19,67 (-5,33) 2 500 000 19,67 (-5,33) 2010-09-09
Egierska Zofia 2 500 000 25,00 2 500 000 25,00 2010-09-09
Dyrcz Jerzy 2 500 000 25,00 (5,77) 2 500 000 25,00 (5,77) 2010-09-09
Dyrcz Jerzy 2 500 000 19,23 (-0,69) 2 500 000 19,23 (-0,69) 2010-09-09
Dyrcz Jerzy 2 500 000 19,92 (0,25) 2 500 000 19,92 (0,25) 2010-09-09
Dyrcz Jerzy 2 500 000 19,67 2 500 000 19,67 2010-09-09
Ogółem 10 000 000 0 10 000 000 0 2009-01-20

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-05-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,31 zł
2020-04-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,31 zł
2019-09-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2019-08-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2018-06-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2018-06-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2017-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2017-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2016-11-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2016-08-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2015-07-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2015-07-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2014-09-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2014-09-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2013-09-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2013-09-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2012-07-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2012-07-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2011-07-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2011-07-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.