0,5500 zł
0,00% 0,0000 zł
Drewex SA (DRE)

Akcjonariat - DREWEX

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 018 875 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 1 852 500 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 617 834
Liczba głosów na WZA: 1 852 500 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 33,35%
Kapitał akcyjny: 11 670 750,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 617 834
Cena nominalna akcji: 6,30 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 33,35%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 66,65%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Polak, Piotr Jan 245 612 (13,25%) 245 612 (13,25%) 2013-08-01 -
Central Fund of Immovables sp. z o.o. 222 222 (11,99%) 222 222 (11,99%) 2014-01-27 KZS
Aquila Investment SA 150 000 (8,09%) 150 000 (8,09%) 2015-10-15 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 1 459 244
0,63 10 984 244
6 920 073,72
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-03-11
2013-04-05
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria I 150 000
6,30 1 852 500
11 670 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-08-02
seria C - aport przediębiorstwo DREWEX Piotr Polak. 3 375 000
1,00 4 100 000
4 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-03-13
2007-03-22
2008-08-22
seria D - aprot przediębiorstwo DREWEX Piotr Polak 1 500 000
1,00 5 600 000
5 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-03-13
2007-03-22
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 971 098
611 791,74
0,63 0,63 15 525 000
9 780 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-10-09
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 614 405
387 075,15
0,63 0,63 14 553 902
9 168 958,26
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-23
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 2 955 253
1 861 809,39
0,63 0,63 13 939 497
8 781 883,11
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-04-04
2013-06-06
seria A - akcje założycielskie 2006-08-22 125 000
125 000,00
1,00 1,00 125 000
125 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-03-13
2007-03-20
2008-06-24
seria B 2006-08-22 600 000
1 500 000,00
1,00 2,50 725 000
725 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-03-13
2007-03-22
2008-06-24
seria E - subskrypcja publiczna 2007-07-23 900 000
4 500 000,00
1,00 5,00 6 500 000
6 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-03-13
2008-05-16
2008-06-24
seria F - oferta menedżerska 2007-12-20 25 000
25 000,00
1,00 1,00 6 525 000
6 525 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-06-06
2008-06-24
seria H - prawo poboru 1:1 2011-03-28 6 525 000
6 525 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2011-03-28 3 000 000
3 000 000,00
1,00 1,00 9 525 000
9 525 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-07-20
2011-11-14
2011-10-11
renominacja akcji 2011-10-21
0,63 9 525 000
6 000 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-14
seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2011-10-21 6 000 000
0,63
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - subskrypcja prywatna 2014-07-16 1 400 000
0,63
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 10:1 2015-04-24
6,30 1 552 500
9 780 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-05-27
seria I - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2015-07-21 150 000
945 000,00
6,30 6,30 1 702 500
10 725 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-11-20
obniżenie kapitału zmiana wartości nominalnej akcji 2018-06-06
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2018-06-06 370 500
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału 2022-06-09
0,06
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Win General Management sp. z o.o. SKA 90 480 (-60 020) 4,88 (-3,24) 90 480 (-65 020) 4,88 (-3,51) 2017-09-18
Aquila Investment SA 150 000 8,81 150 000 8,78 2015-10-15
Win General Management sp. z o.o. SKA 150 500 (-1 354 500) 8,12 (-1,57) 155 500 (-1 399 500) 8,39 (-1,59) 2014-07-25
Win General Management sp. z o.o. SKA 1 505 000 (-212 908) 9,69 (-2,63) 1 555 000 (-162 908) 9,98 (-2,29) 2014-07-25
Central Fund of Immovables sp. z o.o. 2 222 223 (2 000 001) 14,31 (1,26) 2 222 223 (2 000 001) 14,26 (1,25) 2014-01-27
Central Fund of Immovables sp. z o.o. 222 222 13,05 222 222 13,01 2014-01-27
Win General Management sp. z o.o. SKA 1 717 908 12,32 (0,52) 1 717 908 12,27 (0,51) 2013-08-14
Win General Management sp. z o.o. SKA 1 717 908 11,80 (0,74) 1 717 908 11,76 (0,74) 2013-08-14
Win General Management sp. z o.o. SKA 1 717 908 (-853 212) 11,06 (-7,38) 1 717 908 (-903 212) 11,02 (-7,71) 2013-08-14
Polak, Piotr Jan 2 456 127 17,61 (0,74) 2 456 127 17,55 (0,74) 2013-08-01
Polak, Piotr Jan 2 456 127 16,87 (1,05) 2 456 127 16,81 (1,05) 2013-08-01
Polak, Piotr Jan 2 456 127 (2 210 515) 15,82 (1,40) 2 456 127 (2 210 515) 15,76 (1,38) 2013-08-01
Polak, Piotr Jan 245 612 (-3 488 156) 14,42 (-12,36) 245 612 (-3 488 156) 14,38 (-12,30) 2013-08-01
Win General Management sp. z o.o. SKA 2 571 120 (-1 137 603) 18,44 (-8,16) 2 621 120 (-1 137 603) 18,73 (-8,13) 2013-07-26
Win General Management sp. z o.o. SKA 3 708 723 (-1 056 174) 26,60 (-16,77) 3 758 723 (-1 056 174) 26,86 (-16,77) 2013-05-08
Win General Management sp. z o.o. SKA 4 764 897 43,37 (9,19) 4 814 897 43,63 (9,22) 2013-04-05
Win General Management sp. z o.o. SKA 4 764 897 (1 235 619) 34,18 (2,05) 4 814 897 (1 235 619) 34,41 (1,98) 2013-04-05
Win General Management sp. z o.o. SKA 3 529 278 (1 135 777) 32,13 (7,01) 3 579 278 (1 135 777) 32,43 (6,92) 2013-03-11
Polak, Piotr Jan 3 733 768 26,78 (-12,41) 3 733 768 26,68 (-12,31) 2013-01-04
Polak, Piotr Jan 3 733 768 39,19 (5,20) 3 733 768 38,99 (5,16) 2013-01-04
Polak, Piotr Jan 3 733 768 (-497 858) 33,99 (-10,43) 3 733 768 (-497 858) 33,83 (-10,36) 2013-01-04
Win General Management sp. z o.o. SKA 2 393 501 25,12 (3,33) 2 443 501 25,51 (3,37) 2012-11-07
Win General Management sp. z o.o. SKA 2 393 501 (-656 499) 21,79 (-10,23) 2 443 501 (-656 499) 22,14 (-10,23) 2012-11-07
Win General Management sp. z o.o. SKA 3 050 000 (50 000) 32,02 (0,53) 3 100 000 (100 000) 32,37 (5,16) 2011-09-27
Polak, Piotr Jan 4 231 626 (-102 800) 44,42 (-22,00) 4 231 626 (-1 602 800) 44,19 (-28,51) 2011-09-27
Win General Management sp. z o.o. SKA 3 000 000 31,49 3 000 000 27,21 2011-07-20
Polak, Piotr Jan 4 334 426 (52 800) 66,42 (0,81) 5 834 426 (52 800) 72,70 (0,66) 2011-01-04
Polak, Piotr Jan 4 281 626 65,61 (20,66) 5 781 626 72,04 (11,66) 2011-01-04
Polak, Piotr Jan 4 281 626 (-308 284) 44,95 (-25,39) 5 781 626 (-308 284) 60,38 (-15,50) 2011-01-04
Polak, Piotr Jan 4 589 910 (2 740) 70,34 (0,04) 6 089 910 (2 740) 75,88 (0,03) 2010-11-12
Jankowski, Wojciech Juliusz 0 (-1 000) 0,00 (-0,01) 0 (-1 000) 0,00 (-0,01) 2010-11-12
Jankowski, Wojciech Juliusz 1 000 (-1 000) 0,01 (-0,02) 1 000 (-1 000) 0,01 (-0,01) 2010-08-31
Polak, Piotr Jan 4 587 170 (-219 899) 70,30 (-3,37) 6 087 170 (-219 899) 75,85 (-2,74) 2010-07-30
Polak, Piotr Jan 4 807 069 (-78 507) 73,67 (-1,20) 6 307 069 (-78 507) 78,59 (-0,98) 2010-07-15
Polak, Piotr Jan 4 885 576 (280) 74,87 6 385 576 (280) 79,57 (0,01) 2010-01-15
Polak, Piotr Jan 4 885 296 (80 837) 74,87 (1,24) 6 385 296 (80 837) 79,56 (1,00) 2010-01-15
Polak, Piotr Jan 4 804 459 (-191 910) 73,63 (-2,94) 6 304 459 (-191 910) 78,56 (-2,39) 2010-01-15
Polak, Piotr Jan 4 996 369 (-3 631) 76,57 (-12,71) 6 496 369 (-3 631) 80,95 (-10,59) 2009-08-31
Jankowski, Wojciech Juliusz 2 000 (-3 500) 0,03 (-0,05) 2 000 (-3 500) 0,02 (-0,04) 2009-08-31
Jankowski, Wojciech Juliusz 5 500 (2 560) 0,08 (0,04) 5 500 (2 560) 0,06 (0,03) 2009-02-13
Jankowski, Wojciech Juliusz 2 940 0,04 2 940 0,03 2008-12-03
Polak, Piotr Jan 5 000 000 89,28 (12,66) 6 500 000 91,54 (10,55) 2007-03-22
Polak, Piotr Jan 5 000 000 76,62 6 500 000 80,99 2007-03-22

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-06-26 Split 10:1
2011-04-15 Prawo poboru 1:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.